Energikommissionen: Lad markedskræfterne styre fremtidig energipolitik

Illustration: Danish AirPhoto

‘Støtten til vedvarende energi skal udfases, i takt med at teknologierne kan klare sig på markedsvilkår.’

Sådan lyder opsummeringen på ét af seks forslag fra Energikommissionen.

Kommissionen fremlægger i dag resultaterne af det seneste års arbejde, som har ført til en række anbefalinger til, hvordan regeringen skal udforme sin fremtidige energipolitik og samtidig nå målet om at gøre Danmark til et samfund baseret på vedvarende energi og uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Læs også: Ny energikommission skal levere 'gratis' anbefalinger frem mod 2030

Her peger kommissionen altså på, at den nuværende støtte til energiprojekter med sol, land- og havvind ikke er nødvendig på sigt. Teknologierne er både nu og i fremtiden i en så hastig udvikling, at de ifølge kommissionen vil kunne konkurrere på lige vilkår med resten af energimarkedet.

»Vi taler for et paradigmeskift. Behovet for at støtte vedvarende energi som vind, sol, havvind og landvind, bliver mindre. Til gengæld får vi en langt større udfordring med at få et integreret, fleksibelt, internationalt energisystem, som kan håndtere op til 100 procent vedvarende energi,« siger Niels B. Christiansen, topchef i Danfoss og formand for Energikomissionen, ifølge EnergiWatch til Ritzau.

Læs også: Minister: Ny energikommission er lige på trapperne

Investér i forskning og sikre energisystemer

Som det fremgår af kommissionsformandens kommentar, er der brug for investeringer på andre områder, hvis regeringen skal nå sit 2050-mål.

Derfor foreslår Energikommissionen blandt andet, at regeringen investerer flere penge i energiforskning samt test- og udviklingsprojekter, der kan sikre en fortsat dansk førerposition inden for vedvarende energi globalt set.

Læs også: Anbefaling: Sådan integreres energisystemer på tværs af sektorer

Fokus i denne forskning skal ifølge Ritzau blandt andet være, hvordan der kan udvikles et dansk energisystem, der både er forsyningssikkert og kan sikre eksport af dansk vedvarende energi:

»Vi skal måske ikke længere kun være verdensmestre i vind. Til gengæld kan det være, at vi bliver superdygtige til at lave et fleksibelt og integreret energisystem, som er velforbundet til udlandet, og som kan håndtere store mængder vedvarende energi,« siger Niels B. Christiansen til Ritzau.

Et andet forslag i kommissionens arbejde er øget satsning på elektrificering, som blandt andet skal ske ved at fremme elbilens rolle i transportsektoren.

Læs også: Ny aftale skal sikre 5.000 elbiler på de danske veje

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Èt andet forslag i Kommissionens arbejde er øget satsning på elektrificering, som blandt andet skal ske ved at fremme elbilens rolle i transportsektoren."

Så er det søreme godt at vi lige har fået sikret 5000 elbiler på de danske veje

 • 5
 • 1

Kors, hvor er det træls at skulle høre markedsævlebævlepladen igen og igen og igen! Og nu én gang til!

Hvordan får man den fluktuerende el til den billigste pris? Ja, det gør man via udbud. Men til fast pris i en passende årrække, således at investorerne ikke skal indlægge risikotillæg overfor en markedspris, som de intet kan stille op overfor.

Om det betyder støtte? Ja, det komme selvfølgelig an på markedsprisen. Hvis den stiger, kan det betyde nul støtte, ellers måske forholdsvis lav støtte. Tiden med høj støtte til fluktuerende el er allerede slut.

 • 12
 • 2

I 2016 blev der målt rekord høj gennemsnitstemperatur på globalt plan, FOR TREDJE ÅR I TRÆK!

På DR's hjemmeside kan man se en reference til målinger af koncentrationen af CO2 i atmosfæren, igen rekord, igen resultat af en økonomisk vækst, bygget op om afbrænding af fossilt brændsel! http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/co2-...

For få uger siden gav folketinget 5 milliarder til fossilindustrien, subsidier til en produktion af fossilt brændsel i Nordsøen, "som ellers ikke ville være rentabel"!

Det, som kan konstateres her, er, at kommissionen siger det, som markedet for politiske budskaber efterspørger. Det er ikke kvalificeret viden, og markedet (hverken principielt, faktuelt, eller konkret) er udtryk for noget natur-nødvendighed. Markedsmekanismen er et falskt alibi!

Det politiske system er, og der må i meget undskylde mig, fucking lige glad med, hvor destruktive forsøgene på at fremme de foreskellige snævre økonomiske og politiske interesser er for vore fælles livsbetingelser.

For et par dage siden blev jeg personligt meget positivt overrasket over, at el produceret, ikke bare ved vind men også sol i et vist omfang allerede nu kan konkurrere el produceret på fossile brændsler ud. Jeg skimtede så i den anledning en FN-rapport, og faldt over en opgørelse over, hvor stort et bidrag der så rent faktisk kommer fra sol og vind. Det drejer sig om sølle 11 % af elproduktionen. Der jo absolut intet, når vi ser på hvad klokken er slået, og hvad der er brug for.

Alt taget i betragtning, så er det dybt nedslående, at de ansvarlige refererer til et marked, der for længst er sat ud af kraft.

Den magtelite, som sidder der nu på nationalt og internationalt plan, bør stilles personligt til regnskab.

Man garanterer kapitalværdier med pengeskabelse i hænderne på den liberale finansielle sektor.

Man subsidierer alle de erhverv, som er for kapitalintensive, eller som risikerer at miste markedsværdi, (landbrug fossilindustri af hensyn til den kreditorer, finanssektoren).

EU er ren skatteunddragelse for kapitalindkomst (Luxembougfinten er implementeret i Luxembourg, bl.a. med hjælp fra Jean Claud Juncker gennem dennes 25 år arbejde i det lille fyrstendømmes politiske system).

Det netværk, som magteliten benytter sig af, af forbindelser, (læs "Magteliten", udkom 2015), står til rådighed for medlemmerne, hvor alle andre er dømt til at stå til rådighed for et marked, der af svært dysfunktionelle grunde får lov at smadre løs på selve livets forudsætninger.

Når vi har set fænomener som Brexit, Trump og Marine Le Pen, så er det udtryk for, at rigtigt mange forstår et noget er grueligt galt.

Men reaktionen rammer helt forbi i den top, som er skyld i de værste sociale svigt.

De lidt længere og sammenhængende, krævende forklaringer, kommer aldrig igennem censuren. https://www.saxo.com/dk/forfatter/steen-ol...

 • 8
 • 0
 1. vi indfører en CO2 skat som er stor nok til at dække samfundets udgifter som er forårsaget af forurening fra energiproduktion.

 2. fjerner andre tilskudsordninger til firmaer som producerer energi af CO2 udledende kilder.

 3. Indfører krav om at forurenende virksomheder selv betaler for oprydning, deponering m.m.

 4. fjerner alle afgifter/skatter som berør ting som solceller, varmepumper og andet udstyr som skal bruges ved produktion af grøn energi.

Eneste årsag til at grøn energi i enkelte tilfælde ikke er billigere end kul er POLITIK...

 • 13
 • 0

Mads Nygaard rammer plet. Der er pinagtigt at denne kommission henviser til et marked, der ikke fungerer, som den motor der skal drive den grønne omstilling.

"Climate change is a result of the greatest market failure that the world has seen, " - citat Nicolas Stern, økonom.

Hvad med at reparere markedet før det bliver spændt for vognen. Regulere det så det reflekterer de fulde omkostninger. Implementere 'forureneren betaler princippet'.

 • 7
 • 1

Det er der jo ikke meget tilskudselement i. Det påstås jo herinde at kul støttes massivt! De firmaer som graver kul i colombia de får da ingen støtte overhovedet.

Hvem i Danmark bruger kul til opvarmning? Det er vist ikke normalt. Kul bruges til elproduktion og her gælder kulafgiften ikke. Det ved Jakob godt.

Når kul støttes massivt gælder det - udover EUs milliarder i direkte kulsubsidier - først og fremmest at kul ikke eller kun i ringe grad betaler afgift for sin forurening. Er det måske ikke en form for støtte? Koster det ikke samfundet at få det svineri ud i den friske luft?

 • 2
 • 2

Det er ca 58 øre per kg der kan blive til 8 kWh el og varme. Før VE plus backup kan tilbyde noget billigere i Asien er det narreværk at tro på dansk VEs betydning for andet end de der lever deraf.

Asiatiske kulkraftværker sælger ikke varme. Kun el.

Med en elvirkningsgrad på 35% (højt sat for asiatiske kulkraftværker) er det 23 øre/kWh el - alene for brændslet - kulkraftværkets kapital- driftsomkostninger kommer oveni.

Det var VE ingen problemer med at konkurrere mod.

 • 3
 • 1

Nu fandt jeg det:

"Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme fremstillet på basis af kul."

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049002

Altså ingen kulstofafgift på hverken el eller fjernvarme produktion.

Kan vi så slippe det emne?

@Søren Fosberg Hvad fandt du ? Hvis du kan overbevise Skat om at boligerne i København, Odense, Esbjerg, Aalborg m.fl. alle bruges til "diplomatisk repræsentation eller bolig for ambassadører" så kan vi godt slippe emnet.

LOL

Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme fremstillet på basis af kul. Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort den indirekte afgiftsbelastning på den leverede fjernvarme. Adgangen til godtgørelsen omfatter også opvarmning af repræsentationschefens bolig. Repræsentationer med videre kan efter ansøgning til SKAT få godtgjort afgiften på varme.

 • 2
 • 0

Et lands energipolitik og fødevare, vand osv. er også sikkerhedspolitik.

Vil vi helt overlade Danmarks energi til markedskræfterne og private multinationale selskaber? Skal vi sælge al kontrol til private firmaer og håbe at det går godt?

 • 2
 • 1

Med en elvirkningsgrad på 35% (højt sat for asiatiske kulkraftværker) er det 23 øre/kWh el - alene for brændslet - kulkraftværkets kapital- driftsomkostninger kommer oveni.

Det var VE ingen problemer med at konkurrere mo

Den vinddrevne skrivemaskine trænger til smøring og service. Der er ikke nogen der i fuldt alvor tænker på at nedlægge termiske kraftværker på grund af VE. (Andet end tossede tyskere forstås) At kraftværkerne står mere stille betyder blot at de faste udgifter og vedligehold skal dækkes af en lavere indtægt og Søren Lund Maskinen glemmer også behændigt at VEs kabeludgifter graves godt ned i det fælles regnskab. VE herhjemme holder vindmølle fabrikanter og ejere med basseører og ikke meget andet. Jo større VE andelen bliver des mindre incitament til dyre effektive termiske værker så CO2 fordelen svæver.

 • 2
 • 1

[quote] Jeg mener det er 180 kr/mwh der betales i afgift af den varme der forlader kraftværket. [\quote]

Jeg antager så at Søren Fosberg holder ferie eller er i gang med at overtale SKAT til konvertere en del af de danske boliger til repræsentative lokaler for udenlandske ambassader :-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten