Energistyrelsens klimastatus: Vi er stadig 10 millioner ton CO2e fra klimamålene i 2030

Energistyrelsens fremskrivning viser udviklingen i Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion frem mod 2035 ved politisk status quo. Illustration: Energistyrelsen

Uden yderligere politiske tiltag vil Danmark stadig være bagud med en reduktion på 10,1 mio. ton CO2e, når vi skriver år 2030, og klimamålsætningen om 70 procents reduktion skulle være nået.

Det viser Energistyrelsens seneste vurdering af klima-mankoen. Det fremgår af den netop offentliggjorte Klimastatus- og fremskrivning 2022.

Her fremgår det, at med de nuværende vedtagne klimapolitikker forventes de samlede danske drivhusgasudledinger at være faldet til 33,5 mio. ton CO2e i 2030. Målsætningen er at nå et udledningsniveau på 23,4 mio. ton CO2e samme år. Det svarer til, at vi i 2030 har reduceret udledningerne med 57 procent.

En lille forbedring siden sidst

Sammenligner man med reduktionsmankoen fra 2021, har vi dog nærmet os målet i 2030 en smule. I sidste års status- og fremskrivningsrapport var reduktionsmankoen på 11,8 mio. ton CO2e.

Udviklingen i mankoen skal, ifølge rapporten og en teknisk gennemgang af denne, særligt tilskrives klimaaftalen for landbruget og infrastrukturaftalen, som begge blev vedtaget i 2021. På den baggrund forventes udledningerne fra landbrugsprocesser at falde fra 11,3 mio. ton CO2e i 2019 til
10,2 mio. ton i 2030, mens udledningerne fra transportsektoren ventes at gå fra 13,5 mio. ton CO2e i 2019 til 10,7 mio. ton i 2030.

Herudover bidrager beslutningerne om 2 GW ekstra havvind og et teknologineutralt udbud af negative emissioner med Finanslov 2022, mens forventede udviklinger for priser og marked også er ændret siden sidste fremskrivning.

Her kan du se de eksakte data tilbage fra år 0 - som er 1990.

Illustration: Energistyrelsen

Biogas-lækager og mere cementproduktion

Noget af det, der trækker i den negative retning i forhold til at nå målsætningerne, er blandt andet, at der med den nye fremskrivning er nye forventninger til væksten i den danske cement- og el-produktion i de kommende år frem. Det bidrager til flere udledninger end tidligere ventet.

Illustration: Energistyrelsen

Samtidig har man siden sidste års fremskrivning forhøjet forventningerne til, hvor meget lækage, der sker fra biogasproduktion, hvilket har negativ indflydelse på at nå målsætningerne.

På samme vis har man i den nuværende rapport ændret på de forventede fremtidige temperaturer, hvilket har betydning for mængden af klimagasser, som kan optages i mineralholdige jordbrugsarealer.

Ingeniøren vil senere følge op med mere detaljerede nedslag i rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kurven Transport mangler flere 100 mill. tons når det overflødige byggeri af Kattegatbro og ødelæggelse af hele Samsø bliver sat igang. Derved bliver hele regnestykket ligegyldigt, for målene kan aldrig nåes.

 • 5
 • 6

Den gode nyhed er: Verdenssamfundet VIL opnå bæredygtighed

Den dårlige nyhed er: Det sker først efter den sidste dråbe olie er pumpet op af ørkenen og de norske have, den sidste kubikcentimeter gas i Rusland er brændt op og den sidste klump kul er brændt. Eller i hvert fald når mængden af olie, kul og gas er nået så langt ned, udvindingsomkostningerne overstiger nytteværdien.

Det er et faktum.

Norsk olie kan blive brændt af i Danmark eller i Nigeria. Russisk gas kan blive brændt af i Danmark eller i Kina. Sydafrikansk kul kan blive brændt af i Danmark eller i Indien.

For klimaet gør det INGEN forskel.

Det eneste der kan "redde klimaet" er, at udvindingen af olie, gas og kul stopper. Ikke engang stenrige Forenede Norske Emirater vil stoppe med at udvinde og lede efter nye olie- og gasdepoter.

"Kunkraft steg 9 pct. i 2021" Altså FØR Rusland blev sanktioneret. https://ing.dk/artikel/kulkraft-steg-med-n...

Vi er bare SÅ langt fra enighed i verden om at gøre noget for verdens klima. Så langt fra, uoprettelig skade er umulig at undgå.

Thank God - der i Danmark er enighed på højre- og venstrefløjen i dag, om vi skal være selvforsynende med vedvarende energi. Af hensyn til vores miljø, vores sikkerhed, vores stabilitet og verdens klima. Den vej skal vi fortsætte, men det er utopi og super naivt at tro verdens lande vil følge efter os. Desværre.

 • 3
 • 1

Kurven Transport mangler flere 100 mill. tons når det overflødige byggeri af Kattegatbro og ødelæggelse af hele Samsø bliver sat igang. Derved bliver hele regnestykket ligegyldigt, for målene kan aldrig nåes.

 1. Off-topic

 2. Dette er Ingeniøren, ikke facebook eller Information. Vi skal finde gode klimavenlige løsninger på vores transportproblemer. Ikke give op, og aldrig mere bygge noget som LANGT de fleste argumenterer for, i misforstået godhed, populisme og en-eller-anden sygelig trang efter "likes".

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten