Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

En enkel fejl på energiøen kan sende Nordeuropa i sort

PLUS.
Illustration: North Sea Wind Power Hub

Ny og uprøvet teknologi forstærker risikoen for, at en fejl på energiøen i Nordsøen kan forplante sig til resten af elnettet på kontinentet og potentielt lægge det meste af Nordeuropa i mørke.

Det viser simuleringer, som forskere på DTU har foretaget:

»Et traditionelt overvejende analogt elnet kan sammenlignes med et propelfly, der sagtens kan svæve lidt videre og lande, selv hvis en af motorerne går ud. Men et system baseret på flere forbindelser af højspændt jævnstrøm, der skal kobles sammen, er som et moderne jagerfly: Det kræver avanceret styring, og hvis den fejler, så falder flyet til jorden som en sten,« siger Jacob Østergaard, der er professor og centerleder ved DTU Elektro.

Læs også: Energiøer: De teknologisk udfordringer tårner sig op

En kommende energiø 80 km ude i Nordsøen skal være hjemsted flere HVDC-forbindelser, der kan sende energien til de lande, som er koblet til systemet. Illustration: VindØ Consortium

I en rapport, som DTU for nylig har udgivet i samarbejde med AAU, understregens alvoren yderligere:

"Der står meget på spil, når man skal drive en energiø på 10 GW: En fejl, der får 10 GW vindkraft i Nordsøen til at forsvinde fra elnettet, kan potentielt mørklægge hele det europæiske elnet."

På energiøen i Nordsøen vil energien fra vindmøllerne sendes ind i et lokalt vekselstrømsnet. Herefter vil el blive ensrettet og sendt til de lande, der er forbundet til øen. På grafikken er der forbindelser til Holland, Tyskland og Danmark. Hvis vindmøllerne kører fuld produktion, og en af forbindelserne fejler, skal energi hurtigst muligt flyttes over på de andre forbindelser. Den opgave skal styres af avanceret software, som endnu ikke er færdigudviklet. Illustration: Ingeniøren

Udfordringen for energiøer handler om teknologien kaldet “multiterminal HVDC”. Det betyder grundlæggende, at energi fra vindmølleparkerne går til et vekselstrømsnet på selve øen. Her bliver det konverteret til HVDC (High-Voltage Direct Current) og fordelt til de lande, som forventes at blive koblet til energiøen, altså Danmark, Tyskland og Holland. I de enkelte lande vil konvertere så igen omdanne jævnstrøm til vekselstrøm med 50 Hz og sende energien ud i de nationale højspændingsnet.

Læs også: Professor: PtX-aktører har selv ansvar for at sikre tilstrækkelig VE

Den type forbindelser har været på tegnebrættet i en årrække, og enkelte steder har man forberedt sig på at udbygge eksisterende forbindelser. Det gælder for eksempel i Skotland, hvor en ny HVDC-forbindelse, kaldet Caithness-Moray, er blevet dimensioneret, så den på længere sigt kan kobles til vindmølleparker på Shetlandsøerne.

I Danmark er den nye vindmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen allerede forbundet til både Sjælland og Tyskland, og kan i dage med vindstille udnyttes til at transportere energi mellem de to lande. Men da elnettet på Sjælland og i Tyskland ikke kører synkront, skal vekselstrøm gennem et konverteranlæg i Tyskland. Anlægget kunne i fremtiden blive forbundet med Polen.

Roterende maskiner i fortidens elnet

Men elnettet på energiøen adskiller sig væsentligt fra den type elnet, som vi har kendt i omkring 100 år, hvor frekvensen bliver holdt på plads af store roterende generatorer på kraftværkerne.

I det danske net var den største elproducerende enhed før i tiden på 600-650 MW, og nettet skulle altså kunne klare, hvis den lige pludselig fik en fejl og måtte koble ud (det kunne også være en højspændingsforbindelse som koblede ud).

Læs også: Vindmøllebranchen ryster på hovedet af Energinets markedsdesign for energiøerne

Stabiliteten i elnettet og evnen til at holde frekvensen på 50 Hz var afhængig af den inerti, der var i de generatorer, som fortsat kørte. De kunne nu få besked på at køre lidt op i omdrejninger, så frekvensen igen var 50 Hz.

Ingen inerti i konverter-systemet

Ude på Nordsøen er der ikke noget inerti, som danner en stabil frekvens, når først energien fra vindmøller er konverteret til DC. Hvis der på energiøen opstår en fejl i DC-koblingerne eller på forbindelserne til land, skal energien fra vindmøllerne hurtigt flyttes over på de andre forbindelser:

»Hvis jævnstrømsforbindelserne belastes tæt på deres maksimale kapacitet, så viser de simuleringer, vi har kørt, at der – hvis man ikke designer styringen på en ny måde - er mulighed for, at en fejl på en af HVDC-forbindelserne medfører, at systemet kollapser og ultimativt kan trække elnettet i Europa med ned.«

Læs også: Analyseinstitut: Overgang til vedvarende energi vil accelerere i de kommende år

Udfordringen er, at der er behov for at få udviklet nye styringskoncepter til de komponenter, som indgår i det isolerede vekselstrømsnet på energiøen,« siger Jacob Østergaard.

En af udfordringerne er, at konverterne ikke kan bruge frekvensen fra en traditionel generator til at styre efter, hvis der sker en fejl - den skal dannes kunstigt af softwaren, der styrer konverterne på energiøen. Altså ligesom jagerflyet, der vil falde til jorden, fordi det ikke selv kan svæve videre, hvis motoren sætter ud.

En af løsningerne er nye såkaldte “droop-kontrolstrategier”, som Georgios S. Misyrisder, der er ph.d-studerende på DTU Elektro, har arbejdet med. I praksis går det ud på at sende et signal til de andre konvertere, der fortæller hvor meget og hvor hurtigt, de skal ændre deres overførsel af energi, hvis en dem er faldet ud:

»De kollaps i simuleringerne, vi har set, er kommet, når vi har kørt med kendte droops-strategier, hvor der ligger en fast indstilling af, hvor meget der skal reguleres op eller ned ved en given frekvensændring. Derfor skal vi sandsynligvis over i en nye type kaldet “adaptive droops”, hvor vi løbende tilpasser den enkelte konverters indstillinger til den aktuelle situation,« forklarer Georgios S. Misyrisder.

Det vil med andre ord betyde, at ændringerne i, hvor meget den enkelte konverter skal regulere effekten, afhænger af, hvor hårdt belastet den i forvejen er, forklarer Jacob Østergaard:

»På den måde kan vi fordele konsekvenserne af et udfald hensigtsmæssigt mellem forbindelserne, og en ustabilitet undgås,« siger han og understreger, at en simpel løsning på problemet ville være at overdimensionere hele systemet, både konvertere og jævnstrømskabler, men at det vil forøge omkostningerne væsentligt og dermed øge elprisen fra energiøen.

Energinet er optimistiske

Hos Energinet er man enige I, at problemstillingerne, som forskerne fremhæver, er vigtige og skal løses. Det siger senioringeniør og ekspert i netanalyse, Laurids Dall:

»Lige nu kender vi ikke alle svarene, der skal til for at gøre systemet sikkert og robust. Men vi samarbejder bredt med forskerne, teknologileverandører og systemansvarlige i Tyskland og Holland,« fortæller han.

Når det gælder dimensioneringskriterierne for udfald af største produktionsanlæg, så ligger den i Europa fast på 3 GW. Nettet skal altså kunne klare et udfald af en enhed på 3 GW, hvilket vil svare til den første vindmøllepark, der skal sættes i drift omkring 2030:

»Under alle omstændigheder skal vi inden for de næste tre år have udbudsmateriale klar til kommende leverandører, som sikrer, at vi får bygget en energiø, der lever op til vores kriterier,« siger Laurids Dall.

Derfor kigger man blandt andet til Tyskland, hvor der allerede er en del erfaringer med at tilslutte vindkraft-parker via HVDC og til Skotland og den ovenfor nævnte Caithness-Moray-linje.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor hurtigt vil sådan et sammenbrud ske?

Jeg kan se man ikke nævner batterier eller buffer kapacitet i knudepunkt, det hjælper måske ikke noget?

 • 5
 • 2
 • Pris: 200 mia. kr. eller 5 storebæltsbroer.
 • Byggetid: 3 GW på 12 år, 10 GW efter X år?
 • Kapacitet på 35%, ustabil strøm.
 • Mølle levetid på 20-25 år.
 • Affaldsproblem med møller og vinger (men måske det bliver rentabelt at genbruge).
 • Miljøpåvirkninger.
 • Ny teknologi skal opfindes for at stabilisere nettet.
 • Brint prodution hvor 30% af energien forsvinder.
 • Brint i brændsels motor, med en effektivitet på ca. 30% - 70% forsvinder som varme.
 • Power to X der er i udvikling.

Med alle de fordele er det da godt vi ikke laver atomkraft i DK, jeg finder selv ud .. :D

 • 28
 • 13

Et stort blackout, er livsfarlig, og det kan tage mange dage, måske uger at komme igang igen. Ved de kortvarige rullende black-outs i Texas i vinters, døde mellem 600 og 1000 mennesker af kulde og dehydrering på bare 4 dage.

Det var ovenikøbet kun små korte black-outs fordelt på mange mindre områder.

Et RIGTIGT blackout i Europa, i December og Januar, vil have langt værre konsekvenser.

Tusinder vil dø efter få timer og kaos og anarki vil hurtigt opstå, når der ikke er lys, vand, mad og varme i mange dage.

Hvert land bør altid være selvforsynende med robust redundante systemer, som hurtigt kan koble fra et overbelastet net, og lige så hurtigt start op igen.

Her er VE bare ikke løsningen.

 • 20
 • 24

En af løsningerne er nye såkaldte “droop-kontrolstrategier”, som Georgios S. Misyrisder, der er ph.d-studerende på DTU Elektro har arbejdet med. I praksis går det ud på at sende et signal til de andre konvertere, der fortæller hvor meget og hvor hurtigt de skal ændre deres overførsel af energi, hvis en dem er faldet ud:

Det tror jeg er en håbløs strategi, for da styresignalerne mellem enheder ikke kan udbrede sig med betydelig større hastighed end en elektromagnetisk bølge på HVDC-forbindelserne, vil det aldrig nogensinde kunne blive hurtigt nok!

Teoretisk set burde multidrop DC være langt lettere at styre end AC, da der ikke er behov for frekvens- og fasesynkronisering; men problemet er, at forbindelsen virker som en transmissionslinje med en karakteristisk impedans, som er Z0 = √((R + jωL)/(G + jωC)), hvor R er DC modstanden og G er ledningsevnen mellem lederne, som man normalt kan se bort fra ved gode kabler. Når R << jωL, bliver Z0 tæt på √(L/C) og består altså primært af reaktive komponenter, som kan indeholde en masse energi, men som ikke kan brænde energi af, på trods af, at Z0 bliver næsten rent ohmsk. Hvis man ændrer belastningen eller den tilførte effekt momentant, bliver spændingsændringen Z0 x di, så f.eks. en momentan belastningsændring på 1 kA ved Z0 = 100 ohm i belastningspunktet giver en momentan spændingsændring på 100 kV(!) og en deraf følgende bølge, som vil blive ved med at bevæge sig frem og tilbage, indtil den er brændt af som varme, og her er problemet, at jo mindre, modstandene i systemet er, jo længere tid tager det! Lave generator- og belastningsimpedanser og lav DC modstand i kabler og luftledninger, som netop forekommer ved høje effekter, kan ikke undgå at give problemer.

Under den lange diskussion om nedgravning af højspændingsforbindelsen op gennem Jylland blev der gentagne gange snakket om støj på linjen; men det har intet med støj at gøre. Det er en sum af talrige frem- og tilbagegående bølger på linjen, som kun langsomt dæmpes. Derfor duer det heller ikke at prøve at regulere systemet globalt, for tidsforsinkelsen i reguleringssystemet som følge af afstanden svarer nogenlunde til tidsforsinkelsen af bølgerne på HVDC forbindelsen, og bruger man satellitkommunikation til reguleringen, forsinker man reguleringssignalerne endnu mere.

Jeg har præcis samme problem med DC udtag på mit smart-house system Max-i - se http://max-i.org/green-smart-house-solutio... . Her er problemet løst ved at indføre en "inrush current limiter" i alle udtag til temporært forbundne enheder, som kan begrænse di/dt til maksimalt 5 A/ms ved tilkobling af f.eks. kapacitive belastninger, og for at undgå en spændingsstigning ved frakobling, er hvert udtag forsynet med en middelstor kapacitet i serie med en lille modstand. Der er meget mere om dette i Max-i specifikationen http://www.max-i.org/specification.pdf side 186, afsnit A.10 - Load Switching and Communication.

For en HVDC forbindelse vil tilkobling ikke være noget problem, da man jo nemt og enkelt bare kan "rampe" strømmen op over flere sekunder, hvilket vil være særdeles effektivt. Problemet kommer, hvis ét eller andet pludselig kobler ud, hvilket vil give en voldsom ringning på linjen, hvis der ikke er nogen dæmpning (se afsnit A.10, hvor det er computersimuleret). Den bedste måde at forhindre det på er ved at sikre, at også udkobling sker gradvist, og her er det jo heldigt, at saltvandet udenfor energiøen kan bruges som en fin, højeffekt belastningsmodstand, der over en periode på måske flere sekunder kan erstatte den manglende belastning fra den udkoblede del. Det bør være rimelig let at styre, da man bare behøver at begrænse/regulere dU/dt på linjen til et acceptabelt niveau vha. mere eller mindre indkobling af én eller flere saltvandsmodstande. I princippet kan man også gøre som jeg - sætte en stor kondensator, der senser dU/dt, i serie med en dæmpemodstand over linjen; men ved lange linjer og store effekter skal kondensatoren nok være urealistisk stor og dyr, og en fast dæmpemodstand vil være et kompromis, så jeg ville lave en lokal regulering.

 • 9
 • 3

Et stort blackout, er livsfarlig, og det kan tage mange dage, måske uger at komme igang igen. Ved de kortvarige rullende black-outs i Texas i vinters, døde mellem 600 og 1000 mennesker af kulde og dehydrering på bare 4 dage.

Ja. Det er bare supersmart at ofre 610 milliarder dollars om året på et militær, og så opbygge et samfund, som er så sårbart, og vi har samme problem! 3 små grupper med Kalashnikov og sprængstoffer, som sætter raffinaderierne og brændstofdepoterne i Fredericia, Kalundborg og Prøvestenen ud af funktion, og vi sulter efter en uge, når fødevarebutikkerne er løbet tør og ikke længere kan få forsyninger frem. Det vil dog "selvfølgelig" aldrig ske, ligesom der "naturligvis" heller ikke er nogen fjender, der kan være så tarvelige at kyngebombe vores startbaner, så vores fine, nye, gumpetunge F-35 til omkring 1 milliard kr. pr. stk. ikke kan lette og lande.

Derfor er målet med Max-i smart house systemet bl.a. også, at private for en særdeles fornuftig pris både vil kunne spare energi og samtidig vil kunne køre off-grid med ialtfald lys, kommunikation og ikke mindst køle/frys, så madvarer ikke bliver fordærvede.

 • 10
 • 7

Centralisering har helt sikkert sine stordriftfordele, men for hulen hvor går det galt, når det går galt. Bare se på hvad der skete da skat blev taget fra kommunerne. Før kunne én kommune fejle uden det kostede det store. Nu er det nationalt og meget dyrt at fejle.

 • 8
 • 1

Kan de ikke få en stor synkronmotor/generator med svinghjul installeret på øen og bruge frekvensen fra den til at styre efter?

Jo https://new.abb.com/news/detail/71858/abb-...

Problemet er bare at der skal bruges mange af dem, de er dyre, og de har tab. Det er i størrelses orden af den 'elektriske side' af Danmarks samlede kraftværker. Med den elektriske side mener jeg, switch yard, maskin transformer, og generator.

Og måske skal der installeres et system på begge sider af DC link, dvs. på øen, og på land.

Der er dog allerede en del offshore DC stationer idrift. https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.co... Borwin1 400 ±150 125/75 TLC 2010 In operation Borwin2 800 ±300 125/75 MMC 2015 In operation Borwin3 900 ±320 130/30 MMC 2019 In operation Dolwin1 800 ±320 75/90 MMC 2015 In operation Dolwin2 916 ±320 45/90 MMC 2016 In operation Dolwin3 900 ±320 80/80 MMC 2018 In operation Helwin1 576 ±250 85/45 MMC 2015 In operation Helwin2 690 ±320 85/45 MMC 2015 In operation Sylwin1 864 ±320 160/45 MMC 2015 In operation

 • 0
 • 0

Det er jo ikke en nyhed at det forholder sig sådan her.... Når man har store enheder i sit net, så skal man have et meget stærkt net der kan håndterer fejl uden at systemet lægges ned.

At nettet er sårbart er heller ikke nyt, det er sket flere gange at uheldige fejl får store områder til at gå i sort. Men det bør ikke tage dage at få spænding på nettet igen... Ikke med mindre at hele nettet er lagt ned af stormvejr eller tilsvarende katastrofer... Sidst hvor Ringhals var skyld i at Sjælland og Sverige var uden strøm, tog det også kun få timer at få nettet igang igen...

Jeg har tiltro til at Energinet løser problemet og kan de ikke klare et tab af 3 GW, må de jo fordele det på flere systemer så en fejl ikke kan medfører tab af mere end f.eks. 1 GW...

 • 9
 • 0

Derfor er målet med Max-i smart house systemet bl.a. også, at private for en særdeles fornuftig pris både vil kunne spare energi og samtidig vil kunne køre off-grid med ialtfald lys, kommunikation og ikke mindst køle/frys, så madvarer ikke bliver fordærvede.

Tjah, de fleste køle/frysere er nu lavet til 230VAC... Men, de bruger ikke meget strøm, så en lille DC-AC konveter fra 20V til 230V, burde fixe opgaven.

Måske er en fremtid indenfor telekommunikation? Samfundet er uhøre følsomt overfor kommunikation, og det vil være et stort plus, med sikker batteribackup og evt. solceller til mobilmaster, routere, og alt andet "livsnødvendigt" - som internet efterhånden er blevet. Vandværker og tankstationer, vil også være oplagt. I dag, er der ingen vand, benzin eller diesel ved strømsvigt, for der kræves strøm til pumpen.

 • 1
 • 1

Derfor er målet med Max-i smart house systemet bl.a. også, at private for en særdeles fornuftig pris både vil kunne spare energi og samtidig vil kunne køre off-grid med ialtfald lys, kommunikation og ikke mindst køle/frys, så madvarer ikke bliver fordærvede.

Tjah, de fleste køle/frysere er nu lavet til 230VAC... Men, de bruger ikke meget strøm, så en lille DC-AC konveter fra 20V til 230V, burde fixe opgaven.

Ja, men f.eks. er vores Samsung køleskab forsynet med en frekvensstyret kompressor (danske køleskabsproducenter sover jo tornerosesøvn, så vi valgte et udenlandsk fabrikat). Ved 230 Vac skal der først en ensrettet og power factor korrektion til. Det koster og indeholder en masse (elektrolyt)kondensatorer, der kører i pulsdrift og dermed får nedsat levetid og i sidste ende ender som elektronikskrot. Ved 20 Vdc til 230 Vac og tilbage til DC igen, bliver det endnu værre. Som du selv nævner, er strømforbruget for frysere og køleskabe efterhånden så lille, at de med fordel vil kunne køre fra 20 Vdc, så man får en langt simplere og billigere frekvensgenerering og ikke risikerer, at fødevarerne bliver fordærvede, hvis HFI-relæet kobler ud, eller ved et strømsvigt udefra.

Måske er en fremtid indenfor telekommunikation? Samfundet er uhøre følsomt overfor kommunikation, og det vil være et stort plus, med sikker batteribackup og evt. solceller til mobilmaster, routere, og alt andet "livsnødvendigt" - som internet efterhånden er blevet. Vandværker og tankstationer, vil også være oplagt. I dag, er der ingen vand, benzin eller diesel ved strømsvigt, for der kræves strøm til pumpen.

For ikke at nævne trafiklys. Ved et strømsvigt går trafikken totalt i stå, så ikke engang redningskøretøjer kan komme frem; men idag er det typiske effektforbrug i en LED lanterne kun omkring 2 W pr. lampe, så Max-i passer af mange årsager helt perfekt til den slags - se afsnittet Traffic Lights her: http://max-i.org/advanced-led-lighting.html .

 • 0
 • 2

For ikke at nævne trafiklys. Ved et strømsvigt går trafikken totalt i stå, så ikke engang redningskøretøjer kan komme frem; men idag er det typiske effektforbrug i en LED lanterne kun omkring 2 W pr. lampe, så Max-i passer af mange årsager helt perfekt til den slags - se afsnittet Traffic Lights her: http://max-i.org/advanced-led-lighting.html .

God idé med solcelle-trafiklys.

Med hensyn til levetid af køleskabes elektronik, så er det mest et spørgsmål om design og valg af komponenters kvalitet - det er intet problem, at designe elektronikken, så det ikke er den der går i stykker først i et køleskab. Det burde ikke være et problem at lave køleskabe der holder +40 år. Men, producenterne udvikler elektronikken til at fejle tidligere. De gamle køleskabe, fra før elektronikken, holdte nemt over 40 år.

Jeg tvivler på, at køleskabsproducenterne vil anse dine idéer om øget levetid på køleskabe som økonomisk forretning.

 • 0
 • 4

Med hensyn til levetid af køleskabes elektronik, så er det mest et spørgsmål om design og valg af komponenters kvalitet

Alt andet lige må du da indrømme, at kan man helt spare ensretter og power factor korrektion, øger det levetiden og sænker samtidig prisen, så man ved den pris, markedet kan bære, får større profit.

Men, producenterne udvikler elektronikken til at fejle tidligere.

Vrøvl. Det er en gammel skrøne. Det er der ingen, der gør, og det ville også være utrolig svært at styre i praksis, da levetiden af elektronik falder en faktor 2 for hver gang, temperaturen stiger 10 grader; men problemet er, at forbrugerene primært går efter prisen. Kan man ikke konkurrere på den, er man out-of-business, og lav pris kan ikke undgå at påvirke komponenternes kvalitet og dermed levetiden.

Jeg tvivler på, at køleskabsproducenterne vil anse dine idéer om øget levetid på køleskabe som økonomisk forretning.

Måske ikke; men de kan med garanti se en fordel i at producere billigere, uden at det går ud over kvaliteten.

 • 1
 • 1

Debatindlæg #4 og 9 bygger på en MISFORSTÅELSE, som skyldes dårlig formulering i det bragte citat i artiklen. Principskitsen er mere retvisende.

Omkring energiøen er der helt almindelige vindmølleparker, som på sædvanlig måde forsyner et (flere) vekselstrømsnet (AC) på øen, som IKKE er synkroniseret med noget som helst. Stand-alone på samme måde som det findes i tusindvis af skibe. Energiøen er altså sit eget forsyningsområde (som Østdanmark og resten af Scandinavien).

Hertil kobles et antal jævnstrømsforbindelser (HVDC) gennem convertere som forbinder til land / lande, hvor der gennem converter-stationer forbindes til kontinentets vekselstrøms højspændingsnetværk (AC). I dette, eksisterende, netværk er der behov for stabilitet og synkronisering - fuldstændig som nu. Udfordringen er indfødningen af den nye effekt, som er relativ stor. Det er fuldstændig som eksisterende forbindelser til Jylland og Sjælland.

Udover det helt klassiske, og velforståede, problem for frekvensstabilitet på land / kontinentet (som INTET har med forholdene på energiøen at gøre) ved indføring af effekt fra en HVDC forbindelse, så er der et potentielt stabilitetsproblem ved fejl - og det er DET som artiklen omtaler OG som Carsten Kanstrup i #5 meget fint forklarer.

 • 3
 • 0

PS. Ikke, at jeg har noget imod at diskutere Max-i :-) men den her tråd handler altså om HVDC og de problemer, det giver - ikke mindst ved udkoblinger, så skal vi ikke stoppe med at diskutere 20 Vdc - bortset fra den ækvivalens, der rent fysisk er mellem at stabilisere et højspændt og et lavspændt DC net? Naturlovene er jo de samme. Eneste forskel er, at ved lavvolt er belastningsimpedansen ofte lavere end Z0, hvorimod det omvendte gør sig gældende ved HVDC.

Måske kunne det også være relevant at tage mit gamle forslag om 16 2/3 Hz som alternativ til HVDC op? Jeg tror da sagtens, at HVDC kan stabiliseres; men alene størrelsen af bare en HVDC bryder, lysbueproblemerne og problemerne med at skabe en kabelisolation, der kan holde til at stå med op til 1 MVdc kontinuert burde give stof til eftertanke - se Kristian Glejbøls kommentar her: https://ing.dk/artikel/fn-klimamaal-umulig... . 16 2/3 Hz vil nok let kunne genereres direkte fra vindmøllernes frekvenskonverter i stedet for 50 Hz og kan bruges direkte i eltog, og teknikken er - ialtfald til lidt lavere spændinger - ren hyldevare.

 • 3
 • 1

Alt andet lige må du da indrømme, at kan man helt spare ensretter og power factor korrektion, øger det levetiden og sænker samtidig prisen, så man ved den pris, markedet kan bære, får større profit.

Du har tendens til, at kun se fordelene ved lavspændings DC, og ikke fordele ved 230VAC!

Der er også store fordele ved 230V AC. Som eksempel, så betyder den højere spænding, at der også er større tollerancer for induceret spænding. Som standard tåles 600V på indgangen, på 230V siden. Det gør du næppe med et 20V system.

Men, producenterne udvikler elektronikken til at fejle tidligere.

Vrøvl. Det er en gammel skrøne. Det er der ingen, der gør, og det ville også være utrolig svært at styre i praksis, da levetiden af elektronik falder en faktor 2 for hver gang, temperaturen stiger 10 grader; men problemet er, at forbrugerene primært går efter prisen. Kan man ikke konkurrere på den, er man out-of-business, og lav pris kan ikke undgå at påvirke komponenternes kvalitet og dermed levetiden.

Ser du på kvaliteten af elektrolytter, er den dimmensioneret til at holde reklamationsretten ud. Det er sjældent, at du ser kvalitetselektrolytter i elektronik, med mindre at den er repareret hos en dygtig reparatør. Det er korrekt, at en kvalitetslyt koster en smule mere end en dårlig - men, i forhold til den samlede pris, betyder det intet.

Ved 230V kan man gøre meget for at sikre mod blandt andet overspænding, og øge robustheden:

 1. Der kan anvendes polysikringer. Køleskabe bruger lidt meget strøm for polysikringer, men sættes 2-3 parallelt, så kan de godt bruges. Polysikringen forhindrer, at der går for stor strøm, og virker også som en strømbegrænser.

 2. Der kan sættes en VDR modstand på før og efter polysikringen. Da polysikringen tåler op til 600V, så skal den der er foran kun beskytte mod meget høje spændinger og er nemt at dimmensionere, og bruges ikke ved normal brug ved mindre overspændinger - den er kun for at beskytte polysikringen. Den, der sættes efter polysikringen, går normalt ikke, da polysikringen beskytter den. Lytten gør, sammen med polysikringen, at nummer to VDR ikke udsættes for overspænding.

 3. Der kan anvendes induktor filter ved ensretningen, der udglatter strømmen, så der ikke opstår store strømspikes.

 4. Der kan anvendes kvalitets elektrolytter.

 5. Der kan anvendes gode transistorer, der overdimmensioneres med hensyn til både strøm og spænding.

 6. Der kan anvendes en UL godkendt kvalitets transformator.

Det koster naturligvis lidt - men det er muligt, at opnå større sikkerhed, end du kan opnå ved et 20V system. Den galvaniske adskillelse i trafoen øger også sikkerheden.

Måske ikke; men de kan med garanti se en fordel i at producere billigere, uden at det går ud over kvaliteten.

Langt de fleste køleskabe, vil altid være til 230V AC - sådan vil det blive ved at være. Måske, så kan der blive tilsluttet en i-Max konnektor til nogle typer, så der kan anvendes begge dele. Dette reducerer ikke køleskabets pris, men gør at den kan bruges til lavvolt systemer, f.eks. campingvogne og andre steder, hvor der ikke er 230V AC. Jeg tror dog, at de fleste producenter vil vælge et DC-stik frem for i-max stik, og anvende en sekundær switch-mode, så der kan vælges både 12V og 24V DC. Eller, de laver 230V switch mode forsyningen, så den fungerer i intervallet fra 12VDC til 250VAC.

Jeg tror mest på dit system i industrielle sammenhænge.

Vi er enige om, at det vil være et stort plus, hvis vi kunne få placeret solceller og batteribackups i alle følsomme systemer, f.eks. kommunikation, trafiklys, vandværker, supermarkeders kølefryseanlæg, tankstationer, osv. Det mest kritiske er kommunikation - går kommunikationen ned i en krisesituation opstår panik.

 • 1
 • 3

Som standard tåles 600V på indgangen, på 230V siden. Det gør du næppe med et 20V system.

Du tvinger mig til at svare, selv om det er OT, men OK.

Den indre modstand i et 20 V blykrystal husstandsbatteri på 6 kWh er ca. 5 mohm, og kondensatorkapaciteten er flere farad, så store transienter forekommer ganske simpelt ikke. Faktisk er batteriet tværtimod en fremragende beskyttelse mod lyntransienter - langt bedre end TVS dioder, MOV'er og hvad du ellers vil diske op med. Desuden tåler Max-i faktisk op til 40 Vpeak, svarende til spidsværdier på 800 V i et 230 Vac net, og lad os så se hvor mange af dine 5 kr. kineserkonvertere, der kan holde til det!

Det er korrekt, at en kvalitetslyt koster en smule mere end en dårlig - men, i forhold til den samlede pris, betyder det intet.

Jo, hver øre vendes! Det kan jeg garantere dig for, for jeg har set projekter, som for mig så rimelig optimale ud; men som man gerne ville optimere yderligere.

Det koster naturligvis lidt - men det er muligt, at opnå større sikkerhed, end du kan opnå ved et 20V system.

Ren vrøvl, som jeg ikke gider kommentere på. Hvordan i alverden skal al den elektronik, du beskriver, være mere sikker end f.eks. en simpel 5 A smeltesikring eller et IEC 60950-1 Limited Power Source udtag?

Langt de fleste køleskabe, vil altid være til 230V AC - sådan vil det blive ved at være.

Er du spåmand? Hvad tror du de mennesker, der har været uden strøm i måske flere uger pga. en tornado og har fået deres fødevarer fordærvet og derfor måske har måttet sulte, vil vælge næste gang?

 • 2
 • 1

Jeg har aldrig hørt om 16 2/3 Hz anvendt indenfor elforsyningen. Kan du nævne nogle steder i verden, hvor det bruges andet end til tog?

Nej, og 16 2/3 Hz skal selvfølgelig konvertere til 50 Hz ved et lavere effektniveau i lokale konverterstationer, når energien distribueres videre ud i det normale højspændingsnet bortset fra eltog. Bruger man roterende frekvensomformere, kan de forsynes med et svinghjul til frekvens- og fasestabilisering, men skal så kunne køres langsomt op i omdrejninger og synkroniseres ind af en hastighedsstyret motor, inden de kobles på nettet.

 • 1
 • 1

Efter dialog med journalist Bjørn Godske følger en duplik til de citerede synspunkter:

Artiklen er i sin første del baseret på citater fra professor Jacob Østergaard. Formuleringerne er alle negative og problematiserende. Dermed bliver artiklen nærmest et partsindlæg MOD en energiø – i stedet for et elektro-fagligt indlæg med løsningsforslag.

For eksempel:

"Der står meget på spil, når man skal drive en energiø på 10 GW: En fejl, der får 10 GW vindkraft i Nordsøen til at forsvinde fra elnettet, kan potentielt mørklægge hele det europæiske elnet."

Ingen kan vel i deres vildeste fantasi forestille sig et design, hvor én fejl fjerner alle 10 GW på én gang. Det havde været konstruktivt blot at påpege, at en vis opdeling af anlæggets komponenter vil sikre mod følgerne af en eller flere (næsten) samtidige fejl (som den engelske blackout i 2019).

Det er muligt at “multiterminal HVDC” vil blive anvendt, og er en ny teknologi (Se https://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage...), men der følger ingen forklaring på forskellen til velkendt, og udbredt, HVDC (som f.eks. benyttes i Skagerrak-forbindelsen (1.700 MW), Kontek (600MW)).

Referencen til Kriegers Flak er helt irrelevant, da det er en helt sædvanlig forbindelse.

Det er naturligvis korrekt at

… elnettet på energiøen adskiller sig væsentligt fra den type elnet, som vi har kendt i omkring 100 år, hvor frekvensen bliver holdt på plads af store roterende generatorer på kraftværkerne.

, men det er fuldstændigt irrelevant - fordi energiøen er et (måske flere) stand-alone vekselstrømsnetværk som IKKE er synkroniseret med kontinentet. Forbindelserne er netop HVDC. Der skal være en vis frekvensstabilisering på energiøen, og interessant nok er de 10 GW omkring dobbelt Danmarks spidseffektforbrug i 2021, men det er et lokalt ø-anliggende uden betydning for kontinentet.

Endelig står der:

hvis man ikke designer styringen på en ny måde - er mulighed for, at en fejl på en af HVDC-forbindelserne medfører, at systemet kollapser

, hvilket IGEN er en negativ formulering. Der kunne naturligvis stå: ”Styringen skal designes på en ny måde for at forebygge at systemet kan kollapse ved enkelt-nedbrud.”.

Endelig: Artiklens afslutning, med senioringeniør og ekspert i netanalyse Laurids Dall som kilde, er langt mere konstruktiv og beskriver anvendelsen af “droop-kontrolstrategier”, hvilket jeg ikke ser behov for at kommentere. Måske er der en simpel forklaring her: https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_droop

Mere (konkret) information findes bag artiklens link som gentages her: https://windenergy.dtu.dk/ominstituttet/ev... hvor der også linkes til en hvidbog, som blev offentliggjort 15. september 2021.

 • 3
 • 0

der er mange lørdags-system-designere her - inkl undertegnede.Men ...

Det gør altid lidt ondt på mig når man lægger alle æg i een kurv. Hvorfor ikke fører Krieker's og andre i land i 2 eller 3 forbindelser og så lave de store "krydsfelter" på land. Det koster lidt mere i kabler men man sparer 2 cifrede milliarder ved ikke at skulle bunke en hel masse sand op - det eneste man får for de penge er en ø. istedet kunne man så forske/udvikle for de penge og blive klogere af det, Hvis man nu brugte måske ½ elller 1/4 af de penge for at få strømmen redundant i land, så burde der komme lidt mere ro på. OG så kan man køre i bil/lastbil/tog til "øen" der nu er på land..

mvh

 • 0
 • 2

Det er ikke klart (for mig) hvad du mener ?

 1. Efterhånden er de kystnære muligheder benyttet, og derfor flyttes vindmølleparker længere til havs.
 2. Det er tilsyneladende økonomisk-teknisk optimalt at samle produktionen fra vindmølle-farme på energiøer og derfra ilandføre til flere lande istedet for individuelle ilandføringer.
 3. Distancen fra en sådan energiø, på en banke i Nordsøen, dikterer brug af HVDC.

Så hele designet er en følge af den topologi som fordeler vindmølleparker på de egnede vanddybder i Nordsøen.

Ilandføringen er så kostbar, at PtX produktion - meden virkningsgrad på 33% - teknisk-økonomisk bedst sker på en energiø. Så kan der kan bruges x% på øen og ilandføres (1-x)% - endog med en døgnvariation efter behov.

Det er een stor optimering.

 • 4
 • 0

Og i mellemtiden har Putin demonstreret sin asociale side, så den tillidsfulde verden, anlægget er tænkt til, beklageligvis ikke eksisterer mere. Selv en iransk drone med græsslåmaskinemotor kan med lidt held lægge anlægget dødt længe nok til at fatale konsekvenser opstår. Der findes altid et sårbart sted, som ingen har tænkt på.

Mantraet “Saml - Centraliser” har bestemt store fordele, og er vel stort set groet fast som god latin, men er over natten blevet sikkerhedsmæssigt naivt i den verden, vi lever i nu. En verden, hvor krigshandlinger kan opstå fra den ene dag til den anden, hvis en despot pludselig ønsker at udleve sin skjulte drømme.

Det mantra vi, hvad enten vi synes om det eller ej, bør leve efter i dagens anlægsverden, lyder: “Spred ud - Decentraliser”.

Freden i vort hjørne af Verdenen er forbi.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten