Enige forskere: Træpiller i stedet for naturgas er en meget dårlig idé

På Skærbækværket er det planen at naturgassen skal erstattes af træflis, men den omstilling har flere ulemper, mener forskere. Illustration: Dong Energy

Når kraftværkerne i disse år er i gang med en massiv import af træbaseret biomasse, så bør de undlade at lukke naturgasværkerne, som Dong Energy f.eks planlægger på Skærbækværket, der fremover skal køre på træflis.

Sådan lyder det fra flere forskere, der især peger på, at træpillefyrede værker ikke kan regulere op og ned for deres produktion med samme hastighed og samme brændselseffektivitet som naturgasværkerne – og det er der brug for i en fremtid med mere vindkraft.

»Det er en rigtig dårlig idé at udskifte naturgas med træpiller. Hvis vi satser på træpiller i alle centrale værker, risikerer vi at låse os fast i et unødigt stort biomasseforbrug,« siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Advarslen om at fastlåse energiforsyningen i import af træpiller er også fremherskende i en ny rapport, der udgør en central del af den bioenergianalyse, som bliver offentliggjort om få dage og skal danne grundlag for politikernes beslutninger for biomasse i Danmark. Rapporten konkluderer, at vi bør satse stort på biogas i stedet for træpiller og netop muligheden for at bruge biogas i fremtiden, fremhæver Brian Vad Mathiesen også.

Læs også: Længe ventet rapport: Sats stort på biogas i stedet for træpiller

»Vi har især brug for at sikre grundlaget for de decentrale naturgasværker til at skrue op for produktionen, når vindmøllerne ikke længere kører rundt. Ser vi ud i fremtiden, har vi brug for fleksibiliteten og muligheden for at fyre med biogas og gasificeret biomasse. I øjeblikket er fremtiden usikker for disse anlæg på grund af de ændrede vilkår,« tilføjer han.

En næste usynlig gevinst

Den holdning deler de to medlemmer af Klimakommissionen Jørgen Henningsen og Jørgen E. Olesen. Ifølge Jørgen Henningsen er det i forvejen usikkert, hvor stor klimagevinst der er ved at udskifte kul med træpiller, hvis overhovedet nogen. Udskifter man naturgas med træpiller, bliver klimagevinsten så usikker, at den ikke er til at få øje på, mener han.

Læs også: Opråb: Stop nu for den hovedløse brug af biomasse

Årsagen er, at CO2-udslippet ved afbrænding af naturgas er langt lavere end ved afbrænding af kul. Tallene kan variere alt efter udregningsmetode, men f.eks. viser Klima- og Energiministeriets egne tal, at CO2-udledningen ved brug af kul til produktion af 1 GJ energi er 95 kg CO2, mens den er 56,7 kg ved brug af naturgas og mellem 104 og 110 kg ved brug af træ og halm.

»Vi fordobler altså næsten CO2-udledningen ved at fyre med træpiller i stedet for naturgas, og derfor tager det også meget længere tid, før CO2-gælden er betalt tilbage, hvis den overhovedet bliver det. For det har vi ingen garanti for i dag,« siger Jørgen Henningsen.

Læs også: Medlemmer af klimakommissionen om træpiller: »Vi sov i timen«

Imens politikerne venter på offentliggørelsen af den såkaldte bioenergianalyse, så har Enhedslisten kigget nærmere på forholdet mellem naturgas, kul og træpiller.

Deres beregninger – baseret på tal fra ministeriet – viser, at en erstatning af kul med træpiller klart vil være at foretrække frem for at erstatte naturgas, da man i bedste fald – med et kulstofkredsløb på ti år – først vil se en formindsket CO2-udledning i 2023.

Derfor kritiserer Enhedslisten også omlægningen af Skærbækværket fra naturgas til træflis. I stedet ønsker de en større satsning på geotermisk varme og solvarme og vil kræve, at opgørelser over forskellige former for biomasse vil indgå i den danske opgørelse over CO2-udledning.

Frygt for færre naturgasværker i fremtiden

Flere forskere frygter også, at de nuværende meget høje naturgaspriser vil medvirke til, at flere følger de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der allerede har udskiftet naturgas med træpiller.

»Vi ser også en stigende elproduktion fra vind og de store værker, så hvis de små værker kun ender med at producere varme, så kan det bliver rigtig dyrt for dem. Vi ser incitamenter til, at flere naturgasværker stiller om,« siger Jørgen E. Olesen, professor ved Aarhus Universitet.

Ifølge koncerndirektør i Dong Energy Thomas Dalsgaard er det dog værd at bemærke, at de centrale kraftvarmeværker allerede i dag i høj grad sikrer fleksibiliteten og stabiliteten i elsystemet. I fremtiden vil den rolle kun vokse for de centrale kraftvarmeværker, når mere svingende strøm som vindenergi kommer ind i systemet.

»Vi har gennem flere år arbejdet systematisk med at øge fleksibiliteten på de centrale anlæg og er dermed i stand til at levere strøm meget fleksibelt, konkurrencedygtigt og i de mængder, der kræves i forhold til en stigende andel varierende vindproduktion,« siger Thomas Dalsgaard.

Læs også: Danske kraftværker i historisk ombygning fra kul til træpiller

I dag arbejder Dong Energy på i første omgang at udskifte Skærbækværkets naturgas med træflis, og det vil fortrænge 100.000 til 150.000 m3 gas. Ifølge Thomas Dalsgaard fra Dong vil Skærbækværket dog stadig have mulighed at benytte naturgas og »derved opnå en betydelig fleksibilitet i forhold til brændsler.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Læser i ikke jeres egne artikler? Træflis er ikke det samme som træpiller. Ifølge ing.dk er træflis væsentligt bedre så hvorfor ævler i løs om træpiller i forhold til Skærbæk?

 • 2
 • 2

Bevidst vildledning for at promovere, øh "øregas"?

Brian Vad Mathiesen skriver ikke om flis, kun træpiller. Så tal for C02-udledning fra ministeriet kan ikke bruges, da de er politisk valgte.(også vildledning)

 • 3
 • 2

Dansk energipolitik går i disse år ud på at gøre en hel masse så hurtigt, at det ikke er gennemtænkt. Det giver de velkendte "booms": Først en masse små kraftvarmeanlæg (barmarksværker), så vindmøller (et meget langt boom!), så store SOLVARME-anlæg, så private solcelleanlæg, så store solcelleanlæg, og nu et boom i træpiller på kraftværker. Næsten alle disse politisk korrekte "tiltag" har vist sig at være for lidt gennemtænkte. De mange vindmøller kan kun anvendes i et moderne samfund, hvis der er næsten 100% backup til rådighed. Og her er gas (naturgas eller anden gas) ubetinget det bedste. Mindst CO2-udledning og hurtig regulering. Præcis, hvad der er brug for. Så træpiller skal IKKE erstatte naturgas, og kun erstatte kul, hvis man er sikker på, at der stadig er tilstrækkelig regulerkraft til rådighed.

 • 8
 • 3

Du må lige begrunde hvorfor du ikke mener store solvarmeanlæg er fornuftige!

Hej Flemming

Fordi de medvirker til, at den vigtige back-up reserve af naturgasfyret kraftvarme skrumper ind, da fjernvarmeværker, som får solvarme kan erstatte gasfyret kraftvarme - og det gør de.

I sidste ende er det jo energipolitik og der må snart gøres noget for at få de mest effektive kraftvarmeværker til at blive on-line - også efter 2018.

Med andre ord så må reservekraftafregning gøre det attraktivt at bevare de mest effektive naturgasfyrede C/C anlæg samt nogle højeffektive motoranlæg.

Beslutningen SKAL tages snarest, da der alle steder er initiativer på at erstatte kraftvarmen med andre løsninger - heriblandt solvarme.

 • 0
 • 1
 • og da slet ikke til træpiller.

Den store kraftværksblok på naturgas bliver stående. Der er tale om 3 nye parallelle kedler med træflis som brændsel, så sensationen er ikke eksisterende!

Det er trættende med denne hetz mod biomasse,som er absolut bæredygtig.

Nu må vi så vente på den nye rapport om biogas til folket - og måske forgasningsgas. Som forgasningsmand stiller jeg mig stærkt skeptisk, men lad os nu se, hvad der kommer i rapporten.

 • 2
 • 2

NP. Generelt erstatter solvarme kedeldrift. Motorerne står allerede stille. Ellers er jeg enig. Der SKAL gøres noget for at bevare en del af den decentrale kraftvarme. Er med i flere projekter hvor det er målet gennem optimering af varmeudnyttelsen at sikre anlæggene. Der er dog stadigt behov for ar sikre anlæggene efter 2018. Optimeringerne tjener til formål at øge indtjeningen nu og på den korte bane.

 • 2
 • 0

Flemming: Niels har delvis svaret. Jeg tog de store solvarmeanlæg med på min liste, fordi (lidt subjektivt) jeg synes, det er uacceptabelt at bruge så store arealer til noget så "primitivt" som produktion af varmt vand. Det meste af tiden: koldt eller lunkent vand! Varme til boligopvarmning kan laves på 17 forskellige måder, hvor direkte solvarme er billigst (sydvendte ruder), spildvarme somme tider fornuftigt, varmepumper super-fornuftigt, elvarme somme tider fornuftigt, kraftvarme somme tider fornuftigt, brændeovne (fornuftigt ved korrekt brug) og naturgas/biogas. Mindre solfangeranlæg, der monteres på sydvendte tage er også gode som supplement til især varmt brugsvand, så der spares på el/olie/gas. Jeg får det dårligt, når jeg ser solfanger anlæg, der dækker mange tusind m2 marker. Ligesom mange føler det med de meget store vindmøller på land.

 • 5
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten