ESA omstrukturerer sit ubemandede rumprogram

ESAs komite for rumforskning og rumfysisk mødtes for et par uger siden, for at omlægge ESAS ubemandede rumprogram, så det kommer til at passe med de begrænsede midler som er til rådighed. Det lykkedes at beholde næsten alle de planlagte missioner til trods for at bevillingerne er mindre end forventet.

Omstruktureringen var nødvendig, efter at ESAs ministermøde i Edinburgh i november sidste år, nægtede at forøge bevillingerne til det rum- og astrofysiske-rumprogram som forventet. ESAs havde tre tidligere godkendte missioner og fire nye på tegnebrættet, under forudsætning af, at forskningsministrene bevilligede den forventede fire procents forhøjelse af programmet.

Da ministermødet kun godkendte en 2,5 procents stigning, blev det nødvendigt at omstrukturere programmet. Ellers ville der mangle 3,72 milliarder kroner i programmet, hvilket svarer til prisen på en af de store planlagte missioner som f.eks. Gaia.

Under omstruktureringen lykkedes at bibeholde næsten alle de planlagte missioner, kun Venus Express blev der ifølge ESAs rumvidenskabelige direktør, David Southwood ikke råd til. Det nye program blev døbt Kosmiske Horisonter, og efterfølger ESAs tidligere Horisont 2000 og Horisont 2000 plus programmer. Formålet med det nye program er, at styrke og bibeholde ESAs førerposition indenfor den videnskabelige udforskning af rummet.

Kosmiske Horisonter

Fire af de programmer som kom ind under Kosmiske Horisonter er fra det tidligere program; Gaia til kortlægning af stjernehimlen, Solar Orbiter der skal efterfølge Cluster-2, BepiColombo til planeten Merkur og den næste generations rumteleskop. Der blev samtidig plads til to nye missioner; Eddington der skal søge efter planeter uden for solsystemet og stjerneskælv, samt Lisa der er et teleskop til undersøgelse af gravitationsbølger.

Underprogrammet blev der også godkendt et par mindre missioner; Step, der skal eftervise ækvilationsprincippet og Smart-2, som er en mission der skal afprøve nye teknologier til Lisa-teleskopet.

Besparelserne blev hovedsageligt opnået ved at dele missionerne ind i grupper, som kan bruge samme slags satellitplatform og dermed fælles udviklingsomkostninger. Eddington skal haves fælles design med Herschel og Planck, mens BepiColombo og Solar Orbiter skal bygge på samme principper. Samtidig blev programmerne åbent for bredere internationalt samarbejde bl.a. med Rusland og NASA.

Sammenlagt planlægger ESA nu 16 nye missioner i de kommende 10 år, men man har gennemført 12 i de forløbne 11 år.

ESA erkender at det nye program har en højere risiko end tidligere. Både industrien, de nationale forskningsministerier, som skal levere de videnskabelige instrumenter og ESAs ledelse, vil blive sat under større pres for a overholde tidsplanerne og budgetterne.