Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Energikrisen er en uventet grøn redningskrans: CO2-udledning topper

PLUS.
Forbruget af fossile brændlser ser ud til at toppe i dette årti for første gang siden den industrielle revolution Illustration: Martin Muránsky/Shutterstock

Rusland er verdens største eksportør af fossile brændsler, men krigen mod Ukraine og den efterfølgende energikrise kan have sat en varig stopper for væksten både i Rusland og globalt.

I rapporten World Energy Outlook vurderer det Internationale Energiagentur IEA, at fossile brændsler på verdensplan har nået toppen på trods af en kraftig og næsten uafbrudt vækst siden den industrielle revolution.

Herefter vil kurven flade ud eller gå nedad.

Agenturet har beregnet forudsigelserne på baggrund af de reformer, en lang række lande har vedtaget som modsvar på de høje priser på gas og el. Manglen på gas har på den ene side skabt et øget forbrug af kul, inklusiv i Danmark, men ifølge rapporten er det kun en midlertidig effekt.

På langt sigt vil det være de massive investeringer i grøn energi, der driver energimarkedet fremadrettet. Ud fra de vedtagne beslutninger alene, vil investeringerne i grøn energi stige med 50 procent i 2030.

»Energiverdenen ændrer sig dramatisk foran vores øjne. Regeringernes modsvar til energikrisen rundtomkring i verden tegner sig til at gøre dette til et historisk og endegyldigt vendepunkt mod et renere, billigere og sikrere energisystem,« siger IEA’s administrerende direktør Fatih Birol.

Det er især investeringer i vedvarende energi og en stigning i elbiler, men også atomkraft i enkelte tilfælde, der bærer udviklingen.

Meget mere skal til for at vende klimaskuden

I fremtidsscenariet vil behovet for fossile brændsler fortsat stige en smule i løbet af 20’erne. Kul topper i løbet af de næste par år, herefter topper olie, og naturgas-kurven flader ud i slutningen af årtiet.

Men at væksten stopper, er ikke ensbetydende med at det er slut for olie, gas og kul.

Kommer der ikke flere grønne reformer og ændringer fra nu af, vil forbruget i 2050 kun falde til at ligge på samme niveau som i 2012, på svimlende 470 exajoule hvert år.

Globale CO2-udledninger vil ligge på 32 milliarder ton om året i sammenligning med 37 milliarder ton i dag, og den globale temperatur vil stige med 2,5 grader mod 2100, hvilket vil betyde enorme klimaødelæggelser.

Det samme meldte FN's klimasekretariat ud i går i en rapport.

Forbruget af fossile brændsler ser ud til at toppe endegyldigt for første gang i mands minde, men det betyder stadig et enormt årligt forbrug, hvis ikke der sker større forandringer. Illustration: IEA

IEA har dog også regnet på et scenarie, hvor flere forandringer og grønne reformer er på vej.

Hvis alle landes klimamål bliver opfyldt, eksempelvis EU’s mål om at være CO2-neutral i 2050, vil den globale temperatur stadig stige et par decimaler mere end Parisaftalens mål på 1,5 grader.

For at nå helt derned skal der altså endnu skrappere midler til, er den klare konklusion fra IEA.

Hvor de nuværende politikker vil få investeringerne i grøn energi til at nå to billioner dollars i 2030, skal de helt konkret op på det dobbelte for at opnå 1,5 graders-målet.

Det kræver, ifølge IEA, flere nye investorer i energisektoren og et internationalt samarbejde, så både ulande og ilande er med på udviklingen.

»Det er altafgørende at få alle med ombord især i denne tid, hvor de geopolitiske sprækker på energi og klima er mere tydelige,« siger direktør Fatih Birol.

Naturgas er yt

Den kommende vinter bliver en »test« for Europa, og den næste kan blive endnu sværere på grund af manglen på naturgas fra Rusland, skriver IEA.

Menneskeligt og økonomisk bliver det hårdt, men klimamæssigt er det en gevinst, fordi de seneste årtiers kraftige vækst i naturgas ser ud til at være endegyldigt slut.

Globalt set lader naturgas til at have mistet sit ry som en overgangsressource i den grønne omstilling, f.eks. er forbruget også faldet i Syd- og Sydøstasien.

Om forbruget så vil falde i de kommende årtier, er et spørgsmål om nye politikker, siger IEA. Men energikrisen er en påmindelse om, hvor skrøbeligt det nuværende energisystem er.

»Energimarkeder og politikker har ændret sig som resultat af Ruslands Invasion af Ukraine, ikke kun nu men for de kommende årtier,« siger Fatih Birol.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Men som sædvanligt er det ikke sandt.

Danmark er nemlig ikke det eneste land der LYVER om sit CO2 udslip, især fra biomasse. Alle land lyver om det og da produktionen af fossile brændstoffer stiger og stiger, så stiger CO2 udslippet naturligvis også.

Den globale opvarmning smelter permafrost og øger mængden af naturlige Metan udslip, og det ofsetter totalt alle andre tiltag.

Men det er da altid rart med feel good overskrifter, også selvom de er trukket direkte ud af den gul-brune luft over et Tysk brunkulsfyret kraftværk.

  • 7
  • 12

Danmark er nemlig ikke det eneste land der LYVER om sit CO2 udslip, især fra biomasse.

Det er ærgerligt, at debatten på Ingeniøren skal foregå på så lavt et niveau. Danmark og alle andre lande følger samme regler for opgørelse af drivhusgasemissioner. Det er et såkaldt produktionsbaseret regnskab med en territorial afgrænsning, hvilket vil sige at Danmark skal redegøre for emissioner der finder sted inden for landets grænser. I forhold til biomasse bliver emissioner opgjort i land sektoren (LULUCF/AFOLU) og da Danmark importerer en del biomasse bliver emissionerne fra biomasseanvendelse opgjort i andre landes land sektor. Nu kunne man tro at dette er særligt for biomasse til energi. Det er det ikke. Samme forhold gør sig gældende for vores biler, elektronik, stål, granit, tøj m.m. Alle de varer vi i overvejende grad importerer belaster andre landes klimaregnskab på samme måde som at de varer vi eksporterer belaster vores klimaregnskab, og ikke i de lande vi eksporterer til.

Direkte emissioner fra afbrænding af biomasse er i øvrigt ikke hemmelige, men offentligøres af Danmarks Statstik. https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima

  • 5
  • 0

Den gamle forvildelse: at andet end at økonomiske tommelskruer virker.

Energiprisernes himmelflugt og det mindre forbrug det har medført, kunne måske få klimarådet til at overveje om denne CO2 afgift egentlig vil have den virkning som forventes.

CO2 afgiften er jo pebbernødder i forhold til de prisstigninger vi har set, og hvis afgiften skulle virke som forventet, så burde prisstigningerne vi ser nu have stoppet al CO2 udledning.

  • 3
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten