Energiagentur: Kraftig vækst i grøn el-kapacitet på vej

Illustration: Citizenmj/Wikicommons

En kraftig udbygning med vedvarende energi – og især solceller – i Kina og Indien i 2016 får nu Det Internationale Energiagentur (IEA) til at opskrive sine forventninger til udbygning med sol og vind globalt frem mod 2022 med hele 12 pct. i forhold til sidste års fremskrivning.

Det fremgår af agenturets årlige fremskrivning ved navn Renewables 2017.

I 2016 var næsten to tredjedele af al ny el-kapacitet i verden baseret på vedvarende energikilder (VE) – svarende til 165 GW.

Læs også: Sol overhaler for første gang vind i ny energikapacitet

Det får nu IEA til at regne med, at der kommer 920 GW ny VE-kapacitet inden 2022 - svarende til en vækst i udbygningen på 43 pct. i forhold til i dagens niveau.

»Ny æra for solceller«

Heraf udgør solcellerne langt hovedparten:

»Det vidner om fødslen af ​​en ny æra for solceller. Vi forventer, at tilvæksten i solcellekapacitet vil være højere end nogen af de andre vedvarende teknologier frem mod 2022,« siger Fatih Birol, direktør for IEA, i en pressemeddelelse fra agenturet.

Læs også: Solceller på vej ud af vindens skygge

Han tilføjer, at de 1.000 GW svarer til omkring halvdelen af ​​den nuværende globale kapacitet inden for kulkraft, som det tog 80 år at bygge.

IEA forventer, at især tre lande – Kina, Indien og USA – vil tegne sig for to tredjedele af denne udbygning frem mod 2022, og at den samlede solcellekapacitet vil overstige den samlede samlede el-kapacitet i Indien og Japan i dag.

Grøn el udgør 30 pct.

Men én ting er el-kapacitet. Noget andet er strømmen, som de vedvarende energikilder producerer.

Her forventer IEA, at el-produktionen fra vind og sol vil vokse til over 8.000 TWh i 2022, hvilket svarer til det samlede energiforbrug i Kina, Indien og Tyskland tilsammen.

På det tidspunkt vil strøm fra de vedvarende energikilder tegne sig for 30 pct. af elproduktionen - mod 24 pct. i 2016.

Læs også: Global CO2-udledning stagnerer

Kul forbliver dog stadig den største kilde til elproduktion – også i 2022, men ifølge rapporten vil springet mellem elproduktionen fra kul og fra vedvarende energikilder blive halveret frem mod 2022.

Rapporten bemærker også, at udbygningen med sol og vind blev ledsaget af rekordlave auktionspriser – helt ned til 19 øre pr. kWh (3 cent).

Laveste priser i Indien, Mexico og Chile

De laveste offentliggjorte priser for sol og vind blev registreret så forskellige steder som Indien, De Forenede Arabiske Emirater, Mexico og Chile, og ifølge IEA er disse kontraktpriser i stigende grad sammenlignelige eller ovenikøbet lavere end el-produktionsomkostninger på nybyggede gas- og kulkraftværker.

Kina vil fortsat stå for den største udbygning med ny VE-kapacitet frem mod 2022 med over 360 GW af de 1.000 GW ny VE-kapacitet.

Trods politisk usikkerhed forbliver USA den næstestørste spiller, når det gælder udbygning med vedvarende energi.

Læs også: Tilskud til sol og vind i USA betaler sig: Færre dødsfald og lavere sundhedsudgifter

De vigtigste drivkræfter for vind og sol på land – blandt andet flerårige føderale skatteincitamenter – forbliver stærke, men usikkerhed omkring forslag om skattereformer samt den internationale handels- og energipolitik kan få betydning for økonomien i den vedvarende energi og derfor forhindre den skitserede udbygning.

30 pct. ekstra kan nås

Indien har for nylig taget skridt hen imod at genoprette økonomien i landets forsyningsselskaber og til at begynde at se på integration af vedvarende energi i elsystemet, hvilket har fået IEA til at udforme en mere optimistisk prognose for vedvarende energi.

I 2022 vil Indien således have mere end fordoblet landets VE-kapacitet.

IEA har også regnet på et scenarie med en endnu mere accelereret udbygning, som indfinder sig, hvis verdens regeringerne fjerner de hindringer, som i dag forhindrer yderligere vækst i VE-udbygningen.

Læs også: IEA: Energiproduktion skal være fossilfri allerede i 2040, hvis vi skal holde temperaturen under 1,5 grader

Her vil væksten i vedvarende kapacitet kunne øges med yderligere 30 pct. eller ekstra 1.150 GW i 2022. Hertil kommer de 1.000 GW, som allerede er forudsat.

I sådan et scenarium vil alene solceller og vindmøller etableret i Kina svare til det dobbelte af Japans samlede el-kapacitet i dag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

IEA har systematiske problemer med deres prognoser for vedvarende energi, de rammer simpelthen for lavt hver gang.

Hvilket nærmest må betegnes en underdrivelse - prognoserne er så fjernt fra virkeligheden, at de bærer præg af uvidenhed eller forsætlig malinformering.

Rapporten bemærker også, at udbygningen med sol og vind blev ledsaget af rekordlave auktionspriser – helt ned til 19 øre pr. kWh (3 cent).

Seneste auktionspriser i Saudiarabien er under 2 cent (1.78). Rapporten er allerede forældet med en 68% for høj pris, hvilket måske forklarer, hvorfor det står så galt til med den generelle vurdering fra IEA´s side.

 • 4
 • 2

IEA gjør det igjen! Nå har vi sett eksponentiell vekst av sol og vind i mange år. Det vil si at kurven for installert effekt blir brattere for hvert år. Så kommer allikevel IEA med sin grafiske framstilling som viser en nedgang i veksten de neste seks år! Skal IEA aldri lære? Deres tall for 2004-10-16-22 viser for vind følgende serie: 40-140-280-310 GW og prosentvis økning: 350% (04-10), 100%, (10-16),11% (16-22). For sol er økningene: enorm (04-10), 450% (10-16), 63% (16-22).

Vind og sol bygges ut i stadig flere land og i hvert land stadig mer. Allikevel skal sol og vind øke atskillig mindre enn i foregående seksårsperiode! Man skal ha et meget spesielt utgangspunkt for å tro noe slik (og det har nettopp IEA!).

Bruk statistikk fra IEA. Sky IEA's prognoser!

 • 7
 • 1

Allerede i dag producerer A-værker i Kina og Korea strøm til 15-20 øre/kWh. Fremtidens modulære A-værker som producerer ab fabrik i moduler med avancerede nye principper og brændsler forventes at slå alt andet på pris. Så mon ikke det VE spøgelse er en saga blot om nogle årtier, når vi ser konkurrencekraft udkonkurreret af de lande som satsede anderledes?

 • 3
 • 11

Allerede i dag producerer A-værker i Kina og Korea strøm til 15-20 øre/kWh.

Måske fik du ikke regnet på den seneste pris på strøm fra solceller, som allerede er under 11,5 øre/kWh.

Rigtig mange forbedringer lurer "lige om hjørnet", så a-kraft får kamp til stregen. Den største udfordring for a-kraft og andre storproduktionsformer, er transmissionen, der vanskeligt kan bringes under kostprisen for lokalt monterede anlæg, som fx fremtidens solceller.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten