Energiminister vil have øjeblikkeligt stop for støtte til solceller

Illustration: Wirsol

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) haster her til formiddag en ny lov igennem i Folketinget. Loven skal med øjeblikkelig virkning stoppe en 17 år gammel lov om tilskud til elproduktion på solceller.

Hermed er der atter lagt op til ballade om tilskudsordninger til solceller.

Læs også: Kæmpe solcelleparker slår bunden ud af energiforlig

Ifølge en pressemeddelelse har Energinet.dk fra midten af april modtaget uventet mange store ansøgninger til den såkaldte 60/40-solcelleordning. Den giver 60 øre pr. kWh grøn strøm de første ti år og 40 øre de næste ti år. Ordningen har eksisteret siden 1999.

Samlet set er der ifølge ministeren blevet søgt om ca. 4.500 MW, som kan koste danske elforbrugere ca. 11 mia. kroner i øget PSO-afgift.

Ministeren begrunder sin indgriben således:

»Uden hasteindgrebet vil der ske en ukontrolleret og uplanlagt udbygning af solceller i Danmark svarende til et areal større end Samsø. Der er tale om en udbygning, som hverken er indregnet i energipolitikken eller prognoserne for PSO-udgifter,« siger han og opfordrer derfor et samlet folketing til at stemme for hasteindgrebet, så ordningen bremses i tide.

Læs også: Nyt benspænd: Solcellevilkår ændres halvanden uge før ny pulje åbnes

60/40-solcelleordningen har hidtil tiltrukket begrænset interesse, og ved indgangen til april var der blot etableret solceller svarende til 2,6 MW på ordningen. Forventningen til støtteordningen var oprindeligt en udbygning på 60 MW frem mod 2020.

De nye ansøgninger - hvoraf der alene i april måned er kommet 4.000 MW til - vurderes primært at omfatte store kommercielle solcelleanlæg, der kun producerer strøm til elnettet. Solcelleanlæggene kan derfor sammenlignes med kraftværker, vindmøller m.v.

Læs også: Ny fremskrivning: Solcellerne vil dække 8 pct. af elforbruget i 2025

Ifølge pressemeddelelsen er der allerede givet tilsagn til en mindre del af de 4.500 MW. De ansøgninger vil derfor ikke blive omfattet af et lovindgreb, og de kommende dage vil vise, hvor stor ekstraregningen bliver.

Energi-, forsynings- og klimaministeren indkalder snarest partierne til en drøftelse af, hvordan eventuelle ekstraudgifter til PSO skal betales.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Godt at solcellestrøm nu kan laves for under 50 øre/Kwh over 20 år. Skidt at der kan tjenes så mange penge på det, at det kan svare sig droppe at dyrke jorden.

Efter de 20 år er spørgsmålet om de bliver stående og leverer til markedspris eller om de tages ned? Hvis de bliver stående, så er snitprisen på 50 øre/Kwh de første 20 år i min optik nogenlunde rimeligt, hvis de nedtages er det alt alt for meget.

 • 0
 • 0

Kan dette betyde at solceller er blevet så billigere at købe og installere for landmænd og jordejere, at det i langt større grad kan betale sig af at producerer og sælge elektricitet istedet for at dyrke jorden, og sælge afgrøder. Ordningen er jo rigtig gammel, og kun relevant for store anlæg, som dem vi har set et par stykker af de sidste par år, på 40-50-50 MW. Kan det være rigtigt at der er søgt om 4500 MW samlet effekt. Det svarer jo til at det på en sommedag med sol, hvis kunne producerer al den strøm der er efterspurgt i hele Danmark. Tænk på at puljerne til private anlæg er på 20 MW. Det andet viser vel også at solceller er ved at blive så billigere at de er billigere end havmøller. Mener stadigvæk, at mange havmølleanlæg får en betydelig større støtte de første 10 år. Anholt vindmølleparken får 1.02 kr de første 10 eller 12 år. Er det ikke på tide at de forskellige lande i EU samarbejder i større grad. En del af den strøm som disse kæmpe anlæg vil producerer vil jo når det samtidig blæser, sender strømmen til andre lande, som så kan nyde vedvarende energi for billigere penge. Fordi der så er de danske elkunder der via PSO betaler for andre landes vedvarende strøm. Men når transmissions forbindelserne bliver udviklet løbende, så vil elmarkedet vel også ændre sig. Hvad nu hvis EU fjernede landbrugsstøtten og lagde en stor sum til Vedvarende energiproduktion. F.eks. 40 øre garanteret støtte i 20-25 år pr produceret kwh. Og så lave en pulje på 100 GW.

 • 11
 • 1

Det er da fantastisk hvis solcellestrøm nu er profitabelt med kun 50 øre per kwt. Det er halvdelen af omkostningerne fra havvindmøllestrøm fra Anholdt der får over 100 øre per kwt. Hvad om ministeren sagde fuldt stop for fossile kraftværker samt dyre havvindmølle parker og fuld fart på billig vind og sol på land. Få nu lukket de resterende fossile og biomasse baserede kraftværket og få bygget nogle flere kabler til Norge så vi kan importere ren hydro strøm når vejret ikke giver nok strøm i Danmark. Det bør kunne klares inden 2030 så vores el produktion bliver 100% forureningsfri.

 • 14
 • 5

Har set tilbud på anlæg hvor solcellestrøm kan produceres til ca. 50 øre/kWh - det var på bygningsmonterede anlæg - og ved store landanlæg kunne produktionsomkostningerne tænkes at være marginalt lavere. Så en pris under 50 øre/kWh virker korrekt.

Kan strømmen sælges til 60/40 øre kWh, så giver det jo mening (fra en privatøkonomisk synsvinkel) at opføre solcelleanlæggene.

Tænker dog at branchen ikke er glad for hasteindgreb; der er helt sikker nogen der har brugt tid og penge på at ansøge om disse anlæg. Synd hvis deres arbejde er spildt.

Håber at lovgivningen snart kan kulegraves så at der kan komme noget stabilitet over dette område.

Slutteligt en bemærkning om at elprisen jf. http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...-elpris-_20151217.pdf tænkes at stige fremover - og så bliver hullet i PSO-kassen måske ikke så stort alligevel.

 • 3
 • 1

'Uden hasteindgrebet vil der ske en ukontrolleret og uplanlagt udbygning af solceller i Danmark svarende til et areal større end Samsø"

Kan det nu passe? Jeg får det nærmere til et areal på størrelse med halvdelen af Samsø. Men det er jo også en del.

 • 0
 • 0

Det er tåbeligt at der er en max grænse på 20MW per solcelleanlæg. Den er givetvis blevet indsat af fossil lobbyister for at fordyre den rene energi. Der bør naturligvis ikke være nogen grænse. Et stort anlæg på 300 MW kan selvfølgelig blive endnu billigere end 50 øre per kwt for sol.

 • 10
 • 5

Der er megen snak om at der er behov for mere grøn energi. Sol forventer jeg har det meste af sin production når der er mindre end 50% production på vind. Dermed falder det ok. som supplement.

