ESA: Skrot i rummet skal fjernes med FN-traktat

Hvis du synes, affaldssortering i sommerhuset er besværlig, så vær glad for, at du ikke er rumskraldemand. En skraldeindsamling dér er yderst kompliceret. Det er nemlig kun tilladt at samle sit eget skrald op.

Så selv hvis det lykkes Nasa at lave en kæmpe laserkost, som kan skyde rumskrald ud af kurs og på den måde rengøre rummet, vil det være meget besværligt at bruge den (se nedenstående link).

»Du kan ikke lovligt bare tage op og begynde at fjerne udtjente satellitter og andet skrald. Alle skal fjerne deres eget affald,« fortæller leder af ESA's kontor for rumskrald, Heiner Klinkrad.

Forskere skønner, at der flyder mindst 18.000 stykker rumskrald rundt i rummet. (Foto: Nasa) Illustration: Nasa

Det er paradoksalt, mener ESA. For der er behov for oprydning i rummet, og derfor er flere projekter i gang i de store rumorganisationer, som på sigt skal sikre, at satellitter kan færdes frit i rummet.

Derfor er det nødvendigt med mere internationalt rumskraldssamarbejde, hvis der for alvor skal ryddes op, mener Flemming Hansen, chefkonsulent for Teknologi og Industri på DTU Space, der nu vil have FN på banen.

»Man skal have lavet internationalt FN-samarbejde om det. Og det er nødvendigt med bindende traktater for, at fremtidige satellitter skal ned igen,« påpeger han.

Hvis USA pludselig begynder at rette laserkosten mod russisk rumaffald, vil det ifølge Flemming Hansen, være en krænkelse af russisk territorium.

»Det vil være en territoriel krænkelse. Amerikanerne fjerner jo heller ikke pludselig et russisk skib fra havet på Jorden, selv om det er gammelt og udtjent. Man må fjerne sit eget skidt,« siger han.

Han forudser, at det vil tage flere år at få sådanne aftaler indgået. Først skal alle landene blive enige om, at der skal laves en traktat. Så skal den udarbejdes, og derefter skal alle ratificere den.

Emner : Satellitter