Energinet.dk overvejer at bygge et nyt Storebæltskabel

Energinet.dk vil kigge nærmere på økonomien i at bygge et nyt Storebæltskabel for at udjævne den store forskel i elforsyningssikkerheden i fremtiden mellem Vestdanmark, hvor sikkerheden er i top, og Østdanmark, hvor forsyningssikkerheden er noget mere spinkelt funderet - især efter 2025.

Det fremgår af den allerførste redegørelse for forsyningssikkerheden på el, som systemsansvaret Energinet.dk har udarbejdet og som også det såkaldte elreguleringsudvalg har anbefalet.

Læs også: Mere debat om elforsyningen: Udvalg vil have årlig status på sikkerhed i elforsyningen

Ikke at forveksle med to andre rapporter om samme emne, som netop er udkommet, nemlig Markedsmodel 2.0, der handler om elmarkedets muligheder for at sikre effekt og grøn omstilling. Samt Energistyrelsens analyse, som kun har set på effekttilstrækkelighed og beregningsmetoder.

Læs også: Forsyningssikkerheden truet i Østdanmark efter 2025, men ...

Et nyt Storebæltskabel skal især levere effekt fra vest til øst og dermed være med til at afværge en eventuel effektmangel i øst, hvis udviklingen ikke går helt, som Energinet.dk har fremskrevet.

For at Østdanmark skal opretholde et acceptabelt effektniveau, forudsætter man blandt andet, at Krigers Flak havmøllepark – inklusive kabel til Tyskland – bygges og bygges til tiden, og at decentrale og centrale kraftværker skrottes i et bestemt forudsatte tempo. Energinet.dk er ligeledes i gang med at indkøbe en strategisk reserve på 200 MW, som så droppes, når Krigers Flak er færdig.

Cheføkonom i Energinet.dk Stine Grenaa Jensen forklarer, at man i denne redegørelse for første gang har arbejdet med sandsynlighedsbaserede vurderinger af effekt-tilstrækkeligheden:

»Vi har kigget på hver eneste time på året for at se, hvor meget kraftværker, vindmøller, solceller og import/eksport via udlandsforbindelser reelt har været til rådighed for markedet. Dermed har vi fået et mere nuanceret billede, end hvis vi blot skrev værkerne ind i skemaerne med deres mærkeeffekt,« siger hun.

Læs også: Nyt Skagerrak-kabel presser vestdanske elpriser i bund

Målepunktet for Energinet.dk er, at forbrugerne samlet set må opleve 5 minutters strømafbrydelse som følge af effekt-utilstrækkelighed plus 15 minutters afbrydelse på grund af systemfejl i transmissionssystemet.

Altså samlet set 20 minutter, hvor de sidste minutter op til maksimum på 50 minutters afbrydelse om året pr. indbygger opnås, ved at man tillægger fejl på distributionsnettet, som altså tegner sig for de 30 minutter.

Ud over et Storebæltskabel er indkøb af strategiske reserver og nye markedsmodeller den vej, som Energinet.dk anbefaler, vi skal gå, hvis forudsætningerne ikke holder.

Læs også: Sjælland tæt på blackout under oktoberstorm sidste år

Hos brancheorganisationen Dansk Energi er man rigtig glad for redegørelsen og det fælles grundlag, den giver for diskussioner af forsyningssikkerheden, fordi den – ude over fremskrivninger – også ridser historien og den nuværende situation op.

Konsulent Christian Dahl Winther konstaterer, at forsyningssikkerhedsredegørelsen peger på, at vi står i en ny situation. Vi skal fremover have stor tillid til, at vores nabolande kan levere til os i de mangelsituationer, som der bliver flere og flere af:

»Udlandsforbindelser er afgørende for Danmark, men de kan ikke i sig selv levere strøm; der skal være en elproduktion i den anden ende. Om vi accepterer denne afhængighed, er et politiske spørgsmål og ikke noget, vi alene kan overlade til statslige embedsmænd og ingeniører,« siger han og efterlyser en politisk diskussion af spørgsmålet.

Læs også: Milliard-dyrt elkabel mellem Holland og Danmark giver dyrere strøm

Christian Dahl Winther efterlyser endvidere flere følsomhedsanalyser af i forsyningssikkerhedsvurderingen – sådan som Energistyrelsen også har anbefalet det. For eksempel omkring elpriser, konsekvensen af at grundbeløbet frafalder, hurtigere kraftværkslukninger og forsinkelse i udbygning af kabelforbindelser med mere.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det slår mig at det måske er tvivlsomt om vores politikere aktivt vil tage stilling til om det er i orden at vi er afhængige af udlandet mht. effektforsyning.

Mon ikke snarere der sker det at vi ender med den billigste løsning, og så bliver der indtil der i praksis måske (måske ikke) viser sig et problem?

Situationen med Rusland er et godt eksempel. Det har fået politikere til at tale om forsyningssikkerhed og -afhængighed. Men ellers er de vist temmeligt ligeglade. Så længe det kører, er der nok ikke nogen stemmer i det.

 • 13
 • 1

Det slår mig at det måske er tvivlsomt om vores politikere aktivt vil tage stilling til om det er i orden at vi er afhængige af udlandet mht. effektforsyning. Mon ikke snarere der sker det at vi ender med den billigste løsning, og så bliver der indtil der i praksis måske (måske ikke) viser sig et problem? Situationen med Rusland er et godt eksempel. Det har fået politikere til at tale om forsyningssikkerhed og -afhængighed. Men ellers er de vist temmeligt ligeglade. Så længe det kører, er der nok ikke nogen stemmer i det.

Efter min overbevisning er der ikke noget problem ved en hvis form for afhængighed af udlandet, så længe den afhængighed er gensidig... Afhængigheden med Norge/Sverige/Tyskland er slet ikke noget problem så længe vi stadig har reserver her i landet og så længe de er lige så afhængige af os, som vi er af dem. Problemet er også meget mindre end f.eks. en afhængighed af Rusland da vi har meget tætter samarbejde på alle områder og kulturelt/politisk ligger meget tætter på disse lande...

Danmark er ikke stort nok til at vi kan være en lille selvstændig ø uden nogen former for afhængighed med landene omkring os og i resten af verden...

 • 17
 • 3

Øh gider du lige forklare mig hvordan Tyskland, Sverige og Norge er afhængig af vores elforsyning?

Altså andet end til at holde deres elpriser nede når vi overproducerer...

 • 1
 • 11

Øh gider du lige forklare mig hvordan Tyskland, Sverige og Norge er afhængig af vores elforsyning?

Danmark har en betydelig C og H fyret reserve, som f.eks. er helt fraværende i Norge. Da atomkraft er alt ALT for dyr til at have stående i reserve, så er det reelt kun den slags værker, som kan udligne forskellen, når der er en mangelsituation på den lange sigt (over vinterhalvåret). Det har reddet r.... på den nordiske energiforsyning:

 • Når der har været tørår.
 • Når svenske kraftværkers rutinevedligehold har trukket ud/er blevet nødt til at strakslukke pga fejl.
 • Når startknappen på O3 ikke har virket på syvende år.
 • 14
 • 0

Sjovt vi så har bygget så mange kabler til at kunne håndtere denne overproduktion og gennemsnitsprisen var 16øre pr kwh sidste år.

Ikke desto mindre synes jeg godt nok du argumenterer imod dit eget argument, fordi alt det du beskriver skyldes jo kun en ting og det er en ustabil elforsyning pga. ustabile energikilder. Med andre ord du argumentere for at de andre lande er afhængige af vores ustabile forsyning pga. vores ustabile forsyning.

Du tror ikke fraværet af disse værker skyldes en hel del vandkraft og at de faktisk kan regulerer vores elforsyning og dermed er det ikke dem der er afhængige af os? (måske skulle man lige fortælle at Norge sådan set har atomkraftværker og i modsætning til os investerer i udviklingen af blandt Thorium reaktorer og brug).

Du er også klar over alle de biomasse(som Sverige er rig på) fyrede anlæg som Sverige besidder? Jeg tror næppe de er særligt afhængige af vores elforsyning. Det er kun fordi det bedre kan betale sig at købe strømmen billigere af os end at producerer den selv.

Du er godt klar over at vindmarkedet er katastrofalt faldene i EU pt. ikk? Bare i den her måned har jeg da set de første 3 vindparker blive droppet i England.

Du kan blive ved med at blive i din lille drøm skabt af fysik ignorance....

 • 2
 • 20

Ikke desto mindre synes jeg godt nok du argumenterer imod dit eget argument, fordi alt det du beskriver skyldes jo kun en ting og det er en ustabil elforsyning pga. ustabile energikilder. Med andre ord du argumentere for at de andre lande er afhængige af vores ustabile forsyning pga. vores ustabile forsyning.

Rolf. Hvorfor ignorerer du vandmagasinernes nytte som billig og effektiv "lagring" af el ?? I citationstegn fordi vores vindkraft, når det eksporteres, går direkte til forbrug i Norge og ikke fysisk bliver lagret. Med et lager i systemet får vi fuldt udbytte af en fluktuerende produktion. Og derved kan Norge dække sine behov. Det er den danske termiske kapacitet, der har opgaven at supplere ved behov.

 • 14
 • 2

(måske skulle man lige fortælle at Norge sådan set har atomkraftværker og i modsætning til os investerer i udviklingen af blandt Thorium reaktorer og brug).

Norges atomkraftværker har vist ikke den store betydning for deres elforsyning... 2 MW og 20 MW... (Eller har de bygget flere for nyligt?)

Sjovt vi så har bygget så mange kabler til at kunne håndtere denne overproduktion og gennemsnitsprisen var 16øre pr kwh sidste år.

Det er jo så din påstand at forbindelserne er bygget pga. overproduktion... Det er meget sjældent at der er overproduktion i nettet, men meget ofte at der går et stort energiflow fra Tyskland til Norge/Sverige eller den modsatte vej... De lave priser skyldes primært den nordiske vandkraft og kun sekundært den danske vindproduktion... Du har ellers store forventninger til vindsektoren når du mener at den er udslagsgivende...

Ikke desto mindre synes jeg godt nok du argumenterer imod dit eget argument, fordi alt det du beskriver skyldes jo kun en ting og det er en ustabil elforsyning pga. ustabile energikilder. Med andre ord du argumentere for at de andre lande er afhængige af vores ustabile forsyning pga. vores ustabile forsyning.

Forklar lige at vores ustabile elforsyning er skyld i tørår og at atomkraftværker ikke er driftsklar???

Du er også klar over alle de biomasse(som Sverige er rig på) fyrede anlæg som Sverige besidder? Jeg tror næppe de er særligt afhængige af vores elforsyning. Det er kun fordi det bedre kan betale sig at købe strømmen billigere af os end at producerer den selv.

Der har du så svaret på de mange udlandsforbindelser... Ikke overproduktion, men at vi kan købe strøm der hvor den er billigst og sælge den der hvor den er dyrest...

 • 14
 • 1

Sjovt vi så har bygget så mange kabler til at kunne håndtere denne overproduktion og gennemsnitsprisen var 16øre pr kwh sidste år.

"Sjovt nok har vi bygget en masse containerskibe til at håndtere overproduktion af insulin i Danmark og underskud af underbukser, som man nu kan købe til 20 kr i H&M. FRYGTELIGT!"

Ikke desto mindre synes jeg godt nok du argumenterer imod dit eget argument, fordi alt det du beskriver skyldes jo kun en ting og det er en ustabil elforsyning pga. ustabile energikilder. Med andre ord du argumentere for at de andre lande er afhængige af vores ustabile forsyning pga. vores ustabile forsyning.

Ja, vi har en masse ustabile energikilder: Vindkraft, vandkraft og atomkraft. Velkommen til virkeligheden, jeg håber ikke du får et for stort chok.

Alle disse energikilder har lave marginale produktionsomkostninger, så den lave pris for el eksisterer fordi usikkerheden for en af energikilderne i disse år har givet sig udtryk i mulighed for meget større produktion end normalt i forhold til efterspørgslen. Isoleret set er det umuligt at betegne som dårligt for dig som forbruger. At det så gør prisen for en anden del af energisystemet, nemlig forsyningssikkerheden forstået som afkastet på værker med højere marginalpris, skal selvfølgelig indregnes, men samlet set bliver prisen for de to varer, el og forsyningssikkerhed, selvfølgelig LAVERE end hvis spotprisen var højere.

Eller sagt mere forenklet: Så længe den samlede pris på strøm hovedsagligt fra "usikre" energikilder PLUS forsyningssikkerhed er lavere end prisen på strøm fra hovedsagligt "sikre" regulerbare energikilder, hvad er dog problemet? Højest et bogholderspørgsmål om hvordan betalingen for varen energisikkerhed faktureres og føres det rigtige sted hen. Og så er vi slet ikke kommet ind på spørgsmålet om prisen for den tredje vare, fraværet af CO2 produktion, rykker det endnu mere i de usikre energikilders favør.

Og du kan selv beregne på tallene for Nordpool: Nettoeksportens mængde og værdi per enhed er positivt korrelerede fra år til år og negativt korrelerede med produktionen fra hhv vandkraft og atomkraft = Norge og Sverige er afhængige af dansk energiproduktion. I hvert fald akkurat i samme forståelse som vi er afhængige af dem, nemlig at prisen per kWh er lavere ved at importere end at producere den selv.

 • 16
 • 2

Flemmning: Nå jeg ignorerer det ikke, synes mere det er jer VE lobbyister der "forglemmer" hvor dyrt det er at have en masse termiske værker og en masse infrastruktur som kun er en stor udgift pga. Marginal produktion. Og dermed kun stigende udgifter for ja hele samfundet.

Og de bliver jo ikke mindre nødvendige, temmeligt svært at synkroniserer en vindmølle park med elnettet hvis der ikke er nogle stor stabil kapasitet at synkroserer den efter.

 • 0
 • 18

Anders Jakobsen: Utroligt du kan skrive så langt indlæg om priserne på elmarkedet, som er bedøvende ligemeget for den endelige elpris forbrugere og virksomheder reelt betaler, pga. 85% afgifter som finanserer at du kan sidde og fyre teoretisk varm luft af...

Udgifterne bliver jo netop ikke afspejlet af markedspriserne her i landet, og er ærligttalt træt af at lobbyister som dig udnytter det faktum til at sprede propaganda...

 • 1
 • 20

Ja VE er såå billigt og bruger så få ressourcer... Igen lad være med at udtale dig om noget ikke aner om. Der går virkeligt meget kul til at producerer alt det stål der går til en vindmølle og det sjove er at vindmøller ændre ikke på det kulforbrug.

Der skal meget mere effektive energikilder til som åbner op for nye teknologiske muligheder i produktion. Men det ved du jo tydeligt ikke en skid om...

Meget god konklusion på min viden på noget jeg slet ikke har skrevet om...

(Jeg går ud fra at du ikke henviser til den mængde kulstof, som indgår som ingrediens i stål, for det ville dog være det latterligste argument. Den C er jo netop fanget af jernet, ikke af ilt.)

Produktionen af alt udleder selvfølgelig drivhusgasser af en eller anden kvantitet. OGSÅ vindmøller ligesom atomkraftværker og uran. Det er lige så besværligt at lave minedrift uden brug af fossil energi som det er at sikre sig at råvarene til vindmøller er produceret på anden vedvarende energi.

Af samme grund vil du aldrig se mig bruge "CO2-frit" om energiproduktion fra VE, men altid "CO2-let" og dermed falder din påstand til jorden

INGEN normalt tænkende person vil fravælge energiproduktion der reducerer CO2 udledningen med 90+%, til fordel for den ikke eksisterende 100% CO2 frie energiproduktion (nåja, måske med mindre man kaster alt, ALT inklusiv køkkenvasken afsted som argument imod VE, uanset hvor latterlige de er).

Men som du selvfølgelig godt ved, så laver vindmølleproducenterne jo beregninger på hvor lang tid det tager inden vindmøllerne har "indtjent" den energi der er gået til dem "vugge til grav" og det er under et år, altså 3-4% af den egenproduktion.

 • 12
 • 1

Anders Jakobsen: Utroligt du kan skrive så langt indlæg om priserne på elmarkedet, som er bedøvende ligemeget for den endelige elpris forbrugere og virksomheder reelt betaler, pga. 85% afgifter som finanserer at du kan sidde og fyre teoretisk varm luft af...

Skal vi virkelig igennem alle de fortærskede argumenter endnu engang her til formiddag?

Er det dyrere at PRODUCERER en bil til det danske marked fremfor til det tyske fordi prisen mangedobles af behovet for at finansiere skoler og hospitaler?

Er det DYRERE at PRODUCERE en kWh til det danske marked fremfor til det tyske fordi prisen er pålagt en afgift som finansierer skoler og hospitaler?

 • 10
 • 1

http://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik...

Billigere end gas og kul og kan gemme overproduktion, og også en energikilde som deler vandene om dem der har indsigt i fysik og dem der ikke har, da det jo vækker naturlige rygmarvsreaktioner i fysik ignoranter.

Linket er et godt svar for en der ved noget om området. Det er sådan noget man kan bruge kompetente fagfolk til.

Selvfølgelig med undtagelse af det sidste afsnit som tydeligvis er Malte Olsens egen mavefornemmelse og ikke bygger på faglig indsigt. Når han inkluderer det uden at konsultere fagpersoner med viden for området gør han sig skyldig i at politisere i stedet for at forholde sig til det faglige.

 • 6
 • 2

Anders Jakobsen: Nå sjovt det er ellers helt basal kenskab til fysik og indsigt i emnet, det kræver for at kunne lave den konklusion og mon ikke hans faglighed rækker til det. Min gør men jeg fik så også af vide i går at mit vidensniveau kun deles af 6% af befolkningen.

Jeg kan da godt dele den samme konklusion fra en række udenlandske kernefysikere....

 • 0
 • 11

Anders Jakobsen: Nå sjovt det er ellers helt basal kenskab til fysik og indsigt i emnet, det kræver for at kunne lave den konklusion og mon ikke hans faglighed rækker til det.

Åbenbart ikke, da dem der FAKTISK har undersøgt sagerne og HAR den faglige ekspertise ikke understøtter påstandene i hans sidste afsnit.

Min gør men jeg fik så også af vide i går at mit vidensniveau kun deles af 6% af befolkningen

9% af amerikanerne ved at det er et etableret faktum at Obama er født udenfor USA. Parrer man det med dem der også ved at han er muslim, så rammer man nok lige omkring 6%. At ens vidensniveau deles med en lille del af befolkningen er ikke nødvendigvis noget godt /cheapshot

 • 8
 • 2

Jeg synes også, at Thorium-reaktorer lyder interessante at forske i, også selv om forskningen tilsyneladende er hundedyr, men der skal nok være nogen, der gør det alligevel.

Malte Olsens gennemgang af fysikken er god, men han fejler på den del der omhandler brugen af reaktorerne i et elnet, som Anders Jakobsen også skriver.

Og så mangler der også lidt oplysning om, hvor regulerbar såden en tingest kommer til at være - altså igen noget om den praktiske anvendelse i et elnet, som sikkert ikke er Malte Olsens fagområde.

 • 3
 • 0

Rolf Andersen: Øh basal viden indenfor fysik og kernefysik siger mig at sådan en MSR reaktor kan reguleres lige så godt som gasturbiner og kan gemme overskudsproduktion ved høj temperatur(som faktisk kan udnyttes effektivt) i sine salt kredsløb og den har jo allerede produktions enheder tilknyttet disse kredsløb.

Dit argument er netop grunden til at jeg siger til folk at de skal sætte sig ind i tingene inden de laver et indlæg om det...

 • 0
 • 8

Nå undskyld nu ved jeg hvad du mener med "kompetent" faggruppe: Økonomer der kan lave et drømme regnestykke uden hensynstagen til de fysiske love...

Er det (hovedsagligt) økonomer der laver f.eks. IDAs og EnerginetDKs fremtidsscenarier for energiforsyningen?

Du kan åbenbart blive ved også over middag. Min tid er mere begrænset. Du har nu banen for dig selv resten af dagen til at lave alle de selvmål du ønsker at gøre.

 • 2
 • 1

Ja det kan jeg da love dig for det er... Ingen andre end økonomer kan lave noget der reelt er simpelt, så ugennemskueligt som prisen for vores VE eventyr jo er.. Ok det er måske også at give økonomerne for meget magt. En del af skylden skyldes jo også inkompetente politikere der ikke ved hvad de laver og som i lobbyister har fyldt med lort for at sælge jeres lort...

 • 0
 • 13

Malte Olsens gennemgang af fysikken er god, men han fejler på den del der omhandler brugen af reaktorerne i et elnet, som Anders Jakobsen også skriver.

Og så mangler der også lidt oplysning om, hvor regulerbar såden en tingest kommer til at være - altså igen noget om den praktiske anvendelse i et elnet, som sikkert ikke er Malte Olsens fagområde.

Hvor er den nærmeste dyreværnsforening? Den der skamredne reguleringsløgn trænger til aflivning. Dampen kan sendes uden om turbine/generator til kondensator eller strøm kan sendes i havet og tabet er den medgåede mængde radioaktivt brænsel dvs under en en øre.

 • 0
 • 6

Du læser mit indlæg som fanden læser Biblen.

Jeg konstaterer bare, at Malte Olsen IKKE omtaler regulerbarhed, selvom det jo selvfølgelig er et vigtig parameter, når reaktoren skal indgå i et elforsyningsnet. Og da jeg ikke er fysiker men ingeniør, synes jeg det ville være relevant at nævne emnet.

Men det taler da til reaktorens fordel at den tilsyneladende ER regulerbar på en eller anden vis.

Og kunne vi så ikke finde kammertonen frem - jeg kan ikke se, hvad dyreværnsforeninger har at gøre i denne debat!

 • 6
 • 0

Dampen kan sendes uden om turbine/generator til kondensator eller strøm kan sendes i havet og tabet er den medgåede mængde radioaktivt brænsel dvs under en en øre.

Med AKKURAT SAMME BEREGNINGSMETODE, så er det gratis at lade vinden gå forbi vindmøllerne eller have uendelig fossil "backup".

DJØFfere og især økonomer er nærmest skældsord her, men en brug af nogle få af deres begreber, som f.eks. kapitalomkostninger, kan være ret nyttige i nogle sammenhænge...

 • 9
 • 0

Flemming: Tja nu sidder du jo netop og skriver på en artikel der netop omhandler resultatet og som også var Malte Olsen fra KUs konklusion(og som Anders Jakobsen ikke mente var saglig).

Med andre ord vindmøller leverer ikke de krav du som forbruger kræver af el nettet, derfor kræver de massive investeringer i ikke producerende infrastruktur(ok producerer da både økonomisk og energimæssigt tab) og som jeg skrev før, det er derfor i fysik ignoranter så gerne vil snakke markedspris, som glimrer med fraværet af alle disse udgifter, i stedet for den reelle pris der bliver pålagt virksomheder og forbrugere. Altså udgifterne til dette som vi kan være sikre på stiger hvert år, ja det er sgu nok egentligt der den bedste sikkerhed består i vores elforsyning, stigende omkostninger.

Og ja termodynamik forstår du da slet ikke hvis du ikke fatter det er den forkerte vej for et samfund at gå med at baserer det på lavdensitet ustabile energikilder. Energidensitet er noget af der betyder mest for et samfunds udvikling og ikke mindst på vores påvirkning af både natur og klima. Det er noget man skal være klar over hvis man er på fysiker niveau...

 • 0
 • 15

Dejligt land.Har arbejdet der i fire år.Det var mit indtryk at de udnyttede omgivelserne,men ikke hverken stolede på naboerne eller regnede dem som andet end fjender i en klemt situation.

Ok.

Landet kan ikke producere nok madenergi til at føde dets egen befolkning med mindre der skete drastiske ændringer for madsammensætningen. Det har ingen jern- eller kulminer, så jern og stål er udelukket. De to er nok blandt de fem-ti vigtigste ting for en civilisation. Jeg tvivler på at bomuld vil gro i landet, så det reducerer tøj betydeligt. Manglen på olie reducerer det endnu mere og har konsekvenser for alle steder der bruges plastic.

De ville nok ikke lide nød på træer, men det er nok det eneste område de ville kunne være selvforsynende på.

 • 6
 • 1

Tak for at fortælle mig at et elsystem bestående af ca 35 GW vindmøller er lige så nyttigt som et alternativt bestående af otte styks 1.5 GW reaktorer.Det havde jeg ikke selv set.

Jamen vi kan jo blot bygge 350GW vindmøller og al den brintproduktion som er nødvendig for at omdanne overskuddet. Så kan vi rydde vejene for sne med store gasbrændere om vinteren med det som vi ikke skal bruge til at lave el af igen og have en konkurrence om hvilken by som har den højeste flamme på byens torv. For i din beregningsverden eksisterer kapitalomkostninger jo ikke, så hvorfor ikke bare bygge løs?

 • 3
 • 1

Med andre ord vindmøller leverer ikke de krav du som forbruger kræver af el nettet, derfor kræver de massive investeringer i ikke producerende infrastruktur

Rolf. Som forbruger har jeg BILLIG el. inkl. PSO og transport af el. Også billigere end de fleste nabolande. Jeg har også forsyning I gennemsnit 99,996% af tiden.

Jeg har svært ved, som forbruger, at være utilfreds.

At staten pålægger afgifter til at dække omkostninger til skoler, sygehuse etc. er da omkostninger til elproduktion fuldstændig ligegyldig. Men du synes ikke rigtigt at komme ind på hvilke fysiske love jeg ikke respekterer.

 • 12
 • 2

Rolf Andersen: Kan godt være det bare er mig der har den holdning, men en ingeniør burde hurtigt kunne gennemskue en teknologi og sætte sig ind i hvordan den fungerer med ulemper og fordele.

Men jeg skylder dig en forklaring på hvorfor udviklingsomkostningerne er store.

Det har ikke særligt meget at gøre med at reaktoren skulle være dyr at udvikle sådan rent teknisk. Det har noget at gøre med bureaukrati. Internationalt politisk har man vedtaget stik imod forskningen på området at alle niveauer af stråling er skadeligt(forskningen siger at du skal op på 100mSv dosis før de kan registrerer nogen øgning i kræftrisiko, og det er sådan ca. 500000 gange den naturlige baggrundsstråling. Dette betyder feks. at hvis du har noget spildevand så skal de renses til praktisktalt ingen radioaktivitet før du må lukke det ud i feks. havet(reelt snakker vi om at det vand du lukker ud skal være mange gange mindre radioaktivt end det hav eller flod du lukker det ud i naturligt er) og sådan er det på alle områder indenfor denne industri og er grunden til at du oftest måler langt lavere radioaktivitet omkring et atomkraftværk end mange andre steder). Men altså det er faktisk hovedårsagerne til de store omkostninger indenfor den industri. Det skyldes rent hysteri men der bliver protesteret imod det fra faggrupper som helsefysikere osv. der ved noget om det, fordi de godt er klar over hvor meget dette hysteri skader mere end det gavner og ikke kun indenfor atomkraftindustrien men også feks. i den medicinske behandling osv.

 • 1
 • 6

...som også var Malte Olsen fra KUs konklusion(og som Anders Jakobsen ikke mente var saglig).

Alt undtagen det sidste afsnit var FAGLIGT sagligt. Det sidste var en blanding af et en saglig politisk holdning, byggede på fagligt usaglige forudsætninger for hvad det vil sige at producere samme mængde energi som man forbruger vha VE. Hans henvisning til Bornholm er uden tvivl PowerLaps modelberegning over Bornholm i total konstant ø-drift, hvilket på ingen måde er at sammenligne med hvilke metoder vi ville bruge hvis vi skulle gå over til 100% VE i elforsyningen.

At bruge det absolut værste scenarie som alternativ til ens foretrukne løsning hedder "falsk dikotomi" og er en er en fejlslutning der bruges når man forsøger at vinde en debat, ikke når man forsøger at være så saglig som muligt.

 • 2
 • 1

Flemming og du bor i Danmark? Jeg kunne godt tænke mig at høre hvilket elselskab du har, fordi jeg betaler omkring 2,5kr per kwh og sjovt nok synes jeg ikke det er synderligt billigt. Det er så dyrt at hvis man ser bort fra boligudgiften inkl vand og varme, så er elregningen den højeste post.

Og lige nu bliver udgifterne fra vindmølle eventyret jo ikke kun betalt igennem el prisen, den bliver jo også pålagt feks. fjernvarmekunderne...

Taget i betragtning hvor meget elektricitet betyder for vores samfund og kun kommer til at betyde mere i fremtiden, er dette den absolut dummeste vej vi går.

Men det værste er at den høje pris jeg betaler for el går til at gøre den endnu dyrere på sigt...

I øvrigt kan jeg se jeg også bliver nødt til at investerer i nogle UPS, som så kræver endnu mere energi, for at sikre mig imod datatab.

 • 1
 • 8

ændringer for madsammensætningen. Det har ingen jern- eller kulminer, så jern og stål er udelukket. De to er nok blandt de fem-ti vigtigste ting for en civilisation. Jeg tvivler på at bomuld vil gro i landet, så det reducerer tøj betydeligt. Manglen på olie reducerer det endnu mere og har konsekvenser for alle steder der bruges plastic.

De ville nok ikke lide nød på træer, men det er nok det eneste område de ville kunne være selvforsynende

OSV

Da jeg boede der, var der i mange huse kældre med kulfiltre og friskluftsblæser,samt mad og vand til en måned. Lovbefalet og sådan. I bjergene var der gemt tørmad og såsæd til at holde befolkningen i live indtil den planlagte oppløjning,såning høst efter halvandet år ville kunne ernære dem. Vi derimod er smartere og bygger et energisystem der i alt væsentligt består af ledninger under vand.Hvis ballonen går op bliver der ikke ret mange der skal nødhjælpes.Billigt

 • 1
 • 4

Anders Jakobsen: Hmm og du mener så du ved mere end ham som faktisk har lavet forsøg, modeller og beregninger på el nettet og mener så du er mere saglig. Du er næppe faglig.

Synes nu bare du virker desperat ved at affeje en forskers argumenter fordi du ikke brød dig om forsøget som du antager han alene bygger sine argumenter på...

Tror vist ikke du skal anfægte mit niveau mere!

 • 0
 • 9

Det fremgår af denne gennemgang af Blackoutet på Sjælland d. 23. september 2003 at: - Det er normalt at der uvarslet falder produktionsenheder ud - Dette ikke er et problem hvis der blot er 15 minutter mellem to hændelser - Sveriges elnet styrkes af et fælles elnet med danmark - og omvendt.

Konklusion: Sverige har glæde af det danske elnet under normale omstændigheder. Det øger forsyningssikkerheden. Jo mere tætforbundene elnettene er jo mere robust er forsyningssikkerheden.

 • 7
 • 0

Anders Jakobsen: Hmm og du mener så du ved mere end ham som faktisk har lavet forsøg, modeller og beregninger på el nettet og mener så du er mere saglig. Du er næppe faglig.

Synes nu bare du virker desperat ved at affeje en forskers argumenter fordi du ikke brød dig om forsøget som du antager han alene bygger sine argumenter på...

Han har ikke lavet forsøg, modeller og beregninger på elnettet.

Han har taget en ekstrem tankemodel (Bornholm i ø-drift på VE) lavet af andre og gjort det til det alternativ som Thorium-reaktorer skal holdes op imod. Det er ikke fagligt seriøst, det er et debatteknisk kneb.

 • INGEN af de seriøse fremskrivninger af det danske elsystem med en stor del VE har nogensinde forestillet sig permanent ø-drift. Selv hvis man vil have fossilt backup, så er det kun personer, som VIL have VE til at se dårligt ud, der forlanger sæsonlagring af den producerede strøm.

 • HVIS du for alvor mener at Bornholm i ø-drift er en god model, så sæt en produktionsparat thoriumreaktor på Bornholm ind i den og se hvor godt du slipper afsted med det rent økonomisk. Helst gerne indenfor de næste 25 år, ellers kan vi jo bare sætte VE op nu og tage debatten igen i 2040.

 • 6
 • 0

Da jeg boede der, var der i mange huse kældre med kulfiltre og friskluftsblæser,samt mad og vand til en måned. Lovbefalet og sådan. I bjergene var der gemt tørmad og såsæd til at holde befolkningen i live indtil den planlagte oppløjning,såning høst efter halvandet år ville kunne ernære dem.

Det er fuldstændigt illusorisk at forestille sig at livet i noget europæisk land ville være genkendeligt efter seks måneder, hvis al udenrigshandel forsvandt fra den ene dag til den anden. At være dækket ind rent ernæringsmæssigt ved at udelukke al animalsk føde borset fra mælkeprodukter og æg kan de fleste lande klare. Energi vil alligevel være til stede i overflod, da stort set al produktion alligevel vil gå i stå stort set med det samme.

 • 4
 • 1

Som daværende formand for Sammensluttede Danske Energiforbrugere sad jeg en gang i Energistyrelsen, hvor talen faldt på det dengang ikke eksisterende storebæltskabel. Prisen på el var dengang en del højere øst for Storebælt end vest for Storebælt. Det var da der var forholdsvis mange vindmøller i Jylland. Jeg spurgte om hvorfor man dog ikke lavede det kabel, når en stor del af elproduktionen var og steg i Jylland og en ret stor del af el-forbruget og stigningen var på Sjælland. Jeg fik det svar at el-selskaberne havde regnet på et sådant kabel, men sagde at det ikke kunne betale sig. Dertil sagde jeg at el-selskaberne da var inhabile i det regnestykke, da de jo tjente for prisforskellen. Så spurgte styrelsen om hvem jeg så ville have til at regne på det og jeg svarede at det var da en sag for den daværende konkurrencestyrelse. Den fik så opgaven og det nuværende kabel blev beregnet til at være en god investering. Med det samme sagde jeg at det planlagte kabel var for lille og om få år ville man fortryde at man ikke gjorde det 1½ gang så stort. For h------ hvor er det væmmeligt altid at få ret. Tænk hvis politikere bare kunne tænke lidt frem i tiden og investere derefter. vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten