Enigt tysk parlamentsudvalg: Femernforbindelse skal genforhandles

Et tysk parlamentsudvalg har efter at have set en kritisk rapport fra den tyske rigsrevision, Bundesrechnungshof, enstemmigt opfordret den tyske transportminister Alexander Dobrindt (CSU) om at genforhandle aftalen om en Femern Bælt-forbindelse med den danske transportminister Magnus Heunicke (S).

Det er sket efter et møde fredag i det parlamentsudvalg, der har til opgave at efterse økonomiske beslutninger i den tyske Bundesdag.

Læs også: Tysk rigsrevision vil genforhandle Femern-tunnel

Illustration: MI Grafik
Transportminister Magnus Heunicke (S) mødtes i februar med sin tyske kollega Alexander Dobrindt (CSU) (Billedet). Her slog Dobrindt fast, at de tyske landanlæg ville være forsinket til 2024, men at Tyskland stadig var opsat på at gennemføre projektet. Heunicke var igen i tyskland tidligere i denne uge og fik efter sigende bekræftet de tyske politikeres engagement på sin tur. Illustration: Transportministeriet

Udvalget har det yderst Femern-kritiske socialdemokratiske parlamentsmedlem Bettina Hagedorn i spidsen. Hun kalder den enstemmige besked til ministeren et vigtigt signal.

»At alle parter ser en genforhandling nødvendig på baggrund af artikel 22, artikel to, stykke to i statstraktaten, viser det ganske tydeligt: Stemningen i Berlin er i dag en anden og væsentligt mere kritisk end ved vedtagelsen af Femern Bælt-forbindelsen i 2009,« siger hun i en pressemeddelelse.

Hagedorn lægger op til, at begge regeringer udfører et faktatjek af det økonomiske grundlag for forbindelsen og på den baggrund genforhandler deres aftale, som traktaten giver mulighed for, hvis der er væsentlige ændringer i projektets økonomi.

Læs også: Politikere: Femern-aftale skal ikke genforhandles

‘Skulle forudsætningerne for projektet eller for dele af projektet udvikle sig markant anderledes end antaget og anderledes end, hvad der er kendt på tidspunktet for indgåelsen af traktaten, drøfter de kontraherende stater situationen igen. Dette gælder blandt andet for væsentlige omkostningsstigninger i forbindelse med projektet’, hedder det i aftalen, som de to lande indgik i 2008.

»Den tyske regering har artikel 22, som gør genforhandling mulig trods den danske modstand. Bundesrechnungshof (Den tyske rigsrevision, red.) stiller derfor retteligt spørgsmålet under hvilke forudsætninger denne artikel gælder og om disse forudsætninger ikke for længst er opfyldt,« fortsætter Bettina Hagedorn i pressemeddelelsen.

Læs også: Tyskere står fast: Ingen ny jernbane til Femern før 2024

Det præcise indhold i den kritiske rapport fra den tyske rigsrevision er endnu ikke offentliggjort, men den kritiserer den fordyrelse af de tyske landanlæg, der blandt andet indebærer en ny, dobbeltsporet jernbane fra tunnelmundingen på Femern til Lübeck samt en ny bro på den tyske side af Femern.

Prisen er ifølge rigsrevisionen steget fra 6 mia. kr. til 16,4 mia. kr, som skal betales af den tyske stat til forskel fra selve kyst-til-kyst-forbindelsen, der skal betales hjem via et statsgaranteret lån i Danmark.

Beskeden fra parlamentsudvalget står i kontrast til Beskeden fra Transportminister Magnus Heunicke, der tidligere på ugen besøgte Tyskland og med egne ord fik positivt indtryk af engagementet fra tysk side.

»Både på regerings- og delstatsniveau var der entydig opbakning til Femern-forbindelsen, og det er jeg naturligvis glad for,« sagde ministeren i den forbindelse til Sjællandske.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er da en underlig fremturen vi har gjort her fra dansk side, vi køre med et mandat vi slet ikke har eller har haft. Vi har brug i hundrede vis af millioner på et projekt vi ikke hart enighed omkring med vor partner Tyskland, skræmmende opførsel! Tilbage står de danske skatteborgere og skal bare betale regningen! det er ikke troværdig politik!

 • 17
 • 16

Det er da en underlig fremturen vi har gjort her fra dansk side, vi køre med et mandat vi slet ikke har eller har haft. Vi har brugt i hundrede vis af millioner på et projekt vi ikke har enighed omkring med vor partner Tyskland, skræmmende opførsel! Tilbage står de danske skatteborgere og skal bare betale regningen! det er ikke troværdig politik!

 • 2
 • 20

Hverken den CDU-ledede tyske forbundsregering eller den SPD-ledede delstatsregering i Slesvig-Holsten ønsker at genforhandle statstraktaten.

Det er blevet slået fast.

Så sent som i dag (27. marts ) udtalte statssekretæren for forbundstransportministeriet Enak Ferlemann til Lübecker Nachrichten, at en genforhandling ikke ville komme på tale.

Også i dag har Slesvig Holsteins transportminister Reinhard Meyer udtalt til DPA, at han ser ingen tegn på lyst til genforhandling af traktaten fra hverken dansk eller tysk side.

DPA-Telegrammet kan findes her: http://www.kn-online.de/Schleswig-Holstein...

Med venlig hilsen

Jens Villemoes Pressechef Femern A/S

 • 13
 • 9

Hvorfor, hvorfor, HVORFOR skal vi da også have lige præcis den forbindelse? Kunne vi dog ikke lige træde et skridt tilbage og så se på, om det lige præcis er en Femerntunnel, der skal forbinde Københavnsområdet med Nordtyskland? Om det her overhovedet er en god investering på længere sigt (for slet ikke at tale om den korte bane)?

Hvis vi nu i stedet byggede forbindelsen fra Gedser til Rostock, så er der stadig kortere til Hamborg, end der er til Berlin, hvormed den altså ville komme til at ligge midt imellem. Når tyskerne allerede er i færd med at opgradere jernbanen fra Berlin til Rostock, men derimod tydeligvis ikke er synderligt begejstrede for at bygge ny bane fra Lübeck til Puttgarden, så kunne det måske tænkes at de i stedet kunne overtales til at udbygge banen Lübeck-Rostock. Som i øvrigt går over Wismar.

Idet vandstanden mellem Gedser og Rostock er væsentligt lavere end Femern Bælts, kunne det måske også undersøges om en sådan forbindelse, på en miljømæssigt hensigtsmæssig måde, kan udgøres af en lavbro det meste af vejen, så der spares penge. Uanset om det er tilfældet eller ej, bør vi spørge os selv, om det virkelig er nødvendigt med en (til) firesporet vejforbindelse mellem Tyskland og Skandinavien. Og hvis der skal bygges en tunnel, hvorfor så ikke bare skrotte vejforbindelsen og bygge fire elektrificerede togspor (dieseltog ikke tilladt)? Skandinavien må da være det område i hele Europa, som vil få mest ud af en altovervejende omstilling af godstransport til jernbanen (fra vejnettet). Det er vel ikke for sjov, at Norge og Sverige finder på at fremsætte forslag om en tunnel fra Tyskland til Skåne. (Måske kunne de også overtales til at betale noget af finansieringen?) Og hvis Storbritannien kan klare sig med biltog over den Engelske Kanal, så kan Skandinavien vel også...

Disse forslag forudsætter selvfølgelig en længere tidshorisont end den nuværende (hvis der da efterhånden er en). Men det er jo som sagt netop pointen. Vi har allerede de forbindelser, der skal til for at gøre Skandinavien direkte landfast med kontinentet. En fast forbindelse til Tyskland har slet ikke den samme grad af nødvendighed - men derfor kan en sådan stadig være gavnlig på længere sigt. Vi er bare nødt til at træde et skridt tilbage og overveje, hvor pengene bedst kan bruges, og under hvilken tidshorisont. En fast forbindelse fra Gedser til Rostock ville udgøre grundstenen i et netværk, der sætter København i centrum mellem Hamborg og Berlin mod syd samt Göteborg-Oslo og Stockholm mod nord. Når man så også har det med i sine overvejelser, at Tyskland er ved at færdigbygge en højhastighedslinje fra Berlin til München gennem Leipzig og Erfurt, og at Mecklenburg-Vorpommern (hvor Rostock ligger) er landets næstfattigste delstat, så kan det måske være, BRD godt vil give lidt mere til finansieringen, hvis der er tale om en forbindelse til en by, de godt gider bygge jernbane til.

 • 18
 • 9

DPA-Telegrammet kan findes her:

Det gør det jo ikke mindre trist, at de allerede store udgiftsstigninger for både Tyskland og især for Danmark ikke for fornuftige og køligere hjerner til at genovervejen fornuften i projektet. Og så er vi endnu ikke kommet til de typiske budgetoverskridelser efter at byggeriet er begyndt.

Det er helt umuligt at man blander privatøkonomiske argumenter sammen med at gemme store udgifter i 'noget der betales over en anden konto' herunder EU tilskud, der ganske sikkert kunne gives til anderledes gavnlige danske projekter.

Og så kalder man det en samfundsmæssig beregning - i guder.

Trafik der flyttes fra den eksisterende forbindelse over storebælt giver ikke noget stort samfundsbidrag til Femern. Afgifts-svindel i form af spritture giver et direkte samfundsmæssigt tab, så den trafik burde fradrages og ikke adderes til nytten.

Det er jo ren teori og luftige ønsker at lokalområdet opnår andet end en endnu hurtigere vej væk fra Lolland-Falster for den ungdom, der er værd at samle på. Jo før L-F indser, at deres hovederhverv er landbrug uden mange mennesker og lidt turisme, jo bedre.

Man kan ikke kæmpe mod fundamentale udviklinger bare fordi man ikke kan lide denne udvikling. Og der er ikke nogen lokaliseringsmodel, der vil placere noget større erhverv på Lolland.

Lars :)

 • 7
 • 7

Citar: "Beskeden fra parlamentsudvalget står i kontrast til Beskeden fra Transportminister Magnus Heunicke, der tidligere på ugen besøgte Tyskland og med egne ord fik positivt indtryk af engagementet fra tysk side"

Magnus har vel som sædvanlig ikke forstået noget af det hele. Måske det overraskede ham det hele foregik på tysk, som er det sprog flest tyskere taler.

Vi har den dårligste transportminister siden Sonja Mikkelsen, og det siger ikke så lidt.

Helt ærligt, hvordan kan en enstemmig vedtagelse om en genforhandling komme bag på ham en uge efter? Jeg gentager: ENSTEMMIG. Altså alle personer han har talt med.

Håbløst.

 • 6
 • 9

Selvklart er der mange politikere ( også i Tyskland ) der har investeret meget prestige i Femern.

Men nu er "det" en Rigsrevision siger, ikke til debat. Der er mulighed for at genforhandle - og ingen tysk politiker "overlever" ikke at rette sig efter deres Rigsrevision. Så at Femern i ovenstående kommentar, giver indtryk af at der ikke er " problemer " kan godt virke lidt bekymrende. Forstår Femern ikke systemet med at en uafhængig Rigsrevision ser på tværs at alle små/store projekter og vurderer og udtaler sig - og det retter politikerne ind efter.

At Femern er " sælgeren " og internt job afhængig af dette projekt, gør at man godt kan forstå, at de kæmper hårdt for deres jobs. Men - ministeriet bør være over denne " sælger " rolle, og må forventes at handle i hele landets interesse. Mange har været kritiske vedr mange forhold vedr. dette projekt, og hvis ministeriet ikke snart kommer i en neutral og objektiv rolle, så sker der en uoprettelig tillidsskade til stats administrationen i København.

Hvis ministeriet ikke forstår dette enige udvalgs signal, så er de tonedøve. Tyskland har i mange år været høfligt og forsigtigt "lidt positive" vedr. dette projekt, som politiske ledere i Danmark "jubler over". Mange har hørt det tyske signal - nu er det blevet skåret ud i pap.

Mon ikke den danske Rigsrevision får en kopi af den tyske Rigsrevisions vurderingsmateriale og mon ikke det vil være klogt at stoppe "Femern lov processen" i Folketinget. Det er vel lidt dumt at starte en byggeproces - når Tyskland har ret til at få hele aftalen genforhandlet.

NB: Desværre bliver Femern tunnellen nok yderligere mange mia dyrere - hvis byggeriet kommer i gang. At lægge tunnel elementer, på så dybt vand, vil desværre nok resultere i et eller flere store uheld som sætter alt istå i lang tid, frygter jeg. Desværre tror jeg man skal regne med + 20 mia ekstra inden projektet er færdigt - måske for meget, men vi får at se. Ing.dk gemmer som bekendt kommenterer i mange år, så vi får at se.

NB2 Har sendt mail til journalisten om at slette de ens indlæg i toppen

 • 4
 • 4

Jeg gaart staerk ud fra at den dygtige siddene regaering og Ferm-forbindelsens oekonomer har taget med i deres forudsaetninger hvor meget den nye tyske vej skat paa ca 970 kr, vil bidrage til oeget trafik til Tyskland. Maaske Jens Villemoes har en kommentar.

 • 3
 • 1

http://www.fla.de/artikel/Tysk-udvalg-Feme...

citat: " ........ Stemningen i Berlin er helt anderledes kritisk i forhold til i 2008, da kontrakten blev underskrevet. Alle partier er enige om, at der nu er brug for en saglig og ærlig gennemgang af projektet, og derfor beder vi trafikministeriet om at gennemgå projektet og fremlægge det for trafikminister Alexander Dobrindt (CSU) senest med udgangen af september, siger formanden for revisionsudvalget, Bettina Hagedorn (SPD)....... "

D. 30 sep 2015 kan blive en spændende dag.

 • 0
 • 0

Det er foruroligende at transportminister Magnus Heunicke én dag siger Tyskland er enig, og at et tysk parlamentarisk transportudvalg næste dag udtaler sig enstemmigt negativt.

Omvendt er det ikke klart for mig, hvor stor betydning dette udvalg har og om der er tale om politiske spil/drillerier osv. eller en reel mulig forhindring. Man skal nok ikke være blind for, at det kan være taktisk nødvendigt for en regering at tale udenom selvom der bagved ligger en fast beslutning. Det kan jo være at der foreligger helt klare og faste udtalelser til DK som bare ikke kan trykkes i tyske medier af politisk taktiske grunde. Modstandere har ikke den slags hensyn fordi det er nemmere at være nejsiger da det ikke kræver et stort budget.

 • 6
 • 0

Der er tydeligtvis tvivl blandt debattørerne, om der eksempelvis ligges eller der lægges, og samme forhold gælder også oversættelserne fra tysk til dansk, men det overrasker mig ikke. Dertil må yderligere lægges at skeptikerne fremfører deres synspunkter om om de er SANDHEDEN.

Erfaringerne viser at ikke alle synspunkter er SANDHEDEN, men selvfølgeligt skal der være plads for debat, og så må fremtiden afgøre om det var fornuftigt.

Jeg vil ikke deltage i debatten om forbindelsen som sådan, blot påpege at dårligt sprog kun kan give misforståelser, og så vidt jeg kan skønne, så er netop det der giver anledning til mange af indlæggene, og en stor del af resterende indlæg er baseret på manglende vurderinger af helheden i projektet.

Til slut vil jeg påpege at der hver eneste gang i store projekter fremkommer protester. De færreste af protesterne holder i længden. I nogle tilfælde fordi projekterne tilpasses undervejs i forløbet.

 • 1
 • 5

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE75911...

citat " ..Statsministeren vil benytte lejligheden til at understrege den danske regerings opbakning til Femern-forbindelsen, som den seneste tid har været til debat i danske og tyske medier, efter at prisen endnu engang er steget. .. "

http://finans.dk/live/ECE7591092/Tysk-udva...

Citat: " ..Det er Magnus Heunickes tyske partikollega Bettina Hagedorn, der går forrest i at lægge pres på den tyske transportminister for en genforhandling. Bettina Hagedorn er stærkt kritisk over for Femern-forbindelsen. Hun kræver, at den tyske regering tjekker det økonomiske grundlag for Femern-forbindelsen og derefter beder om en genforhandling af forbindelsen med Danmark. .. "

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten