Eludgifter i serverrum kan halveres

Elsparefonden har i et pilotprojekt korlagt elforbruget i ti serverrum af varierende størrelse.

Udgiften til strøm er typisk mellem 100.000 til 200.000 kr. om året og ved store installationer er der ofte tale om et forbrug på 500.000 kr., vurderer Elsparefonden.

Men udgifterne kan som regel halveres uden at gå på kompromis med sikkerheden og den nødvendige køling, konkluderer fonden i sin rapport fra pilotprojektet.

Blandt rådene til reducering af elforbruget er:

Supplerende tilførsel af luft udefra til serverrummets mekaniske køling
Afskaffelse af overflødigt varmeafgivende udstyr
Ændringer i rummets indretning, så den kølige luft uhindret kan nå frem til serverne