Enighed blandt forskere: Genredigering af menneskefostre er uundgåelig

»Vores race vil ikke lade sig bremse i jagten på at tilegne sig positive egenskaber, udrydde sygdomsrisiko, eller fjerne negative egenskaber fra fremtidige generationer ... spørgsmålet er, hvornår det sker, ikke om det sker.«

Sådan lyder det fra den verdensberømte genforsker og forretningsmand Craig Venter i en ny artikel i tidsskriftet Nature. Udsagnet er en del af Natures forsøg på at skildre fremtrædende genforskeres holdninger til den voldsomt debatterede teknik CRISPR, der har ført til de første - kinesiske - forsøg på at redigere i menneskefostres kønsceller.

Læs også: Kinesiske forskere har genredigeret menneskefostre

Og Craig Venter er ikke alene med sin holdning. Et klart flertal af forskerne i Nature ser genredigering af menneskefostres kimcellerne/kønscellerne som uundgåeligt i fremtiden.

»Redigering af menneskelige kønsceller er formentlig uundgåeligt, selvom det er uklart, hvornår det vil ske. Man kan skære spørgsmålet ned til tre ting: redskaberne, målet - og spørgsmålet om, hvorvidt redskaberne kan gøre det muligt at nå målet. Vi vil sikker snart have redskaberne. Målet er til gengæld genstand for en omfattende etisk debat, der vil afgøre, hvornår genredigering af humane kønsceller kan eller skal implementeres. Der kan være uovervindelige barrierer mod redskaber, som kan opnå komplekse mål, som højere IQ, sammenlignet med at fjerne en mutation, der fører til en sygdom,« skriver en anden berømt genforsker, Tony Perry, fra det britiske University of Bath, der har været med til at klone verdens første mus og grise.

CRISPR skabte for alvor debat i forskermiljøet i begyndelsen af marts, da MIT´s nyhedsbrev Technology Review kunne fortælle, at forskning, der indebar redigering af menneskelige kønsceller var i gang flere steder, og de første forskningsresultater var på vej til offentliggørelse.

Nature fulgte op på historien, der skabte vild debat i forskerkredse, og der gik under ti dage før en stor gruppe forskere indrykkede en kommentar i Nature under overskriften “Don´t edit the human germline”. Blandt kritikerne var en af opfinderne af CRISPR-teknologien.

Læs også: Leder: Forskere efterlyser etisk debat – Frankensteins monster er på vej

Og mindre end en måned senere kom de første forskningsresultater. Kinesiske forskere havde redigeret 86 menneskefostre, kunne man nu læse overalt. Men ikke i Nature, der havde afvist de kinesiske forskeres artikel - ikke fordi den var dårlig, men fordi den var uetisk i deres øjne. Og det førte så til endnu en heftig debat, denne gang blandt redaktørerne af flere fremtrædende forskningstidsskrifter.

I dagene efter offentliggørelsen af de kinesiske forskningsresultater var den fremherskende udmelding i medierne, at de kinesiske forsøg netop viste, at metoden var alt for umoden. Blot 71 fostre overlevede, og heraf blev kun 28 testet som værende ’succesfuldt splejset’. Dels indeholdt endnu færre rent faktisk stadig den indsatte frekvens efter de to døgn. Hovedforfatter Junjiu Huang mente også selv, at metoden var for umoden, men flere forskere bemærkede, at kineserne havde brugt gamle udgaver af CRISPR-teknologien. Blandt andet udtalte genetiker George Church fra Harvard Medical School i Nature, at utilsigtede mutationer kunne være undgået ved brug af de nyeste CRISPR-teknikker.

Etiker: Ikke værre end i reagensglas

Ifølge den seneste udmelding fra forskere i Nature er der masser af udfordringer forbundet med at gøre CRISPR brugbar til genredigering af kønsceller i mennesker, men udfordringerne er overskuelige, lyder det.

Illustration: MI Grafik

Derfor er det heller ikke overraskende, at de amerikanske myndigheder følte sig forpligtet til at genudsende deres oprindelige holdning til genredigering; at staten ikke vil støtte redigering af menneskefostre, men at man heller ikke vil forbyde det - enkelte stater kan dog have egne særforbud.

Havde de kinesiske forsøg været udført i USA, ville staten formentlig ikke have støttet forskningen. Men kun 'formentlig', da kineserne netop sørgede for at skabe menneskefostre, der ikke kunne udvikle sig til et levedygtigt foster. Netop den tilgang fik enkelte forskere til at udtale, at kineserne havde vist 'en ansvarlig vej frem', som det lød fra David Baltimore, biolog ved California Institute of Technology.

Bioetiker John Harris fra University of Manchester i Storbritannien kunne heller ikke se det store problem i kinesernes metode, og så ingen grund til et forbud mod at redigere i kønsceller:

»Det er ikke værre end, hvad der sker i reagensglasbehandling hele tiden, hvor ikke-levedygtige fostre bliver smidt ud,« siger John Harris.

Hvem vil ikke gerne være immun mod ebola

Ligesom flere kolleger angriber han også argumentet om, at metoden er alt for usikker og farlig til brug på mennesker. Hans pointe er, at risikoen ved genredigering skal vægtes op mod risikoen for at få en alvorlig sygdom:

»Det er jo ikke, som om alternativet er uproblematisk ... og folk med genetiske sygdomme bliver jo også ved med at reproducere sig,« siger han og sammenligner det med at undgå at blive opereret for en alvorlig sygdom, fordi der er risiko ved selve indgrebet.

Et flertal af forskerne i Nature er da også enige om, at genredigering kan have sin berettigelse, hvis det gælder om at fjerne alvorlige sygdomme. Diskussionen opstår, når det gælder muligheden for at fremme positive egenskaber, som den teoretiske mulighed for at fjerne en høj nedarvet risiko for Alzheimers eller den hypotetiske mulighed for at gøre et barn modstandsdygtig mod ebola eller hiv.

»Hvem ville ikke gerne gøre deres børn modstandsdygtige mod hiv og ebola?,« spørger Robin Lovell-Badge, chef for stamcelle- og genetikforskningen på MRC National Institute for Medical Research i London.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er ret sikker på at ca 10 år at vi vil tage de første skridt til at avle supersavante mennesker, men der vil nok være selekteringer hvor nogen grupper udrustes med andre evner end andre.

Der vil nok være følgende kategorier som: - ledere - beregnere - alm arbejdere - motorisk baseret/soldater

 • 0
 • 0

Yeps! Og så kalder vi dem Alpha'er, Beta'er, Delta'er, gamma'er og epsilons ;-)

Fremavling af ekstraordinær intelligens vil nok være på ønskelisten. Og der vil selvfølgelig være en del som fravælger 'genetically enforced children' med afsæt i at det skal være så naturligt som muligt. De børn får det så lidt svært, når arbejdsgivere i fremtiden vil sortere dem fra, fordi de hellere vil ansætte nogen med højt intellekt - fordi de tror det borger for en høj kvalitet. Lidt ligesom mange i dag kun fokuserer på antal megapixels når de skal købe et kamera.

I begyndelsen vil der blive lavet nogle love om, at man ikke må diskriminere til fordel for genetisk forbedrede personer, men på et tidspunkt vil det begynde at virke lige så latterligt som hvis vi i dag 'diskriminerede' mod folk som ikke kan læse.

Evolutionen er en nærigpind: Alle vores egenskaber er nøje afmålt til at være lige præcis så gode som de behøver være, for at individerne kan overleve og sætte afkom i verden. Hver lille joule energi brugt på noget unyttigt, bliver redigeret væk af evolutionens ubønhørlige selektion. Og det er komplet overflødigt i dag, hvor vi har ubegrænset adgang til fødevarer. Så den gode nyhed er, at det derfor fint kan betale sig at fremavle individer med skyhøj intelligens, knogler med styrke som kevlar, muskler der kan bære det hele samt et immunforsvar der spiser kræft, malaria og ebola til morgenmad.

Hvis man kan modificere fordøjelsen også, kan disse individer måske endda bringes til at spise fedt og sukker i massevis, og udnytte energien konstruktivt som føde, i stedet for i dag hvor det nærmest betragtes som en gift.

Der er masser af muligheder, og jeg kan garantere for at de vil blive udnyttet. Der er nemlig penge i det, ser I. Ulemper, ja! Men også fordele.

Og Etisk Råd kan da godt stå og fortælle at vi ikke må, men det er der dele af verden som er ret ligeglade med. Og gør de det, så bliver vi også nødt til det. Ellers bliver vi tromlet ned!

 • 2
 • 0

Jeg ved godt at I hellere vil have en email med rettelser, men når man oversætter "species" med "race" så får man kommentarer i stedet.

Derudover har I skrevet "frekvens" i stedet for "sekvens".

 • 1
 • 0

Det var dog et dybt tragisk perspektiv, der rulles ud her. Det må bunde i en eller anden materialistisk forblindelsen, der ikke giver plads til en indsigt i og udnyttelse af åndsvidenskab og bevidsthedsteknologi, som helt vil kunne overrule dette genmanipulerende vanvid.

 • 0
 • 0

Hvis vi for alvor skal være superintelligente (uden at det samtidig går ud over andre funktioner), så skal vi have en større hjerne - d.v.s. højere encefaliseringskoefficient (http://da.wikipedia.org/wiki/Encefaliserin...). Problemet heri er, at et større babyhoved (som følge af en større hjerne) ikke vil kunne passere kvindens fødselskanal - grænsen er faktisk nået, så her ligger et evolutionært problem. Det kan nok "løses" med unaturlige fødsler. Bortset fra det, så tror jeg da, at vi selv - hvad enten vi kan lide det eller ej - kommer til at spille en aktiv rolle i vores egen evolution - med alle de etiske problemstillinger det byder.

 • 0
 • 1

Jeg er enig i, at vi kommer til at spille en aktiv rolle i vores egen evolution; men det vil forhåbentlig ske ved at prioritere den menneskelige og bevidsthedsmæssige udvikling højere end den teknologiske - ellers tvivler jeg på, at menneskeheden vil overleve ret længe.

 • 0
 • 0

..vi vil tage de første skridt til at avle supersavante mennesker..

Jeg er til gengæld bombesikker på, at for 117 gang vil mennesket af ren grådighed have fremavlet en selvskabt plage/problem, som det vil tage årtier/halve århundrede at få ryddet op efter.

Vi slår jo ikke vores egen 'sort' ihjel i fredstid - der er heldigvis utallige regler for at sikre, at lige det sker Ikke.

Nej jeg tænker ikke på fundet og kendt fejlproduktion på 'fabrikken', men fabrikatet bliver jo efter ~20 år et voksent eksemplar.

Hvad gør man så, når der før eller siden sker det, "som ikke kunne ske" ? ...DR1 Kl. 18:30 i år 2034..

.."En hel serie xxx er konstateret med alvorlige driftsfejl, der både kan skade dem selv, og i enkeltstående tilfælde deres omgivelser. De bliver nu af hjemkaldt til en gratis garantireparation".

Videnskab/forskning der s.... på eller underdriver de fremtidige konsekvenser af deres seneste XYZ, de skal anmeldes til DGoS (Den Grønne overvågnings Styrelse), der omgående vil indfanger og deponer de formastelige hos CfHA (Centralstyrelsen for Hjerne Afkalkning ) ;).

 • 1
 • 0

Hvis vi for alvor skal være superintelligente (uden at det samtidig går ud over andre funktioner), så skal vi have en større hjerne

Det tvivler jeg på. Einsteins hoved var vist ikke meget større end gennemsnittet.

I øvrigt så jeg for mange år siden en udsendelse om børn der var født med 'vand i hovedet' (hydrocephalus). Denne lidelse ville slå dem ihjel hvis de ikke fik indopereret et dræn, men det fik de så også. Nogle af dem var knalddygtige rent fagligt, på trods af at deres hjerne bestod af en tynd skal inde i kraniet, med en mægtigt hulrum i midten.

'Kvalitet, ikke kvantitet'!

 • 0
 • 0

Det er derfor, jeg skriver "...for alvor superintelligente...". Einstein (hvis IQ er overgået af andre) ligger blot i øvre ende af skalaen for et almindeligt menneske. Jeg taler om næste skridt i evolutionen, hvor den gennemsnitlige IQ er markant højere end hos nuværende Homo Sapiens. Det er ganske uomtvisteligt, at posthuman intelligens vil kræve en større hjerne (-overflade) - medmindre vi i stedet gør kroppen væsentlig mindre end i dag og samtidig bevarer den nuværende hjernestørrelse. Det er størrelsen/arealet af den foldede hjerneoverflade, der er afgørende for den kognitive evne (ikke det inde midt i - her ligger andre funktioner).

Det var i øvrigt ikke kun høj IQ, der gjorde Einstein i stand til at gøre sine opdagelser. Høj IQ var en forudsætning, men persontype spiller en stor rolle. Einstein var (højst sandsynlig) en INTP (i MBTI-termer) og Enneagramtype 5 (her finder vi fx også Newton, Stephen Hawking og John Nash). En force hos denne type er bl.a. evnen til at se (dybe) sammenhænge, som andre ikke ser. Stor nysgerrighed ligger også hos denne type.

 • 0
 • 0

Det er derfor, jeg skriver "...for alvor superintelligente...".

Jamen, hvor intelligente skal vi være? Hvor intelligente kan vi overhovedet blive?

Bare for eksemplets skyld: En person som er 1.000 gange mere intelligent end Einstein, hvad kunne han udrette/tænke sig frem til?

Mange opdagelser, gjort af genier, skyldes jo at de på et tidspunkt fik en idé - og tænkte videre over den, indtil de fik flere ideer, som til sidst resulterede i en forklaring, en teori.

Hvad hvis de aldrig havde fået denne idé til at begynde med?

Vil en hyperintelligent få flere ideer, og regne videre på dem meget hurtigere?

Vi ryger vist tilbage til den efterhånden gamle diskussion om, hvad intelligens egentlig er...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten