Elektronikken redder os: Laveste antal døde ved brand i 40 år

Ild kostede sidste år 52 personer livet. Det er det laveste antal siden 1977, hvor der kun blev registreret 35 brandofre. Det fortæller Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Rygning er den hyppigst forekommende brandårsag, afslører Beredskabsstyrelsens statistik. 30 af dødsbrandene startede således som følge af rygning i hjemmet. Det er noget flere, end man ellers typisk har set de seneste ti år, hvor ‘uforsigtighed ved tobaksrygning’ de fleste år var årsag til mellem 28-35 dødsbrande. Kun 2008 (40) og 2014 (45) var rygning kilde til flere dødsbrande.

Antallet af omkomne i brand faldt kraftigt i 2016. Men om der er tale om et tilfældigt udsving eller en tendens, er endnu for tidligt at sige. Illustration: Beredskabsstyrelsen

»Med forbehold for at det er meget små tal at konkludere på, og der derfor kan være store udsving fra år til år, er der siden 2004 en tendens til færre dødsbrande forårsaget af andre årsager end rygning som for eksempel brand opstået i elektriske installationer eller i forbindelse med madlavning. Men vi har stadig til gode at opleve et fald henover årene i antallet af dødsbrande opstået som følge af rygning,« siger chef for Center for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen Bo Torp Henriksen i pressemeddelelsen.

Bedre end nabolande

Antallet af døde ved brande i Danmark har i en årrække været lidt højere end i vores nordiske nabolande Norge og Sverige, men dog lavere end i Finland. I 2016 var Danmark imidlertid rykket foran Sverige - den svenske statistik var dog ikke endelig valideret. I Tyskland, Storbritannien og Holland er antallet af omkomne ved brand imidlertid meget lavere, viser en statistik, som brancheforeningen Sikkerhedsbranchen tidligere har lavet.

Danmark klarede sig i 2016 godt i forhold til de skandinaviske naboer, men risikoen for at dø i en brand er meget lavere i både Tyskland, Storbritannien og Holland. Illustration: Sikkerhedsbranchen

Læs også: Danskere har tre gange så høj risiko for at dø i en brand som tyskere og briter

Efter at have haltet efter vores nordiske nabolande i årevis, var niveauet for branddøde i Danmark i 2016 lavere end i Sverige. Illustration: Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen kan ikke sætte fingeren på én bestemt årsag til faldet i antallet af omkomne som følge af brand, men overvejer i pressemeddelelsen i forskellige muligheder.

Læs også: Hjemmesprinkler slukker brand ved første glød

»Der bliver gjort et stort forebyggende arbejde fra en lang række aktører. Vi har et tæt samarbejde med blandt andet kommunerne og det kommunale redningsberedskab om at sætte fokus på området. Senest er der som en del af konceptet ‘brandsikker bolig’ sat en masse røgalarmer op, og den kommunale hjemmepleje udviser stor opmærksomhed over for ældre i deres hjem,« siger Bo Torp Henriksen.

Mest udsatte mangler røgalarmer

Indsatsen for at udbrede røgalarmer er vigtig, for tidligere undersøgelser har påvist, at mens der findes røgalarmer i omkring 70 procent af de danske boliger, så fandt man kun røgalarmer i 15 procent af brandofrenes boliger.

Læs også: Højrisiko: Hvert tredje hjem har ikke røgalarm

Sikkerhedsbranche: Vi mangler konkrete mål

I 2015 udsendte Sikkerhedsbranchen et oplæg til en national brandforebyggelsesstrategi, hvor de slog til lyd for, at der skulle opsættes konkrete målsætninger for, hvor mange liv samfundet vil tillade som følge af brand - på samme vis, som der er opstillet mål for nedbringelsen af antallet af trafikdræbte.

Læs også: Sikkerhedseksperter advarer: Brandrisikoen i boliger bliver ignoreret

Rapportens forfattere anbefalede en målsætning om at halvere antallet af omkomne ved, men da Beredskabsstyrelsen tidligere i år offentliggjorde sin nationale forebyggelsesstrategi, var ambitionen knap så konkret: Over en tiårig periode skal antallet af omkomne som følge af brand ned på et niveau, der ikke er over gennemsnittet af niveauet i Norge og Sverige. Fokus i strategien er på selvhjulpenhed, information og inddragelse af kommuner og frivillige organisationer. Det fik Sikkerhedsbranchen til at kalde planen utilstrækkelig og pinlig.

Henstilling om ikke at dø

»Nu har vi i årevis skreget på konkrete målsætninger og seriøse nationale tiltag, og hvad får vi? En såkaldt strategi uden et eneste konkret og målbart mål, uden en eneste krone til forebyggende tiltag og fuldstændig uden ambitioner. Det er ikke andet end et tomt slag i luften, og jeg synes, at det er decideret pinligt, at Beredskabsstyrelsen og forsvarsministeren vil byde danskerne det her,« sagde direktøren for Sikkerhedsbranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, dengang i en pressemeddelelse.

»Det er sådan set bare en henstilling til borgerne om, at nu må de passe på sig selv og lade være med at brænde inde. Men det kan de, der dør i brand, jo netop ikke – det er derfor, vi har brug for en strategi for at passe på dem.«

Beredskabsstyrelsen: Vi skal fortsætte

Hos Beredskabsstyrelsen understreger Bo Torp Henriksen, at det store fald i antallet af omkomne ‘ikke må blive en sovepude.’

»Én omkommen som følge af brand er én for meget, og det er vigtigt at understrege, at den positive tendens ikke må blive en sovepude. Der skal fortsat tages initiativer på en række fronter.«

Emner : Huse