Elkraft som en europæisk el-ø

Svenske Sydkraft og tyske PreussenElektra har indledt et samarbejde, der skal munde ud i et 500 megawatt kabel under Østersøen - uden om Danmark - Vi overvejer seriøst de muligheder, der er. Løbet er bestemt ikke kørt.

Siger direktør Kai Bograd fra Elkraft. Det løb, der ifølge Bograd ikke er kørt, er et slag om elforbindelser under Østersøen. Svenske Sydkraft og tyske PreussenElektra har indgået en aftale, der kan betyde, at Sverige og det nye Tyskland bliver elmæssigt forbundet. Den 8. juni 1990 offentliggjorde de to parter en aftale, et såkaldt 'letter of intent', der er en hensigtserklæring om tæt samarbejde.

Der er tre hovedpunkter i aftalen: 1. Et 500 megawatt kabel fra Sverige til det forenede Tyskland. 2. Udveksling af ny energiteknik. 3. Aktiekøb hos hinanden. Parterne arbejder nu med at forfatte en kontrakt, og det arbejde skal være afsluttet senest den 1. juli 1991.

  • Aftalen går på, at kablet skal gå fra Sverige til Tyskland. En forbindelse mellem Elkraft og Tyskland indgår ikke i disse forhandlinger, siger informationschef Stieg Claesson fra Sydkraft.
    UBEHAGELIGT

Elkraft er interesserede i at blive mellemled af flere grunde. Som en kilde formulerer det, så 'er det ubehageligt at blive en ø i et nyt elEuropa'.

Elkraft er forbundet med Sverige, men ikke med vestdanske Elsam.

Strategisk vil det derfor være en stor fordel med en 'link' til Tyskland, og økonomisk kan det blive en fordel at være forbindelsesleddet mellem Sverige og det store tyske - og dermed europæiske - marked.

Elkraft har gennem de seneste år importeret store mængder strøm fra Sverige og Norge. Med et svensk/tysk kabel er det sandsynligt, at prisen på elektricitet vil stige. DDR har en forældet elstruktur, og når den østlige del af Tyskland skal løftes op i levestandard, så kræver det el.

De tre store vesttyske elselskaber forsøger at dele DDR mellem sig, men østtyskerne gør modstand overfor de tre mastodonter.

Elkraft har jævnligt møder med Sydkraft og PreussenElektra. Et af problemerne i forhold til den svensk-tyske aftale er, at Elkraft ikke er et aktieselskab. Det er Sydkraft og PreussenElektra, og derfor kan de købe sig ind hos hinanden.
MINIMALT TAB

Kai Bograd fastholder, at det er en bedre ide at sende strøm fra Danmark til Tyskland end fra Sverige og sydpå.

  • Med et dansk-tysk kabel vil vi kunne minimere transmissionstabet, siger Kai Bograd og mener, at det vil være til gavn for alle parter. Stieg Claesson siger, at kablet mellem Sverige og Tyskland i første omgang skal ejes af Sydkraft og PreussenElektra.

Senere kan andre skandinaviske eller tyske elselskaber eventuelt købe sig ind.

  • Aftalen med PreussenElektra er et led i Sydkraftskoncernens bestræbelser på at komme nærmere EF og giver også øgede muligheder i Østeuropa, sagde koncernchef Gøran Ahlstrøm, da Sydkraft præsenterede den aftale, der kan komme til at betyde, at Sydsverige elmæssigt er tættere forbundet med EF, end Elkraft er det.