Energiselskab: Det går ikke, hvis forbrugerne sparer penge på varmen

Varmeforsyningsloven har anbragt energiselskabet EON i en situation, hvor de er tvunget til at modarbejde kundernes lyst til at være miljøbevidste.

Hvis energiselskabets fjernvarmeværk har underskud, så er de tvunget til at hente pengene hos forbrugerne og det sker gennem faste afgifter.

»Hvis vi lagde det over i de variable priser, altså varmeprisen, så ville forbrugerne enten skrue ned for varmen eller anskaffe sig en brændeovn. Og så ville vi ikke kunne få dækket værkets underskud. Vi skal sikre, at forretningen kører rundt,« siger Michael Stangholt, kommunikations- og marketingchef hos EON Danmark.

Varmeforsyningsloven siger nemlig, at fjernvarmeværker hverken må have overskud eller underskud. Med varmeforsyningsloven i hånden kan EON fuldt lovligt dække deres variable omkostninger med faste afgifter.

Energiselskabet kan altså frit hæve de faste omkostninger, hvis de et år har underbudgetteret, som det skete sidste år i Annebergparken Nykøbing Sjælland.

Her steg de faste afgifter med over 3000 procent for et enfamilies hus. Fra en pris på 312 kroner om året steg regningen til 10.356 kroner.

Ifølge EON skyldes den store stigning, de høje naturgaspriser. EON havde ikke budgetteret med så stor en stigning og fik derfor et underskud.

Det underskud har EON derfor overført til de faste afgifter i år 2009 for at være helt sikre på, at det er forbrugerne, der kommer til at betale og ikke fjernvarmeværket.

Kollektiv afstraffelse

De faste afgifter kan forbrugerne ikke gøre noget som helst ved. Men hvad så med regningen for den varme, de bruger?

Det er jo muligt at bruge mindre varme. Men heller ikke her er der så meget at hente.

Ifølge varmeforsyningsloven skal fjernvarmeværkerne sikre, at kunderne kan have en bestemt temperatur, hvis de måtte ønske det.

»De betaler for at have adgang til en bestemt temperatur for eksempel 25 grader. Hvis man vælger at skrue ned for radiatorerne og have 20 grader, så betaler man stadig for at have adgang til de 25 grader,« siger Michael Stangholt.

Regningen for at have adgang til en bestemt temperatur omgøres derfor til faste afgifter, som deles ud på alle de forbrugere, der er tilknyttet kraftværket. Så hvis halvdelen af varmekunderne i et område vælger at gennemisolere deres hus, så stiger de faste afgifter for alle.

»Loven og barmarksværkernes særlige forhold gør, at det reelt ikke kan betale sig at skrue ned for varmen,« fortsætter Michael Stangholt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Med varmeforsyningsloven i hånden kan EON fuldt lovligt omgøre de variable omkostninger til faste afgifter.

Hvis selskabet mister penge ved at folk sparer på varmen, så er det jo ikke pga variable omkostninger, men derimod faste omkostninger som de hidtil har dækket af variable indtægter. Så det skulle nærmere have heddet:

"Med varmeforsyningsloven i hånden kan EON fuldt lovligt opkræve faste omkostninger via faste afgifter."

 • 0
 • 0

Det har du fuldstændig ret i - sådan har vi jo også forklaret det, så vi ændrer den fejlformulering. Tak

MVH Thomas Djursing Styrmand på ing.dk

 • 0
 • 0

Man burde nok diskutere hvordan de faste omkostninger skal tjenes hjem. Via faste afgifter eller variable afgifter? Er det rimeligt og/eller gavnligt at alle betaler lige meget til de faste omkostninger? Og når forbruget falder, hvorfor bliver den del af de faste omkostninger som opkræves som variable afgifter så flyttet til faste afgifter istedet for at stadig at blive opkrævet som variabel afgift (dvs højere afgift per Joule)?

 • 0
 • 0

Hvis varmeforsyningsloven kræver, at fjernvarmeværker hverken må have underskud eller overskud, hvorfor er der så nogen der køber fjernvarmeværker?

I artiklen fra den 8. januar "Voldsom fjernvarmepris sætter energiselskab under opsyn", står der(se evt. link under "Læs også"):

"Siden år 2000 har det tyske energiselskab EON opkøbt en række fjernvarmeværker i Danmark, men flere forbrugere har samtidig set deres varmeregning stige drastisk, fordi EON har hævet de faste afgifter."

Hvorfor køber et tysk energiselskab værker, som hverken må give overskud eller underskud???

Det giver da ingen mening...

Måske er det i stil med multinationale selskaber, der tilfældigvis tjener flest penge i de lande hvor selskabsskatten er lav?

Det overgår min forstand... :-)

 • 0
 • 0

Måske er det i stil med multinationale selskaber, der tilfældigvis tjener flest penge i de lande hvor selskabsskatten er lav?

 • og/eller i lande, hvor det skønnes let(test) at slippe af sted med 'kreativ bogføring'!??
 • 0
 • 0

Det overgår min forstand... :-)

Fra anden tråd. For at de kan benytte alle deres servicedatterselskaber til drift og vedligeholdelse. Regningerne herfra kan de uden videre sende til forbrugerne.

 • 0
 • 0

vil EON Danmark være med til at udligne brændeovnenes urimelige prisfordele i dagens Danmark? Det kan da ikke i fjernvarmeområder være meningen at skifte over til giftig røg til de nære naboer! Det figenblad, der hedder CO2-neutralitet af at brænde træ, holder jo heller ikke i et bæredygtigheds-perspektiv! Som fornylig dokumenteret i DER SPIEGEL (Raubbau fürs Klima, nr. 49/2008), udermineres enhver bæredygtig skovdrift af stigningen i efterspørgsel efter brænde, også når den går til decentrale kraftvarmeværker. Men at belønne brændeovne, er en hån mod miljø og folkesundheden!

 • 0
 • 0

Men at belønne brændeovne, er en hån mod miljø og folkesundheden!

Uha, jeg er vist lodret uenig her :)

Hvad mener du fx med at man belønner brændeovne? Jeg får intet tilskud til min egen, og træ koster normalvis penge.

 • 0
 • 0

Er vi efterhånden ikke ved at være lidt langt ude?

Hvad gør vi med giften/partiklerne fra spejdernes lejrbål, børnehavernes popcornbål og webergrillen?

Skulle vi ikke ta' og forbyde brødristere, stearinlys og havefakler når vi er i gang?

 • 0
 • 0

Er vi efterhånden ikke ved at være lidt langt ude?

Hvad gør vi med giften/partiklerne fra spejdernes lejrbål, børnehavernes popcornbål og webergrillen?

Skulle vi ikke ta' og forbyde brødristere, stearinlys og havefakler når vi er i gang?

Dioxin og PAH kommer mest fra madvarer og især fisk. 96% af det daglige optag kommer fra mad, 4% fra luftforurening. Lad os derfor forbyde vesterhavet, nordsøen, skagerrak og bælternes eksistens samt nedlægge alle landbrug.

 • 0
 • 0

Oprindelig var fjernvarme og gasforsyning via fjernledninger metoder til billig varmeforsyning.

Og offentlige selskaber blev etableret saaledes underforstaaet 1) at der var tale om fälles- eller offentligtejet ejendom som 2) rent ökonomisk skulle hvile i sig selv og som 3) var baseret paa at varme blev fremskaffet paa den billigst mulige maade.

Men nu har vi dels faaet internationale forpligtigelser m.h.til CO2(-problemer) og vi har nu ogsaa et rigeligt udbud af muligheder for lokal varmeproduktion til lavere omkostninger (varmepumper, träpiller, brändeovne). Og som tilmed synes at kunne give en gunstig CO2balance.

Men samtidig har regeringen aabnet for salg af varmeselskaber til private (og internationale) forretningsselskaber, i dette tilfälde til EON, hvor varmekunderne ikke längere har hverken medejendomsret, medbestemmelse eller udbytterettighed, men nu kun et rent forretningsmässigt kontraktforhold.

Jeg er ikke jurist. Men hvis der paa en privat ejendom var tinglyst et specifikt gäldsbelöb, (som f.eks. stammer fra en tilkobling til et varmeselskab) maa afdrag og forrentning i saa fald vel respekteres. Men hvis der derudover og/eller i stedet for , naar man ändrer et varmeselskab fra at väre et fälles- eller offentligtejet selskab til at väre et privatejet forretningsselskab, kan man da ikke ogsaa bare "sälge" kunderne som et tvangsmässigt tilbehör! Der er her tale om en saa grundläggende ändring af retsforholdet m.h. til selskabsform, at de specielle kalkulationsbestemmelser vedrörende beregning af overskud og def. af faste og variable omk. og den deraf fölgende virkning paa betalingsforholdet mellem tidligere brugere af en offentlig virksomhed og en ny efterfölgende komerciel forretningsvirksomhed, ikke längere uden videre kan opretholdes. De love og bestemmelser, som under de tidligere selskabsformer paalagde medlemmerne (i.e. varmekunderne) forpligtigelser kan da saaledes ikke längere väre gäldende!

At EON har köbt disse varmeselskaber, maa väre EONs eget problem. De dagäldende love har de ikke köbt. Love er ikke til salg og kan ikke köbes. Det er muligt at man kan göre det i EU, hvor lobbying er en meget anvendt og fordelagtig "forretning", men vi burde paa det bestemteste afvise, at det kan finde sted i Danmark! Skal der saa laves nogle nye love, bör det ske ved en demokratisk proces. Naar der ikke längere er noget offentligt eller fällesejet selskab til raadighed, bör det väre op til den enkelte varmekunde selv at afgöre hvad der skal ske.

Indgaaelse af kontrakt med og tilslutning til et komercielt selskab, hvori man ingen medindflydelse har, maa väre et frit valg. Dette er en grundläggende betingelse for fri prisdannelse og en fri priskonkurrence.At blive tvunget ind i et saadant kontraktforhold, er en betydelig forringelse i forhold til at väre bruger af en offentlig ejet eller af en andelsvirksomhed.

Mvh Per Grunth

 • 0
 • 0

"Varmeforsyningsloven siger nemlig, at fjernvarmeværker hverken må have overskud eller underskud"

Problemet med de nuværende fossile kraftvarmeværker er at de alle giver et dundrende underskud, men at mange af dem alligevel løber rundt fordi en stor del af regningen for driften sendes videre til kommende generationer.

Vi skubber altså dyngen af lig foran os, en dynge der snart er så stor at vi ikke kan skubbe den længere.

Lempelig beskatning på max. 18 øre KWh for kulvand har skabt denne uholdbare adfærd....mens det rene alternativ...vindkraft...beskattes med flere hundrede procent, plus CO2 afgift.

Tilbage i 2001 har man beregnet at miljøbelastningen fra kulkraft udgør ca. 31 øre KWh.

http://www.reo.dk/katsvar/dyr.htm

 • 0
 • 0

Jeg har regnet på at omlægge fjernvarmeforsyningen af Odense til varmepumpedrift. Først i samproduktion med Fynsværket hvor kondensatenergien i røggassen akkumuleres i store damme og ved vigende el-priser forbruges til varmepumper hvor disse henter energi i disse lavtemperatur damme og øger energien i temperatur så byen kan forsynes med den nødvendige effekt. Maks last for odense er 750 Mw varme.

Det der slår mig er at storforbrugere feks en by med 300 hustande som betaler for en ny fjernvarmeledning ind til fynsværket og herunder gartnerier som modtager fjernvarme direkte fra fynsværket skal betale over 125 kr/mwh for varme direkte fra fynsværket. Det forekommer at være en betydelig pris og en pris som er højere end den pris for de kul som fynsværket omsætter og særlig en høj pris når strøm i samproduktion med fjernvarme kan afsættes til omkring 300 kr/mwh. Det forekommer dyrt når kul koster under 125 kr/mwh.

Det må være meget bekosteligt at drive kulfyrede kraftværker.

 • 0
 • 0

"Varmeforsyningsloven siger nemlig, at fjernvarmeværker hverken må have overskud eller underskud"

Betyder det så at et underskud på elproduktionen skal dækkes af fjernvarmeforbrugerne?

 • 0
 • 0

[quote]"Varmeforsyningsloven siger nemlig, at fjernvarmeværker hverken må have overskud eller underskud"

Betyder det så at et underskud på elproduktionen skal dækkes af fjernvarmeforbrugerne?[/quote]

Da fjernvarme er et spildprodukt i forbindelse med elproduktion burde det være gratis ud over afskrivning på selve fjernvarmenettet.

Da det ikke er tilfældet kan man næppe påstå at der er tale om et rent spildprodukt.

 • 0
 • 0

spildproduktion og fjernvarme:Mange barmarksværker overgår til 100 % kedelproduktion fordi gasmotor drift er bekostelig.

I dag produceres mere og mere fjernvarme uden om kraftvarmeproduktionen altså samproduktion med el-produktionen fravælges til fordel for kedelproduktion.

 • 0
 • 0

Da fjernvarme er et spildprodukt i forbindelse med elproduktion burde det være gratis ud over afskrivning på selve fjernvarmenettet.

Kommer det ikke an på årstiden? Om vinteren er det vel elproduktionen som er et spildprodukt. Vi burde købe nogle svenske vandkraftværker til at bruge som elbuffer fra vinteren til om sommeren.

 • 0
 • 0

Kommer det ikke an på årstiden? Om vinteren er det vel elproduktionen som er et spildprodukt.

El er altid det primære produkt med 5 gange så høj exergi værdi som 100 grader varmt vand, eller rettere, burde være det her i DK.

El kan geares flere hundrede procent i varmepumper, samtidig med at man kan producere el uden brug af fossilt brændsel, og uden "spildvarme", som jo netop ikke er spildvarme i eksemplet herover, men derimod vaskeægte kedeldrift.

Og fossile kraftvarmeværker vil altid være af det onde, eller rettere, burde være det, hvorfor det, udover at være visionsforladt at planlægge fjernvarmenet efter at vi i al evighed skal brænde kul og gas af, også er økonomisk og forsyningssikkerhedsmæssigt uforsvarligt hvis vi ikke vækker vore energipolitikere fra deres dybe søvn.

 • 0
 • 0

visionsforladt at planlægge fjernvarmenet efter at vi i al evighed skal brænde kul og gas af,

Nu kan man jo også fyre med andet end kul og gas i kraftvarmeværker, så nogle kraftvarmeværker vil der vel altid være plads til.

Men jeg tror at både vindmøller og kraftvarmeværker ville have gavn af at blive kombineret med vandkraftværker, men det kræver jo nok nogle bedre elforbindelser til Nordsverige

 • 0
 • 0

Ja biomasse kan dække nogle få procent...men kan biomasse konkurrere med vindkraft og KK i kombination med varmepumper....næppe.

Biomassen er nok bedst anvendt som standby medspiller der hvor det er muligt.

Når man baserer varmeforsyningen på "spildvarme" bliver uhensigtsmæssig kedeldrift som oftest resultatet.

Vandkraft er den ultimative form for VE, vandkraft arbejder godt sammen med alt andet, og enig i at det vil være oplagt at lade vandkraft arbejde sammen med ustyrlig vindkraft, så også enig i at det er en god ide med nogle HVDC forbindelser til bla. Norsk og Svensk vandkraft....se blot hvilken succes NorNed forbindelsen udenom DK er blevet.

 • 0
 • 0

[quote]

Det overgår min forstand... :-)

Fra anden tråd. For at de kan benytte alle deres servicedatterselskaber til drift og vedligeholdelse. Regningerne herfra kan de uden videre sende til forbrugerne.[/quote]

Og så har man et hul i dansk lovgivning, der gør at et tysk selskab har snablen direkte nede i danskernes lommer, uden at der er krav om konkurrence:-(

 • 0
 • 0

Svaret er simpelt, EON køber ikke som de siger gassen fra det billigste sted, de køber hos Rohr Gas som sjovt nok er ejet af EON. De evner ydermere ikke at sælge den strøm som de producere på barmarksværkerne til en lige så god pris som "amatørerne" der tidligere drev disse værker kunne. Synes EON skulle begynde og købe slikboder op og så lade dem der har forstand på varme drive disse værker. EON evner det tydeligvis ikke.

 • 0
 • 0

Svaret er simpelt, EON køber ikke som de siger gassen fra det billigste sted, de køber hos Rohr Gas som sjovt nok er ejet af EON. De evner ydermere ikke at sælge den strøm som de producere på barmarksværkerne til en lige så god pris som "amatørerne" der tidligere drev disse værker kunne. Synes EON skulle begynde og købe slikboder op og så lade dem der har forstand på varme drive disse værker. EON evner det tydeligvis ikke.

Energistyrelsen: Kraftvarmeværker skal virke efter ”hvile i sig selv” princippet. Det har Eon måske tolket derhen at Eon skulle hvile sig.

 • 0
 • 0

Ja det er rigtigt Niels, men det gælder uanset om de kan drive værker eller ej. Eon har dog aldrig lagt skjul på at de skulle tjene 5-6 procent på det her. Desværre er det jo sådan at forbrugeren kun skylder penge i barmarksværkerne men ingen indflydelse har på dem. Dvs at Eon kan skrive regninger til værket for det arbejde de mener de har udført og de regningers størrelse kan vi jo intet gøre ved da vi ingen indflydelse har. Energistyrelsen har dog sat Eon under administration men som det ser ud gør de sikkert ikke noget ulovligt, jeg mener at energi markedet skal gøres frit så der bliver noget konkurrence, dvs. at man også frit skal kunne melde sig ud uden at skulle betale, det vil i den grad motivere dem til at køre et billigt værk og ikke som nu være fuldstændig ligeglade med om det går af h... til, forbrugeren skal jo bare betale.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten