Energi-ingeniører siger nej til importerede træpiller

Stop for import af biomasse til energiformål; vi skal kun bruge den biomasse, vi kan producere bæredygtigt inden for landets grænser.

Det mener tre fjerdedele af ingeniørerne i selskaberne IDA Energi og IDA Grøn Teknologi, der angiver, at de ser dette som et altafgørende eller vigtigt element på den korte bane, når Danmark skal være fri for fossile brændsler i 2050.

Samtidig mener 87 pct. af de adspurgte ingeniører, at vi skal holde fast i denne 2050-målsætning.

Læs også: Blå blok vil neddrosle tempoet på den grønne omstilling

Standpunktet fremgår af en ny undersøgelse blandt de to fagtekniske selskabers medlemmer, som både organiserer ingeniører i energibranchen og ingeniører med interesse for grøn teknologi og grøn omstilling.

Bevidste om bæredygtighed

Undersøgelsen er gennemført af Ingeniøren i samarbejde med IDA, og dens resultat overrasker både formanden for IDA Grøn Teknologi og et bestyrelsesmedlem fra IDA Energi.

Formanden for IDA Grøn Teknologi, Ole Gerner Jacobsen, kalder det positivt, at ingeniørerne er så miljøbevidste og går så meget op i bæredygtighed, som svarene antyder:

»Jeg er bestemt positivt overrasket, og mit gæt er, at svarene afspejler en indbygget forståelse hos ingeniørerne for, at bæredygtighed er et vigtigt parameter, og at skovbrug i udlandet ikke altid er bæredygtigt,« siger han.

Ole Gerner Jacobsen er også selv tilhænger af, at så meget af vores biomasse som muligt skal være lokalt produceret:

»Men jeg vil nu ikke have noget imod, at Danmark anvender bæredygtigt produceret, nordisk træ, hvis vore nabolande har noget til overs,« siger han.

Afvisning skyldes ukendskab

Heller ikke bestyrelsesmedlem Anders Evald fra IDA Energi havde forventet, at så stor en del af medlemmerne afviser brug af importeret biomasse til fordel for bæredygtigt dansk produceret biomasse:

»Jeg tror, at det skyldes ukendskab – selv hos energi-ingeniørerne - til de mange muligheder, som selskaberne har for at sikre sig, at den importerede biomasse rent faktisk bliver produceret bæredygtigt,« siger han.

Han erkender derfor, at det er og bliver en stor udfordring for kraftværker og selskaber, der satser på importerede træpiller, at få kommunikeret ud, hvordan de sikrer bæredygtigheden.

Personligt er Anders Evald helt uenig med flertallet af sine fagfæller:

»Jeg kan ikke se, at det er vigtigt at bruge landegrænser, når det gælder biomasse. Hvis det handlede om forsyning med kød eller økologiske grønsager, ville man vel ikke sige at nu skal vi ikke købe mere fra udlandet,« siger han.

Han ser slet ikke noget problem i, at kraftværker importerer biomasse fra steder, hvor der er styr på dokumentationen for bæredygtigheden og hvor det vækker mening rent økonomisk.

At resultatet af afstemningen måske kan ses som et udtryk for, at ingeniørerne i IDA Energiog IDA Grøn Teknologi gerne vil begrænse brugen af biomasse, vil Anders Evald ikke kommentere på:

»Det er jo det rene gætteri, som ikke har bund i facts,« siger han.

Kolliderer med praksis

Med udmeldingen om at begrænse mængden af importeret biomasse i energiforsyningen lægger energi-ingeniørerne sig klart på kollisionskurs med den herskende energipolitik.

Her ser man netop ombygning af kraftværker fra kul til (primært) importerede træpiller som et vigtigt redskab til at reducere CO2 udledningen med.

Læs også: Klimaminister tvinger kraftværkerne til at købe bæredygtige træpiller

Dong Energy alene vil fra næste år komme op på et samlet træpilleforbrug på 1,8 mio. ton fra næste år, hvor både Studstrupværket og Avedøreværket vil være ombygget til træpiller.

Læs også: Dong Energy starter ombygning af Avedøreværket

Undersøgelsens resultater bygger på svar fra 440 medlemmer af IDA Energi og IDA Grøn teknologi. Ialt 2250 medlemmer er blevet spurgt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er nok fordi de fleste ingeniører foretrækker løsninger med et vist indhold af engineering, egentlig lidt bekymrende.

 • 3
 • 0

Det burde da være en fornuftig ingeniørmæssig tilgang til emnet. Hvornår kommer der en ordentlig plan, der ikke er baseret på ønsketænkning men fornuftsmæssig. Danmark har store forekomster af naturgas, hvorfor indgår det ikke i planerne. Når der er investeret i for mange vindmøller og vi forærer energien til naboer, hvor kommer grundlasten så fra?

 • 0
 • 8

Dit link omhandler, at biodiversiteten er større i urørt skov end i produktionsskov. Det er der vist ingen uenighed om. Det politiske valg handler om, hvor store områder vi vil sikre som urørte (hvad enten det er skove eller andre biotoper og landskaber), versus hvor store områder vi vil bruge til produktion af føde, foder, tømmer og træbrændsel til opretholdelse af vores samfund og eksistens.

Men det har vist ikke noget at gøre med, om vi handler træbrændsel over statsgrænserne eller ej. Mit synspunkt er, at det er en rigtig retningslinje for vores brug af biomasse i energiforsyningen i Danmark, at vi samlet set ikke bruger mere, end vi kan producere bæredygtigt i Danmark. Men at der i praksis udveksles træbrændsel via eksport og import, det anser jeg for underordnet.

Jeg synes - som mange andre - at det er lidt spøjst, at der i denne fase af vores omstilling importeres store mængder træpiller vist i høj grad fra Amerika. Men det anser jeg egentlig også for underordnet. Jeg tror ikke, det bliver ved på den måde. Træflis er billigere end træpiller. Derfor forventer jeg, at træflis - lokalt og regionalt produceret - vil skubbe hovedparten af træpillerne ud på længere sigt.

Mvh Søren

 • 7
 • 0

Ja og hvis du kiggede i det andet link, er der efterhånden enig konsensus om at vi skal have udviklet natur områder og biodiversitet, fordi lige nu bliver jorden ufrugtbar med stor hast imens vi bruger mineraler til vores produktion i en mængde der gør at de ikke rækker til at holde verdens befolkning mæt i mere end 30-50år ved de kendte mængder vi råder over, og den eneste anden måde vi kan skaffe disse nødvendige stoffer er ved at have natur og biodiversitet nok til at den kan op koncentrerer nok af disse stoffer til den selv og os, og man behøver ikke andet end folkeskole matematik for at regne ud at dette kan ikke lade sig gøre hvis vi brænder træ af i de mængder vi gør nu foruden alt det areal vi beslaglægger til blandt andet fødevareproduktion.

For slet ikke at tale om at biodiversiteten er alt afgørende for kulstof niveauet i atmosfæren og at vi kan få nedbragt niveauet.

 • 2
 • 3

Jeg har ikke svaret på, hvordan fremtidens kraftvarmeværker skal skrues sammen. Herunder hvordan el- og varmevirkningsgrader vil blive vægtet (høj totalvirkningsgrad vil jo nok blive prioriteret). Jeg husker en finsk kraftværksmand, som jeg tilfældigt snakkede med for nogle år siden. Han kunne åbenbart ikke rigtig forstå, hvorfor de danske kraftværker satsede på træpiller. Men det er ikke min ekspertise. Jeg siger blot, at jeg forventer, at forskellen i pris på træpiller og flis med tiden vil betyde, at det er flis, kraftværkerne vil satse på.

 • 2
 • 1

Et næsten uigendriveligt fatcs. er at kapitaslismen er bedøvende ligeglad med hvilken Herre den tjener, bare den tjener.

Goldman Sachs og Dong Energy kan sejle alle de træpiller over Atlanten de vil. Hykleriet består i at sælge løsningen som noget grønt, miljø, bæredygtighed og god CO2 fornuft. Det er det der er til at dø af grin af.

Esso (Exxonmobil) er langt mere ærlige og formentlig lettere at tale med når det kommer dertil, "We are in it for money".

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 0

Uden jeg eksakt kan huske diskussionen, så er spørgsmålene i undersøgelsen tendensiøse, hvilket vi diskuterede i IDA Energi på et best. møde.

Bortset fra det, så har vi ikke meget imod at importere noget solstrøm fra et PV anlæg i Sahara, men at importere bæredygtigt "skovaffald" fra veldrevne plantager i det tropiske - det er åbenbart ikke solenergi - eller hvad?

Jeg har i øvrigt meget sympati for at fokusere på vores lokale biomasser, men så må vi øjeblikkeligt have standset al udbygning af træbaseret fjernvarme og prioritere brændslerne til højeffektive værker med over 40% elvirkningsgrad og høje ramp up and down data, så disse værker kan følge vindenergiens udsving og i øvrigt kan varmholdes/fungere som elkedel, når der er rigelig med vindenergi.

 • 3
 • 0

Ja og hvis du kiggede i det andet link, er der efterhånden enig konsensus om at vi skal have udviklet natur områder og biodiversitet, fordi lige nu bliver jorden ufrugtbar med stor hast imens vi bruger mineraler til vores produktion i en mængde der gør at de ikke rækker til at holde verdens befolkning mæt i mere end 30-50år ved de kendte mængder vi råder over, og den eneste anden måde vi kan skaffe disse nødvendige stoffer er ved at have natur og biodiversitet nok til at den kan op koncentrerer nok af disse stoffer til den selv og os, og man behøver ikke andet end folkeskole matematik for at regne ud at dette kan ikke lade sig gøre hvis vi brænder træ af i de mængder vi gør nu foruden alt det areal vi beslaglægger til blandt andet fødevareproduktion.

For slet ikke at tale om at biodiversiteten er alt afgørende for kulstof niveauet i atmosfæren og at vi kan få nedbragt niveauet.

@Rolf

Det er faktuelt at skovarealerne og vedmassen i de danske, europæiske og nordamerikanske skove er vokset betragteligt de sidste 20 år. Tæller det ikke i regnestykket ? Det er ligeså faktuelt at skovene lagrer CO2 !

Købendhavns Universitet har fornylig i en rapport angives at hugsten af træ vil frem mod 2050 kunne øges med mere end 30% samtidig med, at lagret af kulstof i skovene øges tilsvarende. Specielt vil andelen af træ til energi fra de danske skove kunne øges fra at udgøre omkring 5 % af vort energiforbrug til at stå for op imod 10 % allerede i 2020, mere end 15 % i 2050 og i nærheden af 30 % i 2100.

Hvilke skovarealer, som leverer biomasse til Danmark, taler du om ???

 • 1
 • 0

JA det kan man godt, bare lige med det undtagelse at hele indfyringen skal laves om, som man nu er i gang med på Skærbækværket. Hvis det derimod er træpiller så kan de hældes i den kulknuser som virker og støvet kan blæses ind i kedlerne som var det kulstøv.

Ved ombygning til træpiller opnås normalt kun 70-75 % effekt af kul. Og der skal etableres væsentligt ændrede brandsikkerheds foranstaltninger.

 • 2
 • 0

Vi importerer så meget andet, så træ (piller osv) er vel ikke så anderledes. Men når nu der tales om at beskytte noget af vores egen skov mod kommerciel udnyttelse, så bliver der noget hykleri i det. Ligesom regeringen synes at oliefyr på landet skal erstattes med varmepumper og helst ikke pillefyr, men kraftværkerne må gerne skifte til piller/flis.

 • 4
 • 0

Hej Jacob

Jeg vil gerne tale dig og forskerne fra KU midt imod. Jeg kan foreslå en bedre og hurtigere algoritme til CO2 reduktion end ved afbrænding af biomasse som du foreslår. Dit og forskernes forslag er ikke engang CO2 neutralt hvis man medregner transport og forarbejdning af træpillerne. Men det er umådeligt interessant at skov regenerere så hurtigt efter hugst.

Du kender sikkert mit synspunkt fra en tidligere debat. Men algoritmen er kort at træ fra skoven anvendes til bygnings materiale istedet for at bruge det som brændsel. Træbrændslet erstattes med naturgas der vel har den halve CO2 emission i forhold til brændværdien. Til dækning af fødebehovet af kulstof for tilvækst i skoven trækkes den anden halvdel af CO2 mængden fra atmosfæren. En reel CO2 reduktion. Med i regnskabet er ikke fortrængning af CO2 ved at erstatte træ med stå og beton.

I gamle dage lagerede tømmer og snedkermester træ i op til otte år afhængig træsort. Et sådant lager kunne man godt begynde at opbygge i dag. Og have op til otte års forbrug af træ på lager, vil selvsagt være et stort CO2 lager. I dag leveres tømmer og træ fra trælasten ulagret og indpakket i plastik og det pakkes først ud når træet skal monteres da det ellers vil vride sig pga. friskheden.

Bærende træbjælker kan idag fremstilles i op til 20 m længde ved at anvende en teknik der minder op opbygningen af krydsfiner.

Big Wood er arkitektens Michael Charters projekt som endnu er på tegnebrættet. Her er der altså tale om en skyskraber i træ se flg. link:

http://inhabitat.com/big-wood-skyscraper-d...

Med hensyn til bæredygtighed er der forskel på en politisk vedtaget bæredygtighed som vores energiminister strikker sammen, med et par miljøorganisationer og energibranchen og så en videnskabelig bæredygtighed. Prøv at se følgende link og læs artiklen og kommenter den evt.:

http://www.information.dk/513546

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 4

Jeg vil gerne tale dig og forskerne fra KU midt imod. Jeg kan foreslå en bedre og hurtigere algoritme til CO2 reduktion end ved afbrænding af biomasse som du foreslår. Dit og forskernes forslag er ikke engang CO2 neutralt hvis man medregner transport og forarbejdning af træpillerne. Men det er umådeligt interessant at skov regenerere så hurtigt efter hugst.

@Peter Forslag skal også have en vis sammenhæng med de praktiske muligheder. Men jeg kan selvfølgelig godt erkende dit argument om at der medgår en andel til transport og forarbejdning, som ikke er CO2 neutralt.

Du kender sikkert mit synspunkt fra en tidligere debat. Men algoritmen er kort at træ fra skoven anvendes til bygnings materiale istedet for at bruge det som brændsel. Træbrændslet erstattes med naturgas der vel har den halve CO2 emission i forhold til brændværdien. Til dækning af fødebehovet af kulstof for tilvækst i skoven trækkes den anden halvdel af CO2 mængden fra atmosfæren. En reel CO2 reduktion. Med i regnskabet er ikke fortrængning af CO2 ved at erstatte træ med stå og beton.

Ikke alle synes at træ er et brugbart byggemateriale. Og især i det danske klima skal man være meget opmærksom på de konstruktive forhold ved udendørs anvendelse. Jeg har selv anvendt beregninger fra University of Bath og deres "Carbon calculator" til at angive CO2 aftrykket fra byggematerialer. Og ud fra den synsvinkel kan du lige så godt forbyde aluminiumsvinduer og rockwool med det samme ( set i forhold til CO2 aftrykket fra trævinduer og papirisolering)

 • 1
 • 0

Lad os dog sælge dyr vind og købe billige piller hen over grænsen. Grænsen er jo kun en streg på et stykke papir. I Tyskland er man nervøs for ikke at få øget træpilleforbrug hurtigt nok fordi deres skoves biomasse vokser 30% hurtigere end de kan afsætte det. I øjeblikket trykker russere og letter træpilleprisen på markedet, så det ender vel med et yderligere fald i olieprisen til glæde for alle bilejere, og tyske statstilskud til træpilleproduktion ? Godt for dansk økonomi og dansk miljøteknologi.

 • 3
 • 0

...og se de mængder af væltede træer fra snefaldet her i vinter og fra tidligere storme, der bare ligger på jorden for at rådne op. Jeg bliver ret sur, når jeg går tur i skovene her i Allerød og omegn når jeg tænker på de mange, der ikke kan få arbejde. Det må da være bedre at tilbyde nogen af disse, der ikke kan finde arbejde, et job med at rydde noget op og lave træpiller til kraftværkerne.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten