Elever udsat for trafikstøj får dårlige karakterer

Elever i støjplagede skoler klarer sig dårligere til eksamen end andre elever, selv når der ses bort fra sociale faktorer og andre forhold, der kunne have betydning. Det er Bridget Shield fra London South Bank University, der har målt støjniveauet ved 142 skoler i London og sammenlignet det med karakterer givet ved de landsdækkende eksamener for elever i 7-års- og 11-årsalderen. Resultaterne blev fremlagt på en konference i Vancouver, Canada i sidste måned. Bridget Shield opfordrer myndigheder overalt i verden til at placere skoler i områder med ringe trafikstøj eller at afskærme bedst muligt for støjen.

New Scientist 21. maj 2005.