Energimærke-fejl skal fanges af it-system

Energimærkningsordningen har været plaget af mange fejl, og flere store bygningsejere som kommuner og private og almene boligselskaber har kaldt energimærkerne for store bygninger decideret ubrugelige. Nu lægger regeringen op til omfattende ændringer på området. Illustration: Botjek

Sidste år var der fejl i hvert femte energimærke, og året før, var der fejl i hvert tredje. Ender fejlene med at give husene et energimærke, der er lavere, end det reelt burde have været, kan det koste titusindvis af kroner på salgsprisen. Derfor har de mange fejl har medført omfattende kritik, og nu vil regeringen ændre ordningen markant.

Læs også: Fejl i næsten halvdelen af energimærker til nye huse

»Det er vigtigt for mig, at boligejere og -købere har tillid til energimærket. Jeg kan godt forstå, hvis nogle har været skeptiske over for mærkets kvalitet, men den tillid håber jeg på at genskabe med den løsning, vi præsenterer i dag,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Kommuner: Energimærke er spild af penge

Energimærkerne skulle anspore flere til at energirenovere, men mange både private og professionelle bygningsejere har stillet spørgsmålstegn ved, om bygningsejerne og samfundet får nok ud af at bruge flere hundrede millioner kroner på energimærkning om året.

Således søgte København, Aarhus, Esbjerg og flere andre kommuner i 2016 om at blive fritaget for at energimærke deres bygninger.

»Vi har et af de mest avancerede systemer i verden, hvor vi kan overvåge energiforbruget time for time. Samtidig har vi screenet alle vores ejendomme i forhold til mulige energibesparelser, og fordi vi sælger energibesparelser, er vi nødt til at have rigtig god dokumentation for besparelserne,« begrundede projektleder Anders Christian Lyngtorp fra Københavns Ejendomme i en artikel her på ing.dk.

Læs også: Kommuner river sig i håret: Energimærkning for millioner er spild af penge

Minister: Automatik skal fange sjusk

I løbet af foråret har regeringen indbudt hele byggebranchen til at komme med input til, hvordan ordningen kan forbedres. Og nu er regeringens plan fremlagt.

»Nøglen til at komme fejlene til livs ligger i data og digitalisering. Og vi skal hurtigt i gang. Vi kan se, at mange fejl skyldes sjuskede indberetninger, som let kunne opdages med digital kontrol. Det vil de blive med den nye ordning, og jeg forventer, at vi har et bedre energimærke allerede i 2019,« siger Lars Chr. Lilleholt.

Når energikonsulenten fremover taster oplysninger om en bygnings størrelse og energiforbrug ind i sit beregningsprogram, vil oplysningerne automatisk blive valideret mod oplysninger i eksempelvis BBR-registret og andre eksterne datakilder. Metoden skal fange fejlene, førend bygningsejeren får energimærket.

Desuden vil myndighederne forbedre deres kontrol af de udstedte mærker og løbende analysere de forskellige fejltyper. På sigt håber regeringen, at der er tilstrækkelig meget pålidelig data til at man helt kan automatisere udarbejdelsen af energimærker.

Så langt er man imidlertid ikke kommet endnu. Derfor vil regeringen også lave en lang række andre ændringer.

De små, de store og de nye får hver sit mærke

For at gøre de – forhåbentlig fejlfrie – mærker mere anvendelige for de mange forskellige typer bygningsejere, vil regeringen desuden opsplitte det eksisterende mærke i tre versioner. Ét for eksisterende mindre bygninger, ét for større eksisterende bygninger, og ét for nye bygninger.

Læs også: Styrelses kritik af energikonsulenter hviler på tvivlsom statistik

I 2016 viste en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.006 personer, der havde købt hus eller villalejlighed i løbet af 2015, at 77 procent af dem var tilfredse eller delvist tilfredse med energimærkningsrapporten.

Kun 29 procent af boligkøbere følger spareforslag

Undersøgelsen viste imidlertid også, at 71 procent af de adspurgte endnu ikke havde gjort brug af forbedringsforslagene i rapporten. 54 procent af de adspurgte forventede dog at gøre det på et eller andet tidspunkt i fremtiden.

Læs også: Boligselskaber blæser på loven: Vi gider ikke tåbelig energimærkning

For at finde ud af, hvad der hjælpe de private boligejere med at gennemføre flere af rapporternes mange forslag, vil regeringen i 2019 sætte gang i nogle »adfærdsøkonomiske eksperimenter med brugerdrevet design og interaktiv formidling af energimærkningsrapporten, så den fremmer boligejernes interesse og muligheder for at reducere energiforbruget i deres huse.«

På hjemmesiden Sparenergi.dk skal boligejerne kunne bruge oplysningerne fra energimærkningsrapporten til at beregne effekten af forskellige energiforbedringer og skræddersy det til den enkelte husstands størrelse og forbrugsmønster.

Lettere og mere brugbart for store bygningsejere

En meget væsentlig del af energiforbruget finder imidlertid sted i store bygninger, der oftes ejes og drives af professionelle organisationer og virksomheder.

De professionelle bygningsejere har været de nok mest kritiske brugere, fordi energimærkningsordningen har krævet, at store bygninger fik fornyet energimærket med et fast årligt interval, der over årene er blevet sat op fra fem til ti år. Men som den ovenstående udtalelse fra Københavns Kommune indikerede følte de store bygherre ikke, at energimærket gav nogen gevinst.

Derfor lægger regeringen nu op til at store bygningsejere kan lade egne medarbejdere stå for energimærket og bruge egne data som input. Regeringen åbner også for, at ejere af store bygninger, kan få lov til at droppe energimærkningen, hvis de eksempelvis udarbejder grundige vedligeholdelsesplaner, laver såkaldte energisyn, hvor alt energiforbrug undersøges, eller indfører certificerede energiledelsessystemer. Disse muligheder – og flere andre, der var med i rapporten "Effektivisering af energimærkningen af offentlige bygninger" – skal undersøges nærmere i den kommende tid.

Mystiske fejl i nye bygninger

For nye bygninger kommer der et tredje sæt regler.

Flere undersøgelser har vist, at energiforbruget i nye bygninger er højere, end man havde forventet, da man besluttede at stramme energikravene i bygningsreglementet frem mod 2020.

En del af forklaringen er, at energirammeberegningerne tager udgangspunkt i en teoretisk virkelighed, men ifølge forskerne er der også tegn på, at der er fejl i mange nye bygninger.

»Brugeradfærden kan måske forklare 20 procent af variansen i tallene. Men så er der måske 50 procent af variansen, der skyldes, at bygningen i virkeligheden ikke er, som man antager i beregningerne. Måske ligger den mere vindudsat, eller der er fejl som utætheder, kuldebroer og fejlindstillede anlæg, som får varmeforbruget til at vokse,« forklarede lektor Steffen Petersen fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet til Ingeniøren sidste år.

Læs også: Skrappe krav har reduceret varmeforbrug i nye huse

Ifølge regeringens handlingsplan mangler energimærkningsfirmaerne, der skal mærke nybyggede huse, muligvis de rette kompetencer. Mellem 2016 og 2017 har man således kunne se en stigning i antallet af fejl i energimærker for nybyggede huse.

Ifølge Energistyrelsens kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2016 var der således fejl i 35 procent af energimærkerne for nye huse, og i 2017 var procentdelen oppe på 45 procent.

Hvornår alle de foreslåede ændringer, skal træde i kraft, har regeringen indtil videre ikke meldt ud.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu vil man til at lave endnu et skandale IT system, i naiv tiltro til at det kan gøre en ordning der er broken-by-design bedre.

Nej, nej, og atter nej - nedlæg energimærkeordningen, og lad i stedet tilstandsrapporten objektivt beskrive isoleringsforhold, tilstand af døre og vinduer, opvarmningsform etc, men uden nogen "forslag".

Undersøgelsen viste imidlertid også, at 71 procent af de adspurgte endnu ikke havde gjort brug af forbedringsforslagene i rapporten.

Det tror da pokker, når forslagene er lige til at lukke op og ... i, hvis de da ikke er direkte himmelråbende tåbelige.

Jeg har eksempelvis tidligere beskrevet situation omkring det hus min datter og svigersøn har købt, og som er velsignet med et energimærke F:

Huset er velisoleret, med nye energivinduer, etc, opvarmet med varmepumpe, og de forrige ejere brugte ca. 8.000KWh om året, dvs. en samlet udgift til el og varme på knap 16.000kr - ind til videre ser det ud til at tallet i år vil ligge på omkring 10.000kWh, da der med to børn jo er en del tøjvask mv. Til gengæld er el-afgiften jo faldet, så prisen vil nok ligge på nogenlunde det samme.

Men forholder energirapporten sig til virkeligheden - nej der laves et opslag af hvad men mener sådan et hus bruger (altså rent teori, som intet afsæt har i virkeligheden), og efterfølgende foreslår rapporten i ramme alvor at der skal etableres centralvarme for 300K samt tilsluttes til politisk korrekt fjernvarme.

Herefter causeres at der skulle kunne opnås en fiktiv besparelse på så og så meget, men det vil jo aldrig kunne ske, bare den faste afgift til fjernvarmeværket beløber sig til ca. 4.300kr om året.

Hvis vi bare regner med en COP på 3 for varmepumpen, og antager at halvdelen af elforbruget er til varme, så kræver det ca. 12MWh at opvarme huset, hvilket ikke er helt galt.

Så hvis der bruges bruges 4.000 KWh til almindeligt elforbrug, og der skal købes 12MWh el fra fjernvarmeværket lyder den samlede årlige regning på:

Fjernvarme fast del : 4.300 12MWh varme: 6.300 Elforbrug: 9.000

I alt: 19.600

Altså en samlet merudgift på 3.600 kr. - hvis man følger "anbefalingerne" i energimærket!

Hvordan i alverden kan man afskrive 300KKr på den måde?

 • 6
 • 0

Energikonsulenterne har motivation til at lave rapporterne så billigt så muligt, og absolut ingen motivation til at gøre det korrekt. Dels er det straffrit at sjuske og dels ved alle at de teoretiske beregninger ikke passer med virkeligheden.

 • 0
 • 0

Og den mystiske fejl der er i nye bygninger er, at rigtig mange er velsignet med gulvvarme, som i teorien skulle være energieffektivt, men som i praksis er en katastrofe, fordi folk gerne vil have det varmt om fødderne, når nu de har gulvvarme.

Parret med stengulve betyder det at der bruges varme året rundt, og energimåleren på den måde stille og roligt tikker derudaf.

Herudover så er mange nye huse tilsluttet fjernvarme, og da det som regel er ret så billigt, så er husejerne i det store hele nok temmelig ligeglade med om de bruger de teoretiske 3-4MHh om året, eller 8-9MWh om året, da merprisen kun er nogle få tusinde kroner.

Og hvem vil ikke gerne ofre et par hundrede kroner om måneden (når nu man lige har købt et dejligt nyt hus til 3-4 millioner) for at have det dejligt varmt om fusserne?

Der mangler i den grad forståelse for hvordan den virkelige verden fungerer!

 • 7
 • 0

Det er da mere motiverende, at rådgive ægte projekter skrædersyet til det der investeres i på en fagligt og håndværksmæssig korrekt måde. Særligt når der kort efter er bygget et projekt med glade kunder. Bedre motivation og reklame kan næppe findes. At strø om sig med værdiløse bogstaver er som at tildele skoleopgaver stjerner, det der demotiverer er netop at der tages penge for det. Penge til ingenting, tak for ingenting. Skoleopgavernes anmærkniger er en bedre motivation til forbedringer.

 • 1
 • 0

Når du skriver "opvarmet med varmepumpe", antager jeg, at du mener 'luft-til-luft', for hvorfor skulle man ellers foreslår 'centralvarme'.

Man skal ikke foreslår, men foreslå!!

Men jo der er tale om luft-luft, hvor indeenheden er placeret så passende centralt i huset at den faktisk dækker det meste af huset. Derudover er der elradiatorer til at supplere op.

Foreslaget går så på at etablere et vandbårent system i hele huset i stedet for (fordi det er jo såååå meget nemmere at styre vand end el!).

 • 2
 • 1

Hvis luft-til-luft er placeret centralt - så er det vel 'centralvarme'. ;-)

Haha, ja det kan man så plædere for, men det er nok ikke lige det som folk, der mener der skal trækkes rør rundt i hele huset, tænker på.

Det morsomme er, at dem der så har så travlt med at tale om centralvarmens lyksagligheder, bruger decentralisering som argument (nemlig at der sidder en hane i hvert rum.) - en decentralisering som er langt bedre at styre med ren el.

Ud fra samme argumentation (altså den om en varmekilde midt i huset), så kan man som regel også anse en brændeovn for ret så central.

 • 0
 • 2

Men nu vil vi gerne bruge en varmepumpe for en bedre udnyttelse af el, og så er et vandbåret system vel sagen. Man behøver jo ikke koble et vandbåret system til 'fjernvarme'.

Læste du hvad jeg skrev tidligere?

Varmepumpen sørger for den primære opvarmning af huset, så det kun er til støtteopvarmning det er nødvendigt at bruge elradiatorer.

Og jeg er da bedøvende ligeglad med om man ønsker at trække flere kW varme ud af ellen, for det er bundlinjen i regnestykket der er interessant - prøv lige at læse (og forstå) mit første indlæg igen.

At vi stadig slæber rundt på det Aukenske tankegods om at det-er-åh-så-forfærdeligt-at-bruge-el-til-opvarmning er i hvert fald ikke med til at styrke det dybt tåbelige energimærke, da der er indbygget bias i det.

 • 1
 • 3

Ellers havde jeg nok ikke svaret. ;-)

Du pillede stadig ting ud af konteksten, primært for at gøre dig lystig omkring udtrykket centralvarme, i stedet for at forholde dig konstruktivt til debatten, som drejer sig om energimærket!

Men for lige at gentage hvad du åbenbart ikke fattede, eller bevidst ville misforstå:

Energirapporten foreslog i ramme alvor at der skulle investeres 300K i et vandbårent system og dette skulle tilsluttes fjernvarme - en investering som aldrig kan tjene sig hjem!

 • 0
 • 1

Du pillede stadig ting ud af konteksten, primært for at gøre dig lystig omkring udtrykket centralvarme, i stedet for at forholde dig konstruktivt til debatten, som drejer sig om energimærket!

Du stillede et spørgsmål - jeg svarede. - Det fattede du vel?

Energirapporten foreslog i ramme alvor at der skulle investeres 300K i et vandbårent system og dette skulle tilsluttes fjernvarme - en investering som aldrig kan tjene sig hjem!

Det er da et godt forslag, at installere et vandbåret system i et hus med en central varmluftskilde (varmepumpe) og el til supplement. (og hvad med varmt brugsvand? - El? ) Man kunne jo bruge en luft-til-vand. Det ville da også øge komforten. Prisen på de 300 kkr. lyder meget høj, og du (eller datteren) har måske ikke undersøgt mulighederne, men taget energirapportens tal for gode varer. Det er jo i sidste ende købers valg.

 • 0
 • 1

Energirapporten foreslog i ramme alvor at der skulle investeres 300K i et vandbårent system og dette skulle tilsluttes fjernvarme - en investering som aldrig kan tjene sig hjem!

Skal der oveni de 300k lægges fjernvarmens 200-300k så bliver det helt absurd.

Ventilationsvarmepumpe i stil med denne: http://www.comfortzone.se/vara-produkter/m... kunne eventuelt være en løsning, hvis man monterede styrbare varmeflader i ventilationen. ( Anlægget er primært beregnet til gulvvarmedrift.)

En bekendt bygger lige et mindre rækkehus på 157m2 , hvor en af ovennævnte fabrikat ventilationsvarmepumpe skal etableres sammen med gulvvarme.

Jeg skal se om jeg ikke kan overtale vedkommende til at sætte måleudstyr op, så man kan få nogle valide forbrugsdata på bordet.

 • 0
 • 0

Skal der oveni de 300k lægges fjernvarmens 200-300k så bliver det helt absurd.

Det skal nu retfærdigvis siges, at indlægning af stikledning, opsætning af direkte fjernvarmeunit plus arbejde nok kan gøres for 30-40K (især når man alligevel er i gang med VVS arbejdet).

Og de 300K kan sagtens gøres billigere (personligt ville jeg nok gøre det selv, og så få en unit med veksler istedet for den direkte fjernvarme), men det ændrer ikke på energimærket og dets konklusioner, som jo henvender sig til Hr og Fru Frikadelle, som måske vil blive skræmt af mærket og det tåbelige forslag.

Det er det der er problemet (og så ser vi væk fra visse debattørers trollerier, som kun har til mål at afspore en saglig debat), nemlig at energimærket ud fra teoretiske tal, og ikke de virkelige forhold, straffer sælger af et hus urimeligt hårdt.

Derfor mener jeg ordningen skal nedlægges, og i stedet lægges ind i tilstandsrapporten som objektive konstateringer omkring de reelle energiforhold.

 • 0
 • 1

Skal der oveni de 300k lægges fjernvarmens 200-300k så bliver det helt absurd.

Det skal nu retfærdigvis siges, at indlægning af stikledning, opsætning af direkte fjernvarmeunit plus arbejde nok kan gøres for 30-40K (især når man alligevel er i gang med VVS arbejdet).

I de 200-300k var de bagvedliggende investeringer indregnet, ikke kun stikledning, samt at vise at det er meningsfuldt med individuelle løsninger med COP 3-4 i forhold til fjernvarme hvor 20 % af energien forsvinder i lune fortove.

Enig i at energimærker er ren fup og fidus og kun et fedt ben for konsulenter at gnave i.

Det som man kan undres mest over, er at man ikke bruger valide historiske forbrugsdata, men i stedet vælger at lave beregninger og komme med forbedringsforslag, der bygger på beregninger som ikke er i samsvar med aktuelt forbrug.

 • 1
 • 0

I de 200-300k var de bagvedliggende investeringer indregnet, ikke kun stikledning, samt at vise at det er meningsfuldt med individuelle løsninger med COP 3-4 i forhold til fjernvarme hvor 20 % af energien forsvinder i lune fortove.

Ikke nødvendigvis uenig, men mit sigte var primært at eksemplificere hvor fuldstændig håbløs bengraver ^^^^^^^^ energimærkeordningen er, ikke starte endnu en fjernvarmedebat, hvor det sædvanlige hold af kollobatører sidder og dunker hinanden med argumenter der har været fremført ad nauseam.

 • 1
 • 0

Ikke nødvendigvis uenig, men mit sigte var primært at eksemplificere hvor fuldstændig håbløs bengraver ^^^^^^^^ energimærkeordningen er,

Heroppe er man hidtil heldigvis skånet for energimærkeordningen.

Ved huskøb beder man om at få elforbrug og olieforbrug for de sidste 5 år fra husmægler, så har man nogle historiske og valide forbrugsdata at basere huskøb på, ikke fiktive beregnede forbrugstal der koster en bondegård, og kan være direkte vildledende og sætte køber i økonomiskt uføre.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten