Endelig virker CO2-kvoterne: Forurening er blevet så dyr, at kulkraften går på standby

Danske kraftværker er allerede på vej væk fra kul. Et af de få steder, hvor det stadig benyttes, er på Nordjyllansværket, hvis ejere endnu ikke har besluttet, hvad kullet skal erstattes af. Illustration: Aalborg Kommune

14 år efter at Europa indførte sit komplicerede system af udledningstilladelser, CO2-kvoter, til at beskytte atmosfæren mod drivhusgasser, virker systemet for første gang efter hensigten.

Prisen på CO2-kvoter har i de seneste uger været på niveauer, som ikke er set i 11 år, og det har gjort det så dyrt at drive kulkraftværker, at mange ganske enkelt er taget ud af drift.

Således faldt udslippet fra de fossile kraftværker i Tyskland med 33 procent i juni i år sammenlignet med samme måned sidste år, viser en opgørelse fra forskningsinstitutionen Fraunhofer. Hovedårsagen er at prisen på at udlede CO2 er så høj, at det bedre kan betale sig at fyre med naturgas, som per kWh kun udleder halvt så meget CO2.

Hvem vil købe et græsk kulkraftværk? Ingen?

Samtidig har den græske stat sat kulkraftværker til salg, som ingen ønsker at købe. Det kan ganske enkelt ikke betale sig at benytte dem, som chefkonsulent Karsten Capion fra elselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi, påpeger.

Prisen for at få lov til at udlede et ton CO2 ligger nu på omkring 29 euro. Det lægger knap 20 øre oven i prisen på hver kWh el produceret med kulkraft.

30 euro var et fikspunkt for prisen, allerede da CO2-kvoterne blev indført i 2005. Beregninger fra dengang viste, at ved den pris kunne det bedre betale sig at producere strøm af naturgas end kul – altså det, der nu endelig er ved at ske.

»Hvis det nuværende prisleje bevares, så kører den grønne omstilling (af elproduktionen, red.) af sig selv,« siger vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi.

»Det er en meget interessant udvikling og en bevægelse mod ren, grøn energi.«

En EU-reform, der virker

Prisen begyndte at stige sidste år efter i næsten ti år at have ligget og rodet på, hvad Dansk Energi har betegnet som latterligt lave niveauer, i mange år omkring 5 euro per ton.

Læs også: For første gang er der håb for Europas vigtigste våben mod udledning af drivhusgasser

Det skyldes, at tilliden til systemet var helt væk, da der var et enormt overskud af kvoter, hovedsageligt opbygget i årene efter finanskrisen, hvor energiforbruget faldt.

Men i 2017 lykkedes det endelig at vedtage en reform af systemet, som i sidste ende skal fjerne de overskydende forureningstilladelser. Derfor begyndte prisen at stige, særligt under sidste sommers hedebølge.

Læs også: EU-Parlament vedtager reform af kvotesystem

De relativt høje priser har dog i store træk holdt sig og fik et nye nyk opad, da Ursula von der Leyen i sin kamp for at blive valgt til formand for EU-Kommissionen lovede nye klimatiltag.

Læs også: EU’s præsidentkandidat lover CO2-reduktioner, klimalov og grønne investeringer

»Der er kommet en god bund under priserne,« som Anders Stouge udtrykker det.

Nu myldrer det frem med grøn energi uden tilskud

En sådan bund er vigtig for de virksomheder, som investerer i solceller og vindmøller. Hvis CO2-prisen er på et stabilt, relativt højt niveau, risikerer de ikke, at deres forretning bliver undermineret af kulkraftværker, som sender billig strøm på markedet.

Med den nuværende kvotepris kigger Anders Stouge og Dansk Energi allerede frem mod det næste fikspunkt. For mens kampen gas mod kul allerede er vundet, så starter kampen vedvarende energi mod gas.

»Den kamp starter nu, og det kommer også til at påvirke efterspørgslen på gas,« forudser han.

Vicedirektøren påpeger, at kvoteprisen sammen med faldende priser på sol- og vindenergi allerede nu betyder, at det kan betale sig at investere i vedvarende energi, helt uden offentlige tilskud.

»Vi har fra vores medlemmer efterspørgsel på at sætte mellem 3 og 4 GW sol og vind op i Danmark uden offentlig støtte,« siger han.

Ifølge Dansk Energi er det blandt andet en begrænsning, at elnettene ikke er dimensioneret til at transmittere lokal energiproduktion fra solceller og vindmøller. Det har blandt andet været en begrænsende faktor for et projekt med solceller på Lolland, som Danmarks Radio har omtalt.

Emner : CO2-kvoter
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...eller i dele deraf?:

og det har gjort det så dyrt at drive kulkraftværker, at mange ganske enkelt er taget ud af drift

 • gad vide, om det også gælder Polen (+ øvrige Visegrad-lande)??
 • 18
 • 3

Jeg er ved at blive gammel (60+) men mener (tror) jeg hørte Jesper Theilgaard (tidl. vejrvært på DR) fortælle fra COPXX i Polen, at Polen var ved at bygge ca. 70 Kraftværker, der fyrer med kul? Husker jeg forkert, eller misforstået et eller andet? (Indien udbygger på livet løs med Kulkraftværker, fra egen kul) Og befolkningen, vokser årligt, med 3x befolkningen i DK.

 • 12
 • 1

gad vide, om det også gælder Polen (+ øvrige Visegrad-lande)??

HHH

"Hertil kommer, at nogle EU-lande – for eksempel Visegrad-landene (Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, red.) – er begyndt at arbejde mere aktivt imod en ambitiøs klima- og miljøpolitik."

https://www.altinget.dk/energi/artikel/tae...

Måske det er i det lys Baltic Pipe skal ses - det vil frigive en masse CO2 kvoter, som Polen kan bruge i den grønne omstilling

 • 13
 • 1

Brunkul giver en elendig virkningsgrad, og derfor bliver CO2-udledningen høj på brunkulsværker. Det koster mange CO2-kvoter. Til gengæld er det billigt og vi har nok af det til at hæve CO2-indholdet i atmosfæren til 1000ppm.

Stenkul, som er det som stadig bruges lidt i Danmark, kan stadig holde skindet på næsen økonomisk. Sådan nogenlunde i al fald.

 • 5
 • 0

Naturgas er et højt forædlet råstof. Hvorfor skal vi brænde det af?

Vi SKAL producere platik - er der nogle alternativer til dette? Og vi har en kemisk industri baseret på olie/gas til utroligt mange produkter.

Så hvorfor brænder vi gas af ???

 • 7
 • 6

Af samme årsag til at man brændte olie af til opvarmning og i dag brænder olie af til f.eks. afsaltning af havvand i lande, hvor de har så meget sol at man tænker de må være idioter ikke at bruge den i stedet.

 • 16
 • 1

I Afrika og Asien bygges der kulkraftværker på livet løs. Grunden er presset fra befolkningerne og den stigende industrielle udvikling i regionerne. Man mangler strøm for at kunne udvikle.

Det ville være bedre for DK og EU at hjælpe med at bygge disse værker, så deres forurening ikke blev så stor. I DK har vi ekspertise til røggasrensning, hvorfor ser vi ikke omkring i verden hvad der foregår, og drager nytte deraf?

Dem der tror, at grøn omstilling er vejen frem her, er naive. Der er simpelthen ikke råd til at gøre dette masivt. Der bygges skam også vandkraftværker og vindmøller, men infrastrukturer til at fordele strømmen bredt mangler.

Der er potentiale for dansk industri her. Jan

 • 7
 • 9

I Afrika og Asien bygges der kulkraftværker på livet løs. Grunden er presset fra befolkningerne og den stigende industrielle udvikling i regionerne. Man mangler strøm for at kunne udvikle.

Jan - de nævnte regioner er IKKE tilsluttet nogen ordninger hvor CO2 udledninger koster penge

Det ville være bedre for DK og EU at hjælpe med at bygge disse værker, så deres forurening ikke blev så stor. I DK har vi ekspertise til røggasrensning, hvorfor ser vi ikke omkring i verden hvad der foregår, og drager nytte deraf?

Det er billigere at bygge et kraftværk uden røggasrensning end med - det første klarer landene billigst selv uden dansk indblanding

 • 4
 • 0

Når CO₂ udledningen fra kul bliver for dyr, så kan man jo bare gå over til naturgas. Russerne står klar til at levere og 10 øre/kWh i CO₂-afgift forskrækker ikke nogen.

 • 1
 • 2

KH: Det ved jeg. Jeg er også helt enig. MEN vi øser bistandsmidler ud, hvoraf mange ikke gavner en døjt.

Skal vi være med til at flytte bare et komma på klimaregnskabet så er der her muligheden ligger. I stedet for at påligne afgifter og strafgebyrer på den danske befolkning, uden at det flytter noget som helst på klimaregnskabet, så er der her en god mulighed for at byde ind. Evt. med bistandsmidler.

Jan

 • 4
 • 1

KH: Her tror jeg du tager fejl. EU+USA har befolkninger i nedgang. Vi reproducerer ikke nok til at holde folketallet oppe på niveau. Vi udgør knapt 1 milliard (og faldende).

De resterende 6 milliarder (og stigende) knokler på livet løs for at forbedre levestandarden, så de kommer op på vores niveau. Dvs. læner vi os selvfede tilbage bliver vi overhalet hurtigere end vi tror.

Vi skal være meget vågne på hvad der foregår. Jeg troede Kineserne lærte os lektien. De rendte med hele elektronik industrien + sværindustrien. Vi køber det hele derfra i dag.

Jan

 • 7
 • 1

FBT: Det kan du roligt glemme. Behovet for olie og kul vil ikke falde foreløbigt. Det er de to billigste energiressourcer til at producere strøm på i en fart. Med de kraftværksprojekter der er i fuld gang i Afrika og Asien lige nu vil behovet måske enda øges.

Desuden er der 100-tusindvis af arbejdspladser på spil her. Der er mange politikere der ikke tør tage konsekvenserne af det du ønsker.

Jan

 • 5
 • 3

Vinden blæser højst uregelmæssigt og solen skinner ikke om natten. I Spanien i 2018 lå vindkraftproduktion på i gennemsnit 6,9 GW varierende mellem 0,4 GW og 19 GW med en standardafvigelse på 3,4 GW. Hvordan sikres en regelmæssig elforsyning?

 • 6
 • 21

Hvem har gode links til artikler som beskriver hvorfor, målt i kWh/tons CO2, et gasfyret kraftværk er bedre end et kulfyret, som er bedre end et brunkulsfyret ?

Hvori ligger effektivitetsforbedringen ?

 • 0
 • 0

Man kunne foranlediges til at tro at 30 € / t er en fantastisk høj pris på CO₂-kvoter, men for at sætte det lidt i perspektiv så betyder denne pris at det koster 3 øre ekstra at køre en km i en almindelig benzinbil.

At denne pris gør så stor en forskel skyldes primært at det er virkelig billigt at producere el. Tænk hvad vi kunne opnå hvis kvoteprisen faktisk var høj.

 • 8
 • 0

(Indien udbygger på livet løs med Kulkraftværker, fra egen kul) Og befolkningen, vokser årligt, med 3x befolkningen i DK.

Siden hvornår er man begyndt med at bygge kulkraftværker af kul?

Ville det være bedre hvis Indien brugte importeret kul?

I Indien sker nogenlunde det samme som i Danmark og det er at befolkningen langsomt bliver ældre, samtidig med at at fetilitetsraten falder.

I Danmark blev befolkningen femdoblet fra omkring 1800 til 1972. Det på trods af at Danmark var et netto udvandrings land.

Selv nu vokser befolkningen i Danmark, ikke så meget på grund af indvandring, men fordi vi hele tiden bliver en ældre befolkningen.

Hvis du fik nedbragt dit co2 bidrag til hvad Indien udleder pr indbygger og vi alle gjorde det, så ville vi faktisk være godt på vej med at opfylde klimamålene fra Paris aftalen.

Synes det er hyklerisk når især vi ældre peger fingre af andre, så længe vi selv forurener mere end dem vi peger fingre af.

 • 6
 • 2

Nu forholdt jeg mig til hvad @Rene Petersen skrev, hvilket jeg synes er noget sludder han har skrevet.

Men hellere se fejlen hos alle andre, som Rene og mange andre helst vil, fremfor at se på hvad man selv bidrager med.

Hvis man ser på Kina og Indien, så investerer de nok mere af BNP pr indbygger end noget vestligt land, i vedvarende energi.

 • 4
 • 1

Hvem har gode links til artikler som beskriver hvorfor, målt i kWh/tons CO2, et gasfyret kraftværk er bedre end et kulfyret, som er bedre end et brunkulsfyret ?

Hvori ligger effektivitetsforbedringen ?

Brunkul indeholder en masse vand, often er halvdelen vand. Det indeholder ofte også betydelige mængder jernsulfat. Begge dele gør det vanskeligt at opretholde en effektiv forbrænding med høj temperatur, og derfor roder brunkulsværker med en gennemsnitlig effektivitet på 28%.

Med moderne teknologi kan man faktisk godt lave rimeligt effektive stenkulsværker, men der er ikke meget mod på at lave store investeringer i den branche.

 • 6
 • 0

Hvad hjertet er fuldt af.... Vi er vel ingeniører og der tales ikke om forurening, men om kvoteprisen på CO2. Så vidt jeg ved betaler kulkraftværker ikke afgifter for de eventuelle reelt forurenende udledninger, måske bortset fra NOx, alt det andet er stærkt reguleret. CO2 er ikke forurening, det er derimod livsnødvendigt for vores liv. Debatten om miljø og forurening er blevet helt skævvredet af at kalde CO2 for forurening. Hvad er værst, pesticider i grundvandet eller CO2 fra et kraftværk/fossil afbrænding.

 • 4
 • 11

SF: Du er inde på det rigtige. CO2 fokuset har fået mange til at glemme at tænke rationelt. Feks. en bemærkning længere oppe i tråden, om at vi alle dør, hvis vi ikke får stoppet brugen af kul. Det er rent nonsens. Iltindindholdet skal falde drastisk, før der er risiko.

Jeg har det fint med nedadvendte tommelfingre til et indlæg. Man skal blot tænke på at det ikke ændrer på kendsgerningerne. De er nemlig, at der bygges kulkraftværker på livet løs i Afrika og Asien. Dem kan vi ikke stoppe. Derimod kunne vi bidrage til at afhjælpe de værste skader. Så gjorde vi da lidt nytte, der hvor det virkeligt ville virke. Jan

 • 7
 • 2

Der er meget fokus på den øgede co2 udledning biomassen forårsager i forhold til kul. Men de marginal skovjorde som er de foretrykne arealer i skovene til træpilleproduktion er ofte de arealer med udberørt skov som ikke egner sig til produktionsskov. Og netop disse arealer har en gammel og rodfæstet biodiversitet som går tabt når skoven lægges ned. Og det hjælper ikke meget at der plantes ny skov.

 • 4
 • 2

Men de marginal skovjorde som er de foretrykne arealer i skovene til træpilleproduktion er ofte de arealer med udberørt skov som ikke egner sig til produktionsskov. Og netop disse arealer har en gammel og rodfæstet biodiversitet som går tabt når skoven lægges ned. Og det hjælper ikke meget at der plantes ny skov.

@Niels Det er et indlæg du har haft før. Og også denne gang står det som udokumenteret og usandt. Et bestyrelsesmedlem fra organisationen “Verdens skove” forsøger for tiden ivrigt at få et indlæg i landets medier med overskriften “verdens skove trues” gående på brugen af biomasse. Til trods for at skovene i lande Danmark får biomasse fra, vokser hastigt. Dette er lige så uheldig omgang med sandheden, som dit indlæg.

 • 3
 • 2

@Niels Det er et indlæg du har haft før. Og også denne gang står det som udokumenteret og usandt. Et bestyrelsesmedlem fra organisationen “Verdens skove” forsøger for tiden ivrigt at få et indlæg i landets medier med overskriften “verdens skove trues” gående på brugen af biomasse. Til trods for at skovene i lande Danmark får biomasse fra, vokser hastigt. Dette er lige så uheldig omgang med sandheden, som dit indlæg.

Der er en meget kraftig vækst i den nordlige skove (USA, Europa, Rusland) f.eks. de Svenske se

Skaermbillede_2018-03-01_23_52_08.png

Det er netop en af de få muligheder vi har for at udtage og binde co2 fra atmosfæren. Netop derfor er det vigtig at træet får lov at blive i skoven og ikke udtages og brændes af, og herved hæmme denne vedtilvækst.

De træpillefabrikker der virker i USA og deres forsyningsopland se

12_19_16_upton_pellet_map_720_558_s_c1_c_c.jpg

Det eneste fabrikkerne har forpligtet sig til er at genplante de skovområder der ryddes og ikke andet, og kontrollen af om det sker er mangelfuld eller ikke forekommende.

 • 2
 • 4

Det eneste fabrikkerne har forpligtet sig til er at genplante de skovområder der ryddes og ikke andet, og kontrollen af om det sker er mangelfuld eller ikke forekommende.

@Niels Endnu et udokumenteret indlæg. På et eller andet tidspunkt burde det da gå op for dig, at du ikke rigtig er kommet videre de sidste 10-15 år og reelt intet har nået med dine talrige luftkasteller. Og ja - så kan du ellers kaste dig ud i alverdens bortforklaringer, du får ikke svar, og får dermed heller ikke mulighed for spamme denne debat

 • 4
 • 1

NH - den amerikanske eksport af træpiller er kun 3-4% af vores import. Lad Trumpefanten køre videre på den amerikanske måde - han gider jo ikke have noget med resten af verden at gøre.

P.S. - Trumpefanten har fået en engelsk fætter ...

KH

Der importeres 132.000 ton piller fra USA i 2017, eller fra 62.500 Ha skov = 625 Km2, hvis hele skoven afdriftes...

Eller 5,3 % af en samlet import på 2,5 mio. ton.

normal_image011dd~24.png

Det er en ufattelig naivitet du og dine naive meningsfælder udviser. Om 2 år importerer danmark minimum 5 mio. ton træpiller årligt.

Det eneste i forlader jeres bæredygtighedskriterier på, er reelt et stykke papir skoventrepenører skriver under vedr. genplantning og ikke andet.

Når man ved hvilke muligheder der er for svindel når der er profit involveret og hensynede skovarealer med rig biodiversitet ikke kan bruges til andet end træpiller, så bliver skoven fældet og 'papirgangen' følger efter.

 • 2
 • 5

Hvornår bidrager du med noget fornuftigt?

Du kom kun med ubehageligheder og nedgør andre i stedet for at være saglig, som det sømmer sig på en ingeniør debat.

 • 0
 • 8

@Niels Endnu et udokumenteret indlæg.

Jakob

Det vil være dejlig om du kunne komme med noget dokumentation som underbygger en ordentlig kontrol af hvert skibsladning træ. Hvor træet kan følges tilbage til 'ophavsskoven', hvor der er uvildige kontrolinstanser som efterser at de genplantede træer faktuel passes og plejes som der står i de bæredygtigheds forskrifter leverandørerne leverer træ under.At det sikre at der er de nødvendige pengemidler hos skovejeren til at afholde mangeårige omkostninger til at pleje skove, til den nyplantede skov igen giver udbytte. At der er en uvildig undersøgelse af de skovarealer som skal fældes, så det kan afgøres, at der ikke er uoprettelig biodiversitet som skades osv. osv.

 • 0
 • 4

Hvornår bidrager du med noget fornuftigt?

Du kom kun med ubehageligheder og nedgør andre i stedet for at være saglig, som det sømmer sig på en ingeniør debat.

@Michael Tæller de par hundrede gange NH har fået svar før i andre debatter ? Tæller det selv at have været på stedet i et af landene ? Kender du til certifiseringsordninger FSC® og PEFC™ ? Stærke indlæg kræver stærk dokumentation.

Ved du at CO2 prisen er steget ~ 10 Euro de senere måneder. Så artiklens overskrift faktisk har relevans

 • 4
 • 1

@Michael Tæller de par hundrede gange NH har fået svar før i andre debatter ? Tæller det selv at have været på stedet i et af landene ? Kender du til certifiseringsordninger FSC® og PEFC™ ?

Jakob

http://www.in-wood.dk/info/hvad-er-pefc/

Jeg efterspørger igen hvor er de kontrolinstanser som sikre at træpillefabrikken i USA efterlever de foreskrifter som skal sikre at det er bæredygtig træ der brændes i danske varmeværker.

Ved du at CO2 prisen er steget ~ 10 Euro de senere måneder. Så artiklens overskrift faktisk har relevans

Der bør lægges afgift på co2 fra træmasse også.

 • 3
 • 5

Estlands skovdrift https://estoniantimber.ee/statistics/

2017: Der sælges for 159 mio. Euro træpiller og der fældes 8 mio. m3 træ.

Ved en pillepris på 1000 kr/ton er der nedgået noget med 2,5 mio. m3 træ til at producere disse piller. Dvs. næsten 1/3 af alt skovet træ er gået til piller. Hertil importerer Danmark meget flis fra Estland.

Nu ligger Estland lige op af Rusland. Det kan ikke være sådan at et par skovejere som er certificeret under disse fine ordninger har købt et par togtræk fra russiske skove, sådan lige ind af bagdøren, og pillerne sælges nu under den Estiske skovejers certificater. I Rusland er der stort behov for hård vestlig valuta.

 • 3
 • 7

Certificater er nok lige lødige som hvad en dansk bank går og roder med. ;-)http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-10-12-ba...

Magnus - der er vist ingen af os, der påstår, at der ikke er brodne kar i alle organisationer. Det viser sig faktisk at PEFC er en anerkendt verdensomspændende organisation.

Set i f.t. USA, så er 20-25% af deres eksport certificeret. De danske 5,3% import er brøkdele af den procentsats.

Hvad er jeres modspil til certifikationsordninger af træ? Lukke verdenshandlen?

 • 7
 • 1

NH - så der bliver afbrændt fossil i stedet?

Nej ved afgift på flis, så tvang man inkompetente ingeniører som har lavet 20 MW fliskedler på havnen i Horsens til at opgive deres tåbelige forehavende. Eller at få dem til at opgive når de så åbenlys ikke magter opgaven og lade fremsynede og begavede ingeniører komme til.

Affaldsforbrænding og rensningsanlæg på havnen i Horsens

Udklip~91.PNG

Ordentlige ingeniører med indsigt og visioner vil selvfølgelig have monteret en varmepumpe på affaldsforbrædningen og som aftager de 3 Mw el affaldsforbrændingen laver og optage den spildenergi som forekommer til overflod i rensningsanlæggets spildvand, som forefindes lige ved siden af i rensningsanlægget. Herved skulle der ikke brændes 25 - 30.000 ton flis årligt, og varmeprisen ville være betydelig lavere.

 • 2
 • 4

NH- 27 MW indfyret og ca. 34,3 MW ud http://www.agro-ft.at/de/news/aktuelles/48...

Nå er det virkelig så slemt! En virkelig fiasko.. Det er noget med 2300 Ha skov årligt hvert år de næste 25 år der skal fældes, for at flytte træmassens kulstof op i atmosfæren som co2.

der er allerede installeret absorptionsvarmepumpe på affaldsforbrændingen!

Den samme fiasko som i Odense. For at drive absorptionsvarmepumpen som yder driftsdampen 0,7 gang til brugbar varme reduceres el-produktionen meget betydelig.

Havde man brugt en dampturbine som forsynede en stempvarmepumpe som kølede spildevandet fra rensningsanlægget havde man opnået et langt bedre resultat og der havde ikke været behov for at brænde alt det flis.

 • 1
 • 3

En af de inkompetente er jo dig, og du er ikke en gang ingeniør, eller tekniker for den dags skyld

Man har eller havde et affaldskraftværk der producerede 3 MW strøm til i gennemsnit 30 øre/Kwh, før man lavede det tåbelige tiltag med absorptionsvarmepumpen.

Den rigtige løsning i Horsens:

Når varmepumpekompressoren så monteres på den generator som trækkes af dampturbinen som her se

Unavngivetd~0.png

Så kræver det vel ikke særlig meget uddannelse for at kunne forstå det er bedre og at den kan laves og at fjernvarmen er billig pga. den lave el-pris affaldsværket ellers ville have solgt strømmen til. Pga. den høje temperatur på rensningsanlægget spildevand yder varmepumpen som i Kalundborg cop 7.

 • 1
 • 3

Havde man brugt en dampturbine som forsynede en stempvarmepumpe som kølede spildevandet fra rensningsanlægget havde man opnået et langt bedre resultat og der havde ikke været behov for at brænde alt det flis.

@Niels Igen en udokumenteret og usand påstand. Og forøvrigt ! En dampturbine er for dyr. Der etableres i stedet en el-drevet varmepumpe på min 10 MW i år. Du aner med andre ord ikke hvad du skriver om

 • 3
 • 0

En dampturbine er for dyr. Der etableres i stedet en el-drevet varmepumpe på min 10 MW i år. Du aner med andre ord ikke hvad du skriver om

Den er da gratis, den sidder der jo i forvejen: Den nuværende dampturbine trækker på en generator der yder strøm. Vil du virkelig mene at der ikke kan laves en overgang fra den generator over i en varmepumpekompressor.

Det gør du helt sikkert, men det underbygger jo igen din inkompetance til stor skade for fjernvarmebrugerne i Odense.

Kalundborg varmepumpen som kunne været opbygget i Horsens magen til https://www.kalfor.dk/varme/varmepumpe-udn...

 • 1
 • 4

Den er da gratis, den sidder der jo i forvejen: Den nuværende dampturbine trækker på en generator der yder strøm. Vil du virkelig mene at der ikke kan laves en overgang fra den generator over i en varmepumpekompressor.

@Niels Turbinen er der naturligvis, men ombygningen er unægtelig ikke gratis. Hvilket jo igen viser, at du ikke aner hvad der foregår på et kraftværk og i særdeleshed hvad ting koster.

Det gør du helt sikkert, men det underbygger jo igen din inkompetance til stor skade for fjernvarmebrugerne i Odense.

Det gør jeg helt sikkert ja, og har helt sikkert også kolleger der er eksperter på også det område.

Sjovt nok er det lignende påstande du er kommet med over hele landet, og ikke en eneste gang har dine påstande og “projekter” vist sig at være sande

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten