Endelig rykker biogassen med investeringer på 1,5 milliarder
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
By signing up, you agree to our Terms & Conditions and agree that Teknologiens Mediehus and the IDA Group may occasionally contact you regarding events, analyzes, news, offers, etc. by telephone, SMS and email. Newsletters and emails from Teknologiens Mediehus may contain marketing from marketing partners.

Endelig rykker biogassen med investeringer på 1,5 milliarder

Omsider ser det ud til, at politikernes økonomiske indsprøjtninger til biogas-sektoren i form af anlægstilskud og højere støttesatser er begyndt at bære frugt.

Spaden er sat i jorden til hele seks nye fælles biogasanlæg i år, og ét er færdiggjort. Dermed er der gang i næste generation af fælles biogasanlæg. Energistyrelsen vurderer, at yderligere tre-fire projekter går i gang i første halvdel af 2015. Første generation af fællesanlæg blev bygget tilbage i 1990’erne.

Den nye generation af biogas­anlæg udmærker sig først og fremmest ved at være store. Et enkelt, Envo Biogas i Tønder, er endog gigantisk. Tilsammen repræsenterer de investeringer på omkring 1,5 milliarder kroner. De syv anlæg vil tilsammen hæve den danske biogasproduktion med 67 pct. i forhold til 2012.

Bemærkelsesværdigt er det også, at biogassen fra seks af de syv anlæg som noget relativt nyt skal opgraderes til naturgaskvalitet og sendes ud i naturgasnettet i erkendelse af, at det giver bedre og mere ensartede afsætningsmuligheder.

Tidligere var forretningsmodellen fast: afsætning til et nærliggende gasdrevet kraftvarmeværk, som imidlertid ikke kunne aftage al biogassen i sommerperioden.

Opgradering breder sig

I øjeblikket bliver biogas fra fire eksisterende biogasanlæg opgraderet, men tendensen breder sig til flere og flere anlæg i takt med, at energiselskaber som Dong Energy, Nature Energy (tidligere Naturgas Fyn) samt HMN Naturgas går ind og tilbyder at aftage biogassen og selv stå for opgradering og salg af den grønne ‘bio­naturgas’.

Et selskab som Nature Energy er gået skridtet videre og har investeret direkte i indtil videre fire biogasprojekter, to på Fyn samt et projekt og et eksisterende anlæg i Jylland. Det medvirkede til at realisere projekterne, som har været meget længe undervejs. Endelig har manglende godkendelse af biogasstøtten i EU holdt alle aktiviteter på standby indtil nu.

Det viser sig også, at de nye anlæg bliver indrettet til at kunne omsætte en hel vifte af råvarer til biogas sammen med den tynde gylle. Fra biomasse som majs og græs over de mere besværlige typer som halm og dybstrøelse til organisk affald fra husholdningerne.

En virksomhed som Xergi, der er valgt som leverandør til Nature Energys tre nye anlæg, har ligefrem udviklet en særlig forbehandlingsteknologi til dybstrøelse fra stalde, som ifølge eksperter kan være med til at erstatte de sparsomme mængder af organisk industriaffald, som er meget eftertragtet blandt biogasanlæggene.

Ifølge sekretariatschef Bruno Sander fra Brancheforeningen for Biogas arbejder branchen seriøst med at kunne undvære afgrøder som majs, efter at politikerne har sat begrænsninger for anvendelsen:

»I de nye projekter var der tidligere indregnet større mængder majs som råvare, men de bliver nu skiftet ud med halm og dybstrøelse samt organisk husholdningsaffald, således at biogasanlæg også fremover primært kommer til at behandle restprodukter,« siger han og tilføjer, at der i dag blot bliver brugt 1,5 pct. majs i de danske biogasanlæg.

Fordoblet kapacitet i 2020

Som nævnt vil de syv nye anlæg løfte biogasproduktionen fra samtlige anlæg i Danmark fra 4,5 (2013) til godt 7 PJ. Flere anlæg vil dog komme til næste år. En analyse fra Energistyrelsens såkaldte taskforce, hvor branchen har deltaget, vurderer, at de nye støtteregler vil føre til etablering af nye biogasanlæg, der tilsammen vil kunne producere 10 PJ i 2020. Det svarer til lidt mere end en fordobling fra 2013:

»Vi er blevet mere sikre på vores vurdering siden maj, hvor vi udgav rapporten, takket være de mange nye projekter, der er kommet i jorden hen over sommeren,« siger specialkonsulent Bodil Harder fra Energistyrelsen.

Om udviklingen så bare stopper, når støtten er brugt op – sådan som biogasbranchen frygter – vil Bodil Haarder ikke være med til at gætte på:

»Vi ser jo, at det suverænt største biogasprojekt i Tønder er gået i gang helt uden anlægstilskud. Det er en interessant udvikling,« siger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu tegnede jeg nogle cirkelskiver op, og min vurdering er, at en fordobling af arealet giver mer end en fordobling i den visuelle fortolkning, mens en fordobling i radius giver mindre end en fordobling. Det må, for mig ihvertfald, ligge et sted imellem.

 • 0
 • 1

Hej, er der nogle der kan give et skøn på hvor mange husstande biogassen kan opvarme og f.eks. producere strøm til med de nye investeringer?

 • 0
 • 0

»Vi ser jo, at det suverænt største biogasprojekt i Tønder er gået i gang helt uden anlægstilskud. Det er en interessant udvikling,« siger hun.

Måske derfor byggepladsen pludselig er stoppet og tømt, for aktivitet ?

 • 0
 • 3

Kære Jens.

Tillad mig på vegne af ENVO Group A/S at tilbagevise alle rygter om, at ENVO Biogas Tønder ikke realiseres.

Siden tirsdag d. 9. september, hvor HKH Prins Joachim sammen med entreprenøren Per Aarslef A/S repræsenteret ved afdelingsdirektør Peter Nordheim, bygherren ENVO Group A/S repræsenteret ved administrerende direktør Bo Asmussen, investoren Jose Cartellone og borgmesteren i Tønder Kommune, Laurids Rudebeck, tilsammen tog første spadestik på ENVO Biogas Tønder, har aktiviteten på Midtmosevej overvejende været relateret til grundvandssænkning og indledende arbejde med at etablere forankring. Tønder Kommune har skrevet et par ord om begivenheden på deres hjemmeside, se http://kortlink.dk/ezfx.

Læs mere om projektets løbende udvikling på ENVO Groups hjemmeside, www.envogroup.dk. En debattråd affødt af DR Syds dækning af første spadestik d. 9. september kan læses på nyhedsmediet Energy Supply, se http://kortlink.dk/ezfa.

Lad mig runde af med at understrege, at både bygherre, ENVO Group A/S, og bygherrerådgiver, Grontmij A/S, naturligvis står til rådighed for at besvare spørgsmål fra borgere, landmænd og andre interessenter, der vil vide mere om projektet. Vi foretrækker den direkte og åbne fremgangsmåde frem for løbende at bruge ressourcer på at mane løse rygter i jorden.

Med venlig hilsen

Grontmij A/S

Michael Madsen
Civilingeniør, bygherrerådgiver for ENVO Biogas Tønder A/S

 • 6
 • 0

Ifølge Energistyrelsen var Danmarks bruttoenergiforbrug i 2012 på 785 PJ.
Så når vi nu når op på små 10 PJ fra biogas, svarer det til cirka 1,3 % af vores energiforbrug
Så det er bare med at komme i gang med nogle flere anlæg

 • 0
 • 0

til Envo og Grontmij der hjaelper folketing med at holde pengestanden i den store kasse passende lav.
Haardt arbejde men nogen skal goere det.
Loenforhoejelse?

 • 0
 • 6

Ifølge Energistyrelsen var Danmarks bruttoenergiforbrug i 2012 på 785 PJ.

Og heraf 210 Pj til kraftværkernes el-produktion og 136 Pj til kraftvarmeværkerne og varmeværkernes fjernvarme, eller næsten halvdelen af landets samlede forbrug i 2012 af energi, for så at afsætte omkring 60 Pj strøm fra kraftværkerne efter udlandet og møllerne havde afsat resten.

Efter tab ved produktion og i fjernvarmenettet afsættes 107 Pj i boligmassen med fjernvarme. Herefter et samlet tab der siger spar-2

Statistikken http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/...

 • 1
 • 3

Herefter et samlet tab der siger spar-2

Og en del af biogassen skal jo selvsagt hen på det lokale fjernvarmeværk og omsættes i en gasmotor som yder varme og strøm alle årets timer.

Strømmen er overvejende ubrugelig og fjernvarmeværket råder da så sikkert over en el-patron som så kan omsætte denne strøm til fjernvarme når strømmen er totalt ubrugelig.

 • 1
 • 4

Her blev der uddannet en del dygtige og engagerede ingeniører , og virksomhedsledelsen gjorde alt hvad vi kunne for at få politisk anerkendelse og tilskud. Men så kom den borgerlige regering og Bioscan endte med at gå fallit. De dygtige biogasingeniører er der stadig , og de er med til at gøre denne udbygning mulig

 • 1
 • 0

Ser rigtigt fint ud med alle disse biogasanlæg.
Har vi i Danmark nok bioaffald til at forsyne alle disse anlæg?

Så snart man importerer affaldet så skubber man jo bare problemet til andre lande, nogen der ligger inde med tal for dette?

 • 1
 • 0

Kære Martin.

Spørgsmålet blev også rejst af Peter Jacob Jørgensen på Energy Supply. Se mit svar dér angående ENVO Groups to projekter i Sønderjylland [1].

Ved gennemgang af projektgrundlag for en lang række biogasanlæg har jeg fundet, at det langt fra er alle projekter, der er afhængige af organisk affald. De, der kan, laver leverandøraftaler med industrien. Især letomsættelige restprodukter som f.eks opkoncentreret kartoffelfrugtvand (protamylasse), restprodukter fra slagterier og fødevareindustrien er eftertragtede. Nogle vælger at forberede indpasning af forbehandlet dagrenovation (f.eks. ENVO Biogas Tønder og ENVO Biogas Aabenraa) i form af biopulp, andre fokuserer på alternativ biomasse som f.eks. græs fra naturplejearealer, tang m.v. Andre igen laver aftaler med detailhandlen.

Perspektiverne for affald og biomasse er belyst i blandt andet rapporter fra Energistyrelsens Biogas Task Force [2] og i referater fra arrangementer i Foreningen for Danske Biogasanlæg [3].

Der pågår en del forsknings- og udviklingsarbejde med at overføre teknologi fra blandt andet celluloseindustrien for at kommercialisere det tekniske, latente potentiale, der ligger i restbiomasse (andengenerationsbiomasse) såsom halm og andet lignocelluloseholdigt materiale. Se de tidligere debattråde hér på Ingeniøren, f.eks. [4].

[1] http://kortlink.dk/ezfa
[2] http://kortlink.dk/e7c4
[3] http://kortlink.dk/ezu5
[4] http://kortlink.dk/ezu7

 • 1
 • 0