Energiagentur: Ingen vej uden om at satse stort på el

12. maj 2014 kl. 12:048
I ny rapport slår Det Internationale Energiagentur fast, at elektricitet kommer til at udfordre olie som den vigtigste energibærer i det 21. århundrede. Men lige nu vokser kulstrøm mere end sol, vind og vandkraft.
Artiklen er ældre end 30 dage

Elektrificering af energiforsyningen med stigende mængder strøm fra vedvarende energikilder er den eneste sikre vej til global forsyningssikkerhed og at nå klimamålene på en økonomisk forsvarlig måde i det 21. århundrede.

Det er hovedbudskabet i en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur ved navn Energy Technology Perspectives (ETP) 2014. Rapporten analyserer hvert andet år udviklingen i energisektoren og de teknologier, som er afgørende for, at verden kan omstille sig til et kulstoffattigt energisystem til en overkommelig pris.

Læs også: IEA alarmerer: Alt for sløv brug af grøn teknologi

Ifølge IEA's administrerende direktør, Maria van der Hoeven, byder en omstilling til el som den vigtigste energibærer på mange muligheder, men den kan ikke løse alle problemer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi er på den forkerte vej i øjeblikket, fordi det stigende forbrug af kul overskygger væksten i udbredelsen af vedvarende energi, og fordi udledningerne fra el-systemet ikke har ændret sig i 20 år på trods af fremskridt i nogle regioner. En radikal kursændring på globalt plan er på høje tid,« sagde hun i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

Rapporten beskriver to modstridende tendenser, når det gælder udnyttelse af potentialet i el som energibærer: en hastigt stigende global efterspørgsel efter elektricitet over for et indlysende behov for øget systemintegration af blandt andet vedvarende energikilder i el-systemerne.

Ifølge rapporten er elektricitetens samlede andel af energiforbruget fordoblet i løbet af de sidste 40 år, mens hovedparten af el-produktionen dog næppe er CO2-neutral. El-fremstilling sluger 40 pct. af primærenergien og producerer en tilsvarende andel af energirelaterede CO2-emissioner.

Men samtidig anfører energiagenturet, at det kan lade sig gøre at øge effektiviteten, begrænse efterspørgslen og få gjort næsten halvdelen af el-produktionen CO2-neutral i 2050.

Otte billioner dyrere på to år

Rapporten præsenterer tre scenarier for, hvordan det globale energisystem kan tænkes at udvikle sig frem mod 2050. I alle scenarier ser IEA, at elektricitetens rolle i energisystemet vokser hurtigere end nogen anden kilde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den konstaterer også, at der er behov for yderligere 44 billioner (det er billioner!) dollars i investeringer for at sikre ren energi i 2050. Det store tal modsvares af en tilsvarende brændstofbesparelse på 115 USD billioner.

Det nye skøn er højere end de 36 billioner USD, som en tidligere rapport har udregnet. Ifølge IEA viser denne stigning til dels det, som organisationen har sagt i et stykke tid: Nemlig at jo længere vi venter, jo dyrere bliver det at forvandle vores energisystem.

8 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
13. maj 2014 kl. 17:19

Uanset hvad man kan sige af ondt om kul- og andre kræfter, vil jeg gerne opfordre Jacob Mathiasen til at overveje back-up problemet alvorligt. Tyskerne mener åbenbart at kul og brunkul trods deres store miljøpåvirkninger er at foretrække for atomkraften, trods dennes stærkt begrænsede miljøpåvirkninger. Og at man er nødt til at bygge nye kulkraftværker.

Måske kunne en rapport om europæisk vindkraft give lidt inspiration. Se f.eks.

http://www.reo.dk/images/files/Europæisk%20vindkraft%202013.pdf

Kendsgerningerne er nu en gang, som Stalin skulle have sagt, nogle hårde krabater.

7
13. maj 2014 kl. 09:20

Alle de (u)ansvarlige aktører fejer så meget som muligt ind under gulvtæppet. Ved kernekraft arbejder de (u)ansvarlige modstandere på at gøre det dyrere.

6
13. maj 2014 kl. 01:28

medregnet udgifterne til luftvejssygdomme, kræft m.v. fra kul og fossilforbrænding - udover f.eks.subsidier i form at støtte til fattige til at holde varmen, krige for at sikre leverancer, skævvridningen af vægtafgifter, som burde afspejle tank og lastbilers slitage på vejene (en lastbil kan slide for 1 mio personbiler), miljøets forringelse m.v.?

Næppe - regnestykket er nok for omfattende til at man får alt med.

5
13. maj 2014 kl. 00:35

Energiagenturet skriver:

" Cost per unit of energy generated by onshore wind and solar photovoltaic (PV) continued to fall in 2013, albeit at a slower rate than in previous years."

Mon de har medregnet omkostningerne til back-up?

3
12. maj 2014 kl. 20:05

..Men lige nu vokser kulstrøm mere end sol, vind og vandkraft.

Den logiske forklaring er jo nok, at kul er meget konkurrencedygtig over for anden energifremstilling, og sådan fungerer et liberalt system nu engang, og her er der udbredt konsensus omkring liberalisering. Problemet med de store besparelser ved de "alternative" energisystemer er at det kun er fremstillingen af el, der er "billig". Man glemmer tilsyneladende anlægsomkostningerne og her er de "grønne løsninger" hundedyre. Hvis der var så attraktivt som artiklen giver udtryk for, så ville kullene være under kraftig afvikling ifølge de liberale "naturlove". Men det er de ikke.

2
12. maj 2014 kl. 17:20

Når jeg transportere mig ved hjælp af el og rugbrød koster en lille tur på 20 kilometer kun 50 øre. Med fosil bilen koster det 20 kr. Jeg venter ikke.

1
12. maj 2014 kl. 14:57

Den konstaterer også., at der er behov for yderligere 44 billioner (det er billioner!) dollar i investeringer for at sikre ren energi i 2050. Det store tal modsvares af en tilsvarende brændstofbesparelse på 115 i USD billioner.

Dvs. at man sparer 71billioner dollar. Hvad venter vi på?