Esbjerg skal bruge 3.300 højtuddannede inden 2020

Esbjergs erhvervschef Kristian Bendix Drejer vil gerne aflive en fordom: Den vestjyske offshore-metropol kan godt hente højtuddannet arbejdskraft til byen. Problemet er bare, at arbejdsmarkedet nærmest er umætteligt.

»Det er en misforståelse, at vi ikke kan få folk til at rejse til Esbjerg. Sidste år hentede vi knap 500 højtuddannede, herunder ingeniører, til byen, « siger Kristian Bendix Drejer.

Men selv om der flytter folk til byen, er det bare ikke nok, og det ser bestemt ikke ud til, at tiden vil ændre på den sag, for offshore-sektoren er i voldsom vækst.

Erhvervschef Kristian Bendix Drejer håber, at et nyt uddannelsesforløb for dimittender kan sikre bedre match mellem ingeniørernes kompetencer og virksomhedernes behov. Illustration: Bent Sørensen/Medvind

Således viser en undersøgelse, at der kommer 3.300 nye job for højtuddannede i byen inden 2020, fortæller Kristian Bendix Drejer.

Derfor glæder erhvervschefen sig også over et nyt projekt, 'Styrketræning til energisektoren', som skal komme hele den sydjyske energisektor til gode.

Business Kolding er tovholder på projektet, som har fået tildelt 12 millioner kroner fra den europæiske socialfond. I øjeblikket mangler der blot en formel godkendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, inden projektet er helt på plads.

Vi har ikke brug for skuffede ingeniører

Projektet er målrettet dimittender fra ingeniøruddannelserne og andre tekniske uddannelser. og Kristian Bendix Drejer ser det som et af flere tiltag for at løse rekrutteringsproblemerne i regionen:

»Projektet løser ikke det hele, og derfor sætter vi mange både i søen. Det er et langt sejt træk, hvor der både er tiltag nu og på længere sigt,« siger Kristian Bendix Drejer.

Blandt de øvrige tiltag er rekruttering af udenlandske ingeniører og fremme af naturvidenskab i folkeskolen.

Udmeldingen fra 12 skuffede, arbejdsløse ingeniører fra København, der forgæves forsøgte lykken på det esbjergensiske jobmarked, huer ikke Kristian Bendix Drejer. Han ser projektet som en del af løsningen:

»Vi har ikke brug for skuffede ingeniører, men for ingeniører, der kan matche de jobåbninger, vi har. Det kræver specialviden, og derfor kan vi se, at der er behov for at opkvalificere dem lidt og give dem nye kompetencer,« siger han.

Skræddersyet virksomhedernes behov

Esbjerg Erhvervsudvikling får til opgave at rekruttere virksomheder til projektet og afklare deres behov, så efteruddannelsesforløbet kan blive sat bedst muligt sammen:

»Kort fortalt går projektet ud på at opkvalificere og jobtræne nyuddannede ingeniører og andre teknisk uddannede, så de kan komme i de eksisterende job. Vi oplever, at vi har ingeniører, som ikke lige passer ind i de ledige job, og håber, at det her kan være en måde at løse udfordringen på,« siger Kristian Bendix Drejer.

Straks efter påske kontakter Kristian Bendix Drejer sammen med en kollega virksomhederne for at finde ud af, hvilke kompetencer de efterspørger.

I gang straks efter sommerferien

Målet med projektet er, at det frem til 2014 vil sikre besættelse af 125 ledige stillinger, skabe 75 nye job og sikre virksomheder tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft ved hjælp af intro-forløb med jobtræning, mentorordning og kompetencegivende efteruddannelse for 250 ledige dimittender med ingeniør- eller teknisk uddannelsesbaggrund.

Planen er, at efteruddannelsesforløbet kan sættes i gang allerede efter sommerferien, og at det bliver tilrettelagt som et fag, der svarer til 5 ETCS-point kombineret med introforløb og jobtræning i en konkret virksomhed. Efteruddannelse tilrettelægges i samarbejde med SDU, DTU, AAU Esbjerg, erhvervsakademierne og energivirksomheder i regionen.

Partnerne i projeket er ud over Business Kolding og Esbjerg Erhvervsudvikling JobInvest, Esbjerg, Offshore Center Danmark, Esbjerg og Lean Energy Cluster.

Emner : Arbejdsmarked
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... er et udtryk der er opstået i Folketinget omkring 1935-1939.

Så det der med de meget store tal ... Jeg vil se før jeg tror på det.

Vi får se i 2020 om det er sandt. I mellemtiden vil jeg tillade mig at tvivle på at det er sandt så længe.

 • 0
 • 0

........at tro at der findes folk på markedet der kan honorere alle specialkrav i en specialistvirksomhed fra dag et til en ingeniørmæssig normalløn eller lavere.

Den slags personer findes, men de er forlængst afsat (headhuntet) til firmaer, der betaler ret så høje lønninger i Dongtopklassen.

De mere almindelige dødelige skal derfor oplæres som en overbygning på deres skolære og erfaringsmæssige baser

Så hvis man vil have nye medarbejdere skal man også skulle kunne betale for at oplære dem til de ønskede mål.

 • 0
 • 0

Så er det bare køwenhavnere og den slags, der ikke kan bruges, de vil have jyder.

Så fat det dog!

Forrige gang hr Haarder stod og skreg om, at der manglede ingeniører, søgte min søster og svoger- han var endda jyde- 400 jobs eller mere- til sammen! Min søster kom ud at lave tog. IC3. De ville gerne til Jylland, svoger havde købt gården.

Nu skal alle forresten mokkes igennem uni i lyntempo. Jeg tror af en eller grund, at undervisningsministeren ikke har sat sig ind i hardcore-science fag. Min dreng har semesterfag- og det går den ondelyneme stærkt. 4 fag på 3 måneder. Der er ikke plads til studiejobs, det er bare om at hænge på.

mvh Tine

 • 0
 • 0

Det er efterhåndet blevet til en forkælet arbejdsgiver kultur, at alt skal serveres på et sølvfad. For få år siden tog man dimittender ind i et oplæringsforløb, nu skal de på efteruddannelse direkte fra ingeniørskolerne, så arbejdsgiverne slipper for denne opgave. Jeg synes, de skulle skamme sig. Så er der os lidt ældre, der skal skifte branche og er blevet lidt rustne i den gamle lærdom. Her kan jeg se, at der er brug for efteruddannelse eventuelt betalt af offentlige kasser.

 • 0
 • 0

Nu er jeg selv en af eksperterne indenfor olie/gas i Esbjerg. Og for mig lyder det her meget af varm luft. Opkvalificering af nydimitterede? Det lyder altså som om det har drejet sig om at Business Kolding kunne lokke 12 millioner kroner ud af EU.

Man får dælme da ikke specialist-viden ved at give nogle kortere kurser til nydimitterede. Der hvor jeg ser, der er brug for specialist-viden er på materialer og metallurgi, svejseingeniører, proces sikkerhed og risiko og roterende udstyr, som API centrifugal pumper, kompressorer og turbiner. Vi taler nu ikke om tusindvis af specialister indenfor de områder..........

Og: Det er ikke noget som kursus-forløb hos Business Kolding kan bibringe folk. Mange af de her folk jeg nævner, er folk med måske 10 - 20 års relevant erfaring fra beslægtede brancher.

Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at se, hvilke typer specialister det skulle dreje sig om - disse 3300 folk der nævnes i indledningen.

mvh Kristian

 • 0
 • 0

Tilbage på geografistudiet på uni lærte vi noget om afledte effekter af forskellige økonomiske aktiviteter. En mulig afledt effekt af øget off-shoreaktivitet kunne være at alle ingeniørernes børn skal gå i skole og sidenhen på gymnasiet. Så må der hentes højtuddannede lærere ind, for sådan nogen produceres der ikke på de lokale universiteter :-( Tallet på de 3300 virker også på mig som grebet ud af luften, men hvis man til Bendix Drejers højuddannede regner korrespondenter, virksomhedsøkonomer, HR-folk, folkeskolelærere og pædagoger mm. så begynder det måske at nærme sig. Hvilket jo kun er godt for det lokale beskatningsgrundlag og ditto huspriser :-)

 • 0
 • 0

Flere ingeniører jeg kender brokker sig over, at journalisterne på Ingeniøren ikke er gode nok til det tekniske. Jeg er sådan set mere træt af, at de ikke er bedre til det journalistiske. Fx at skelne mellem et synspunkt/vurdering fra en partskilde og så fakta.

Ovenstående artikel starter:

"Esbjerg skal bruge 3.300 højtuddannede inden 2020 Arbejdsmarkedet er umætteligt, men et nyt træningsforløb skal opkvalificere 250 dimittender til energisektoren inden 2014"

Men det fremgår jo tydeligt af sammenhængen, at indholdet er et partsindlæg fra Esbjergs erhvervschef, som Ingeniøren ukritisk refererer. Jeg ved godt, at jeg som "gratis-læser" af ing.dk ikke kan forvente alverden, men jeg synes alligevel, at I må kunne gøre det bedre.

vh. Thomas Pallesen

 • 0
 • 0

Jeg ville ikke umiddelbart fæste meget lid til det ovennævnte projekt, som en løsning på at skaffe ingeniører til Esbjerg. For det er først og fremmest på ingeniør-området, man har problemet - jeg har ikke set de store problemer i at finde indkøbere, lærere osv (de afledte effekter).

Der er brug for tung, faglig viden. Jeg hæfter mig ved at man i projektet vil opkvalificere 250 ny-demitterede, og at der er afsat 12 millioner kroner til det (på Business Kolding). Det er i snit 48000 kr. pr ny-dimitteret.

Man får ikke meget faglig tyngde indpodet i nyuddannede ingeniører for 48000 kroner. Hvad koster det f.eks. at opgradere en maskiningeniør til svejeseingeniør? Kan man opgradere en VVS ingeniør til pludselig at skulle projektere rør til højtryksanvendelser, måske op til næsten 1000 bar - med agressive medier som CO2 og H2S blandet med vand og olie? Få ham til at vide hvilke typer ventiler han skal anvende. Ikke for 48000 kroner.

Derimod kan man opgradere ingeniører med bred erfaring fra f.eks. fjernvarmesektoren, fra kraftværksindustri, fra kemisk industri - og på metallurgi siden, ingeniører som har en baggrund fra f.eks. et stålværk. Man kan opgradere folk indenfor pumper, turbiner og kompressorer - når de i forvejen har en baggrund fra tungt maskineri til høje tryk.

Men det er bare ikke noget som foregår på en handelsskole som Business Kolding.

mvh Kristian

 • 0
 • 0

Jeg ville ikke umiddelbart fæste meget lid til det ovennævnte projekt, som en løsning på at skaffe ingeniører til Esbjerg.

For det er først og fremmest på ingeniør-området, man har problemet - jeg har ikke set de store problemer i at finde indkøbere, lærere osv (de afledte effekter).

Der er brug for tung, faglig viden. Jeg hæfter mig ved at man i projektet vil opkvalificere 250 ny-demitterede, og at der er afsat 12 millioner kroner til det (på Business Kolding). Det er i snit 48000 kr. pr ny-dimitteret.

...

Derimod kan man opgradere ingeniører med bred erfaring fra f.eks. fjernvarmesektoren, ... baggrund fra tungt maskineri til høje tryk.

Men det er bare ikke noget som foregår på en handelsskole som Business Kolding.

mvh Kristian

Der er jo flere der har giver udtryk for at må engagere sig i at opkvalificere folk, men det irriterer mig når man ikke ser på løsningsmuligeheder, men bare på alle problemerne.

Kristian har jo ret i at man ikke uden videre bliver ekspert i alle de sorte ingeniørfag, og det gælder jo også boreteknik og elinstallation og så videre.

Men det kan heller ikke være rimeligt at virksomhederne suboptimerer og bruger de 'erfarne' på begge sider... for så at opdage de er slidt ned ved 35 års alderen, vel ?

Hvis nu virksomhederne måtte forpligte sig til at indgå i opkvalificeringsforløb sammen med uddannnelser, således at de erfarne blev eksterne lektorer og kunne samle sig om at give deres viden videre, mod at virksomhederne til gengøld fik motiverede turnus ingeniører, så kunne det jo gøres både at give kvalificeret videreuddannelse og samtidig få nye på jobbet.

Jeg sidder og kigger på ryggen af en bog der hedder 'Managing the professional service firm', og den er godt nok skrevet for konsulentfirmaer, men behandler det samme problem, nemlig at skaffe både indtjening baseret på 'tung' erfaring og samtidig give den videre til nyansatte.

Hvis virksomhederne og samfundet ikke kommer over den barriere at man ikke har tid eller råd til at overføre erfaringen fra arbejdspladserne til både ny og gamle ingeniører der mangler job, så får vi rigtig store problemer.

Så kom igang IAK og regering: stil nogle krav til virksomhederne hvis de gerne vil reklamere for at de mangler ingeniører: fx træn 10 danske ingeniører for hver 'green card ingeniør'

mvh Jens

 • 0
 • 0

Man kunne også begynde at kigge bare en lille smule på alt den "kvalificerede" arbejdskraft som der findes i Esbjerg som ikke har et ingeniør stempel og derfor ikke kan bruges af den industri som lige pt slet ikke kan klare sig uden mere arbejdskraft.

Derudover som flere har pointeret så er der dælme ikke mange tiltag fra arbejdsgiverne til at tage "under" kvalificerede og så selv træne disse op. Det er ingeniører under 30 med 10 års brancheerfaring hele vejen og alt andet kan ikke bruges.

Det er dog positivt at IBC begynder at bløde lidt op i forhold til ingeniørs uddannelses muligheder, det er dog svært at forstå at ingeniør uddannelsen stadig skal være en af de eneste uddannelser herhjemme som ikke kan tages via enkeltfag vejen og dermed som aften eller fjernstudie. Men der må jo side nogen et sted som mener at der komme nok studerende ind den vej siden der ikke er gjort nået.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten