Energinet tester deling af eldata i Europa med blockchain

Energinet tester en platform til deling af eldata på tværs af Europa Illustration: Elering

Er du faktisk den, du udgiver dig for at være online, og har du ret til at dele data om din virksomheds strømforbrug? En af de helt store udfordringer ved internettet er autentifikation af en persons faktiske identitet online.

Vi har alle mange forskellige identiteter på nettet, f.eks. mailadresser, et Netflix-abonnement, brugerprofiler på sociale medier og lignende. Men det er ret svært at sikre, at folk faktisk er den person, de udgiver sig for at være.

Det volder også energisektoren problemer. For selvom alle data om danske borgere og virksomheders strømdata er samlet i den såkaldte Datahub, så er det bureaukratisk og svært, når en elforbruger vil give fuldmagt til, at en tredjepart kan få adgang til forbrugsdata.

Danske Energinet og estiske Elering afprøver derfor i disse dage et pilotprojekt med ny blockchain-teknologi, så forbrugerne simpelt og sikkert kan give aktører i elmarkedet, f.eks. energirådgivere eller el-leverandører, adgang til data om deres strømforbrug.

»Forbrugerne skal i centrum i fremtidens energisystem, og det skal være lige så nemt at give adgang til sine data, som det er at swipe på sin tablet. I dag er det bøvlet. Det forhindrer, at forbrugerne og aktørerne i elmarkedet kan hente de gevinster, der allerede nu er. Det stopper også de virksomheder, der står klar i kulissen med fremtidens forretningsmodeller og innovative løsninger, der kan pulje fleksibelt forbrug og produktion fra mange tusinde elforbrugere og egenproducenter. Og endelig gør det den grønne omstilling mindre effektiv«, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet.

At teknologien bliver udviklet i et samarbejde mellem Energinet og den estiske pendant skyldes, at Danmark og Estland er blandt de få lande i EU, der har en datahub, som samler alle informationer om borgernes elforbrug.

»Det er oplagt, at vi ser på udfordringerne sammen med esterne, der er langt fremme med anvendelsen af digitale løsninger i den offentlige forvaltning. En sikker håndtering af elforbrugerens data er afgørende for løsningen, og p.t. ser vi ikke andre lande, der arbejder med dataløsninger, der gør det muligt for forbrugerne at videregive data til f.eks. energiservicevirksomheder. Kunden ejer sine data og bør selv kunne vælge, hvem der skal have adgang til dem,« siger Søren Dupont Kristensen.

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Læs også: Danskere: Blockchain kan sikre stabil strøm i smart-grids

Opgiver i dag

På sigt er ambitionerne, at elforbrugerne, f.eks. virksomheder med en flåde af elbiler skal kunne sælge strøm fra elbilernes batterier, når de alligevel holder i garage, eller virksomheder nemt kan videregive data til energivirksomheder med ekspertise i at pulje forbrug, f.eks. fra mange varmepumper, og tilpasse det til de timer, hvor priserne er lave, eller hvor vindmøllerne snurrer hurtigst.

I dag er det nemlig så tungt og besværligt, at de fleste helt opgiver at få samtykke til at indhente data for forbrugerne, f.eks. historiske forbrugsdata til en energirådgiver.

En af dem er energiselskabet Seas NVE. De har udviklet appen Watts, der giver deres kunder mulighed for at få samlet overblik over deres private elforbrug. Den app kan kun bruges af Seas NVE's kunder i dag, men på sigt vil man gerne kunne udvide brugen.

»Vi får med jævne mellemrum henvendelser fra kunder, der gerne vil bruge vores app Watts, der giver et samlet overblik over dit elforbrug. men lige nu er appen kun henvendt til vores egne kunder, fordi det bliver for besværligt at indhente fuldmagt som tredjepart,« siger Per Madsen, Business Manager i Smart Energy Solutions hos Seas NVE.

Læs også: Tillid er godt, men kryptokontrol er bedre

På tværs af Europa

Hvis man gerne vil samle og dele oplysninger om energiforbrug til tredjeparter i andre lande, så er dataudvekslingen endnu mere besværlig.

»Når der skal udveksles data på tværs af landegrænser, bliver det endnu sværere, fordi man har forskellige nationale digitale signaturer. I Danmark har vi NemID, mens de bruger en anden løsning i Estland. Vi arbejder på at lave en løsning, der sikrer identiteten af en person eller en virksomhed, men uden at vi skal sende personfølsomme oplysninger frem og tilbage,« siger André Bryde Alnor, markedsudvikler hos Energinet.

Målet er et system, som sikrer, at når forbrugeren én gang for alle har identificeret sig med f.eks. sit pas, kørekort eller NemID, så kan vedkommende selv styre, hvem der skal have adgang til data og hvordan. Systemet skal ikke gemme oplysningerne fra pas eller kørekort, men blot huske, at personen har identificeret sig med godkendt dokumentation.

Teknologien er baseret på blockchain og sikrer, at kommunikation mellem systemer og anlæg foregår simpelt og sikkert.

»Løsningen kan være en 'åben standard' og teknologineutral. Alle skal kunne anvende den. Vi kan ikke i Danmark eller Estland opfinde et system, som skal implementeres i samtlige lande, eller regne med, at alle firmaer tager det til sig og indbygger det i fremtidens løsninger og teknologier. Men vi kan lave et simpelt værktøj, der som sit hovedformål har at understøtte elforbrugere og energiaktører i henholdsvis Danmark og Estland. Sekundært vil vi naturligvis ikke hindre, at løsningen også kan skabe værdi ved at forbinde de mange forskellige dataadgangssystemer, som de europæiske energiselskaber allerede er i gang med at implementere,« siger Søren Dupont Kristensen.

Elering og Energinet tester i den kommende tid en sikker form for identificering af forbrugere eller enheder - f.eks. en elbil. Det sker uden at skulle lagre eller sende personhenførbare oplysninger. Lige nu testes den såkaldte 'distribueret ledger' kaldet Sovrin.

»Lige nu tester vi, om en estisk borger kan hente og downloade Seas NVE’s app Watts og give den danske el-leverandør adgang til sit estiske elforbrug. I dag skal et elselskab etablere sig i det pågældende land og integrere appen, så den matcher det gældende lands datahub, for at kunne levere selv digitale produkter. Mange energiapplikationer er i dag lavet til globalt brug, men begrænses af mulighederne for dataadgang,« siger André Bryde Alnor.

Han nævner, at hvis du i dag bor i Danmark, men har et sommerhus i et andet europæisk land, så kan du ikke få et samlet overblik over dit energiforbrug.

»Fordelen er, at man ikke behøver at sende personfølsomme oplysninger frem og tilbage, hver gang du skal vise, hvem du er. Det gør det til en sikker løsning, der fungerer på tværs af landegrænser. Samtidig er Sovrin open source, så det er også en forholdsvis billig løsning at udvikle,« siger André Bryde Alnor.

Hvordan den endelige fuldmagtsmodel kommer til at se er endnu ikke afklaret, selvom teknologien fungerer. Konkret tester Energinet og Elering, om Seas NVE's app Watts kan downloades i Estland, identificere kunden og dermed genkende og verificere kunden fremadrettet. For det andet giver kunden fuldmagt til, at energiselskabet kan hente data fra en datahub. Derfor tester teamet, om det danske energiselskab kan gå i Estlands datahub og hente data om esterens elforbrug.

Den identifikation og udveksling af data er forudsætningen, hvis en forbruger senere vil koble en varmepumpe, en elbil eller noget helt tredje på app’en og den service, som et energiselskab kan levere, f.eks. at styre varmepumpen, så den kører, når priserne er lave, eller det er blæsevejr.

»Vi tester en række forhold, der skal være opfyldt, før en fuldmagt bliver gyldig, og man kan bruge systemet, f.eks. at fuldmagten er sendt fra virksomhedens domæne, at e-mailen har virksomhedens signatur, at det angivne telefonnummer faktisk er ejet af virksomheden og lignende. Indtil videre er det ikke teknologien, men forretningslogikken, der volder os størst udfordringer,« siger André Bryde Alnor.

Når pilottesten er gennemført over de næste dage, bliver næste skridt at forsøge at snyde systemet på alle mulige tænkelige måder for at finde huller i systemet, før man eventuelt er klar til en rigtig lancering.

»Når vi har den distribuerede ledger, har vi en rammemodel, en tillidsmodel, som vi kan bygge nye adgange til, som andre kan bygge videre på.«

Platformen, som Energinet og etiske Elering bygger på, er udviklet af det finske TrustNet og Sovrin Foundation, der sammen udvikler et decentralt identitetsnetværk. Det betyder, at personfølsomme oplysninger, der bruges til at identificere en person, ikke er samlet i en central database, der kan udsættes for angreb, men i en kæde af decentrale netværk. Ud over det samarbejder Energinet med MyData-bevægelsen, som er en ngo, hvis erklærede mål er at få sat borgeren i centrum for adgang og anvendelse af hans eller hendes data

»Ved den distribuerede ledger kan vi etablere en nem, sikker løsning, hvor vi én gang udsteder et bevis for, hvem du er, så følsomme oplysninger ikke konstant skal sendes mellem datahub, tredjepart og dig,« siger André Bryde Alnor.

Lykkes pilottesten, er målet at igangsætte en fuldskala implementering af teknologien i forbindelse med en ny tredjepartsadgang til Datahub, som Energinet forventer at lancere i slutningen af 2018.