Elselskaber lægger bombe under solcelle-lovforslag

Nye nettariffer på solcellestrøm vil i praksis udhule det tilskud, som solceller kan få ifølge det lovforslag om støtte til solceller, som regeringen fremsatte i sidste måned.

Dermed vil tarifferne rokke alvorligt ved grundlaget for lovforslaget, mener direktør for elselskabet EnergiMidt Holger Blok.

Netselskabernes direktører mødtes onsdag og blev enige om at sigte efter en fælles solcelletarif. Hvor stor betalingen skal være, er de fem selskaber nu gået i gang med at regne detaljeret på.

Derfor advarer Holger Blok politikerne mod at vedtage solcelle-lovforslaget inden jul:

»Så længe nettarifferne ikke er lagt fast og godkendt af Energitilsynet, giver det ingen mening at vedtage solcelleloven. For de beregninger, der ligger til grund for forslaget, indeholder ikke forhøjede nettariffer, og derfor holder beregningerne ikke. Ligesom regeringens ønske om en tilbagebetalingstid på 10 år ikke mere er realistisk,« siger han.

Han tilføjer, at den betaling på 130 øre pr. kWh, som solcellerne er berettiget til ifølge lovforslaget, i virkeligheden vil blive reduceret til 120 eller 110 øre pr. kWh som følge af indførelse af en nettarif på produceret solcellestrøm.

Tilbagebetalingstid øges med 2,5 år

Som nævnt skal en gruppe selskaber nu finde frem til et fælles, sagligt funderet grundlag for fastsættelse af tarifferne.

Ifølge Ingeniørens oplysninger har nogle selskaber tidligere nævnt beløb på op til 20 øre pr. produceret kWh solcellestrøm, hvilket ifølge beregninger fra EnergiMidt vil forhøje tilbagebetalingstiden for et 6 kWp solcelle-anlæg (til 110.000 kr.) fra 13 til 15,5 år.

Andre selskaber - som EnergiMidt - mener ikke, at betalingen behøver at være så høj, fordi solcellestrøm kun belaster nettet på 0,4 kV-niveau.

Belastning af elnettet skal dækkes

EnergiMidt er blandt de netselskaber, som er positive over for solceller, og som ikke kun ser dem som en udgift. Blandt andet fordi EnergiMidt selv gennem mange år har været aktiv i udbredelsen af solceller og mener, at det er en del af selskabets opgave:

»Efter vores mening skal vi finde et kompromis mellem, at vi som netselskaber skal have dækket vores faste omkostninger, og at det fortsat skal kunne betale sig at opsætte solceller - som jo er en vedvarende energiteknologi, som er decentral og passer godt i elsystemet,« siger han.

Holger Blok tilføjer, at hvor netselskaberne indtil nu kun har erfaring med håndtering af beskedne mængder strøm fra små villaanlæg, er det ideen med den nye solcellelov, at der skal komme flere store anlæg ind i systemerne. Derfor skal de nye beregninger også prøve at prissætte denne 'nye' belastning af elnettet.

Ud over selve nettariffen, som både skal dække belastningen af nettet og eventuelle ekstra udgifter til timeberegning af solcelleejernes produktion og forbrug, diskuterer netselskaberne ifølge Holger Blok også størrelsen af et fast tilslutningsgebyr.

Gebyret skal gælde for kunder i områder, hvor der endnu ikke er udrullet fjernaflæste timemålere. Ifølge Ingeniørens oplysninger ligger niveauet her på mellem 1.200 og 1.500 kroner for en tilslutning.

Dansk Energi bekræfter, at mødet i dag er endt med, at fem selskaber sætter sig sammen og regner på et forslag til en fælles nettarif.

Det har ikke være muligt at få oplyst fra Dansk Energi, hvornår man regner med at være færdig med forslaget.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Min påstand er, at overskydende solcelleproduktion AFLASTER nettet. Eks: Midt mellem et solcelleanl. og elværket er der en forbruger der aftager 10 kW. 5 kW fra solceller og 5 kW fra elværket. Huset hvorpå solcellerne er placeret bruger selv 1 kW. Uden solceller ville belastningen frem til 1. forbruger være 11 kW og videre frem 1 kW. Da nettabene er afhængige af strømmen i 2. potens, vil de alt andet lige være større uden solceller. Hvori består netbelastningen ?

 • 0
 • 0

Hvilken gruppe skal nye solcelle anlæg afregnes efter ?

Med den seneste lovændringen så er Gruppe 6 (års-baseret nettoafregning) vel ikke mulig for nye anlæg.. De skal vel placeres i Gruppe 2 eller Gruppe 4 ?

Peter Gaard fra Energinet.dk skriver:

I gruppe 4 anvendes målerstanden på de almindelige to-vejs målere. Alt der er produceret til det offentlige net er solgt og alt der er registreret på forbrugsmåleren er købt. Du er som kunde skabelon-afregnet på forbrugssiden og Energinet.dk er balanceansvarlig for din overskuds-produktion (det kaldes aftagerpligten - balanceansvarlig er en rolle defineret i det frie elmarked).

I gruppe 2 er Energinet.dk stadig balanceansvarlig for produktionen, men du er som forbruger time-afregnet og ligeledes timeafregnet med din produktion. Det giver mulighed for ægte timebaseret netto-afregning, hvor forbrug og produktion modregnes i hver time. Ulempen kommer ved, at netselskabet skal overholde nogle tidsfrister i el-marked, hvor vi skal have modtaget data senest 3. hverdag kl. 10:00. Det gør udmålingen mere bekostelig (ca. DKK/år 4000 til 7000) - hvorfor den forsimplede nettoafregning er mest udbredt til mindre anlæg.

I følge Energimidt prisblad pr. 1-okt-2012 koster det 2500kr +moms i måler abonnement for afregning i gruppe 2

 • 0
 • 0

Det er vel overdrevet at give elselskaberne ansvaret, når hele ministeriet netop har udarbejdet det nye lovforslag.

Det handler vel mere om, at det hele er blevet så komplekst, at der reellt ikke er nok styr på tingene.

Det er ihvertfald åbenlyst, at det politiske system ikke har været orienteret om denne nye udvikling i solcelleområdet.

 • 0
 • 0

Energimidt er da ikke de eneste der har solgt solceller i stor stil. Har alle selskaberne ikke det mere eller mindre?

Og ja - som andre siger: Er det ikke i virkeligheden en aflastning af nettet, at der produceres strøm lokalt? Det virker lidt som om ALLE har en eller anden interesse i at gøre det så surt som muligt for alt hvad der hedder vedvarende energi, og når det ikke lige er fordi det er "uretfærdigt" at nogen gider investere i det og måske tjene en skilling, så er det "for dyrt". Der er absolut ingen der tør regne lidt på hvor mange billioner det kommer til at koste for samfundet, når diger, kloaker, hustage, elmaster etc. i fremtiden skal ombygges kraftigt, fordi det er "for dyrt" at lave vedvarende energi.

Mht. forbrugsregulerende afgifter, så synes jeg at man altid burde putte pengene i en fond, som skal hjælpe med at dæmme op for konsekvenserne af det misbrug man forsøger at dæmpe med afgiften. Altså fedtafgiften skulle puttes i en fond, som f.eks. gør døre og senge større på sygehuse og forsker i fedme etc. Og for CO2 afgifter eller hvad de nu kalder det, skulle de gemmes/bruges på at bygge nye diger og kloakker således at de ikke ville MANGLE i statskassen, hvis folk enten laver strøm selv eller holder helt op med at bruge strøm, hvilket jo på en eller anden måde er formålet med afgiften.

Jeg er virkelig træt af, at ingen gider rigtig gøre noget ved miljøet. Vi danskere er åbenbart dem der gør mest, og det kan vi da være stolte af. Jeg synes bare vi gør alt alt for lidt stadig, og der er alt for mange der står på bagben, hver gang der skal sættes en vindmølle op, eller nogen vil lave noget solstrøm. Jeg har ikke hørt de store protester mod biogas og biomasse, men det kommer vel på et eller andet tidspunkt. Jo - der er jo det der med at man tager af vores fødevarer.

 • 0
 • 0

Var et af argumenterne for at udarbejde den nye lov - og nedsat 'støtte' -, ikke begrundet i at solcelleejerne skulle være med til at betale for den påståede netbelastning?

 • 0
 • 0

Jeg bor i Estland, og her er det helt normalt, at når et selskab føler sig trådt over tærerne, så kommer de med en modtarif, som æder ideen. Intet nyt for mig. En ting der virkelig hæmmer udviklingen, for enhver ide bliver stoppet af af folk der føler sig snydt.

De eneste der gider have solceller her er folk der ikke har indlagt strøm i landområderne, og skøre der virkelig gider betale for det. Det koster nemlig en formue at få indlagt strøm her, samt - der er en månedlig ydelse for forbindelsen, og den er afhængig af hvilken forbindelse man har (fx 10A, 22A eller 63A), uanset om man bruger den.

Blot for at fuldende dette, så er her også en række billige telefonselskaber, som man kan bruge med et prefix. Men fx Starman har en afgift på brugen af dem alle, som modsvarer den gevindst der måtte være ved at bruge dem, og dermed forsvinder ideen, som i meget andet i dette land.

Jeg tror at der kommer mere af den slags i DK.

 • 0
 • 0

Hvad sker der lige her? Elselskaberne vil tage penge for noget, de kan få gratis, og så selv sælge i samme sekund? Andre steder kan man blive politianmeldt for den slags hæleri. Solcellerejerne burde går samme om at lave en forening, der så sendte en fælles regning til eleselskaberne, for de penge de tjener på den gratis strøm.

 • 0
 • 0

Jeg tror at der kommer mere af den slags i DK.

Det er der allerede. Vi fik lige brev fra Boxer i går. Da TV2 blev betalingskanal lokkede de med den billigste pakke til folk (49kr/mnd), der bare lige ville have TV2. Nu har de så fundet ud af at de vil "forære" folk TV3 i pakken også og ...ehh... så bliver de sørme lige i øvrigt nød til at hæve prisen med 20 kr/mnd pga. "stigninger i udgifter til kanaler".

Giv nogen noget, der ligner et monopol (her DVB-T) og de er garanteret til at tage røven på deres kunder.

 • 0
 • 0

Så er dansk energi på banen igen, for nu skal der suges penge ud af forbrugerne igen. Diskussionen om solcelleejere belaster nettet mere eller mindre end andre ender nok aldrig. hvis det handler om, at man skal faktureres for slid på nettet, så er det da bemærkelsesværdigt, at store virksomheder betaler mindre i nettarif end private med eller uden solcelleanlæg. dvs at man i dag ikke betaler efter slid på nettet, hvorfor dansk energi og deres medlemmers argument er helt ude i skoven. der er ikke mange brancher om nogen, hvor virksomhederne er kapitaliserede i den grad som el-selskaberne, og der er ingen grund til at kapitalisere dem yderligere med forbrugernes penge på baggrund af et pseudo argument.

 • 0
 • 0

Hvilken nettarif betaler de øvrige energiproducenter - kraftværker, vindmøller og energiimportører?

Som jeg har forstået det, så er det energiforbrugeren der betaler nettarif, for at dække de omkostninger der er i forbindelse med levering af energi.

Solceller leverer jo netop energi til nettet, som distributøren så kan opkræve nettarif hos energiforbrugeren af. Det er jo ren Ebberød Bank hvis distributøren både tager nettarif for modtaget, såvel som leveret energi.

Jeg tror at hovedproblemet er at netselskabernes omsætning falder som følge af solcelleinstallationerne - dette forretningsmæssige indhug forsøger de så på mere eller elegant vis at begrænse. Solceller kan ikke ses som andet end energibesparende tiltag set med energiselskabernes og distributørernes øjne - deres omsætning falder og det er de sure over.

 • 0
 • 0

Hvad sker der lige her? Elselskaberne vil tage penge for noget, de kan få gratis, og så selv sælge i samme sekund?

Elnetselskaberne der tager nettarif ejer kablerne, og skal betale for vedligehold og udskiftning af disse. De må ikke sælge eller købe elektricitet, udelukkende levere kabelkapacitet til dem der køber og sælger elektricitet.

Og solcellestrøm er gratis? Jamen så skal solcelleejerne vel heller ikke have penge for den strøm de leverer? Eller hvor regner man med at disse penge kommer fra?

 • 0
 • 0

Det her samfund er ved at blive for komplekst til mig.

Nej, nej, det er nemt nok.

Du skal bare investere alle dine midler i banker, el- og teleselskaber, for de vil med deres tariffer og gebyrer tjene penge uanset hvad der så ellers sker.

 • 0
 • 0

Diskussionen om solcelleejere belaster nettet mere eller mindre end andre ender nok aldrig. hvis det handler om, at man skal faktureres for slid på nettet, så er det da bemærkelsesværdigt, at store virksomheder betaler mindre i nettarif end private med eller uden solcelleanlæg. dvs at man i dag ikke betaler efter slid på nettet...

[b]Net[/b]tariffer betales til [b]Net[/b]selskabet.

Netselskabet hverken køber eller sælger elektrisk energi. Netselskabets leverer en oppetid, en leveringsevne og en spændingskvalitet (kurveform/amplitude og kortslutningseffekt) i tilslutningspunktet. Det er omkostningerne forbundet med opretholdelse af et distributionsnet der kan levere disse ydelser der dækkes af nettariffen. Omkostningerne er i kun i lille omfang kWh afhængige. Man har dog valgt at dække en stor del af de faste omkostninger via nettariffen for at lave et incitament til at spare på strømmen. Alternativet er at sætte det årlige abonnement op.

Egenproducenter (installationer med f.eks. solceller eller husstandsvindmøller) får leveret samme ydelser som øvrige forbrugere, men bidrager ikke solidarisk til opretholdelse af nettet gennem nettariffen. Derfor har netselskaberne indført en rådighedsbetaling der skal kompensere for dette. Denne rådighedsbetaling af netselskaberne af hensyn til det gryende solcellemarked undladt at opkræve i en tidsbegrænset periode 2011 og 2012, og har nu besluttet at det er tid at solcellerejerne bidrager som andre forbrugere. Alle i branchen har vidst at det var en midlertidig ordning, herunder myndigheder og sælgere af anlæg. At dette ikke er kommunikeret videre til de private der har investeret i anlæggene er ikke netselskabernes skyld.

Og ja - egenproducenter bruger nettet lige så meget som øvrige forbrugere. Ellers ville der jo heller ikke være så meget ballade ved indførelse af timebaseret nettoafregning.

Nettariffen afhænger i øvrigt af hvor man er tilsluttet i nettet. En industrikunde som er tilsluttet direkte i en transformerstation, skal naturligvis ikke bidrage til opretholdelse af det kollektive lavspændingsnet, da han jo ikke er tilsluttet i det.

 • 0
 • 0
 • og forhold jer til realiteterne.

Nogle imkompetente politikere, der gerne ville have et "grønt image" søsatte en nettomålerordning for at få gang i nogle "feel good" tiltag. Denne blev så via subsidier så attraktiv, at den gennemsnitlige parcelhusejer fik mulighed for at tjene flere hundrede tsuninde kroner på den - surprise surprise: Alle hopper på vognen [b]ikke[/b] af grønne årsager, men styret af ussel mammon - surprise surprise (igen): Det holder naturligvis ikke vand, hvad man kunne have sagt sig selv fra starten - og den planøkonomiske hovsa ordning må tilpasses de faktiske forhold - med nogle nye hovsa'er - dansk politik, når det er værst.

Og: [b]Er[/b] decentrale solceller i virkeligheden så god en ide ? (mest CO2 reduktion for færrest penge)

mvh Flemming (der ikke stolede nok på vore politikere til at hoppe på den galej) ;o)

 • 0
 • 0

Det er da uhyggeligt at alle gode initiativer straks skal ødelægges af enten regering eller selskaber, der udelukkende tænker på at "tage røven " på Deres kunder. I mit næste liv vil jeg også sælge varm luft,- intet at komme efter og masser af gysser i kassen!

 • 0
 • 0

nu er det sådan at net-selskaberne også sælger strøm og er el-selskaber. på opgørelsen figurerer både netydelsen og strømprisen. det er muligt nogle industrikunder er sat direkte i transformatorstationerne men ikke alle, og der er forskel på nettarif for en industrikunde og en privatkunde, der er bosat lige ved siden af. der er forskel i slid og omkostning til nettet for en kunde i en by og på land. pointen er at det er et pseudo argument at der skal betales for forholdsmæssigt mere slid, og med de tal Holger Blok indikerer, så ender nettariffen for solcelleejere med at være højere end for andre private kunder. en anden pointe er, at netselskaberne er bygget op på forbrugernes penge, der er indkrævet forlods for investering i fortiden, og branchen er i forvejen højt kapitaliseret, og dette seneste tiltag har kun noget at gøre med at skaffe endnu flere penge i kassen.

 • 0
 • 0

Min påstand er, at overskydende solcelleproduktion AFLASTER nettet. Eks: Midt mellem et solcelleanl. og elværket er der en forbruger der aftager 10 kW. 5 kW fra solceller og 5 kW fra elværket. Huset hvorpå solcellerne er placeret bruger selv 1 kW. Uden solceller ville belastningen frem til 1. forbruger være 11 kW og videre frem 1 kW. Da nettabene er afhængige af strømmen i 2. potens, vil de alt andet lige være større uden solceller. Hvori består netbelastningen ?

Netbelastningen består økonomisk i altovervejende grad af den MAKSIMALE belastning (vinteraften), som er fuldstændig uafhængig af dine solceller.

 • 0
 • 0

Nu er EnergiMidt ikke det eneste selskab der er positiv over for solceller, DONG har med en markedsundersøgelse spurgt os, om vi kunne være interesseret i, at få 5% rabat på det strøm vi køber hos DONG, mod at de satte solceller op på vores tag kvit og frit og de tog sig af rengøring og vedligehold, det eneste de skulle have, var pengene for det overskydende strøm vi sendte på nettet (130 øre pr. kWh), det som Martin Lidegaard mener vil være maks 60 % af solcellernes produktion, 40 % skulle kunne bruges før det kommer ud på nettet. Det ved et selskab som DONG jo godt er fuldstændigt urealistisk, det er jo nærmer 90/10 forholdet er i den virkelige verden, derfor kan de se en forretning i få 130 øre pr. kWh, det er jo langt mere end de får for det de producere på deres kraftværker, plus de fastholder deres monopol på energien.

 • 0
 • 0
 • og forhold jer til realiteterne.

Nogle imkompetente politikere, der gerne ville have et "grønt image" søsatte en nettomålerordning for at få gang i nogle "feel good" tiltag. Denne blev så via subsidier så attraktiv, at den gennemsnitlige parcelhusejer fik mulighed for at tjene flere hundrede tsuninde kroner på den - surprise surprise: Alle hopper på vognen [b]ikke[/b] af grønne årsager, men styret af ussel mammon - surprise surprise (igen): Det holder naturligvis ikke vand, hvad man kunne have sagt sig selv fra starten - og den planøkonomiske hovsa ordning må tilpasses de faktiske forhold - med nogle nye hovsa'er - dansk politik, når det er værst.

Lige præcist hovedet på sømmet...

There ain't no such thing as a free lunch

 • 0
 • 0

Der kan vel være to formål med energiafgifter på fossil energi:

 1. At få forbrugerne til bruge mindre fossil energi.
 2. At få penge i statskassen.

Add 1. Nettomålerordningen gjorde at energiafgifterne virkede: Man brugte mindre fossil energi. Så virker det helt barokt at man så alligevel ikke vil fastholde afgiftsfritagelse for vedvarende energi, altså solceller. Forklaringen findes nok under 2.

Add 2. Ønsket om at få penge i statskassen kræver ikke energiafgifter. Pengene kan skaffes på anden vis. Men det er vel DER skoen trykker, for man tør ikke finde de mistede afgiftsprovenu gennem andre afgifter og skatter.

Konklusion: Den økonomiske politik vejer tungere end ønsket om at spare fossil energi. I DK er angsten for højere skattesatser eller nye afgifter stærkere end angsten for forværringen af klimaet. Så meget for regeringens miljø- og energipolitik!

Flemming Rasmussen@ Nettomålerordningen giver ikke subsidier, men afgiftsfritagelse, og det er som det fremgår under add. 1 noget ganske andet.

 • 0
 • 0

Vi har i el regi , betalt kollektivt i de enkelte områder, inskud osv. På regningen står en pris som det har kostet med fordelernettet. Så skal man yderligere benytte nettet , så skal man vel også betale noget for det.......... eller skulle det være andre der er med til at betale den enkeltes eventyr.?? Det ville være så nemt , elpanelerne betaler dobbelt , da de benytter nettet begge veje. Alt initiativ bliver klippet ned ved rødderne , her i landet. Hele nationen er i forfald , der er snart ikke noget der fungerer. Ingen problemer bliver løst , uden at det er gennem tv/nyhederne. sørgeligt.

 • 0
 • 0

Netbelastningen består økonomisk i altovervejende grad af den MAKSIMALE belastning (vinteraften), som er fuldstændig uafhængig af dine solceller

Jamen det betaler man jo allerede for gennem abonnementet. Prisen på dette retter sig efter det Maximale forbrug, du som forbruger ønsker. Har du 3 x 25A betaler du een tarif, har du 3 x 35A betaler du en højere tarif.

Fortæl mig hvorfor jeg skal betale 2 gange for den samme ydelse.

Har du forresten set på din lysregning for nylig?

Så vil du se at den er steget.

Takket være bl.a. folk som dig, kommer den til at stige endnu mere, uden at vi af den grund får noget til gengæld.

Elselskaberne læser nemlig også disse tråde, og de får fikse ideer, bl.a når de læser dine holdninger.

Jeg håber du er tilkoblet fjernvarmenettet.

 • 0
 • 0

[quote]Netbelastningen består økonomisk i altovervejende grad af den MAKSIMALE belastning (vinteraften), som er fuldstændig uafhængig af dine solceller

Jamen det betaler man jo allerede for gennem abonnementet. Prisen på dette retter sig efter det Maximale forbrug, du som forbruger ønsker. Har du 3 x 25A betaler du een tarif, har du 3 x 35A betaler du en højere tarif.

Fortæl mig hvorfor jeg skal betale 2 gange for den samme ydelse.[/quote]

Fordi det gør du ikke.

Læs Allan Jensens udemærkede forklaring fra 9.46 (som i virkeligheden gjorde min senere kommentar overflødig, havde jeg opdaget den…)

Har du forresten set på din lysregning for nylig?

Så vil du se at den er steget.

Takket være bl.a. folk som dig, kommer den til at stige endnu mere, uden at vi af den grund får noget til gengæld.

Elselskaberne læser nemlig også disse tråde, og de får fikse ideer, bl.a når de læser dine holdninger.

Jeg tror ikke at jeg er i stand til at give nogen virksomheder gode ideer som de ikke selv ville være i stand til. Hvad jeg VED er at private solcelleinstallationer i langt højere grad end nogen anden energiteknologi belaster min elregning. Den negative effekt af mine poster på dette forum er derfor ingenting sammenlignet med andre elkunders installation af solceller.

 • 0
 • 0

Normalt betaler el-kunder net-tarif af den energi man henter over el-nettet. Sælger man solstrøm til Energinet (som skal give 130 øre/kWh i 2013), og bruger noget energi mere end en time senere, betaler man vel den almindelige net-tarif af det almindelige forbrug.

Det er vel kun den hentede energi fra nettet, der udlignes i nettoafregningen, der hidtil har sluppet for nettarif. (Måske fordi det var nemmere og måske også billigere, så længe der kun var få anlæg under 6 kW?)

Under den nye ordning hvor nettoafregningen kun kan være timebaseret, sænker det vel mængden af nettoafregnet forbrug til omkring 1/5 af en husstands årlige elforbrug. Så vil det da ikke betyde det store for nye anlæg på den nye ordning.

Netselskaberne behøver vel ikke at opkræve nettarif for både afsenderen og modtageren af den samme energi, altså to gange for samme leverance?

Netselskabernes omkostninger til at vedligeholde selve el-nettet, øges vel ikke, når sommerbelastningen sænkes en smule og vinterbelastningens spidser ikke ændres af solcellerne. Men de tal for hvad det koster at administrere timeafregning (nævnt af B. Hansen) lyder skræmmende. Er det mon der skoen trykker?

 • 0
 • 0

den man er afhængig af.

Hvis man er afhængig af heroin, så bukker man sig forover og tager imod for at betale for sit nako. Hvis prisen på heroin stiger så bukker man sig endnu mere.

Hvis man er afhængig af elektricitet, så bukker man sig forover og tager imod for at betale for sit nako. Hvis prisen på elektricitet stiger så bukker man sig endnu mere.

-Eivind

 • 0
 • 0

Ve-anlæg afbelaster nettet og dermed sparer netselskaber penge! Ve-anlæg producere strøm, som er brugt lokalt! Faktum!!!

Hvis vi var seriøs mht. vedvarende energi, så vil vi også se en støtte ordning for micro-vind anlæg, som kan dække vores behov om natten, men det eneste seriøst her er, hvor meget magt producenterne har!!! Dong siger klokken!

Hvem beskytter hvem? Netselskaberne vil tjene godt ved at få et net system, som er aflastet af ve-anlæg. Nye belastning??? Fisk!!!

Netselskaber skulle være uafhængig af producenterne... det her lugter rigtig meget... politikerne er nok blevet købt af producenterne... ellers er de helt dumme, og jeg tror ikke på, at de er dumme...

 • 0
 • 0

Hovedproblemet er at regler og afgifter slet ikke er tilpasset fagre nye verden. Der mangler en langsigtet strategi og lovgivning som tager hensyn til den udvikling vi er i. For ikke mange år siden var det så simpelt, der var nogle kraftværker, et elnet og nogle forbrugere. Når forbrugerne brugte mere eller mindre strøm blev der skruet lidt på damphanen. Nu og endnu mere i fremtiden bliver der produceret alle mulige decentrale steder, der er vedvarende energi som producere når der er mulighed. Der er el-køretøjer som både kan aftage og give strøm, der er varmepumper som kan akkumelere varmt vand om natten, der er et intelligent elnet, der kommer brintanlæg og man kunne blive ved. Den virkelighed forholder man sig bare ikke til, der er stadigvæk en betontankegang om at manglende afgifter er en udgift, en evig jagt fra lobbyister (især Dansk Energi) der med våde øjne klager deres nød over "manglende indtægter" og når noget bliver lidt for godt , så skal det skydes ned. Kort sagt, hovsa løsninger og særlige interesser ødelægger simpelthen en udvikling imod et fossilfrit samfund, vel og mærke et samfund hvor vi ikke har givet afkald på de goder der er i dag. Derfor skal vi til at komme i gang med at tænke længere end i morgen, og finde ud af hvordan vi får enderne til at hænge sammen, sådan at vi kan give de næste generationer nogle fornuftige forhold. Miljøpolitik er ikke kun om solcellerne skal være blå eller sorte og om vindmøllerne skal stå på land eller vand, det er i høj grad at finde ud af hvordan vi får "hele pakken" ind i vores samfund. Debatten er hele tiden, hvem skal betale? Det skal vi alle sammen, alternativet er jo nok at vi alle sammen kommer til at betale for tilpasning til de klimaforandringer der kommer hvis vi ikke bliver klogere.

 • 0
 • 0

Flemming Bjerke:

Flemming Rasmussen@ Nettomålerordningen giver ikke subsidier, men afgiftsfritagelse, og det er som det fremgår under add. 1 noget ganske andet.

Der [b]er[/b] tale om subsidier - enten direkte eller indirekte. Samfundet (jeg) subsidierer solcellejeren ved at garantere ham fuld salgspris for den overskydende el, han producerer (uanset om jeg på det pågældende tidspunkt kunne købe den til 10% af prisen fra en vindmølle eller et norsk vandfald). Hele termen om at "gemme el på nettet" er en gang blålys - opfundet for at gøre tiltaget mere spiseligt.

Husk: Det er stadigt fuldt lovligt at producere al den el man selv kan bruge - og dermed undgå såvel afgifter til staten, nettariffer og faktuel pris på kWh'erne. Man skal bare producere sin strøm, når den skal bruges.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Er klar over at spidslast indtræffer 23 og 24 dec. mellem kl. 17:00 og 20:00. I dette tidsrum bruger jeg også el, uden at producere, men det er 6 timer ud af ca.1600 timer, hvor jeg "hjælper" nettet med mindre eltransport/ tab, Cos phi på ca. 1 og en anelse højere netspænding. Derudover falder min produktion fortrinsvist i høj og mellemlast og mit øvrige forbrug flyttes til lavlast, vinter og uproduktive dage undtaget. Elnettet er dimensionerert efter spidslast og betalt af forbrugerne gennem investeringsbidrag v. installationens oprettelse. Da solcelleproduktion falder udenfor spidslast, skal nettet ikke udbygges/ forstærkes af denne grund. Alternativt kunne jeg have investeret i en mere effektiv varmepumpe og mere isolering, hvilket nok kunne nedsætte mit forbrug med noget der ligner solcelleproduktionen. Det vil sætte netoperatøren i en endnu dårligere situtation, da fordelene forsvinder. Min andel af spidsbelastning vil være det samme som før, da den fortrinsvis fremkommer v. madlavning.

 • 0
 • 0

Størstedelen (76%) af DONG Energy er ejet af den danske regering. Resten af aktierne ejes af SEAS-NVE (11%), Syd Energi (7%) og (6%), der ejes af mindre aktionærer, hvis det er stadig sandt. Ifølge en politisk aftale, skal det være sådan indtil 2025. Reduktion af ejerskab under 50% kræver politisk enighed om danske partier.

DONG Energy er den største el-producent i Danmark med en markedsandel på 49%.

Du skal ikke tror, at du kan komme med solcelle og stjæle fra staten!!! Så kan du lære det!!! Bare vent til efter 2025, da jeg er sikker på at politikerne vil sælge køen, hvis de kan... men første vil de gøre den to gang så stor og så derefter...

 • 0
 • 0

Du skal bare investere alle dine midler i banker, el- og teleselskaber, for de vil med deres tariffer og gebyrer tjene penge uanset hvad der så ellers sker.

Så nemt går det ikke. Det er en ganske begränset kreds, nemlig i förste omgang topledelsen og bestyrelsen som tjener penge uanset hvad der sker med forretningen eller aktionärernes investeringer. Obligationerne er ofte ok, men oftest handles "ok obligationer" slet ikke på markedet - pengene bliver i familien.

Politikerne synes det er helt okay - hvis bare de får del i rovet er "velfärden" jo reddet og målgruppen tilfreds. Hvert nyt "gebyrcenter" giver jo både flere jobs til de samme gamle kendinge, som efterhånden sidder i alle Danske virksomheder og reträteposter til afdankede politikere som man ikke lykkes med at få sendt til EU.

 • 0
 • 0

Min påstand er, at overskydende solcelleproduktion AFLASTER nettet. Eks: Midt mellem et solcelleanl. og elværket er der en forbruger der aftager 10 kW. 5 kW fra solceller og 5 kW fra elværket. Huset hvorpå solcellerne er placeret bruger selv 1 kW. Uden solceller ville belastningen frem til 1. forbruger være 11 kW og videre frem 1 kW. Da nettabene er afhængige af strømmen i 2. potens, vil de alt andet lige være større uden solceller.

Hvori består netbelastningen ?

Umiddelbart er problemet at du ikke forstår hvordan elnettet er opbygget. Hvis der lå et kabel fra kraftværket og ud til forbruger 1 og et kabel mellem solcellekunden og forbruger 1, så har du i princippet ret.

Nettet er opbygget så der ligger de største kabler tættest på kraftværkerne og de mindste kabler længere ude i instllationen. Generelt er de højere strømsystemer mere overdimensioneret end de lavere spændingssystemer da det er billigere at forstærke på 0,4 kV nettet, end det er på f.eks. 60 kV nettet.

Dette betyder at den energi der skal flyttes fra solcellerne til naboen overføres i et svagere net, som ikke er dinemsioneret for denne transport. Modsat energien fra kraftværkerne til begge kunder.

Dansk energi har beregnet at hvis ca. 10 % af boligerne får solceller, så vil det forbedre nettets tilstand og op til ca. 20 % vil det udligne fordele/ulæmper. Over 20 % vil det være nødvendigt at forstærke et gennemsnitsnet. Dansk energi har i den pågældende rapport kun set på spænding og belastning, ikke på de øvrige fordele/ulemper for nettet (overharmonisk støj, lavere kortslutningsniveau m.m.) Dvs. begge parter har ret i både at solceller aflaster systemet og at solceller belaster systemet, afhængig af hvor mange der er koncentræret i et område...

 • 0
 • 0

nu er det sådan at net-selskaberne også sælger strøm og er el-selskaber.

Det er jo så en lodret løgn. Det selskab der står for nettet og det selskab der sælger strøm skal være juridisk og økonomisk separate virksomheder.

Der kan være en virksomhed der ejer begge dele (og så har restriktioner i deres ageren ift. det netejende selskab), men netejer og energisælger er to forskellige selskaber og må på ingen måde blande økonomien.

 • 0
 • 0

Det er jo så en lodret løgn. Det selskab der står for nettet og det selskab der sælger strøm skal være juridisk og økonomisk separate virksomheder.

Der kan være en virksomhed der ejer begge dele (og så har restriktioner i deres ageren ift. det netejende selskab), men netejer og energisælger er to forskellige selskaber og må på ingen måde blande økonomien.

Det er en lodret løgn. Nu har jeg været ansat i et netselskab, og det er ikke et sted man skal have for mange moralske skrubler, det er utroligt, hvad der kan skrives som arbejde på netdelen, så som vedligehold af kabelskabe, som var den alt det arbejde som ikke havde noget med monopol delen blev påskrevet. Hvordan tror I, der er råd til biogasanlæg, lysleder eventyr, o.s.v. det er penge der er svindlet fra forbrugerne, så de der mener at det er solceller ejernes skyld, at El regningen stiger, der er også andre der har snablen nede i lommerne hos jer, men de gør det bare skjult.

 • 0
 • 0

[quote] Det er jo så en lodret løgn. Det selskab der står for nettet og det selskab der sælger strøm skal være juridisk og økonomisk separate virksomheder.

Der kan være en virksomhed der ejer begge dele (og så har restriktioner i deres ageren ift. det netejende selskab), men netejer og energisælger er to forskellige selskaber og må på ingen måde blande økonomien.

Det er en lodret løgn. Nu har jeg været ansat i et netselskab, og det er ikke et sted man skal have for mange moralske skrubler, det er utroligt, hvad der kan skrives som arbejde på netdelen, så som vedligehold af kabelskabe, som var den alt det arbejde som ikke havde noget med monopol delen blev påskrevet. Hvordan tror I, der er råd til biogasanlæg, lysleder eventyr, o.s.v. det er penge der er svindlet fra forbrugerne, så de der mener at det er solceller ejernes skyld, at El regningen stiger, der er også andre der har snablen nede i lommerne hos jer, men de gør det bare skjult.[/quote]

Lige på plettet... en politikers pung...

 • 0
 • 0

Allerede den "gamle" nettomålerordning gav elselskaberne mulighed for at indføre nettariffer for solcellestrøm. Det er derfor underligt, for ikke at sige sjusket at dette ikke indgår i beregningerne, der ligger til grund for den nye solcelleordning. Beregningerne for tilbagebetalingstiden for solcelleanlæg i den nye ordning er i forvejen helt hen i skoven. Hvorfor har energiministeren ikke bare direkte sagt at staten ikke har råd til at private producerer deres egen strøm, og som konsekvens af dette forbudt yderligere opsætning af solcelleanlæg.

 • 0
 • 0

I tidl. inlæg har jeg argumenteret at nettets 0,4 kV side netop godt kan "holde" til i hvert fald 6 kW anlæg. Fordelt på 3 faser er det ca. 9 A/ fase. Din stikledning er dim. til min 35 A. Uanset om du ligger sidst på kablestrengen fra transformeren, vil du kunne modtage eller aflevere 35 A. (Nogle steder begrænset til 25 A - tarifsikring) Hvis der kommer mange solcelleanlæg på 1 transformerafgang, KAN man rende i problemer m. forstærkning, men igen, hvis alle forbrugere kan tænde komfurets 4 plader og samtidig ovnen, juleaften- ligesom resten af vejen og de andre transformerafgange - ingen problemer. Den samtidighedsfaktor som kabler mellem transsformer og kabelskabe er udlagt efter, tager netop hensyn til spidsbelastning.

 • 0
 • 0

Brug solcellerne i dit eget system, så skal det ikke godkendes.

Enten et rent 12 eller 24 volt anlæg uden omformere eller andet med den buffer i accumulatorer, du vælger og så bruger strøm, når den er der. 24 volt anlæg her ingen krav om registrering nogen steder, da det er lavvolt. Heller ingen afgifter nogen steder, det kan betale lidt oplagring.

Eller invert til 220 volt med egne kontakter rundt omkring og du kan blot skifte kontakt eller switche, når der ikke er mere på anlægget ud på aftenen.

Ja, der er lidt besværligt, men sporten i det er der, solcellerne kommer jo på udsalg, når andre ikke mere vil have dem med det ødelagte marked.

 • 0
 • 0

Hvorfor har energiministeren ikke bare direkte sagt at staten ikke har råd til at private producerer deres egen strøm, og som konsekvens af dette forbudt yderligere opsætning af solcelleanlæg.

Du er velkommen til at producere din egen strøm, men det er noget fis at påstå du laver din egen strøm hvis 90% af din produktion sælges på det offentlige marked. å laver du jo "bare" VE strøm ligesom så mange andre kilder gør. Og hvorfor skal du så støttes med >2 kr/kwh når andre kilder - der er lige så gode kun får 1/3?

 • 0
 • 0

Kartelvirksomhed??? Eller kaldes det kun sådan, når det er private firmaer?

Beklager, det hedder kun karteldannelse og tyveri, når det IKKE drejer sig om : - Stat, Amt/Regioner og Kommuner. - Forsikringsselskaber - Banker - Pensionskasser - Kreditforeninger - OG - - Offentligt koncessionerede selskaber / infrastruktur-leverandører. Disse "væsener" kan og må stjæle vildt og uhæmmet, lige så meget de har lyst og fantasi til.

 • 0
 • 0

Er klar over at spidslast indtræffer 23 og 24 dec. mellem kl. 17:00 og 20:00. I dette tidsrum bruger jeg også el, uden at producere, men det er 6 timer ud af ca.1600 timer, hvor jeg "hjælper" nettet...

Er det svært at forstå, at det lige præcis er disse 6 mest belastede timer nettet skal dimensioneres efter, og ikke de resterende 8754 timer?

 • og at nettet nødvendigvis må beholde denne dimension året rundt.

Du sparer ikke nettet for noget som helst, bare fordi du laver lidt strøm selv, i de 1600 sommertimer hvor belastningen i forvejen er relativt lav.

Der er derimod det problem, at dine 6 kWp solceller ofte producerer langt mere effekt, end end typisk husstand nogensinde bruger, selv juleaften, og ofte vil gøre det mens du er på arbejde, og derfor ikke bruger strøm selv.

Når koncentrationen af private solcelleanlæg stiger i et område, kan der komme hyppige situationer hvor produktionen fra parcelhuse vil blive højere end forbruget juleaften - så nettet skal dimensioneres op.

 • 0
 • 0

Er klar over at spidslast indtræffer 23 og 24 dec. mellem kl. 17:00 og 20:00. I dette tidsrum bruger jeg også el, uden at producere, men det er 6 timer ud af ca.1600 timer, hvor jeg "hjælper" nettet...

Er det svært at forstå, at det lige præcis er disse 6 mest belastede timer nettet skal dimensioneres efter, og ikke de resterende 8754 timer?

 • og at nettet nødvendigvis må beholde denne dimension året rundt.

Du sparer eller hjælper ikke nettet for noget som helst, bare fordi du laver lidt strøm selv, i de 1600 sommertimer hvor belastningen i forvejen er lav.

Der er derimod det problem, at et 6 kWp solceller ofte genererer langt mere effekt, end end typisk husstand selv bruger, selv juleaften, og ofte vil gøre det mens man er på arbejde, og derfor ikke bruger strøm selv.

Når koncentrationen af private solcelleanlæg stiger i et område, kan der komme hyppige situationer hvor produktionen fra parcelhuse vil blive højere end forbruget juleaften - så nettet skal dimensioneres op.

 • 0
 • 0

Når koncentrationen af private solcelleanlæg stiger i et område, kan der komme hyppige situationer hvor produktionen fra parcelhuse vil blive højere end forbruget juleaften - så nettet skal dimensioneres op.

Hvor mange solcelleanlæg skal der til, for at ovenstående situation opstår? Har du et konkret eksempel, hvor vi nærmer os grænsen?

 • 0
 • 0

[quote]Når koncentrationen af private solcelleanlæg stiger i et område, kan der komme hyppige situationer hvor produktionen fra parcelhuse vil blive højere end forbruget juleaften - så nettet skal dimensioneres op.

Hvor mange solcelleanlæg skal der til, for at ovenstående situation opstår? Har du et konkret eksempel, hvor vi nærmer os grænsen?[/quote] Tja - de færreste husstande bruger jo i nærheden af 6 kW juleaften. Juleanden tager jo det meste af effekten, og den skal dog kun bruge et par kW.

Så der skal ikke engang være 1 hus med solcelleanlæg, for hver husstand der fejrer jul for familien, i samme boligområde.

 • 0
 • 0

Så der skal ikke engang være 1 hus med solcelleanlæg, for hver husstand der fejrer jul for familien, i samme boligområde.

For at hvad sker?

Øh! er det hvad du forstår ved konkret?

Kan du bibringe med noget, der har et teknisk indhold?

Dokumentation?

 • 0
 • 0

[quote][quote]Når koncentrationen af private solcelleanlæg stiger i et område, kan der komme hyppige situationer hvor produktionen fra parcelhuse vil blive højere end forbruget juleaften - så nettet skal dimensioneres op.

Hvor mange solcelleanlæg skal der til, for at ovenstående situation opstår? Har du et konkret eksempel, hvor vi nærmer os grænsen?[/quote] Tja - de færreste husstande bruger jo i nærheden af 6 kW juleaften. Juleanden tager jo det meste af effekten, og den skal dog kun bruge et par kW.

Så der skal ikke engang være 1 hus med solcelleanlæg, for hver husstand der fejrer jul for familien, i samme boligområde.

[/quote]

 1. Hvis hver femte husstande har et anlæg af 6kW, vil vi aldrig se et problem. Lokale nettet kan altså klarer mere, men jeg er ikke sikker på, hvordan netselskaberne beregner max spidsbelastningen.

 2. Spidsbelastningen på nettet er normalt omkring kl.06-07 "morgenmad". Da vi tænder for alt i huset samtidige og vinter er værst.

 3. Et solcelle anlæg kan muligvis producere mere om vinteren, da solcelle virker bedre, når de er koldt. Så selvom det er koldt ud, vil anlægget producere fint på dage uden skygge. Det har også noget at gøre med monterings vinkel.

Når hver femte husstande på lokale nettet, har et anlæg, så skal vi kigge på en løsning. Smart grid løsninger, kan være en idé, hvor netselskaberne kan styr dit anlæg i situationer, hvor der opstår problemer.

Hvis netselskaberne var klog og fremtidstænkende, vil det være en del af alle nye ve-installationer allerede. Det skulle være muligt at slukke anlægget pga. sikkerhed mht. vedligehold på lokale nettet og overbelastning! Så har vi styr på det...

Hvad gøre man lige nu, hvis der skal slukkes for strøm på lokale nettet?

 • 0
 • 0

Så vidt jeg kan se ude på vejen er der et kabel over til min nabo. Så jo der er kabler fra forbruger et til solcellestrømmen. Eller tror du den smutter inden om værket først?????

 • 0
 • 0

Så vidt jeg kan se ude på vejen er der et kabel over til min nabo. Så jo der er kabler fra forbruger et til solcellestrømmen. Eller tror du den smutter inden om værket først?????

Husk nu at forbinde på den rigtige fase ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten