Embedslægen: Naboer til metrostøj sætter sundheden på spil

Støjbelastningen fra metrobyggeriet kan medføre væsentlige helbredsproblemer for beboerne omkring byggeriet. Sådan lyder udmeldingen fra embedslægen, der rådgiver det offentlige.

Helbredsproblemerne kan særligt ramme sårbare grupper som børn, gravide, ældre, syge og handicappede.

Udmeldingen fra embedslægen kommer, efter at Københavns Kommune fra 1. januar vil tillade byggestøj på 86 decibel døgnet rundt fra metroudgravningen ved Marmorkirken. Til sammenligningen kan man forestille sig en benzindrevet plæneklipper lige uden for vinduet.

Vurderingen gør dog ikke det store indtryk på overborgmester Frank Jensen (S), som sammen med et politisk flertal har godkendt byggestøjen.

'Metrobyggeriet er et historisk stort anlægsbyggeri midt i byen, som støjer meget i en periode. Derfor har det været vigtigt for mig, at de berørte naboer får økonomisk kompensation for de gener, de oplever', skriver han i en e-mail til Politiken.dk

Ekspropriationskommissionen besluttede i sommer, at mange af borgerne omkring byggepladsen har ret til erstatning på op til 20.000 kroner om måneden i byggeperioden.
Sidenhen er en række byggetilladelse erklæret ulovlige, fordi Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at beregningerne for støjbelastningen var lave og derfor overskred den tilladte støjgrænse.

For metrobyggeriet ved Marmorkirken har det betydet, at de københavnske politikere har givet en ny byggetilladelse, hvor det tilladte støjniveau er skruet op med otte decibel til 86.

Ekspropriationskommissionen vil i midten af januar vurdere, om erstatningssagen på den baggrund skal genåbnes. Naboerne til byggeriet kræver at blive genhuset, mens byggeriet står på, hvis der bliver givet tilladelse til at arbejde døgnet rundt.

Emner : Metro