Energimangel: Norske politikere vil reducere eksport af strøm til EU

24. september 2021 kl. 10:19110
Energimangel: Norske politikere vil reducere eksport af strøm til EU
Illustration: Bigstock/leaf.
Stigende energipriser og halvtomme vandreservoirer på de norske vandkraftværker får norske politikere til at foreslå reduceret eksport af strøm til EU. Ikke en reel mulighed, siger direktør for Energinet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Politikere fra de norske partier Senterpartiet og Rødt lufter muligheden for at reducere norsk eksport af strøm til det europæiske energinet.

Men afdelingsleder for elmarkedet ved Energinet, Johannes Bruun, mener ikke, at nordmændene kan skrue ned for eksporten af strøm for at beskytte de norske forbrugere mod høje priser inden for de europæiske lovrammer, som er med til at regulere en dynamisk eksport/import af energi på markedet:
»Senterpartiet har udtalt, at de selvfølgelig vil bevæge sig inden for gældende, europæisk lovgivning, så vi kommer formentlig ikke til at se nogle problemer for forsyningssikkerheden i den her forbindelse,« siger han til Ingeniøren.

Han påpeger, at det danske elnet desuden er effektivt sammensluttet med elnet i både Sverige, Tyskland og Holland, og at der kommer en forbindelse til UK i 2023.

“Det er netop en effektiv forbindelse mellem de europæiske elnet, der kan skabe forsyningssikkerhed, i takt med at vi bliver mere og mere afhængige af vind og vejr i forhold til elproduktion, og det er jeg sikker på, at de norske politikere også vil ende med at konkludere,” siger Johannes Bruun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mangel på vand i vandreservoirer ved kraftværkerne og stigende, europæiske energipriser fik politikere fra flere partier til at foreslå en reduktion af el-eksport til EU-landene. Det fremgår i en artikel fra Berlingske.

Udbud og efterspørgsel

Udvidelse af strømproduktion har svært ved at følge med den stigende efterspørgsel, der følger øget elektrificeringen i flere europæiske lande.
I den sammenhæng er vandkraftværker på de norske elve ikke en oplagt løsning, fordi den klima- og miljømæssige påvirkning kan være for høj.

Det har medført, at norske politikere har besluttet at bremse udbygningen af vandkraftværker, selv om der er geografiske potentiale til det. Derfor vil det ifølge Johannes Bruun også komme nordmændene til gode, at de er en del af et større og mere dynamisk energisystem.

Derudover har de stigende elpriser i følge Dansk Energi særligt at gøre med prisen på fossile brændstoffer. Organisationens eksperter forventede faldende efterspørgsel i forbindelse med coronakrisen. Derfor så man et fald i investeringer i miner og borerigge, som nu har ført til, at udbuddet af kul, olie og gas ikke kan følge med efterspørgslen. Eksempelvis er prisen på naturgas steget med hele 600 procent.

110 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
111
8. oktober 2021 kl. 19:25

Peder Stoholm - jeg synes der er perspektiver i det du skriver, og hvis det er en mulighed i det omfang, du kommer frem til (vil ikke være den første gang Energistyrelsen undervurderer perspektivet i en teknologi), så skal den mulighed selvfølgelig ikke ignoreres.</p>
<p>Det er imho bare for detaljeret at debattere i denne tråd.</p>
<p>Måske skulle du overveje at starte en ny tråd, specifikt for denne teknologi, så folk ikke har hovederne fulde af "energimangel", Putin og norske vandmagasiner, når du sætter dem ind i teknologien.

@Søren Lund

Mange tak for opbakningen!

Jeg er med på, at vi ikke - gennem debatten her - kan finde frem til, hvordan noget så komplekst som VE-systemet nærmere skal "skrues sammen". Det er en opgave for systemanalytikerne, men som så blot ikke må glemme at "fodre" f.eks. Balmorel med alle potentielt samfundsøkonomiske teknologier, med tillagt samfundsøkonomisk værdi/omkostninger af væsentlige medfølgende fordele og ulember.

Det kan i nogen grad skyldes min manglende uvildighed, men jeg synes, at et forholdsvis betydeligt og billigt opnåeligt omfang af backup fra bio-kraftvarme er mindst lige så relevant som det i øvrigt debatterede, - netop når det som her handler om ""energimangel", Putin og norske vandmagasiner".

110
8. oktober 2021 kl. 14:07

Du undviger at svare på om ikke "mit" forgasningsbaserede bio-kraftvarmeværk (på f.eks. 200+ MW el) burde lægges ind i Energistyrelsen "teknologkatalog", så muligheden ikke fortsat ignoreres ved Balmorel-systemmodellering?

Peder Stoholm - jeg synes der er perspektiver i det du skriver, og hvis det er en mulighed i det omfang, du kommer frem til (vil ikke være den første gang Energistyrelsen undervurderer perspektivet i en teknologi), så skal den mulighed selvfølgelig ikke ignoreres.

Det er imho bare for detaljeret at debattere i denne tråd.

Måske skulle du overveje at starte en ny tråd, specifikt for denne teknologi, så folk ikke har hovederne fulde af "energimangel", Putin og norske vandmagasiner, når du sætter dem ind i teknologien.

109
8. oktober 2021 kl. 13:18

Til dette i mit indlæg #26: """Som jo nok også gældende for mig selv, er der meget, der er muligt, når det lige er det, man ønsker, men jeg synes, at der bør regnes på samfundsøkonomien for alternativerne og ser intet argument for ikke i det mindste at gøre dette. -Dvs. inkl. måske 3 -4 GW central biokraftvarme, der årligt nok kører tre - femtusinde timer på (i gennemsnit) """

Svarede Søren Lund i indlæg #30:

4 GW i 3-5.000 fuldlasttimer, er i bedste fald det højeste, vi kan generere med den biomasse, vi kan producere CO2-neutralt og bæredygtigt på dansk grund, og det rækker næppe hvis vi også skal forsyne vores andel af langdistancefly og -skibe med biobaseret brændstof.</p>
<p>VI er ikke i nærheden af at genere så meget energi, med den biomasse vi bruger i dag, hvoraf over halvdelen er importeret.</p>
<p>Og hvis løsningen fremover beror på af en det skal importeres, så er vi jo ude i en løsning, der ikke kan anvendes globalt.</p>
<p>Hvis du derimod, med "(i gennemsnit)", mener at det skal fokuseres på tørår, er det sådan set ikke et alternativ til #22, for det er ret præcis det jeg foreslår.</p>
<p>Altså at vi skal dimensionere et system, der på et normal-år kan forsynes udelukkende af vindmøller i interaktion med damvarmelagre og udveksling med skandinavisk vandkraft og de andre vindmøllelande i Nord- og Østersøregionen, og suppleres med lagret biomasse i tørår.</p>
<p>4 GW er omtrent det vi kan sende til Norge og Sverige via kablerne, når vindmøllerne dækker behovet i DK, men det behøver ingenlunde at køre 3-5.000 timer om året i gennemsnit, for at støtte Norge i tørår, så vi behøver slet ikke at udvinde al den biomasse.</p>
<p>Biomasse skal med andre ord reserveres til fly- og skibsbrændstof samt backup i tørår.

Du undviger at svare på om ikke "mit" forgasningsbaserede bio-kraftvarmeværk (på f.eks. 200+ MW el) burde lægges ind i Energistyrelsen "teknologkatalog", så muligheden ikke fortsat ignoreres ved Balmorel-systemmodellering?

Hvis der vha. mere brændselsfleksible anlæg skiftes til brug af kun danske ressourser, behøves til f.eks. 3,5 GW el i 4000 timer/år med en elvirkningsgrad på 40%: 3,5 GW x 4000 timer x 3600 sek/time / 0,4 - = 126 PJ brændsel, svarende til ca. halvdelen af typisk skønnede i alt 250 PJ, hvilket især synes muligt, såfremt nye og mere fornuftige rammebetingelser tilskynder til anvendelsen på effektivt backup-ydende m.m. KV-værker.

Men hvorfor se bort for muligheden for import i f.eks. dårlige halm-, vind- og vand-år, så længe der kan importeres affaldstræ fra skove, hvori træerne - klimamæssigt set - har stået problematisk længe og måske endda ellers indgår i naturbrande? Indtil flere lande måtte vågne op til biomasseforbrugende dåd, kunne vi til gengæld sigte på (netto) eksport af el. Eller skal vi også allerede nu se bort fra havvind, fordi farvandene omkring Danmark kan tænkes at blive overfyldte i en grad, der kan tænkes at gøre problematisk indhug på bestandene af trækfugle mv.?

Og nej, det dur ikke at fokusere dansk bio-kraftvarme ret meget på - endda vanskeligt forudseelige - "tørår", for den er der med garanti ingen anlægsinvestorer, og heller ikke ret meget kompetent kraftværkspersonale, der hopper på. Men hvis vi satser på elproduktion på en fornuftig blanding af vind, sol og biomasse, kan vi stadig hjælpe nordmændene i perioder med ellers overskydende vind og sol i Danmark, og vi kunne bedre udvære el fra Norge, når det - som på det seneste - skorter på både vand, sol og vind.

Du skal bare kunne "leve med", at der "slutteligt" behøves væsentlig mindre (6 - 8 GW?) af den - marginalt set - dårligst udnyttelige fluktuerende kapacitet med tilhørende dyr og tabsbehæftet el-til-el-lagring/PtX samt infrastruktur, ligesom vandmiljøet vil kunne beskyttes ved bl.a. regional omfordeling af termisk oprensede næringsstoffer, og ligesom brændselsleverandører i bl.a. økonomiske yderområder, vil kunne opnå indtægter i stedet for udgifter.

Og så er der muligheden for samtig regulerbar produktion af biokoks for - potentielt jordforbedrende og da selvforstærkende - deponering af kulstof. Det kan man - når bortset fra regulerbarheden - også gøre med simplere pyrolyseanlæg uden el-produktion, hvis man tør tro på, at der altid - inkl. langsigtet - vil være tilstrækkeligt betalende kunder til en væsentlig større mængde biokoks, selvom det formentlig er den første tilførte koks, der har størst jordforbedrende virkning.

Hvis jeg var investor for egen risiko og på markedvilkår, ville jeg ligeledes tøve med at investere i dansk produktion af fly- og skibsbrændstof, indtil der er større sikkerhed for, at der ikke opstår et billigt udbud af mere eller mindre færdigt produceret VE-brændstof fra bl.a. dybe udenlandske skove og/eller baseret på ultra billig solcellestrøm fra ørkenagtige områder nærmere Ækvator (som evt. samtidig opdyrkes for bl.a. at opnå en lokal kulstofkilde, fødevareproduktion, kulstofdeponering, ... ).

Begge disse usikkerheder kan begrænses ved, at "mine" forgasningsbaserede og således bl.a. brændselsfleksible og aske-/biokoks-recirkulerende biokraftvarmeværker realiseres først (og en stor del gerne inden 2030), hvorefter der om ønsket kan tilføjes procesudstyr til alternativt at producere VE-brændstof i perioder med ellers overskydende el på netet. Også dertil fornøden elektrolyse vil kunne indpasses i samme allerede etablere lokale infrastruktur, og - nåe ja - vi har såmænd allerede demonstreret muligheden under et LT-CFB-forgasningsforsøg på halm og med produktion af en første slat metanol: https://www.energy.dtu.dk/nyheder/2019/11/ny-teknologi-kan-levere-baeredygtigt-braendstof-til-transportsektoren?id=40f87739-6511-43c2-a445-a25a58d12464

Forøvrigt vil der kunne produceres VE-brændstof på opgraderet og ligeledes "brint-boostet" biogas (og hvorfra de stadig energiholdige biogasrestfibre - som ligeledes eksperimentelt påvist - kan anvendes som brændsel til den forgasningsbaserede bio-kraftvarme).

107
7. oktober 2021 kl. 20:12

Danmark nok forberede sig på at det bliver permanent at vi kan købe mindre, men dyrere strøm fra Norge i fremtiden

Danmark (øst og vest) har stadig den fedeste pibe mellem Skandinavien og Tyskland. Jylland fungerer sågar stadig som mellemled mellem Norge og Holland selvom begge har et direkte kabel imellem sig. Det gentager sig med England når Viking åbner i 2023.

Danmark har afløst Øresundstolden med et mere naturligt handelsfortrin; simpelthen beliggenhed som mellemled med gode forbindelser på kryds og tværs. Dermed kan Danmark, for nu at bruge dine ord, sælge til højstbydende - og købe fra lavestbydende. Næste skridt kan være energi-øerne i øst og vest. Ikke så god lagring som Norge selvfølgelig, men med bedre beliggenhed.

106
7. oktober 2021 kl. 19:43

Selvom der var ventet drastiske forhøjelser af elprisen så er det alligevel overraskende at det er gået så stærkt:

https://finans.dk/okonomi/ECE13350334/torsdag-aften-gemmer-paa-en-regulaer-afklapsning-til-millioner-af-elkunder/?ctxref=ext

Men en ting er at der har været mindre vind og at der er lavvande i de norske vandmagasiner, vigtigere er det nok at Norge på de seneste har etableret forbindelser til både Holland, Tyskland og England og kan sælge til højstbydende i stedet for kun at være backup for det danske vindmølleeventyr. Det er ihvertfald påfaldende at disse prisstigninger kommer kort efter at disse nye kabler er taget i brug (og hvis det er tilfældet skal Danmark nok forberede sig på at det bliver permanent at vi kan købe mindre, men dyrere strøm fra Norge i fremtiden)!

105
7. oktober 2021 kl. 16:19

Rationalet er vel simpelt!</p>
<p>Pga grøn omstilling har flere og flere producenter valgt ikke længere at arbejde på at finde nye felter, ej heller at udnytte eksisterende felter.

Det sidste er da heldigvis en god nyhed, for olien skulle jo allerhelst blive i jorden, og ikke ud i atmosfæren.

Dermed forhindrer vi jo også flere obstruktioner fra OPEC og Putins side.

Derimod holder dit rationale ikke, for det er jo ikke fordi Putin ikke har åbnet gasfelter nok, at han skruer ned for forsyningerne til Europa.

Som han selv siger, kan vi jo bare acceptere at åbne for Nordstream, så skal han nok skrue op for gassen igen - siger han.

Med andre ord, ren geopolitisk afpresning, som, hvis vi giver efter, så bliver vi bare endnu mere afhængige af Putin's gas, og så ved han præcis hvordan vi reagerer, næste gang han skruer på hanerne.

104
7. oktober 2021 kl. 16:06

Du glemmer helt at du SELV spørger ind til om vind og vejr har påvirket prisen på Texas olie i de sidste par år!

Hvor har jeg spurgt ind til det?

Vi diskutterer el og gas-priser i Europa, foranlediget af din bankmand i #57, som du ikke kunne få armene ned af begejstring over.

Og nej, vind og vejr i Texas har bestemt ingen indflydelse på verdensmarkedsprisen for olie, med mindre vejret er så ekstremt at raffinaderierne i Texas ikke kan fungere.

Det skete i 4 dage i Februar, pga temperaturer som ikke er set i 100 år i Texas, og forklarer absolut på ingen måde at olieprisen er steget med 42 dollars fra Oktober 2020 til 75 dollars i Juni 2021.

Det har intet med vind og vejr at gøre, det er ren geopolitisk obstruktion fra OPEC's og Putin's side.

103
7. oktober 2021 kl. 15:59

Kim Madsen

Pga grøn omstilling har flere og flere producenter valgt ikke længere at arbejde på at finde nye felter, ej heller at udnytte eksisterende felter.

Det har altså ikke en dyt at gøre med grøn omstilling, men derimod helt almindelig økonomi.

Hvis du ikke har nogen penge må du ud og låne og hvis du vil låne penge, så må du overbevise om at du kan betale tilbage.

Kæden er simpelthen røget af for fossil industrien for kun de mest tossegode bankfolk vil stadigt låne dem penge.

De bruger et helt igennem uhæderligt princip til at opgøre reserves, idet de opgår fund, anslår prisen for at udvikle fundet, finder perioden fundet vil producere og multiplicerer med aktuel handelspris.

Enhver kan jo sige sig selv at sådan vil økonomien ikke komme til at hænge sammen.

Hvis vi starter med markedet, så ædes det jo lynhurtigt op af elektrificering og PTX.

Hvis vi fortsætter med subsidierne til fossil industrien, så er de jo ikke mejslede i sten og der er allerede stort pres på at få dem fjernet.

Det bedste fossil industrien derfor kan gøre er at fyre, indskrænke, spare, genforhandle og droppe at søge after nye fund og at udvikle fund - altså næsten hvad de gør.

Når Rusland og OPEC så har valgt at demonstrere imod virkeligheden ved at dreje på hanerne, så er det jo kun et forvarsel som det brandudsalg som kommer om ganske kort tid.

100
7. oktober 2021 kl. 14:15

<em>Nej! - Frost i Texas har sq aldrig været den officielle årsag til at olieprisen på verdensmarkedet steg i Marts 2021.</em></p>
<p>Ok... hvorfor er det så brugt som argumentation i den link jeg har lagt?

Dit link er fra d. 18. Februar, hvor de lagde frosten i Texas til grund for en stigning fra $63,84 til $65,15 = $1,36.

Og du bruger så her, 8 måneder senere, frosten i Texas som argument for at olieprisen er steget fra $33,64 til $75,88 = $42,24 siden Oktober sidste år ?!?

Det var vist ikke helt det de mente med argumentet d. 18. Februar.

99
7. oktober 2021 kl. 13:54

Der er 24 x 7 = 168 timer på en uge, så en gevinst på 130 millioner er ikke et par millioner i timen, men 0.77 millioner i timen

Ah ja, der skrev jeg for hurtigt- det TU citerer Montel for, er 2½mio for spidstimen : " I kveld mellom klokken 20 og 21 vil prisen i Storbritannia bli hele 470,53 EUR/MWh, mens prisauksjonen for NSL-kabelen ga en pris på 117,45 EUR/MWh. I denne timen skal det gå 712 MW med kraft, noe som gir nær 2,5 millioner kroner i flaskehalsinntekter" https://www.montelnews.com/no/news/1261996/h%C3%A5ver-inn-130-millioner-kroner-i-frste-nsl-uke

Montel skriver videre : "Tar man utgangspunkt i prisene på årskontrakten for 2022 i det britiske og nordiske markedet, samt full eksport hele tiden, vil kabelen kunne generere formidable 1,59 milliarder euro i inntekter neste år, tilsvarende 15,8 milliarder kroner.

Det regnestykket baserer seg på en pris på 162,48 GBP/MWh (190,67 EUR/MWh) i Storbritannia og en pris på 60,92 EUR/MWh i Sør-Norge, som inkluderer prisen på områdepriskontrakten for prisområdet NO2."

Det ser ud som rimelige antagelser - den norske elpris var hele døgnet over €100 syd for Sognefjorden, men €50 nord for. https://app.electricitymap.org/zone/NO-NO5?wind=true&solar=false&remote=trueKablet kostede omkring €2mia, så det kan som sagt ret hurtigt være tjent ind, og så melder næste spørgsmål sig - vil NO-UK bygge flere?

Det engelske marked er meget prisfølsomt pga gasmanglen. Da der var god blæst i weekenden, eksporterede England til Frankrig og Holland. Der er 5 franske akraftværker (og nogle vandkraft) der strejker pga. lønforhold.

98
7. oktober 2021 kl. 13:45

Jeg fremlægger et link, hvor i en økonomisk analytiker fra en kendt bank fremlægger sin analyse i forhold til energipris udviklingen, og specifikt indikerer at han ikke mener at energi argenturet har den fulde sandhed.

Og *"analytikeren" fra den kendte bank, forsøger så at rationalisere sin påstand med følgende udtalelse:

"Mens mange faktorer spiller ind, så er det også et faktum, at en grøn omstilling til vejrafhængige energikilder (vind, sol & vand) gør os følsomme over for periodisk manglende vind og lave vandreservoirer, som vi præcist nu er ramt af. Alle bør forberede sig på en dyr energivinter."

Du har stadig ikke rationaliseret hvordan perioder med lav vind, kan få naturgassen til at stige eksponentientielt og uafbrudt siden Marts 2021?

Gasprisen steg fortsat i sidste uge, selvom vindmøllerne producerede mere end rigeligt.

De danske vindmøller har år til dato produceret 7-8% mindre end gennemsnittet, men betydeligt mere end f.eks. i 2016, hvor elprisen var så lav at de svenske atomkraftværker ikke kunne løbe rundt, og derfor blev besluttet at lukke.

Vandmagasinerne var ikke lave før i August-September, men de faldt siden, til dels fordi efterspørgslen på el steg i resten af Europa, som følge af de stigende gaspriser, og UK har endda slet ikke haft adgang til de skandinavisk vandkraft før for 1 uge siden.

Så hvor er logikken ???

Dit link siger endvidere:

"Det er blandt andet en rekordvarm og vindstille sommer i Europa, der betyder, at elpriserne stiger."

Hvordan kan en rekordvarm sommer få betydning for elprisen i Nordeuropa, hvor hovedparten af vindmøllerne leverer, når der stort set ikke bruges energi til køling på vore breddegrader?

Først fik vi at vide et gasprisen steg, fordi Maj var for kold, og nu får vi at vide at den fortsat stiger, fordi Juni-Juli var for varm.

Hvorfor steg el- og gasprisen ikke helt vildt i sommeren 2018, som var meget mere rekordvarm end 2021 (som faktisk ikke var specielt varm).

Den rekordvarme sommer har i stedet betydet at der er produceret en masse solenergi i Sydeuropa, hvor energiforbruget stiger, når det er varmt. Uden solcellerne havde Sydeuropa jo været betydeligt mere afhængige af importeret naturgas!

Sandheden er et gasprisen er steget uafbrudt siden Marts, uanset vejret, fordi putin skruer gasforsyningen præcis så langt ned at den ikke rækker, uanset vejret!

Bankmandens "analyse", er med andre ord en hjemmekomponeret symfoni for tågehorn!

.... som højest kan rationaliseres som en bortforklaring, fordi han ikke vil indrømme at Europa, med Putin som hovedleverandør til energiforsyningen, har malet sig op i et hjørne!

95
7. oktober 2021 kl. 13:04

KM - nu klipper du det ud af den kontekst som du selv kom med: "Årsagen til de seneste pris stigninger på Texas olien"

Nu var det et svar på:

"Og bare inden for seneste to år har prisen på Texas rå-olie svinget mellem minus 10 og plus 75 dollars per tønde - skyldes det vind og vejr?"

Så ja, vind og vejr har haft en indflydelse på Texas rå olien. Som jeg nævner er jeg ikke vidende om at det samme nogensinde skulle være sket med Brent olien.

94
7. oktober 2021 kl. 13:00

Det er kun ham bankmanden, der siger det modsatte, og dig, som fremlægger linket, fordi du fejlagtigt tror at det bankmanden siger, er faktuelt korrekt, for han er da også meget klogere end det Internationale Energiagentur, ikke sandt?

Jeg fremlægger et link, hvor i en økonomisk analytiker fra en kendt bank fremlægger sin analyse i forhold til energipris udviklingen, og specifikt indikerer at han ikke mener at energi argenturet har den fulde sandhed.

Du vælger så ikke at tro på ham. Det er i din ret. Det ændrer ikke noget på at JEG ikke har fremført en stråmand.

93
7. oktober 2021 kl. 12:55

Jeg ser ingen som siger at den LINK jeg fremlagde er ukorrekt!

Nej, for som jeg skrev i #60, så siger dit link jo netop at de nuværende gaspriser intet har at gøre med den grønne omstilling.

Det er kun ham bankmanden, der siger det modsatte, og dig, som fremlægger linket, fordi du fejlagtigt tror at det bankmanden siger, er faktuelt korrekt, for han er da også meget klogere end det Internationale Energiagentur, ikke sandt?

91
7. oktober 2021 kl. 12:20

Så hvad tror du så de oplagrede mængder olie bruges til? Står til pynt?

Hvilke af lagrene?

De strategiske, der skal sørge for at der er olie hvis forsyningskæden bryder sammen?

Importlageret, der sørger for at udjævne forskellen i store enkeltleverencer af råolie og løbende raffinering?

Salgslageret, der sørger for at udligne den løbende raffinering med det varierende salg?

Hvad lageret i hvert fald ikke bruges til er at udjævne salgspriser.

Hvis verdensmarkedsprisen for råolien er faldet og du prøver at sælge til dit lagers indkøbspris, sælger du ikke noget. Det gør alle konkurrenterne, der har benzin der helt magen til din, bare billigere.

Hvis verdensmarkedsprisen stiger og du sælger dit lager til indkøbspris, får du hurtigt udsolgt, men taber penge på at fylde dit lager op. Konkurrenterne, der følger råolieprisen taber ikke på at fylde lageret - de har enten ikke solgt noget eller først solgt til fuld pris da du løb tør.

Hvis du satser på at have så store lagre at du kan købe billigt og sælge dyrt vil konkursadvokaterne fra O. W. Bunker gerne snakke spilteori med dig.

92
7. oktober 2021 kl. 12:26

Jep... men frost var den officielle årsag tilbage i Marts 2021. Jeg kan altså ikke gøre for at nogen vælger det som årsag.

Nej! - Frost i Texas har sq aldrig været den officielle årsag til at olieprisen på verdensmarkedet steg i Marts 2021.

Olieprisen er steget jævnt fra Maj 2020 til Juni 2021, fordi OPEC skruede olieproduktionen ned i Marts 2020, og har holdt den nede lige siden, selvom efterspørgslen er steget.

Jeg mindes til gengæld at vindmøllerne minsandten også fik skylden for strømsvigtet under frosten i Texas - dog kun indtil det stod klart at det var gas- og atomkraftværker der svigtede, mens vindmøllerne producerede som de skulle.

Det er den slags vi nu må høre fra de crackpots, der ikke vil erkende fadæsen med at have gjort os alt for afhængige af OPEC og Putin!

Din olie- og gaspriser er præcis så stabil, som OPEC og Putin ønsker den skal være, så længe vi ikke har installeret nok VE til at gøre os uafhængig af inporterede fossiler!

89
7. oktober 2021 kl. 11:57

"Ifølge Wall Street Journal og flere andre medier blev OPEC+, som består af en endnu større gruppe olieproducerende lande, herunder Rusland, mandag enige om at holde sig til deres nuværende plan for olieproduktion – på trods af appeller om at skrue op for oliehanerne fra blandt andet USA's præsident Joe Biden.

"- Jeg har svært ved at se dem åbne mere. Man sidder i en kattepine i USA og Europa", siger Søren Kristensen om OPEC+'s produktionsplaner."https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-10-06-din-benzin-er-dyrere-end-laenge-og-intet-tyder-paa-at-prisen-er-paa-vej-ned

Vindmøllernes skyld?

87
7. oktober 2021 kl. 11:51

KM - de har 25-30 gr C i Texas p.t.

Jep... men frost var den officielle årsag tilbage i Marts 2021. Jeg kan altså ikke gøre for at nogen vælger det som årsag. Jeg skriver kun hvad de har konkluderet.

84
7. oktober 2021 kl. 11:47

Du bliver ikke bebrejdet at du fremfører noget forkert, men mere at du bliver ved med det efter at have fået facts på bordet, der viser at du tager fejl.</p>
<p>Det er en stråmand at påstå at Jyske Bank har påpeget den sammenhæng du påstår.

Hvem har påpeget hvad i forbindelse med hvad jeg skrev?

Jeg ser ingen som siger at den LINK jeg fremlagde er ukorrekt! Hvor ser du det?

Hvordan kan du påstå at det er en stråmand fatter jeg ikke.

"»Mens mange faktorer spiller ind, så er det også et faktum, at en grøn omstilling til vejrafhængige energikilder (vind, sol & vand) gør os følsomme over for periodisk manglende vind og lave vandreservoirer… som vi præcist nu er ramt af. Alle bør forberede sig på en dyr energivinter,« lyder det fra banken"

Hvorfor det skal være kontroversielt forstår jeg heller ikke. Det er KUN fordi det er tabu i disse fora.

83
7. oktober 2021 kl. 11:44

Gudfaaader i skuret!!!

Deet må du nok sige.. Så meget agressivitet og negativitet der er i dit liv, når man fremlægger en simpel ting, som er faktuel korrekt. Så megen ekstrapolation for at tilpasse det fremlagte som et fjendebillede i din verden.

Gudfaaader i skuret!!!!

79
7. oktober 2021 kl. 11:30

derefter begyndte Danmark selv (startende fra 1972) at producere i større skala i Nordsøen

Det sikrede at vi kunne fylde benzin på bilen og vi fik et naturgasnet så boligopvarmning var nogenlunde sikret. Det fik ingen betydning for vores elforsyning som i al hast blev omstillet fra olie til kul og fungerede på den måde frem til årtusindskiftet.

Så vi må håbe at man i forsyningen udviser rettidig omhu og sørger for at vi har kul nok til vinter og har et par kraftværker i reserve som man er sikker på at kunne starte. Ellers venter der vist forbrugerne en brat opvågnen til "den grønne omstillings" realiteter, hvis både el- og gaspriser bliver 5 - 6 doblet hen over vinteren! Og så må vi naturligvis også håbe at svenskerne og tyskerne venter indtil foråret med at lukke flere atomkraftværker!

Man kan f. eks. følge situationen her, hvor man bl. a. kan se at den strøm vi solgte for et par dage siden til 0 kr da det blæste måtte vi her til formiddag købe tilbage til 2,50 kr/kWh og det erformentlig kun begyndelsen på en lang og meget dyr vinter:

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

78
7. oktober 2021 kl. 11:27

Hvis man (uanset årsagen) vælger at neddrosle produktion af carbon baseret energi (som har bevist at den har kunne holde en pæn stabil produktion gennem tiderne), for istedet at fokusere på en mere variabel produktion der afhænger af andre faktorer der har større og mere uforudsigelige udsving, så vil energi resourcerne fra tid til anden blive mindre og priserne stige.

Det må du forklare bedre ?!?

Vi neddrosler forbruget af fossil energi, ved at erstatte det med den energi som solen genererer.

Hvilke ressourcer bliver dermed mindre?

Leverer solen mindre energi af at vi brænder mindre fossil energi af?

Slipper vores olie- og gasreserver hurtigere op af at vi bruger mere VE?

Prøv for en gangs skyld med noget logisk!

.. og derefter begyndte Danmark selv (startende fra 1972) at producere i større skala i Nordsøen, og var selvforsynende med carbon baserede produkter.

Og det er vi så ikke længere, for der er ikke meget olie og gas tilbage i Nordsøen - men det er måske p.g.a. den grønne omstilling, eller hur ???

Eller kunne det måske have noget at gøre med den nu forsvundne selvforsyningsgrad, og den stadig alt for høje afhængighed af fossil energi - fordi vi har været for sløve til at etablere den VE vi behøver - at Putin lige fik lyst til at teste sin geopolitiske magt, her i Vesteuropa, ved at skrue ned for den gasforsyning, vi i stedet gjorde os afhængige af ?

Det skal blive interessant at se hvor mange penge danske naturgasforbrugere, nu må betale til hr Putin for den fadæse, sammenlignet med den PSO landsbytosserne har jamret over at vi har betalt til vindmøller!

Putin laver lige nu nøjagtig samme trick som OPEC lavede i 1973: Leverede rigeligt gas til lav pris i en årrække, indtil idioterne her i vest bed på, og gjorde os tilstrækkeligt afhænge af det, og nu skruer har bare ned, så gasprisen eksploderer - ganske som forventet.

Resultat: Vi ligner idioter mens Putin klasker sig på lårene af grin - og nu sidder de bankfolk, som ikke havde set det komme, og skyder skylden på vindmøllerne!

Gudfaaader i skuret!!!

77
7. oktober 2021 kl. 11:11

"Hysteri og forvirring Opecs generalsekretær, Mohammad Barkindo, mener nemlig, at regeringer i især Europa har fjernet fokus for hurtigt fra fossile brændstoffer til grønne energikilder.

  • I bærer selv ansvaret for det globale energipris-chok. Igen og igen har vi sagt, at det i mange år endnu vil være nødvendigt med store investeringer i olie- og gassektoren, men der bliver bevidst ikke lyttet, fordi radikale kræfter har sat sig på klimadebatten med budskaber, der er afkoblet fra den virkelighed, siger han på konferencen Energy Intelligence Forum."

Hvis vi lige starter med at konstatere at værdien af kulindustrien er faldet 99% siden 2010 og værdien af olie- og gasindustrien 85%, så er der vel ikke noget at sige til at Mohammad har lyst til at skrige sin frustration ud over prispresserne.

Hvis udviklingen globalt blot holder takten fra det værste år vi har registreret siden årtusindskiftet (16% stigning i output fra sol og vind i 2019), så er der ikke længere nogen fossil industri i 2042 undtagen i lande som er blevet komplet utilregnelige pariaer.

76
7. oktober 2021 kl. 10:58

Og disse udsving har ikke trådt igennem 1 til 1 i forhold til forbruger priserne.</p>
<p><a href="https://www.ok.dk/privat/produkter/benzink..">https://www.ok.dk/privat/…;
<p>Hvilket understreger den udjævning der foregår pga. lagring.

Jeg tror du skal prøve at spørge din nærmeste økonom om en forklaring på hvorfor dette ikke er tilfældet. (Hint: I tilfælde af faldende priser kan du ikke vedblive med at sælge fra dit lager til din indkøbspris.)

Det er sådan set grundkursus i virksomhedsøkonomi.

Her kan man læse lidt om fastsættelse af benzinpriser, hvorfra jeg har sakset dette:

For Danmarks vedkommende er oliebørsen i Rotterdam i Holland den afgørende, når brændstofpriserne skal fastsættes. Alle hverdage handles olieprodukter, og priserne herfra bliver anvendt af benzinselskaberne, når brændstofpriserne for den efterfølgende dag skal fastsættes.

75
7. oktober 2021 kl. 10:44

Søren Lund

For du roder da vel for pokker ikke så debil som Nicolai fornemmer, at du roder primærforbrug sammen med slutforbrug, i en analyse af hvad vi i fremtiden behøver af sol+vind?

Den slags er SHK ekspert i.

I det dårligste år nogensinde siden årtusind skiftet (2019) øgede sol og vind kun output med 16%.

Hvis du plotter 16% årlig stigning i output, så stiger de 3.1% til 100% i 2042.

Lidt tidligere, hvis man beholder vandkraft, geotermi osv.

Der skal næsten en firedobling af elproduktionen til for at producere al mad til alle mennesker på jorden i 2050 med en rig og varieret diæt.

Derfor vil den store energibesparelse ved at droppe fossil energi få ben at gå på.

73
7. oktober 2021 kl. 10:37

Og disse udsving har ikke trådt igennem 1 til 1 i forhold til forbruger priserne.</p>
<p><a href="https://www.ok.dk/privat/produkter/benzink..">https://www.ok.dk/privat/…;
<p>Hvilket understreger den udjævning der foregår pga. lagring.

(og afgifter)

Skal vi tolke dine indlæg i denne tråd på den måde, at din holdning er, at vi skal ignorere den truende klimakrise og fortsætte med at brænde kulbrinter af, fordi det (måske) på kort sigt giver mere stabile forbrugerpriser på energi - i stedet for at sætte alt ind på at udvikle bæredygtige energiformer med dertil krævede storagemuligheder.

Hvis ikke det er din pointe, fortår jeg ikke rigtigt, hvor det er, du vil hen. Hvis det er din din pointe, siger jeg: Skam dig!

72
7. oktober 2021 kl. 10:23

Kim Madsen

At det så er tabu, at påpege en sådan nuværende sammenhæng, kan man ikke bebrejde Jyske Bank eller for den sags skyld andre.

Bare fordi noget er forkert, så er det altså ikke tabu, men bare forkert.

Du bliver ikke bebrejdet at du fremfører noget forkert, men mere at du bliver ved med det efter at have fået facts på bordet, der viser at du tager fejl.

Det er en stråmand at påstå at Jyske Bank har påpeget den sammenhæng du påstår.

68
7. oktober 2021 kl. 09:31

neddrosle produktion af carbon baseret energi (som har bevist at den har kunne holde en pæn stabil produktion gennem tiderne)

I Storbrittanien er Carbon-produktionen neddroslet, men carbon-kapaciteten er cirka den samme - det kan anes i årsoversigten hvor gas groft sagt har afløst kul : https://ourworldindata.org/grapher/share-elec-by-source?country=%7EGBR

De engelske gaskraftværker har nær samme effektkapacitet som de kulkraftværker de har afløst. Men deres brændsel er mere prisfølsomt, da transportkapaciteten er mere snæver, og lagring er mere begrænset. Spidslasten suppleres bl.a af mange små dyre dieselmotorer som brænder gas eller dieselolie. De gamle kulkraftværker havde dårlig svingkapacitet, så de kunne ikke bare skrue op og ned for produktionen.

Kurven "Other renewables" dækker bl.a importerede træpiller til Drax, og biogas og affald. Altså kilder med egen forsyningskæde.

67
7. oktober 2021 kl. 09:03

Og bare inden for seneste to år har prisen på Texas rå-olie svinget mellem minus 10 og plus 75 dollars per tønde - skyldes det vind og vejr?

Nu er det svjv. Brent olie som vi primært benytter os af i DK.

Her er prisudviklingen, som varierer noget, men alligevel holder en gennemsnits pris på i omegnen af 45-50 US$ per tønde (visuelt vurderet fra grafen) siden 1987 til nu.

Da denne klistrede masse samtidig kan oplagres til dårligere tider, så er det med til at delvist udjævne de faktiske pris udsving for slutbrugeren.

Årsagen til de seneste pris stigninger på Texas olien, er tilsyneladende pga. lavere produktion pga. frost.

https://finans.dk/investor/Beretninger/R_stoffer/ECE12770722/raavarer-oliepriser-stiger-paa-frost-i-texas-der-har-saenket-produktion/?ctxref=ext

En sådan vejr mæssig sammenhæng tror jeg ikke vi har set i forhold til Brent olien.

65
7. oktober 2021 kl. 08:37

Det er vel ikke så mærkeligt. Hvis man (uanset årsagen) vælger at neddrosle produktion af carbon baseret energi (som har bevist at den har kunne holde en pæn stabil produktion gennem tiderne), for istedet at fokusere på en mere variabel produktion der afhænger af andre faktorer der har større og mere uforudsigelige udsving, så vil energi resourcerne fra tid til anden blive mindre og priserne stige.

Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er Kim, men jeg kan huske, da den "stabile" produktion af olie - af geopolitiske årsager - fik prisen til at stige til det firedobbelte i begyndelsen af 70`erne. Og bare inden for seneste to år har prisen på Texas rå-olie svinget mellem minus 10 og plus 75 dollars per tønde - skyldes det vind og vejr?

En større grad af selvforsyning - inkl. backupmuligheder vil gøre os mere fri af disse geopolitiske fluktuationer.

64
7. oktober 2021 kl. 08:32

Her er et par relevante TU-artikler :

"Englandskabelen har tjent inn 130 millioner på en uke" https://www.tu.no/artikler/montel-englandskabelen-har-tjent-inn-130-millioner-pa-en-uke/514025Det er et par millioner kr i timen. Hvis Norge har et par heldige sæsoner, kan UK-kablet være tjent ind på et par år - usædvanlig kort tid, og den høje gaspris er årsagen. Kablet er snart på 1,4 GW - det er ret stort, men stadig småting i forhold til det engelske marked på 20-30 GW og det sydnorske marked på 5-10 GW, så elprisen begge steder påvirkes marginalt.

"Kraftkablene til Danmark er snart for gamle" https://www.tu.no/artikler/kablene-til-danmark-er-snart-for-gamle/513896 kræver login Det må være de to 250 MW fra 1977 der er tale om, næppe den nyere forbindelse. I normalår er der ofte god trafik i kablerne mellem Midtjylland og Sydnorge. Såfremt et nyt kabel skal bygges, skal det så stadig gå fra Tjele, eller er det bedre med Holstebro (Idomlund) hvor den nye 400 kV AC linje går til Esbjerg (og dermed Viking jævnstrømskablet til England) ?

63
7. oktober 2021 kl. 07:52

Det er vel ikke så mærkeligt. Hvis man (uanset årsagen) vælger at neddrosle produktion af carbon baseret energi (som har bevist at den har kunne holde en pæn stabil produktion gennem tiderne), for istedet at fokusere på en mere variabel produktion der afhænger af andre faktorer der har større og mere uforudsigelige udsving, så vil energi resourcerne fra tid til anden blive mindre og priserne stige.

At det så er tabu, at påpege en sådan nuværende sammenhæng, kan man ikke bebrejde Jyske Bank eller for den sags skyld andre.

60
7. oktober 2021 kl. 01:30

Her er en anden. Samme indhold.

Ja, og begge fortæller de klokkeklart at de høje gaspriser selvfølgelig intet har med den grønne omstilling at gøre.

At der så sidder en bankmand i Jyske Bank, der tror han er klogere end det Internationale Energiagentur, kan man vel kun ryste på hovedet over - men den type finder man jo også her i debatten.

Hvordan i alverden forestiller den kære bankmand sig at gaspriserne skulle blive lavere, hvis vi ikke vindmøller og solceller til at leverede en del af energien, og Europa på den måde havde gjort sig ENDNU MERE afhængig af Putins gas ?!?

55
6. oktober 2021 kl. 16:49

Denne analysen til Søren Lund (se #23 og #16) er nok alt for enkel. Norge importerte høye priser fra EU lenge før regnet sviktet i august og vannnivået i magasinene sank som en stein fra høyt til lavt nivå. Norske strømpriser påvirkes i veldig høy grad av prisene på Nord Pool og andre europeiske strømbørser. Norsk og svensk vannkraft utgjør ikke en særlig stor andel av EU's samlede strømproduksjon slik at vannkraftens situasjon betyr ikke så mye for prisdannelsen for strøm i Europa.

@Ketill - Det er interessant at følge op på vores diskussion for 2 uger siden, om de skandinaviske vandmagasiners vs den europæiske naturgaspris' indflydelse på elprissætningen i Norge.

Siden vi diskutteret, er der heldigvis faldet en del regn i Sydnorge, og vi har haft en stribe god vindfyldte efterårsdage, hvilket har betydet at den faldende tendens i vandstanden er vendt, og, trods vandstanden stadig er lav, ser situationen dog ikke helt så truende ud for den kommende vinter.

Bemærk nedbørskurverne (fig. 4 og 5): https://www.nve.no/media/12868/2021_39_kraftsituasjonen.pdf

Hvis nedbøren i Oktober og November kommer til at ligne 2020, er der en god chance for at situationen bliver normaliseret, ligesom det skete i 2018 - selvfølgelig set bort fra at vi stadig har et naturgasproblem i resten af Europa.

NVE.no beskriver nu situationen således:

"Høg vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet bidrog til at vekeprisen på kraft falt i alle prisområda frå veke 38 til veke 39. Nedgangen kjem hovudsakleg av at kraftprisane søndag morgon falt ned til og under null. Negative kraftprisar er ikkje vanlege i Noreg, og oppstår typisk når låg etterspurnad samanfall med høg uregulerbar kraftproduksjon.

Meir nedbør og vind bidrog òg til at den norske ressurssituasjonen vart betra samanlikna med veka før. Den norske magasinfyllinga gjekk opp med 1,7 prosentpoeng frå veke 38 til 39, og ligg no 18 prosentpoeng under median."

Altså faldende - ligefrem negative - elpriser, selvom den europæiske naturgaspris er steget med over 50% siden vi diskutterede for 2 uger siden.

Prisudviklingen i Norge, år til dato (Fig. 14), viser at prisen har vent næsen tydelig nedad, selvom naturgasprisen er fortsat med at stige, og det styrker min opfattelse om at de skandinaviske magasiner stadig er den primære prisfaktor på det nordiske marked.

Den kommende fyringssæson, bliver dog uden tvivl meget speciel, så det kan være jeg har en anden opfattelse, når sæsonen er gået. ;-)

53
25. september 2021 kl. 18:17

Rooolig nu, jeg tror faktisk SHK mener variationen af den samlede effekt fra vindmøller i de 14 lande. ;-)

Min kommentar var kun til det som blev citeret - som lød debilt.

Iøvrigt: Jeg er uendelig træt af A-kraft diskussionen her på siden.

Der er ikke noget i den diskussion som kan afgøres med 2 streger under - det er rent energi-politik. Det er et valg på godt og ondt, og vi får aldrig a-kraft i Danmark. Vi kan snakke om hvor det giver mening at bygge A-kraft. OG det gør det mange steder - men det er politik - så der er ikke nogen som har ret. Men det er spild at bruge tid på debat om det i DK.

Klima (og tosserne) er ikke politik - det er videnskab under udvikling, koblet til den globale energi og miljøpolitk, selvom koncensus er formet så er skepsis ok. Men A-kraft politik, og A-kraft tilbeder slås imod drager herhjemme.

52
25. september 2021 kl. 15:53

Så Søren Holst Kjærgaard's tall var opplysende. Hans konklusjoner er derimot uriktige!

Det underholdende er at han bruger det ældgamle REO-argument om at vind+sol kun dækker 3,1% af forbruget (læs: primærforbruget).

Hvad han åbenbart overser, er at vind+sol i de 14 lande, generede en middeleffekt på 64,9 GW, mens de atomkraftværker, han advokerer for, kun genererede 63,6 GW, svarende til 3,0% af det primærforbrug, han åbenbart vil have dækket.

Ja, verdens vindmøller og solceller, generererer i dag ret præcis samme middeleffekt som verdens atomkraftværker, selvom de kun forbruger 1/3 så meget primæreffekt.

Så spørgsmålet til Søren Holst Kjærsgaard, må jo være:

Hvor mange atomkraftværker, mener SHK der skal til, for at dække det nævnte primærforbrug, vel vidende at atomkraftværkerne, tilføjer 2,5-3,0 GW primærforbrug for hver 1,0 GWe de genererer?