Energisektoren til Lykke Friis: Troværdigheden halter i "jubel-nyhed"

Troværdigheden halter.

Det er direktør i DI Energibranchen, Anders Stouges reaktion på klima- og energiminister Lykke Friis netop udsendte jubel-nyhed om, at hun nu følger op på Klimakommissionens rapport, når hun i et lovforslag præciserer, at det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fremover skal fremme uafhængigheden af fossile brændsler:

»Troværdigheden halter, når man ved, at lovforslaget har været på banen længe, og især fordi der her i oktober, stadig kun er afsat sølle 53 mio. på finansloven til programmet næste år. Det er slet ikke i overensstemmelse med regeringens intentioner om Grøn Vækst og et meget dårligt signal at sende til danske energi-virksomheder, der gerne vil have deres innovative løsninger demonstreret og ud på markedet, « siger direktør i DI Energibranchen Anders Stouge.

Hos Dansk Energi følger adm. direktør Lars Aagaard op:

»Man kan vel kun sige, at efter sådan en udmelding - så venter vi bare på pengene,« siger han.

Finansiering i konkurrence

Problemet er, at EUDP programmet er delvis finansieret over finansloven og delvis via udmøntning af globaliseringsmidlerne, som forhandles senere og som mange bejler til. På finansloven for 2011 figurerer 48,8 mio. kroner til EUDP, hvilket er mindre, end der blev afsat på finanslovene de andre år.

Men også denne gang henviser klima- og energiministeren til, at man vil finde penge til programmet ved de kommende globaliseringsforhandlinger. De forgår mellem deltagerne i det såkaldte globaliserings-forlig, som ud over regeringen er Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Der var dog ikke meget garanti at hente i klima- og energiminister Lykke Friis' svar til SF's Ida Auken i Folketingets spørgetid onsdag.

Ida Auken ville netop have ministeren til at give en garanti for, at det totale beløb til EUDP i 2011 vil være mindst lige så stort som i 2010, hvor det er 412 mio. kroner.

Ministeren sagde:
»Nej, jeg vil ikke stå her og give nogen garanti om noget som helst ud fra, at vi er enige om, at når man har et forlig, så er det ligesom der, at forhandlingerne foregår. Derudover er det også sådan, at forhandlingerne internt i regeringen heller ikke er afsluttet, så det ville nok ikke være sådan helt smart, at jeg står her, før sagen er afsluttet med mine regeringskolleger, og kommer med nogen garantier om det ene eller det andet.«

Midlerne bør øremærkes

Direktør i Energiindustrien, Anders Strouge kalder situationen 'grotesk':

»Lige om lidt er det januar, og virksomhederne skal til at geare deres midler og deres udviklingsafdelinger til det kommende år, og her er det jo vigtigt at vide, om der er demonstrations- og udviklingsmidler at søge her i Danmark. Eller om man må til udlandet for at få afprøvet den nye teknologi,« siger han.

Hos Dansk Energi mener direktør Lars Aagaard, at det ikke er godt nok, at det er overladt til globaliseringsaftalen at finde midlerne:

»I vores optik skal midlerne til energiforskning øremærkes, ellers har vi ikke nogen garanti for at pengene fra globaliseringsaftalen går til energiområdet,« skrev han i forbindelse med offentliggørelse af finanslovforslaget i august.

Dokumentation

Ministerens jubel-nyhed
Oversigt over EUDP støttede projekter

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er utroligt at på den ene side siger Klimakommissionen at det alt sammen er rentabelt, på den anden side siger industrien at det gider de kun for skatteydernes sparepenge. Begge sider kan jo ikke have ret.

 • 0
 • 0

Klimakommisionen ser på de totale omkostninger for samfundet, industrien ser blot på dens egne.

Blot fordi noget går i nul set fra et samfundsøkonomisk synspunkt, er det ikke sikkert, at det gør det set fra et specifikt segment, isoleret set.

 • 0
 • 0

Det er vel indlysende at et sådant projekt skal have en kickstart. ligesom vindmøllerne. Det er på langt sigt selvbærende. Det er som med skattelettelserne til de rige. De er ikke financierede nu men om 10 år. (Måske)? Boe Jørgensen

 • 0
 • 0

Vindmøller har nu en kapacitet der gør at deres produktion gør dem rentable. Mit forslag vil være at når de Forbrugerejede Energiselskaber ikke tilbagebetaler Adelshaverne milliardformuerne som stammer fra salget af Elsam så bør formuerne investeres i en vedvarende Energiproduktion til fordel for Forbrugerne. Men istedet benyttes formueerne til commercielle formål der ikke kommer Andelshaverne tilgode og oftest med store tab tilfølge. Det kræver en Politisk beslutning at få omkring de 70 mia. som Energiselskaberne råder over investeret i Offshore vindmølleparker. En beslutning jeg er sikker på Andelshaverne værdsætte. DONG fik som eneste byder på vindmølle parken en helt uacceptabel pris pr.kilowatt. en situation man kan undgå ved at de Forbrugerejede Energiselskaber investerer på almindelige forretningsvilkår men efter hvile i sig selv princippet.

 • 0
 • 0

Det er næsten ikke til at holde ud. Hver gang der nedsættes en kommission, der skal klarlægge et eller andet, munder det ud i luftige rapporter, kombineret med et massivt pengekrav. Selvfølgeligt er dette politikernes egen skyld. De må kræve af kommisionerne, at løsningsmodellerne ikke må koste ekstra skattekroner. Derefter er det bare med at gå igang, når det meget store hold af statslønnede forskere og embedsmænd, er færdige med at tænke.

 • 0
 • 0

Ja, hvis du meget gerne vil have de samme løn og arbejdsforhold som Kineserne har, så er det da bestemt det vi skal. ;-)

Mon industrien så også til gengæld vil sælge os deres produkter til "Kina-pris" og Staten nøjes med "Kina-skatter og -afgifter"?? ... se, det er jeg ikke heelt så sikker på de vil gå med til. Især ikke hvis lønmodtagerne viser deres svaghed ved at blive ved med at betale 1'ste verdens priser for 3'verdens varer.

 • 0
 • 0

Til bl.a. Martin: Det er værre endnu! - Faktisk påstår Klimakommissionen, at det IKKE koster ekstra at 10-20-doble vindkraften og udføre de 39 andre "gode" ideer! Men nærlæsning af rapporterne (mere end 1000 sider) viser, at der manipuleres groft. F.eks. gøres VE lige så billig som kul-olie-gas ved at lægge 50 mia kr pr år på de fossile energier (en CO2-afgift) og så medregne denne afgift i prisen for de fossile! - DERVED får VE ca. samme pris som de fossile. Det er ikke bare manipulation, - det er svindel! En anden - lige så grov - manipulation ses i bilagsrapporten om kernekraft og vindkraft (22 sider). De første 5 sider beskriver perfekt kernekraftens pris, udbredelse og betydning i 32 lande, og at den leverer ca. en sjettedel af hele verdens elforsyning. Prisen (incl. nedrivning og deponering af affald) at ligge mellem 16 og 26 øre/kWh. - Til sammenligning ved de fleste vist, at prisen for el fra nyere danske hav-vinmølleparker ligger fra 70 til 105 øre/kWh. Altså fire gange så dyr som kernekraft. Men i rapportens politiske vurdering gættes der på, at kernekraften nok bliver dobbelt så dyr som i udlandet (!) - og at vindkraften nok kan gøres halvt så dyr som hidtil .... Hokus-pokus... så bliver prisen den samme, og så vælger kommissionen at 10-20-doble vindkraften! - Selv om alle andre ved, at det ikke er gennemførligt, og at det vil koste elbrugerne et to-cifret milliardbeløb om året. Tænk hvis en-to-tre af vores dygtigste journalister ved de store aviser og radio/TV tog sig tid til at læse disse rapporter og afsløre den omtalte manipulation. Klimaministeren (og hendes embedsmænd?) har heller ikke "afsløret" de nævnte fejl og mangler. Meget tyder på, at næsten hele rapporten forbigås i tavshed! - I skærende kontrast til, at man har set frem til den i ca. 2½ år.

 • 0
 • 0

....kun læst konklusionerne Holger. For at vi andre stakler ikke skal tampe den hele rapport igennem kunne du så ikke give os de vigtigste side tal hvor kalamiteterne skulle befinde sig.

Men tak for oplysningen alligevel.

 • 0
 • 0

Rapporten er god nok fordi den forudsætter at både Indierne , Kineserne, Indoneserne og Sydamerikanerne har krav på at anvende samme energimængde sm Danskerne. Så når det en gang bliver mere normale tider så vi prisen for olie of beslægtede energkilder stige voldsomt i pris. En tønde olie har allerede været oppe på 175 usd.. fra 1970 til 80 blev prisen femdoblet. Så uanset hvad vi gør så kommer det til at koste noget. Vores 12 andele i 2 vindmølleparker giver et udbytte på knapt 50 øre pr. KWH. Boe Jørgensen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten