Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Energiministeren gør status over Danmarks energiforsyning: 3 centrale nedslag

PLUS.
Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard (M), under et nyligt oplæg i Esbjerg i forbindelse med indvielsen af CO2-lagringsprojektet Project Greensand. Illustration: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Trods historisk høje priser på elektricitet og usikkerheder omkring gasleverancer er Danmark energiforsyningssituation overordnet stabil.

Men krigen i Ukraine og mindre gas til Europa kan i samspil med kolde og vindstille vintre betyde, at virksomheder må undvære gas, og at borgere rammes af strømafbrydelser i de kommende år.

Det fremgår af en orientering fra klima- energi og forsyningsminister, Lars Aagaard (M) til Folketinget, som gør status over Danmarks energiforsyningssikkerhed.

Ingeniøren giver dig her overblikket og de vigtigste pointer fra orienteringen:

1. Nok gas til tre normale vintermåneder

Gassen flyder fortsat til Danmark, og forbruget har i 2022 været lavere end tidligere og cirka 19 procent mindre end forventet.

Gaslagrene er på nuværende tidspunkt omkring 75 procent fyldte, »hvilket er højt for årstiden«.

Alligevel er Danmark stadig i ‘Early Warning’ i gasberedskabet, der er første trin ud af tre for risikoen for at mangle gas.

Selvom gasprisen nu ligger lavere end i august, ligger den »stadig relativt højt sammenlignet med historiske energipriser«.

»Det er således stadig en alvorlig situation, hvor tingene hurtigt kan ændre sig,« skriver Lars Aagaard.

Han ridser et eksempel op, hvor gasleverancerne stopper, og Danmark trækker gas fra lagrene og fra biogasanlæggene. De producerede i 2022 nok opgraderet biogas til at dække over 33 procent af det danske gasforbrug.

»I et scenarie hvor det antages, at Danmark ikke modtager gas via import fra Tyskland eller Baltic Pipe fra Nordsøen, er der med den nuværende lagerfyldning tilstrækkeligt gas til at dække det danske og svenske forbrug i ca. tre normale vintermåneder under forudsætning om fortsat dansk biogasproduktion.«

Hertil tilføjes, at det blot er et teknisk eksempel, og at gassen ikke nødvendigvis forbeholdes danskerne, da gassen handles på det liberaliserede gasmarked i EU.

Det betyder, at gassen frit flyder derhen, hvor den sælges til højestbydende.

Hvis Danmark næste vinter løber ind i gasmangel, findes der en liste over virksomheder, der må undvære. Det er de såkaldte ikke-beskyttede kunder, som der også henvises til i orienteringen.

»Ved at afbryde forsyningen til de ikke-beskyttede kunder (virksomheder med stort gasforbrug), kan de beskyttede kunder (husholdninger, fjernvarme, hospitaler, m.fl.) forsynes længere. Det præcise antal dage afhænger dog af forbruget, som bl.a. påvirkes af de aktuelle priser og temperaturforhold,« fremgår det af orienteringen.

2. Et presset oliemarked

Klima-, energi- og forsyningsministeren gør også status på oliemarkedet, efter EU har indført sanktioner mod og prisloft på olieprodukter fra Rusland.

Her nævnes det, at »der er bekymring på verdensmarkedet for yderligere pres på oliemarkedet, herunder særligt på diesel« efter sanktionerne.

»Den største bekymring går for nuværende på, om de russiske olieprodukter finder nye markeder og hvordan Rusland generelt agerer på oliemarkedet, som krigen i Ukraine fortsætter,« fremgår det af orienteringen. Der henvises til, at Rusland 25. februar lukkede for forsyningerne af råolie til Polen via Druzhba-rørledningen.

»Afbrydelsen kom dagen efter, Polen leverede de første Leopard-tanks til Ukraine. Polen får ca. 10 procent af sin råolie via Druzhba-rørledningen,« skriver klima-, energi- og forsyningsministeren og tilføjer, at afbrydelsen dog ikke har betydning for det europæiske diesel- og benzinmarked.

I første halvdel af 2023 lader det da også til, at udbuddet af olie på verdensplan overstiger efterspørgslen.

I Danmark ligger olieberedskabslagrene inde med olie nok til at dække 81 dages gennemsnitligt forbrug. Hertil kommer olieselskabernes egne kommercielle olielagre, noterer klima-, energi- og forsyningsministeren og tilføjer, at Energistyrelsen følger udviklingen i olieforsyningen tæt.

3. Risiko for strømafbrydelser

Elforsyningssituationen er fortsat så stabil i Danmark, at der ikke forventes planlagte strømafbrydelser af forbrugere som følge af effektmangel, der dækker over utilstrækkelig elforsyning til at efterkomme efterspørgslen.

Elforsyningssituationen risikerer dog at ændre sig, da der er »betydelig usikkerhed om forsyningssituationen de kommende vintre, ligesom vejrforhold og udetid på kraftværker vil have stor betydning for, om der vil være tilstrækkelig effekt«.

På grund af de begrænsede gasleverancer til Europa, risikerer Danmark at mangle strøm, hvis flere uheldige forhold - heriblandt at vintrene bliver koldere end normalt, og der opstår lange vindstille perioder - rammer på samme tidspunkt.

»Hvis Danmark i værste fald alligevel skulle komme til at stå i en situation, hvor der mangler strøm, kan de enkelte distributionsselskaber i sidste ende være nødsaget til at lukke for strømmen i kortere perioder. I en sådan situation vil der være tale om et kontrolleret afbrud, fx et par timer ad gangen i udvalgte områder,« fremgår det af orienteringen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så må vi håbe, at regeringen udviser rettidig omhu OG i givet fald reagerer tidligt, så en gradueret rationering kan strække reserverne >< fuld fart til sidste øjeblik, og så klodse på alle bremser.

 • 0
 • 0

Hvad er dog det for noget planøkonomisk ævl, er jeg ofte blevet belært om.

Markedet VIRKER, prisen stiger ved mangel og efterspørgslen tilpasses udbuddet.

Skidt med at det giver inflation, man må ikke pille ved markedet.

Sarkasme kan forekomme.

 • 7
 • 23

Der er gaslager i Lille Torup og Stenlille. Der var for en del år siden tiltræk til at etablere et gaslager lidt nord for Tønder. Der blev målt og undersøgt hvor stort dette lager er men det blev aldrig etableret. Måske er situationen, at der er et behov for et 3. lager nu.

Man kan jo vælge at fylde det 3. lager med biogas produceret i området - der er pænt mange dyr i syd- og sønderjylland og biogas anlæg er nu kendt teknologi. Dette kan medvirke til bedre forsyningssikkerhed og dermed mindre afhænginhed for priser på naturgas/erdgas.

 • 15
 • 2

Er der nogen, der ved hvor mange biogasanlæg der faktisk kan levere til transmissionsnettet? Mig bekendt er langt de fleste stadig koblet på lokale distributionsnet uden mulighed for at levere "opad", dvs. de kan hverken levere til lager eller til eksport.

(Ikke desto mindre har jeg set, at mere end 3/4 af biogassen eksporteres - hvilket i så fald må være vha. "finansielle instrumenter". Gad vide, hvor meget gas disse "instrumenter" kan levere? Måske kan der spares et par fysiske investeringer....)

 • 1
 • 1

Er der nogen, der ved hvor mange biogasanlæg der faktisk kan levere til transmissionsnettet? Mig bekendt er langt de fleste stadig koblet på lokale distributionsnet uden mulighed for at levere "opad", dvs. de kan hverken levere til lager eller til eksport.

Der er besluttet en milliard-investering til kompressorere så det kan komme i lagrene. Det kan du fremsøge. Det tager 1-2 år svjh. før de er klar. De trykker fra distributionsnettene op på den centrale transmissionsnet, som linker til lagrene.

Vi har kun ganske få områder om sommeren hvor biogas overstiger forbruget og ikke kan bruges men flares istedet. Men det kommer flere af disse, hvorfor kompressorne skal bruges.

 • 7
 • 0

Det er selvfølgelig sundt nok at forholde sig pessimistisk til den kommende energisituation, meeen alligevel:

»I et scenarie hvor det antages, at Danmark ikke modtager gas via import fra Tyskland eller Baltic Pipe fra Nordsøen, er der med den nuværende lagerfyldning tilstrækkeligt gas til at dække det danske og svenske forbrug i ca. tre normale vintermåneder under forudsætning om fortsat dansk biogasproduktion.«

Hertil tilføjes, at det blot er et teknisk eksempel, og at gassen ikke nødvendigvis forbeholdes danskerne, da gassen handles på det liberaliserede gasmarked i EU.

Det betyder, at gassen frit flyder derhen, hvor den sælges til højestbydende."

Når gassen frit flyder derhen, hvor den afsættes til højestbydende, hvordan kommer vi så i en situation, hvor vi ikke modtager gas fra Tyskland og Baltic Pipe, hvis det ikke er fordi vi ikke selv vil betale samme pris for gassen som Tyskland, Norge og Polen?

Hvordan kan vi være forpligtede til at eksportere vores egen biogas og gas fra Tyrafeltet, som iht seneste status, forventes i drift inden næste vinter, til Sverige og Tyskland, hvis Tyskland og Norge ikke er forpligtet til at eksportere til Danmark på normale markedsvilkår?

Scenariet forekommer mig temmelig søgt.

For at vi ikke kan modtage gas fra Tyskland og Norge, kræver det enten at både Tyskland og Norge selv mangler gas, eller at de bryder aftalerne og lukker for gassen til Danmark, og i den situation, er vi jo ikke længere forpligtede til at eksportere vores egen gas.

Dermed har vi fra og med næste vinter en årlig egenproduktion på mindst:

 • 720 mio m3 opgraderet biogas + 2.800 mio m3 Tyragas = 3.520 m3

... til et årsforbrug, der i 2022 var 2.286 mio m3 og faldende, og vil således være mindst 154% selvforsynende, oveni at vi nu er på vej ud af denne vinter med 3 vintermåneders gas på lager!

Med mindre rigtig meget går skævt i de næste 9 måneder, så er det ikke et spørgsmål om Danmark kommer til at mangle gas, men om Europa, kommer til at mangle gas, for Tyra-feltet og den danske biogas er naturligvis peanuts, hvis der er regulær gasmangel i resten af EU, og vi er forpligtet til at eksportere til højestbydende.

Men da også resten af EU var i stand til at fylde gaslagrene fra tæt på rekordlavt til rekordhøjt i 2022, trods frafaldet af russisk gas og fransk atomkraft i krise, og endnu flere LNG-terminaler vil blive idriftsat inden næste vinter, mens også resten af EU fortsætter med at reducere gasforbruget, så skal der altså noget af et dommedagsscenarie til før det bliver kritisk.

Med 80-90 mia m3 reduceret gasforbrug, og 156 mia m3 russisk gas erstattet af 80 mia m3 øget LNG og norsk gas, er der for mig at se balance i det europæiske gasregnskab - med mindre bunden går helt ud af fransk atomkraft, inden resten af EU når at få installeret VE nok til at erstatte det.

 • 13
 • 0

Hvordan kan vi være forpligtede til at eksportere vores egen biogas og gas fra Tyrafeltet, som iht seneste status, forventes i drift inden næste vinter, til Sverige og Tyskland, hvis Tyskland og Norge ikke er forpligtet til at eksportere til Danmark på normale markedsvilkår?

Helt korrekt.

Mærkeligt at det skal nævnes igen og igen, at den gas vi udvinder handles internationalt ligesom anden gas. Vi kan købe såvel som andre kan købe.

P.S. Samtidig med at vi handler på gasbørsen, så kan der også eksistere "private" aftaler mellem producenter og forbrugere, så det er vel ikke nødvendigt at al gas handles via børsen.

 • 2
 • 4

Findes der noget info om gaslagerne? Anlægspris, kapacitet, driftomkostninger etc.

Nahhhh - der er en Faktaboks med lidt oplysninger i denne artikel fra 2011. Her stoppede projektet, kan jeg se, idet der ikke er et behov (i 2011).

Det bliver nok op ad bakke at genstarte det projekt, med mindre man opbygger en model med lokale ejere i massevis, der enten er forbruger eller leverandør. Andelstanken kan skifte mening hos mange hvis de selv er en del af projektet og selv får gavn af det.

 • 1
 • 0

Lille Torup var planlagt drænet,men det blev stoppet af lokale protester. I disse for vort land så alvorlige tider er det med afstand den hurtigste måde at øge gaslagerkapaciteten.

https://ugeavisen.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/gaslager-slaas-stadig-med-500-millioner-liter-vand-2022-12-8

Gaslager Tønder var planlagt af et malajsisk gasselskab som ville købe billig gas om sommeren og sælge det dyrt om vinteren. Beboerne vægrede sig i femten år. Det er op af bakke at få tilladelse til at skylle et nyt ud nu.

Google Gaslager Tønder

 • 0
 • 2

Det kan jo være, de kære sønderjyder bliver mere samarbejdsvillige, når de hører, hvad den ekstra lagerplads kan gøre for deres priser på at holde varmen om vinteren.

Det er ikke den samme virkelighed dengang som nu.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten