Elektroniknestor bag Brüel og Kjær blev 99 år

Den 25. juli sov civilingeniør, dr. techn. h.c. og medstifter af Brüel og Kjær, Viggo Kjær, stille ind. Han blev 99 år.

Med dødsfaldet mistede den danske ingeniørstand ikke alene et af sine markante historiske medlemmer, men også en mand, der var en slags nestor for den danske elektronikbranche, som det hed i en portrætartikel fra 2004.

Viggo Kjær var ud af en jysk landmandsfamilie med rødder i Jelling. Han blev født den 5. juni 1914 på et tidspunkt, hvor elektronikken dårlig nok var opfundet. Siden skulle Viggo Kjær blive en af det helt store navne inden for dansk elektronik og i den danske ingeniørstand generelt.

Viggo Kjær blev uddannet civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt ( i dag DTU). Det skete med topkarakterer i 1939, da mørket hang over Europa. De første år som kandidat arbejdede han hos både Phillips og hos radiofabrikken To-R, hvor han også mødte sin kone, Inger Marie.

Illustration: Arkivfoto

1942 var et begivenhedsrigt år for Viggo Kjær. Ikke bare blev han gift med Inger Marie, den unge Kjær gik også i partnerskab med Per Brüel og skabte måleudstyrsvirksomheden Brüel & Kjær. Selskabet er i dag er aktivt i 55 lande og udvikler præcisionsmåleudstyr inden for blandt andet vindenergi, forsvarsindustrien og til luftfarten.

Efter Anden Verdenskrig voksede Brüel & Kjær ganske hurtigt fra udvikling af udstyr på et køkkenbord i Valby til store lokaler i Nærum nord for København. I løbet af virksomhedens udvikling var Viggo Kjærs rolle især produktudvikling og organisation, mens Per Brüel tog sig af salg og markedsføring.

Viggo Kjær blev æresdoktor i 1974. Det ændrede dog ikke på hans beskedenhed, hedder det i portrættet fra 2004. Blandt andet bevarede Viggo Kjær længe en gammel træstol og et kantinebord som arbejdsplads, mens gamle konvolutter blev brugt til korte beskeder.

Viggo Kjærs hustru døde i 1982. Han efterlader sig tre voksne børn.