Energibesparelse udregnes på nettet

Fortæl mig om dit hus, og jeg skal sige dig, hvor meget du kan spare ved at indrette det energirigtigt. Det er - lidt firkantet sagt - visionen bag et udviklingsprojekt, som seniorforsker Nils Lykke Sørensen fra SBI, Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet, står i spidsen for.

Projektet, der har været i gang siden foråret, består kort fortalt af en 3D-modelgenerator og en energiberegner. Meningen er, at hver enkelt af Danmarks 1,3 millioner husejere selv skal kunne skabe en simpel model af sit hus på en hjemmeside.

Brugeren indhenter BBR-oplysninger på sit hus, hvorefter han præsenteres for fire-fem hustyper at vælge imellem, som han efterfølgende kan forfine ved eksempelvis at skifte tagtype eller indsætte flere vinduer. For at gøre modelarbejdet brugervenligt vil forskerne tage udgangspunkt i computerspil, når de udvikler generatoren.

Når 3D-modellen er på plads, giver hjemmesiden - med udgangspunkt i energiberegningsprogrammet B06 - et estimat over, hvor mange penge og hvor meget CO2 husejeren kan spare, hvis han investerer et bestemt antal kroner i at optimere husets energiprofil.

Derimod giver det ikke konkrete anvisninger på forbedringer:

»Når husejeren efterfølgende vil effektuere besparelserne, anbefaler programmet ham at kontakte fagfolk, der kan hjælpe med at finde de konkrete løsninger. Det ville kræve langt flere data, hvis programmet også skulle anbefale præcise tiltag,« siger Nils Lykke Sørensen.

Data kan give unikt overblik

En forenklet pilotversion af projektet har i de seneste måneder kørt på Fyn, dog uden 3D-modellerne, og ifølge Nils Lykke Sørensen har en sammenligning af programmets overslag og en fagmands fysiske vurdering af en række huse kun vist små variationer.

Sammen med projektets andre partnere, herunder Husets Web A/S, Nordea og Nykredit, er SBI nu gået på jagt efter de 3,5 til 4 millioner kroner, som en færdigudvikling af løsningen vil kræve.

For de to finanskoncerner ligger potentialet i at få adgang til viden om de mange husejere, som overvejer at låne penge til de nødvendige ombygninger. Ifølge en energistatistisk opgørelse kan der spares op mod syv milliarder kroner på landsplan ved at energioptimere alle danske boliger.

For Nils Lykke Sørensen er gevinsten dog rent forskningsbaseret:

»Det forskningsmæssige mål med projektet er at få anonym adgang til de mange data. Det vil give os et hidtil uset overblik over energiforbruget i forskellige typer af huse og regioner.«

Den fynske pilotberegner kan findes på: kortlink.dk/5rrm

Emner : El