Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Entanglement kan gøre kvantepartikler tungere

Fysikeren David E. Bruschi fra Hebrew University of Jerusalem åbner en ny artikel med et meget overraskende spørgsmål: 'Har entanglement vægt?'

Der er næppe mange, som har tænkt eller turdet stille et sådant spørgsmål. For hvordan skulle det forhold, at kvantemekanikken tillader kvantekorrelationer, kaldet entanglement eller sammenfiltring, mellem to forskellige kvantetilstande, kunne gøre en partikel tungere?

Hvis svaret på spørgsmålet er ja, vil det have betydelige konsekvenser, for entanglement er kernebegrebet inden for kvanteinformation, teleportation og kvantecomputere, noterer David Bruschi som det første.

Han følger op med at bemærke, at der ikke hidtil har været kendskab til vekselvirkning mellem entanglement og gravitation, og ingen eksperimenter har vist, at entanglement påvirkes af gravitationseffekter. Men det jo ikke det samme som at sige, at der ikke kan være en sammenhæng.

I artiklen undersøger Bruschi en speciel form for kvantekorrelation eller entanglement, der er knyttet til, at en partikel kan være to steder på samme tid – på en måde, som i kvantemekanikkens matematiske udtryk er helt veldefineret.

Han viser så, at denne form for entanglement giver et direkte aftryk på gravitationsfeltet – svarende til en masseforøgelse af partiklen – og dermed kan man svare ja til, at entanglement har vægt.

Det kræver mere end blot simpelt kendskab til såvel generel relativitetsteori som kvantemekanik at følge Bruschis argumentation, men da han i sin artikel nævner, at han har diskuteret emnet med andre eksperter inden for området, så kan vi nok her godt tillade os at antage, at analysen er korrekt gennemført.

Effekten er dog uhyre lille. For en partikel med en masse som en elektron er påvirkningen af tyngdefeltet en faktor på 10^-37. Det kan slet ikke måles i praksis.

Bruschi anfører, at der kan tænkes andre former for partikler eller kombinationer af partikler, der gør effekten målelig, men det er sådan set ikke det afgørende i første omgang, mener han. Det interessante er, at effekten i det hele taget findes.

Det er måske et forhold, som kan være afgørende for at udvikle en teori for kvantegravitaton, der kombinerer kvantemekanik og Einsteins generelle relativitetsteori, skriver han afslutningsvis i sin artikel.

Effekten er foreløbig kun identificeret for den specielle form for entanglement, der er undersøgt. David Bruschi gør udtrykkeligt opmærksom på, at det ikke er alle former for entanglement, der vekselvirker med gravitationsfeltet.

Det vil eksempelvis ikke være tilfældet for to partikler, der er entanglede ved at have forskelligt spin, som er en form for entanglement, der ofte studeres i forsøg med kvanteinformation.

Emner : Fysik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Har aldrig troet på mørkt stof, men derimod at svaret ligger i uudforsket fænomener. Dette ser ud til i hvert fald at et aspekt af det.

 • 4
 • 3

Endnu en observation der tyder på at entanglement forbindelsen går via en højere (end de 4) dimension, og hvor det der muliggør entanglement i den højere dimension tilføre "vægt"! Husk på at det kun er 100 år siden vi fik en fjerde dimension, så det vil være på tide at man vendte problematikken på hovedet og forsøgte at finde en femte dimension, på basis af de mange observationer som i den nuværende kvantemekaniske forståelsesmodel bare gør tingene mere og mere mystiske og indviklede.

Nedenstående tankeeksperiment er fra "Science, History and the Future" unifiedscience.blogspot.com

A thought experiment

Our three‑dimensional reality may be compared with a room. A room which by us is experienced as completely closed . This room has in reality openings into other rooms, other dimentions, but we who are inside the room have no knowledge of those openings, let alone of the other rooms. Even though we are not aware of the openings into other rooms (other dimensions), we who are inside this room can nevertheless register the fact that things suddenly turn up in the room that were not previously present, and also that things that have been registered there suddenly vanish. We can furthermore calculate the statistical probabilities for things turning up or vanishing, and we can also register "non‑locality", i.e. that certain of our actions are linked ”non-causally” with other events in the room! Imagine a ball or something else in the room being hit and consequently jump out of one of the unknown openings in the room (out of our reality). Outside our room it then interacts with something and as a consequence of this interaction it influences something else in our room (by way of another opening) and that phenomenon will by us be perceived as “non-locality”! Such a causal explanation (incorporating hitherto unknown real dimensions) would explain vanishing particles as well as the spontaneous creation of particles and also explain the phenomenon’s of “non locality” and “entanglement”! Although seemingly mystical and incomprehensible, all this becomes uncomplicated and easy to grasp as soon as we recognise the existence of openings leading into other rooms , and that the reality of our own room is bound up with and dependent on the existence of other rooms in the house! The existence of other real dimentions. Within the social sciences like phenomenon´s are recognized as "meaningful coinsidences"!

 • 1
 • 3

Hvis vi tror på relativitetsteorien, så er masse ækvivalent med energi - altså, hvis Entanglement har masse, så må der være bundet noget energi. Ikke energikvalitet.

Jeg tror ikke at entanglement i sig selv har masse, men spørgsmålet er, om forsøgene har været udført på en måde, så der kan være bundet energi.

Vi skal også være opmærksomme på, at mange kvantemekanik forsøg ikke laves enkeltvis, men der laves mange forsøg, som der regnes statistik på. Ofte, så ser vi desværre også, at observationer ikke noteres, eller smides bort - det kan være svært at undgå, hvis f.eks. at observationen er, at vi ikke observerer. Det betyder jo ikke, at der ikke er data, men kun, at de forsvinder på grund af sandsynlighed. Det, som reelt sker, er at forsøget går om, uden at det kan noteres. Vi ved simpelthen ikke, at vi burde have målt det. Forestil dig, at du kan rejse tilbage i tiden, og gøre et forsøg om, fordi vi ikke måler resultatet. Det betyder naturligvis, at den udsendte energi, er forskellig fra den detekterede energi. Men det holder vi normalt ikke styr på. Vi kender ikke præcist laserens udsendte energi, og kan ikke garanterer, at vi måler 100% af fotoner. Hvis vi f.eks. lader et forsøg gå om, fordi vi ingen fotoner detekterer, eller hvis vi kun detekterer en, og det vi er interesseret i, er at måle dem parvis, og finde covarians, så risikerer vi, at vi smider data bort, fordi de er uinteressante for vores eksperiment eller ikke måles, og det gør, at vi reelt gør forsøg om, hvilket påvirker vores sandsynlighed. Kan vi rejse tilbage i tiden, og gøre et forsøg om, indtil det giver et kvantemekanisk godkendt resultat, enten ved at vi venter på, at vi reelt får data, eller at vi får data nok, så påvirker det vor resultat.

Det, som jeg antyder er, at vi måske ikke helt har styr på energiregnskabet i kvantemekanik når vi ikke præcist ved, hvor stor energi at vores laser sender ud. Vi kender heller ikke den præcise energi af hver foton. Og vi kender måske ikke antallet af fotoner. En fotons målte energi, kan være tilfældig - ikke kun fordi, at vi ikke kender den, men fordi der i fotonen er indbygget større eller mindre usikkerhed på energien, afhængigt af vores eksperiment og fotonernes bølgeformer.

 • 0
 • 2

@ Jens: "Jeg tror ikke at entanglement i sig selv har masse, men spørgsmålet er, om forsøgene har været udført på en måde, så der kan være bundet energi."

Det er ikke tale om forsøg. Bruschi er teoretiker. Desuden står der klart i artiklen at effekten er for lille til at kunne observeres.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten