Elselskaberne: Danskerne blæser på højere strømpriser

Regeringens skatteudspil med højere elregning og lavere indkomstskat får ingen effekt på klimaet i form af et lavere CO2-udslip. Det fastslår energiselskabernes interesseorganisation, Dansk Energi.

»Vi ved, at ekstra afgifter på elforbruget stort set ikke påvirker forbrugernes adfærd, fordi el er en nødvendighedsvare,« siger vicedirektør Lars Aagaard fra Dansk Energi.

Gavner statskassen, ikke klimaet

Ifølge Lars Aagaard er det også grundlæggende forkert at tro, at afgifter på elforbruget - som er omfattet af EU's kvoteordning for CO2 - vil føre til lavere udslip.

Ved kvoteordningen er det totale EU-udslip af CO2 nemlig lagt fast, og hvis vi ikke udleder så meget, så kan andre EU-lande købe vores udledningstilladelser og dermed bliver udledningen den samme.

»Hvis man vil gøre noget for miljøet, kan man lægge afgifter på de områder, som ikke er med i EU's kvote-ordning, For eksempel på transport-sektoren eller på gasforbruget i husholdninger,« siger Lars Aagaard.

Han understreger, at Dansk Energi ikke taler imod el-afgifter, men at det i så fald kun gavner statskassen og ikke CO2-udslippet.

Lars Aagaard mener i det hele taget, at der en tendens til at danske politikere kigger for snævert nationalt på miljøet.

»Hvis politikerne vil gøre noget effektivt, skal vi gøre det i Europa i form af en indsats for at sænke det samlede loft for CO2-kvoter og få mest muligt energianvendelse ind i kvotesystemet,« siger han.