Et år efter Fukushima: Atomkraften okser videre

Illustration: TVO

For en stund er verdens opmærksomhed igen rettet mod Fukushima-Daichi atomkraftværket i Japan. Det er étårs-dagen for katastrofen, der fik det til at løbe koldt ned af ryggen på en hel verden.

Umiddelbart efter katastrofen gav EU ordre til, at de 14 medlemslande, der har atomkraft, foretog en række stresstest af de i alt 136 kraftværker i unionen. Samtidig hoppede Ukraine og Schweiz med på vognen.

Cirka 10.000 sider med nationale resultater landede omkring nytår og var baseret på rapporter fra a-kraftværkernes licenshavere.

»Der var ikke noget alarmerende i de rapporter. Men de pegede på en række mindre ting, som Fukushima viste, kan være vigtige for sikkerheden. Det er ganske betryggende,« siger Wolfgang Weisenack, der er ekspert i reaktorsikkerhed ved Institut for Energiteknikk i Norge.

Han peger blandt andet på Schweiz, der har bygget depoter til generatorer og pumper på et sted væk fra kraftværkerne, hvor udstyret kan nås med helikopter, så man ikke er forhindret af ødelagte veje, som det skete i Japan.

Eksperter på europæisk rundtur

Siden rapporterne blev indleveret, har nationale eksperter i regi af European Nuclear Safety Regulators Group, Ensreg, diskuteret resultaterne. I morgen, mandag, tager de så næste skridt, fortæller civilingeniør i Beredskabsstyrelsen Poul Erik Nystrup, der sidder med i evalueringsgruppen for Danmark.

»Evalueringerne af rapporterne gav en række nye spørgsmål. Nu tager vi i forskellige hold ud til de enkelte lande og diskuterer deres nationale rapporter i dybden. Det arbejde skal samles i en fælles rapport i løbet af april,« fortæller Poul Erik Nystrup, der selv skal til Slovenien og Sverige.

Netop Sverige var, som vi kunne fortælle her på ing.dk, blandt de lande, der fik en radikal øjenåbner i forbindelse med stresstesten.
De svenske analyser viste blandt andet, at kraftværkerne slet ikke er rustet til at kunne håndtere hændelser, hvor de ville være uden strøm i over 24 timer eller episoder på flere reaktorer på samme tid.

Det var en af svaghederne ved Fukushima, som Europa skal lære af, mener Wolfgang Wiesenack. Flere reaktorer delte samme sikkerhedsudstyr, og det gav problemer på flere reaktorer da systemerne ikke fungerede.

»Mange europæiske kraftværker har flere reaktorer op af hinanden, det vil være naturligt, at man kigger ekstra godt på den del,« siger han.

Da undersøgelserne i Ensreg stadig pågår, ønsker Poul Erik Nystrup ikke at gå i detaljer med, hvad man har fundet ud af på et overordnet europæisk niveau. Det vil fremgå at den endelige rapport, der afleveres til Det Europæiske Råd i juni, fremhæver han.

Samtidig med arbejdet i Ensreg gennemgår EU-Kommissionen regelsættet for europæiske atomkraftværker, og det arbejde kan sammen med resultaterne fra stress-testene meget vel ende i nye, skrappe krav til licenshaverne i Europa.

»Hvis et atomkraftværk ikke består testen og ikke kan opgraderes, bliver det lukket,« hed det i en meddelelse fra Kommissionen, der samtidig har afsat knap 400 millioner kroner i budgettet for 2012 til forsknings- og træningsprojekter, der kan øge sikkerheden på europæiske atomkraftværker.

Begrænsede konsekvenser

Ud over de europæiske stresstest, der endnu ikke har ført til konkrete anbefalinger på europæisk niveau, er det begrænset, hvad Fukushima fik af følger uden for Japan.

Katastrofen sendte godt nok chokbølger gennem det meste af verden, men modsat de meterhøje tsunamibølger, der ramte den japanske østkyst og Fukushima, var konsekvenserne hurtigt til at overse.

Ambitioner om et Europa uden atomkraft inspireret af katastrofen blev hurtigt manet i jorden af den realpolitiske hverdag. Hensynet til en sikker og stabil energiforsyning, det stigende elforbrug, manglen på reelle alternativer og til dels kravet om klimavenlige teknologier, overskyggede hurtigt ønsket om at distancere sig fra den problematiske energiform.

Status er, at kun Tyskland definitivt har besluttet at udfase atomkraften. Schweiz og Italien overvejer eller har indtil videre sat udbygningsplaner på stand-by. Også Belgien vil udfase, men kun hvis man kan finde alternativer.

Storbritannien, Frankrig, Sverige. Holland, Spanien, Finland samt stort set hele Østeuropa fortsætter med at fastholde atomkraften eller vil bygge nye værker - næsten som om, intet var hændt.

Britiske energipolitikere står over for en kontant virkelighed, hvor over otte millioner husstande kan blive energifattige, hvis ikke udtjente kul-, gas- og atomkraftværker erstattes af ny kapacietet.

Frankrig har netop underskrevet en bilateral aftale med briterne på området, der involverer industrigiganter som EDF, Areva og Rolls-Royce. Franskmændene har gode erfaringer med sine kraftværker og især de indtægter, som en massiv eksport af elektricitet tilfører nationen. Det er arbejdspladser i en finansielt set meget stram tid.

På den måde adskiller Fukushima sig fra Three Mile Island og Tjernobyl, der stort set lagde atomkraften ned i Vesten. Det lader ikke til at ske denne gang.

»Jeg tror, at vi vil se, at projekterne trækker lidt ud i de vestlige lande. Samtidig kan det presse på udviklingen af generation IV-reaktorer, og måske vil man i højere grad overgå til mindre reaktortyper - det man kalder small modular reactors. Det vil også være lettere rent økonomisk og politisk,« vurderer Wolfgang Wiesenack.

Klimakampen taler for atomkraft

Samtidig har klimakampen betydet, at atomkraften trods Fukushima stadig opfattes som en ren energikilde. Da det internationale energiagentur, IEA, præsenterede sit World Energy Outlook 2012, var det dyster læsning.

Den usikkerhed, der trods alt er i en række lande om udbygningen af atomkraften, er en katastrofe for miljøet, fastslog IEA, for tvivl vil i praksis øge forbruget af fossile brændsler.

IEA forventer derfor, at forbruget af kul i bedste fald vil stige 65 procent frem til 2035, mens olieforbruget vokser fra 87 millioner tønder om dagen til 99 millioner frem til 2035.

»Som årene går uden klare signaler, der kan drive investeringer i rene energiformer, låser vi os mere og mere fast på et samfund baseret på fossile brændsler. Det gør det sværere og dyrere at imødekomme behovet for sikkerhed i energiforsyningen og bekæmpe klimaforandringerne,« lød det fra Fatih Birol, cheføkonom i IEA.

Den besked er endda nået helt til Washington. Selv USA, der i 34 år ikke har bygget nye atomkraftværker, går man videre med sine planer om at udbygge atomkraften. Det skete med godkendelse af to nye reaktorer i Georgia, og flere er på vej. Fire til seks nye enheder kan være i drift i 2020, og i alt er de amerikanske myndigheder ved at behandle 16 ansøgninger om at bygge 24 nye reaktorer.

Kina, der indtil tsunamien skyllede ind over den japanske østkyst var det land i verden, der havde de vildeste ambitioner om ny atomkraft, stoppede op for en kort stund. Efterfølgende har kineserne været i gang med at kapre ingeniører fra især Tyskland, og man okser videre med arbejdet på de 25 atomreaktorer, der er under opførelse lige nu.

Fukushima kunne ikke forhindre, at Kina på alle områder er ved at udvikle sig til den nye atomare stormagt blandt andet ved at blive selvforsynende i alle elementer af atomkraften. Det er det, man i branchen kalder 'the fuel cycle'.

Kineserne har planer om at opføre nogle af verdens mest avancerede reaktorer og frem mod 2050 er det planen at øge produktionen med 400 GW. Alene frem til 2020 vil kineserne have øget produktionen med mindst 60 GW.

»Kina sagde, at man ville holde en pause efter Fujushima, men ikke noget om, hvor lang tid den ville vare. De har bare en enormt behov for energi, og der er brug for alle teknologier for at dække behovet,« konstaterer den tyske forsker.

Derfor er industrien også optimistisk trods den japanske katastrofe. Areva, den franske atomgigant, der blandt andet bygger EPR-reaktorerne i Olkiluoto og Flammanville, måtte godt nok realisere et tab på godt 17 milliarder kroner i 2011. Det skal endda sammenlignes med at overskud på godt seks milliarder kroner året før. Alligevel forventer koncernen en vækst i omsætningen på seks procent i 2012 og otte procent i 2016. Ikke mindst i Asien.

Mere VE i Japan

Det er altså mere end op af bakke for modstanderne af atomkraften, selv om Fukushima for en stund fik rystet atomkraftbranchen. De kan dog glæde sig over, at katastrofen fik stort set alle japanske reaktorer sat ud af drift. Ikke som følge af naturkatastrofen, men på grund af tvivl om sikkerheden. I januar 2012 var 49 ud af samtlige 54 reaktorer ude af drift.

Alternativet er importeret kul, olie og gas, som Japan i forvejen er dybt afhængig af. Japan Atomic Industrial Forum anslår, den manglende kapacitet vil betyde en øget import svarende til godt 200 milliarder kroner. Det vil samtidig give et øget CO2-udslip på 1,2 gigaton om året, lyder det.

Alternativet til alternativet er vedvarende energi. Men det er ikke så enkelt i Japan. I 2008 havde landet installeret vindmøller svarende til 1,9 GW, men problemer med vejrfænomener som tyfoner og lyn har ødelagt en tredjedel af møllerne.

Solenergi især på tage har større potentiale dels på grund af det relativt begrænsede areal i det tætbefolkede land, dels fordi Japan har ret mange producenter af solenergiteknologier.

Det, og støtte fra regeringen, har øget salget af solenergikilder i kølvandet på Fukushima. Canadian Solar vil bygge en fabrik i Japan, efter at salget af solceller steg med over 30 procent i 2011.

Det er altså mest i Japan, man mærker effekterne af katastrofen på Fukushima-Diachi for et år siden. Indbyggerne skal stadig passe på, hvad de spiser, børn må lege inden døre i visse områder, og mange indbyggere er i de kommende årtier forvist fra deres hjemstavn.

Det meste af det øvrige verden - ja, vi så til i rædsel og frygtede det værste. Da røgen havde lagt sig, kom vi videre igen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Indbyggerne skal stadig passe på, hvad de spiser, børn må lege inden døre i visse områder, og mange indbyggere er i de kommende årtier forvist fra deres hjemstavn.

Kan man sige at røgen har lagt sig?

Måske vi i stedet burde analysere på hvor tæt vi var på at det gik helt galt, lidt andre tilfældige beslutninger, og en vind der ikke bar næsten alt det radioaktive støv ud over havet, f.eks stillestående luft eller vind direkte mod Japans hjerte Tokyo.

 • 0
 • 0

Tyskerne udleder af Fukushima at atomkraften er ubeherskbar for mennesket.

I betragtning af at generatorerne stod i en kælder i et Tsunami-truet område, er det en forhastet konklusion. Uheldet udviklede sig jo fuldstændigt forudsigeligt; det er kendt længe at generatorer sætter ud ved oversvømmelse, og at manglende køling af en reaktor kan betyde nedsmeltning. Fukushima var fejlprojekteret.

Det man kan lære er snarere at alle værker skal revidres af et uafhængigt organ, som i stress-tests. Og det er det man har gjort og vil gøre i fremtiden.

 • 0
 • 0

Citat:-------"Tyskerne udleder af Fukushima at atomkraften er ubeherskbar for mennesket."-------

En del tyske tv udsendelser, i forbindelse med årsdagen for Fukushimaulykken, har ikke kun afsløre tekniske fejl. Altovervejende var falsknerier og manipulationer af inspektionsrapporter og hemmeligholdelse af de virkelige forhold. Bedring er ikke at se!.

Når man trods en kæmpe a-kraftmaffia i Japan kun har 9% af a-kraftværkerne i drift for tiden, viser det, at et pengegrisk, uforsvarligt handlende management kan ødelægge et førende industrilands fremtid.

Derfor bliver Fukushima ikke Japans sidste a-kraftværks-ulykke!!

 • 0
 • 0

Der må være et redaktionelt krav om balance og troværdighed i de artikler der bringes i ingeniøren.

10.000 sider peger på en række mindre ting står der et sted og et andet sted står "De svenske analyser viste blandt andet, at kraftværkerne slet ikke er rustet til at kunne håndtere hændelser, hvor de ville være uden strøm i over 24 timer eller episoder på flere reaktorer på samme tid."

Erik Holm skriver; Ambitioner om et Europa uden atomkraft inspireret af katastrofen blev hurtigt manet i jorden af den realpolitiske hverdag. Hensynet til en sikker og stabil energiforsyning, det stigende elforbrug, manglen på reelle alternativer og til dels kravet om klimavenlige teknologier, overskyggede hurtigt ønsket om at distancere sig fra den problematiske energiform.

Jeg har stadigvæk den ambition og jeg er bestemt ikke alene om det ?

Og hvordan kan man overhovedet forestille sig at KK kan indgå i ligningen for sikker og stabil energiforsyning med positivt fortegn !?

Erik Holm konkluderer frisk fra IEA World Energy Outlook 2012 report som først skal udkomme 12 november 2012. Forklaring ønskes.

Executive summary for samme rapport 2011 nævner ordet nuclear 11 gange, ordet solar 0 gange og ordet wind 1 gang.

OECD har længe været meget pro KK og tendensen i IEA's energipolitiske holdninger er vist klar.

Den underliggende forudsætning som Erik Holm fremsætter om, at KK er billig er ikke rigtig. KK værker under planlægning tilbagebetale investeringen i deres levetid og det fordrer at man kan sælge el til en høj pris. Den forudsætning er truet af VE.

VE har været præget af prisfald over en meget lang periode og også forventer markante prisfald mange år frem.

Vindenergi, der leverer ca. 1/10 del af del elektricitetsproduktion som KK værker gør, har gode udsigter for fortsat prisfald.

Solenergi er inde i et massivt prisfald og der er særdeles gode muligheder for fortsat prisfald.

Jeg er meget interesseret i at høre mere om; Alternativet til alternativet er vedvarende energi. Men det er ikke så enkelt i Japan. I 2008 havde landet installeret vindmøller svarende til 1,9 GW, men problemer med vejrfænomener som tyfoner og lyn har ødelagt en tredjedel af møllerne.

Erik Holm påstår at solenergi på tage har større potentiale i Japan end vindenergi. Hvad? Japan er tæt befolket i de få beboede områder og har ret lidt boligplads per indbygger og solenergi installeret på tagarealer er klart det dyreste. Lyder helt usandsynligt. Er der en kilde?

 • 0
 • 0

Når man trods en kæmpe a-kraftmaffia i Japan kun har 9% af a-kraftværkerne i drift for tiden, viser det, at et pengegrisk, uforsvarligt handlende management kan ødelægge et førende industrilands fremtid.

Jeg gad vide om den japanske mafia (Yakuza) skulle være i seng med akraftindustrien.

 • 0
 • 0

Erik Holm skriver; Ambitioner om et Europa uden atomkraft inspireret af katastrofen blev hurtigt manet i jorden af den realpolitiske hverdag. Hensynet til en sikker og stabil energiforsyning, det stigende elforbrug, manglen på reelle alternativer og til dels kravet om klimavenlige teknologier, overskyggede hurtigt ønsket om at distancere sig fra den problematiske energiform.

Jeg har stadigvæk den ambition og jeg er bestemt ikke alene om det ?

Hvem er det der har den ambition? Lyder næsten som om det skulle være noget generelt.

Det er tydeligt at artiklen på ingen måde er objektiv!

Jeg ser gerne at en langt større del af energien kommer fra KK så olie, kul og gas udfases. Og jeg ser meget gerne at KK er støttet af en massiv udbyggelse af VE.

Selvfølgelig er der en risiko forbundet med KK. Men sammenligner man døds tallene fra KK ulykker med døds tallene i forbindelse med kul, olie og gas samt ofrene for den medfølgende partikel forurening. Så er jeg meget sikker på at KK vil fremstå meget sikkert!

Når et fly styrter ned og der dør 300, er det en katastrofe. når der i gennemsnit dør 110 personer i trafikken bare i EU hver eneste dag, så er det bare små ulykker... Alligevel ved alle at fly er meget sikre end bil!

Hvorfor er der ingen der prøver at se KK på samme måde.. Ja der kommer desværre nogle store katastrofer en sjælden gang.. Det kan vi aldrig sikre os 100% imod.. Men vi kan prøve at minimerer risikoen. Bl.a. ved at bygge nye reaktorer og lukke de 40-50 år gamle anlæg som der findes masser af. Men i frygt bliver vi ved med at klamre os til fossile brændsler, hvor mennesker falder som fluer...

 • 0
 • 0

Hvem er det der har den ambition?

 • [b]Jens Stubbe[/b] velsagtens; han lægger jo navn til kommentaren.

Lyder næsten som om det skulle være noget generelt.

 • det synes jeg da ikke: Han slutter ovenikøbet med et '?'.

Det er tydeligt at artiklen på ingen måde er objektiv!

 • hvorledes er dét tydeligt??
 • 0
 • 0

Fukushima's Refugees Are Victims Of Irrational Fear, Not Radiation Skriver James Conca: http://www.forbes.com/sites/christopherhel...

Han påpekar det gravt felaktiga att strålning ökar risken linjärt vid exponering.

All exponering ökar risken för skada exponentiellt, det finns inte en enda studie som styrker att strålning till skillnad mot andra exponeringar skulle ge en linjär riskökning.

Märk att det finns områden bl.a. i Iran som har bakgrundsstrålning som är mångdubbelt högre än i zonen runt Fukushima, människorna där har inte kortare liv, faktiskt så ökar produktionen av antioxidanter med en ökad bakgrundsstrålning, kanske därför de kraftigt radioaktiva hälsokurerna tidigare var så populära?

Trevligt är att som artikeln skriver, kärnkraften fortsätter att expandera.

Feb. 2011 62 reaktorer under byggnad och 156 i pipline Mars 2012 60 reaktorer under byggnad och 163 i pipline.

Alla system blir säkrare efter att olyckor drabbat dem, se flyg, broar, ångpannor, fartyg m.m.

Fukushima har lett till att kärnkraften blivit än säkrare och viktigast påskyndat utvecklingen av GenIV.

Tyskland kommer säkerligen inte stänga sina nio nyaste reaktorer, däremot bygge mångdubbelt fler, små autonoma walk away safty GenIV.

 • 0
 • 0

Hvis der ikke havde været den larm og protester for 40 år siden, og vi havde mere atomkraft, havde vi ikke haft et globalt opvarmningsproblem.

Nødforsyning af el, og pumper til kølevand, det er dog trods alt kendt teknologi, og jeg kan ikke forstå det kan være så indviklet at etablere den nødvendige kapacitet. Man kan sikre et krigsskib, mod alt undtaget en direkte træffer, med div. former for chock beskyttelse, så det kan vel også lade sig gøre med et atomkraftværk.

 • 0
 • 0

I den øvrige presse kan man 100 år efter katastrofen bl.a. læse følgende:

""Slut med Atomkraft i Japan...

Før katastrofen fik japanerne en tredje­del af deres elektricitet fra atomkraft­værker, men i næste måned lukker de to sidste reaktorer, og så er alle landets 54 kommercielle atomkraftværker historie.""

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-487...

Og

""Selv om rensningen af området har stået på et helt år nu, kan der godt gå yderligere 50 år, før den farlige stråling er helt væk, vurderer Kåre Ulbak, der er atomfysiker hos Statens Institut for Strålebeskyttelse.""

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-488...

Den slags bagateller vælger ing.dk og Erik Holm tydeligvis at skøjte let henover, og vælger i stedet denne noget aparte vinkling, der til forveksling kunne minde om en veritabel succeshistorie for akraften.

Virkeligheden er at Tyskland har valgt at afvikle al atomkraft og Japan lukker meget snart de sidste to. Det var lige 70 af verdens 435 reaktorer der røg der!

Derudover har Schweitz, Italien, Belgien m.fl. cancelled alle planer om nye reaktorer, og hvis det kommer til en ansøgning i et land som Sverige, er det en kendsgerning at regeringen nu vil have 2/3 af befolkningen imod sig, hvis den godkendes!

Den højt besungne "Atomkraftens Renaicance", hører vi simpelthen ikke omtalt længere!

Selvom en del planlagte/opstartede byggeprojekter verden over, nødtvunget fortsætter efter katastrofen, er den folkelige modstand mod akraft steget markant, og vil vi fremover kunne spore en meget tydelig udvikling før og efter Marts 2011, præcis som man kunne før og efter TMI i 1979.

Japans atomkraft dækkede over 30% af Japans enorme elforbrug. Selvom den umiddelbare erstatning er baseret på fossiler, går Tyskland og Japan nu for alvor i gang med at demonstrere for resten af verden, hvordan VE skal løse fremtidens energibehov.

Med Fukushima blev sidste kapitel af atomkraftens "succeshistorie" derfor indledt!

 • 0
 • 0

Man kunne ikke få bragt mobile generatorer og evt. pumper frem til Fukushima pga ødelagte veje. Militæret har materiel der kan bevæge sig over åben land og bjergningskøretøjer der kan rydde og udlægge broer hvor de mangler. Jeg begriber ikke at man ikke kan have et beredskab stående strategisk placeret i rund om i Europa. Så er den hindring ryddet af vejen.

 • 0
 • 0

Hvis prisen på beskyttelsen er til diskution, og endda skal tages ud af direktørens bonus, vil du altid få en mindre end optimal beskyttelse. Kaptajnen på et krigsskib, eller ham der designer det, får ikke mere i løn, ved at fifle med sikkerheden.

Problemet ved Fukushima, er simpelt profit optimering. De forsøgte hvor langt de kunne gå, før det blev for risikabelt - og tabte.

 • 0
 • 0

I den øvrige presse kan man 100 år efter katastrofen bl.a. læse følgende:

""Slut med Atomkraft i Japan...

Før katastrofen fik japanerne en tredje­del af deres elektricitet fra atomkraft­værker, men i næste måned lukker de to sidste reaktorer, og så er alle landets 54 kommercielle atomkraftværker historie.""

http://nyhederne.tv2.dk/articl...side

At man om 100 år kan læse den slags ved jeg ikke, men det som tv2 siger er noget sludder. De lukker for inspektion og vedligehold og kan sagtens være startet op igen hen på efteråret.

Jeg ved godt at den slags overskrifter giver dig våde drømme, men du skulle nu være lidt mere kritisk og checke om det nu også er rigtigt.

The closures, prompted by the meltdown at the Fukushima Daiichi nuclear power plant a year ago, have continued as more reactors are taken offline for inspections. All must pass recently introduced two-stage “stress tests” and win local approval before they can be restarted.

http://www.theglobeandmail.com/news/world/...

M

 • 0
 • 0

[quote]I den øvrige presse kan man 100 år efter...

At man om 100 år kan læse den slags...[/quote] Vrøvl! - Der skulle så sandelig have stået "1 år efter"!

Aner ikke lige hvor de øvrige 99 år kom fra... og jeg opdagede dem ikke engang ved korrekturlæsningen ;-)

Beklager forvirringen!

 • 0
 • 0

[quote]Jeg ved godt at den slags overskrifter giver dig våde drømme, men du skulle nu være lidt mere kritisk og checke om det nu også er rigtigt.

The closures, prompted by the meltdown at the Fukushima Daiichi nuclear power plant a year ago, have continued as more reactors are taken offline for inspections. All must pass recently introduced two-stage “stress tests” and win local approval before they can be restarted.[/quote] 

Det har jeg da selvfølgelig for længst tjekket!

So far, Japan's efforts to regain public support for restarting the reactors has made little headway, with 49 out of the nation's 54 reactors currently offline.

http://online.wsj.com/article/SB1000142405...

Vi får jo så at se hen på efteråret, hvis drømme der var vådest! ;-)

 • 0
 • 0

erstatning er baseret på fossiler, går Tyskland og Japan nu for alvor i gang med at demonstrere for resten af verden, hvordan VE skal løse fremtidens energibehov.

Søren. Du læser da aviser som fanden læser biblen. Men rart at du kan se at de fossile bliver erstatning for kk. Desuden er atomkraften i Japan da ikke afviklet som gengiver, der har været tale om en gennemgribende stresstest.

Men nu er der gået et år, og omfanget af atomkatastrofen kan bedre beskrives. Og til stor skuffelse for bla. Greenpeace har omfanget af katastrofen kostet få døde modsat tsunamiens 15-20000 døde. Og heldigvis ses strålingen at være kraftigt aftaget og man kan nu færdes på det meste af værkets område. Hermed fremstår Greenpeaces kampagne i Japan kort efter tsunamien som dybt usmagelig påvirkning af mennesker i krisesituation.

Vedrørende Tyskland må man nok afvente lidt endnu, idet de økonomise kalkuler først er lavet efter beslutningen. En beslutning som blev præget af en politisk storm på dette tidspunkt og ikke var faglig funderet, jeg tror næppe tyskerne afgiver deres industrimuligheder frivilligt ligesom DK.

Så samlet set burde alle glæde sig over de meget begrænsede tab af menneskeliv ift. Fukushima-værket og glæde os over de gennemførte stresstest, der har medført øget sikkerhed.

 • 0
 • 0

Hvis det havde været teknisk muligt, burde de tyske A-kraftværker have holdt lukket, som demonstranterne havde ønsket. Så kunne man se konsekvenserne af ideen med at gå bort fra A-kraft.

 • 0
 • 0

Og i politik er det det mulige og ikke det bedste der kommer frem...

Synd at vi i store dele af europa kommer endnu mere bagud i forhold til USA og Kina ved vores atom hysteri.

man skulle næsten tro at folk mente at ulykken ved fukushima var mere "farlig" end Hiroshima bomben... Det er vel muligt at spise medbragt madpakke ved ground zero ;)

 • 0
 • 0

Søren. Du læser da aviser som fanden læser biblen. Men rart at du kan se at de fossile bliver erstatning for kk. Desuden er atomkraften i Japan da ikke afviklet som gengiver, der har været tale om en gennemgribende stresstest.

Thomas, jeg citerer de pågældende aviser ordret, og linker så du selv kan læse dem.

Da du åbenbart ikke fatter indholdet, prøver jeg på dansk:

Den japanske regering har bedt IAEA om at evaluere metoden i de stresstests der foretages på alle de standsede reaktorer, i håb om at [b]genvinde folkets support til at genstarte dem[/b].

Iflg. The Wall Street Journal, er der indtil videre bare ikke meget der tyder på det vil lykkes!

Når du så får det til at dreje sig om en Greenpeace-kampagne, må det absolut være dig selv der læser aviser som fanden læser biblen, for det har jo intet med sagen at skaffe.

Men siden du nu drager Greenpeace ind i debatten, vil jeg lige henvise til debatreglerne om at kontroversielle påstande kræver stærk dokumentation, når du balnkt påstår Greenpeace ligefrem skulle være skuffede over at der ikke er flere døde.

Vil du venligst dokumentere det?

Og ja, man kan nu færdes på Fukushimaværkets område. Det har man i øvrigt kunnet hele tiden - iført fornøden beskyttelse - og med stor risiko for sundhedsmæssige følger.

At man ikke kan BO hverken der, eller i det store kontaminerede område nordøst for værket, de næste måske 50 år, er noget du bør diskutere med Kåre Ulbak, hvis du mener du ved bedre!

Men dine stærke forventninger om at både Japan og Tyskland nok snart beslutter at genoplive atomkraften, beskriver da glimrende definitionen af "våde drømme"!

 • 0
 • 0

Citat Thomas Vesth:-------"Så samlet set burde alle glæde sig over de meget begrænsede tab af menneskeliv ift. Fukushima-værket og glæde os over de gennemførte stresstest, der har medført øget sikkerhed."--------

Japanerne har installeret et hav af nye måleinstrumenter for bedre at kunne bedømme jordskælv. En ledende japansk videnskabsmand oplyste, at man har antaget størrelsen af tyngdeaccelerationen at være 300 - 400 gal.

Ved a-kraftværker har man dimensioneret sikkerhedsbeholderen for værdier af 450 -600 gal. Alt andet er ikke dimensioneret til den belastning.

De nye måleresultater har chokeret videnskabsmændene. Man har målt værdier helt op til 4000 gal.

Thomas, du vil sikkert kunne forklare forskellen og udvirkning mellem disse målinger og "strestesten" som politikerne har defineret, og hvordan en " øget sikkerhed" ud fra det konkret har kunnet opnås.

 • 0
 • 0

Citat Thomas Vesth:-------"Så samlet set burde alle glæde sig over de meget begrænsede tab af menneskeliv ift. Fukushima-værket og glæde os over de gennemførte stresstest, der har medført øget sikkerhed."--------

Japanerne har installeret et hav af nye måleinstrumenter for bedre at kunne bedømme jordskælv. En ledende japansk videnskabsmand oplyste, at man har antaget størrelsen af tyngdeaccelerationen at være 300 - 400 gal.

Ved a-kraftværker har man dimensioneret sikkerhedsbeholderen for værdier af 450 -600 gal. Alt andet er ikke dimensioneret til den belastning.

De nye måleresultater har chokeret videnskabsmændene. Man har målt værdier helt op til 4000 gal.

Thomas, du vil sikkert kunne forklare forskellen og udvirkning mellem disse målinger og "strestesten" som politikerne har defineret, og hvordan en " øget sikkerhed" ud fra det konkret har kunnet opnås.

Mon ikke de japanske myndigheder gennemgår alle deres værker meget nøje for at tjekke for revner og brud der måtte være opstået ved jordskælvet? Uanset om det har medført revner eller ej, så har det ikke ført til nedsmeltninger eller udslip, problemerne på visse værker skyldes udelukkende tsunamiens effekter. Så hermed har man faktisk set hvad der sker ved det kraftigste jordskælv som man kan komme ud for. Uanset hvilken standard værkerne er bygget efter, så medførte jordskælvet ingen katastrofer på værkerne. Efter et jordskælv i 2007 var de 7 reaktorer i Kashiwazaki-Kariwa værket lukket ned i 21 måneder for kontrol, så japanerne går grundigt til værks.

 • 0
 • 0

Citat Jesper Ørsted: -----"Mon ikke de japanske myndigheder gennemgår alle deres værker meget nøje for at tjekke for revner og brud der måtte være opstået ved jordskælvet?"-------

Hvorfor skal jeg fundere over noget du antager? At tjekke for revner og brud efter et jordskælv er vel det mest naturlige, hvis ikke man vil handle grov uforsvarlig.

I tysk tv (ZDF 07.03. 2012, Die Fukushima Lüge) fortæller den japanske ministerpræsident, hvordan man har løjet og hemmeligholdt den virkelige tilstand i det havarerede kraftværk. Vi kan vel være enig om, at folk som i en alvorlig katastrofe fortsat og bevidst fejlinformerer burde tages fra jobbet og lukkes inde. I Japan fortsætter de.

Her er kinesisk diktatur sikkert bedre egnet for a-kraft-kultur, hvor den slags svindlere umiddelbar kan stilles op mod væggen og blive skudt.

Hvis den japanske ministerpræsident klager over at være bleven fyldt med løjn af TEPCO, hvorfor skulle du, i det fjerne Danmark, være kommet i sandhedens besiddelse og han ikke?

Nej, svar nu på det med dimensioneringen. Bliver alle statiske beregninger gentaget med de nye data fra måleresultaterne? Hvad omfatter japansk "stresstest" som roses så meget?

 • 0
 • 0

TV2 havde gæster i go morgen, en var konen til en på ambassaden, og manden bekræftede i telefonforbindelse at der stadig er 2 reaktorer på fuld kraft, men at forventningen er at det kun vil dreje sig om få måneder før beslutningen om atom exit bliver taget.

I øvrigt sagde han også at man efter katastrofens indtrædelse, havde været ærlige, der er altså ikke tale om bevidst løgn fra katastrofen og fremadrettet.

 • 0
 • 0

I øvrigt sagde han også at man efter katastrofens indtrædelse, havde været ærlige, der er altså ikke tale om bevidst løgn fra katastrofen og fremadrettet

 • og realistisk set kan det vel kun forventes, at det i den hyperkomplekse katastrofesituation, som tsunamien [b]samlet set[/b] udgjorde, vil tage nogen (=betragtelig) tid, at få trådene nogenlunde udredt og skaffe dét overblik, der skal danne udgangpunkt for troværdig og målrettet orientering af omverdenen. Hvis man begynder at orientere på et 'løsagtigt' grundlag, skaber man da for alvor grobund for (yderligere) forvirring/panik! (Og det må stadig huskes, at i det samlede tsunami-billede var Fukushima blot en beskeden brik).
 • 0
 • 0

Synd at vi i store dele af europa kommer endnu mere bagud i forhold til USA og Kina ved vores atom hysteri.

Der er nu større chance for at vi kommer endnu mere foran... Kina og USA satser på enhver form for energi der kan løse deres stigende behov... Kun i Europa satser vi på effektivisering og energibesparelse... På sigt vil vores erhverv være langt bedre stillet fordi det er billigere at undlade at bruge energi, end det er at købe billig energi...

 • 0
 • 0

Peter Huber skriver 12. mar 2012 kl 11:44: Re: Ing.dk's helt egen vinkling!:

"En ledende japansk videnskabsmand oplyste, at man har antaget størrelsen af tyngdeaccelerationen at være 300 - 400 gal. Ved a-kraftværker har man dimensioneret sikkerhedsbeholderen for værdier af 450 -600 gal. "

Wiki skriver, at enheden gal er cm/s^2, så den vælger man vel for at skræmme? Nu for tiden bruger man m/s^2.

"Alt andet er ikke dimensioneret til den belastning."

Det er helt rigtigt; meget er dimensionert for væsentlig højere acceleration. Turbinerotorer f. eks. for 100 000 m/s^2, og de komponenter jeg benyttede til PS- ventiler i reaktorindeslutningen var dimensionerede for 100 m/s^2; det blir 10 000 gal.

Ved stød og slag mellem masser kan den gå helt gal, hilser Tyge

 • 0
 • 0

Citat:

Derfor bliver Fukushima ikke Japans sidste a-kraftværks-ulykke!!

Nej, Fukushima blev Tysklands og de andres største KK ulykke. De har taget en panikagtige forhastede beslutning og nu skal de se hvordan de kan komme helskindet ud af.

mhv.

 • 0
 • 0

Citat Tyge Vind:

-----"Wiki skriver, at enheden gal er cm/s^2, så den vælger man vel for at skræmme? Nu for tiden bruger man m/s^2."-----

"gal" er ingen SI enhed men anvendes angiveligt fortsat indenfor geovidenskab (tysk Wikipedia). Japaneren i filmen, som jeg citerede, brugte værdien i forbindelse med jordskælv. Folk bliver ikke skræmt af tallets størrelse, men af forskellen.

 • 0
 • 0

Ingeniørens egen vinkling, skriver flere. Tak for det, for det er da absolut målet at vi distancerer os fra andre mediers dækning.

Men det, der beskrives i artiklen, er at langt de fleste lande forsætter med atomkraften på trods af Japan. Det er et faktum. Det er også et faktum, at flere lande ser atomkraft som en sikker og stabil energikilde og ikke har samme muligheder for VE, som Danmark. Tag bare finnerne.

Jeg er ikke tilhænger af atomkraften, men jeg er heller ikke modstander. Slet ikke i lande, hvor kul, som tingene er i dag, er det mest sandsynlige alternativ.

Fukushima var tragisk, jeg fulgte selv med og skrev om det og tænker tit på de voldsomme billeder af bølgerne.

Stress testen viste ingen alvorlige fejl i Europa, men ting, der kan forbedres og punkter, hvor sikkerheden kan øges. Med det mener jeg natruligvis fejl eller svagheder, der fører til lukning. Det vil ske i de kommende måneder og år.

Japanerne må leve med konsekvenserne af Fukushima, men det meste af den øvrige verden er kommet videre, som jeg skrev. Kig på USA, Kina, Sydkorea, Uk, Frankrig etc.

World Energy Outlook er natruligvis 2011 udgaven. Det er en fejl.

Beklager slåfejl, dette er skrevet på bagsiden af en bus.

Erik Holm

 • 0
 • 0

Og jeg ser meget gerne at KK er støttet af en massiv udbyggelse af VE.

Hvad skal men med VE hvis man har KK? Der er jo ikke noget sparet ved at drosle KK ned, bare fordi det pludseligt giver sig til at blæse.

 • 0
 • 0

... problemerne på visse værker skyldes udelukkende tsunamiens effekter. Så hermed har man faktisk set hvad der sker ved det kraftigste jordskælv som man kan komme ud for. Uanset hvilken standard værkerne er bygget efter, så medførte jordskælvet ingen katastrofer på værkerne.

... med det forbehold, at jordskælvet ikke fandt sted i umiddelbar nærhed af værket (ca. 100 km fra epicenteret). Så man kan faktisk ikke konkludere noget om skader fra rystelserne fra 9,0-skælvet.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqi...

 • 0
 • 0

Det er et begreb japanerne benytter for den sammenspiste, korrupte gruppe af TEPCOmanager, politikere og videnskabsmænd som i princippet dominerer og ødelægger det nye japanske demokrati nok så grundig. Forhenværende premierminister, Naoto Kan, som vi kender fra pressemøderne i forbindelse med Fukushimaulykken påstår i et interview med tysk tv (ZDF), at man har fundet ud af, at der allerede har været en kernenedsmelting tidligere, som blev hemmeligholdt. Det oprindelige niveau, hvor de tsunami-rammte reaktorruiner står i dag, lå oprindelig 35 m over havet. Man har gravet alt væk til en højde af 10 m. TEPCO har begrundet dette omfangsrige arbejde som en milepæl for en særlig økonomisk løsning for kølevandsdriften.

Ingeniør Kei Sugaoka i San Francisco har gennemført inspektionsarbejder 1989 i Fukushima. Hans rapport af revner i reaktoren blev af TEPCO forfalsket og vidiooptagelser blev slettet. Han har senere meldt det til myndighederne, som bare gav sagen videre til TEPCO uden at blive aktiv. Premierministeren Naoto Kan og provinsgouvernør, Eisaku Sato, blev fjernet fra deres poster, efter at de tillod sig at kritisere TEPCO og tilstandene omkring Fukushimareaktorerne. Man

Journalisten fra ZDF kunne ikke berette så lyserødt som Ing.dks Erik Holm. Ok, tv-journaliste var personlig i Fukushima og ikke afhængig af informationer fra TEPCOs reklameafdeling.

 • 0
 • 0

[quote][quote]I den øvrige presse kan man 100 år efter...

At man om 100 år kan læse den slags...[/quote] Vrøvl! - Der skulle så sandelig have stået "1 år efter"!

Aner ikke lige hvor de øvrige 99 år kom fra... og jeg opdagede dem ikke engang ved korrekturlæsningen ;-)

Beklager forvirringen![/quote]

Ingen forvirring her - det var simpelthen blot alt for fristende at prikke i ;-)

og ja, vi får at se hen over året hvordan det vil gå med A-kraft i japan. Jeg har tiltro til at japanerne er fornuftige og starter deres værker op igen når de har gennemført deres sikkerhedschecks og eventuelle opgraderinger.

M

 • 0
 • 0

Selv USA, der i 34 år ikke har bygget nye atomkraftværker, går man videre med sine planer om at udbygge atomkraften. Det skete med godkendelse af to nye reaktorer i Georgia, og flere er på vej.

 • en usandhed bliver ikke til sandhed efter nok så mange gentagelserl! I en anden tråd har jeg listet alle de godt 40 atomkraftværker, der er sat i drift de seneste 30 år i USA. Det seneste i 1996. Jo der blev skam bygget livligt i USA efter TMI-hændelsen, og søsterværket på Tremileøen blev sat i drift igen og fungerer stadigvæk. Det forandrers ikke ved, at man i USA i de glade 70-ere havde hamstret godkendelser på kul- og urandrevne kraftværker i en grad, at mange projekter blev skrottede fra midten af 70-erne og langt op i 90-erne.

Japan erkender at atomenergi leverer de billigste kWh og at atomenergien er nødvendig for Japan. At man pt. på længere sigt vil forsøge at udfase atomenergien ændrer ikke ved det forhold. Jeg skal gerne holde Peter og Søren á jour med udviklingen i den kommende tid. En del af de nu lukkede værker bliver sat i drift igen når myndighederne får fuld oversigt over situationen.

Både Peter Huber og Søren Lund hoverer over de mange a-værker, der lukkes. Jamen tillykke med det - de glæder sig sikkert over den store stigning i kul- og olieforbrug, som artiklen nævner - det sikrer et fortsat stigende temperatur - ifølge de nuværende prognoser. Et lille skår i glæden må det vel være, at der pt. er over 60 reaktorer under bygning, over 160 er i ordre - og over 300 stk. er i forslag eller under planlægning. I Sydkorea er der sat 2 værker i drift i 2012! Der er faktisk mange lande, der tager energi- og klimaproblemer alvorligt. Jordan og Tyrkiet er f.eks. langt fremme med planer om bygning af atomkraftanlæg.

 • 0
 • 0

Både Peter Huber og Søren Lund hoverer over de mange a-værker,

Må vi være fri!!!

Kan du citere fra et eneste indlæg, som beviser at nogen hoverer???

 • 0
 • 0

[quote] Selv USA, der i 34 år ikke har bygget nye atomkraftværker, går man videre med sine planer om at udbygge atomkraften. Det skete med godkendelse af to nye reaktorer i Georgia, og flere er på vej.

 • en usandhed bliver ikke til sandhed efter nok så mange gentagelserl! I en anden tråd har jeg listet alle de godt 40 atomkraftværker...[/quote] Jeg kan kun anbefale enhver, der måtte forfalde til Per's bortforklaring, at læse den tråd...

http://ing.dk/artikel/126726-usa-godkender...

...og ved selvsyn se dokumentationen for, at INGEN værker i USA har opnået byggetilladelse i 34 år (siden TMI-hændelsen), indtil der for nyligt blev givet en til Vogtle 3 og 4.

(Per's bortforklaring går ud på; at fordi 40 af de værker, der fik byggetilladelse INDEN TMI-hændelsen, først er bygget færdig og fået drifttilladelse EFTER TMI-hændelsen, så har TMI-hændelsen ingen virkning haft på udbyggelsen af USA's atomkraft!)

 • 0
 • 0

Per's bortforklaring går ud på; at fordi 40 af de værker, der fik byggetilladelse INDEN TMI-hændelsen, først er bygget færdig og fået drifttilladelse EFTER TMI-hændelsen

 • men som han skriver, var der i forvejen et sto...ort antal byggetilladelser, som selvsagt skulle udnyttes, [b]før[/b] der blev behov for at søge flere (et behov, som ånebart så nu er opstået?).

Hvad er i grunden så interessant ved dét?

 • 0
 • 0

Søren Lund skrev:

Virkeligheden er at Tyskland har valgt at afvikle al atomkraft og Japan lukker meget ... men i næste måned lukker de to sidste reaktorer, og så er alle landets 54 kommercielle atomkraftværker historie...

Der ses vist lidt ønsketænkning her? Sagen er den at der er 3 reaktorer i drift i Japan. Restenaf de 44 operationelle værker er nedlukkede for sikkerhedstjek. Det japanske sikkerhedsorgan - NESA - skal godkende opstarten, men som noget nyt skal de lokale præfekturer også give grøn lys. Så det kan tage noget tid før forholdene normaliseres - og før man fortsætter nybygningen af de to reaktorer under opførelse. Den japanske import af fossil energi til erstatning af de lukkede reaktorer andrager ca. 55 mia. yen, så der eret gabende hul i handelsbalancen. Den med "det historiske" må vist siges at være endnu en fejlberegning fra Søren Lunds side? Tysklands politiske valgte afvikling af atomenergien har sat sine tydelige spor - en massiv import af el fra alle omgivende lande incl. atom-produceret el fra Frankrig. Kaos i el-systemet og udsigt til enorme erstatninger til de værker, der beordres nedlukkede i deres bedste alder. Imen dratter vindmøller omkuld i stomvejr. Her burde en handlekraftig regering sørge for nedlukning indtil der er foretaget et ordentligt sikkerhedstjek inden der sker ulykker? Vi mangler endnu at få sat tal på de skader, som tsunamien i Japan forårsagede - herunder hvor mange for tidlige dødsfald man kan relatere til Fukushima. Ulykken kan imidlertid ikke bruges til noget - medmindre nogle planlægger at opføre nye værker på steder med risiko for tsunamier.

 • 0
 • 0

Alternative energikilder, som sol anlæg og vindkraft, vil aldrig kunne dække det fulde behov, uanset hvor mange penge der stoppes i det. I forhold til miljøpåvirkning, så er der kun ganske lidt sparet ved anvendelse af alternativ energiformer. Det skal overvejes, og støttes, men man er nød til at forholde sig til, at det aldrig bliver den endelige løsning. Der skal andet til.

Kigger vi på fossilt brændstof, så vil det ikke være et problem i de næste mange år, der er så meget kul, at det vil kunne dække klodens behov, i utroligt mange år frem, også hvis man kigger udviklingsstigningen. Desværre kender vi alt for godt, den uheldige miljøpåvirkning fosilt brændsel medfører. Kigger man globalt på problemet, er miljøbelastningen fra fosil energi, langt mere belastende end hvad man kan forestille sig i forbindelse med kernekraft. Der bor fortsat mennesker, i de områder der har været berørt af substantiel nuklear belastning.

Vil man undgå belastningen fra fossilt brændstof, findes der KUN nuklear teknik, som kan skabe energi. Der er ingen alternativer, og der er ikke udsigt til, at der kommer nogen alternativer.

Enten, belaster man miljøet med fosilt brændstof, eller også belaster man med de problemer der er i forbindelse med Atomkraft. I forbindelse med Atomkraft, der er vi på vej imod at løse problemerne med lagring, primært fordi man kan reducerer tiden til oplagring. I forbindelse med fosilt brændstof, så ved vi, at miljøbelastningen vil stige i takt med befolkningstilvæksten og at kravet til energi vil stige med den tekniske udvikling.

Vælg selv, enten bliver vi kvalt i co2 og partikel forurening, eller også løber vi risikoen med nuklear energi.

Jeg kan kun se, at der er en løsning.

 • 0
 • 0

Over 30 ensidige kommentarer i døgnet! Er du betalt af DONG ?

Men klart at der er noget at leve op til her på stedet med det efternavn :-)

 • 0
 • 0

@Søren,

...og ved selvsyn se dokumentationen for, at INGEN værker i USA har opnået byggetilladelse i 34 år (siden TMI-hændelsen), indtil der for nyligt blev givet en til Vogtle 3 og 4

Erik skrev: []quote] Selv USA, der i 34 år ikke har bygget nye atomkraftværker, går man videre med sine planer om at udbygge atomkraften.[/quote] - og ikke det citatfusk du fører frem.

(Per's bortforklaring går ud på; at fordi 40 af de værker, der fik byggetilladelse INDEN TMI-hændelsen, først er bygget færdig og fået drifttilladelse EFTER TMI-hændelsen, så har TMI-hændelsen ingen virkning haft på udbyggelsen af USA's atomkraft!)

Jeg har ikke nævnt byggetilladelse med et eneste ord i mit indlæg - byggetilladelser blev indført af andre for at skaffe sig wet alibi for at have ført folk bag lyset i forbvindelse med TMI-hændelsen - hvor a-modstanderne fremførte at det var en følge af TMI-hændelsen. Jeg dokumenterede derimod, at man længe inde TMI havde skrottet man planter for både atom- og kulfyrede kraftværker! Den oplysning blev ignoreret af bl.a. Søren Lund. Hvis man har hamstret et hav af byggetilladelser kan man bare gratis skrotte dem - og xdet gjorde man i USA i stor stil - også før 1979 som jeg har dokumenteret i linket. Søren Lund ignorerede denne dokumentation.

Så det er noget anstrengt nonsens du vedbliver at køre rundt med. Jeg taler om den fysiske opførelse at nye a-værker - som kommentar til Eriks fejlagtige oplysning - som du desværre bruger citatfusk med!

Hvornår den formelle godkendelse er givet er irrelevant - det afgørende er hvorvidt der er bygget, så dine retoriske krumspring er ret pinlige. Uanset hvordan man laver retorik-gymnastik er det en kendsgerning, at USA fortsatte opbygningen af atomkraftværker gennem 80-erne og 90-erne den nukleare andel af elproduktionen steg ganske voldsomt - som dokumenteret i Sørens link.

Men at Søren o.a. succes med at forhale udbygningen af atomenergi er meget åbenbar. Resulatet er, at CO2-udledningen er løbet løbsk - og ingen har løsningen på at knække kurven. Se f.eks. på Tysklands og Japans stigende forbrug af fossil brændsel. Tillykke med det Søren, Søren og Peter.

 • 0
 • 0

Att.: Per A. Hansen

"Hovere" ???? Jeg er kun dybt bekymret!!!!!!

Da Du jo ikke er ingeniør kan Du heller ikke forstå, hvor dybt foragtelig det er, hvis en ingeniør reducerer sig til en samvitighedsløs, villig tjener for pengegriske høkere.

Ligesom enhver ingeniør i Danmark ved hvad "snelast" betyder, ligeså meget ved en japansk ingeniør hvad en tsunami er og hvordan den fungerer. Bølgen kan løbe op til en højde af 30 m. Sporene kan ses langs den japanske kysts bugter fra tidligere tiders tsunamier. At grave sig fra et niveau af 35 m ned til 10 m og villig risikerer en katastrofe for a-kraftværket, kun for at sænke omkostningerne ved pumpearbejdet af kølevandet, er rystende uforsvarligt. TEPCOs høkere har dog fremhævet denne "ingeniørdåd" som noget stort i deres beskrivelse af a-kraftværket Fukushima. Jeg mener at denne japanske ingeniør er en foragtelsesværdig forbryder, "Atomlandsbyen" fremavler dog den slags typer, som villig går på akkord med sikkerheden. Uforståeligt, at den slags uværdige ingeniører kan finde sympatisanter i et dansk ingeniørtidsskrift,

 • 0
 • 0

Jeg mener at denne japanske ingeniør er en foragtelsesværdig forbryder,..

Det er en noget drastisk udtalelse, i bagklogskabens lys. Husk at de Tsunami-sikringer der trods alt eksisterede, først har vist sig at være underdimensionerede [b]efter[/b] denne Tsunami. Som Hans Henrik Hansen er inde på: "(Og det må stadig huskes, at i det samlede tsunami-billede var Fukushima blot en beskeden brik)".

Ingeniører er ikke populister, men realister.

 • 0
 • 0

Att.: Peter Huber "Hovere" ???? Jeg er kun dybt bekymret!!!!!! Da Du jo ikke er ingeniør kan Du heller ikke forstå, hvor dybt foragtelig det er, hvis en ingeniør reducerer sig til en samvitighedsløs, villig tjener for pengegriske høkere.

Når man løber tørt af argumenter, går efter de personer. Hvem er hvem`s lomme; er altid en godt demagog argument. Den eneste dokumentation om denne emne er fra KGB, som viser at det hele venstreorienterede (som sandsynligvis hører du også til) bevægelse var engang i lommen af russere. Hvad med Greenpeace og A-modstandere i dag? Er de i lommen af den Oil- og kulindustri?

I øvrig savner vi stædig at du nævner de argumenter som fik japanerne for at gravet dybere. Måske var der et eller anden fornuft i det. Det kunne også være en slags sikkerhed ved nedsmeltning.

mhv.

 • 0
 • 0

Jens Arne Hansen skrev:

Over 30 ensidige kommentarer i døgnet!

Er du betalt af DONG ?

Men klart at der er noget at leve op til her på stedet med det efternavn :-)

Det var da en tosset kommentar og personligt angreb mod Søren! Jeg synes han har argumenteret ganske fornuftigt i denne tråd! (Selvom jeg er uenig i mange punkter)

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Citat ------"Når man løber tørt af argumenter, går efter de personer. Hvem er hvem`s lomme; er altid en godt demagog argument. Den eneste dokumentation om denne emne er fra KGB, som viser at det hele venstreorienterede (som sandsynligvis hører du også til) bevægelse var engang i lommen af russere. "------

Du har i din "fortræffelige logikske tankegang" glemt de små mænd med de grønne hoveder.

 • 0
 • 0

@Søren Lund,

Må vi være fri!!!

Kan du citere fra et eneste indlæg, som beviser at nogen hoverer???

 • sagtens - du skrev:

Før katastrofen fik japanerne en tredje­del af deres elektricitet fra atomkraft­værker, men i næste måned lukker de to sidste reaktorer, og så er alle landets 54 kommercielle atomkraftværker historie.

Der er 3 reaktorer i drift ud af 44 operationelle. Der er ingen tale om lukning af disse 44 reaktorer, de påregnes at gå i drift igen efter at der er sagt god for dem af NESA og de lokale myndigheder. ingen taler om at nedlægge a-værkerne i Japan. Politikerne taler om at man med tiden vil udfase a-kraften. Disse facts ser du væk fra og mener at atomenergien i Japan er ved at være historie. Måske får du ret, men det er for tidligt at hovere - der er ingen politisk eller teknisk baggrund for din fremstilling. Japans enorme forbrug af fossil brændsel sætter vist Koyoto-protokollen under stress?

 • 0
 • 0

@Peter Huber,

At grave sig fra et niveau af 35 m ned til 10 m og villig risikerer en katastrofe for a-kraftværket, kun for at sænke omkostningerne ved pumpearbejdet af kølevandet, er rystende uforsvarligt. TEPCOs høkere har dog fremhævet denne "ingeniørdåd" som noget stort i deres beskrivelse af a-kraftværket Fukushima. Jeg mener at denne japanske ingeniør er en foragtelsesværdig forbryder, "Atomlandsbyen" fremavler dog den slags typer, som villig går på akkord med sikkerheden.

 • jeg er enig i det forkastelige ved placeringen af Fukushimaværkerne for ca. 40 år siden - og ved at man gik på kompromis med sikkerheden - og at der er kritisaqble forhold i den japanske måde at drive a-værker på. Det kan man da godt i bagklogskabens klare lys bruge en masse store ord over. Fejlen var ikke at man gravede dybere ned, men at man bygge et alt for lavt tsunamiværn. At placere sikkerhedsudstyret nede i bunden var også en grov fejl man burde have forudset. Men jeg ser fremad - jeg kan kan ikke bruge de japanske erfaringer med Fukushima til noget på lokaliteter, hvor der ingen risiko er for tsunamier. Japan plages af jordskælv og alle reaktorer er sikrede mod sådanne - de lukker automatisk ned ved selv små skælv. Men der er risiko - den har man erkendt man må leve med i landet - alternativet er at importere kolossale mængder fossil energi - som man må gøre p.t.

Du er da meget velkommen til at pege på energikilder, du mener er mere sikre end atomenergien - i følge alle undersøgelser, analyser og erfaringer. herunder også Japan. Der dør årligt mange personer i Danmark p.g.a. forurening fra vore kraftvarmeværker - herunder fjernvarmeværker, der udleder ting til atmosfæren, som man ikke gerne vil fortælle om.

Husk at indregne den sundhedseffekt der er ved atomenergien - mindre udslip af mikropartikler, tungmetaller, CO2, MOx, SOx m.v. Hvis du kan dokumentere energikilder, der kan levere tilstrækkeligt elenergi på en mere sikker måde end atomenergien, så går jeg ind for disse. Fortæl lige hvad du mener med dine bemærkninger om "snelast" - hvad er problemet? Det problem er da vist størt på store sportshaller og ikke på a-værker. Der er større problemer med isslag på vindmøller, der er direkte livsfarlige.

 • 0
 • 0

Der er fuldstændigt sikre forsyninger af VE fra sol og vind.

Med dagens standard PV, så kan et areal lidt mindre end Spaniens dække verdens komplette energiforbrug.

Indtil videre leverer solenergi lidt under 0.5% af kloden elforbrug.

Kapacitetsudnyttelsen af eksisterende produktionsfaciliteter er beskeden og en hovedårsag til den høje pris.

Prisen er på vej ned effektiviteten er på vej op. Effektiviteten på en kommerciel solcelle kan forbedres med ca. 45% hvis man kan nå standarden for de bedste solceller, der pt. produceres i laboratorier.

Thin film solceller er nu nået op på 14% effektivitet for kommercielt tilgængelige produkter og udviklingen går meget stærkt.

Prisniveauet kan fortsætte med at falde meget dramatisk. Man regner med, at prisen falder ca. 25% hver gang salgsvolumen fordobles.

Jeg har valgt.

 • 0
 • 0

Efter 9/11 blev det klart at terrorister kunne kapre fly og bruge dem som bomber.

Siden er der kommet A380 til verden og Boing Dreamliner er på vej.

Ved ikke, hvor meget ravage de vil kunne skabe, men mon ikke det er alvorligt.

 • 0
 • 0

Flere fremhæver at KK forurener mindre end fossil energi, men i så fald må man jo konstatere at konkurrence om at blive en vinder energiteknologi ikke handler om at være bedre på nogle få parametre end den næstringeste energiteknologi.

KK romantikken får ikke kunstigt åndedrag ved at servere teknologien som et alternativ til fossil energi.

KK skal slå VE.

Prisen for et KK anlæg som man planlægger i dag skal fra dag et være konkurrencedygtig med f.eks. solceller den dag det skal tages i brug.

Lad os bare antage at PV industriens ønske tænkning om at prisfaldet kan holdes på 12% årligt (Industriens håb om et afdæmpet prisfald er urealistisk og har været det i en årrække, hvor der år efter år er kommet rapporter som forventede lavere prisfald end der rent faktisk efterfølgende kunne konstateres).

Lad os også antage at KK kan bygges til budget og at der går 6 år fra plan vedtages til at man begynder at producere. (I praksis, så overskrides budgetter typisk 300% og byggeperioder også).

Med disse absolut best case antagelser for KK, så skal værdien af et KK værk el produktion ligge 54% under solcellers el produktion i dag.

Det er ikke engang realistisk.

Især ikke fordi solcellers el kan sælges dyrere, fordi solcellers energiproduktion matcher peak power og ikke som KK er nødt til at producere energi om natten når efterspørgslen er i bund og prisen derfor lav.

Et realistisk scenarie vil både forlænge byggeperioden for et KK anlæg, øge prisen med den traditionelle budgetoverskridelse, indkalkulere at el skal sælges billigere fra KK pga. mismatch med demand samt indkalkulere et større prisfald for solenergi.

Antager vi f.eks. at et KK værk tager et år længere at bygge og at solceller falder 15% istedet for 12% årligt, så skal KK i dag kunne producere el, der kan sælges til en pris som ligger 68% under solceller.

15.02.2011 få uger før Fukushima, så bad DOE NE om $832 mill. i 2012 budget og der talte de om nuclear renæssance. Mon ikke KK drømmene snart bisættes i USA.

Til sammenligning, så bad DOE dagen efter om $3.2 milliarder til renewable energy research.

KK okser ikke videre.

 • 0
 • 0

Flere fremhæver at KK forurener mindre end fossil energi, men i så fald må man jo konstatere at konkurrence om at blive en vinder energiteknologi ikke handler om at være bedre på nogle få parametre end den næstringeste energiteknologi.

KK romantikken får ikke kunstigt åndedrag ved at servere teknologien som et alternativ til fossil energi.

KK skal slå VE.

Prisen for et KK anlæg som man planlægger i dag skal fra dag et være konkurrencedygtig med f.eks. solceller den dag det skal tages i brug.

Lad os bare antage at PV industriens ønske tænkning om at prisfaldet kan holdes på 12% årligt (Industriens håb om et afdæmpet prisfald er urealistisk og har været det i en årrække, hvor der år efter år er kommet rapporter som forventede lavere prisfald end der rent faktisk efterfølgende kunne konstateres).

Lad os også antage at KK kan bygges til budget og at der går 6 år fra plan vedtages til at man begynder at producere. (I praksis, så overskrides budgetter typisk 300% og byggeperioder også).

Med disse absolut best case antagelser for KK, så skal værdien af et KK værk el produktion ligge 54% under solcellers el produktion i dag.

Det er ikke engang realistisk.

Især ikke fordi solcellers el kan sælges dyrere, fordi solcellers energiproduktion matcher peak power og ikke som KK er nødt til at producere energi om natten når efterspørgslen er i bund og prisen derfor lav.

Et realistisk scenarie vil både forlænge byggeperioden for et KK anlæg, øge prisen med den traditionelle budgetoverskridelse, indkalkulere at el skal sælges billigere fra KK pga. mismatch med demand samt indkalkulere et større prisfald for solenergi.

Antager vi f.eks. at et KK værk tager et år længere at bygge og at solceller falder 15% istedet for 12% årligt, så skal KK i dag kunne producere el, der kan sælges til en pris som ligger 68% under solceller.

15.02.2011 få uger før Fukushima, så bad DOE NE om $832 mill. i 2012 budget og der talte de om nuclear renæssance. Mon ikke KK drømmene snart bisættes i USA.

Til sammenligning, så bad DOE dagen efter om $3.2 milliarder til renewable energy research.

KK okser ikke videre.

Det er svært at spå, især om fremtiden. Der er ingen der kan sige, om solceller vil falde med 12% i pris om året eller om faldet vil være større eller mindre. Solceller leverer NUL om natten og meget tæt på NUL om vinteren, hvor der er mest brug for strømmen! Når der er overskydet er solcellers ydelse heller ikke imponerende. KK kan køre lastfølge: Et AP1000 værk er 2 t om at regulere ned fra 100% til 50% eller omvendt. Det tager 24 t at koldstarte til 100% eller at lukke helt ned. Det årlige brændselsskift lægges typisk om sommeren, hvor behovet er mindst.

 • 0
 • 0

Att.: Per A. Hansen

Jeg kan se, at Du ikke har har kigget på filmen, som jeg henviste til. Den afslører efter et år, at der ikke har forandret sig noget. Den mindste kritik med krav om forbedring bliver fejet til side. Svindel og bedrageri har ingen konsekvenser. Selv domstolene er indbundet i maffiastrukturen, som har dannet sig omkring den japanske a-kraft. Det er den fhv. japanske premierminister, Naoto Kan, som kommer med disse alvorlige udtalelser.

Dybt bukkende ingeniører, som lader sig presse til kriminelle handlinger er nu engang en skamplet for faget!

 • 0
 • 0

Alternative energikilder, som sol anlæg og vindkraft, vil aldrig kunne dække det fulde behov, uanset hvor mange penge der stoppes i det.

Det er ikke særligt interessant at du fortæller os din uforbeholdne mening hvis ikke du begrunder den.

 • 0
 • 0

Det er ikke særligt interessant at du fortæller os din uforbeholdne mening hvis ikke du begrunder den.

Og det er så DIN uforbeholdne mening :-)

 • 0
 • 0

Og det er så DIN uforbeholdne mening :-)

Din snedige logik holder ikke Jens Arne. Jeg begrunder jo netop min mening.

 • 0
 • 0

Prisen er på vej ned effektiviteten er på vej op. Effektiviteten på en kommerciel solcelle kan forbedres med ca. 45% hvis man kan nå standarden for de bedste solceller, der pt. produceres i laboratorier.

Thin film solceller er nu nået op på 14% effektivitet for kommercielt tilgængelige produkter og udviklingen går meget stærkt.

Prisniveauet kan fortsætte med at falde meget dramatisk. Man regner med, at prisen falder ca. 25% hver gang salgsvolumen fordobles.

Jeg har valgt.

Den bedste solcelle leverer ca.14 % under ideelle forhold, ellers leverer den langt mindre. Skulle dette stige til 20 %, vil det fortsat være under ideelle forhold, altså langt mindre under reelle forhold.

Er du overhovedet klar over hvor stor Spanien er ? Det lyder jo "lidt ud i skoven".

Når hele planeten ligger i tyk røg, fordi man har skulle fremstille solceller og vindmøller, så vil det måske gå op for dig, hvilken retning der var den rigtige. Eller, det gør planeten jo faktisk allerede. Der er så voldsomme klimaforandringer, at det er almindeligt anerkendt, at der allerede er et problem med fossile brændstoffer.

Hvor mange mennesker vil du have dør af partikel forurening inden det begynder at dæmre for dig ? Hvor mange mennesker tror du der lever under en meter under den gennemsnitlige vandstand, og kan se frem til at deres land forsvinder inden for få generationer ?

Det indgår jo ikke i dit valg, når du er bange for at der er arealer der bliver forurenet, eller mennesker der kan lide skade.

Så jeg må betragte din argumentation, som bygget på forældet viden.

 • 0
 • 0

@Peter Huber,

Jeg kan se, at Du ikke har har kigget på filmen, som jeg henviste til. Den afslører efter et år, at der ikke har forandret sig noget.

 • jamen jeg er ikke uenig i, at der har været noget galt i den japanske nukleare industri, men det kan jeg ikke bruge til noget. Det smitter jo ikke. Jeg efterlyste nogle energikilder, der statistisk er mere sikre og miljøvenlige end atomenergien - det ignorerer du. Jeg går ud fra du ikke har noget at byde på! Det er ikke bare japanerne, der leverer dårligt arbejde på energifronten. Her i landet rejste en række energieksperterog fjernvarmefolk rundt i landet og fik en række mennesker til at opføre barmarksværker på nogle forkerte præmisser og på et fysisk uholdbart grundlag. Den nye regering måtte dengang feje op efter fjernvarmeeksperterne for at undgå at tusindvis af de bondefangede forbrugere gik fallit (var det ikke 150 mio. kr?). De ansvarlige for fadæsen blev ikke fyrede, de fik lønforhøjelse.

I den aktuelle debat er det eneste interessante, hvad man kan bruge de japanske erfaringer til indenfor den nukleare industri. Skal man lukke de to nye værker i ydkorea? Skal Jordan sige ned til de fremsatte tilbud? lad os bruge Fukushima til at forbedre fremtidens reaktorer, som der er brug for, hvis man tager CO2-udledningen alvorligt. Se på udviklingen i Japans udledning. Realiteterne er den, at der er 4-500 nukleare anlæg trapperne indenfor de næste 20-30 år. De kommer uanset hvad du og jeg måtte mene.

 • 0
 • 0

@Jens Stubbe,

KK romantikken får ikke kunstigt åndedrag ved at servere teknologien som et alternativ til fossil energi.

KK skal slå VE.

Prisen for et KK anlæg som man planlægger i dag skal fra dag et være konkurrencedygtig med f.eks. solceller den dag det skal tages i brug.

Dit indlæg viser et formelig katalog over misforståelser vedrørende energi. KK er et alternativ til fossil energi - det er specielt kul, den erstatter. KK er ikke et alternativ til solceller, KK leverer grundlast, det gør solcellerne ikke, de kan supplere med decengtral elenergi i de perioder, hvor der er sol på. Der er tonsvis af indlæg der dokumenterer priserne pr. kWh elenergi, her ligger atomenergien bedst - solenergi ligger i den høje ende. Hvordan du kan bytte om på virkeligheden er mig en gåde - kan du ikke oplyse, hvor du har det fra? Typisk bygges et a-værk på 5 år - det gjaldt f.eks. for Brokdorf lige syd for grænsen. Ved nye konstruktioner kan der ske overskridelser, det forhold kendes da også fra vindenergi. Vestas fremstillede en beregning over tilbagebetalingstiden for energien for Horns Rev-1 møllerne, først var det 11 mdr., senere gik de ned på 9 mdr. Vestas glemte bare at sig undskyld, for efter den periode skulle alle møller pilles ned igen - en komponent skulle udskiftes. Det samme problem havde man ved nogle af møllerne i Øresund.

Det korte og lande er, at KK leverer el til de laveste priser - bortset fra de steder, hvor et kulfyret anlæg ligger i nærheden af en kulmine. Selv om uranprisen 10-dobles ville et KK værk kunne levere billigere strøm end en vindmølle - når alt regnes med.

Med disse absolut best case antagelser for KK, så skal værdien af et KK værk el produktion ligge 54% under solcellers el produktion i dag.

Især ikke fordi solcellers el kan sælges dyrere, fordi solcellers energiproduktion matcher peak power og ikke som KK er nødt til at producere energi om natten når efterspørgslen er i bund og prisen derfor lav.

 • lad mig rette et par misforståelse, idet du fejlagtigt anser uran og sol som alternativer til hinanden. Prisen for 1 kWh fra et KK-værk ligger langt under prisen for en kWh fra et solanlæg. Solenergien leverer ikke energi efter vort behov, de er ikke kommet i gang om morgenen, når industrien for alvor starter op. KK leverer grundlast - altså det nødvendige elforbrug døgnet rundt - se på kurverne for døgnets forbrug af elenergi.
 • 0
 • 0

Att. Per A Hansen

Citat:------ "jamen jeg er ikke uenig i, at der har været noget galt i den japanske nukleare industri, men det kan jeg ikke bruge til noget. Det smitter jo ikke."------

Har Du nu set filmen -Die Fukushima Lüge- eller ej? (Tysk tv ZDF af 07.03. 2012. Kan ses på Google Video)

Her kan man se, at en krævende højteknologi med enorme anlægsomkostninger, på en mærkelig måde fremmer en destruktiv samfundsudvikling.

A-kraften fremmer desværre en kriminel energie helt op i toppen af samfundet. Den slags udviklinger er en alvorlig fare for vores demokrati.

Har Du undersøgt hvor utrolig mange politikere der står på E.ON' s lønliste?

Hvorfor skal tyske elkoncerner producere el i Danmark og Sverige? Har Du nogensinde gjort Dig nogle tanker hvordan det kunne ske? Var man for uegnet i Danmark til opgaven? Kunne man ikke mere finde ud af hvordan man producerer el til hele landet? Eller havde det måske noget med a-kraft at gøre? Med den store kapital tyske koncerner, i forbindelse med henlæggelser, kunne ophobe udenom skatten?

Vi er nået så langt, at tyske elkoncerner kan udstationere deres jurister direkte ind i ministerier, hvor de udarbejder passende love, som gælder for dem selv. Hvorfor tror Du at mange kalder Tyskland for "E.ONien"?

 • 0
 • 0

@Peter Huber,

A-kraften fremmer desværre en kriminel energie helt op i toppen af samfundet. Den slags udviklinger er en alvorlig fare for vores demokrati.

 • en fin samling udokumenterede påstande - måske for ikke at svare på mine spørgsmål, som dine egne indlæg har givet anledning til. Din konklusion ser åbenbart ud til at være, at man med erfaringerne fra Fukushima skal lukke alle atomkraftværker - og sætte aktørerne bag tremmer - de er jo alle dybt kriminelle i følge din fremstilling?

Hvad skal vi så gøre ved de energieksperter fra energi- og fjernvarmefronten, der bondefangede en stor del af den danske befolkning, som de lokkede til at opføre de såkaldte barmarksværker? Det vil du helst ikke svare på - men vil langt hellere fortælle japanerne hvorledes de skal drive Japan.

De eneste kriminelle i den tyske atomindustri er de dele af a-modstanderne, der ved deres aktivitet ødelægger både offentlig og private værdier. En blev fængslet i 4 år pga. et mordforsøg på en politibetjent. Har du nogensinde hørt om voldelige atomkrafttilhængere, der har raseret andres ejendom?

Peter Huber, jeg efterlyser stadig energikilder, der har en bedre sikkerhedsstatistik end atomenergien? Hvorfor bliver du ved at krybe udenom? Det er da et simpelt spørgsmål, som du selv har lagt op til.

Mener du fortsat at man kan bruge Fukushima-nedsmeltningerne til at stoppe for den øvrige verdens nukleare drift og planer om nybygninger? De ansvarlige bliver straffet - ikke af Peter Huber, men af det japanske retsvæsen.

Jeg har set filmen fra det indre af reaktorerne, hvor man færdes i de nedsmeltede områder! Det har jeg så sammenlignet med a-modstandernes visioner om kernenedsmeltninger som den ultimative katastrofe, der gør store landområder ubeboelige. I Japan er containmentet desuden væk - det forbliver faktisk intakt ved en kernenedsmeltning uden hjælp af tsunamer og jordskælv. Derudover har jeg ikke den store interesse i at se propagandafilm der ser i bakspejlet, men vil hellere se fremad og indbytte de japanske erfaringer i sikkerhedskonceptet for nye værker.

Om Tyskland ved jeg, at grunden til de fik bygget en flåde af vel nok verdens bedste trykvandsreaktorer var, at man fik indført "konvojprincippet". Før den tid skulle alle skriftlige protester behandles enkeltvis - det fik a-modstanderne sat i system - 25.000 enslydende protester kunne tage retten mange år at komme igennem. Værker med samme specifikationer kunne herefter godkendes administrativt med henvisning til domstolsafgørelser andet sted. Måske er det det justeri, du er så forarget over? Dine ensidige eksempler med udenlandske el-producenter er ren propaganga - danske ingeniører holder sig ikke tilbage for at opføre kulværker og vindanlæg i andre lande. DONG var langt fremme med at bygge kul-kraftværker i Tyskland. Hvad med Vestas, der bygger en masse vindanlæg i USA o.a. steder? Jeg kan ikke rigtig se, hvad det kan bruges til - er du imod globalisering?

 • 0
 • 0

Att.: Per A. Hansen

Mit spørgsmå lød:-----"Hvorfor skal tyske elkoncerner producere el i Danmark og Sverige? Har Du nogensinde gjort Dig nogle tanker hvordan det kunne ske? Var man for uegnet i Danmark til opgaven?"-------

At affyre titusend andre spørgsmål er altså ikke noget svar! Elforsyning i Danmark er en national opgave. Hvorfor skulle den komme på udenlandske hænder? Er el fra en global player bedre og billigere? Kan E.On levere noget som ELSAM var for dum til???

 • 0
 • 0

A-kraften fremmer desværre en kriminel energie helt op i toppen af samfundet. Den slags udviklinger er en alvorlig fare for vores demokrati.

Jaja Peter. Nu har vi vist også hørt nok på dine konspirationer. "Arbejder du med kernekraft, så er du en mafia-kriminel menneskefjendsk høker".

Nu forholder det sig således at kernekraft er en ufattelig ufarlig måde at løse energiproblemerne på. Hvis vi endelig skal kigge på høkeri i Japan så er det utvivlsomt langt mere farligt med deres byggestandarder for almindelige huse, kystnær industri, og ikke mindst dæmninger.

Det var her dødsfaldene skete. Det er her de primære omkostninger ligger, det er her japanerne vil sætte hårdt ind i fremtiden. Skulle der være anvendt en yen mere på tsunamisikring, så er det faktisk svært at finde dens bedste anvendelse. Selvfølgelig er det releativt billigt at sikre kernekraftværkerne mod tsunamier (højere volde, diversifikation af nødkøling), men det ville ikke redde liv der mistes i dårlige huse og ved dæmningsbrud. Det ville sikring af huse gennem fordyrende byggestandarder og forbud mod dæmninger gøre. Derfor er det nogle af de tiltag de gør nu.

Japan er et utroligt sted. Intet sted er så "naturramt": Vulkaner, jordskælv, tyfoner, jordskred, tsunamier plus en stor fattigdom på naturressourcer. På mange måder er det en reference til hvad fremtiden kan blive mange andre steder på Jorden. Alligevel klarer japanerne sig, de har trods den ubarmhjertige natur og ressourcefattigdom overvundet befolkningstilvækst og har idag en meget høj middellevetid.

Hvordan er det i Tyskland? I er frygtstyrede, forkælede og nu i kløerne på russisk gasindustri og jeres egen brunkulslobby. Det eneste nye der kommer fra jer er tom retorik og CO2.

Og Japan? De arbejder på at komme på fode igen -og kernekraft er en del af løsningen.

 • 0
 • 0

KK kan køre lastfølge: Et AP1000 værk er 2 t om at regulere ned fra 100% til 50% eller omvendt.

Nu ikke så beskeden Jesper. Det er +-5% nominel effekt per minut. Altså væsentlig hurtigere, end 2 timer. Og det er altså hastigheden i almindelig lastfølge. AP1000 kan selvfølgelig rampe op eller ned i højere tempo og køre styret eller autonom frekvenskonkrol.

 • 0
 • 0

Att: Lars Andersen

Citat:-----"Jaja Peter. Nu har vi vist også hørt nok på dine konspirationer. "Arbejder du med kernekraft, så er du en mafia-kriminel menneskefjendsk høker"."-----

Formuleringen er Din egen frie opfindelse

Gode mand, jeg citerer her den japansk ministerpræsident. Tror Du så ikke Dine platte bemærkninger er lidt lovlig overfladisk? Jeg mener at ingeniører, som arbejder med a-kraft ikke kritikløs skal lader sig feje til side og lade sikkerhedsniveauet bestemme af købmænd ud fra kassebeholdningen, som det er sket i Japan og andre steder.

Jeg er bare modstander af det tyske ordsprog der siger: " Der Ingenieur ist das dumme Kamel auf dem der Kaufmann durch die Wüste reitet."

Citat: ------"Hvordan er det i Tyskland? I er frygtstyrede, forkælede og nu i kløerne på russisk gasindustri og jeres egen brunkulslobby. Det eneste nye der kommer fra jer er tom retorik og CO2."------

Med nazisternes planøkonomi forsvandt de uafhængige kommunale værker, som producered el. Datidens spir til monopoldannelser har 80 mio mennesker ikke kunnet ryste af sig op til i dag. Tysk befolkning har absolut ingen indflydelse på energiudviklingen. En af de tyske monopolister E.ON, blander sig godt i Danmark og ingen her i runden kan forklare fordelen ved det, set ud fra en almindelige danske elkunde.

Monopolisten E.ON har købt sig ind i russisk gas og ikke de tyske forbrugere. Svenske Vattenfall satser fremtidig på østtysk brunkul og ikke befolkningen. El-monopolister kan i dag opføre sig som en slags besættelsesmagt. Det frie marked fungerer ikke i dette markedssegment Du mærker vel selv, at det ikke var særlig klog det Du kom med.

 • 0
 • 0

Den højt besungne "Atomkraftens Renaicance", hører vi simpelthen ikke omtalt længere!

Fødsler tager i værste fald et par døgn, genfødlser er heller ikke lange :) Når det ikke længere giver mening om at tale om genfødslen, så er det fordi den er overstået. Det er allerede blevet så meget hverdag, at Ingeniøren er tavse omkring meget af det der sker, f.eks. er det så meget hverdag at der ikke gives spalteplads til Kaliningrads 2 nye reaktorer. http://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_N...

Japans atomkraft dækkede over 30% af Japans enorme elforbrug. Selvom den umiddelbare erstatning er baseret på fossiler, går Tyskland og Japan nu for alvor i gang med at demonstrere for resten af verden, hvordan VE skal løse fremtidens energibehov.

Det eneste tyskerne har vist er at de er mere end villige til at købe russiske fossiler. Japan? De skal nok få gang i kernekraften igen, efter stress tests. Selvom de ligesom tyskerne er blevet mere fossilinteresserede. Senest med massiv import og udforskning i methane hydrate. http://fuelfix.com/blog/2012/01/25/the-age...

Så nu er hele den fossile bingoplade fuld: Tar sands, shale gas og methane hydrates. CO2-tilvæksten er så godt som beseglet, og dit dyre gennemDJØFfede VE er der ingen der kan betale.

Kernekraft er heldigvis mere levende end du forestiller dig, til alt held for økonomien, miljøet og klimaet.

 • 0
 • 0

Gode mand, jeg citerer her den japansk ministerpræsident. Tror Du så ikke Dine platte bemærkninger er lidt lovlig overfladisk? Jeg mener at ingeniører, som arbejder med a-kraft ikke kritikløs skal lader sig feje til side og lade sikkerhedsniveauet bestemme af købmænd ud fra kassebeholdningen, som det er sket i Japan og andre steder.

Ja Kan har sagt og gjort så meget dumt under Fukushima-krisen. Det var derfor han blev så upopulær og fik sparket! Han kritiseres i særdeleshed for hans indblanden i den tekniske operation. Det blev han advaret mod. Den politiske gevinst han kunne opnå ved sin tilstedeværelse, ville flytte de formelle magtbalancer i operationen, så de teknisk vidende skulle have en kransekagefigur med flere generalstjerner med på holdet. Skammeligt.

Hvad den mand gør og siger er for egen regning(der blev stor). Du er i din gode ret til at mene at en utroværdig politiker i frit fald er et sandhedsvidne, men den står du nok alene med. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/...

Han er ligeså troværdig som jeres egne "gørnne" fossilkøbte politikere som Fischer og Schröder.

EON? De har da lidt troværdighed tilbage, de investerer stadig i CO2-let kernekraft uden at det et gennemsubsidieret VE cover-up for at flå forbrugerne. Her tænker jeg selvfølgelig på Fennovoima i Finland og Horizon i England. http://www.fennovoima.com/ http://www.horizonnuclearpower.com/

 • 0
 • 0

Niels gider du begrunde/uddybe dit udsagn(?)!

Gerne.

I dagens dollar betyder det 22000kroner for een Kw.Passende ledninger koster 8000.Altså 30 kKr per kW.

Et hus som bruger 18MWh varme om året bruger ca mellem 1 og 3 kW sinusformet henover året og kan derfor holdes passende opvarmet i al evighed for en investering på 90 kKr. Den overskydende strøm ca 8 MWh sælges til tyskere og andre VE forvirrede og kan mageligt betale Uran og Betjening og nedtagning . Hvis husets indre rumfang skal være det samme og opvarmningsbehovet nul ,så koster det mere end 90000 extra i opførelse. 300000 måske? Differencen kunne bruges humanitært her eller hisset. Derfor er den vej vore politikere anbefaler (Isolering og VE) ikke blot forkert men forbryderisk.

 • 0
 • 0

Citat: -----"Hvad den mand (Premierminister Kan) gør og siger er for egen regning(der blev stor). Du er i din gode ret til at mene at en utroværdig politiker i frit fald er et sandhedsvidne, men den står du nok alene med. http://ajw.asahi.com/article/0...0019"------

Jeg har kun informationer fra ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) hvor reporter Johannes Hano informerer fra Japan. Han har oplevet ulykken for et år siden og fulgt udviklingen til i dag. I første omgang stoler jeg mere på ham end en anonym skribent som Du henviser til. Såvidt Hano informerer vil Japans regering kun hjælpe økonomisk, hvis ledelsen af TEPCO bliver fyret. Af alt i alt 54 akraftværker er kun 2 værker i drift. Uanset situationen i værkerne kan de kun tages i brug igen hvis provinsgouvernørerne giver grønt lys. For tiden er det dog langt fra sikker. Japanerne har mistet tilliden til deres presse og i særdeles grad til a-kraftværkernes management. Et nyt jordskelv vil formodemtlig igen sætte gang i katastrofen i Fukushima.

 • 0
 • 0

@Peter Huber,

Mit spørgsmå lød:-----"Hvorfor skal tyske elkoncerner producere el i Danmark og Sverige? Har Du nogensinde gjort Dig nogle tanker hvordan det kunne ske? Var man for uegnet i Danmark til opgaven?"-------

At affyre titusend andre spørgsmål er altså ikke noget svar! Elforsyning i Danmark er en national opgave. Hvorfor skulle den komme på udenlandske hænder? Er el fra en global player bedre og billigere? Kan E.On levere noget som ELSAM var for dum til???

 • dit spørgsmål er da meget relevant - blot ikke i denne tråd hvor emnet er atomenergi efter Fukushima. Jeg affyrede ikke tusind spørgsmål, men blot et par enkelte med relevans til dit eget indlæg - hvad kan vi i grunden bruge Fukushima til i energidebatten - både lokalt og globalt? Min mening er, at det kan vi ikke, for ingen bygger jo energianlæg på lokaliteter, hvor der er risiko for jordskælv, vulkanudbrud og forekomster af tsunamier. Derfor kan der da være andre og mere relevante bekymringer.

Det er fint nok du er modstander af atomenergi - fuld respekt for det. Men så bør man vel også kunne pege på løsninger på CO2-udslippet og finde alternativer til fossil energi. Når danskere kan drive energianlæg m.v. i udlandet, så må vi vel også acceptere, at udenlandske selskaber har interesser her i landet? Vi er nødst til at samarbejde, og der er da ret stor interesse for at få indflydelse på hvordan de nordisk vandmagasiner skal forvaltes!

Tysk befolkning har absolut ingen indflydelse på energiudviklingen. En af de tyske monopolister E.ON, blander sig godt i Danmark og ingen her i runden kan forklare fordelen ved det, set ud fra en almindelige danske elkunde.

 • jo absolut, det er et mindretal, der styrer den tyske udvikling i retning af at erstatte uran med brunkul og naturgas fra Rusland. "De grønne" med en tidligere terrorist i spidsen fik gennemtrumfet dødsstødetfor den nukleare industri - alle a-værker skulle lukkes efter 32 års drift - uanset tilstanden. Merkels plan var at skrue den beslutning tilbage, men måtte erkende at hun ikke kunne få flertal - nu kæmper hun for sit politiske liv. Resultatet ses på elpriser og CO2-udledning - på den massive elimport. Det er helt fint, hvis de ønsker at lpriserne skal sige - og at de bliver afhængige af russisk gas. Den samme situation som i Danmark, hvor stikledningen fra Rusland bliver garanten for, at vore efterkommere kan få varme i husene.
 • 0
 • 0

Att.: Per A Hansen Citat:-------"Det er fint nok du er modstander af atomenergi - fuld respekt for det. Men så bør man vel også kunne pege på løsninger på CO2-udslippet og finde alternativer til fossil energi."-------

Nej! Jeg er ikke modstander af atomenergi som teknik, men jeg er modstander af den samfundsmæssige deformation som opstår rundt om teknikken! Fukushima er jo bare et yderligere eksempel. Jeg er modstander af monopolstrukturer som ødelægger fri social markedsøkonomi. I særdeleshed er jeg modstander af tyske elforsyningsmonopolister, som med ikke øremærkede henlæggelser i milliardhøjde kan skalte og valte som global player. Med den fyldte krigskasse går man på erobringstogter. Ikke til gavn for de berørte mennesker.

Alternative VE løsninger af betydning er kun mulig, hvis nuværende elmonopol endelig afskaffes og borgerne får en chance direkte at engagere sig finansiel i el-andelsselskaber. Elektrificeringen startede engang med andelsselskaber!!

 • 0
 • 0

Nej! Jeg er ikke modstander af atomenergi som teknik, men jeg er modstander af den samfundsmæssige deformation som opstår rundt om teknikken! Fukushima er jo bare et yderligere eksempel. Jeg er modstander af monopolstrukturer som ødelægger fri social markedsøkonomi. I særdeleshed er jeg modstander af tyske elforsyningsmonopolister, som med ikke øremærkede henlæggelser i milliardhøjde kan skalte og valte som global player. Med den fyldte krigskasse går man på erobringstogter. Ikke til gavn for de berørte mennesker.

Når du nu følger så godt med i danske forhold så kan det vel ikke undgå din opmærksomhed at voldsomme samfundsmæssige deformationer omkring energiforsyning sagtens kan opstå uden at atomkraft er involveret, sådan som vi ser det i disse dage med DONG.

Jeg er fuldstændig enig i din ide om at energiforsyning burde være på andelsbasis, sådan var det engang her og vi havde omtrent den billigste og sikreste elforsyning man kunne tænke sig og resten af Europa måtte misunde os indtil for 10 - 15 år siden. Nu er det overtaget af en rodebutik af et statsmonopol som foregiver at fungere som en privat virksomhed og vi er endt med at have de dyreste energipriser i verden og en del af os kommer formentlig til at overveje nøje hvordan vi får råd til at varme op når vi går på pension.

Vi har fået landskabet skæmmet af alle disse grimme tårne der skal høste den "gratis" energi, omkostningerne har været så enorme at vi nærmest er blevet religiøse omkring det og ikke tør se virkeligheden i øjnene og blot messer videre om velsignelserne ved den "vedvarende" energi og vi har allerede i en del år drømt om at omverdenen vil lave elektriske biler til os fordi nogen tror at det kan redde os ud af vor selvskabte suppedas.

Ovenikøbet skal man læse at det er nogen af landets bedste hjerner der har skabt denne situation, det er muligt, de har ihvertfald været gode til at få os alle til at betale!

Så jeg tvivler stærkt på at vi kunne have gjort det ringere eller dyrere med atomkraft, hvad synes du?

 • 0
 • 0

@Peter Huber,

Nej! Jeg er ikke modstander af atomenergi som teknik, men jeg er modstander af den samfundsmæssige deformation som opstår rundt om teknikken! Fukushima er jo bare et yderligere eksempel. Jeg er modstander af monopolstrukturer som ødelægger fri social markedsøkonomi. I særdeleshed er jeg modstander af tyske elforsyningsmonopolister, som med ikke øremærkede henlæggelser i milliardhøjde kan skalte og valte som global player

 • det er nyt for mig, at Japans og Tysklands elforsyning er monopoliseret! Er TEPCO den eneste udbyder? Er DONG? I Tyskland blev el-selskaberne pålagt en meget høj afgift på uran i brændslet, desuden gennemtrumfede man en nedlukning efter et vist åremål uden at tage hensyn til producenternes argumenter eller til reaktorernes tilstand. å det med monopolet skal vist tages med et vist forbehold? I Japan har myndighederne forresten godkendt fortsat drift at det nu lukkede Ikata-værk. Man fortsætter det nukleare samarbejde med udlandet etc. Dine ekstreme politiske synspunkter på en enkelt gren af energisektoren lyder da meget interessant, men jeg kan ikke rigtig finde noget baggrund for den i realiteternes verden. Både i Japan, Tyskland o.a. steder, er det statslige myndigheder, der bestemmer om værkerne må køre - ikke selskaberne - de skal blot betale og finde sig i at deres takster skal godkendes. At der er i Japan har været en række kritisable forhold indenfor den nukleare sektor er jeg helt enig i. Det skal rettes, atomenergi egner sig ikke til den gamle japanske ledelsesform. Uanset hvilken konstruktion man anlægger vedrørende drift og ledelse, så ender det med at ganske få personer i praksis bestemmer alt. Hvem var det lige der besluttede nedlægning af fibernettet for forbrugernes opsparede kapital - hvem bestemte lige at der skulle pumpes enorme beløb i kulværk i Greifswald? Svaret er - en enkelt mand. Hvem bestemmer i Andelsvirksomheder - nogle få personer.
 • 0
 • 0

Per A Hansen

Citat: -----"I Tyskland blev el-selskaberne pålagt en meget høj afgift på uran i brændslet, desuden gennemtrumfede man en nedlukning efter et vist åremål uden at tage hensyn til producenternes argumenter eller til reaktorernes tilstand. å det med monopolet skal vist tages med et vist forbehold? "-------

Halve sandheder er værre en en rigtig løgn! Siden Tschernobyl ulykken i 1986 har ingen af de tyske elkoncerner haft ønske om at bygge et nyt a-kraftværk. Man ønskede kun at drive de bestående a-kraftværker så længe som mulig. Den 14. juni 2000 kom det til en frivillig overenskomst mellem den rød grønne regering og elkoncernerne. Den sluttede kontrakt blev afsikret ved lov i 2002 (Novellierung des Atomgesetzes).

I 2010 så koncernerne chancen til at løbe fra kontrakten! Længere løbetider med gamle afskrevne a-kraftværker var den rene gevinst som fristede. Nye værker var absolut uinteressant.

Med den nye kristdemokratiske regering kom det til en forlængelse af den tidligere aftalte løbetid (Laufzeitverlängerung). Denne dispensation fra en frivillig sluttet kontrakt var politisk ikke til at holde efter Fukushimaulykken.

Ikke engang Tysklands dårligste kansler, socialdemokraten Gerhard Schröder ,som startede en del af sin politiske fremtid ved demonstrationer i Brockdorf og Gorleben, har turdet bestemme over elkoncernerne. Man opnåede en deal i al fordragelighed!!!

Egentlig er det uinteressant, om Du på den jyske hede betvivler at de fire tyske elkoncerner har et monopol. Sådan bliver de betegnet her i Tyskland!

NB Da jeg bygge hus i 1971 kunne jeg kun få lagt el ind i huset efter at jeg underskrev en kontrakt, hvori jeg forpligtede mig til aldrig at producere strøm selv. Først i 1990 blev denne blokade ophævet ved lov. Fjerne slægtninge i Aperne fik med denne lov igen mulighed til at producere strøm ved vandkraft. Det handler hos dem om en nedlagt hammersmedie fra middelalderen, som altid har udnyttet vandkraften på stedet.

 • 0
 • 0

Synes da lige jeg ville markere dagen. Nedlukningen af Japans sidste aktive reaktor er påbegyndt i dag, og vil efter planen være gennemført tidligt søndag, d.v.s. i aften dansk tid.

Foreløbig vil den være lukket ned i 2 måneder for inspektion og opdatering, men det betyder at Japan nu går ind i højsæsonen for elforbrug, helt uden atomkraft, for første gang siden 1966.

Det er herefter op til de kommunale ledelser om de vil have dem startet op igen.

Hvis den ikke nukleare elkraft viser sig i stand til at yde den nødvendige forsyning gennem sommeren, er der meget der tyder på at dette er enden på japansk atomkraft.

http://www.reuters.com/article/2012/05/04/...

http://www.washingtonpost.com/world/asia_p...

http://www.world-nuclear-news.org/RS-Last_...

Jeg havde nu forventet at kunne læse om det her på sitet, men det synes at have forbigået ing.dk's opmærksomhed.

Måske står det i lidt for stor kontrast til "Et år efter Fukushima: Atomkraften okser videre" ;-)

 • 0
 • 0

@Peter Huber,

Halve sandheder er værre en en rigtig løgn! Siden Tschernobyl ulykken i 1986 har ingen af de tyske elkoncerner haft ønske om at bygge et nyt a-kraftværk. Man ønskede kun at drive de bestående a-kraftværker så længe som mulig.

 • du lever i fortiden og blander det en smule sammen. Jeg har på intet sted nævnt en lyd om at tyskerne ønsker om at bygge nye a-kraftværker i Tyskland - du bedes henvise til de indlæg, hvis du er uenig. Måske er det de halve sandheder, du nævner?? Hvor har jeg benægtet elselskabernes monopoler? Svaret er, det har jeg ikke. Det er udelukkende en diskussion, du fører med dig selv.

  Jeg nævnte den tyske skat på uran i bændslet - det ignorer du, hvorfor? kender du ikke til de tyske skatter? Der har ellers været fremme i pressen, at elselskaberne vil føre retssag mod forbundsstaten fordi de mener det er i strid med loven, enkelthederne er jeg ikke inde i, måske er formleringen lidt forkert, men jeg har faktisk set beløbet - såvidt jeg erindrer var det et meget stort beløb.

  Jeg må henvise til tidligere indlæg, hvor jeg nævnte hvad Merkel gik ind for medens Joscha Fischer var i regering, nemlig at ændre den famøse lov om at værker skulle lukke ned efter 32 års drift - uanset værkets tilstand, du snakker udenom og vil hellere tale om monopoler og noget andet, ast merkel har indset hun ikke kan få flertal for det ændrer ikke noget ved det, jeg har fremført og som du benægter. Om der er monopoler eller ej vil jeg blot ikke bruge tid på, det er uden større interesse for denne debat. Hvis tyskerne hellere vil være afhængig af import af el og af kul og gas i stedet for deres godt fungerende trykvandsreaktorer, så er det fint nok for mig.

Jeg havde feriegæster fra Ruhrdistriktet engang - de havde et barn med lungevejslidelse og brugte ferien til at rekreere familien ved vestkysten. Det var før Biblis blev opført. Nu går det den anden vej med luftforureningen i dette område. Det var denne sundhedsskadelige forurening, der fik Belgien til at satse på atomenergi, der medførte en stor nedsættelse af partikelforureningen i landet. Det aspekt synes jeg at a-modstandere lukker helt af for - der er tale om ganske mange for tidlige dødsfald at bruge kul, som Tyskland nu bygger adskillige af. Polen er så gennemsyret af kulos, at de nu vil have renset op - de vil indføre atomenergi til erstatning for kullene. Gennemsnitslevealderen i minebyerne ligger i nærheden af 50 år.

 • 0
 • 0

@Søren Lund,

(quote] Hvis den ikke nukleare elkraft viser sig i stand til at yde den nødvendige forsyning gennem sommeren, er der meget der tyder på at dette er enden på japansk atomkraft [/quote] - du fortsætter din optimisme vedrørende lukning af Japans atomkraftværker, måske ser du det som et skridt i den "rigtige" retning, på trods af, at alle fagfolk erkender, at det ikke bør opføres a-værker på lokaliteter, hvor der risiko for stærke jordskælv, tsunamier og vulkanudbrud! Der er ikke den store ændrig at se på den globale interesse for atomenergi - der er 63 værker under opførelse, 160 er planlagt eller i ordre og 329 er i forslag. Det er mere end en fordobling af den nuværende kapacitet - faktisk nærmere en tredobling. Det kan du forresten læse i en af dine egne referencer. Hvad pressen mener er nok uinteressant, de har endnu tilgode at komme med seriøse historier fra den nukleare front. Her i landet er DR/TV2 og dagspressen kun ude med artikler om atomenergi når de kan finde en negativ vinkel. jeg tror du har læst for mange aviser gennem mange år? Vi kan vende tilbage til Japan om et halvt års tid, når politikerne har studeret forholdene grundigt.

 • 0
 • 0
 • du fortsætter din optimisme vedrørende lukning af Japans atomkraftværker, måske ser du det som et skridt i den "rigtige" retning...

Per, du gør dig mange forfejlede antagelser om hvad jeg føler og mener og hvad jeg læser af aviser.

Tag nu bare og forhold dig til hvad jeg skriver, og så lad mig om at skrive hvad jeg mener!

Så går det nok meget bedre.

 • 0
 • 0

En af grundene til at man "klarer" sig uden kernekraften i Japan er at det er en økonomi, der er sendt til tælling og udgifterne til import af naturgas til erstatning gør det endnu vanskeligere for Japan at komme i gang igen.

"In January the same forces applied. Imports rose 9.8 per cent from a year earlier, while exports fell 9.3 per cent, resulting in a record monthly deficit of Y1,480bn ($18.6bn), according to the finance ministry. ... The import data underlined Japan’s rising dependence on imports of coal and liquefied natural gas to substitute for nuclear plants idled after the Fukushima crisis. Mineral fuel imports increased 24 per cent year on year, accounting for three-quarters of the overall rise in imports (in value terms)." http://www.ft.com/cms/s/0/a5f3a548-5b8f-11...

 • 0
 • 0

En af grundene til at man "klarer" sig uden kernekraften i Japan er at det er en økonomi, der er sendt til tælling og udgifterne til import af naturgas til erstatning gør det endnu vanskeligere for Japan at komme i gang igen.

Ja, atomkraft er rigtigt dyrt at komme ud af.

 • 0
 • 0

[quote]En af grundene til at man "klarer" sig uden kernekraften i Japan er at det er en økonomi, der er sendt til tælling og udgifterne til import af naturgas til erstatning gør det endnu vanskeligere for Japan at komme i gang igen.

Ja, atomkraft er rigtigt dyrt at komme ud af.

[/quote]

Ja, det koster 70 milliarder i "buy in", og så kommer de rigtige udgifter endda først senere.. http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/05/09...

I øvrigt mærkeligt, jeg havde fået den opfattelse at forsikringselskaberne nærmest stod i kø for at forsikre industrien, og nu viser det sig at TEPCO var underforsikrede.

R

 • 0
 • 0

[quote]En af grundene til at man "klarer" sig uden kernekraften i Japan er at det er en økonomi, der er sendt til tælling og udgifterne til import af naturgas til erstatning gør det endnu vanskeligere for Japan at komme i gang igen.

Ja, atomkraft er rigtigt dyrt at komme ud af.

[/quote]

Det drejer sig her ikke om hvad det koster at komme af med kernekraft, men om at Japans økonomi har stagneret og tog en alvorligt slag fra det storejordskælv og derfor pt ikke har helt samme brug for energi.

 • 0
 • 0

men om at Japans økonomi har stagneret og tog en alvorligt slag fra det storejordskælv og derfor pt ikke har helt samme brug for energi.

 • med en klar parallel til det globale fald i CO2-udledning (ledsaget af faldende energiefterspørgsel/-priser), som kunne registreres i kølvandet af finanskrisen.
 • 0
 • 0

Det drejer sig her ikke om hvad det koster at komme af med kernekraft, men om at Japans økonomi har stagneret og tog en alvorligt slag fra det storejordskælv og derfor pt ikke har helt samme brug for energi.

Trods deres stagnerede og vingeskudte økonomi, ser den Japanske befolkning sig nu villige til at importere fossile brændsler i dyre domme, fremfor nogen sinde at starte deres atomare lort op igen.

De har bare fået nok!

 • 0
 • 0
 • med en klar parallel til det globale fald i CO2-udledning (ledsaget af faldende energiefterspørgsel/-priser), som kunne registreres i kølvandet af finanskrisen.

Ja, krystalklar må man sige. Men er det blot en stakket glæde?

http://phys.org/news/2010-11-global-co2-em...

Tak alligevel for at udpege på alt det positive vi kan glæde os over. Så har du ikke helt spildt din tid foran skærmen.

 • 0
 • 0

[quote]Det drejer sig her ikke om hvad det koster at komme af med kernekraft, men om at Japans økonomi har stagneret og tog en alvorligt slag fra det storejordskælv og derfor pt ikke har helt samme brug for energi.

Trods deres stagnerede og vingeskudte økonomi, ser den Japanske befolkning sig nu villige til at importere fossile brændsler i dyre domme, fremfor nogen sinde at starte deres atomare lort op igen.

De har bare fået nok!

Velkommen til virkeligheden Søren:

http://ing.dk/artikel/129235-japan-genstar...

;o)

mvh Flemming

[/quote]

 • 0
 • 0

[quote][quote]Det drejer sig her ikke om hvad det koster at komme af med kernekraft, men om at Japans økonomi har stagneret og tog en alvorligt slag fra det storejordskælv og derfor pt ikke har helt samme brug for energi.

Trods deres stagnerede og vingeskudte økonomi, ser den Japanske befolkning sig nu villige til at importere fossile brændsler i dyre domme, fremfor nogen sinde at starte deres atomare lort op igen.

De har bare fået nok!

Velkommen til virkeligheden Søren:

http://ing.dk/artikel/129235-japan-genstar...

;o)

mvh Flemming

[/quote][/quote] Allerede inden du for til tasterne, Flemming, linkede jeg i tråden under samme artikel til Reuters originale nyhedsupdate, som skriver:

""Officials must still win over a wary public - including residents of regions close enough to be at risk from a nuclear accident but too distant to reap economic rewards. Delays in setting up a new nuclear regulatory agency due to disputes in parliament have further spooked voters.""

og:

""The central government has no legal obligation to win local approval, but is unlikely to proceed with restarts without the agreement of the host town and prefectural government. It is uncertain, however, that authorities would override opposition from nearby prefectures with public opinion divided.""

Så selv velkommen til virkeligheden! ;-)

(Gælder også ing.dk)

Men læs mit indlæg: http://ing.dk/artikel/129235-japan-genstar...

Jeg tror også de bliver nødt til at opstarte Oi 3 og 4 for at komme igennem sommeren, kanske enkelt fordi Kansai-regionen i dag er så massivt afhængige af akraft som de er.

Det ændrer bare ikke på at japanerne har fået nok af akraft, og er begyndt at se sig om efter bedre alternativer - og hvis Kansai-regionen bare [b]kunne[/b] dække hele deres elforbrug med gas sommeren igennem, så gjorde de med garanti hellere det.

 • 0
 • 0

Skal vi vædde en god flaske single malt (jeg kunne f.eks. foreslå en PC6) på, at denne "midlertidige" opstart vil blive mere eller mindre permanent Søren? ;o)

Jeg mener når nu de indser, at det ikke var KK, de mange tusinde døde af men dermod ganske almindeligt Stillehavsvand.

 • 0
 • 0

Skal vi vædde en god flaske single malt (jeg kunne f.eks. foreslå en PC6) på, at denne "midlertidige" opstart vil blive mere eller mindre permanent Søren? ;o)

Jeg mener når nu de indser, at det ikke var KK, de mange tusinde døde af men dermod ganske almindeligt Stillehavsvand.

Hvad er "mere eller mindre permanent", og hvor mange af de 50 velfungerende reaktorer, som faktisk er i samme eller endnu bedre stand end før katastrofen, forventer du kommer op og køre med samme kapacitet som de gjorde før?

Japanerne er da om nogen klar over hvad de mange tusinde mennesker døde af d. 11. Marts sidste år.

Det betyder bare ikke, at de ikke har fået en ny og anden opfattelse af bl.a. alle de forsikringer deres myndigheder og elselskaber har tudet dem ørene fulde af gennem årene.

De kan selvfølgelig ligeså vel som du regne ud, at selv meget alvorlige strålingsudslip er noget langt de fleste kan spadsere væk fra, uden at tage synderligt skade af det, så længe de bare bliver væk fra det.

Til forskel fra dig, er de bare anderledes bevidste om hvilke omkostninger atomkraften har haft for deres land, da de ikke som dig nøjes med at gøre det op i antallet af døde, som direkte følge af stråling.

Det tæller bl.a. de 80.000 mennesker, som da heldigvis ikke er døde, men er evakueret fra deres hjem, arbejde, skole og hjemegn - de fleste på ubestemt tid.

130 mio mennesker, fordelt på 375.000 km2 usædvanligt smuk ø-rige, ved derfor om nogen at de ikke kan risikere at sætte væsentlige dele af deres beboelige og dyrkbare land over styr.

Det de nok er blevet allermest overraskede over, er HVOR dyrt det viser sig at være at have atomkraft, når tingene går galt.

 • At TEPCO ikke havde en økonomisk buffer eller forsikring, som kunne dække bare en betydelig del af skaden, så hele regningen nu ligger hos skatteyderne. Den anden dag var det eksempelvis lige 12,5 mia $ for at baile TEPCO-too-big-to-fail ud, hvilket i øvrigt rækker som en skrædder i h... når de 100-250 mia $ til oprydning og erstatninger af landbrugsjord o.s.v, o.s.v. løber på.

 • At de udover dette må leve med rationeringer for industrien, samt indkøbte brændsler i dyre domme. For det er ikke desto mindre den konsekvens de har taget, selvom de måske - nødtvungent af omstændighederne - vælger at starte de to reaktorer i Oi Fukui.

 • At de nu skal til at investere endnu større summer i at begynde forfra med anden teknologi.

Og dertil må de så fortsat leve med den overhængende fare for at resterne af Fukushima's bygning 4 styrter sammen ved næste store jordskælv - eller at den bare får en revne der er stor nok til at SFP'en ikke kan holde vand - og dermed udløser en katastrofe der er mange gange større end den der allerede er indtruffet - og som, afhængig af vindretningen, er i stand til at lægge hele den nordlige halvdel af Japan, inklusiv Tokyo og Yokohama øde - så de 80.000 evakuerede bliver til 80 millioner.

Det er vel ikke svært at forstå, at japanerne har fået nok nu, og derfor accepterer at gå igennem en lang og meget svær tid, for at komme ud af akraften og komme igang med noget andet og bedre?

 • 0
 • 0

@Søren Lund,

Per, du gør dig mange forfejlede antagelser om hvad jeg føler og mener og hvad jeg læser af aviser.

Tag nu bare og forhold dig til hvad jeg skriver, og så lad mig om at skrive hvad jeg mener!

Så går det nok meget bedre.

, jamen så gør vi det. du skrev d. 5.5.:

Hvis den ikke nukleare elkraft viser sig i stand til at yde den nødvendige forsyning gennem sommeren, er der meget der tyder på at dette er enden på japansk atomkraft. http://www.reuters.com/article...0504

http://www.washingtonpost.com/...html

http://www.world-nuclear-news....html

der er tale om referencer til to medier - og et enkelt til et fagblad, der dog ikke har noget at gøre med dit indlæg, det viser faktisk at atomenergien ekspanderer på global plan! I fagblade kan bl.a. findes:

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Japan...

http://www.world-nuclear-news.org/EE-Japan...

som vist må siges at være noget uenig i din analyse.

Og jeg må fortsat mene, at min reference til ulykkesstatistikker fra energikilder er retvisende og at andre ligger på samme linie - at atomenergien har den bedste sikkerhedsstatistik. Jeg mangler en reference fra din side der viser noget andet! Har du overhoved nogen?

 • 0
 • 0

[b]Wirtschaftspolitiker für längere AKW-Laufzeiten[/b]

Unionsbundestagsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) brachte eine Verzögerung des Atomausstiegs ins Gespräch. "Bisher reduziert sich die Energiewende leider darauf, dass wir die Atomkraftwerke abschalten wollen, aber die Konsequenzen nicht zu Ende gedacht haben", sagte der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Zeitung. "Wir haben die Kostenseite überhaupt nicht im Griff."

Kilde:

http://www.morgenpost.de/politik/inland/ar...

 • 0
 • 0

Måske kan Merkel regeringen endelig tage sig sammen og ratificere UN konfessionen mod korruption (UNCAC).

Lobbyvirksomhed med bestikkelse og korruption tegner til at være meget udbredt i tyske parlamenter. Derfor må man regne med at en del parlamentarikere vil udnytte enhver chance til at opnå en længer driftstid for tyske a- kraftværker.

Alt i alt har 160 stater ratificeret UNCAC. De største stater (efter befolkningstal) som mangler ratificeringen er: Japan, Tyskland, Myanmar, Sudan, Saudi-Arabien, Nordkorea og Syrien.

 • 0
 • 0

Lobbyvirksomhed med bestikkelse og korruption tegner til at være meget udbredt i tyske parlamenter. Derfor må man regne med at en del parlamentarikere vil udnytte enhver chance til at opnå en længer driftstid for tyske a- kraftværker

 • tjaeh...når de politiske vinde ikke lige blæser ens vej, kan man jo altid vifte en gang med 'foul play'-flaget! :) Uvæsenet har måske sågar bredt sig ind i EU Kommissionen:

EU-Energiekommissar Günther Oettinger hegt ebenfalls große Zweifel, ob aus der Energiewende am Ende eine Öko-Wende wird. Niemand könne derzeit sagen, ob "erneuerbare Energien die Kernkraft ersetzen können und unsere Stromversorgung sicher und bezahlbar bleibt"

Kilde:

http://www.welt.de/politik/deutschland/art...

 • 0
 • 0
 • tjaeh...når de politiske vinde ikke lige blæser ens vej, kan man jo altid vifte en gang med 'foul play'-flaget! :)

Helt ærligt, HHH, hvilken vej synes du egentlig selv, de politiske vinde blæser i Tyskland, sådan helt generelt, når det vedrører akraft?

Hvis jeg har forstået "din vej" ret, må du vist efterhånden have viftet dit "foul-play-flag" i laser...;-)

 • 0
 • 0

Helt ærligt, HHH, hvilken vej synes du egentlig selv, de politiske vinde blæser i Tyskland, sådan helt generelt, når det vedrører akraft?

 • p.t. vel nærmest 'vindstille' fsva. 'Energiewende'; så når det atter begynder at blæse, bliver vindretningen svært forudsigelig! :)

Hvis jeg har forstået "din vej" ret, må du vist efterhånden have viftet dit "foul-play-flag" i laser...;-)

 • som du vil kunne se, var det de 'rygmarvsagtige' korruptionspåstande, jeg kommenterede.
 • 0
 • 0

Citat Hans Henrik Hansen ---------"- som du vil kunne se, var det de 'rygmarvsagtige' korruptionspåstande, jeg kommenterede."-------

Husk, at vi nu har sommertid med de mange politiske havefester partierne arrangerer og som lobbyisterne financerer. Partiernes krigskasser skal også fyldes til næste valg. At "tage imod" er jo ikke gratis.

Når politikerne i et land tappert forsvarer deres privilegier, ikke at skulle overholde samme regler som deres embedsmænd, så kæmper man demonstrativ for korruptionens frihed.

Citat Der Spiegel:--------"In mancher Hinsicht gilt deshalb für die Stromindustrie, was für die gesamte deutsche Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zutraf: Weil ihr geschäftlicher Erfolg dermaßen von Deutschland abhängt, investiert die Branche so viel, um Beziehungen zur politischen Elite aufzubauen. So übernehmen heute der Energieverband BDEW und einzelne Energiekonzerne jene Rolle, die der Bundesverband der Deutschen Industrie in den fünfziger Jahren innehatte. Dazu gehört, frühere Politiker auch ganz offen an sich zu binden: Die ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Hildegard Müller, ist heute Chefin des BDEW, und fast ein halbes Dutzend Politiker aus der früheren rot-grünen Bundesregierung hat nachher in der Energiewirtschaft angefangen, arbeitet in ihrem Auftrag oder ist ihr als Aufsichtsrat verbunden: der Kanzler Gerhard Schröder, die Minister Wolfgang Clement, Joschka Fischer und Werner Müller sowie der ehemalige Staatssekretär Alfred Tacke."----------

og mange andre.

 • 0
 • 0

og mange andre

 • ak ja, der Gerhard!:

Nur wenige Wochen nach dem Regierungswechsel, am 12. Dezember 2005, wurde bekannt, dass Schröder einen Posten bei der Nord Stream AG, einem Tochterunternehmen des vom russischen Staat kontrollierten Energiekonzerns Gazprom, annimmt.[21] Damit war er in ein Projekt involviert, das er bereits als Regierungschef immer sehr wohlwollend begleitet hatte.[22] Deutsche Politiker aller Parteien reagierten mit Kritik und Empörung[22], und auch russische Oppositionelle kritisierten Schröders neue Beschäftigung.[23]...

Kilde:

 • 0
 • 0

Lobbyvirksomhed med bestikkelse og korruption tegner til at være meget udbredt i tyske parlamenter. Derfor må man regne med at en del parlamentarikere vil udnytte enhver chance til at opnå en længer driftstid for tyske a- kraftværker

 • Enig i det første. Den sidste konklusion er derimod forkert. Det korrekte er, at enhver tysk parlamentariker stiller sig på den side, hvor der er flest stemmer. Den rabiat modstanderfløj i Tyskland er ikke i flertal, men er man uenig tager man Baader-Meinhof-metoder i brug. Det er et stort tysk problem og det har medført enorme prisstigninger på el og på sigt forringes den tyske konkurrenceevne.
 • 0
 • 0

Citat:--------"Den rabiat modstanderfløj i Tyskland er ikke i flertal, men er man uenig tager man Baader-Meinhof-metoder i brug. "-------

Hvad mener Du med Baader-Meinhof metoder?

 • 0
 • 0

Den rabiat modstanderfløj i Tyskland er ikke i flertal, men er man uenig tager man Baader-Meinhof-metoder i brug.

Sommetider glemmer du Per at du ikke er skolemester og at det du siger ikke nyder almen respekt. Når du kommer med den slags udtalelser bør du derfor begrunde dem med lødig dokumentation idet man ellers kunne få den ide at at du bare fyrer en masse ævl af, og det kan du da ikke være tjent med, du der både har undervist i fysik og lavet en folkeoplysende hjemmeside hvor man kan gå ind og få sandheden om alt muligt at vide - helt gratis. Som idealist der har dedikeret sit liv og tid og fritid til at udbrede sandheden til alle, helt uden beregning, bør du træde varsomt og ikke give fjenden chancer at trænge igennem dit ellers så ubrydelige panser.

Bare et godt råd. Gratis. Spis mig

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten