En elbus sparer 500 ton CO2

15. april 2016 kl. 14:3026
En elbus sparer 500 ton CO2
Værsågod - nedenunder regnestykket for CO2-reduktionen ved at vælge en elbus frem for traditionel dieselbus Illustration: Movia.
Færdselsstyrelsen har beregnet CO2-udledningen i en 12-årig periode for henholdsvis dieselbus og elbus.
Artiklen er ældre end 30 dage

Omkring 500 ton CO2. Sådan bliver reduktionen, hvis en dieselbus udskiftes med en elbus under forudsætningen, at en bus kører 70.000 kilometer pr. år i en 12-årig periode.

Det er svaret fra Færdselsstyrelsen efter et spørgsmål fra medlem af Folketinget, Rasmus Prehn (S). Bag det resultat ligger et detaljeret regnestykke fra Færdselsstyrelsen. Det kommer her:

For dieselbussen gælder et forbrug i 12 år til fremdrift og forbrug til supplerende varme på 311.100 liter. Med dagens markedsdiesel, som indeholder 7 pct. biodiesel, bliver der udledt 2,48 kg CO2/liter.

Dieselbussen udleder således 311.100 liter diesel x 2,48 kg CO2/liter = 771.528 kg CO2 for en diesel bybus med dagens teknologi, der altså anvendes i 12 år.

CO2-udslip ved el formindskes løbende

For elbussen gælder, at den med dagens teknologi bruger cirka 1,3 kWh/km svarende til et elforbrug ved 70.000 km pr. år på 91.000 kWh. pr. år.
Ved anvendelse af bussen i 12 år vil der være et samlet elforbrug på 12 x 91.00 kWh = 1.092.000 kWh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Elbussen udleder således 1.092.000 kWh x 0,192 kg CO2/ kWh = 209.864 kg CO2.

Her skal dog bemærkes, at det gennemsnitlige CO2-udslip/kWh bliver løbende reduceret med indfasning af mere vedvarende energi. For eksempel var det gennemsnitlige CO2-udslip g/kWh i 2013 på 358, mens det i 2015 er faldet til 192.

En ekstra krølle er dog, at nutidens elbusser anvender olie til opvarmning. Der er i forbindelse med et forsøgsprojekt med to elbusser brugt dieselolie svarende til et gennemsnitligt forbrug over året på ca. 0,03 km/l

Oliefyr forplumrer regnestykke

Forbruget til opvarmning af elbus 0,03 l/km x 70.000 km svarer til 2.100 liter diesel. Der er en vis usikkerhed ved opgørelse af dette forbrug, idet der har været lejlighedsvise fejl på de anvendte oliefyr. Men antagelsesvist antager man i regnestykket at der ved anvendelse af elbussen i 12 år er et samlet dieselforbrug på 12 år x 2.100 = 25.200 liter diesel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med dagens markedsdiesel, som indeholder 7 pct. biodiesel, bliver der udledt 2,48 kg CO2/liter. Elbussen udledes således på grund af oliefyret 25.200 liter diesel x 2,48 kg CO2/liter = 62.492 kg CO2.

Elbussens samlede udledning af CO2 på grund af dens elforbrug og diselforbrug bliver derfor ifølge Færdselsstyrelsens regnestykke på 209.864 + 62.492 = 272.356 kg CO2.

Kan også nå op 700 ton CO2-reduktion

Den samlede reduktion ved at vælge en elbus fremfor dieselbus bliver derfor:

771.528 kg CO2 minus 272.356 kg CO2 lig med 499.172 kilo svarende til cirka 500 ton CO2.

I sit regnestykke gør Færdselsstyrelsen også opmærksom på en alternativ forudsætning om CO2-udledningen for produktion af el. Den gælder indretningen af EU's handelsordning for kvoter med CO2-udledninger The EU Emissions Trading System (ETS). Med det in mente kunne man alternativt anføre elbussens CO2-udledning fra elforbruget til nul, fordi forbruget af el til transport gennem ETS-handelsmekanismen blot fortrænger et tilsvarende elforbrug i andre sektorer.

Den samlede reduktion af CO2 vil så fald med brugen af CO2-kvoter kunne øges til 771.528 kg CO2 minus 62.492 kg CO2 til opvarmning svarende til cirka 700 ton CO2.

26 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
26
29. juni 2016 kl. 16:15

Hej.

I Odense kører der hybrid-busser. Jeg skal have spurgt Fynbus om, hvor meget CO-2, de sparer i forholdt til en almindelige bus. Hybridbusserne samler jo måske energi op hver gang at de bremser. Og da der er mange stop ved busstopsteder og rødt lys i Odense, må de jo få samlet noget energi op.

Samler elbusser egentlig også energi op ved bremsning ?

Jeg tager ud til 2 nye adresser i Odense hver uge i forbindelse med mit arbejde. Ugen efter er det så to andre nye adresser o.s.v.

Der er fordele og ulemper ved busser.

I myldretiden er der mange mennesker med busserne. Her sparer man plads i forhold til hvis alle passagererne skulle køre i bil. Ofte er der iøvrigt kun en person i bilerne. Og jeg tror, at det her er mere CO-2-besparende at køre i bus end at køre i biler. Jeg har dog ingen data, der støtter min fornemmelse.

På andre tidspunkter kan der være kun en passager med bussen. Og ude på landet kan der også være kun en passager med bussen. Her vil en bil være mere pladsbesparende. Og løsningen med bilen vil også være mere CO-2-besparende i forhold til bussen. Det kan jeg da regne ud.

Imellem Bøjden, der er ude på landet, og byen Fåborg har de haft nogle små Taxi/busser til 6-7 personer. Her henter fartøjet en ved bopælen og her betaler man vist kun den billige bus-pris. Her sløjfede man de store busser.

Venlig hilsen Jan Hervig Nielsen Ideudvikler Projekt Trafiksikkerhed ( og Projekt Smørhul )

25
18. april 2016 kl. 07:37

Niels Peter Jensen

Jeg misforstod din pointe, så du får en undskyldning.

El busser er klart mere betimelige i tæt trafik end Teslaer.

22
17. april 2016 kl. 14:38

er det ved optimale batterier i hele perioden? eller average-batterier? og levetider på batterier? og hvordan kommer man af med kemi'en i dem - kan det genanvendes?

ifht. varme - kunne man evt. tanke "varme" i en slags varme-batterier også - fx. varmt-vand-balast? (eller bliver det for tungt at køre rundt med?) isolering? udnytte varme fra el-motorere? varme fra folk? passiv sol-varme fra taget?

20
17. april 2016 kl. 14:21

@Martin Hansen

Hvordan jeg vil gøre det?

Overodnet set er det jo "bare" et spørgsmål om hvor meget CO2 der udledes i produktion, opsætning, drift og nedtagning/bortskaffelse af anlægget, og så fordele det ud på den forventede el-produktion i anlæggets levetid.

Det er muligt, at man normalt ikke gør brug af det for anlæg til fossile brændsler fordi andelen måske er forsvindende lille, og man derfor også har valgt ikke at gøre det for VE-anlæg, men det er vel egentlig kun ok at udelade noget, hvis det for alle anlæg er forsvindende lille, eller hvis det tilnærmelsesvis udgør samme belastning.

19
17. april 2016 kl. 14:12

Martin Hansen

Hverken solceller eller vindmøller har negativ CO2 emission. Miljødeklarationen er imidlertid en joke, da den fx antager at brændsel lander i Danmark uden forudgående miljøbelastning og biomasse som princip også ansættes til 0 CO2 emission.

Ikke at det betyder det store, men den almindelige bus er også på vej til at få mindre emission, da der formentlig vil være en stigende andel af biofuels og Synfuel i mixet.

Det vigtige ved elbusser er indlysende ikke deres CO2 emissioner, da der jo ikke er ret mange, men de mange øvrige fordele som de har.

18
17. april 2016 kl. 13:48

Hvordan ville du gøre dette?

Vestas og Siemens har livscyklusanalyser på deres vindmøller, de ligger typisk på 9-13 måneders produktion også er alt CO2-udledning fra produktion/installation osv tilbage betalt. og det er vel nogenlunde tilsvarende for solceller, har dog ikke set den slags beregninger.

Skal man så begynde at modregne og sige vindmøller/solceller etc har negative CO2-bidrag?

Er vel lettere i praksis bare at sætte det til nul.

17
17. april 2016 kl. 13:30

Jeg spekulerer på om hvorvidt VE's udledning af CO2 udelukkende baserer sig på ren produktion eller om det er en vugge-til-grav beregning.

Det er jo meget besnærende at forestille sig, at VE udleder 0 g CO2/kWh, men det er jo ikke det reelle billede, hvis man også kigger på hvad det "koster" at bygge, drive og bortskaffe f.eks. en vindmølle.

Jeg har Googlet mig frem til Energinet.dk's Miljødeklaration, hvor det ses, at CO2-emissionen i 2015 var på 192 g/kWh (ved 125%-metoden). Deraf faktoren, som anvendes i artiklen.

Kilde: https://energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Miljoedeklarationer/Sider/Miljoedeklarering-af-1-kWh-el.aspx

Går jeg et spadestik dybere finder jeg sørme i Tabel 9, side 14 i Energinet.dk's "Retningslinjer for miljødeklarationen for el" følgende datainput:

"CO2-udledning fra vind og sol: 0 g/kWh"

Kilde: https://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Klimaogmiljo/Retningslinjer%20for%20milj%c3%b8deklarationen%20for%20el.pdf

Er det et gængs princip i branchen, at man tilsyneladende ikke beregner CO2-udledning ud fra produktionsanlæggets livscyklus?

16
17. april 2016 kl. 09:16

Martin Hansen

500 tons er over en 12 årig periode.

Det kan du eventuelt læse om i artiklen.

15
17. april 2016 kl. 09:10

Niels Peter Jensen

Kan man stadigt købe biler der kører 12 km/l ?

Dine beregninger er vanvid.

Jens Olsen Jeg kan næste læse mig til at du kommer fra Thyborøn eller sådan noget. Vi har taxaer. Hvis der ikke var busser ville København skulle have indkørsels forbud. Miljøbeviste gør som jeg selv gør og cykler.

Efterhånden er jeg blevet så gammel at jeg overvejer elcykel.

Indimellem har jeg lånt bil for at kunne klare varetransport og møder og der tager det op til en time og 20 minutter at køre fra Roskilde til mit kontor på Chistianshavn. 10 minutter mindre end på en god dag på cykel.

Elbusser er iøvrigt en oplagt ide, da busser kører meget langsomt i køer med mange stop. Alene støjbegrænsningen vil være det hele værd.

14
17. april 2016 kl. 08:51

hvor varm behøver en bus lige være

Mindst lige så god temperaturstyring som dieselbusserne. Det sidste vi har brug for er at folk på indtryk af at elbusser er sådan nogen kolde økobusser. Men virkelig, dem der har fundet på at hælde diesel på en elbus for at varme den... Jeg forstår det simpelthen ikke. Det kan da kun gøre driften mere besværlig at man også skal hælde diesel på den. Derudover skal den have en oliebrænder og måske noget filter og så er der det at man ikke engang kan sige den kører 100% på el.

13
16. april 2016 kl. 21:27

"Hvilket giver en faktor 1 til 3 i el-bussens favør,"

Hvis tre Teslaer koster og forbruger det samme som en elbus, er der ikke favør til nogen.

12
16. april 2016 kl. 16:48

sædevarme i de sæder er sidder nogle i ... hvor varm behøver en bus lige være

11
16. april 2016 kl. 09:44

Så vi sparer 500 tons CO2 om året med elbusser.

Hvad er besparelsen i NOx? og hvad er besparelsen i støj-niveauet?

  • som en side bemærkning har jeg på fornemmelsen at elbussens oliefyr vil blive fjernet/reduceret og man fremadrettet vil bruge mere varme fra inverteren, motor og battiet.

Så må vi bare lige vente 2 år så er totalprisen på de to muligheder også ens.

10
16. april 2016 kl. 08:13

Nemlig selvkørende "taxaer".

Tanken er besnærende, og fra at vi får selvkørende "taxaer" går der ikke mange år inden vi får et så effektivt internet med VR overlay, at vi ikke gider forlade vor hjem. Hvis man spørger detailbranchen, så vil mange kunder allerede nu hellere handle fra hjemmet end bevæge sig ud i virkeligheden.

Men indtil da. En el bus fortrænger et forbrug på 300.000 l. En Tesla kører 30.000 km/år og fortrænger en bil, der kører 12 km/l. det giver 30.000 l over en 12 årig periode. Lad os sige man kan få en el-bus for 3 Teslaer. Hvilket giver en faktor 1 til 3 i el-bussens favør, Endvidere ligger de fortrængte dieselbussers forurening med partikler og NOx i byerne. En del kunne tyde på at, de første el-bils kroner skulle bruges på el-busser.

9
16. april 2016 kl. 07:03

For elbussen gælder, at den med dagens teknologi bruger cirka 1,3 kWh/km

Det vil sige det samme som 6 stk elbiler hver med plads til 5 personer.

Og omregnet så kører dieselbussen 2,7 km/l, eller også ca. svarende til 5-6 diesel-biler. Godt nok kan man ikke lige erstatte dem med anden højdensitets person-transport, men det er sgu da ikke særligt effektivt?!

Nogen som ved hvad movia og andre betaler for dieselen, og hvor meget tilskud der går til billetterne?

Evt. sammenligning med metro og S-tog, og gennemsnitlig passager-belægning ville være en god reference, når vi nu snakker energi-forbrug til persontransport.

8
15. april 2016 kl. 23:38

For elbussen gælder, at den med dagens teknologi bruger cirka 1,3 kWh/km

Det vil sige det samme som 6 stk elbiler hver med plads til 5 personer.

Eller sagt på en anden måde i stedet for 30 mennesker i een bus, der alle er tvunget til at køre den samme rute, så kunne man i stedet have 6 mindre køretøjer, der kørte langt mere praktiske ruter for den enkelte rejsende. Og når der kun var få rejsende, så kunne man endda klare sig med færre køretøjer og derved spare energi.

1,3 kWh/km lyder som det perfekte argument for helt at droppe busser og erstatte dem med noget smartere. Nemlig selvkørende "taxaer".

7
15. april 2016 kl. 23:32

Men ingen snak om bilernes forskellige CO2 regnskab ved udvindelse af materialerne til dem. Tror elbussen sviner en del mere på den konto. Claus

6
15. april 2016 kl. 20:40

Hvis vi husker på et der bruges 1 Kwh på at producere 1L benzin/diesel på raffinaderierne så er reduktionen 10% højere. Regn selv efter.

5
15. april 2016 kl. 19:30

Lige nu produserer Sverige 19Gigawatt i timen

For at blive taget seriøst i debatten er du nødt til at tilegne dig helt basal viden, om f.eks. forskellen på effekt og energi.

F.eks. betyder en effektændring på 19 GW i timen at en effekt hver time ændres med 19 GW.

At der så udover reduktionen i CO2-forureningen er andre betydelige fordele ved el-busser er naturligvis korrekt.

Folk der bor tæt på travle busruter får f.eks. forhøjet blodtryk pga. støjen, hvilket koster dem leveår.

Og så er der udover CO2-forureningen al den anden luftforurening, inkl. partikelforurening.

3
15. april 2016 kl. 15:22

Er det ikke efterhånden ved at være hysteri over CO2 udslip? Hvis alle busser i byerne gik på eldrift burde luften jo blive bedre for heldbredet, men artiklen drejer sig om besparelse af CO2 udslip. Her i Sverige går der busser på el fra vandkraft ,atomkraft og faktiskt en hel del vindkraft. Her regner vi ikke på CO2 og vores Volvobusser har luftvarmepumper så passegerene ikke fryser. Lige nu produserer Sverige 19Gigawatt i timen uden CO2 udslip. Norge 16 Gigawatt og Danmark 3,2 Gigawatt med udslip.Det jeg mener er at det er vigtigt med ren luft, men det åbenbart vigtigere for forskerne at påvise at CO2 er den store dræber.

1
15. april 2016 kl. 14:41

1,3 Kwh det er en fejl