Endelig kan solcelleejerne få deres statsstøtte

EU-Kommisionen har godkendt det danske PSO-system, som betaler støtten til grøn strøm fra bl.a. vindmøller og solceller, for 2015 og 2016. Det betyder ifølge en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, at hovedparten af de aftalte støtteordninger vedrørende sol- og vindenergi sættes i kraft, og at lempelser i de grønne afgifter på 9,8 milliarder kroner til de danske virksomheder, som er en del af vækstpakken, gennemføres.

Aftalen indebærer også, at danske solcelleejere nu endelig kan få den støtte, som de er blevet stillet i udsigt.

EU-Kommisionen mente, at den danske PSO-afgift var ulovlig statsstøtte, da PSO-midlerne bliver brugt til støtte til etablering af solceller og vindmøller i Danmark, uden at udlandet kan byde ind med grøn strøm til danskerne. Men nu har klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R) og hans embedsmænd forhandlet en løsning med kommissionen på plads.

Læs også: Notat: Her er løsningen på striden om støtte til grøn strøm

»Jeg har været meget optaget af, at vi fandt en løsning, som passede til de danske forhold, og som gjorde det muligt for os at fortsætte omstillingen til grøn energi og væk fra kul, olie og naturgas. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu kan fortsætte den grønne omstilling med godkendelsen af den danske løsningsmodel for perioden 2015-2016,« siger ministeren i pressemeddelelsen.

PSO-afgiften bliver sænket, som det blev aftalt i vækstaftalen. PSO-afgiften på gas og el kan gennemføres uden statsstøttegodkendelse. PSO-afgiften pålægges fortsat al forbrug af el, uanset om det er produceret i Danmark eller i udlandet. Og netop fordi den også pålægges strøm produceret i udlandet, har kommissionen ment, at det diskriminerede de udenlandske producenter, da de ikke tidligere har haft adgang til støtteordningen.

Statsstøtte til udenlandsk el

Men med den nye aftale bliver støtten nu også tilgængelig for udlandske elproducenter, som producerer til det danske marked. I første omgang bliver det en forsøgsordning, hvor man fra dansk side udbyder 20 megawatt solceller samlet set for 2015 og 2016. Heraf får udenlandske producenter afgang til at byde på maksimalt 2,4 MW over de to år.

Læs også: Nyhedsanalyse: Derfor bliver kampen om støtten til den grønne strøm en gyser

Elselskabernes brancheforening, Dansk Energi, ser på tidsbegrænsningen af aftalen med en smule skepsis.

»Vi kan konstatere, at der nu for alvor sættes spørgsmålstegn ved det fra EU's side. Der lader til at være købt noget tid for alle parter med den forventede afgørelse, men det er uholdbart, at vi allerede fra 2017 ikke ved, om vi er købt eller solgt,« siger direktør Lars Aagaard til Børsen.

Organisationen Landbrug & Fødevarer har mange virksomheder, som PSO-afgiften rammer hårdt, og her vækker nyheden om aftalen umiddelbart tilfredshed. Men Søren Korsholm, energipolitisk chef i organisationen, mener fortsat, at afgiften lægger en kraftig dæmper på danske virksomheders konkurrenceevne.

Læs også: Regeringen bøjer sig: Dansk støtte til grøn strøm skal ændres

»Regeringen har fået et tidsvindue, der kan bruges til at få lavet det benarbejde, der skal til for at flytte PSO'en over på finansloven, som er den langtidsholdbare løsning,« siger han til Børsen.

Regeringen blev sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i juli enige om en delaftale til vækstaftalen, som indebar en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og lempelser på erhvervslivets el-PSO.

Vækstpakken indeholder lempelser af PSO-bidrag for i alt 13,2 milliarder kroner frem mod 2020.

PSO står for Public Service Obligation og er et bidrag, som forbrugerne betaler via elregningen, hvoraf en stor del af bidraget går til støtte af produktionen af vedvarende energi.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den rigtige nyhed burde være hvorfor EU skal godkende en finansierings model til det danske el market.

 • 2
 • 4

Da afregning for strøm fra de fleste danske vindmøller og solceller er kontraktligt bestemt, er det svært at se, hvordan PSO-støtten kan nedsættes. Tværtimod! - Markedsprisen er faldet lidt, og det vil jo forhøje PSO-afgiften. Hvem skal så betale energinet.dk's tab? Skatteyderne eller forhøjet elafgift for el-brugerne? - altså f.eks. ved at give PSO-en et nyt navn! Og nu skal vi vist yderligere betale PSO-afgift også for den importerede strøm fra vandkraft og kernekraft. Eller er det en misforståelse?

 • 1
 • 0

''Endelig kan solcelleejerne få deres statsstøtte.''

PSO er jo netop ikke statsstøtte. Det fremgår endda af artiklens sidste afsnit:

''PSO står for Public Service Obligation og er et bidrag, som forbrugerne betaler via elregningen, hvoraf en stor del af bidraget går til støtte af produktionen af vedvarende energi.''

Jan

 • 1
 • 1

Og nu skal vi vist yderligere betale PSO-afgift også for den importerede strøm fra vandkraft og kernekraft. Eller er det en misforståelse?

PSO-afgiften er altid blevet lagt på den strøm der er blevet solgt i Danmark, til danske kunder... Uanset om energien rent fysisk er produceret i Danmark eller i udlandet... Forskellen er at man nu kan byde ind på 2,4 MW installeret solcelleeffekt, som er opstillet i udlandet, men som bliver medregnet som dansk produktion og solgt til Danmark... og derfor kommer ind under den danske PSO-ordning...

 • 0
 • 0

På borgen har PSO været kendt som "På Svends Ordre". Den har altid været grundlovsstridig, da det er en "afgift" staten har påtvunget forbrugerne og som staten administrerer som tilskud til særlige produktionsformer. Sådanne afgifter skal efter Grundloven fremgå af Finansloven og det gør PSO-en ikke. Svend vidste godt at en sådan støtte, hvis den fremgik af finansloven, ikke ville kunne godkendes i EU. Det ville være en konkurrenceforvridende statstøtte, der er ulovlig i EU. Men ved at lave en underlig skjult støtte fra forbrugerne til nogle udvalgte producenter, gjorde han det svært for EU at bruge reglerne for statsstøtte. Nu har ordningen kørt så længe, at man i EU har opgivet at få den stoppet.. Men nu har vi fået en kommissær, Margrethe Vestager, der skal holde øje med om medlemslandene snyder og laver ulovlig statsstøtte, så nu må vi se om hun "sætter kikkerten for det blinde øje". vh Mogens Bülow

 • 2
 • 0

Men nu har vi fået en kommissær, Margrethe Vestager, der skal holde øje med om medlemslandene snyder og laver ulovlig statsstøtte, så nu må vi se om hun "sætter kikkerten for det blinde øje

Det lader til at bare også udlandet får del i det er det i orden. Problemet bunder nok i at i mange udlande er elproducenterne tvunget til at købe den "grønne" el, så de har udgifter som producenterne herhjemme ikke har => skævt marked.

 • 2
 • 0

Holger. Udskydelse af vindmøllerne på Kriegers Flak udskyder tilsvarende behov for PSO dertil. Vedr importeret el så er det sagen uvedkommende. Størrelsen af PSO er bestemt af mængden af VE-el og andre forpligtelser. Udgiften fordeles på alle solgte kWh

 • 0
 • 0

Flemming: OK, så bliver omkostningen for danskerne (totalt) den samme, selv om noget af strømmen importeres. Det betyder, at hvis vi bruger mere strøm (og det forventer vi og Klimakommissionen), og hvis merforbruget hentes fra f.eks. Sverige, så bliver strømmen billigere for os - af to grunde! Gæt selv den anden!

 • 0
 • 0

Det betyder, at hvis vi bruger mere strøm (og det forventer vi og Klimakommissionen), og hvis merforbruget hentes fra f.eks. Sverige, så bliver strømmen billigere for os - af to grunde!

Holger.

Gennem de sidste mange år er vort indenlandske elforbrug faktisk faldet svagt. Tror ikke vi ser nogen stigning før vi får gang I elbiler og store varmepumper på fjernvarme.

El fra Sverige er ikke nødvendigvis billigere end fra Danmark. Bortset fra PSO, som vi jo ikke sender til udenlandske producenter endnu. (En lille åbning for PV fra Tyskland med PSO er faktisk på vej)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten