Endelig: Fleksibel afregning åbner for mere grøn strøm i energisystemet

Det er sent, men bedre end aldrig, at netselskaberne Radius i Københavnsområdet og NRGi Net i Østjylland nu som de første eldistributionsselskaber begynder at timeafregne deres netkunder og samtidig opkræve en højere pris for at levere strøm i timerne omkring spisetid.

Dermed er vi nemlig så småt begyndt at praktisere en elmarkedsmodel, hvor private forbrugere og mindre virksomheder får mulighed for at bruge strøm mere fleksibelt hen over døgnet – styret af elprissignalerne.

Det betyder populært sagt, at det kommer til at kunne betale sig at vaske tøj om natten og lade forbruget følge produktionen fra de vedvarende energikilder. Hvilket igen vil give mulighed for at indpasse endnu større mængder grøn strøm i energisystemet. Og det er en udvikling, som aktører i energibranchen hilser velkommen.

Artiklen fortsætter under grafikken

Illustration: MI Grafik/Lasse Gorm Jensen

Ekspert i elmarkedsudvikling Michael Togeby fra Ea Energianalyse er en af dem, der har ventet længe på, at den fleksible afregning skulle komme i gang:

»Jeg er rigtig glad og spændt på, hvad det her kan medføre. Hvis bare 10 procent af elforbruget kan flyttes, vil det få stor betydning, fordi det svarer til et stort ellager. Og det kunne godt gå hen at ske over de næste fire-fem år,« vurderer han.

Han tilføjer, at jo mere vedvarende energi, vi får ind i elsystemet, jo større vil udsvinget i elpriserne og dermed incitamentet til at styre sit elforbrug uden om spidsbelastningsperioderne være.

Nu kan nørderne begynde at lege

Michael Togeby håber, at for eksempel fabrikanter af hvidevarer nu vil begynde at udstyre deres produkter med smart automatik, der kan gøre dem styrbare:

»Nu kan nørderne begynde at lege, men jeg tror på, at der snart kommer løsninger med en meget bredere appel,« siger han.

En forudsætning for fleksibel afregning er selvfølgelig først og fremmest, at man gennem sit netselskab har fået installeret en fjernaflæst elmåler, som automatisk og time for time rapporterer ens elforbrug til netselskabet.

Mange netselskaber har allerede sådanne fjernaflæste målere og har haft dem i mange år; mens for eksempel Radius – tidligere Dong Energy – først for nylig er gået i gang med udrulningen.

Senest i 2020 skal alle netselskaber dog tilbyde den såkaldte fleks­afregning, men indtil videre er altså blot to selskaber kommet på banen med de differentierede nettariffer.

NGRi starter med en pilotfase med 500 af sine 230.000 netkunder.

Hos Radius tilbyder man fleks­afregning, efterhånden som netkunderne får de nye fjernaflæste målere. I januar 2018 gælder det omkring 150.000 af de 1 mio. husstande og mindre virksomheder, som selskabet forsyner med strøm.

Spidslastpris fra 35 til 83 øre

Nettarifferne, som dækker transport af strømmen, skal alle forbrugere i det pågældende elforsyningsområde betale, og de kan variere en hel del.

I NRGI Nets område – Aarhusområdet, Nord- og Syddjurs kommuner samt Hedensted Kommune – stiger nettariffen mellem kl. 17 og kl. 20 fra oktober til og med marts. Konkret til 35,49 øre pr. kWh i højpris-periode og 13,46 øre pr. kWh i resten af perioden.

Radius’ nye prismodel betyder en betaling på hele 83,5 øre pr. leveret kWh strøm mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret og 32,36 øre resten af tiden. Tidligere lå tariffen på 37,5 øre pr. kWh hele året.

»Samlet set bliver betalingen til elnettet dog ikke dyrere for kunder, der ikke ændrer adfærd. Men man kan spare penge, hvis man flytter sit elforbrug væk fra spisetid,« beroliger adm. direktør for Radius Jens Fossar Madsen.

For at forbrugerne skal få fuld effekt af at flytte elforbruget, skal også elhandlerne tilbyde spotprodukter på timebasis til forbrugerne, hvilket forstærker prisforskellen mellem spids- og lavlastperioderne ude hos elkunderne.

Selve strømmen kan elforbrugerne som bekendt købe af, hvem de vil og uafhængigt af, hvor de bor – og i dag tilbyder selskaber som Ørsted, Eniig og Nettopower deres kunder at købe strøm til spotpriser.

Elhandler vil ikke reklamere

Hos Nettopower, som sælger strøm til tæt på 10.000 kunder i hele landet, forklarer adm. direktør Frank Bengtsson, at selskabet allerede i dag har valgt at afregne kunderne efter den aktuelle elspotpris for at være så transparente som muligt over for kunderne. Afregning baserer sig i dag på en gennemsnitlig fordeling af elkunders forbrug over døgnet:

»Efterhånden som netselskaberne indfører fleksafregning, begynder vi også at afregne vores kunder månedligt efter deres reelle forbrug, hvilket jeg tror, vil give en langt bedre kundeoplevelse. Samtidig bliver fidusen ved at flytte elforbruget større for kunderne – især for dem, der bruger el til opvarmning,« siger han.

Han tilføjer, at man ikke har tænkt sig at reklamere med de nye muligheder, fordi man jo kun kan tilbyde produktet til kunder, i takt med at det lokale netselskab tilbyder fleksafregning. Noget, de som nævnt først er forpligtet til at gøre fra 2020.

Oprindelig skulle den såkaldte engros-model, som markedsmodellen kaldes, have været i drift 1. april 2016. Men det viste sig at være en større opgave end forventet at få setuppet til at virke –både hvad angår transport af data, datakvalitet og administrationen, som Energinet og Energistyrelsen står for.

På hjemmesiden elpris.dk, hvor man kan gå på opdagelse blandt elhandlernes tilbud om forskellige strøm-produkter, fremgår de nye flekstilbud endnu ikke.

Ifølge Energitilsynet, som driver siden, vil det dog snarest blive muligt at tjekke, om der er mulighed for fleksafregning i éns netområde, og hvilke elprodukter der benytter fleksafregning.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Netselskabernes variable prissætning er til at gennemskue, også for alm. forbrugere.

Fast tidsrum 17-20 det kan jeg godt forholde mig til. (og dermed sikkert også andre)

Men hvad med de (kommende) variable el-priser ?

Vil den almindelige forbruger have nogen som helst chance for nemt tilgængelig, forudsigelig og opdateret prisinformation?

Det er ikke mejslet i sten at elprisen er lav når forsyningsselskabet går ned på deres lave tarif. Priserne kan nemt være 180 grader ude af synk.

Derfor er det muligt at total prisen kl 17-20 faktisk er billigere end 20-06.

Det vil så betyde at det forskudte forbrug netselskaberne ønske at fremprovokere for at undgå kogespidsen, bare bliver voldsomt stort i tidsrummet 17-20 i stedet.

Jeg kan godt forestille mig elbils ejere sætte 11KW ladestikket il 17-20 i stedet for 2,3KW kl 20-06. Hvis de sparer 5 kroner på den øvelse.

Virker som om tingene slet ikke er gennemtænkt !

Ligelededes afspejler elpris+nettarif ikke implicit mængden af Dansk vindmøllestrøm i elsystemet.

 • 3
 • 8

Der er da ingen som ligger deres forbrug om i dette tidsrum ..Hvor folk NETOP skal bruge deres el .. Dette er blot en ny måde at forgylde elselskaberne på.. Utroligt at Danskerne finder sig i at el selskaberne tager røven på dem .. Danmark bliver da også mere og mere en banan republik .. DESVÆRE

 • 13
 • 20

For mig er det lidt uigennemskueligt hvilke priser elhandlerne kan købe el for, og hvilke priser de sælger videre for. De skal vel også tjene lidt på det. Nordpool aftaler priserne måske et døgn i forvejen, og så kan der være små variationer hen gennem døgnet afhængigt af det øjeblikkelige forbrug og produktion. Den model Radius har indført er jo meget fast og har ikke meget med fleksibelt forbrug og varierende priser at gøre. Det ville så også kræve, at forbrugerne fik løbende opdatering af prisen, og er der et marked for det? Hvis Radius har et problem med kogespidsen er det vel reelt nok at de prøver at flytte den uanset om den reelle elpris ikke helt følger kogespidsen.

 • 12
 • 3

At trække strøm ud af stikkontakten derhjemme burde være noget som man bare gør. Kan der virkelig ikke være andre måder at gøre det på? Fra centralt hold, tænker jeg. Altså, så man ikke skal genere flere millioner el forbrugere, som nu får endnu en ting at forholde sig til.

 • 4
 • 11

I tidsrummet 17-20 laves der mest mad i DK. Altså bliver det dyre at opretholde helt fundamentale livs processer, som nærings indtag. Der findes kun en ting værre end et statsmonopol. Det er et privat monopol. Når så det private faciliteres af politisk styring - ja så er der kun revolution tilbage og den hedder Ø-drift. Væk med elmåleren. Den er en form for big brother pay per dekret. Danskerne er nogen gang bare blinde for at deres tegnebog lænses.

 • 9
 • 14

Det betyder næsten ikke noget for økonomien for den enkelte

Jeg har givet dig en tommel op, Flemming, men du får også lige en ned her: 👎 ;-) Fordi det begrænsede beløb egentlig ikke retfærdiggør manøvren. Man giver et "tilbud" det er umuligt at afslå, og reelt vanskeligt at indpasse sig efter! - Desuden er det samlede beløb sikkert ikke uvæsentlig?

De fleste, gætter jeg, har ikke mulighed før klokken 17, og hvor mange mon ønsker f.eks. at vaske efter 20?

 • 5
 • 7

Danskerne er nogen gang bare blinde for at deres tegnebog lænses.

Nej det er de ikke. Se bare hvad der skete sidst solceller var rentable med tilbagebetalingstider omkring 10 år, dog grundet støtte ordninger.

De konstante prisstigninger på strøm i kontakten og konstant faldende priser på solceller med batteri, vil inden længe sænke tilbagebetalingstiden på grid connected batteri løsninger ned på den tidsramme igen.

10-12 års tilbagebetaling virker som grænsen for hvad der kan få større mængder til at agere med investeringer i 100.000 kroners klassen.

Det varer meget længe før Ø-drift kommer ned på 10-12 år.

 • 7
 • 2

At trække strøm ud af stikkontakten derhjemme burde være noget som man bare gør.

Så gør det dog! Det er der ingen, der forhindrer dig i.

Det er jo det smukke ved at have en afregningsmodel, der afspejler samfundets omkostninger ved, at du vælger at trække strømmen lige netop på det tidspunkt.

Hvis det er meget værd for dig at trække strømmen på det tidspunkt, hvor det skaber de omkostninger, skal du naturligvis have lov til det, såfremt du er villig til at betale de ekstra omkostninger, det medfører.

Men hvorfor er det så forkert, at de forbrugere, der trækker deres strøm, når den er billigst at producere / transportere / rydde op efter, også får strømmen tilsvarende billigere?

 • 19
 • 1

For almindelige forbrugere er det spild af tid og ressourser, og så mangler jeg en forklaring på hvad er er fordelen ved fleksibel nettarif. Det har jo ikke noget med elproduktionen at gøre.

Hvor mange mill. koster de x100.00 målere og deres opsætning, og hvilke besparelser får netselskaberne.

"Samlet set bliver betalingen til elnettet dog ikke dyrere for kunder, der ikke ændrer adfærd." men det er kun for kunder der har et gennemsnitligt forbrug.

 • 5
 • 6

Jeg overvejer en af teslas powerwall´s tilsluttet solenergi, og så vil jeg om nødvendigt automatisk oplade når strømmen er billig, og så ellers slippe for det fis.

 • 0
 • 2

At trække strøm ud af stikkontakten derhjemme burde være noget som man bare gør.

Det er jo netop det, det hele handler om. Når vi kommer hjem, så tænder vi komfuret til aftensmaden. Vi skal have vores aftensmad, og det kan ingen elpris lave om på. Og omvendt, så skal vi netop sikre, at der ER reserveret strøm til os, når vi har mest brug for den.

I det store billede handler det jo om at begrænse spidslast. Spidslast er både voldsomt dyrt (det er dimensionsgivende for hele el-og transmissionsnettet og reservekapacitet (VIKINGLINK!)) og resultere i ualmindeligt store CO2 udledninger (selv de mest forurenende værker må sættes i drift).

Med flexafregning gætter jeg på, at de fleste Tesla-ejere fra nu af sætter opladningen til at starte kl 20 eller senere. Og hvorfor ikke også sikre at varmepumpen er slukket fra 17 til 20.

 • 12
 • 2

Foreløbig har det bare medført at elselskaberne skruer prisen op i det tidsrum hvor man ikke kan undgå at bruge strøm. Fleksibel afregning er således blot, indtil videre, blevet en energiselskabsstøtteordning.

 • 4
 • 15

Hvis jeg skulle tilmelde mig billig fleksibel elafregning, så skal det være et system hvor der ikke er overvågning. Den eneste løsning jeg ser, er at der sendes et signal ud, fx over internet, om hvad den aktuelle pris er. Så skal det dernæst være op til min evt. Tesla-powerwall at regne ud om der skal tankes nu eller senere. Det system vil så kræve mere beregning og forudsigelse i hver enkelt IOT. Eller man skal kunne give hver IOT nogle direktiver om hvornår de slår til, når der er et godt tilbud.

 • 1
 • 0

Den eneste løsning jeg ser, er at der sendes et signal ud, fx over internet

Delvis enig. Det kunne helt sikkert gøres væsentlig enklere og mere effektivt.

Det kan også gøres langt, langt mere kompliceret, og den komplicerede model har et navn - aggregator. Det er den næste model som allerede forsøges indført i vores elmarked.

Blandt energiselskaber inklusiv Energinet.dk er aggregator for tiden det helt store lys - som en slags elhandelsvirksomhed der handler med balance"forbrug". Meningen med aggregatoren er, at den private forbruger laver en aftale med aggregatoren som består i at aggregatoren mod en betaling. får en vis råderet over forbrugerens el-forbrugende apparater. Aggregatoren handler så på elbørsen med hans samlede, aggregerede råde-rettigheder over forbrugernes elapparater, som han så kan skrue op eller ned for. Prøv lige at tænk den model igennem!

Flexafregning er muligvis ikke optimal, men med den kommer vi trods alt et godt stykke af vejen.

 • 6
 • 0

Hvis hele det halløj med fjernaflæste målere og tilhørende kommunikation skal give nogen mening, kan jeg ikke se andet end at kommunikationen skal være 2 vejs. Elmåleren kunne så få 2-3 signal kontakter, der slutter, alt efter prisen på strømmen. Så kunne vi almindelige mennesker installere et par kontaktorer i gruppetavlen til det forbrug der kan tåle at vente til strømmen bliver tilpas billig. Det der så er tilbage, er at finde en tarifforskel der gør at vi gider, og en nogenlunde forudsigelighed som gør at fryseren der er koblet på den billige strøm ikke står død længere end det er forsvarligt. Det må så være op til den vi køber strøm af at rode med hvordan den pris vi betaler er sammensat, og få kontakterne til at spille sådan at produktion og transmission køre så hensigtsmæssig som muligt.

 • 0
 • 0

Det er transportøren, ækvivalenten til en vognmand, der har ændret prisen relativt til hvornår du ønsker hans service. Det har intet at gøre med varens værdi. Om det er guld eller skidt han flytter, så koster det det samme. Måske lidt ekstra hvis du vil have det her og nu, som for el.

 • 6
 • 1

Hvem siger at prisen hænger sammen med andelen af "grøn" strøm. Skal vi bruge strøm når det er billigst, og kan vi så være sikre på at det er grønt. De fleste tilbud på grøn strøm kræver lidt ekstra betaling, så er grøn strøm det billigste? Der findes ingen tilbud for atomstrøm eller kulstrøm, selvom det burde være lige så oplagt som tilbuddene om "grøn" strøm. Den "grønne" strøm dækker ikke hele forbruget, så hvorfor ikke sælge den "ikke" grønne strøm på tilbud? Hvis det er markedet der skal bestemme, så kan du sælge hvad som helst.

 • 4
 • 3

Netselskaber som Radius må slet ikke give overskud.

Jo, det må de godt... Jeg mener det er et eller andet med "den lang byggeobligationsrente + 1%-point" (uden at jeg vil hænges op på det...) Så vidt jeg husker er det 4-5 % af netselskabets værdi eller omsætning der må overføres til koncernen...

Det er kun fjernvarmeselskaber der ikke må give overskud (hvil i sig selv princip) men selv der er det muligt at få forrentet sin investering efter nogle særlige regler...

 • 11
 • 0

Der findes ingen tilbud for atomstrøm eller kulstrøm, selvom det burde være lige så oplagt som tilbuddene om "grøn" strøm.

Hvornår starter du dit nye elhandelsselskab og begynder at handle med kulstrøm og atomstrøm? Der er ingen der forbyder dig at gøre det og som handelsselskab kan du jo frit vælge hvem du indgå købsaftaler med... I stedet for at sidde på den flade og vente på at andre løber med din geniale forretningside, så løb da selv med bolden :)

Det vil da helt sikkert være noget mere proaktivt end evig og altid bare at brokke sig over at andre driver en forretning... :)

 • 17
 • 3

Med 400 kvm. EL opvarmet hus, ville vi gerne være adviseret i bedre tid. Vi har netop fået nye EL tavler, og grupperne kunne med fordel være fordelt anderledes, således at EL varme og varmt vamt kunne afbrydes med en timer mellem kl. 17-20. Det ville kun have kostet et relæ og et ur, og vi ville ikke bemærke, at varmen blev slukket i 3 timer, da det er gulvvarme i beton.

 • 2
 • 9

Med 400 kvm. EL opvarmet hus, ville vi gerne være adviseret i bedre tid. Vi har netop fået nye EL tavler, og grupperne kunne med fordel være fordelt anderledes, således at EL varme og varmt vamt kunne afbrydes med en timer mellem kl. 17-20. Det ville kun have kostet et relæ og et ur, og vi ville ikke bemærke, at varmen blev slukket i 3 timer, da det er gulvvarme i beton.

Det har ligget i kortene de sidste 10-20 år, at vi på et tidspunkt ville ende med timeafregning for el. Man har i hvert fald i 5 år været i gang med at føre tanken ud i livet ved at udskifte målere til en type, som understøtter timeafregning.

Hvis du på trods af dette har valgt at udføre din varmeinstallation på en måde, så du ikke kan indrette driften efter timeafregning, ligger du altså, som du har redt.

Og så forstårjeg i øvrigt ikke, hvorfor Enhedslisten skal blandes ind i dit indlæg.

 • 16
 • 1

Så vidt jeg husker er det 4-5 % af netselskabets værdi eller omsætning der må overføres til koncernen...

Der nemt at lave en "CBS-Can.Polit-Revisor-Regnearksøvelse" så værdien af selskabet stiger.

Værdien af et netselskab med hvor kunderne presses til at udglatte forbruget må alt andet lige være større end et selskab der står for for milliard opgraderinger.

Og nu har Radius jo kun udmeldt at de ikke tjener mere på denne ændring. Men betyder det så: At der ikke tjenes mere i faktuelle kroner? At der ikke tjenes mere end i indekserede 2017 kroner? At der ikke tjenes mere i procent af selskabets værdi?

Alle 3 ting overholder sætningen "vi tjener ikke mere"

 • 1
 • 0
 1. Det er fair at mene, at omkostningen ved målerudskiftning er rent spild, men det er sket for at åbne for adfædsregulerende tariffer. Læs andetsteds om "norske elbiler", som overbelaster nettet, nu eller angang, fordi de alle sættes til måske unødvendig ladning fra kl.17/18 - istedet for "efter behov" = "klar næste morgen". Altså er der brug for adfærdsændring - ikke brown-out.

 2. Der er i kommentarerne skrevet meget om "spisetid". Lad mig bare belyse en simpel adfærdsændring, som har reel betydning: min opvaskemaskine kører i 1 time og bruger 1,4 kWh. Det har ingen praktisk betydning at trykke start kl.20 (istedet for kl.1830). Beregning: Hvis bare 50% af de andet steds nævnte 1.000.000 forbrugere gør det, så flyttes 500.000 x 1,4 kWh = 700 MWh til et mindre belastet tidsrum. Det kan så omregnes til en reduceret belastning (antag f.eks. opvarmningen 1/3 af tiden), så falder belastningen med måske 250 MW. Ser man på energinet.dk's tal, så ligger peak for landets forbrug på omkring +250-500MW. Storebælts-forbindelsen flytter som hovedregel ca. 590 MW til Radius-området, så ...... Så ALENE en flytning af maskinopvask har en reel og stor betydning. Tag så vasketøjet med, så batter det. El-vandvarmeren også ? Eller engang med tiden også elbiler.

Derfor har det en stor og reel betydning for el-levering, at påvirke adfæren og flytte de simple ting til et bedre tidspunkt - inden næste kabel skal lægges, næste 400 kV luftlinie rejses, osv. Og hvem ved hvad der sker med spot-prisen på børsen ?

 1. Det er NATURLIGVIS stærkt ønskeligt, at vores apparater havde en "økonomiknap", som kan udsætte start til a) efter et klokkeslet, eller b) startsignal modtages. Desværre lever maskinfabrikanterne i en teknologisk middelalder uden fokus på udvikling. (De ligner lidt mobiltelefonfabrikanterne, som overså smartphones, TV-fabrikanterne, som overså internet i begyndelsen, eller bil-fabrikanterne, som overså de "smartere" biler fra Japan (med elektronik og features)).

Selvfølgelig burde apparaterne have start- og effektrelæer, som kan styres fra et indstikskort (som vi kender i moderne TV og tidligere i PCer), OG hvor forbrugerne kan købe passende styringer til WiFi, BlueTooth og lignende - alt fra deres tablets, smartphones eller en boks på den intelligente elmåler (som giver et prissignal). Få apparater har "forsinket start", men det er da en begyndelse.

Konklusion: Tidstariffer handler ikke om at sidde i mørket og læse en bog, eller spise kold mad, det handler om at flytte simple og belastende forbrug til et lidt bedre tidspunkt. Mellem 19 og 06 er der masser af uudnyttet kapacitet i hele el-nettet; mindst 1.000 MW. Se selv efter på energinet.dk.

 • 8
 • 0

Det har stadig ikke noget med elproduktionen at gøre. Driftsomkostningerner, regluering og overvågning ændres vel ikke. Jeg betalte i 2016-2017 totalt ca 1800 kr til Radius for 3800 kWh (0,48 kr/kWh), hvordan skal en minimal reduktion betale for en ny måler incl. montage. Det koster mange millioner at udskifte gamle velfungerende målere. Måske 1000 kr/installation.

Hvad er det de nye tariffer skal forrente og afdrage ved reducerede investeringer i nettet. Nye kunder betaler allerede for tilslutning og transformatorkapasitet.

"afregningsmodel, der afspejler samfundets omkostninger ved, at du vælger at trække strømmen lige netop på det tidspunkt." Hvorfor er det dyrere at levere strøm mellem 17 og 20. Det er vel faste udgifter, og når jeg bruger mere strøm betaler jeg stadig 0,48 kr/kWh for levering til udbygning.

 • 1
 • 7

Det er et tilbageskridt og symptombehandling!

Man bør jo i stedet bestræbe sig på, at kunne levere en stabil strøm, til en stabil økonomiske pris, jeg kan ikke se, at det skal være op til de små forbrugere, vi har nok, at tænke på, hvorfor skal vores hverdag gøres mere besværlig end den allerede er?

Man bør i stedet arbejde på og forske i lagringsmekanismer, det må være vejen frem for alle, og ligesom, at det i dag er kraftværkerne /møller med mere, der producere strømmen, så burde det også være de store spillere, som finder en samlet løsning på disse ting, i stedet for, at den lille forbruger og producent, skal tvinges til at ændre adfærd for ikke, at få en dyrere regning!

Siden hvornår er det sælger der bestemmer over kunden, og ikke efterspørgslen der bestemmer over sælger?

Min påstand vil være, at de fleste kunder ikke efterspørger det her i den konstruktion, som der nu er annonceret, for der er stort set intet at spare, og hvis du ikke ændre adfærd, så bliver din regning dyrere i stedet.

Det eneste produkt der sælges her, det er mere bøvl i hverdagen!

 • 2
 • 13

Hvorfor skal jeg betale for spidsbelastning af el (produktion og levering) når det med simple tiltag er muligt at reducere den omkostning som spidsbelastningen medfører ?

I andre lande, USA og Australien, sikkert også andre, har store udfordringer med elforsyningen i hvad der tilsyneladende er et liberaliseret marked uden kontrol og forsyningspligt ? Der er konsekvensen både brown-out og black-out - øjensynlig oftest i de varmeste perioder, hvor airconditioning kører på højtryk.

I Danmark er der nu, endeligt, taget skridt til en simpel udjævning af "kogespidsen". Hvis man sammenligner anlægsomkostninger for ekstra kabler (bare eet) til udlandet, så er de sammenlignelige med prisen for nye målere. Kan ændret brugeradfærd skære 400-500 MW af kogespidsen, så spares mindst eet af følgende: nyt kraftværk, nyt kabel. Det er ikke et frit gode at have ubegrænset effekt til rådighed. Alle fantasi-ideerne om "batterier" duer kun til kortvarig udjævning (par timer), og slet ikke til egentlig forsyning af de nødvendige 3.500-5.500 MW på landsbasis.

Det er simpel viden, at spidsbelastningskapacitet, i systemer uden energilager, ALTID er kostbart. Uanset om det er en raketopsendelse, en lastbil i bjerge eller startstrøm til et el-tog. Også motorveje, pendlertog og -busser er et fremragende eksempler på de omkostninger som tilskrives ret faste mødetider.

Derfor: så længe der indføres effektafgift i Danmark (vi har kun energiafgift), så kan alle bare bruge løs. Med tidstarif kan enhver så, hvis det ønskes, opnå en økonomisk fordel - med meget små ulemper - i ganske mange situationer. Modstrykket til dette er brown- eller blackouts, hvor forsyningen lukkes.

 • 10
 • 1

Både vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine her i husstanden har mulighed for at udsætte starten, og det har vi ikke kigget specielt efter. Så det er nok en stor del af landets maskiner, der har.

 • 4
 • 0

Fra artiklen: "I NRGI Nets område – Aarhusområdet, Nord- og Syddjurs kommuner samt Hedensted Kommune – stiger nettariffen mellem kl. 17 og kl. 20 fra oktober til og med marts. Konkret til 35,49 øre pr. kWh i højpris-periode og 13,46 øre pr. kWh i resten af perioden.

Radius’ nye prismodel betyder en betaling på hele 83,5 øre pr. leveret kWh strøm mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret og 32,36 øre resten af tiden. Tidligere lå tariffen på 37,5 øre pr. kWh hele året."

Jeg synes det mest i interessante er hvorfor Radius er over dobbelt så dyr for den samme ydelse som NRGI. NRGI's pris i lavlast på 13,46 øre, er en pris som jeg finder konkurrencedygtig, og hvis denne pris kan fastholdes fremadrette med en spidslastpris på 35,49øre er det bare super.

NRGI's prisniveau gør det attraktiv at være elkunde, og vil lokke flere kunder i butikken, som igen vil give mulighed for attraktive priser.

Radius gør det modsatte. Med en pris på 83,5øre/kWh bare for at transportere strøm, skræmmer man kunderne væk, også selvom det i værste fald kommer til at koste en normal kunde 100-200kr om året.

"Normalkunden" kunne måske tænkes sig en varmepumpe, eller en elbil i fremtiden, og selvom netop disse to store elforbrugere måske let lader sig flytte til lavlastområdet, så vil de 83,5 øre alligevel spøge i baggrunden. Og 83,5øre vil jeg kalde en ublu pris.

 • 6
 • 0

Det er som det er. (bare giv mig en tommel ned)

Brug timeren på opvaskemaskine/vaskemaskine/tørretumbler. Frem med grillen og bålfadet (ja det er ikke alle der kan det, ærgerligt) og så lad os hygge med grill og bål mad sammen med børnene. Sluk alle de standby devices du alligevel burde slukke for i dag. Lad ungerne se deres TV på en iPAD.

Det er en øvelse i at spare, så lad os tage fat på den. Hvis vi spare nok er der vel nogen der hæver en afgift. Så kan vi brokke os over det! Kreativeløsninger fra teknikere og ingeniører, som alle kan bruge. Alternativet er jo en masse brok som ingen kan bruge.

Jeg glæder mig allerede.

Eneste alternativ er vel at montere en ordentligt stak batterier og solceller, måske suppleret med en lille vindmølle og en motions cykel. Men det er også en fin løsning.

 • 3
 • 1

@Jesper Thusgaard

Tja, men problemet her er jo også, at midlet her sandsynligvis ikke helligere målet, da folk jo SKAL bruge en masse strøm i tidsrummet 17-20, da det er der de laver mad, børnene kommer hjem, og tænder for tv´et stereoanlægget osv. Så bare ud fra den synsvinkel, så vil den her metode ikke være effektiv, og for rigtig manges vedkommende, så vil de bare få en dyrere el-pris, og så stiger afgifterne ikke.

Hvis folk så vitterligt begynder at bruge mindre strøm, så skal du se afgifter stige, jeg har personligt prøvet det på vandsiden, sparede og sparede år efter år, men i kroner og øre kom jeg af med flere og flere, da vandafledningsafgiften blev sat op igen og igen, så nu jeg er ikke så imponeret.... faktisk sket ikke, og tillid er der ikke meget af.

Så du har ret, jo mere selvforsyning pr. hustand, jo bedre for den enkelte, og med en powerwall fra tesla tror jeg også man kunne komme langt, det er bare den ene omvej efter den anden... altså en besværliggørelse af tingene.

 • 4
 • 2

det kan ses som en rettidig forberedelse til den kommende invasion af elbiler. ?

(Hvornår det sker skal jeg lade være usagt) Belært af udfordringerne I Norge, hvor deres flåde af elbiler belaster de lokale elnet til det yderste, så er det her jo et signal til elbilejerne om at vente med opladning til efter kl. 20.

Det nuværende behov kan trods alt dækkes, uden problemer. (I form af brown outs)

 • 8
 • 0

Per T. Hansen

Mine børn kommer hjem kl 16ish, og ser TV på IPAD, eller spiller musik på trådløse højtalere (på batterier). Maden laver vi som oftest i ovn, men da jeg bor i et område hvor det er muligt. Så vil vi da utvivlsomt komme til at grille mere og måske endda bruge det blåfad som vi har haft stående i 5 år. Det kan sikkert bruges til mere end snobrød.

Hvis dit TV bruger så meget strøm at det er et problem i det her setup, så kan du jo købe et mere energi rigtigt et. Eller bygge en batteripakke der kan drive det i 4-5 timer.....

Ja afgifterne kommer til at stige, det er der ikke tvivl om!

 • 0
 • 2

@Flemming Ulbjerg

Det er også ok, at prisen bliver lavere i de ønskede tidsrum, men den omvendte, at prisen bliver væsentligt dyrere der hvor de fleste bruger den, det tror jeg ikke folk havde set komme...

 • 0
 • 1

@Jesper Thusgaard

Jeg går efter på sigt, at koble mig helt af nettet, og blive selvforsynende, og så med backup fra en generator.

Så ja, det bliver batterier, solceller, biogas, brændselsceller osv. En lille vindmølle må man jo desværre ikke montere på huset...

 • 1
 • 3

Av generator, det lyder ikke rart.

Men hvem har lavet en beregning på hvad det koster som er troværdigt? Skal vi lige kl 17 aflæse vores målere? Jeg er midt i noget jule bag, men det er vel afluttet inden kl 17!

Daglige aflæsninger kl 17 og 20 fra så mange af læserne som muligt, så kan vi regne du om det bliver så dyrt som folk tror.

 • 0
 • 3

det kan ses som en rettidig forberedelse til den kommende invasion af elbiler. ?

Med de priser, kommer det til at vare uendelig længe med elbils invasionen, med mindre der kan komme gang i V2G, så man kan bruge elbilens batteri som backup.

Elbilen lader man på sit arbejde, på en flat-rate aftale, og kobler om nødvendig elbilen til husstandens solcelle/batteri system når man kommer hjem. På den måde har man 20-40kwh batteribackup 240 dage om året. Alle feriedagene om sommeren er dækket af solcellerne, så det er kun reelt kun i juleferier, at man kommer til at mangle strøm. I det tilfælde må man køre til en 150kW ladestation og lade elbilen op.

Hvis vores distributionsnet skal koste tæt på 40øre/kWh at vedligholde, så er ovenstående løsning måske billigst i fremtiden, også ud fra en samfundsmæssig betragtning. Taberne bliver dem som ikke har denne mulighed, hvor det bare bliver dyrere og dyrere at bruge elnettet, fordi der bliver færre og færre brugere til at betale vedligeholdet af det.

 • 2
 • 3

Elbilen lader man på sit arbejde, på en flat-rate aftale

Dan.

Det mener jeg er en ret naiv tanke. Du kan sikkert finde el til flat-rate (altså selve energiprisen uden transport), men der går næppe ret længe før net-tariffen vil blive forøget i formiddagstimerne, hvis el-bilerne i stor stil vil blive opladet i det tidsrum.

Vi har forvejen har et højt forbrug på hverdage, om formiddagen. (faktisk ofte på linje med kogespidsen om aftenen) Årets max. behov er normalt en mandag morgen i januar

 • 4
 • 0

1) Kogespidsen sker i boligområder, og der er den faktisk ret voldsom. Hveardagsforbruget sker i industriområderne. Husk dette når man kigger på grafen over el-forbrug. Det er ikke den samme del af 0,4kV nettet som belastes, og det er 0,4kV nettet som er det dyre led. Kig evt. på radius side med tariffer for A og B -kunder (132kV og 10kV tilslutnigner - der koster det ingenting).

2) Effekt-prissætning kommer - det vil jeg æde min hat på! Hvornår er uvist, men det er et helt almindeligt forhold, som bl.a. bruges for fjernvarmekunder. Man betaler for energien, og den maks-effekt man har tilsluttet eller udnyttet i perioden. Den kommer nok når det viser sig at man flytter på forbruget - for så er der jo ikke noget at malke tilbage.

3) Istedet for at vi har en social prissætning, så bliver det nu mere individuelt. Priserne skal afspejle omkostningerne, hvilket vi har tilsynsførende myndigheders ord for (se 4) - heri er der dog mange som tvivler, med rette.

4) Tarriffen for transport skal ikke blandes med el-produktion. Men den er alligevel forbundet her. MEn det er ikke et tag-selv-bord. Omend jeg tvivler på at der ikke hæves lidt for høje lønninger, og lidt for meget afkast i Radius. Det er jo påfaldende at Radius i December er tvunget til at give 93% rabat til alle kunder, da man ellers ville tjene for meget. Og hvorfor er der ingen som råber op om det?

5) Det som er tydeligst forkert, er det med at det ikke koster mere. Selvfølgelig kommer det til at koste mere. Abonnementet (den fast del) stiger jo voldsomt! Datahubben, de nye målere osv. er jo ikke gratis. MEn hvis det resulterer i flyttet forbrug, og reducerede investeringer kan det være det balancere nationalt. Det er dog et stort nationalt eksperiment de har gang i. For vores penge vel at mærke.

 • 4
 • 0

Vi har alle vidst, og set frem til, at der kom varierende priser på elektricitet. Nu mangles bare afgifterne før det rigtig batter noget. Der er ikke noget nyt at de nye el-målere som kom op skulle kunne afregne på timebasis, samt nogle af de andre ting som de ofte besidder.

Vi skal alle være med til at flytte forbruget fra spidsbelastning til et andet tidspunkt. Spidserne koster KASSEN!! Hele vores net skal bygges til at kunne levere denne effekt i bare nogle ganske få timer - det er ski'da logik for perlehøns at det er dyrt at bygge nettet efter disse få timer. Den pris er der så nogle der skal betale, og det bliver så dig og mig!

Mht. forbrugsdimser som ikke kan snakke med nettet, og selv kunne starte/stoppe når el-prisen er billig, eller når den er grøn - der har INTET incitament været til at producenterne skulle bygge noget som kunne kommunikere. Hvorfor skulle de det? Der har ikke været noget at kommunikere med. Det er hele spørgsmålet omkring hønen og ægget. Men det kommer - giv markedet tid, og vi vil få dimser at se som netop kan de ting som vi gerne vil - markedskræfterne skal nok opfinde dimser som kan starte når strømmen er billig.

Indtil da, så brug timeren på jeres hårde hvidevarer. sæt et ur på bilen og varmepumpen.

Til alle andre - Betal og vær glad for at i lever i et land hvor kvaliteten af strøm er suprem, og oppetiden på el er også i superliga. Sådan noget det koster, hvis du vil betale mindre, så flyt til Californien, så vil du opleve hvad brown-outs er for et fænomen

 • 9
 • 1

Du har ret. Den udtalelse havde jeg ingen belæg for. Nettet i USA er netop synligt resultat af hvad der sker uden statslig regulering.

Min pointe var mere at god kvalitet koster.

Det her er nudging, ikke ret meget andet. Der skal både pisk og gulerod for at flytte effekt fra spidsbelsstninger. Det fleksible afgiftssystem er det næste der står for skud.

Jeg har ingen idé om stigningen for transportafstand er prissat korrekt, men jeg kan sagtens se hvorfor, det er der bare så mange andre herinde som åbenbart er blinde for.

 • 4
 • 1

På djævleøen skal alle betale moms - dansk moms - for alt. Der skal også betales indkomstskat af alt. Derfor er ALT bare dyrere på Sjælland end i Jylland.

@Jens Friss Den er altså for letkøbt. Selv Jyder kan ikke undslå sig moms på levering af el. At alt er dyrere nær København, skyldes nok mere tendensen med at alle vil bo på samme sted, med efter min mening uhyrlige priser på grund og bolig, og ikke mindst beskatningen af disse. Det er ingen hemmlighed, at lønnen generelt er højere i hovedstadsområdet end i Vestjylland, så det kan da være at skulle betale 83,5øre for transport af el, lettere glider ned i KBh. end i Vestjylland.

@Flemming Ulbjerg.

Det kan godt være at flate-rate er en naiv tanke, det er dog et tilbud som Clever og EON køre for tiden.. Det behøver dog heller ikke nødvendigvis at være flate- rate, men kan evt. bare være en del af en lønaftale. Som sagt, er det måske ikke for alle, men jeg vil tro at jeg kunne få sådan en aftale istand med min arbejdsgiver hvis det skulle komme dertil.

Min pointe er, at med mit nuværende elforbrug på18.000kWh, så skulle jeg betale i omegnen af 45.000kr/ året i el. På 10 år giver det 450.000kr, så der lidt at afskrive en inverstering i batteri og solceller på.

Med billige solceller og batterier, så begynder individuelle løsninger at banke på, og hvis Staten og forsyningsselskaberne ikke er opmærksom på dette, så taber de kampen. Der er 2 løsninger. Enten bliver det kollektive net konkurrence dygtigt, eller også må der lovgives mod de individuelle løsninger. Jeg tror stadig på Danmark som et frit land, så jeg tvivler på at man for alvor kan lovgive imod individuelle løsninger.

il alle andre - Betal og vær glad for at i lever i et land hvor kvaliteten af strøm er suprem, og oppetiden på el er også i superliga. Sådan noget det koster, hvis du vil betale mindre, så flyt til Californien, så vil du opleve hvad brown-outs er for et fænomen

@Kim Merrild. Nej, jeg vil ikke betale og være glad bare fordi kvaliteten er iorden. Jeg vil også have at den er konkurrencedygtig.

Jeg betaler gladeligt til nye havvindmøller og ilandføringskabler til disse, fordi jeg vurdere at pengene er givet godt ud på den lange bane. Vi snakker her en elpris over 25 år på ca. 30-40øre. Jeg har svært ved at sige det samme om at skulle betale 30øre for at denne strøm skal nå min matrikel på allerede afskrevet infrastruktur.

 • 4
 • 1

Måske er det lidt sent at skrive, at REO i mindst 8 år har agiteret for differentierede eltariffer og "aktive elmålere", der skal kunne "styre" boligens grupper, så vaskemaskine, opvask, vandvarmer, dybfryser, elbil - og måske andre ting efter eget valg ... kan programmeres til at køre, når elektriciteten er billig. Og dem, der ikke vil udnytte denne mulighed, kan blot køre videre uden at ændre noget. Det kan afhjælpe en del af det voksende problem med de alt for mange vindmøller. Men det skulle IKKE være på de foreslåede faste tidspunkter, men styret af overskud/underskud af el på nettet. Og her er det især vindmøllernes vildt varierende ydelse, der skal styre eltariffen: billig el, når det blæser - og dyr, når møllerne står helt eller næsten stille.

 • 2
 • 3

Det er fordi folketinget har besluttet det, for at udjævne forbruget, så der kan brues mere strøm fra vindmøller, så el fra vindmøller i perioder ikke skal gives gratis til udlandet. Vindmøller regulerer som vinden blæser, så når man ikke kan regulere elproduktionen, skal brugerne ændre adfærd/livsførelse/døgnrytme. Variable tariffer sparer næppe på leveringsomkostningen/investering i kabler/transformere.

Det kan vi små husholdninger bedst gøre ved at vaske om aftenen/natten, hvis vi vasker om morgenen fra 8 til 10, lægger vi bare mere spidslast til industriens/virksomhedernes morgenspids.

 • 1
 • 3

Ret mig om jeg tager fejl. I tidsrummet 17:00 - 20:00 bruger vi samlet 20 KW til EL opvarmning. Med de nye priser stiger prisen i dette tidsrum med kr. 0,46 pr. KW. 0,46 x 20 = kr. 9,20 pr. dag i stigning (kr. 276,00 pr. måned ekstra udgift til mig) Hvis jeg vælger at slukke al ELvarme mellem 17:00-20:00 (no problem, da det er gulvvarme i beton), sparer jeg altså kr. 9,20 pr. dag. men.... Nå varmen så tændes igen, skal der bruges ekstra strøm, for at få varmen op igen, og da prisen på EL kun er faldet med kr. 0,05 pr. KW i dette tidsrum, så kan jeg ikke helt få øje min fordel ved at slukke. Hvordan skal dette regnestykke se ud, når der også skal bruges penge på tænd/sluk automatik i tavlen ?

 • 0
 • 0

Ret mig om jeg tager fejl. I tidsrummet 17:00 - 20:00 bruger vi samlet 20 KW til EL opvarmning. Med de nye priser stiger prisen i dette tidsrum med kr. 0,46 pr. KW. 0,46 x 20 = kr. 9,20 pr. dag i stigning (kr. 276,00 pr. måned ekstra udgift til mig) Hvis jeg vælger at slukke al ELvarme mellem 17:00-20:00 (no problem, da det er gulvvarme i beton), sparer jeg altså kr. 9,20 pr. dag. men.... Nå varmen så tændes igen, skal der bruges ekstra strøm, for at få varmen op igen, og da prisen på EL kun er faldet med kr. 0,05 pr. KW i dette tidsrum, så kan jeg ikke helt få øje min fordel ved at slukke. Hvordan skal dette regnestykke se ud, når der også skal bruges penge på tænd/sluk automatik i tavlen ?

Du kan koge det ned til to spørgsmål: 1 - Vil dit samlede forbrug i kWh/år stige, hvis du forsøger at forskyde noget af forbruget væk fra højtarifperioden?

2 - Ligger mere end 10% af dit årlige forbrug på de tidspunkter, der nu bliver til højtarifperiode?

Hvis svaret på spørgsmål 1 er "Nej", vil du altid spare penge ved at flytte forbruget væk fra højtarifperioden. Hvis svaret er "Ja", skal der regnes yderligere.

Hvis svaret på spørgsmål 2 er "Nej", kan du helt lade være med at foretage dig noget. Prisomlægningen øger ikke din eludgift. Men du går naturligvis glip af en evt. besparelse, hvis du ikke foretager dig noget.

Dit spørgsmål om tavlen er svært at besvare, da du først skal have beregnet din årlige besparelse ved at flytte forbruget. Derefter skal du bestemme dig til, hvor mange år, du må bruge på at tjene tavlemodifikationen hjem.

Og til sidst skal du tænke over, at der om ikke så mange år sikkert også kommer omlægninger på selve elprisen, så besparelsen ved at kunne forskyde elforbruget bliver endnu større. Så hvis du ændrer i tavlen nu, fremskynder du måske bare en udgift, du alligevel ville have taget om et par år af andre årsager. Men du risikerer også at bruge penge nu på en tavleændring, der om få år vil vise sig at være delvist forældet, fordi elpriserne kører op og ned hele døgnet, så du til den tid hellere ville have haft en mere aktiv styring indbygget i tavlen.

Og så ville du gerne have rettet fejl, så det kommer her: Elforbrug afregnes i kWh, ikke i kW. Det er lidt vigtigt i diskussionen her, da distributionsselskabet faktisk forsøger at fjerne spidser i den øjeblikkelige effekt i kW, men det kan de kun gøre lidt indirekte ved at ændre prisen pr. kWh.

"EL" er en forkortelse for Enhedslisten. Elektricitet forkortes til små bogstaver - "el" - på præcis samme måde, som samtlige andre forkortelser, der er fremkommet ved at skære den ene ende af et ord.

 • 3
 • 0

Tak for grundigt svar - og min hilsen til EL :-) Som vejret er netop i dag med 0 grader udenfor, så ligger 17-20 forbruget på 10-11% af årsforbruget. Dette er også gennemsnit for 31 års el regnskab. Den simple test kunne være at montere et tidsstyret relæ på den ene tavle (denne tavle er kun til opvarmning og varmt vand), og så følge forbruget de næste måneder.

 • 0
 • 0

Hvor er det kedeligt, at læse alle de negative indlæg for Fleksibelt elforbrug.

De fleste el apparater har "forsinket start", så det er bare at trykke på knappen og flytte elforbruget til perioder hvor der er overskud af strøm. Mon ikke elbiler også har/eller kan få forsinket start? Og det er da nemt, at sætte et relæ på fryser/køleskab, så det ikke kører i kogespidsen. Det er en grøn gevinst, at udnytte produktion/net lokalt fremfor at købe/sende dem via store kabler til udlandet. (= nettab)

Det er så vigtigt, at det bliver simpelt for de mange forbrugere (også kvinder) der gerne vil gøre en indsats for et renere miljø og en bedre udnyttelse af vores fælles elnet.

Min anke går på, at fx. Ørsted fuser frem med så store prisforskel på "kogespids" el og nattarif. Jeg tror, mange forbrugere er villige til at trykke på knappen for "forsinket start" hvis der bare var en forskel på 5-10 øre.

Danske forbrugere vil rigtig gerne gøre noget godt for miljøet, men bliver forvirret af alle de diskussioner, interesser og usikkerheder vi sender i æteren.

 • 1
 • 0

@Søren I dir tilfælde kan jeg ikke forstå at du har en så dyr varmekilde, ren el er da vanvittigt med de elpriser vi har i dag. Tillige er det så dyrt at det må kunne svare sig at ombygge dine tavler til et styrbart opsæt, og installere varmepumper.

 • 1
 • 0

Det næste du skal huske er at du med elvarme og dermed nok over 4000 kWh om året kan få nedsat afgift.

Hvordan de nye satser spiller sammen med denne ved jeg dog ikke.

 • 1
 • 0

Så skal du til at betale afgit for nettrafikken fra bilen.

Arvid Hansen.

Det kan godt være V2G ikke er den rigtige betegnelse. Som jeg tænker det, køre elbilensbatteriet som et hustandsbatteri, når bilen holder hjemme. Jeg tænker i den forbindelse, at man køre ødrift, fordi der politisk bliver lukket for "delvist" at være på nettet. Det er en uholdbar situation, hvis jeg gratis kan bruget nettet som backup, og kun betaler for de få kWh jeg bruger, til samme pris som en almindelig forbruger.

 • 0
 • 0

Hvor er det kedeligt, at læse alle de negative indlæg for Fleksibelt elforbrug.

@Anne Grete Rasmussen.

Jeg opponerer ikke mod fleksibelt elforbrug, men mod for dyre priser på transport af el.

Jeg kan så med tilfredshed konstatere at mit eget distributionsselskab som nu hedder N1, sænker priserne fra 22,34 øre/kWh i 2017 til 19,14kWh i 2018 begge priser eks moms. Se det er priser der er til at forstå.

Mit Elselskab som nu hedder Eniig, varsler tvungen flexpriser på el afregnet time for time, så min købspris afspejler den reelle indkøbspris for Eniig, og dermed er der hul igennem til at tilrettelægge sit elforbrug efter overskud eller underskud af VE i vores elsystem. For den alm. elforbruger giver det måske ikke den store forskel. Det man sætter til på gyngerne tjener man på karrusellerne, men for elbilsejere og varmepumper kunne der godt være så mange penge at spare, at man indretter sig efter et prissignal. Det er efter min mening fornuftigt, og giver konkurrence dygtige priser. Om N1 senere vil differenciere prisstrukturen for at udjævne peaklasten må tiden vise. Man kunne måske få lavet nogle aftaler med elbil og varme pumpe ejere, så normalforbrugeren ikke behøver flytte noget forbrug af betydning.

 • 0
 • 0

Se f.eks eksemplerne på NRGi's transmissions priser der er under halvdelen af Radius.

Jeg skal ikke gøre mig til ekspert på alderen på elnettet rundt omkring. Men jeg husker en ting fra den store storm d. 3/12 1999:

Store dele af Sjælland var uden strøm. Resten af landet klarede sig meget bedre, selv hvor man havde haft større vindhastigheder end på Sjælland. Hvorfor? Fordi eldistribution via luftledninger* var meget mere udbredt på Sjælland end i resten af landet, og luftledninger var mere sårbare i storm.

Som jeg husker det, førte det til, at man tog initiativ til at få alle de sjællandske luftledninger puttet i jorden. Det må have været en ret stor omkostning. og det er vel ikke utænkeligt, at den stadig påvirker afregningsprisen for eldistribution på Sjælland.

Som det tydeligt fremgår, er det meste af mit indlæg rent gætteri. Er der ikke nogen sjællændere, der har nogle fakta, der kan af- eller bekræfte mit gætteri?

(*: Og her er det altså ikke transmissionsnettets højspændingsledninger, der tales om, men luftledninger længere ude mod forbrugerne.)

 • 1
 • 0

Til dem, der vil indsætte tidsstyring af visse grupper i eltavlen, vil jeg foreslå: Sæt dog 2-3 kontakture ved de få el-apparater (fryser, køleskab, vandvarmer (+ evt. relæ, hvis mere end en fase), som skal køre automatisk. Vask, opvask og tørretumler starter I jo hver gang, så der er det simpelt at køre ved lav takst.

 • 1
 • 0

Det er mærkeligt som prisstrukturen i disse foretagender har ændret sig med tiden. Internettet og mobilnettet er mest gået over til flat-rate med step imellem forskellige hastigheder og noget maks/måned. Elnettet har kørt med fast pris/kWh i lange tider, hvor de nu sætter lidt tidsafhængighed ind. Jeg ved godt, at du med selv den mest avancerede kodning ikke kan få flere kW end du reelt bruger, men sammenligningen kan da få en til at tænke.

 • 1
 • 1

Hej.

For hyggens skyld har jeg kikket på min måler og lavet 3 målinger.

17-20 3 KWh 20-17 9 KWh

Hvilket så vidt jeg kan regne ud vil betyde at jeg, hvis jeg boede i Radius område ville have en prisstigning på 350 kr per år.

For 350kr. per år kan jeg nok ikke lave de store investeringer i batterier eller andre alternativer. Jeg ser faktisk et større potentiale i at reducere 20-17, som jeg umiddelbart syntes er højt. Nu vil jeg gennemgå huset og så vil jeg til juleferien slukke alt der bruger standby strøm. På den måde må jeg kunne isolere mit køle/fryse/cirkulations pumpe/ventilations forbrug.

Det bliver rigtigt jule hyggeligt!

J;-)

 • 1
 • 0

Jeg får 87kr: Hvis Jesper bruger 12kWh pr døgn om vinteren og 9kWh om sommeren, så bliver de 3kWh x 182 vinterdage 46øre dyrere pr kWh og de 9kWh x 365 dage 5 øre billigere pr kWh i nettariffer. 87kr er der ingen der behøver ændre livstil for, men de 51 øre forskel pr kWh er måske nok til at iværksætte små vaneændringer, som ikke har indflydelse på ens levestandard, men alligevel kan gøre en forskel ude i distributionsnettet. Specielt hvis man har tørretumbler, elbil, varmepumpe osv.

 • 0
 • 0

Hvis Jesper bruger 12kWh pr døgn om vinteren og 9kWh om sommeren,

Han skrev ikke noget om 9 kWh/døgn om sommeren.

Men der er en regnefejl i mit indlæg, så prisen bliver rigtigt nok højere end 25 kroner:

Sommerdøgn: 12 kWh á -5,14 øre = -61,68 øre Vinterdøgn: 9 kWh á -5,14 øre og 3 kWh á +46 øre = +91,74 øre Gennemsnitligt døgn: +15,03 øre

Fuldt år: 365 døgn á +15,03 øre = +54,86 kr

Afrundingsfejl i hans 3 hhv. 9 kWh vil i øvrigt påvirke resultatet ganske meget

 • 1
 • 0

Er det ikke tæt på at konkludere, at hvis man ikke ændrer adfærd, så er ændringen "en prut i en tom cigarkasse". Men hvis I prøver at huske at starte vask, opvask og tumbler efter kl. 20, så sparer I væsentlig mere. Og sætter man så vha 2-3 kontakture el-vandvarmeren, fryseren og evt. el-gulvvarmen til at køre fra efter kl. 20.15 til kl. 16.45, så kommer besparelsen let op på 1000 kr om året, stærkt afhængigt af de enkeltes installationer og indsats. Jeg har gulvvarme i to badeværelser, to varmepumper, el-vandvarmer, fryser, vask, opvask og tumbler og kommer ved et forsigtigt skøn tæt på 2000 kr/år. Ved brug af tre ekstra kontakture (til gulvvarme, vandvarmer og fryser). Og så vil jeg hver dag glæde mig over at være med til at redde en del af forsynings-problemerne pga. de alt for mange vindmøller!!!!!

 • 0
 • 0

Er det ikke tæt på at konkludere, at hvis man ikke ændrer adfærd, så er ændringen "en prut i en tom cigarkasse".

Det er jo sådan set det, selskabet fra starten har oplyst, så det kan ligesom ikke komme som nogen overraskelse.

Og hvorfor skulle det være anderledes?

Under den hidtidige prisstruktur og kundernes hidtidige forbrugsfordeling har selskabet vel haft tilstrækkelige indtægter til at kunne foretage de nødvendige udvidelser af elnettet, efterhånden som de opstår.

Den nye prisstruktur medfører ikke noget øget behov for at bruge penge på udvidelser af elnettet. Og hvis kunderne ikke ændrer adfærd, medfører den nye prisstruktur heller ikke nogen besparelser på omkostningerne til udvidelse af elnettet.

Ergo er det svært at se nogen berettigelse for, at den nye prisstruktur skulle medføre prisændringer for kunder, der fortsætter med den hidtidige forbrugsfordeling.

 • 0
 • 0

Godt nytår Har fulgt debaten på siden, men har nørdet lidt med her i december.

Har et hus på 157kvm, elvarme fra 1980. Vi har el-gulvarme i bad, gæst wc, samt køkken.. i de 4 værelser 700W olie el radiatore. Stuen er der træpille ovn, som også hjælper på resten af huset. Vi bor 2 vokse og et 14mdr gammelt barn.

Da jeg købte huset for lidt over et år siden, skiftede jeg gruppetavlen og i den forbindelse indbyggede 3 bimålere, en til elvarmen, en til elvandvarmeren og en til en kommende varmepumpe (den bruger jeg så på vask/tørre forbruget imellem tiden).

Her mellem 18 og 31 december har jeg 10 gange, bla. 24 og 31 december afmålt forbruget mellem kom 17 og 20...

Vi bruger normalt ikke opvasken i dette tidsrum og sjældent vask/tørre, så dette forbrug fratrækker jeg senere.

i persioden 1. Jan til og med 31. december har jeg brugt 10259k/Wh (Elvarme 3491,6 - Vandvarmer 2576,5 - vask/tørre 654,6 - resterende 3536,3 er daglig forbug)

Ud fra de 10 målinger i december er jeg kommet frem til at ud af min daglige forbrug ligger 16% der, som jeg mener ikke kan flyttes)

Ud fra artiklen, så har jeg set på hvad det ville koste mig hvis jeg havde NRGI eller Radius time afregningsmodellen.

Perioden, 1 jan-1 april = 3479kW/h Perioden 1okt til 31dec = 2836,1kW/h ialt 6315,1k/wh - her 16% = 1010,42kW/h i persioden 17-20

NRGI 17-20 - 35,49øre = 1010,420,3549 = 358,6kr 20-17 - 13,46øre = (10259-1010,42)0,1346 = 1244,86kr ialt 1603,46kr

Radius 17-20 - 83,5øre = 1010,420,835 = 843,7kr 20-17 - 32,36øre = (10259-1010,42)03236 = 3319,81 ialt 4163,51kr

Lige nu har jeg Eniig El, noget de kalder pulje el, hvor jeg får en pris for 3mdr af gangen, og her i 2017, har jeg gennemsnit betalt 29øre pr kW/h Mit forbrug koster derfor 10259*0,29 = 2975,11kr

Hos NRGI vil jeg spare ca 1371kr om året og hos Radius vil det koste mig ca 1188kr mere for det samme el.

Nu er de 29øre ex moms, uden afgifter og uden reduktion og antager at det er ex moms det fra NRGI og radius også.

Jeg tænker at når det bliver mere udbredt så vil der komme flere produkter, som vil tilgode se dem med større forbug, som f.eks nu hvor os med elvarme får reduktion

Deloitte skrev tidligere på året at el skulle komme til at falde med 10øre i 2018 og ialt med 22øre frem mod 2022 vist.. så det vil også være med at at udligne forskellen.

Som tingene er nu, vil jeg ikke gøre mere i at ænre el vaner,

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten