Energidebat: Hvad gør vi ved biomasseafhængigheden?

Illustration: MI Grafik

Her er et udpluk fra debatten under artiklen Danmark er dybt afhængigt af træpiller, flis og brænde:

Finn Langgaard
Det må være på tide at etablere en afgift på biobrændsler, som handles. Glem sankebrændet, men start med at lægge en lille afgift på træpiller, flis og brændetårne (...) Sidst opgav man afgifter på biobrændsler, fordi det var for svært med brænde til private brændeovne, hvor der stadig er en del, der selv laver brændet. Glem dem. Det betyder i det store billede så lidt, at det er helt uholdbart at lade denne detalje få så stor betydning, at hele spørgsmålet om afgifter på biobrændsler falder til jorden.

Anders Majland
I dag er det allerede fordelagtigt at købe træpiller i Tyskland for kunder helt op i det midtjyske. Tyskerne har kun 7% moms på træpiller, så det gør det svært for danske forhandlere at konkurrere på prisen, når ‘afgiften’ allerede er 18% højere i Danmark. En øget afgift i Danmark vil kun øge grænsehandlen (...) At manglende afgifter på biobrændsel er et problem i Danmark trods den høje moms kan jo undre, når pris­niveauet på øvrige opvarmningskilder vist er ret sammenligneligt med Tyskland. Eller er afgifterne på el, gas og olie virkeligt så meget højere i Danmark end Tyskland?

Chris Bagge
Ja, vi skal have reduceret vores brug af fossilt brændstof, og private brændeovne er på andet end CO2-området langtfra miljømæssigt godt. Vejen frem for dette er ikke, at vi alle skal til at opsætte kubikmetre med varmtvandstanke. Vejen frem må være at fremkomme med nogle lagringsmetoder så vi på en økonomisk forsvarlig måde kan lagre produceret el. Det er næppe hverken batterier eller brint.

Morten Telling
Vi mangler politiske visioner, der batter noget, og som følges op med handling. Helst så jeg varmepumper med lavere el-afgifter, lavere afgifter på elbiler og hurtigere implementering. Evt. tilskud til etablering og forskning og udvikling af smarte løsninger. Det var det, vi drømte om ville ske i 2017 for ti år siden. Men der er sket meget lidt, og det er ikke blevet lettere at vælge som forbruger.

Jesper Jepsen
Hvis hovedparten af folk valgte el som opvarmningskilde i forhold til brændeovn eller anden egenproduceret varme, vil det alt andet lige øge sårbarheden. Det er nemmere, at et system fejler, end at +750.000 systemer fejler samtidigt. Og ja, mange systemer kræver el for at distribuere varmen, men det kan klares med en lille generator.

John Jensen
Løsningen er at beholde brændeovnen som reserve. Hvis de forældede punkt­afgifter på elektricitet afskaffes, vil det være billigere at bruge elvarmen, og der vil generelt mest blive fyret i brændeovnene ved strømsvigt.

Magnus Thomsen
El-nettet skal uanset hvad forstærkes. Fremtiden fordrer elbiler, om mængden af dem skal svare til nuværende bilpark, er talen om ca 2,5 mio. stk. Sansynligvis står en anseelig mængde af dem ved en ladestander. Hvis krav blev sat til alle ladestandere, at de er reversible, så er korttidssikring af net-udfald etableret. Dette ville medføre tid til opstart af anden forsyningskilde.

René Pedersen
Jeg bor i et udkantsområde, hvor huse er usælgelige, folk er hovedsagelig lav­indkomstgrupper. Evt. økonomisk overskud bliver brugt på transport til/fra arbejdet. Opvarmning af huse er dyrt på budgettet, og vi gør, hvad vi kan, for at isolere (inden for stram økonomi). Køber jeg for 1.000 kr. træbriketter, betaler jeg 200 kr. i skat (også kaldet moms). Forstår ikke dette med, at vi skal betale mere i skat, da for få bruger varmepumper? Så må det være et spørgsmål om, at nogle andre afgifter er for høje?

Fortsæt gerne debatten under denne artikel.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Drop debatten om brændeafgift: Det er en død sild. Dem der fyrer meget med træ, er hovedsageligt mennesker på landet. Småkårsfolk, som ikke har det store råderum og hvor afgift på brænde ville ramme urimeligt hårdt. Derfor er det selvsagt også en politisk dødssejler, thi hvem vil stå på mål for at straffe småkårsfolk på landet? Områder, der iider af affolkning, hvor man vil gøre det endnu mere uattraktivt at bosætte sig ved at indføre en brændeafgift. Altså,brændeafgift er politisk giftigt, der er ingen, med mulig undtagelse af De Radikale, der vil røre det med en ildtang.

 • 6
 • 0

Nu er vi ved at erstatte kul med biomasse og vind. Så kommer der nogen rendende og taler om afhængighed som et problem - snarere burde man tale om hvordan man øger udbuddet og bæredygtigheden endnu mere... Vi er også afhængige af drikkevand, lys fra solen og ilt fra atmosfæren - hvad gør vi dog ved den afhængighed. Der er tale om et bevidst ordvalg for at fremme en afgiftsagenda. Det er manipulation.

 • 7
 • 1

Eller jo vi kan diskuterer hvorfor politikerne mener vi skal betale for det støtte cirkus der leder absolut ingen veje ud over at berige dem der betaler lobbyisterne med direkte adgang til politikernes dagsorden og som politikerne fejlagtigt promovere sig på, på borgernes, klodens og vores efterkommeres bekostning:

Abstract To displace fossil fuels and achieve the global greenhouse-gas emissions reductions required to meet the Paris Agreement on climate change, the prevalent argument is that a mix of different low-carbon energy sources will need to be deployed. Here we seek to challenge that viewpoint. We argue that a completely decarbonized, energy-rich and sustainable future could be achieved with a dominant deployment of next-generation nuclear fission and associated technologies for synthesizing liquid fuels and recycling waste. By contrast, non-dispatchable energy sources like wind and solar energy are arguably superfluous, other than for niche applications, and run the risk of diverting resources away from viable and holistic solutions. For instance, the pairing of variable renewables with natural-gas backup fails to address many of the entrenched problems we seek to solve. Our conclusion is that, given the urgent time frame and massive extent of the energy-replacement challenge, half-measures that distract from or stymie effective policy and infrastructure investment should be avoided.

http://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/302

Det er måske ikke gået op for mange at vi efterhånden internationalt er til grin, men heldigt for os er vi nabo til en endnu større nation hvis energi/klima hykleri får mere international eksponering.

 • 0
 • 3

Vi er også afhængige af drikkevand, lys fra solen og ilt fra atmosfæren - hvad gør vi dog ved den afhængighed.

Vi bor i Danmark: Vand beskattes Solens lys er nødvendigt for at producere fødevarer som beskattes Vindens energi beskattes

Find du på en gylden formulering på en kopskat der beskatter de skadelige effekter af at vi udånder Co2, og vores politikere vil belønne dig med et skrivebord og evig tjenestemandsansættelse.

 • 0
 • 1

@ Jesper Hansen

Jeg giver dig helt ret, når bortset fra, at jeg blot tror, at mange velmenende eksperter, journalister, debattører og politikere, selv er blevet manipuleret af dygtige ”teknologisælgere” og/eller forledt af deres egen intuition. I hvert fald synes mange ikke at have forstået, at sikringen af en fortsat stabil og pris-fornuftig energiforsyning (selvfølgelig?) bedst opnås med en god blanding af det billige men fluktuerende og det typisk noget dyrere og brændselskrævende men til gengæld regulerbare. Sidstnævnte dog sagtens kan være det billigste, hvis div. vigtige men upåagtede "sidegevinster" tælles med og hvis der skal "tilkøbes" en høj grad af (uøkonomisk) back-up til førstnævnte .

Det hører med i billedet, at de indenlandske muligheder for især langtids ”el-lagring” generelt er meget investeringskrævende og/eller tabsbehæftede, medens tør/tørret biomasse og affald billigt og næsten tabsfrit kan langtidslagres og anvendes på kraftvarmeværker, der - om fornødent - kan køre 24/7, når ”vinden og solen” ikke rækker. Det er dog for dyrt at dimensionere de almindelige termiske kraftvarmeværker også til tidsmæssig snæver spidslast, men alligevel er det en stor fordel, at også spidslast-behovet reduceres, idet man jo ikke stopper kraftvarmeværkerne ved spidslast, men snarere kører 110 % last.

Vi er ikke blot blevet grundigt forkælet med noget der - især set i bakspejlet - kan komme til at ligne en ekstrem høj forsyningssikkerhed, ligesom mange mangler forståelse for de negative konsekvenser, der følger af undladt processering af de organiske restproduktstømme, som også "enøjede vind- og sol-fortalere" bidrager til at skabe.

Selv ”naturen” kan der være grund til at "rette på", f.eks. ved bæredygtig udnyttelse af træ som (kulstofbindende) byggemateriale og fjernelse af dødt ved/restprodukter fra skoven (henholdsvis inden skovens kulstofbinding unødigt klinger af og inden der opstår en stor emission af (også) stærke klimagasser som følge af bakteriel nedbrydning). Noget andet er, at træbrændsler naturligvis bør udnyttes (exergetisk) effektivt snarere end overvejende blot til "grøn" fjernvarme, ligesom det - nationalt set - havde været en tand bedre, hvis træbrændslerne fortrinsvis var fra danske skove. Blot kan kraftvarmeværkernes ejere jo ikke gøre for, hverken at der i den aktuelle grad kan opnås en bedre forretning på levering af "grøn" fjernvarme fremfor el, eller at udenlandske træbrændsler typisk kan købes billigere end danske.

Også biogasfortalerne har været forholdsvis gode sælgere, ved - med rette - at påpege ikke blot CO2-neutralitet men endda CO2-negativitet, medens fortalerne for termisk kraftvarme har "sovet gevaldigt i reklametimen", selvom også de – tydeligst hvad angår tør biomasse som halm - har rigtigt gode kort på hånden. Dette i form af endnu større (fossilt fortrængende) energiudbytte pr kg tør biomasse, fuld foraskning for mere fuldstændig undgåelse af emission af stærke klimagasser fra markerne, bedre muligheder for termisk nedbrydning/separation af div. forurenende indholdsstoffer, undgået CH4-udslip fra selve anlæggene og mulighederne i retning af ”bioCCS” og jordbundsforbedringer baseret på biokoks.

Hvis "mantraet" kun er ”vind og sol” og/eller biogas, opdager man heller ikke, at biologisk forgasning af våde, kvælstofholdige restprodukter som husdyrgødning og ("rå") spildevandsslam med fordel kunne kombineres med yderligere oprensende og regionalt fosfor-omfordelende termisk energiudnyttelse af separerede og tørrede biogasrestfibre.

Effektive kombinationer af energieffektive og miljøvenlige teknologier er i høj grad vejen frem imod 100 % VE, og afgifter på en så vigtig ”VE-ingrediens” som biomasse er ikke lige det, der er brug for, - ligesom der selvfølgelig heller ikke er brug for afgifter på vind- og solindfald. Hvis der skal afgift på noget, bør det primært være på skadevirkninger, - f.eks. emissioner fra termiske værker og gener af vindmøller og solcelleanlæg, men så bør politikerne – bl.a. logisk set - også huske at sætte nogle penge af til ikke blot sikring af nødvendig back-up, men også til fremme af de ovennævnte værdifulde "sidegevinster" af ikke mindst velvalgte termiske kraftvarmeløsninger. (Som nogen ved, har jeg sådan en "i ærmet").

Og det skal vel at mærke være incitamenter, som investorerne kan turde stole på i afskrivningsperioden, for ellers vil der næppe i tide blive investeret i nye regulerbare og på andre måder hensigtsmæssige anlæg til erstatning af snarligt udtjent kapacitet. Samme problem vil følge af etablering af yderligere (hyppigt meget el-pristrykkende) fluktuerende kapacitet i et tempo, der tydeligvis har været i overkanten i forhold den hastighed, hvormed gode afsætningsmuligheder er blevet etableret og fossil udfasning foretaget.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten