En million tons halm rådner på markerne - vi fyrer med kul i stedet
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

En million tons halm rådner på markerne - vi fyrer med kul i stedet

Hvert år pløjer de danske landmænd en million tons halm ned i markerne. Var halmen i stedet blevet brændt af og omdannet til strøm og varme på de danske kraftvarmeværker, kunne vi have sparet atmosfæren for 1,4 millioner tons CO2.

Landmændene er helt uforstående over for, hvordan Danmark kan tillade sådan et spild af grøn energi, særligt i et år med klimatopmøde, hvor politikerne konstant taler om at gå foran og støtte udvikling af klimateknologier.

Netop i år er problemet særligt stort. For det første har de danske kraftværker ifølge formanden for foreningen Danmark Halmleverandører, Hans Stougaard, købt særligt lidt halm. For det andet har høsten været god, så der i år er langt mere end en million tons ekstra halm til rådighed.

»Vi hører politikerne råbe op om, at de vil have CO2-fortrængende energi. Nu må de vælge: Vil de have kroner og øre, eller vil de udnytte en ressource, som er tilgængelig nu og her,« spørger Hans Stougaard.

Nyt brev til Connie Hedegaard

Han har allerede skrevet til Folketingets energiudvalg én gang, og da Ingeniøren talte med ham mandag, havde han netop bedt sin sekretær om igen at skrive til formanden for udvalget, Jens Kirk (V) og til klima- og energiminister Connie Hedegaard (K).

Ifølge Hans Stougaard er et af problemerne, at de danske kraftværker ikke vil betale en tilstrækkeligt høj pris til, at landmændene kan få dækket omkostningerne ved at bjærge halmen. Han må på grund af konkurrenceregler ikke sige, hvad landmændene skal tage for halmen, og han kan ikke få købsprisen at vide. Den holder kraftværkerne hemmelig.

Maskinstationer giver enestående muligheder

De danske kraftværker er forpligtet til at fyre med 950.000 tons biomasse årligt, og de får tilskud, hvis de brænder halm af. Alligevel udnytter kraftværkerne, ifølge Hans Stougaard, ikke deres nuværende kapacitet til halmafbrænding fuldt ud.

Han er godt klar over, at halmen i nogle tilfælde er dyrere at bjerge i stedet for at pløje ned i jorden.

»Men i Danmark er vi enestående ved, at vi har maskinstationer spredt ud over hele landet, og de fleste af de penge, vi investerer i halmen, kommer ind igen, fordi de skaber arbejdspladser,« pointerer han.

Hans Stougaard finder også tanken om at producere bioethanol af halmen besnærende, men den teknologi findes endnu ikke i stor skala.

Professor: Halm er dårligt at brænde af

Netop bioethanol giver det ifølge professor Claus Felby, Københavns Universitet, ellers langt bedre mening at udnytte halmen til.

»Halm er besværligt at bjerge. Derfor er det meget dyrt, og desuden er det dårligt at brænde af. Det gør, at kraftværkerne hellere vil bruge anden biomasse,« siger han.

Ifølge Claus Felby køber kraftværkerne først og fremmest træ fra vores nabolande.

»80 procent af al biomasse er træ, og sådan vil det også være fremover,« understreger professoren.

Halm har for lidt værdi i krafværkerne

Han mener, at der er for lidt værdi i halmen, hvis den bliver brændt af på kraftværkerne.

»Vi får slet ikke udnyttet halmens potentiale i dag. Vi skal bruge den til biobrændstof, gødning og foder,« siger Claus Felby.

Når det ikke sker i dag, hænger det ifølge professoren sammen med de tilskud, som staten giver til elproduktion med halm.

»Vi har noget nær verdensrekord i tilskud til at bruge biomasse til energi. Hvis produktion af bioethanol af halm fik lige så store tilskud som kraftværkerne, ville der ikke være et eneste halmstrå tilbage,« lyder det Claus Felby.

Vattenfall: Vi kan ikke umiddelbart brænde mere halm

Vattenfall, der driver en række af landets største kraftværker, afviser, at det umiddelbart er muligt at fyre med mere halm.

»Vi er ved at lægge sidste hånd på to værker, Fynsværket og Amagerværket, som skal fyre med halm. Så vil vi omstille vores øvrige værker, så de fra 2030 bliver CO2-neutrale. Men at bygge et almindeligt kulfyret anlæg om, så det blot kan fyre med ti procent halm, koster 100 millioner kroner, så det sker ikke fra den ene dag til den anden,« siger kommunikationschef Marianne Reedtz Sparrevohn.

Jeg tror ikke helt på påstanden om, at halmen afbrændes eller pløjes ned på markerne. Som hesteholder ser jeg læs efter læs af bigballer, der køres på Avedøreværket, som har et storslået forbrændingsanlæg.
I hestekredse er halmen stadig foretrukken som strøelse i hesteboksene. Halmen indkøbes til dyre penge og det kan til tider være svært at få nok leveret. Derfor tror jeg ikke på påstanden om at halmen ikke udnyttes. Det er indlysende rigtigt, at brændværdien ikke er høj henset til et kræftværks behov for brændsel. Ikke des tro mindre aftager hesteværden og fx. Avedøreværket al den halm der kan fremskaffes.

  • 0
  • 0

Det er korrekt Peter, jeg sidder her på Langeland, har stutteri, og jeg har ikke set noget halm blive brændt af på marken eller pløjet ned i flere år. Og det er heller ikke så simpelt alligevel, fx bliver der jo en gødningsværdi i det halm der måtte pløjes ned.
Decentrale bioethanol anlæg der kører på halm, se det er rigtig interessant. Hvis landmænd har et sådant anlæg er det noget der rykker, man sparer transport både af halm og af den diesel han ellers skulle have leveret.

  • 0
  • 0

Tak for oplysningen om at 80% af den biomasse der brændes af på kraftværkerne er træ og ikke halm. Uanset praktiske problemer med halm er der klimapolitisk den fordel ved den, at det er under kontrol, hvor hurtigt den til atmosfæren afgivne CO2 er bundet igen, nemlig året efter. Sådan er det ikke med træ - hvor der skal bindes tilsvarende mængder over årtier - med stor usikkerhed om det overhovet sker. Hvorfor mon Putin har holdt 40% af sine skove uden for Kytoto-regnskaberne? Måske skulle politikerne gør balancen op på en lidt mere avanceret måde end på forhånd at tildele både halm og træ certifikatet 'Co2-neutral' (Lov om CO2-kvoter)?

  • 0
  • 0