Elselskaber: Giv danskerne klar besked om varmepumper

For et halvt års tid siden gennemførte elselskabernes brancheorganisation, Danske Energi, en lille undersøgelse med omkring 100 deltagere. De blev spurgt, hvad de vidste om varmepumper.

Stikprøven viste, at der kun er en gruppe, som har sat sig nogenlunde ind i emnet, og den er næsten identisk med læserne af denne artikel: Mandlige ingeniører.

Resten af danskerne ved meget lidt varmepumper. Det er en medvirkende årsag til de mange skrækhistorier om billige luft/luft-varmepumper, der bryder sammen, slet ikke fungerer eller ikke lever op til specifikationerne.

Det mener chefkonsulent Richard Schalburg, Dansk Energi.

»Jeg får ikke indtryk af, at det er særligt gennemtænkt, når folk køber en varmepumpe til 3.000 kroner i byggemarkedet,« siger han.

Dansk Energi vil derfor sætte massivt ind med information til danskerne om forskellige typer af varmepumper og deres fordele og ulemper.

»Vi har brug for de varmepumper, både luft/luft og andre typer. Det er afgørende, at vi ikke får ødelagt markedet, fordi kvaliteten ikke er i orden, for det tager lang tid at genoprette,« siger Richard Schalburg.

Han foreslår derfor i første omgang at samle al information om varmepumper ét sted. I dag fører Energistyrelsen liste over varmepumper, som opvarmer vand, mens Teknologisk Institut og Center for Energibesparelser har hver deres lister over luft/luft-varmepumper.

Richard Schalburg vil lade det være op til parterne selv, hvem der skal stå for informere om varmepumper. Under alle omstændigheder skal de danske hus- og sommerhusejere gøres opmærksom på, at informationen findes, når først den er blevet samlet.

Liste skal jage dårlige varmepumper ud af markedet

Listerne over luft/luft-varmepumper fra Teknologisk Institut og Center for Energibesparelser dækker i dag kun en brøkdel af markedet. Ingen af byggemarkedernes billig-modeller er med.

Listen fra Center for Energibesparelser er gratis at stå på, men producenterne skal levere en testrapport fra akkrediteret institut, som viser, at pumpen lever op til listens krav. De er noget skrappere end kravene til A-mærket.

Richard Schalburg vurderer, at hvis listerne bliver samlet ét sted, kommer de til at udgøre et udstillingsvindue, som får danskernes bevågenhed. Det vil, forudser han, både give flere produkter på listen og »jage nogle af de dårlige produkter ud« af markedet.

Emner : Varmepumper
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lidt historie: I første halvdel af 90'erne markedsførte NILAN en kombi-/sol-opsætning med både solfanger og varmepumpe, støttet af Energistyrelsen. Af egen erfaring ved jeg, at Energistyrelsen og den daværende Elsparefond var involveret. De har rigtignok ikke fået at vide af mig, hvor dårligt bekendtskabet var med denne ikke modnede luft-luft-vp. Derfor burde de dog generelt have ført mere tilsyn med, hvad de gav tilskud til. Heller ikke i dag kan det være sådan, at staten (og dermed politikerne) ikke har noget ansvar - eller hvordan?

 • 0
 • 0

Jo, politikere har intet ansvar og de er ligeså så uvidende om VP'er som forbrugerne og for den sagsskyld også meget andet. De bliver som forbrugerne vejledt og vildledt af såkaldte eksperter og giver tilskud som de rådes til af samme eller hvad end der nu måtte kunne samles flertal for og stort ligegyldigt hvor udvandet den endelige aftale så måtte blive.

Det der falder mig for brystet er hvorfor det er forbrugerne, der tilsyneladende skal have større indsigt i VP'er eller for den sags skyld alle andre varer og tjenesteydelser som der udbydes og ikke den professionelle aktør/udbyder der skal påtage sig ansvaret i faktiske termer. Formelt har de ansvaret, men kun hvis og såfremt en klager kan løfte den af lovgivningen pålagte bevisbyrde ved domstolene. For det er jo virkeligheden selv i nutidens forbruger økonomi. Selvfølgelig skal man nikke bare købe med hovedet under armen, men at man som forbruger hele bliver tudet ørene fulde af hvad man skal undersøge før et køb er jo snart nok til at man opgiver at købe overhovedet.

I lovgivningen findes retsforhold med omvendt bevisbyrde blot ikke på forbruger området, hvor man er henvist til diverse surrogater i form af ankenævn osv., hvis man ikke har mulighed for at bekoste en retssag af egen lomme. Oftere og oftere ses det jo også at de afgørelser som disse ankenævn kommer med til skade for sælgeren/leverandøren af en vare eller tjenesteydelse ikke efterkommes af de professionelle aktører som hellere vil have sagen indbragt for domstolene. det skulle vel ikke være fordi de netop ved at forbrugerne sjældent kan løfte den bevisbyrde som lovgivngen pålægger en klager at føre ved domstolene.

Senest er TRYG et godt eksempel på at man ikke vil følge afgørelser fra hverken ankenævn eller byret som går dem imod og blot kører hele retssystemet igennem for at udmarve kunden. Samtidig kan man så høre i Café Hak Stine Bosse udtale sig om selskabets værdier som værende langt mere kundevenlige end førnævnte sag viser, de faktisk ikke er.

Nuværende regering er i lommen på erhvervslivet så hvis ikke forbrugerne som vælgere stiller det som et krav ved kommende folketingsvalg, ja så vil vi fortsate have lovgivning på området som på enevældets tid - lovgivning som blev lavet af og for kongen og adelen til at beskytte sig selv og sine interesser herunder også kapital.

Så længe erhvervslivets kan dumpe hvad som helst i hovedet på forbrugerne uden ansvar medmindre forbrugeren kan løfte bevisbyrden for at sælgeren(leverandøren er ansvarlig for fejlg of mangler ved en vare ellere tjenesteydelse, ligeså længe vil der blive solgt VP'er og meget andet som langt fra indfrie specifikationerne i leverandørens prospekter.

 • 0
 • 0

"Elselskaber: Giv danskerne klar besked om varmepumper"

Jamen det er jo rørende ! - Elselskaberne fik lov at forhøje elprisen med en energispareafgift som bruges til "gratis rådgivning" af forbrugerne og nu kræve de klar besked for forbrugernes skyld ??

Fra alle wannabe varmepumpe-ejere:Giv danskerne klar besked om event. kommende El-afgifter !!!

 • 0
 • 0

Jo, politikere har intet ansvar og de er ligeså så uvidende om VP'er som forbrugerne og for den sagsskyld også meget andet. De bliver som forbrugerne vejledt og vildledt af såkaldte eksperter og giver tilskud som de rådes til af samme eller...

Ja og et godt eksempel ang. VP er det lovpligtige årlige eftersyn

..og hvad er det lige der kræver eftersyn ?

..den udvendige streng i jorden hvor man kun tillader væske der ikke kan forurene ?

..og som vel er forsynet med trykvagt der stopper cirkulationen ved event. tryktab ?

Mon ikke politikerne har fulgt et råd fra VVS branchen

 • 0
 • 0

Der er et moderne ord som politikere og teknikere samt embedsmænd burde benytte en del, nemlig INHABIL. Det er en pæn formulering af tingenes tilstand.

Jeg har næsten uendelig vanskeligt ved at forstå, hvorfor det er så svært at informere om en varmepumpes driftsforhold, under betingelser der svarer til en fyringssæson. Man skal tage perioden fra Oktober til og med April, hvor man kender "normalårets" temperaturfordeling - den kan og bør EnergiStyrelsen offentliggøre i stil med den offentliggjorte graddagetabel, som man desværre IKKE kan benytte ved Luft-varmepumper. (Olie og gas konverteres til varmeenergi ved meget høje temperaturer en del mere end 1000 grader i hvilken sammenhang en temperaturudsving på (-15=>+15 grader) 30 grader intet betyder.)

(Lad nu være med at komme med de gigatrælse søforklaringer om hvorfor ENS ikke gør det - det er noget gigavrøvl at der er nogen der forbyder dette. Det er ikke et konkurrenceforvridende krav som forbrugerne defacto har krav på at ENS stiller. Det bliver ens for alle. Hvis det skal være et EU-krav så må kommisæren se at få lettet rumpen i en fart. Vi betaler jeres løn, så ENS skal ikke bare sidde stille i denne og andre sager.)

Teknologisk Institut har rigeligt kendskab til kravene til fremløbstemperaturer i boligmassen i relation til den aktuelle udetemperatur (Det burde de have!!!!!).

Herefter er det en rimelig simpel øvelse at udtrække hvor mange timer der er ved forskellige temperaturer. De kan tælles op i bunker á 2 eller 5 grader, hvilket kan gøres næsten fuldautomatisk i et regneark.

Herefter køres pumperne, der testes i de optalte timer delt med f.eks. 50 ved de sammenhørende ude og inde temperaturer, for at gennemføre testen i løbet af 3,6 dage. Herefter har man tal for optagen og afgiven energi der, med en reduktion på ca. 10% i afgiven energi til optøning af isdannelser i fordamperen, klart informerer om varmepumpens ydelse som forbrugeren skal bruge den i forbindelse med ren opvarmning. Disse informationer kan så senere suppleres med faktiske målinger mht. at korrigere optøningsenergiforbruget.

At pumperne så også kan levere varmt brugsvand er op til forbrugeren, da der er flere måder at køre processen på. De er ikke lige økonomiske, og ret beset er den billigste og sikreste måde at få monteret lokale 5 liters el-vandvarmere, der løfter temperaturen fra anlægstemperaturen til den ønskede værdi. Centralt kan man hæve temperaturen med El/Olie/Gas/Fastbrændsel/Solvarme så legionella forekomster imødegås.

Det er udtryk for inkompetance og inhabilitet, når dette ikke for længst er indført som standard for produkterne. Det er "sjofelt" at sælge en pumpe på 7/30 grader COP-værdi, som om den kan opretholdes i hele brugstemperaturintervallet. Det er direkte svindel.

Nu må politikere og embedsværk gerne åbne øjnene og trække i arbejdstøjet og vise "brystkasse". Burde man indføre amerikanske tilstande i embedsværket - det er dyrt, men spørgsmålet er om det måske er dyrere at lade folk sidde fast på taburetterne.

Politikerne kan man skifte ud med 4 års mellemrum, men hidtil har man ikke gjort meget ud af at kræve action fra politikerne. Det kan meget vel tænkes, at det kommer op i tiden i nær fremtid. Klatten skal blot køres i medierne, såm kommer der gang i "skørterne".

 • 0
 • 0

Jeg lavede sådan et regneark for silkeborg området for en luft/vand varmepumpe, jeg kendte COP ved 3 fremløbs- og 5 udetemperaturer. Jeg lavede linær approximation mellem dem for at få en ligning jeg kunne smide udetemperaturen og mit månedtlige varmebehov ind i. Jeg kender mit hus godt nok til at vide hvor høj fremløb skal være i de forskellige måneder, så sammenhængen mellem udetemp og fremløb er også i den linære sammenhæng (tag fx COP ved 45c fremløb ved -5c udetemp og COP ved 35c fremløb og 7c udetemp så kan du lave en linær sammenhæng og ikke ret nøjagtigt beregne COP ved en given udetemp).

Hele regnestykket endte med at spille fallit da jeg bare kunne gå ind på ENS og se deres liste over luft/vand varmepumper og aflæse deres års COP. Det stemte meget godt overens mellem mit ark og deres års COP.

Det sjove var så varmebesparelsen mellem mit gasfyr og den nye varmepumpe, det passede lige med at det gik i nul når man tog renter etc. med ind i billedet. Også selvom jeg fandt varmepumpen med en års COP på 3.2 til 50.000kr installeret.

Risikoen er for stor ved at vælge sådan et relativt kompliceret anlæg til at lave noget så nemt og tåbeligt som varme. Der er for meget der kan gå galt i en varmepumpe, sammenlignet med noget mere simpelt som fx gasfyr, oliebrænder, pillefyr eller fastbrændsel. Dertil er udregningerne langhårede og meget usikre ifht. afrimning og varmtvandsproduktion.

 • 0
 • 0

Købte en luft/luft varmepumpe for to år siden. På daværende tidspunkt var huset (112 m2) elopvarmet. Studerede alt om varmepumper på nettet og fandt frem til Teknologisk Instituts liste over godkendte varmepumper. Fik endvidere hjælp fra TI og endte med at købe og få installeret en Panasonic pumpe. Efter installationen brugte jeg kun varmepumpe til opvarmning af huset. Efter et års brug fik jeg tilsendt en check fra mit elselskab på 4500 kr d.v.s at mit elforbrug var faldet drastisk. Endvidere er luftkvaliteten i huset forbedret. Teknologisk Institut har specialister på området og det har jeg nydt godt af. Efter denne vinter har min pumpe "betalt sig selv".

Hilsen fra Katarina

 • 0
 • 0

Det er lidt udenfor emnet, men da der har været en del indlæg om varmepumper og deres mere eller mindre gode virkningsgrader, ville jeg gerne have nogle kommentarer fra folk der ved noget om det.

Hvor ligger tabene i varmepumper? Hvorfor er de ikke bedre og hvilke kompromiser foretages? Hvis vi tager en der kører mellem 0 og 40grader så er maks COP 7.8.

Tab i pumpen vil selvfølgelig påvirke det direkte. 50% tab giver COP 3.9. Dernæst så må fordamper og kondensator køre med lavere/højere temperatur for at få overført varmen, det medfører også dårligere COP. Til slut er der trykforhold og væske/dampforhold som vel er optimeret til bestemte temperaturer. Alt i alt ser jeg mange forhold som kan mindske virkningsgraden, men hvor stor vægt har de?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten