Energikommission vil fordoble midler til energiforskning

Illustration: Lars Kruse

Energikommissionen, som netop har afleveret sin anbefalinger, mener ikke, at nedskæring af energiforskningsmidlerne er vejen frem mod et omkostningseffektivt grønt energisystem. Tværtimod skal midlerne fordobles i forhold til det aktuelle niveau.

Læs også: Energiforskning hårdt ramt af nedskæringer

I kommissionens rapport hedder det, at Danmark bør fastholde og videreudvikle sit styrkeposition inden for energiteknologi, og at det kræver, at vi styrker vores indsats inden for energiforskning.

Konkret gennem en ny strategisk tilgang og med større, kontinuerlige bevillinger - på niveau med bevillingerne i 2010-2011 på cirka en milliard kroner. Det er cirka dobbelt så meget som afsat i 2017.

Energisystemer skal testes

Også konkrete initiativer inden for demonstration og test af ny teknologi er på Energikommissionens to-do-liste.

Læs også: Energikommissionen: Vi kan snart ikke hælde mere vedvarende energi ind i systemet

Her tænker man ikke på demonstration af enkelte teknologier, men af samlede energisystemer, forklarede Energikommissionens formand, Niels B. Christiansen, ved præsentation af rapporten:

»Vi tror på, at vigtige styrkepositioner bliver evnen til at drive et energisystemet med 100 pct. vedvarende energi. Vi skal være foregangsland på integration og derfor magte at få høstet de investeringer, vi allerede har fortaget i enkeltteknologier og få flyttet dem over på deres plads i fremtidens energisystemer,« sagde han.

En mia. til forskning for uambitiøst

I IDA finder formand Thomas Damkjær Petersen, at der er mange gode elementer i Energikommissionens anbefalinger til en ny energipolitik, og at kommissionen har lyttet til IDAs indspark.

IDAs formand mener, at 1 mia. til energiforskning er for lidt. Illustration: Henrik Frydkjær

Men på forskningsområdet finder han dog anbefalingerne uambitiøse.

Læs også: Venstre om nedskæringer på energiforskningen: Det var en nødforanstaltning

»Vi så gerne, at man postede endnu flere midler i forskning på energiområdet, som er blevet udsultet og underprioriteret de seneste år,« siger han i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at en styrket energiforskning ikke alene skaber vækst og arbejdspladser, men det er også vejen frem, hvis vi skal nå vores ambitiøse og realistiske klimamål.

Kom med en national plan

Hos Dansk Industri er man mere tilfreds med, at Energikommissionen vil øge midlerne til forskning, udvikling og demonstration til mellem 0,8 og 1 mia. kr. om året.

Læs også: Energi-iværksættere må gå tiggergang hos 10 til 50 investorer

»Det er helt nødvendigt at øge midlerne til energiforskning. Det er de gode ideer og den kompromisløse udvikling af produkterne, der har gjort os til foregangsland inden for grøn energiteknologi. Hvis vi slapper af nu, vil vi hurtigt blive overhalet af andre,« siger direktør i DI Tine Roed i en pressemeddelelse.

Hun efterlyser - i lighed med Energikommissionen - en national plan for innovation inden for energiområdet. Hvis det sker, kan det styrke dansk erhvervsliv og skabe grundlag for en øget eksport af energiteknologi. Innovation i dag bliver til eksport i morgen.