Enkle trafikpriser gør sjællænderne rundtossede

Med undtagelse af Bornholm gennemgår priserne og taksterne i den offentlige trafik en omfattende reform i år. Ændringerne var en realitet på Sjælland den 15.januar, mens de rejsende på Fyn og Jylland skal vænne sig til helt nye priser ved udgangen af året. Illustration: Das Büro

Enklere priser og billetter.

Under det slagord udrullede metro-, bus- og trafikselskaberne den 15. januar den største pris- og takstreform af den kollektive trafik på Sjælland siden 1970'erne. Men flere pendlere giver udtryk for, at pris- og billetsystemet er blevet endnu mere kompliceret.

'De nye takstzoner er nu trådt i kraft. Systemet bag er imidlertid svært gennemskueligt og ikke særlig logisk,' skriver Eva Mariane Sønderstrup-Andersen fra Hvalsø og Lejre Pendlerklub i foreningens digitale debatforum.

»Vi kan se, at pendlerne synes, at det nye system er svært at gennemskue. Det er dem, der kender det kollektive transportsystem bedst, og når de synes, det er svært, siger det noget om, at forenklingen ikke helt er lykkedes,« siger Lone Fruerskov Andersen, afdelingschef i Forbrugerrådet Tænks afdeling for kollektiv trafik, Passagerpulsen, ifølge Ritzau.

Reformen hedder officielt Takst Sjælland. Med den er Sjælland blevet forvandlet til ét stort pendlerområde med ens rejseregler. Ændringen skete som en konsekvens af, at trafikselskaberne Movia, DSB og Metro omsider blev enige om at rydde op i moradset af uigennemskuelige og ulogiske priser og faldgruber i det sjællandske takstsystem.

Læs også: Store prisstigninger forude: Jyske togpendlere bliver tabere i historisk takst-reform

Overgangen til det nye ensartede pendlerområde har omvendt betydet, at nogle er endt med at betale mere for den samme strækning efter 15. januar. Andre skal til gengæld betale mindre.

Mest markant er stigningen for 4 procent af alle rejser på Sjælland, hvor passagererne nu skal vænne sig til prisstigninger på over 5 procent. Det svarer til ti millioner rejser. Prisstigningen gælder især det tidligere Storstrøms Amt.

Samlet set er de rejsende fra Sydsjælland både de store vindere og tabere i det nye pris- og takstsystem. 0,5 millioner af alle rejser her fik prisfald på mere end 25 procent efter den 15. januar. Omvendt er 0,6 millioner af alle rejser i Sydsjælland blevet mere end 25 procent dyrere.

Nogle skal betale mere

I Nordsjælland er Gribskov Kommune den helt store taber i prisreformen. Prisernes himmelflugt rammer hårdt, fordi kommunens beboere er de fjerdemest flittige pendlere på Sjælland.

Rejser de fra Gilleleje til København, skal de i dag betale 16 procent mere med periodekort om måneden og 49 procent mere med en billet via rejsekortet. Den største prisstigning sker, hvis de rejser fra Gilleleje og til Ørestaden. I så fald skal de betale 30 procent mere med periodekort og 49 procent mere med rejsekort.

Læs også: Sydsjælland er taberen i stor prisreform af den kollektive trafik

Oveni har metro-, bus- og trafikselskaberne fjernet muligheden for mængderabat på rejser. Udsigten til mange prisændringer medførte derfor omfattende kritik sidste år – næppe overraskende fra dem, som skulle til at dykke dybere i portemonnæen for at betale for deres rejse.

Nu er prisreformen en realitet. Den har eksisteret i godt og vel otte dage. Og hvordan har passagererne så taget imod den?

Ing.dk har været i folkedybet med et ekkolod. Det er sket ved at indhente kommentarer fra de åbne fora i de sjællandske pendlerklubber samt reaktioner i de sjællandske regional- og lokalaviser.

Frygter fejlagtige bøder

Overraskende nok gælder den gennemgående kritik ikke de højere eller lavere priser. En helt gennemgående kritik gælder, at de såkaldt enkle og gennemskuelige priser slet ikke opleves sådan. Snarere tværtimod. De nye priser opfattes lige nu som forvirrende og rodede.

Måske mest mærkbart erkendte togrevisorerne, altså de medarbejdere, som kontrollerer biletterne, at de er usikre på prissystemet. Deres indvending blev luftet, dagen før Takst Sjælland var en realitet.

»Jeg kan frygte, at vi, selvom vi ikke ønsker det, kan komme til at skrive forkerte afgifter - simpelthen fordi vi endnu ikke har fået den nødvendige uddannelse,« udtalte DSB-togpersonalets fællestillidsmand, Mikkel Channo Jessen, til Sjællandske Medier.

Takstreformen berører ifølge Mikkel Channo Jessen omkring 800 ansatte i DSB direkte. Uden en ordentlig gennemgang af reformen risikerer personalet at fremstå som inkompetente, og de kan i værste fald komme til at lave fejl.

»Det er vigtigt, at vi føler os godt klædt på, så vi er skarpe i spyttet om, hvorvidt billetten er gyldig eller ej, og så vi ikke kommer til at udskrive ugyldige kontrolafgifter, der efterfølgende skal annulleres,« sagde Mikkel Channo Jessen til Sjællandske Medier.

Ifølge DSB har personalet løbende modtaget information og instrukser om reformen. På spørgsmålet om risikoen for forkerte kontrolafgifter har Aske Wieth-Knudsen, der er chef for forretningsudvikling i DSB, svaret:

»Hvis der er tvivlstilfælde, er togpersonalet instrueret i at udvise konduite.«

Føler sig bondefanget

I Pendlerklubben for Kalundborg-Holbæk-København er man fortørnede over DSB’s behandling af sine ansatte. Trods risikoen for bødefejl efter de nye takster ligger deres sympati et bestemt sted:

’Tag hensyn til togførerne, de føler sig ikke ordentligt uddannet i det nye Takst Sjælland,’ lyder opfordringen fra pendlerklubben.

Her kommenterer medlemmerne blandt andet:

'Jamen det bliver da spændende som pendler og helt uacceptable arbejdsforhold for de ansatte. Flot!,' skriver Charlotte Lerche.

Buschaufførerne bakker op om kritikken fra DSB, som de også genkender.

»Vi har fået en zonehåndbog, som vi kan sidde og bladre i, og det er sådan set det. Vi har ikke fået kurser i det eller noget. Det er møgirriterende for at sige det lige ud. Folk forventer jo, at vi kan svare på deres spørgsmål, så jeg er bange for, at vi kommer til at ligne nogle kæmpe idioter,« siger Søren Knudsen, der er buschauffør og tillidsmand i busselskabet Dito Bus, der som operatør udfører rutekørsel for Movia, til Sjællandske Medier.

Skuffet over orientering

Ifølge Lennard B. Nielsen, der er faglig sekretær for de sjællandske buschauffører i 3F, er frustrerede chauffører langtfra et problem, der isolerer sig til de enkelte busselskaber.

»Det er min klare overbevisning, at ingen vognmandsfirmaer, der kører for Movia, er blevet informeret om, hvad der rent faktisk kommer til at ske efter på søndag. Det materiale, de har fået, er elendigt, og chaufførerne har ingen undervisning fået i, hvordan de skal informere kunderne, efter Takst Sjælland er rullet ud. Det er under al kritik,« siger han.

Movias centerchef, Eskild Thuesen, undrer sig over kritikken.

»Vi hører meget gerne om ting, de savner og vil have mere af, og så leverer vi også gerne. Vi har leveret meget materiale til operatørerne, og vores indtryk er, at folk er tilfredse med det. Det er klart, at hvis nogen har brug for mere information, så får de selvfølgelig det,« siger han til Sjællandske Medier.

Passagererne fra Tølløse Pendlerklub havde forsøgt at forberede sig på reformen på grundig vis. I december havde de inviteret DSB's nye kundeambassadør forbi til et møde:

’Det var ikke nogen succes!!!!,’ lyder det i pendlerklubbens referat.

Læs også: Takstjungle for tog og busser vokser

’Den pågældende medarbejder havde slet, slet ikke det nødvendige og tilbundsgående kendskab til, hvorledes det kommer til at fungere. Han kunne ikke svare på spørgsmål fra alle os pendlerrepræsentanter. Han henviste blot til den prisberegner, som skal komme i december. Han kunne så i øvrigt heller ikke sige præcis, hvornår den omtalte beregner kommer,’ lyder det i kritikken, som konkluderer:

’Så kære pendlere. Jeg blev ikke en dyt klogere på denne nye takstreform. Jeg kan kun love jer, at jeg fortsat - sammen med alle mine medpendlerrepræsentanter vil gøre, hvad jeg kan for at få dette tåbelige tiltag udsat, indtil der kommer klare regler og forklaringer på, hvordan det fungerer.’

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

fra dot.dk om priser på periodekort for lange rejser:

"Du betaler for den længste del af din rejse baseret på luftlinjeafstand målt i zoner. Den længste del kan være en delstrækning eller være luftlinjeafstanden mellem din startzone og destinationszone. ... Hvis den længste del af din rejse starter eller ender i zone 1 (København), og din rejse er på mere end 9 zoner, får du zone 1 uden beregning. ... For at give dig som kunde mulighed for at have alternative rejseveje mellem dine relationer stemmer antallet af gyldighedszoner ikke altid overens med det antal zoner, som din pris er udregnet på baggrund af. ... Din pris beregnes på baggrund af den længste del, af de mest naturlige rejseveje, mellem dine to valgte destinationer. ... For alle kombinationer af start- og destinationszoner er der beregnet de mest naturlige rejseveje. Til dit valg af start- og destinationszone kan der være op til fem mest naturlige rejseveje.

Et pendlerkort bliver tildelt gyldighedszoner på baggrund af disse rejseveje, således at du kan rejse mellem din start- og destinationszone på flere forskellige måder ... De mest naturlige rejseveje er valgt ud fra en kombination af rejsemuligheder med kortest rejsetid, færrest antal zoner og mest benyttede ruter."

Det kunne da ikke være mere enkelt!

 • 12
 • 0

Hej Steen Du har ganske ret. Jeg har også besøgt Takst Sjælland-Facebook-gruppen. Ganske fin gruppe med konstruktiv tone og hjælpsomhed. Men af ren mandags-forglemmelse kom jeg simpelthen til at glemme at skrive den med i artiklen over besøgte fora. Mvh Mads Nyvold

 • 3
 • 0

Det kan godt være, at det i gennemsnit kun er 5 % dyrere, men det er jo ikke det samme produkt man får. Man kan f.eks. ikke rejse i alle zoner længere (hvis man havde det tidligere) men kun i de specifikke zoner man har betalt for. Det betyder, at hvis man skal noget andet end til arbejde, som eks. til lufthavnen, besøge venner/familie et andet sted end hvor arbejdet er, så risikerer man at betale ekstra. Denne del er meget lidt belyst i pressen og fra Movia/DSB.

 • 8
 • 0

når man fra den ene dag til den anden oplever, at en enkeltbillet togrejse fra f.eks. Snekkersten St. til Østerport St. stiger fra 49 til 65 kr. Det hæderkronede netkort er også blevet voldsomt dyrere og reduceret i anvendelse - så det nu kun er et zonekort.

Så er valget naturligvis fremover BILEN!

Hvorfor beslutter man disse enorme prishop, der er helt ude af trit med almindelig inflation og prisudvikling? Kunne det være, at DSBs pensionsbyrde simpelthen er ved at løbe fra dem?

 • 8
 • 1

Hvorfor dog arve det gamle takstzonesystem i stedet for simpelthen at taksere pr. kørt kilometer?

Keep it simple.

MVH Jan

 • 2
 • 1

Keep it simple

..og det er jo lige det der sker - bare i større målestok - dvs. HELE Sjælland får nu samme system (0 forenkling).

Som med alle omlægninger så er der ALTID nogen det går ud over - og nogen af dem bliver meget sure.. Det gode ved pressen (og desværre også ofte ING) er at de er super skarpe til at finde de sure til at udtale sig... :-\

 • 3
 • 1

is man skal noget andet end til arbejde, som eks. til lufthavnen, besøge venner/familie et andet sted end hvor arbejdet er, så risikerer man at betale ekstra. Denne del er meget lid

Enig. Og det virker heller ikke som om, man har taget det med i beregningsgrundlaget til tallene for hvor mange passagerer der oplever henholdsvis prisstigninger og -fald. Hvis man læser fx det her lidt ældre oplæg o.lign (http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/tru/...), så virker det som om man kun har kigget på den enkelte strækning, antallet af passagerer på den strækning, og prispåvirkninger.

Det lader ikke til at man har taget højde for at mange passagerer bruger deres alle zoners kort til ture, der ikke foregår i de samme zoner, som den daglige pendling.

Jeg kunne selvfølgelig tage fejl, men jeg har ikke fundet nogen tal på hvor mange passagerer med alle zoners kort der bliver berørt på den måde.

Desuden, bliver det meget besværligt hvis man har den type rejsebehov (med rejser i mange forskellige retninger). Så har man nogen zoner på sit pendlerkort og skal så hele tiden købe tilkøbsbilleter eller tjekke ud og ind under vejs på sit rejsekort for at have købt tilstrækkeligt med billet.

Det bliver selvfølgelig bedre når man engang får integreret pendlerkort og enkeltbillet i rejsekortet. Men der går sikkert lang tid.

 • 1
 • 0

10 turs fra Sorø til Kbh er steget 32% - men derudover er der ingen der kender prisen. Afhængigt af hvilken DSB eller Rejsekort hjemmeside man anvender kan der være forskelligt antal zoner - og ingen rammer rigtigt jf DSB'S Facebook side. Jeg har givet op og glæder mig over mit 10turs på mobilen

 • 1
 • 0

Nej det er sådan set ikke en klage. Det er en konstatering om at man ikke kan sammenligne produkterne, når DSB siger at prisstigningen kun er på 5% i gennemsnit. For det er ikke det samme produkt, man får.

 • 7
 • 1

For det første betaler man ikke en enhedspris når man køber et pendlerkort. Det er samme pris, om du kører syv dage om ugen eller tre dage om ugen. hvis du vil have enhedspriser, skal man jo fuldstændig afskatte pendlerkort og kun bruge enkeltbilletter.

For det andet er problemet jo, at du ikke kan tilkøbe zoner, som ikke er på din ’hovedstrækning’. Så hvis du pendler Roskilde-Kastrup, men besøger din mor på plejehjemmet to gange om ugen i Frederikssund kan du ikke købe de zoner i månedskortet. Tilsvarende hvis du har to arbejdspladser, eller et studiested og en arbejdsplads.

Det er selvfølgelig et fint nok argument at prisen skal afspejle omkostningerne ved offentlig transport, men det er bare meget langt fra virkeligheden. Hvis du kører rundt i en bus på landet med tre passagerer betaler du ikke buschaufførens løn eller afbetaler bussen. Hvis du kører i 5A eller s-toget gør du måske.

Der er flere hensyn, når man skal fastsætte takster i offentlig transport. Det ene er, at der er en eller anden sammenhæng mellem omkostninger og pris. Det kan man måske opnå i Hovedstadsområdet eller på København-Aarhus, men ikke de fleste andre steder i Danmark.

Det andet er, at man kan sikre, at de folk der ikke selv har mulighed for at eje eller køre i bil stadig er mobile og har mulighed for at komme rundt. Det er dét hensyn, som et alle-zoners kort har været godt til at tilgodese.

 • 6
 • 1

Det kan godt være, at det i gennemsnit kun er 5 % dyrere, men det er jo ikke det samme produkt man får. Man kan f.eks. ikke rejse i alle zoner længere (hvis man havde det tidligere) men kun i de specifikke zoner man har betalt for. Det betyder, at hvis man skal noget andet end til arbejde, som eks. til lufthavnen, besøge venner/familie et andet sted end hvor arbejdet er, så risikerer man at betale ekstra. Denne del er meget lidt belyst i pressen og fra Movia/DSB.

Enig, det er meget lidt belyst i pressen, at man i hovedstadsområdet mister muligheden for at kunne købe ét kort til al kollektiv trafik og ubegrænset rejsemulighed.

Jeg ser det fra den synsvinkel, at det har været et udmærket alternativ til en bil, og jeg kunne godt forestille mig, at det er dråben, der får folk til at anskaffe sig en bil. Pendleren er jo bundet til en bestemt rejserute frem/tilbage til job og skal betale ekstra (og foreløbig også have mere besværlighed), hvis man skal andre steder hen. Anskaffer pendleren så en bil for at kunne komme rundt i fritiden, så er der ikke langt til, at han/hun også bruger den til turen til/fra job.

Nu har jeg været i en del hovedstæder i Europa, og jeg kan ikke lige mindes, at der ikke har været mulighed for at købe fri rejse i hele deres hovedstadsområde. Og jeg kan heller ikke lade være med at nævne, at Stockholm - der hidtil har kunnet nøjes med 3 zoner på et område lidt mindre end Sjælland - nu kun er én zone. Sammenlignet med de flere hundrede, som findes i det nye Movia område. 830 SEK koster det at kunne køre ligeså tosset man vil deroppe.

Jeg er enig i, at 830 SEK, godt 700 DKK, er mange penge for dem, som blot skal rejse mellem 2 stationer i inderstaden. På den anden side, så betaler vi 375 kroner for sølle 2 zoner her i København.

 • 4
 • 1

Jeg rejser af & til til Ølby, der kan jeg så vælge at skifte i Roskilde, men vente en tid- eller jeg kan tage ind over KBH og skifte til S-tog (uden ventetid). Med S-tog er det længere, men hurtigere (på trods af "returrejsen"/backtailing), og over Roskilde tager det længere tid, men er kortere km-mæssigt, men ikke mht til tid. (Det er bumletoget)

Nu er Fyn jo også blevet en del af Rejsekortets tvivlsomme velsignelser, så- øh?!

I øvrigt har jeg forgæves forsøgt at bestille et Rejsekort, men min adresse er "hemmelig" (Ja, den er kommet på Robisonlisten for et par måneder siden?!) eller mit cprnr er "udenlandsk"(!). I alle tilfælde er det mine gemmen mange år, men så kan jeg ringe til dem (I)... Nu er jeg hørehandikappet og min nye smartfone + elendigt signal- gør opgaven næsten uløselig.

Nu ville jeg bestille i god tid, dvs i flere måneder før- og det kan jeg se, der er behov for! Kan man forresten betale med Mobilepay? Siden mit betalingskort (virker med al anden nethandel) ikke fungerer med rejsekortet?

Mærkeligt, at noget, der burde være nemt- er dyrt og besværligt. :-(

Mvh Tine

 • 2
 • 0

I Facebook gruppen "Takst Sjælland" blev der foretaget en hurtig undersøgelse af de største bekymringer ved det nye takst system.

81 % af alle besvarelser nævnte at systemet havde frataget kunderne muligheden for fleksibilitet og mobilitet særligt for de rejsende, der bruger den kollektive transport allermest.

"Hvordan får jeg mest fleksibilitet ud af de zoner, jeg skal betale for" er stadard spørgsmålet til gruppens "Zonekort-eksperter"

 • 2
 • 1

Hvorfor dog arve det gamle takstzonesystem i stedet for simpelthen at taksere pr. kørt kilometer?

I offentlige transportmidler fra Nordøstsjælland skal man til tider rejse ind til København (typisk Østerport) for derefter at rejse (næsten) tilbage; eller til Helsingør og derefter sydpå. Mange kørte kilometer, kort direkte afstand.

Takser fra A til B - afstanden mellem de to punkter. Hov, den model har vi allerede... øh nej, havde. Det var rejsekortsmodellen, men den har man også hærget ved reformen. Nu er det enten afstanden fra A til B, men eller hvis det offentlige ikke kan bringe dig hurtigt nok mellem A og B, så kommer det til at koste for den tid det tog det offentlige at transportere dig. Ak, ak, ak...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten