Energistyrelsen: Geotermisk varme er fremtiden

Geotermisk varmeproduktion kan blive en vigtig del af fremtidens danske energisystem.

Det konkluderer Energistyrelsen i en ny redegørelse, som viser, at prisen fra geotermisk varme i mange tilfælde kan konkurrere med varmeprisen fra andre kollektive varmeforsyningsanlæg. Men meget afhænger af de lokale forhold og af muligheden for at indpasse geotermiske varme i den eksisterende fjernvarmeforsyning.

Rapporten peger også på, at der kan være så store omkostninger forbundet med med boringer, etablering af selve anlægget samt den efterfølgende nettilslutning - for ikke at tale om risikoen, hvis boringer skuffer - at det i praksis er umuligt for mindre fjernvarmeværker eller andre mindre aktører at gå i gang med at udnytte den geotermiske varme.

Læs også: Se geotermisk teknik i klippegrund

Trods de lovende ord fra Energistyrelsens rapport tirsdag nedstemte regeringspartierne og DF samme dag et forslag fra Socialdemokratiet og SF om at udforme en handlingsplan for at fremme udnyttelse af geotermisk varme.

Forslaget handler blandt andet om en kortlægning af barriererne for en udbygning og hvordan disse kan overkommes, samt hvordan geotermiske varme bedst kan integreres i fjernvarmenettet og i et elsystem med meget vindkraft.

Regeringen og DF afviste forslaget med henvisning til den kommende redegørelse fra regeringens Klimakommission:

»Udfordringen ved omstilling af energisystemerne er så massiv, at vi skal tænke os om en ekstra gang inden initiativer sættes i gang. Der er ikke brug for en solostrategi. Geotermi kan ikke ses uafhængigt af resten af energiforsyningen,« sagde Lykke Friis ved førstebehandlingen af regeringsalternativets forslag.

DFs energiordfører Per Dalgaard siger, at forslaget kommer for tidligt, men at man i forhandlinger om et nyt energiforlig bestemt vil se kraftigt på geotermi som et element til at gøre Danmark fossilfrit.

SFs energiordfører Anne Grete Holmsgaard afviser, at forslaget skal ses som en solostrategi:

»Forslaget til handlingsplan blokerer ikke for noget, men fremmer at få geotermi ordentligt belyst. Det er mere end 10 år siden, der sidst blev lavet en sammenhængende energistrategi, og tingene kommer sporadisk," siger hun.

Ifølge Energistyrelsen er der meget store mængder varme gemt i den danske undergrund. Varmen findes i det salte vand, der ligger i porøse sandstenslag, som i dybder på mellem 800 og 3000 meter kan findes i store dele af Danmark.

Dokumentation

Energistyrelsen: Geotermisk varme er en perspektivrig energikilde

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Fint med flere undersøgelser og vurderinger af geo-varmens kommende betydning. Må jeg minde om, at man har snakket om geovarme - og afprøvet mindre anlæg få steder - i mere end 30 år. Og rapporter - ad libitum - fra Energistyrelsen, Energinet, IDA og DONG, viser, at hvis vi gør "det ene og det andet..." - så kan vi nå et valgt mål om 20-30-40 år. Fejlen er som regel, at der beregnes "potentialer" for vind, sol, biomasse m.v. - Det giver næsten altid meget store bidrag, som af ukvalificerede udlægges som "realistiske muligheder", men som absolut IKKE kan bruges ved reel energiplanlægning, men højst som "visioner" for en fjern fremtid. Lad os få en "ingeniørmæssig, teknisk" vurdering af geovarme, så vi, der ser realistisk på tingene kan inddrage dem i egentlige energiplaner. Jeg minder om, at hvis DK udnytter sin biomasse 100%, bidrager den til 19% af energiforbruget. Kommer dertil en 3-dobling af vindkraften og en 20-dobling af solenergien, så giver det tilsammen 29,7% af energien (tal fra 2008). Hvis vi så gætter på, at geovarme om 20 år (højt sat) kan bidrage med yderligere 10%, så er vi oppe på 40% "grøn energi". - Altså stadig 60% fra kul, olie og gas, hvis vi stadig vender ryggen til kernekraft. Visioner er gode, men konkrete planer efterlyses!

  • 0
  • 0

Problemet med geotermi er at det er meget investeringstungt pr. MW fjernvarme effekt. Derfor skal geotermi være en mindre del grundlast i en fjernvarmeforsyning, med høje produktionsomkostninger før at det kan betale sig. I Danmark er der bare ikke ret mange steder der mangler en mindre mængde (ufleksibel) fjernvarme grundlast. Derfor bliver Geotermi ikke til ret meget i Danmark, og det har de nok desværre ikke forstået i energistyrelsen.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten