Energiforlig blokerer for at udnytte overskudsvarme fra datacentre

Illustration: Apple

Teksten i det brede energiforlig mellem samtlige folketingets partier er fyldt med erklæringer om overgang til grøn og bæredygtig energi. Men samtidig betyder energiforliget, at man kan lægge ambitiøse planer om at udnytte overskudsvarme fra de store datacentre på is. I stedet kommer man med en gammel talemåde til at fyre for fuglene. Det skriver GridTech, Mediehusets Ingeniørens specialmedie for energisektoren.

I Energiforliget har man aftalt at udfase tilslutningspligten på fjernvarmeområdet. Udnyttelse af overskudsvarme kræver store investeringer, og uden langsigtet sikkerhed for kundeunderlaget er disse investeringer for risikable. Derfor kritiserer både fremtrædende borgmestre og branchekilder beslutningen.

De politiske barrierer er størst

»Der er flere ting, der skal på plads, hvis det skal lykkes at udnytte datacentrenes overskudsvarme. Men lige nu er de politiske barrierer betydeligt større end de tekniske. Alle steder skal der investeres i nye rør, hvis det skal lykkes. Det bliver en alt for usikker investering, hvis man fjerner tilslutningspligten. Så ender det med, at man lukker den varme luft ud. Vi kommer til at få et fjernvarmesystem med varmepumper med ringere virkningsgrader og en betydelig større mængde biomasse end det vi kan få, hvis vi udnytter overskudsvarmen,« siger chefanalytiker Nina Detlefsen fra fjernvarmesektorens tænketank, Grøn Energi.

Apple og Google er på vej med datacentre ved Kassø uden for Aabenraa. Grøn Energi har analyseret mulighederne for at udnytte overskudsvarmen til at levere fjernvarme til Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg og Flensborg. I det scenarie, hvor man medregner leverance til Flensborg, der i dag får varme baseret på kul, er man tæt på at opnå en konkurrencedygtig pris.

Varme nok til Sønderjylland

»Der er varme nok til at varme hele Sønderjylland op, men der skal investeres over 1,5 mia. kr., fordi der skal et nyt transmissionsnet til. Så er man altså nødt til at være sikker på, at kunderne også er der om 20 år og længere frem,« siger Ole Damm, udviklingschef i energiselskabet SE.

I øjeblikket er et udkast til ændring af varmeforsyningsloven i høring. Allerede fra nytår, vil man fjerne muligheden for at nye byområder kan bliver underlagt tilslutningspligt. Det har fået kommunerne til at reagere. Borgmestrene fra landets seks største byer har sammen med formanden for KL’s miljø- og forsyningsudvalg, Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard (S) sendt et brev til regering og folketing, hvor de opfordrer til, at man sætter bestræbelserne på at udfase tilslutningspligten på stand-by, indtil man har et mere kvalificeret overblik over konsekvenserne.
»Det kan blive en meget dyr oprydning, man senere skal ud i,« siger Fredericia-borgmesteren.

Han frygter et kapløb mod bunden. For hvis der først forsvinder kunder fra fjernvarmesystemet, bliver det dyrere for dem, der er tilbage, og så vil der forsvinde endnu flere.

Peger i gal retning

»Både samfundsøkonomisk og klimamæssigt peger det den gale retning, og man risikerer, at fjernvarmeselskaberne står tilbage med den kundegruppe, som ikke har økonomisk mulighed for at etablere deres egen varmeforsyning,« siger Jacob Bjerregaard..

GridTech har via mail bedt energiordførerne om kommentarer. Det er dog alene SF’s Pia Olsen Dyhr, som har svaret.

»Vi vil bede om ministerens kommentar til henvendelsen fra borgmestrene, da disse udtrykker en bekymring, som regeringen i forhandlingerne mente at kunne afvise,« hedder det i svaret fra SF-formanden, der samtidig understreger, at SF står ved energiforliget.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Af hensyn til den grønne omstilling er det meget vigtig at der lægges massiv afgift på overskudsvarme, så varmeværkerne vælger den fra.

Ligeså at Geotermi projekter som kører alle timer skal beskattes meget hårdt, da de står i vejen for den grønne omstilling.

Med flere og flere møller er det meget vigtig at fjernvarmeværkernes varmeproduktioner kan omstilles fra at bruge meget strøm til ingen strøm at bruge eller endda afsætte strøm ud i nettet fra effektive kraftværker hvor spildvarmen forsyner byen med varme.

Store og relative billige varmepumper som optager energi i naturen ved et forholdsvis stort el-forbrug er langt at foretrække i forhold til meget bekostelige installationer vedr. overskudsvarme som alt andet lige kommer til at køre hele tiden uanset om der er underskud af strøm eller ej. Og det må ikke ske.

Fjernvarmebranchen er nød til at lære at strøm er ikke bare strøm. Strøm skal bruges til overflod når den forekommer i systemer som kan yde hele varmebehovet eller en stor del.

 • 5
 • 6

Hvis nu man nedgraver milliarder mellem datafabrikker og boliger og data-teknologien så ændrer sig,hvem skal så betale lånene tilbage?

 • 8
 • 3

Det er jo flot at man gør et stort arbejde for at kunne udnytte den spildvarme der opstår ved Kassø. Men det er godt nok pænt langt at transportere varme til både Tønder og Sønderborg, som ligger i hver sin retning fra Kassø. Hvad med at forsyne Haderslev, Åbenrå, Padborg og Flensborg med spildvarme. De ligger jo så på lige linje og "rør projektet" bliver det mindre. Og Flensborg by er jo ret stor og kan over år sikkert aftage en pæn mængde overskudsvarme. OG så er politikerne og skattemedarbejdere og andre lovskrivere altså forpligtet til at skabe lovgivning der ikke stopper disse initiativer. Hører I......

 • 3
 • 1

OG så er politikerne og skattemedarbejdere og andre lovskrivere altså forpligtet til at skabe lovgivning der ikke stopper disse initiativer.

Hvorfor det?

Er politikerne forpligtet til at skabe lovgivning som favoriserer noget som kan være en dødssejler.

Dels har overskudvarmen fra datacentrene ikke ret megen værdi pga. den lave temperatur (fjernvarmefolk fatter ikke rigtig begrebet exergi), dels kan snagecentrene finde andre græsgange fra den ene dag til den anden, hvis der er andre lande som er endnu mere skattenaive.

Eller de kan skifte serverparken med udstyr som er tre gange så effektiv, og væk er hele "forretningsmodellen".

Jeg vil nærmest kalde det vælgerbedrag at favorisere ved lovgivning.

 • 6
 • 3

Men det er godt nok pænt langt at transportere varme til både Tønder og Sønderborg, som ligger i hver sin retning fra Kassø. Hvad med at forsyne Haderslev, Åbenrå, Padborg og Flensborg med spildvarme. De ligger jo så på lige linje og "rør projektet" bliver det mindre. Og Flensborg by er jo ret stor og kan over år sikkert aftage en pæn mængde overskudsvarme.

Allan - det stod der faktisk også i artiklen:

"Apple og Google er på vej med datacentre ved Kassø uden for Aabenraa. Grøn Energi har analyseret mulighederne for at udnytte overskudsvarmen til at levere fjernvarme til Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg og Flensborg. I det scenarie, hvor man medregner leverance til Flensborg, der i dag får varme baseret på kul, er man tæt på at opnå en konkurrencedygtig pris"

 • 3
 • 0

Hej Niels! - Jeg gav dig et plus for de sjove ironier! - Jeg håber, at alle forstod dem! Om de skrupskøre regler, der forhindrer udnyttelse af spildvarmen, kan kun tilføjes, at der er mange flere ulogiske afgifts- og tilskudsregler, der intet har med effektiv energiudnyttelse at gøre. - F.eks. vil man fjerne tilskud til udnyttelse af biomasse, selv om det er lige så klimavenligt som vindmøller. Måske skulle der være et "afgiftsudvalg" med højst 5 tekniske (ikke jurister!) medlemmer, der skal vurdere og foreslå fornuftige regler, der gavner udviklingen? Bortset fra det, så er det jo ikke varme, vi mangler, og slet ikke varme med lav temperatur. - Når vindmøllerne ikke leverer el, er det el, vi mangler. Og endnu mere, når de mange datacentre bruger masser af strøm! Altså mere backup. - Det forstår politikerne ikke, men måske kunne det nævnte udvalg råbe dem op?

 • 5
 • 1

Grøn Energi har analyseret mulighederne for at udnytte overskudsvarmen til at levere fjernvarme til Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg og Flensborg. I det scenarie, hvor man medregner leverance til Flensborg, der i dag får varme baseret på kul, er man tæt på at opnå en konkurrencedygtig pris

- jeg bor i Haderslev, hvor der ikke findes tilslutningspligt (forbrugerejet selskab). Sådan har det været siden 1958:

https://www.haderslev-fjernvarme.dk/om-os/...

og det har da på intet tidspunkt forhindret selskabet i at planlægge og foretage langsigtede investeringer:

https://www.haderslev-fjernvarme.dk/om-os/...

(Hvordan det forholder sig med tilslutningspligt i de øvrige, nævnte byer ved jeg ikke).

 • 4
 • 0

Var en gang på besøg hos Rockwool da de producerede i Hedehusene. Da ville kommunen gerne aftage spildvarmen fra deres produktion. Men direktøren sagde nej. Han var af den opfattelse at spildvarme ikke er noget der skal bruges, man skulle arbejde hen imod at det ikke opstod. Få år efter flyttede Rockwool deres produktion og gjorde deres administrationsbygning energi-neutral, så hvad ville Hedehusene så have gjort, hvis kommunen havde fået deres vilje. vh mogens

 • 7
 • 2

Mogens: Ja, så ville kommunen skændes et par år om, hvem der havde skylden, og ende med, at ingen havde skylden! Retfærdigvis er det vel mere sikkert, at datacentrene vil ligge der i en lang årrække, så der burde kunne findes en løsning.

 • 3
 • 0

Hej Karsten. Ja det læste jeg netop også. Mener dog at det må koste en del at føre rør så langt til de to byer. Regnestykket vil måske blive bedre hvis disse to undlades, og så satse mere på at den større by Flensborg vil aftage mere varme.

 • 0
 • 0

Hr. Christian Nobel. Jeg skrev ikke at de skulle lovgive for at tvinge. Jeg skrev at de skulle lovgive således at de gode initiativer ikke blev umulige.

Hvis du ikke mener at overskudsvarme kan anvendes, så er du på forkert kurs. Ved at bruge varmepumper kan ret meget overskudsvarme anvendes fornuftigt.

 • 2
 • 1

Hvis du ikke mener at overskudsvarme kan anvendes, så er du på forkert kurs.

Et - Overskudsvarme i form af luft med en temperatur på omkring 30 grader har en meget lav kvalitet og kan derfor ikke bruges umiddelbart - hvis vi talte om processvarme med høj temperatur var det en anden snak.

To - Ca. halvdelen af året er det slet ikke behov for varme, og der hvor det er varmest er der endda mest overskudsvarme.

Tre - Varmepumpning kræver dyre varmepumper, samt tilførsel af energi.

Fire - Varmetabet er ikke negligerbart over så store afstande, igen, hvis det var procesvarme fra lige-inde-ved-siden-af, så var det en anden snak.

Fem - Fremtidsperspektiverne er alt for usikre, for det kan sådan set være ligegyldigt om det er FB, Apple, Google, eller Fanden selv der indgås en kontrakt med - hvis de finder nogle andre græsgange i morgen, så kan vi være helt sikre på at deres juridiske afdeling har sørget for de kan skride. Og det tager ikke lang tid af fjerne alle containerne inde i lagerhallen.

Seks - Vi ved ikke hvordan halvlederteknologien ser ud i morgen, så vi kan risikere at spildet reduceres til ingenting stort set fra den ene dag til den anden, hvorved hele forretningsmodellen for det lunkne vand falder til jorden som et klaver fra femte sal.

Ved at bruge varmepumper kan ret meget overskudsvarme anvendes fornuftigt.

Under halvdelen af året, dybest set kun rigtig rentabelt 4-5 måneder om året - en meget dårlig forretningsmodel i mine øjne.

 • 2
 • 1

Svend - måske nogle blandede geotermi ind i tråden; men den handler om udnyttelse af spildvarme fra datacentre

Det var en fejl, undskyld. Men er der så meget varme fra disse datacentre at Flensborg også kan forsynes? Egentlig lidt absurd. Først laver man en masse varme ved lav temperatur direkte af el, og derefter vil man bruge en masse el i varmepumper for at gøre varmen brugbar. Jeg forstår godt incitamentet, men det ligner lidt dette "det må da kunne lade sig gøre". Distribueret datakraft: Hvorfor ikke sprede disse enheder ud til alle varmeforbrugerne? Hvert hus fik en lille central, som leverede varmen til huset. Hvor svært kan det være. Data i skyen eller data i huset.

 • 5
 • 1

Jeg forstår godt incitamentet, men det ligner lidt dette "det må da kunne lade sig gøre".

Det minder lidt om situationen vi havde hos Dataco for mange år siden.

IBM kunderne havde anskaffet et antal cluster controllere som vi kunne tilslutte terminalservere til, så man kunne komme på lokalnettet.

Men der var også en løsning hvor man helt sprang cluster controlleren over, og direkte koblede sig på frontenden, som faktisk var billigere.

Alligevel valgte kunderne den første løsning, ud fra devisen nu-har-vi-jo-købt-cluster-controllerne-så-skal-de-også-bruges.

Data i skyen eller data i huset.

Hvad med distribueret data i telefonen - nu hvor alle jo alligevel render rundt med langt mere datakraft i lommen, end Cray2 kunne fremvise?

 • 1
 • 0

Christian. Der står i artiklen at der er varme nok til hele Sønderjylland. Hvis det er forkert er det en anden sag. Hvis det er rigtigt så skal vi jo udnytte det. Right.

 • 1
 • 1

Right.

Wrong.

Der er frigives muligvis (under en meget usikker præmis og med en temperatur på sølle 30 grader) så og så mange MJ, at det modsvarer det antal MJ der i dag benyttes til at opvarme hele Sønderjylland.

Men det går helt, helt galt når der så sættes lighedstegn mellem de to ting.

Bare en lille sten på vejen, hele hølæsset vælter, og Sønderjyderne sidder tilbage med en kolossal efterregning og ejendomme der rasler ned i værdi.

Som samfund ville vi og den grønne omstilling være meget bedre tjent med at politikerne ikke i deres benovelse bukkede sig forover for disse ikke-ydende-til-samfundet selskaber.

 • 2
 • 1

Nej det har jeg ikke. Synes det er lidt besværligt når artikler skjules halvt eller helt på den ene eller anden måde. Så jeg tror jeg stopper de gode intentioner her.

 • 0
 • 0

Et - Overskudsvarme i form af luft med en temperatur på omkring 30 grader har en meget lav kvalitet og kan derfor ikke bruges umiddelbart - hvis vi talte om processvarme med høj temperatur var det en anden snak.

To - Ca. halvdelen af året er det slet ikke behov for varme, og der hvor det er varmest er der endda mest overskudsvarme.

Tre - Varmepumpning kræver dyre varmepumper, samt tilførsel af energi.

Fire - Varmetabet er ikke negligerbart over så store afstande, igen, hvis det var procesvarme fra lige-inde-ved-siden-af, så var det en anden snak.

Fem - Fremtidsperspektiverne er alt for usikre, for det kan sådan set være ligegyldigt om det er FB, Apple, Google, eller Fanden selv der indgås en kontrakt med - hvis de finder nogle andre græsgange i morgen, så kan vi være helt sikre på at deres juridiske afdeling har sørget for de kan skride. Og det tager ikke lang tid af fjerne alle containerne inde i lagerhallen.

Seks - Vi ved ikke hvordan halvlederteknologien ser ud i morgen, så vi kan risikere at spildet reduceres til ingenting stort set fra den ene dag til den anden, hvorved hele forretningsmodellen

@Christian Ad 1. Det kan udmærkes udnyttes. Skal bare gennem en varmepumpe. Prisen skal bare cirka kunne konkurrere med biomasse. Ad 2. ? Folk skal jo også bruge varme til opvarmning af brugsvand Ad 3. Ja, men det udelukker jo ikke at der er en business case Ad. 4. Både og ? Transmission har ca 2-3 % tab Ad. 5. Ja det vil kræve en særskilt risikovurdering og kapitalisering

 • 1
 • 2

Ad 1. Det kan udmærkes udnyttes. Skal bare gennem en varmepumpe. Prisen skal bare cirka kunne konkurrere med biomasse.

Hvilket så åbenbart vil være svært på kommercielle vilkår, jævnfør: "Det bliver en alt for usikker investering, hvis man fjerner tilslutningspligten."

Ad 2. ? Folk skal jo også bruge varme til opvarmning af brugsvand

Åh ja, det er også så begavet at bruge lunkent vand om sommeren til at fise gennem vandvarmere, i stedet for at benytte elvandvarmere - not!

Især i dette scenarie - vi brænder strøm af i navlepillerbit, og varmen derfra er så ringe at den skal varmepumpes, og så distribueres rundt med et kolossalt tab - Ebberød bank.

Ad 3. Ja, men det udelukker jo ikke at der er en business case

Nej, men så skal business casen være på 100% kommercielle vilkår, og når det så viser sig den ikke holder, så skal regningen ikke tørres af på forbrugeren.

Ad. 4. Både og ? Transmission har ca 2-3 % tab

Ja ja, så siger vi det.

Ad. 5. Ja det vil kræve en særskilt risikovurdering og kapitalisering

Og har man foretaget det i benovelsen - jeg tvivler.

Og så glemte du at forholde dig til punkt 6, sikkert fordi det ikke passer i din agenda.

 • 2
 • 4

Hvilket så åbenbart vil være svært på kommercielle vilkår, jævnfør: "Det bliver en alt for usikker investering, hvis man fjerner tilslutningspligten."

Ad 1. Det sker på kommercielle vilkår

Åh ja, det er også så begavet at bruge lunkent vand om sommeren til at fise gennem vandvarmere, i stedet for at benytte elvandvarmere - not!

Især i dette scenarie - vi brænder strøm af i navlepillerbit, og varmen derfra er så ringe at den skal varmepumpes, og så distribueres rundt med et kolossalt tab - Ebberød bank.

Ad 2. Og en gang til - det sker på kommercielle vilkår, så folk vælger den billigste løsning, hvilket for privat kunden IKKE er en elpatron.

Nej, men så skal business casen være på 100% kommercielle vilkår, og når det så viser sig den ikke holder, så skal regningen ikke tørres af på forbrugeren.

Ad 3. For tredje gang - det sker på kommercielle vilkår. Og hvem skulle så betale hvis ikke forbrugeren ?

Ja ja, så siger vi det.

Ad 4. Du må gerne få et par link igen, hvis du har svært ved at acceptere fakta.

Og har man foretaget det i benovelsen - jeg tvivler.

Ad 5. Det ville være meget uprofessionelt ikke at gøre. Så selvfølgelig bliver det gjort. Og helt konkret kan jeg stå inde for at det er gjort.

Og så glemte du at forholde dig til punkt 6, sikkert fordi det ikke passer i din agenda.

Ad 6. Jeg troede egentlig det ville være åbenlyst for enhver, når man ser på udviklingen i datamængder. Men konkret er det vurderet at forholdene i dårligste fald, maksimalt kan udligne hininaden

 • 2
 • 2

det sker på kommercielle vilkår.

Jaså - og hvis vi så ellers forholder os til artiklens kontekst, så står der:

"Det bliver en alt for usikker investering, hvis man fjerner tilslutningspligten."

Der er noget der ikke stemmer helt.

Og hvem skulle så betale hvis ikke forbrugeren ?

Der er forskel på at betale for en vare, og så at regningen for et mislykket eventyr tørres af på forbrugeren - se bare på de stakler der skal betale regningen for Flemmings mislykkede damme.

Og helt konkret kan jeg stå inde for at det er gjort.

Helt konkret kan du stå inde for --- sig mig har du fuldstændigt tabt sutten?

En forsyningschef på Fjernvarme Fyn kan da ikke stå inde for en skid når Apple, Google, eller FB's juridiske afdelinger, som hver især får det danske justitsministerium til at ligne en sidegade vinkelskriver, kommer på banen.

Hvis Apple, Google, FB bliver trætte at at lege med Danmark, så kan du være sikker på at de er skredet hurtigere end du kan sige tilslutningspligt.

Jeg troede egentlig det ville være åbenlyst for enhver, når man ser på udviklingen i datamængder. Men konkret er det vurderet at forholdene i dårligste fald, maksimalt kan udligne hininaden

Der er intet der er åbenlyst når vi tale om processorudvikling - men siden du nu åbenbart er i stand til at se ind i fremtiden, kan du så ikke give mig næste uges lottotal?

Så endnu en gang, lav endelig fjernvarme der hvor det vitterlig giver mening, f.eks. i forbindelse med overskudsvarme fra affaldsforbrænding, men lad dog være med at jagte lavkvalitetsjoule som vi ikke engang kan være sikre på vi kan få i morgen.

 • 1
 • 4

Jaså - og hvis vi så ellers forholder os til artiklens kontekst, så står der:

"Det bliver en alt for usikker investering, hvis man fjerner tilslutningspligten

@Christian Der er allerede et datacenter, hvor aftalerne er på plads uden tilslutningspligt.

Og hvem skulle så betale hvis ikke forbrugeren ?

Der er forskel på at betale for en vare, og så at regningen for et mislykket eventyr tørres af på forbrugeren - se bare på de stakler der skal betale regningen for Flemmings mislykkede damme

Der er en risiko ved alle investeringer især når de sker på kommercielle vilkår.

Helt konkret kan du stå inde for --- sig mig har du fuldstændigt tabt sutten?

En forsyningschef på Fjernvarme Fyn kan da ikke stå inde for en skid når Apple, Google, eller FB's juridiske afdelinger, som hver især får det danske justitsministerium til at ligne en sidegade vinkelskriver, kommer på banen.

Hvis Apple, Google, FB bliver trætte at at lege med Danmark, så kan du være sikker på at de er skredet hurtigere end du kan sige tilslutningspligt.

Der er bare den lille forskel at jeg faktisk ved præcis hvad der står i aftalen og hvilke garantier der er stillet. Jeg vædder gerne en palle Albani pils på at datacentrene også står der om 10 år - tør du ? Hvis du har fundet sutten ? Eller kan du regne ud hvad skulle kunne ske ved at stå med en række store og effektive varmepumper uden et datacenter

Der er intet der er åbenlyst når vi tale om processorudvikling - men siden du nu åbenbart er i stand til at se ind i fremtiden, kan du så ikke give mig næste uges lottotal?

Så endnu en gang, lav endelig fjernvarme der hvor det vitterlig giver mening, f.eks. i forbindelse med overskudsvarme fra affaldsforbrænding, men lad dog være med at jagte lavkvalitetsjoule som vi ikke engang kan være sikre på vi kan få i morgen.

Der bliver lavet fjernvarme på kommercielle vilkår, når der er en positiv “business case” -fat det dog.

 • 3
 • 2

@Christian Der er allerede et datacenter, hvor aftalerne er på plads uden tilslutningspligt.

Og hvem skulle så betale hvis ikke forbrugeren ?

Der er forskel på at betale for en vare, og så at regningen for et mislykket eventyr tørres af på forbrugeren - se bare på de stakler der skal betale regningen for Flemmings mislykkede damme

Der er en risiko ved alle investeringer især når de sker på kommercielle vilkår.

Helt konkret kan du stå inde for --- sig mig har du fuldstændigt tabt sutten?

En forsyningschef på Fjernvarme Fyn kan da ikke stå inde for en skid når Apple, Google, eller FB's juridiske afdelinger, som hver især får det danske justitsministerium til at ligne en sidegade vinkelskriver, kommer på banen.

Hvis Apple, Google, FB bliver trætte at at lege med Danmark, så kan du være sikker på at de er skredet hurtigere end du kan sige tilslutningspligt.

Der er bare den lille forskel at jeg faktisk ved præcis hvad der står i aftalen og hvilke garantier der er stillet. Jeg vædder gerne en palle Albani pils på at datacentrene også står der om 10 år - tør du ? Hvis du har fundet sutten ?

Der er intet der er åbenlyst når vi tale om processorudvikling - men siden du nu åbenbart er i stand til at se ind i fremtiden, kan du så ikke give mig næste uges lottotal?

Så endnu en gang, lav endelig fjernvarme der hvor det vitterlig giver mening, f.eks. i forbindelse med overskudsvarme fra affaldsforbrænding, men lad dog være med at jagte lavkvalitetsjoule som vi ikke engang kan være sikre på vi kan få i morgen.

Der bliver lavet fjernvarme på kommercielle vilkår, når der er en positiv “business case” -fat det dog.

Jakob

Dvs. at du mener det er ikke nødvendig af bevare tilslutningspligten !

 • 3
 • 2

Der er bare den lille forskel at jeg faktisk ved præcis hvad der står i aftalen og hvilke garantier der er stillet.

Jamen det er jo imponerende - Jakob Storm Rasmussen er mere snedig ud i det juridiske end topadvokaterne der befolker Apple, Google og Facebooks juridiske afdelinger.

I sandhed imponerende.

Der bliver lavet fjernvarme på kommercielle vilkår, når der er en positiv “business case” -fat det dog.

Jamen så lad dog nogle private firmaer (ikke ejet af forsyningsselskaber hvor kunderne kan tages som gidsler for mislykkede forretningseventyr) 100% for egen regning og risiko opstille varmepumper, grave rør ned, og hvad har vi, og efterfølgende sælge energien på frie vilkår uden bindinger.

Jeg er helt sikker på der står en lang række kapitalfonde klar, som er helt vilde for at gribe den gyldne forretningsmulighed.

 • 3
 • 4

Jamen det er jo imponerende - Jakob Storm Rasmussen er mere snedig ud i det juridiske end topadvokaterne der befolker Apple, Google og Facebooks juridiske afdelinger.

I sandhed imponerende.

@Christian Tak - men der skal faktisk ikke den store lommeregner frem for at finde ud af hvem der investerer mest, og hvad nogen store og effektive varmepumper er værd i en driftssituation uden et datacenter.

Jamen så lad dog nogle private firmaer (ikke ejet af forsyningsselskaber hvor kunderne kan tages som gidsler for mislykkede forretningseventyr) 100% for egen regning og risiko opstille varmepumper, grave rør ned, og hvad har vi, og efterfølgende sælge energien på frie vilkår uden bindinger.

Det er faktisk tæt på hvad der sker i Odense, hvor der ikke er nogen kunder der er bundet af tilslutningspligt

 • 4
 • 3

FB har ikke garanteret at de leverer spildvarme i odense i 20 år til anlægget er afskrevet, uanset at nogen har set kontrakten...

@Niels Det er kun dig der har nævnt 20 år.

 • 3
 • 2

Når FB ikke har brug for servere så lukker de og så er der ingen varme

@Niels Sjovt indlæg fra en der i årevis har påstået, at varmepumper var så og så billige og effektive. Men lad os nu følge din tankegang . HVIS nu Facebook lukker før den forventede afskrivningsperiode, hvad kan et fjernvarmeselskab så bruge nogen store og effektive varmepumper til ?

 • 2
 • 2

I Apples tilfælde: beskæftigelsesterapi til et par serviceteknikkere til bevarelse af fejlinvestering. På den mennesketomme del af heden, hvor kragerne vender.

@Magnus Nu debatterer vi altså lige nu en tænkt situation hvor varmepumper i en årrække har udnyttet overskudsvarme fra et datacenter og det der med internettet og Big data osv går væk fra den ene dag til den anden - ikke ?

 • 3
 • 2

"Apple og Google er på vej med datacentre ved Kassø uden for Aabenraa. Grøn Energi har analyseret mulighederne for at udnytte overskudsvarmen til at levere fjernvarme til Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg og Flensborg."

Undskyld: Fik indtryk af, at det var rørfolkets våde drøm om rør helt til Flensborg, der var oppe og vende.

 • 3
 • 2

"Apple og Google er på vej med datacentre ved Kassø uden for Aabenraa. Grøn Energi har analyseret mulighederne for at udnytte overskudsvarmen til at levere fjernvarme til Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg og Flensborg."

Undskyld: Fik indtryk af, at det var rørfolkets våde drøm om rør helt til Flensborg, der var oppe og vende.

Magnus - tror jeg ville gribe projektet anderledes an.

Problemet er at man kører for langt for at levere små energimængder.

Derfor ville jeg droppe Tønder-grenen på 26 km til 2.700 forbrugere.

Ang. Sønderborg-grenen er der også en masse rør uden aftag! Jeg ville køre direkte mellem Stubbæk og Statwerke Flensburg - ingen grund til at køre til Padborg først, da der allerede eksisterer en transitledning mellem Flensborg og Padborg på 18 MW.

Halvvejs på strækningen mellem Stubbæk og Flensburg ville jeg udflette til Sønderborg via Gråsten og Broager fjv. (de 2 værker til sammen er ligeså store som Tønder)

På den måde kan man få energitætheden på transitledningen op på ca. 50 TJ/ km

eller en forbedring på 25%

Pro et contra? Skyd løs...

 • 0
 • 0

Iøvrigt står reference brændstoffet i Flensborg til at være kulfyret kraftvarme, som man stiller spørgsmåltegn ved!

Siden 2016 har Flensborg haft en 75 MW el og 75 MW termisk combined cykle gasfyret anlæg. Hertil kommer termisk flis ...

 • 1
 • 0

@Karsten Jeg “skød det oprindelig projekt med” for 3/4 år siden. Der er simpelthen for langt til større fjernvarmeområder og flere af disse steder har allerede konkurrencedygtig produktion

Det vil typisk være sådan at et fjernvarmeselskab med 3000 brugere kan betale for et 20 Km fjernvarmerør som kan forsyne hele byen med varme, ved at spare mandskabet ved den pågældende fjernvarmeby, og det ved at lægge fjernvarmeværket sammen med 'nabobyen'. Så der vil helt sikkert være god forretning i at spare de mange mandetimer i Tønder og lave en samlet løsning for området.

 • 0
 • 2

Ærgerligt for debatten, at der ikke er en varm fortaler herinde, der ser sig i stand til at forsvare, at fejlinvestere mere end 1,5 milliard kr i rør i Sønderjylland.

 • 1
 • 3

Det vil typisk være sådan at et fjernvarmeselskab med 3000 brugere kan betale for et 20 Km fjernvarmerør som kan forsyne hele byen med varme, ved at spare mandskabet ved at lægge fjernvarmeværket sammen med 'nabobyen'.

Niels - Pop-smart bemærkning uden hensyntagen ti bemandingen - det virker ikke som der "er fedt på benet"

http://www.tonder-fjernvarme.dk/firmaprofi...

At sætte faste regler for hvornår fusioner i mellem fjernvarmeværker kan betale sig, er hul i hovedet

 • 3
 • 0

Ja ja Niels. Du har jo også lavet så mange ledningsprojekter. Men hvordan gik det med de der varmepumper, som så stod tilbage når datacentre, internettet og Facebook m.m. ikke eksisterede mere ?

Ja Ja men der er 10.000 ansatte i fjernvarmebranchen, der er virkelige gode muligheder for at slanke branchen. Et 10 Mw rør koster typisk 3 mio/Km. Det er ikke ualmindelig at et fjernvarmeværk med 3000 brugere har 8 - 10 mand ansat som overvejende kan afskediges ved at sammenlægge det mindre værk med et større..

 • 0
 • 1

Ja Ja men der er 10.000 ansatte i fjernvarmebranchen, der er virkelige gode muligheder for at slanke branchen. Et 10 Mw rør koster typisk 3 mio/Km. Det er ikke ualmindelig at et fjernvarmeværk med 3000 brugere har 8 - 10 mand ansat som overvejende kan afskediges ved at sammenlægge det mindre værk med et større..

@Niels Du er igen håbløst bagefter. Over 10% af fjernvarmeselskaberne er inden for de seneste år gået sammen med et andet selskab. Og prisen er på landsplan reduceret med 15% over de sidste 4 år. Men hvordan går det med de varmepumper ?

 • 2
 • 1

Et 10 Mw rør koster typisk 3 mio/Km

Niels - rapporten regner med 5,5 mio

Det er ikke ualmindelig at et fjernvarmeværk med 3000 brugere har 8 - 10 mand ansat som overvejende kan afskediges ved at sammenlægge det mindre værk med et større.

Tønder har 6 ansatte - dem kan du ikke bare spare væk uden at ansætte mandskab på "hovedværket" til at overtage deres arbejde

 • 2
 • 0

Du er igen håbløst bagefter. Over 10% af fjernvarmeselskaberne er inden for de seneste år gået sammen med et andet selskab. Og prisen er på landsplan reduceret med 15% over de sidste 4 år. Men hvordan går det med de varmepumper ?

Omkostningen til drift og vedligehold er steget!

Men der er da rigtig at prisen til forbrugeren er faldet når den samlede nettovarmepris er steget massivt ved at skifte afgiftsbelagt kul og gas ud med afgiftsfri biomasse ang mass.

Vedr. varmepumper skulle man afskrive Facebook varmepumperne når serverne ikke yder varme mere og opstille store varmepumper som køler luft, eller havd er det du efterlyser??

 • 1
 • 2

Omkostningen til drift og vedligehold er steget!

Det var da interessant. Hvordan kan du have andre tal end branchen selv ?

Vedr. varmepumper skulle man afskrive Facebook varmepumperne når serverne ikke yder varme mere og opstille store varmepumper som køler luft, eller havd er det du efterlyser??

Jeg efterlyser en sammenhæng med lukning af datacentre Varmepumperne tilhører jo ikke Facebook !

 • 1
 • 1

Det var da interessant. Hvordan kan du have andre tal end branchen selv ?

De er steget, på samme måde er omkostningen til at producere varmen steget meget betydelig, med mere og mere biomasse til erstatning for afgiftsbelagt gas og kul.

Jeg efterlyser en sammenhæng med lukning af datacentre Varmepumperne tilhører jo ikke Facebook !

Jeg har ingen anelse om hvad der skal ske med det tåbelige projekt, når spildvarmeproduktionen stopper, og varmepumperne er ubrugelige.

 • 0
 • 2

De er steget, på samme måde er omkostningen til at producere varmen steget meget betydelig, med mere og mere biomasse til erstatning for afgiftsbelagt gas og kul.

@Niels Hvis du vedvarende vil benægte fakta, så fortsæt du bare.

Jeg har ingen anelse om hvad der skal ske med det tåbelige projekt, når spildvarmeproduktionen stopper, og varmepumperne er ubrugelige.

Smut lige en tur forbi Johnson og få opdateret din viden om varmepumper

 • 1
 • 1

Sikkert men under alle omstændigehder spild af penge vedr. projektet.

@Niels Du har virkelig stadig ikke forstået det vel ? Der bliver ikke lavet noget uden der er en positivt business case. Årlige drifttimer på varmepumperne er fastlagt (konservativt) og situationen med drift uden overskudsvarme fra et datacenter er medtaget i business casen. Fordi du ikke forstår det, behøver andre jo ikke at stoppe op. Måske skulle jeg erindre dig om hvor mange gange du de sidste nok 10 år har påstået, at varmepumper var det eneste saliggørende. Og når der så kommer et projekt med de hidtil største varmepumpeanlæg i landet, så spiller du “tøsefornærmet”.

 • 2
 • 3

Du har virkelig stadig ikke forstået det vel ?

Du har som altid ikke forstået noget af det hele! Løsningen med Facebook og herunder absorptionsvarmepumpen på affaldsanlægget gør det endnu mere besværlig at komme op med den rigtig løsning som lukker kulblokken i odense og forsyner gartnerne og odense via meget store dampdrevne varmepumper på affaldsforbrædningen og halmanlægget på fynsværket.

Der bliver ikke lavet noget uden der er en positivt business case.

Ja men der er altså anlæg som er langt bedre.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten