Energitilsynet checker elselskaber

Energitilsynet vil her til efteråret foretage en særlig kontrol af Netselskabernes regnskaber med henblik på at checke, om el-delen og selskabernes nye aktiviteter med nedlægning af fiber-net nu også bliver holdt adskilt.

»Vi vil for eksempel se efter, at udgifterne til en opgravning i forbindelse med kabellægning, hvor der også skal ligge fiberkabler, fordeles rimeligt mellem selskabernes netafdeling og det selskab, hvor fiberaktiviteten ligger,« siger kontorchef Jan Hansen fra Energitilsynet.

Kontrollen er et led i det generelle check af netselskabernes 2005-regnskaber. Tilsynet skal kontrollere priser og gebyrer og vilkår og også se efter, at selskaberne nu også lægger sig i selen for at effektivisere deres drift.

Her til september begynder tilsynet iøvrigt behandlingen af de omdiskuterede ansøgninger fra de cirka 20 netselskaber, som har ansøgt om at måtte hæve prisen på transport af strøm i elnettet:

»Det er helt efter bogen, at selskaberne kan søge om at måtte forhøje net-betalingen, hvis det drejer sig om kabellægningen af luftledninger, som er til gavn for samfundet. Eller om at nye kunder skal kunne forsynes,« forklarer Jan Hansen.

Han regner med, at behandlingen vil tage et halvt års tid.

Energitilsynet er en uafhængig myndighed, som fører et aktivt og fremadrettet tilsyn med monopolselskaberne i den danske energisektor indenfor elektricitet, naturgas og fjernvarme.