Energitilsyn anklager Nesa for snyd med elprisen

Nesa Forsyning har leveret dyrere el end nødvendigt til sine kunder. Det slår Energitilsynet fast efter en nøjere undersøgelse af selskabets priser og overskud i 2002, og tilsynet har derfor pålagt Nesa Forsyning A/S at betale 30 mio. kr. tilbage til forbrugerne inden udgangen af 2004 via en nedsættelse af elprisen.

Energitilsynet er tilsynsmyndighed for monopolselskaberne i den danske energisektor, og tilsynet skal sikre, at husholdninger, virksomheder og andre får deres elektricitet, naturgas og varme til rimelige og gennemsigtige priser.

Prisstigninger på forkert grundlag

Ved undersøgelsen af Nesa Forsynings dispositioner A/S i 2002 har tilsynet blandt andet konstateret, at det koncernforbundne elhandelsselskab Nesa El A/S har solgt el til Nesa Forsyning til en pris, som efter Energitilsynets vurdering var for høj i forhold til markedspriserne på det tidspunkt, da aftalen blev indgået.

Tilsynet kritiserer også, at prisaftalen senere er blevet opjusteret med henvisning til en ugunstig udvikling i forholdet mellem norske og danske kroner samt at en omregning fra norske til danske kroner er sket på baggrund af spotpriser og ikke terminspriser.

Nesa stiller sig helt uforstående over for Energitilsynets vurderinger og opfattelse:

» Vi er uforstående over for Energitilsynet vurderinger og konklusioner. Nesa Forsynings priser i 2002 er helt på niveau med andre elselskabers priser og i øvrigt lavere end den referencepris, som Energitilsynet selv har beregnet og oplyst i deres brev til os i marts måned,« siger koncerndirektør Hans Simonsen i en pressemeddelelse fra Nesa i dag.