Energiforskere: Danske kraftværker klynger sig til kullet

De danske elselskaber bliver skældt huden fuld, efter at deres organisation, Dansk Energi, i sidste uge lancerede en plan for at gøre Danmark CO2-neutralt i 2050.

Planen indebærer ud over mere vedvarende energi, at fem-seks store kraftværker med en samlet kapacitet på 3.000 MW, der både fyrer med kul og biomasse, skal rense røgen for CO2, som derefter skal lagres i den danske undergrund.

Hovedfilosofien er at reducere CO2 udslippet ved at omlægge olie- og naturgasforbruget til el, der blandt andet skal udnyttes i elbiler og varmepumper.

Imod dansk målsætning

Planen om at lade kulovnene gløde i 39 år endnu støder forskerne Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet. De stod bag den energiplan, som Ingeniørforeningen skrev i 2006, og som udelukkende satser på vedvarende energi.

»Det er helt forkert at satse på en teknologi, som fastholder et kulforbrug og altså ikke frigør os af importeret energi,« siger de.

Ud over at mindske uafhængigheden af de fossile brændsler skulle IDA's tre år gamle plan reducere CO2-udslippet og skabe danske arbejdspladser i inden for nye energiteknologier.

Uvist hvor CO2'en skal lagres

Vattenfall er ved at forberede Danmarks første CO2-renseanlæg og -lager, som skal ligge ved Nordjyllandsværket. Det næste værk med CO2-rensning bliver Asnæs, hvor der også rent geologisk er lagermuligheder for CO2.

Placeringen af de næste tre-fire rensningsanlæg har kraftværksselskaberne ikke lagt sig fast på, og de ved endnu heller ikke, nøjagtigt hvor CO2'en fra røgen skal lagres.

Det finder Henrik Lund og Brian Vad Mathiessen stærkt problematisk. De forudser, at renseanlæggene bliver meget dyre og vil tage investeringer fra at spare på energien.

»Jeg er bange for, at hvis kraftværkerne først har investeret i dyre C02-renseanlæg, så vil de blive ved med at bruge kul og ikke komme videre hen imod det fossilfri energisystem,« siger professor Henrik Lund.

Han påpeger, at Dansk Energi ikke nævner, hvad det vil koste at bygge renseanlæggene, og mener i det hele taget ,at oplægget bærer klart præg af at være styret af de store kraftværkers interesse.

Henrik Lund og Brian Vad Mathiessen anerkender dog, at kraftværkerne kan vinde CO2-kredit ved at fjerne drivhusgassen fra røg efter afbrænding af biomasse. Men der er et stort, ekstra energiforbrug til at drive renseanlæggene, og de tvivler på, at der er tilstrækkeligt biomasse til også at drive renseprocessen.

»Vi kan ikke klare os uden kul«

Direktør Hans Duus Jørgensen fra Dansk Energi erkender, at organisationens vision går imod dansk politik om at gøre sig fri af de fossile brændsler. Han konstaterer, at det heller ikke er organisationens opgave at være enig i den politik.

»Omvendt har jeg ikke noget ønske om at bevare kullene i den danske energiforsyning, hvis der var biomasse nok. Men vi kan ikke se, hvordan vi kan klare os helt uden kul - når danskerne skal have strøm i stikkontakterne og røde bøffer på panden,« siger han.

Hans Duus Jørgensen hæfter sig ved, at De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) har anvist mange egnede lagersteder for CO2 i den danske undergrund. Lagring i oliefelterne i Nordsøen kan også komme på tale, hvis det kan bære økonomisk.

IDA's energiplan opererede med en reduktion af udslippet af drivhusgasser i 2030. Energiforbruget skulle ned med 30 procent, og halvdelen af energien komme fra vedvarende kilder. Ifølge IDA giver det endda samfundet en besparelse på 15 milliarder kroner årligt.

IDA's plan ville reducere udslippet af drivhusgasser med 90 procent i 2050.

Dokumentation

Dansk Energis Energivision
Energivision Light

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ud over at mindske uafhængigheden af de fossile brændsler skulle IDA’s tre år gamle plan reducere CO2-udslippet og skabe danske arbejdspladser i inden for nye energiteknologier.

Hvordan skal ovenstående del fra artiklen mon forstås. ?

 • 0
 • 0

Kina vil gerne fyre de kul af som vi kan spare. Og de vil og kan overtage de industrier som bliver tvunget til at udflage, af afgifter og dyr energi.

Der ligger noget selvdestruktivt i danskernes higen efter altid at være moralsk overlegne.

 • 0
 • 0

Hej peter

Det kan du sige, men bemærkede du i pressen for nyligt at i en periode med høje energipriser klarer DK sig forholdsvist bedre end vore udenlandske konkurrenter, på grund af bedre energiøkonomi i DK?

 • 0
 • 0

Helt enig med Peter Hansen. Kina både kan og vil overtage kullet, men uden CO2-rensning og afbrænding ved betydelig lavere virkningsgrad end i vor verden. Globalt resultat: Øget CO2-emission! Kullene er der, og kullene vil blive brændt. Spørgsmålet er så, hvor godt? Det burde Ålborgforskerne interessere sig for!

 • 0
 • 0

Ud over at mindske uafhængigheden af de fossile brændsler skulle IDA’s tre år gamle plan reducere CO2-udslippet og skabe danske arbejdspladser i inden for nye energiteknologier.

Hvordan skal ovenstående del fra artiklen mon forstås. ?

Det skal vel forstås ordret.

Hvad er det du ikke kan forstå?

 • 0
 • 0

Kullene er der, og kullene vil blive brændt.

Hvad tror i en alkoholkonsulent ville svare en alkoholiker der sagde "øllene er der og øllene vil blive brændt" ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Der er et 'u' for meget i 'uafhængigheden', hvilket skaber en utilsigtet dobbelt-negering.

Mao: Det er det oggede man vil have mindre af - ikke det fede.

Hvis man skal forsøge at fjerne negeringerne helt kunne man sige at man gerne vil øge sin evne til selvforsyning iggå?

 • 0
 • 0

[quote] Kullene er der, og kullene vil blive brændt.

Hvad tror i en alkoholkonsulent ville svare en alkoholiker der sagde "øllene er der og øllene vil blive brændt" ?

Poul-Henning[/quote]

Han ville sige: Fint! Så længe du ikke drikker dem...

Men ellers en meget god analogi...

 • 0
 • 0

Først; Flemming, jeg er glad for at du har bemærket at energiafgifter faktisk øger vores konkurrenceevne i stedet for at skade den.

Dernæst; Flemming og Peter, følger i slet ikke med i hvad der sker i Kina, inden i lader fordommene råde ?

Jeg har boet og arbejdet i Kina i halvandet år, og tro mig, de har meget stor fokus på forureningsproblemet fra deres kulkraftværker.

Derfor, udover lige at have oversvømmet 100 landsbyer for at skabe verdens største vandkraftværk, så er Kina det sted i verden hvor der bliver satset mest på vedvarende energi, kernekraft, CCS og elbiler, lige nu og i de kommende årtier, alt imens vi i DK bare praler over det vi opnåede for 6 år siden, uden at være kommet videre.

Samtidig har Kina har et akut behov for mere energi, som på kort sigt KUN kan opfyldes med kulkraft. Alternativet er at sætte den industrielle vækst i Kina i stå.

Hvordan kan vi forvente de skal gøre det, når vi selv (den vestlige verden), beder dem om at fremstille en større og større del af vores varer?

Hvem er det der udleder CO2; dem der fremstiller varerne eller dem der forbruger dem?

Vi skal samtidig huske på, at langt størsteparten af CO2 udledes fra Vesten.

Hvis man lagde en CO2-afgift på forbrugsvarer efter hvor meget CO2 der er udledt ved fremstilling og transport, ville det formentligt stadig være billigere at fremstille i Kina, fordi meget af det vi betaler mennesker for at lave med deres hænder i Kina, ville vi i vesten i stedet fremstille med energikrævende maskiner.

Lidt stof til jeres opdatering: https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/nyhe...

 • 0
 • 0

Først; Flemming, jeg er glad for at du har bemærket at energiafgifter faktisk øger vores konkurrenceevne i stedet for at skade den.

Det er temmelig voldsom påstand af fyre af uden belæg! De danske energiafgifter er skadelige for den danske konkurrenceevne! - men høje energipriser på verdensmarkedet reducerer denne skadevirkning idet den forholdsvist fordyrer den danske produktion i mindre grad end f.eks. den kinesiske.

 • 0
 • 0

[quote]Først; Flemming, jeg er glad for at du har bemærket at energiafgifter faktisk øger vores konkurrenceevne i stedet for at skade den.

Det er temmelig voldsom påstand af fyre af uden belæg! De danske energiafgifter er skadelige for den danske konkurrenceevne! - men høje energipriser på verdensmarkedet reducerer denne skadevirkning idet den forholdsvist fordyrer den danske produktion i mindre grad end f.eks. den kinesiske.[/quote] Vi er helt enige om at det er sådan det fungerer. Hvis fossile brændstoffer blot bliver billigere, og vores konkurrenters lande ikke gør noget særligt for at dæmme op for CO2-udledningen, så virker det selvfølgelig imod vores konkurrenceevne. Men forventningen er generelt den modsatte.

Afgifter (hvis de pålægges intelligent, i stedet for bare at kræve penge ind fra højre og venstre), virker som en buffer overfor for faktorer man ellers ville have en tendens til at gøre sig for afhængig af.

Et godt eksempel så vi i 2008, hvor Amerikanere, med stort kørselsbehov, i store biler med store motorer, klynkede over at deres brændstof pludselig var blevet mere end dobbelt så dyrt, og udløste en fatal krise i deres egen bilindustri. I EU steg brændstoffet blot med 30%. I EU er kun Saab og Opel ramt af reelle problemer, p.g.a deres konkursramte Amerikanske ejer.

 • 0
 • 0

Begrundelsen med at vi er bedre til at brænde kul af end de andre, er da ikke et godt agument for at vi skal fortsætte med at brænde dem af, Vi taler om at vi er et godt forgangsland, og at alle andre burdte gøre som os, inkl. Obama. men vi kan da ikke blive ved med at leve på en gammel teknologi, og stadig tro at vi kan være forgangsland,

Jeg er da helt med på at energiselskaberne prøver på at tjene de penge hjem de har smidt efter kulkraftværker, og de vil da gerne tjene en god skilling også, det er jo forretning de driver, men lad da være med at smide en masse penge oveni som en lappeløsning, og derved forlænge problematikken, der skal nytænkning til,

 • 0
 • 0

Kære Poul-Henning. Øl - og forøvrigt vin, tobak slik osv. - produceres løbende. Det kan vi da bare stoppe, hvis nogen vil, men kullene er "produceret" for milioner af år siden og er der i dag. I din analogi kan man sige de ligger og venter på at blive "drukket" eller rettere anvendt.

Det er helt korrekt som Søren Lund skriver, at kineserne bliver mere og mere bevidste om forurening. For blot 10-15 år siden idriftsatte kineserne et kulkraftværk på 600 MW hver fjortene dag med en virkningsgard på 25-30 procent, mens vi i Danmark præsterede virkningsgrader omkring 50 procent.

I dag er det heldigvis bedre! Men der er over én mia. kinesere, som har en betydelig lavere levestandard (læs energiforbrug) end os i den vestlige del af verden. Det vil de ikke blive ved med at finde sig i! Og det gælder vel også en lang række lande i det øvrige Asien samt Afrika.

 • 0
 • 0

Hvad tror i en alkoholkonsulent ville svare en alkoholiker der sagde "øllene er der og øllene vil blive brændt" ?

Poul-Henning

Hvad ville IDA svare Hans Duus Jørgensen, hvis han sagde "kullene er der, og kullene vil blive drukket" ?

Skål!

 • 0
 • 0

Hej Thomas

Jeg synes diskusionen om afgifter ctr. høje energipriser er lidt hønen og ægget.

Umiddelbart vil høje afgifter forringe vores konkurrenceevne, men er det ikke lige netop høje energiafgifter som har en væsentlig del af æren for vores forbedrede effektivitet ?

Jeg synes også det kan betragtes som en kortsigtet ulempe med høje energiafgifter, men en fordel på langt sigt, fordi afgifterne motiverer til øget effektivitet.

 • 0
 • 0

De oplysninger jeg har været i stand til at finde siger noget om at omkostningerne er flere gange den energimængde som har frembragt CO2 en. Jeg vil være meget taknemmelig såfremt nogen blandt de højt udddannede teknikere som kan sansynliggøre omkostningerne ved at lagre CO2 i undergrunden. Både etableringsomkostninger og drift. Boe

 • 0
 • 0

Kære Poul-Henning. Øl - og forøvrigt vin, tobak slik osv. - produceres løbende. Det kan vi da bare stoppe, hvis nogen vil, men kullene er "produceret" for milioner af år siden og er der i dag.

Herse, den holder ikke.

Der er arbejde forbundet med at brygge øl og der er arbejde forbundet med at grave kul op.

Hvis der ikke er nogen til at købe øllene, bliver de ikke brygget og hvis der ikke er nogen der køber kullene bliver de ikke gravet op.

Argumentet "kullet er der og vil blive brugt" er derfor noget vås.

Hvis du istedet sagde "Kullet vil være den billigeste energiform og vil derfor blive brugt" ville jeg være enig i den første halvdel men pege på at skatter og afgifter kan løse det problem i en håndevending.

Kullet er der, men det bliver kun brugt hvis det kan betale sig.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Den visionære plan for 2050 indeholder stadig 3000 MW store (centrale) kul/biomasse-kraftværker. Og så er det at jeg siger som Cato: "Forøvrigt mener jeg at K....." I stedet for dyr, kompliceret CCS, så må vi da billigere kunne slippe HELT af med kullene, hvis vi bygger REO's og Liberal Alliances 2-3 mellemstore kernekraftværker på de steder, hvor Dansk Energi vil køre videre med kul. Faktisk kan vi på den måde blive næsten CO2-fri i 2050. - Og det sjove er jo, at det slet ikke er nytænkning! Et "Total-bud, hvis vi giver den hele armen": 30% af energien fra biomasse, vind og sol, og 70% fra kernekraft + import. KK-værkerne leverer fjernvarme og elektricitet til industri og handel og til varmepumper, elbiler, eltog, samt den nødvendige energi til produktion af flydende brændstoffer til fly og skibe. Vil man gå med både livrem og seler, vil der nok stadig være lidt "nødforsyning" fra gas, olie og kul.

 • 0
 • 0

Dertil kommer vel så at så længe politikerne har denne paniske rædsel for atomkraft, så bremser det en masse andre ting. Ethvert tiltag der kunne tænkes at medføre øget elforbrug vil således være bandlyst fordi det kan risikere at medføre krav om bygning af nye kraftværker og så vil valget også næste gang stå mellem kul- eller atomkraft.

Så glem alt om intelligent forbrug eller varmepumper. (Og vi har jo lige fået helt nye dieseltog og elbiler er ufarlige at snakke om hvis de først er aktuelle om 10 - 20 år)

Hele miseren kommer af at vi gennem de sidste 10 år har satset bevidstløst på noget som aldrig kan blive andet end et supplement til vor energiforsyning, måske fordi vi har bildt os ind at vi i fremtiden nok skulle finde et eller andet teknisk fix så vi kunne nøjes med det.

Derfor holder vi liv i gamle anlæg der bruger en masse kul og får dem shinet op så de kan holde lidt endnu og udstyrer dem med avancerede reguleringer så så de kan klare de ekstreme driftsbetingelser som den nuværende sammensætning af elforsyningen giver.

Men så længe politikerne kan slippe for at tage stilling, så længe må forbrugerne affinde sig med et minimalt elforbrug til den dyreste pris og med de højeste afgifter og med maksimal udledning af CO2!

 • 0
 • 0

Kullet er der, men det bliver kun brugt hvis det kan betale sig

Poul-Henning, der er ingen umiddelbar udsigt til at kullene får reel konkurrence. Og du kan skrive alle de artikler om elbiler med solceller på taget du vil. Vindmøller, bølgeenergi og slige påhit er og bliver legetøj i den store sammenhæng. De kul kineserne har bliver fyret af; vores tiltag til reduktion af CO2 er, med det som baggrund, omsonste.

 • 0
 • 0

Det er helt korrekt som Søren Lund skriver, at kineserne bliver mere og mere bevidste om forurening. For blot 10-15 år siden idriftsatte kineserne et kulkraftværk på 600 MW hver fjortene dag med en virkningsgard på 25-30 procent, mens vi i Danmark præsterede virkningsgrader omkring 50 procent

 • 0
 • 0

Ups - den smuttede ud af hænderne på mig - om igen!

Det er helt korrekt som Søren Lund skriver, at kineserne bliver mere og mere bevidste om forurening. For blot 10-15 år siden idriftsatte kineserne et kulkraftværk på 600 MW hver fjortene dag med en virkningsgard på 25-30 procent, mens vi i Danmark præsterede virkningsgrader omkring 50 procent

Hver uge sættes 1000 MW kulfyrede anlæg i drift, Kinas nye planer på atomenergiområdet er, at de i 2030 har mere end 100 værker i drift. Det er utopi at regne med at kul forsvinder, i stedet kunne man med større miljøgevinst anvende nogle af midlerne til at opfylde en ineffektiv Kyotoprotokol på at gøre kullene "rene". Man kunne forske i forgasning af kullene i lejerne, CO2-fangst, hvis nogle mener, det har en effekt, etc. Det er ren utopi et regne med, at man kan få Homo sapiens til at nedsætte levefoden, 80 mio. flere mennesker årligt vil da gerne have både bolig, arbejde og andre af livest fornødenheder (herunder mad). Der kan kun ske ved et stadig øget energiforbrug - at tro vi kan skippe kullene er naivitet ud over alle grænser. Det hele er et spørgsmål om prioritering - bedre energieffektivitet og forskning i "ren" kul er et par brikker i udviklingen. At atomenergien i 2030 er mere end fordoblet i forhold til i dag, er også en brik i puslespillet, hvor også VE spiller en stigende rolle.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten