Energistyrelse skyder CO2-rensningsanlæg ned

Norske Hammerfest Energi får alligevel ikke lov til at opføre Norges første naturgasanlæg, der kan rense røgen for CO2.

Den norske energistyrelse NVE mener, at kraftværket ikke udnytter energien godt nok. Derfor har styrelsen stoppet projektet.

Selvom anlægget fanger 92 procent CO2 fra røggasserne, så omsætter det kun 37,5 procent af naturgassens energi til elektricitet.

»Anlægget vurderes ikke til at være rationelt til ordinær kraftværksproduktion, fordi produktionsomkostningerne bliver væsentligt højere end de forventede indtægter,« lyder det i afslaget fra NVE, der peger på et samfundsøkonomisk tab på 1,6 milliarder kroner.

Forundrede miljøfolk

Statens forureningstilsyn (SFT) og en lang række miljøorganisationer er dybt forundrede over energistyrelsens beslutning og peger blandt andet på, at et naboanlæg med naturgas, ejet af Statoil, har en energiudnyttelse på 38 procent, selvom det slet ikke renser deres røg for CO2, skriver Aftenposten.

Hammerfest Energi havde planer om at opføre sit naturgasanlæg to kilometer fra Melkøya i Norge, og meningen var at deponere CO2 i oliefeltet Snøhvit i Nordsøen ud for norges nordkyst.

CO2-udskillelsen skulle benytte Sargas-teknologi, hvor rensning af CO2 sker ved hjælp af karbonater, mens naturgassen afbrændes under tryk.

Uenighed om virkningsgrad

I NVE's tekniske begrundelse for afslaget skriver de blandt andet, at energiudnyttelsen på 37,5 procent er for dårlig sammenlignet med naturgasanlægget på Kårstø, der med traditionel rensning af CO2 med amin-absorbenter når en udnyttelsesgrad på 49 procent.

»Vi er indforstået med, at vores elektriske virkningsgrad er lavere end for anlægget på Kårstø, men vi planlægger også at udnytte varmen fra kraftværket. Så bliver virkningsgraden jo dobbelt så god,« siger projektdirektør for Hammerfest Energi, Bjørn Blix, til Teknisk Ukeblad.