Lav nogle udbudsrunder hvor der må laves X MW sol på park løsninger per år. -Enten som puljer/år eller rent bud. På de måder kan det ikke løbe løbsk.

Er målet 1GW I 2025 Så læg op til puljer på 1,3 x (1/9)GW I de første 3-4 år og vurder så hvormeget der er bygget, evt om man er foran eller der skal skrues op for noget.

 • 10
 • 0

Så vidt jeg kan se, så er det især adlen, godsejere, der har etableret de store anlæg. Er det derfor man kalder dem for "solcelle Baroner". De ejer jo en masse jord, og for dem er det vel bare en måde at sikre sig et afkast på deres jord. Den jord som jeg formoder de har arvet via deres titel som greve eller hvad det nu hedder.

 • 4
 • 13

1) Gennemsnittet på 50 øre/kWh gælder kun ved 0 % rente. "Normalt" bruger man en kalkulationsrente på 4 % eller der omkring. Derved bliver den omtrentlige værdi over 20 år på 36,7 øre/kWh.

 • 1
 • 0

Accelerationen i udbygningen med solceller er noget af det mest glædelige, der aktuelt sker på kloden.

For 1½ år siden skrev IEA:

"The sun could be the world’s largest source of electricity by 2050, ahead of fossil fuels, wind, hydro and nuclear, according to a pair of reports issued today by the International Energy Agency (IEA). The two IEA technology roadmaps show how solar photovoltaic (PV) systems could generate up to 16% of the world’s electricity by 2050 while solar thermal electricity (STE) from concentrating solar power (CSP) plants could provide an additional 11%." Jf. http://www.iea.org/newsroomandevents/press...

Og IEA er blevet kritiseret for generelt at undervurdere udbygningen med sol-el. Så måske bliver det allerede i 2030 eller 2040, at sol-el passerer 25 % som leverandør til den globale el-forsyning.

Det er en revolution, der er igang. USAs største kulselskaber er gået konkurs. Verdens kulforbrug har toppet. Det er sket længe, længe før IEA m.fl. for nylig forestillede sig, at det kunne ske.

Hold øje med Indien. Indiens planer om øget kulforbrug har ellers været det halmstrå, kulindustrien klyngede sig til. Men Indien er nu også ved at skrue op for sol-el investeringerne.

 • 11
 • 1

Accelerationen i udbygningen med solceller er noget af det mest glædelige, der aktuelt sker på kloden.

@Søren Det udsagn burde nok modereres noget. Det er et faktum, at der i Tyskland er installeret ca. 12% af den samlede kapacitet, som solceller. De er imidlertid kun i stand til at levere ca. 5% af den samlede produktion, og til en pris der over de seneste år har presset elprisen langt op over det (politisk) garanterede maksimale niveau. "Energiwende" er således presset ud på et skråplan bl.a. pga. solceller. http://dbdh.dk/wp-content/uploads/invi_ene...

 • 4
 • 7

Ved forrige ansøgningsrunde var der også søgt om tilskud til en enorm effekt. Men det skyltes at der i ansøgningsskemaet ikke er angiver om der skal indtastes watt eller kW og da mange åbenbert indtaster W så vokser den ansøgte effekt med en faktor 1000.

Dvs, når ansøgningerne er gennemgået er den ansøgte effekt sikkert kun omkring 4.5MW

 • 8
 • 0

Det er, i mine ører, horribelt at vi bruger god dansk landbrugsjord til andet end afgrøder, i en verden hvor der er for mange mennesker til at madproduktionen kan følge med. I min optik bør alle tagene være kilden til solcelle-strøm-produktion. Byerne bruger mest strøm, men har også mange flere tage. De store lader hos landmændene kan levere til nærmeste byer/brugere. Fabriksbygninger plejer også at have et vist omfang. Tagene her i landet vil jeg antage har et areal større end Samsø.

Så mangler vi bare at solcellerne også kan tage energi ud af regn (første resultater set) og vind!

 • 7
 • 9

Lad 3 GW af de ansøgninger blive til virkelighed. Så vi samlet set har 3,5 GW solceller i Danmark. Herved opnår vi cirka fuld produktion hver gang solen skinner over Danmark. Prisen er overraskende billig, 50 øre/kWh, men det er nok fornuftigt af ministeren at slå koldt vand i blodet her. Solceller falder stadig drastisk i pris.

Man kunne bruge 2016 til at lave en plan over denne billige solcelleenergi frem mod 2025 og finde plads til cellerne. I 2018 er prisen vel faldet til omkring 40 øre/kWh så en udbygning på 0,5 GW hvert år fra 2018 og indtil vi når en samlet kapacitet på 3,5 GW kunne være en måde at gøre det på. Herved har vores kræftværker også nogle år til at forstå hvordan solcellerne påvirker deres produktion og agere herefter.

Vejen frem mod 100% vedvarende ser pludselig meget mere overkommelig ud.

Til ministeren, se nu det positive i denne massive forespørgsel om billige solceller frem for bare at lukke det hele ned!

 • 9
 • 1

horribelt at vi bruger god dansk landbrugsjord til andet end afgrøder, i en verden hvor der er for mange mennesker til at madproduktionen kan følge med

@Jens, Ikke nødvendigvis. Noget af det der presser u-landene er at de ikke kan producere fødevare selv til den pris vi "dumper" vores overskudsproduktion til. (med "vi" mener jeg EU og andre I-lande med højtudviklede og subsidierede landbrug)

Så faktisk betyder landsbrugsstøtten og vores overproduktion at vi forhindre u-landene i at udvikle et effektivt landbrug. Dermed vælter pengene ud af landene i Afrika til indkøb af fødevarer.

 • 5
 • 3

Det landbrugsareal, som solceller i fremtiden vil optage, har absolut ingen betydning for den samlede landbrugsproduktion. De 4.500 MW vil optage ca. 0,2% af Danmarks landbrugsareal. Selv en yderst minimal lempelse at kvælstofnormerne vil langt udligne dette. Husk også på, at EU stadig betaler støtte til braklægning for at begrænse produktionen.

 • 14
 • 2

Det er, i mine ører, horribelt at vi bruger god dansk landbrugsjord til andet end afgrøder, i en verden hvor der er for mange mennesker til at madproduktionen kan følge med.

Som ovenstående har jeg også citeret Jens, da der faktisk ikke er en underproduktion af fødevarer. Faktisk smider vi over halvdelen af vores mad ud og er ufattelig dårlige til at konsumere den mad vi køber.

Fødevareproduktionen som sådan bliver bare ulige fordelt. Der kunne sagtens overgåes til økologisk produktion verden over og stadig være mad nok. Vi skal bare som mennesker være bedre til at udnytte de ressourcer vi har og ikke kun spise kød og kartofler hver dag.

De landmænd, hvor økonomien kniber kunne godt bruge deres arealer til udbygning af solenergi og derved tjene nogle penge.

 • 9
 • 3

Third phase of Dubai's DEWA solar project attracts record low bid of US 2.99 cents/kWh: Link: http://www.pv-magazine.com/news/details/be...

"In Jan. 2015, Dubai's record low bid for solar PV electricity at $0.0584/kWh was big news. 16 months later, new record is $0.0299/kWh: -49%!" Link: https://twitter.com/Sustainable2050/status...

"IEA Roadmap (2010): "Towards 2030, large-scale utility solar PV costs are expected to decrease to $0.07-0.13/kWh." Dubai, 2016: $0.03/kWh" Link: https://twitter.com/Sustainable2050/status...

"Solar is now cheaper than coal, says India energy minister India is on track to soar past a goal to deploy more than 100 gigawatts of solar power by 2022, the country’s energy minister Piyush Goyal said on Monday." Link: http://www.climatechangenews.com/2016/04/1...

"How Much Land Would it Take to Power the US With Solar Energy" https://www.facebook.com/ElonReeveMusk/vid...

 • 3
 • 2

Det er jo politisk, denne regering går jo ind for såkald "Grøn realisme". Er ikke sikker på en auken-rød regering ville lave et sådant hovsa-indgreb.

Det jo dejligt med grøn strøm- men vi mangler at få styr på lagring og et ordenlige hvdc-net.

Er det bare mere af Putins gas vi skal brænde af når det er vinter og vindstille?

 • 1
 • 3

Man kunne tro at ministeren løber med dette vilde tal, fordi det hjælper til at begrænse støtten. Størrelsen på 4.500MW lyder ret vildt i forhold til det hjemlige forbrug. Det er helt i orden at tage støtten op til overvejelse, men gør det med virkelige tal, og lad være med at ændre det hvert halve år.

 • 6
 • 1

..... et spørgsmål om at modtage 60 og 40 øre pr kWh. Det forslaget går på, er helt at afskaffe støtte til solceller.

Det må vel sige at solcelleanlæg fremover kun kan afregnes til spotprisen. ?

 • 2
 • 1

Helt enig - udbuds runder til en fast energi mængde er løsningen.

Solceller er de sidste 30 år blevet 10% billigere hvert år, og det vil de også blive de næste 30 år. Det er derfor uforståeligt at klima og energi ministeriet anvender en fast pris, da en sådan efter et år med 10% prisfald bliver en fantastisk god forretning og mængden af ansøgninger derfor stiger kraftigt - som den har så mange gange før. En udbuds runde ville løse dette problem og reducere priserne.

 • 0
 • 0

Nu står der ikke noget i pressenmeddelsen om hvilken type anlæg der tales om, kun at anlæggene fylder så meget som Samsø. På en hektar [ha] flade kan der installeres 700-1000 kW. I dette tilfælde bliver det til 4500 - 6500 ha = 45-65 km^2.

Ingen siger jo, at det er aktiv landbrugsjord. Det kunne jo også være brakjord, urentabel sandjord, industri-tage, flydende, eller noget helt andet, der ikke optager rentabel landbrugsjord (der også kunne være brugt til biobrændsel, der har en endnu dårlige (samfunds)økonomi).

Endelig kan solcelleanlæggene været tiltænkt at skulle fortrænge el brugt i fabrikker, og skal således ikke have de 60/40 hele tiden, kun når fabrikken ligger stille, f.eks. i ferier osv.

 • 3
 • 0

Noget der for alvor vil kunne få gang i produktionen af ren og ufarlig energi samt sikre forsyningssikkerheden et utal af steder ville være at droppe afgiften på el der er produceret af private og virksomheder til eget forbrug. Sælger du strømmen til andre via nettet så rammer elafgiften men man skal ikke betale afgift for el man selv producerer og bruger direkte. Det vil kunne få folk og virksomheder til at installere solfangere og batteri backup/lager i stor stil samt flytte fossilt energiforbrug over på elbiler og varmepumper.

Ministeren burde gå i tænketank og blive visionær og bekymre sig om folkesundheden og Danmarks ve og vel i stedet for at være fossil lobbyisternes stik i rand dreng.

 • 5
 • 0

Alle alarmklokker ringer. At solceller pludselig er blevet rentabel ved en afregningspris på 50 øre vil være ensbetydende med at der er sket en tekniks revolution som jeg ikke kender noget til. Er der det ? Eller Er der en "skattefidus" eller på anden måde EU landbrugsjorstøtte eller hvad ved jeg der gør at der pludselig sker en eksplosion i mængden ( i mw) af ansøginger ?

 • 3
 • 3

For dem der, som mig, bliver mistroisk når artiklen læses - Den er god nok. Der er ansøgt om 4500 MW (4.5 GW). Dog er der kun givet lovning på 87MW.

Ifølge lovforslaget:

"Energinet.dk har oplyst, at der til og med den 29. april 2016 er modtaget ansøgninger på ca. 4.500 MW, og at der er blevet givet tilsagn om pristillæg til ca. 87 MW. De 4.500 MW antages primært at være kommercielle anlæg og svarer til mere end 14 gange elproduktionskapaciteten på eksempelvis Amagerværket. Hvis der måtte blive ydet støtte efter 60/40-støtteordningen for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 4.500 MW, skønnes udgifterne hertil at beløbe sig til ca. 1,4 mia. kr. årligt i de første år efter etablering og ca. 11 mia. kr. i støtteperioden ved en forudsætning om elpriser, der følger Energistyrelsens elprisfremskrivning. "

Se også: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovfo...

 • 3
 • 1

Hvis det virkelig er sandt at der er søgt om 4500 Mw til anlæg mindre end 20Mw og en gennemsnits garantipris på 50 øre per kwt da må økonomien for de der ansøger være virkelig god. Dvs deres omkostning er godt under 50 øre per kwt. Det er en stor overraskelse for mig. Sidst jeg regnede på kwt til et lille 6kw anlæg til huset var prisen omkring 100 øre. Så der er virkelig sket noget med priserne og der er yderligere at spare ved at lave store anlæg. Bedste nyhed I år siden Tesla's annoncering af Model 3.

 • 2
 • 1

... for noget der ligner dækning af alt dansk strøm forbrug i fornuftige perioder af året... Det er sku da billigt?

Altså, selv når solen ikke skinner fra en skyfri himmel, så vil vi være meget tæt på selvforsynende med VE, når vindenergi og solceller regnes sammen.

11 mia. over 20 år er da ikke noget specielt når vi allerede i dag betaler ~750 mio. pr. år. Det vil ca. være en fordobling af PSO-udgifterne.

Hvis man mener det er et problem med de her stigende PSO-udgifter, så synes jeg det er endnu mere sølle at man ikke finder en langsigtet løsning som hjælper implementeringen af VE. I lovforslaget beskrives allerede den næste sorte sky på afgiftshimlen - nemlig den at afskafningen af 60/40-ordningen vil gøre batterianlæg til den bedste løsning økonomisk set. Det vil potentielt set have virkelig uoverskuelige konsekvenser for det nuværende afgiftssystem. Væsentligt mere end ~750 mio. kr. om året.

Hvis virksomheder, husholdninger og kommuner m.v., der betaler en høj elafgift, i stigende grad investerer i batteriløsninger, vil det medføre et mindreprovenu til staten i form af færre indtægter fra elafgifter. På sigt kan der være tale om betydelige beløb.

 • 7
 • 0

Er der en "skattefidus" eller på anden måde EU landbrugsjorstøtte eller hvad ved jeg der gør at der pludselig sker en eksplosion i mængden

Ikke nødvendigvis.

Som privat person, kan jeg købe 4x250 watt paneler for 6900,- De kan give ca 900Kwh årligt eller ca 38 øre/Kwh over 20 år. Prisen er inklusive moms.

Javist der skal andet end panelerne til før det virker, men det var nu bare for at vise prisen.

Som privat kan man få monteret et komplet 10KW kineser anlæg til 61/øre/Kwh over 20 år inkl moms. (om det holder 20 år tvivler jeg så på)

Storscala anlæg der får 50øre/Kwh i snit over 20 år, skulle nok være fint rentable uden behov for "skattefiduser".

 • 7
 • 1

Vi har en energiminister, der gerne vil understøtte DUC, der er domineret af multinationale selskaber og gerne vil påtvinge lokalsamfund fracking gas og gerne vil droppe kystnære havmøller og gerne medvirker til at naturgas har priviligeret markedsposition og gerne vil sikre fjernvarme priviligeret markedsposition.

Vi er igang med en storstilet global energi revolution. Fossiler er dødsdømte - logikken er selvfølgelig at de skal have aktiv dødshjælp og det vil sige ringest mulige rammevilkår og benhård fastholdelse af de krav de opererer under, så de hurtigst muligt lukker. Altså 180 grader omvendt af hvad vores ikke specielt skarpe energiminister vil.

Vestas solgte i første kvartal 2015 en MW i gennemsnit for €910.000 og i første kvartal 2016 for €830.000. Hvis de klarer 9% prisfald årligt, så er vindenergi under 2 US cent i 2021 uden subsidier når PTC ordningen udløber i USA og i 2025.

Hvis man ser på den meget konstante trend for vindmøller, så har de i hvert eneste af de fire seneste tiår syvdoblet den installerede kapacitet. Der er ikke tegn på global afmatning for vind og hvis den ikke kommer inden 2031, så producerer vindmøllerne til den tid ligeså meget elektricitet som hele kloden gjorde i 2014.

Solceller har endnu mere drøn på og vil allerede i 2028 med fastholdelse af den historiske trend producere ligeså meget energi som hele kloden gjorde i 2014.

Fra 2014 til 2015 lykkedes det solcelle industrien i USA at fordoble den totale instalerede solcelle kapacitet på blot et eneste kalenderår. Prisen for utility el faldt med 17% i det samme år.

Lad de nuværende ansøgninger gå igennem med nogle krav til projekterne om effektivitet, kapacitetsfaktor og arealanvendelse og begynd at planlæg lukning af de værste af de tabsgivende centrale kraftværker. (Husk at de er langt dyrere per produceret kWh når de eksternaliserede omkostninger medindregnes).

Fremadrettet skal afregningen tilpasses virkeligheden som uafværgerligt vil bringe voldsomme energi prisfald.

 • 11
 • 2

Hvis der måtte blive ydet støtte efter 60/40-støtteordningen for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 4.500 MW, skønnes udgifterne hertil at beløbe sig til ca. 1,4 mia. kr. årligt i de første år efter etablering og ca. 11 mia. kr. i støtteperioden ved en forudsætning om elpriser, der følger Energistyrelsens elprisfremskrivning. " Se også: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovfo...

Den forventede elpris er her en nøgleforudsætning og kan findes på energistyrelsens hjemmeside. http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...-elpris-_20151217.pdf

Det fremgår på side 11 at disse fremskrivninger viser en stigende elpris, fra et niveau under 20 øre/kWh op til 30-35 øre/kWh. Det fremgår også et forwardmarkederne ikke er lige så "optimistiske".

Hvis elprisen ikke stiger som forudset vil det blive dyrere - hvilket er det som er sket med PSO i forvejen. Selv en mindre forskel kan have stor effekt da forskellen mellem garanti pris på 40 øre (efter 10 år) og så ca. 35 øre ikke er særlig stor - bare 5 øre lavere pris vil jo fordoble den regning. Omvendt vil en højere elpris, hvis den kommer, give markant lavere pris - måske "0".

En effekt på 4,5 GW vil også i sig selv have en effekt på markedsprisen, som ikke er indregnet i forudsætningerne for denne.

 • 3
 • 0

Jeg kan finde solceller i store partier til 0.6$/Wp svarende til 3900Kr./KWp, Hvis du følger solen kan du få 1400KWh ud af det på årsbasis, det giver 14øre per Kwh over 20år. (prisen var kun for selve cellerne)

Effektiviteten er nu så god at du kan konvertere 19% af solindfaldet svarende til 190Wp/m² , så dit 5250m² store tag hjemme på annexet, kan lave en megawatt eller ca. 1.000.000Kwh/år som du kan få 600.000Kr for, så efter 7 til 9 år har du betalt banken tilbage for solcellerne, og det er rent overskud.

'

 • 0
 • 1

Det er utroligt svært at lave forretning i dette land, når de (politikerene) vender op og ned på deres regler med dags varlsel :-(

Hvad med bare at sætte el markedet frit?

Hvis du vil købe strøm der kan indeholde andet end strøm fra vedvarende kilder, skal du betale afgift, ren solcelle strøm eller mølle strøm kan sælges til slutbrugerene for produktionsprisen, til gengæld er der ingen støtte overhovedet.

jeg ved godt de ikke vil slippe en cash cow, men det er da sjovt at forestille sig.

 • 7
 • 1

Ja der skal være plads til en boldbane til hver af de 8 unger, og det skal helst ligge oppe i nord Sælland med en kvadrartmeter prs på 71.000kr. så kan jeg jo sælge det for 372mill. og købe en meget stor solcelle park :-)

 • 1
 • 1

Skattefidus eller ....

De kan give ca 900Kwh årligt eller ca 38 øre/Kwh over 20 år

Som du selv skriver er det KUN prisen på panelerne 6900.- Montage, tab i effektivitet over år, ny inverter efter 10-12 år . + jordleje og renter på investeret kapital.

Jeg synes det kunne være interessant at se en prospekt fra de der har søgt om opstilling af mw anlæg. Eller på anden måde få afdækket "mellemregingerne".

 • 4
 • 0

Lav nogle udbudsrunder hvor der må laves X MW sol på park løsninger per år. -Enten som puljer/år eller rent bud. På de måder kan det ikke løbe løbsk.

Er målet 1GW I 2025 Så læg op til puljer på 1,3 x (1/9)GW I de første 3-4 år og vurder så hvormeget der er bygget, evt om man er foran eller der skal skrues op for noget.

I Tyskland har man netop budgetteret faste beløb med specifikke mål for den nyinstallerede effekt. Støtteordningen har så indbygget en feedback-mekanisme, så støtten aftager efterhånden som målet nås.

I Trentino (en tysktalende del af Italien) har man et sted langs E-45 opført et ca. 1000m langt og ca. 5 m højt støjværn, lavet med solpaneler. Det virker som en god arealudnyttelse. I Danmark går E-20 jo i øst-vestlig retning, så der er da en mulighed for at slå to fluer med et smæk.

Med muligheden for 4.5GW nyinstalleret effekt synes jeg bare man skal se at komme i gang.

 • 6
 • 0

Jeg synes det kunne være interessant at se en prospekt fra de der har søgt om opstilling af mw anlæg. Eller på anden måde få afdækket "mellemregingerne".

Som privat kan man få 10Kw anlæg leveret og færdigmonteret for 61 øre/Kwh over 20 år, det er 49 øre uden moms.

Når der som erhverv købes 4x100 KW anlæg, kan du godt regne med en ret markant lavere pris, inkl opstilling og drift udgifter, renter og jordleje. Den benyttede jord vil typisk give meget lav indkomst i forvejen.

 • 2
 • 0

Hans-Åge Nielsen

Ja der har været nogle meget realitets forskrækkede DJØFFER indover som har valgt den "sikreste" forudsætning nemlig at energi stiger i pris. Deraf problemet for PSO når prisen på energi falder.

Sjovt nok har megatrenden lige siden vi etablerede os som landbrugere gjort energi billigere.

Nu er vi efter en kort prisboble vendt tilbage til den normale trend for industrisamfund og det kommer formentlig aldrig til at ændre sig igen. Energi vil aldrig udgøre en større del af verdensøkonomien end lige netop i år.

Om ganske få år bliver det rentabelt at producere Synfuels.

Når vi baserer Danmark og forhåbentligt senere hele kloden på vedvarende energi, så bliver der massive overskudskapacitet og dermed store mængder overløbende strøm. Dem skal vi finde noget fornuftigt at bruge til.

 • 4
 • 4

Det forhold, at 60/40-ordningen for solceller nu udløser et politisk lynindgreb for at undgå, at milliarderne kommer til at fosse ud af statskassen, afspejler i bund og grund en forbløffende prisudvikling både på el generelt og på sol-el. El er blevet exceptionelt billig.

Jeg har - både for sjov skyld og for alvor - kastet et blik på "Danmarks Energifremskrivning frem til 2030" fra april 2009, link: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

Elprisudviklingen finder man på side 28-29. Den er beregnet på basis af forventninger til brændselsprisudviklingen m.m. Det fremgår, at man for 7 år siden forventede, at elprisen på nuværende tidspunkt ville være omkring 45 øre/kWh. Måske oveni købet i faste priser (2007?). I så fald mere end 50 øre/kWh.

Set igennem 2009-briller er 60/40-ordningen for solceller således ikke dyr. Den er nærmest overordentlig billig.

I mellemtiden har verden blot forandret sig. I dag ligger elprisen på 15-20 øre/kWh. Det er væsentligt under det halve (måske nærmest en tredjedel) af, hvad vi forventede for 7 år siden.

Og at solceller her i 2016 åbenbart kan klare sig indenfor ordningen med 60/40-øre pr. kWh, det havde vi bestemt heller ikke forestillet os for 7 år siden.

 • 6
 • 0

Jeg ved godt der sker en masse energioptimeringer, men vi skifter også mere og mere over til el, f.eks. går jeg ud fra at vi kommer til at se et skift til elbiler. Vil det ikke betyde en stigning af vores behov?

 • 0
 • 0

I Tyskland har man netop budgetteret faste beløb med specifikke mål for den nyinstallerede effekt. Støtteordningen har så indbygget en feedback-mekanisme, så støtten aftager efterhånden som målet nås.

Du skulle næsten have hørt professor Rifferbachs indlæg her http://dbdh.dk/wp-content/uploads/invi_ene... Så ville al snak om tyske ordninger forstumme. Den måde man her har opbygget støtteordninger på, kan næsten ikke gøres dyrere.

 • 1
 • 0

Så længe det dybt forgældede danske landbrug bruger over 80% af landbrugsarealet til dyrefoder (som kun bliver til menneskefoder efter spild af over 80% af ernæringsvolumenet), kan det vist være lige meget med etiske kvababbelser over at solceller beslaglægger landbrugsjord. De små sultne inderbørn får minimal glæde af dansk landbrugs afgrøder - det gør først og fremmest grise og kvæg - og så i anden omgang den rige verdens kødfråsafhængige forbrugere.

Et areal på størrelse med Samsø er da for øvrigt ikke afskrækkende, tværtimod.

 • 2
 • 1

Jeg er enig for så vidt, at solceller ikke bør optage plads, der med fordel kan udnyttes til andre formål. Jeg er dog ikke enig i, at landbrug er den bedste udnyttelse af pladsen. Landbruget i Danmark overlever kun i kraft af massive tilskud, som får solcelletilskuddene til at ligne småpenge.

Oplagte steder til solceller er, udover hustage, støjvolde og autoværn ved motorveje, parkeringspladser, mellem jernbaneskinner, fortove og cykelstier.

Til brug på tage kunne man lave tagsten med solceller: Samme størrelse og facon som almindelige teglsten, men som kobles sammen til større anlæg. Parkeringspladser kan snildt overdækkes med solceller, hvilket også hindrer bilerne i at blive alt for varme om sommeren. Cykelstier og fortove kan laves af "fliser", der kobles sammen på samme måde som de føromtalte tagsten, og er belagt med noget slidstærkt og skridsikkert (men stadig gennemsigtigt). Ultimativt kunne også veje til biler laves af et sådant materiale. Det kræver lidt mere slidstyrke, men burde kunne lade sig gøre -- dog måske med lidt tab i effektivitet. Mellem jernbaneskinner kunne man også lægge solcellefliser. De skal rengøres forholdsvis ofte (hvis der kører dieseltog), men det kan man bruge robotter til.

 • 1
 • 1

Det er helt uvirkeligt at når man gør noget godt for samfundet og udvikler solcelleprojekter sammen med danske landmænd og pensionsselskaber på verdens billigste støtteordning 60/40. At energiministerens og politikernes modreaktion er at ændre loven med tilbagevirkende kraft, det er helt uden for logik, der burde være fest og glæde nu vi kan spare El forbrugerne for milliarder om året.

Det er David imod Goliat, ministeren og sin embedshær har ubegrænset resurser og vi er en lille virksomhed, som får svært ved at ramme en minister selvom han i tirsdags har fejet en masse under tæppet og udstillede Solenergi Danmark som syndebuk i sin halshugning af solcellebranchen. Der er åbenbart ingen sikkerhed i systemet ifm. sådan en hovedløs politisk reaktion!

Bakker Danskerne ikke op om billig vedvarende energi, fremfor dyre havvindmøller, importeret skrald til kraftvarmeværkerne fra England og sort fossil energi, så går danskerne en dyr og beskidt fremtid i møde med politikernes dagsorden på Christians Borg.

For ca. 1,9 mia. kr. årligt som det også koster at finansiere 600 MW havvindmøller, kan vi finansiere 4.500 MW solceller, selv politikerne burde kunne se at det ikke giver mening at støtte havvindmøller og fossilenergi!

Politikerne har pengene allerede, de skal bare omprioritere, f.eks. kan 600 MW af den planlagte havvind ombyttes til 4.500 MW solceller i stedet. Folketinget kunne også droppe de ca. 40 mia. vi bruger om året i Danmark til at støtte fossil energi og i stedet støtte solceller og en hel masse andre ting. Udover 4.500 MW solceller ville vi så have godt 38 mia. kr. årligt til at udbygge velfærd som skoler, sygehuse, institutioner, plejehjem, veje, vedvarende energi, osv.

Vi har alle et ansvar ift. at efterlade en renere jord til vore børn og børnebørn og hvorfor ikke til den absolut laveste pris? De dyre havvindmøller pilles jo ned om få år. Og hvorfor ikke undgå at bruge olie på at sejle importeret skrald fra England til danske kraftvarmeværker som tilmed forurener Danmarks natur og grundvand? der dør i dag årligt over 3 mio. mennesker pga. luftforurening i verden. Ifm. klimaforandringerne får vi flere og flere ekstraregninger grundet fossilenergi, som i dag tilmed suger en gigantisk del af danskernes penge sammen med havvind.

Solceller skaber vækst og arbejdspladser i lokalsamfundet, rent grundvand (da der ikke sprøjtes og gødes) og danskere med solceller ved godt at solceller er helt lydløse, og hvorfor ikke ved stordrift spare 40% på anlæg og installation og opsætte dem i parker. Vedligehold, overvågning og drift er ligeledes lettere og billigere. Solcelleanlæg vil køre de næste 40-100 år, hvor havvind kun holder 15-25 år.

Sammen med pensionsselskaber og kommuner har vi spildt 3 års arbejde, vi står allerede med 400 hektar godkendt jord til vore projekter, men nu med en lov med tilbagevirkende kraft.

Se mere på: www.facebook.com/SolenergiDanmark www.solcelleloven.dk

 • 3
 • 4

Solceller skaber vækst og arbejdspladser i lokalsamfundet, rent grundvand (da der ikke sprøjtes og gødes) og danskere med solceller ved godt at solceller er helt lydløse, og hvorfor ikke ved stordrift spare 40% på anlæg og installation og opsætte dem i parker. Vedligehold, overvågning og drift er ligeledes lettere og billigere. Solcelleanlæg vil køre de næste 40-100 år, hvor havvind kun holder 15-25 år. Sammen med pensionsselskaber og kommuner har vi spildt 3 års arbejde, vi står allerede med 400 hektar godkendt jord til vore projekter, men nu med en lov med tilbagevirkende kraft.

Godt du skriver hvilken baggrund du har. Ja det er spildt.

Troede I virkeligt selv på at det ville lykkes for Jer. ? Så er naiviteten ihvertfald større end godt er.

Nej det er ikke billigt med solceller. Vi kan købe el på det fri marked til en brøkdel af det som det koster fra solceller.

Nej der er ikke mange danske arbejdspladser I solcelleparker. Men der er mange kinesiske, som jo producerer hovedkomponenterne til anlæggene.

Nej det er ikke med tilbagevirkende kraft.

Og så leverer solceller el om sommeren, hvor behovet for el er meget større om vinteren. Og det afspejler sig I pris for el på dage som vi netop oplever nu. En handelspris på omkring 12 - 14 øre / kWh midt på dagen.

Med 4.500 MW oveni, så skal der ikke nogen stor kugleramme til at udregne at så falder priserne endnu mere, hvis det da overhovedet kan afsættes. Lige I dette sekund, er der kun ca. 1.000 MW uudnyttet kapacitet I kablerne til Norge.

Den lave pris til trods, så er der tæt på 100% import fra Tyskland, så de vil næppe heller være interesseret I mere el.

Derfor kunne det da være af en vis interesse at høre hvad I ville gøre med de overskydende 3.500 MW, som vi sandsynligvis ville se en dag som I dag.?

 • 4
 • 4

Og hvorfor ikke undgå at bruge olie på at sejle importeret skrald fra England til danske kraftvarmeværker som tilmed forurener Danmarks natur og grundvand? der dør i dag årligt over 3 mio. mennesker pga. luftforurening i verden.

@Anders Ztorm Du synes at have en opfattelse af at luftforurening kender landegrænser Du glemmer at Miljøet og klimaet får gevinsten i kraft af, at vores affaldsbaserede energi erstatter energi fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Der er lavet mange livscyklusanalyser, som viser, at det samlet set er bedre for miljøet, at vi energiudnytter det engelske affald i Danmark, end at det deponeres permanent på en engelsk losseplads. Idet der jo fra en losseplads udledes Methan og andre drivhusgasser, uden at det tjener noget formål. Så ved i stedet at udnytte energien i affaldet, formindsker vi den samlede belastning af klimaet.

 • 4
 • 2

@Anders Ztorm

Jeg kan godt forstå du er om dig lige pt.

Men er det reelt miljøet der bekymrer dig siden du er fremme i skoene? For så kan du jo bare bruge web-shoppen i dit firma til at sælge solcelle modulerne til alle i landet, og til samme pris som i de nu stoppede projekter.

Jeg tænker at du må have fået en ret god ramme aftale på plads med dine leverandører når du stod med en ramme ordre på 14,4 millioner styk 250 watt moduler.

Jeg mistænker endda prisen har været så god, at solceller helt kunne undvære statstøtte og stadigt være interessante for folk som ikke går efter de voldsomme kapaital afkast.

Jeg af tager i hvertfald gerne 20x250watt moduler til den modul pris i har benyttet i projekterne.

 • 1
 • 1

Det er i alt fald meget populært for godsejere med landvindmøller - de har meget jord, råd til miljørapporterne og nærmeste naboer bor ofte blot til leje i godsets boliger, hvilket gør modstanden håndtérbar

 • 0
 • 1

Øh Flemming Ulbjerg du skriver:

"Troede I virkeligt selv på at det ville lykkes for Jer. ? Så er naiviteten ihvertfald større end godt er."

Hvorfor er det naivt at tro at staten vil have solceller? Hvis ellers staten havde en lommeregner kunne de jo se at med Anholt parken får man 400 MW for 20 milliarder og med de nu skrottede solcelleansøgninger ville man få 4000 MW for 10 milliarder.

Der er vel ikke nogen seriøs forretningsmand som kan forudse at staten gør noget så uklogt, og vel slet ikke når staten selv har meldt en ordning ud om at de ønsker solceller

 • 0
 • 2

Der er vel ikke nogen seriøs forretningsmand som kan forudse at staten gør noget så uklogt, og vel slet ikke når staten selv har meldt en ordning ud om at de ønsker solceller

Måske ikke.

Problemet er jo at vi eksempelvis dage som vi har nu, vil stå med 3.000 - 4.000 MW eleffekt, som der ingen afsætninger for. Det vil ikke engang være teknisk muligt at afsætte det. Husk på at vi får leveret 1.500 MW fra Tyskland på grund af deres lukrative VE afregning. Vi fik I går ca. 2.000 MW fra de vindmøller, vi allerede har. Solceller gav op mod 650 MW. Og vores forbrug lå på ca. 3.200 MW.

Kort og godt, uanset prisen for solcellestrømmen, så er der intet behov for noget der ligner 4.500 MW ny solcellekapacitet.

 • 3
 • 1

vel slet ikke når staten selv har meldt en ordning ud om at de ønsker solceller

Som udangspunkt er det selvsagt et problem, som er skabt politisk. Jeg må også sige at indimellem, så overhaler virkeligheden ofte det politiske system. Senest med omlægningen fra års netto til time netto for solcellerne.

I min optik, burde 60/40 aldrig have været en mulighed, men alene de ordninger, hvor mængden er begrænset (20 MW / år)

Jeg er stadigt af den mening, at et firma, som ikke tager risikoen for ændret lovgivning I agt, ikke har gjort deres hjemmearbejde godt nok.

især ikke når et projekt vokser til en så voldsom størrelse, som de 4.500 MW ny kapacitet jo er.

Som tidligere nævnt vil vi end ikke være I stand til fysisk at aftage den mængde. For slet ikke at nævne at det vil tvinge spotprisen ned under et 0, samtidigt.

Igen, uanset pris for el fra solcellerne, så er der INTET behov udover nogle få hundre MW I meget lang tid.

 • 2
 • 1

Det vil ikke engang være teknisk muligt at afsætte det.

Flemming - jeg var til konfirmation hos min bror søndag meget tæt på den tyske grænse - de danske vindmøller snurede lystigt medens de tyske stod bomstille

Hvorfor - det ved jeg ikke; men mit bud er at solcellerne i det nordtyske overtrumfede møllerne, der er billigere at stoppe.

Er det sådan situation til fantalisitrillioner man ønsker sig i Danmark?

Jeg gør ihvertfald ikke.

Det vil være rart hvis fortalerne for mange flere solceller vil udpege hvilke dele af den eksisterende elproduktion der skal standses i dage som vi oplever lige nu ? Og fortælle hvor den producerede solcellestrøm skal bruges. Til hvilken pris og med hvilke ekstraomkostninger der evt følger med ?

 • 1
 • 1

Det vil være rart hvis fortalerne for mange flere solceller vil udpege hvilke dele af den eksisterende elproduktion der skal standses i dage som vi oplever lige nu ? Og fortælle hvor den producerede solcellestrøm skal bruges. Til hvilken pris og med hvilke ekstraomkostninger der evt følger med ?

Samme spørgsmål og tanker må naturligvis også gælde for fremtidig udbygning af Vindmøller.

Jeg ser gerne udbygning med masser af både solceller og flere vindmøller, de supplerer jo hinanden ret godt.

Men uden politisk vilje til fleksible energiafgifter, er alle disse spørgsmål og tanker jo ret ligegyldige!

Prisen for mere, men også bedre udnyttelse af sol/vindstrøm er: Fleksible el-afgifter, så skal forbrugerne og markedet nok selv klare resten.

Vi kan f.eks bruge både sol og vindstrøm til at fortrænge brugen af olie/gas/træpiller/biomasse Både i individuelle huse såvel som i fjernvarmen, gerne som el-patroner styret af energinet.dk (kraftvarmeværker er dog lidt udfordret mht til rentabilitet i at have et kraftværk stående stille X dage/uger om året)

Prisen på el til el-patronen skal være så lav at selv folk med træpiller vælger at få en sådan installeret i deres varmesystem. (evt skal den bare matche Kwh prisen på træpiller og så lave et lovkrav)

Der bliver så en del manglende afgifter fra Olie og Gas, men den mangel er jo ikke værre end manglen på samme når folk installerer træpillefyr.

Som andre også er inde på, så er en hindring for ret megen mere Sol og vind, den manglende infrastuktur til udlandet, men det behov vil være mindre i fald vi kunne aftage noget mere selv via f.eks el-patroner.

Skal vi væsenligt videre med sol/vindstrøm end det el-patroner kan give os og tænke en lille smule samfundsøkonomisk må vi "bestikke" Normændene ved at betale for udbygning af deres infrastruktur og vandkraft.

Vil vi ikke det? Så må vi vel lave brint, og/eller Pumped storage der dækker det meste af Møn, Himmelbjerget ligeså.

Men både brint og pumped storage er dyre løsninger, men jeg antager dog at det samfundsøkonomisk er billigere end at vi alle sætter et batteri op i skuret ??? Batterier har jo et ret seriøst miljø problem i produktionsfasen, især under udvindingen af metaller!

Spørgsmålet er om politikerne vil igen igen sidde stille og blive overrasket af en teknologisk udvikling, der ender med at det bliver rentabelt for hr/fru Danmark at gå i ø-drift. Det sker dog ikke lige i morgen, men det skal nok komme en dag.

Ganske som der kom en dag, hvor 60/40 ordningen blev umanerligt rentabel.

 • 1
 • 1

Men uden politisk vilje til fleksible energiafgifter, er alle disse spørgsmål og tanker jo ret ligegyldige!

Fleksible afgifter flytter intet set over uger eller måneder. Det kan flytte lidt indenfor samme døgn eller ganske få dage. Vi har i dag en ret stor kapacitet af elkedler på varmeværkerne. Vist i nærheden af 1.000 MW. Udfordringen er den enkle af varmeaftaget fra disse er ret beskedent om sommeren hvor sol jo leverer hovedparten af sin produktion. For øjeblikket er disse elkedler fuldt ud optaget af at regulere det tyske elnet. Prøv at se på sammensætningen netop i disse dage. Og prøv at give dit bud på hvor 4.500 MW yderligere solceller skulle kanaliseres hen. ?? Du kan se det på Elsystemet netop nu, på Energinet.dk.

 • 2
 • 0

Prøv at se på sammensætningen netop i disse dage. Og prøv at give dit bud på hvor 4.500 MW yderligere solceller skulle kanaliseres hen. ??

Tyskland virker nærliggende, så kan man også slukke for kedlerne når der ikke er brug for varmen.

Et af de mange store problemer med strøm fra møller er jo netop, at møllerne passer utroligt dårligt med kraftvarmeværkerne, i modsætning til solcellerne der komplementerer førnævnte værker fortrinligt.

 • 1
 • 6

Det kan flytte lidt indenfor samme døgn eller ganske få dage.

Oftest sker udfordringen mht overskudsproduktion også inden for samme døgn eller dage.

Og prøv at give dit bud på hvor 4.500 MW yderligere solceller skulle kanaliseres hen. ??

Som jeg skrev, så er vi udfordret mht infrastuktur og lagring og vi kan derfor ikke opsætte yderligere 4,5 GW sol eller 4,5 GW vind for den sags skyld.

Indtil disse infrastuktur ting er på plads, billigt (læs især til/fra norsk vandkraft) kommer vi ikke ret meget videre med hverken sol eller vind.

Jeg kender godt energinet.dk har kigget der mange gange, synes det er jævnligt at kapacitet til nabolande ligger omkring max, enten den ene eller den anden vej.

Jeg antager at der er "nogen" hos energinet.dk der ligger inde med beregninger på hvor den rentable grænse er for hhv sol og vind med nuværende infrastuktur, sikkert også hvor grænsen er når de planlagte og påbegyndte nye HVDC udlandskabler er klar.

Fleksible energiafgifter kan give fortrængning af andre energikilder til varmeproduktion og dermed løfte andelen af sol/vind i den samlede energiforsyning. Selv om de fleksible afgifter kom, ville en god del at de 4.500MW sol på en blæsevejrs dag som i dag havne "ingen steder" dvs direkte i skraldespanden.

Men hvis nu det ikke havde blæst så var der jo fint plads til det!

"ingen steder" er et ret dumt sted at smide energi hen, men så længe vi ikke har sæsonlagre til det. Så bliver vi nød til at acceptere at der er dage hvor "ingen steder" skal benyttes.

Kan vi erstatte en nogle af de der "ingen steder" med el-patroner i parcelhuse til fortrængning af olie/gas/biomasse. Så er det faktisk et ret godt sted at sende det hen, for dermed har vi jo "lagring" på en del af overskuds strømmen. Og det koster ikke ret meget at bygge in el-patron ind i et eksisterende vandbåret varmesystem.

 • 0
 • 1

... og hvilken er nemmest at afsætte?

Hint: vindmøllerne producerer 2/3 af energien i vinterhalvåret, hvor vi selv bruger mest energi, og hvor de norske og svenske magasiner tømmes.

Solcellerne producerer 3/4 af deres energi i sommerhalvåret, hvor elpriserne er under pres, fordi der strømmer mere vand til magasinerne end Norge og Sverige selv kan nå at bruge i sommerhalvåret.

 • 1
 • 1

Hvorfor skifter du lige pludseligt over til at snakke om års produktion? Det giver jo ingen mening når vi snakker om instaleret ydelse.! 4,5GW sol kræver samme styrke af infrastrukturen som 4,5GW vind.

Blot for at gøre opmærksom på at sol har et meget større behov for kapacitet i infrastrukturen end vind, når vi ser på årsproduktionen.

Vi er enige. 4,5 GW ?? lader sig ikke implementere uden en kraftig udvidelse af infrastrukturen. Også af den grund var et stop for 60/40 ordningen nødvendigt.

Bliver spændende at se prisen for Kriegers Flak, når den foreligger til december.

 • 3
 • 1

Solcellerne producerer 3/4 af deres energi i sommerhalvåret, hvor elpriserne er under pres, fordi der strømmer mere vand til magasinerne end Norge og Sverige selv kan nå at bruge i sommerhalvåret.

Plus en masse billig el fra Tyskland, når deres solceller yder meget. Helt nøgternt så vil jeg hellere købe solel i Tyskland til 15 - 20 øre/kWh, end betale danske ejere af solceller 60 /40 øre for en tilsvarende kWh.

 • 4
 • 0

Helt nøgternt så vil jeg hellere købe solel i Tyskland til 15 - 20 øre/kWh, end betale danske ejere af solceller 60 /40 øre for en tilsvarende kWh.

Endnu bedre ville det være at få strømmen gratis fra Norge eller få penge for at aftage strøm, når deres vandmagasiner løber over, og videresælge samme strøm til Tyskland, (eller UK hvis man fortsætter med planerne om kabel mod vest) for de samme 15-20 øre, når vi nu er ved eksempler på, hvad der vil ske ved mere solel.

Vandmagasinerne vil jo være overfyldte også når solen ikke skinner, hvorfor strømmen vil blive blive billigere i hele sommerperioden.

Så bliver der også råd til at betale danske solcelleejere en smule ekstra. Personligt ville jeg hellere tilgodese danske solcelleejere end tyske; men Flemming ser altså anderledes på det.

Det bliver godt nok sværere at få økonnomi i især havvindmøllerne; men disse er i forvejen urentable når tilskudsperioden udløber.

 • 0
 • 6

Så bliver der også råd til at betale danske solcelleejere en smule ekstra. Personligt ville jeg hellere tilgodese danske solcelleejere end tyske; men Flemming ser altså anderledes på det.

Jeg vil ikke købe en vare jeg ikke har behov for. Eller kan købe til 1/4 af prisen et andet sted, hvis jeg endeligt fik behov. Men sådan er vore interesser jo forskellige. Det er de tyske elforbrugere der forgylder de tyske solcelleanlæg. Danmark hjælper dem af med el. Enten ved en lav spotpris. Eller ved direkte at modtage penge for at bortregulere deres overflødige el, som ikke kan sælges.

 • 4
 • 1

Og prøv at give dit bud på hvor 4.500 MW yderligere solceller skulle kanaliseres hen. ??

I går var vores udlandsforbindelser i knæ

Idag og i skrivende stund, kl 11:10 Ville 1,9 GW solceller give os et rent nul på vores udlandskabler i begge retninger, import/eksport Med andre ord: Kan der godt findes plads til rigtigt mange flere MW solceller.

Men 4.500 oven i det vi allerede har, vil stadigt være for meget. Men de 2.000 ville vi godt kunne opsætte og så acceptere at vi på dage som i går skulle tage beslutning om hvilke el-produktions dele der skulle kobles fra.

Antallet af disse slukkede enheder vil kunne formindskes lidt med aktiv styring af el-patroner i de huse der fyrer med olie/gas/træpiller.

500.000 huse med 2KW vil om sommeren ikke flytte så mange af 1.000MW som de ser ud til, Det er kun i den første time indtil kedlerne er på max temp. derfra vil det kun være forbrug og varmetab der skal dækkes, det er dog stadigt bedre end intet.

Om vinteren vil de kunne trække alle 1.000MW næsten konstant.

 • 0
 • 1

Idag og i skrivende stund, kl 11:10 Ville 1,9 GW solceller give os et rent nul på vores udlandskabler i begge retninger, import/eksport Med andre ord: Kan der godt findes plads til rigtigt mange flere MW solceller.

Michael.

Det er så den teknisk / energimæssige side af sagen.

Men hvordan med økonomien. ?? Den pris vi kan forvente at få for el til udlandet, vil alt andet lige falde, når vi udbyder mere. Kan vi producere til < 15 øre / kWh, som vi må påregne at skulle ned under. ?

 • 2
 • 0

Men hvordan med økonomien. ??

Den vil være "AV" :)

Men hvis vi vil have markant mere grøn strøm fra fluktuerende kilder (sol & vind) må vi betale for det. Det er et valg, men det koster.

Ud over at etablere flere og tykkere udlandforbindelser. så er mit forslag en konverting af overskudsstrøm til varme, ikke alene kan det direkte fortrænge en del forbrugs af olie/gas/træpiller, men har også den fordel at det kan lagres ret billigt i modsætning til el.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten