Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Elektrokemisk trick kan gøre uranudvinding fra havet rentabelt

Efterspørgslen på uran til atomkraftreaktorer forventes at stige de kommende årtier – ikke mindst i Asien. Det gør udvinding af uran fra havet interessant, da der skønnes at være omkring 1.000 gange så meget uran dér som i konventionelle uranholdige årer.

Af samme årsag har der gennem mere end et halvt århundrede været studeret metoder til at udvinde uran fra havet, men uden den helt store succes. For nok er der samlet set meget uran, men koncentrationen er lav – omkring 3 ppb (parts per billion) – og den høje saltkoncentration vanskeliggør processen.

I en artikel i Nature Energy beskriver Yi Cui fra Stanford University i Californien en ny variant af en velkendt metode, der potentielt set kan gøre udvindingen rentabel.

Kemiske fangarme

Uran i havvand findes som uranyl-ioner UO2(2+).

Forskningen i udvinding af uran fra havvand har bestået i at finde kemiske molekyler (ligander), der kan fange uranyl-ioner i naturligt havvand i konkurrence med andre ioner af vanadium, jern, kobber, calcium og magnesium, som kan findes i højere koncentrationer.

Det bedste materiale hertil er en amidoxim funktionel gruppe -C(NH2)=N-OH

Cui og co. anvender også amidoxim, men i stedet for at have en fast spændingsforskel og dermed et konstant elektrisk felt i vandet, der sender alle positive ioner i vandet hen mod den negative elektrode, så anvender forskerne fra Stanford University en pulserende spænding, så der skiftevis er et elektrisk felt og intet elektrisk felt.

På den måde undgår man, at uønskede positive ioner som Na+, Ca2+ osv. tager pladsen op for uranyl ved liganderne, idet de sendes tilbage ud i vandet igen i det tidsrum, spændingen og det elektriske felt er nul.

Denne teknik mindsker også problemet med spaltning af vand, skriver forskerne i deres videnskabelige artikel.

I en testopstilling har forskerne opnået at udvinde 1.932 mg uran pr. gram amidoxim. Det er ni gange bedre end den hidtidige rekord.

Costas Tsouris fra Oak Ridge National Laboratory i Tennessee skriver i en kommentar i Nature Energy, at denne metode har potentiale til at kunne videreudvikles til en økonomisk rentabel proces.

Det stiller dog krav om, at man kan mindske energiforbruget. Tsouris mener, det bl.a. kan ske ved at mindske amplituden og varigheden af de påtrykte spændingspulser, men bevare samme frekvens. dvs øge mellemrummet mellem spændingspulserne.

I testopstillingen anvendte Cui en spænding på -5 V og 0 V med en frekvens på 400 Hz.

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der nogen som kender koncentrationen i havene? Hvor meget havvand skal man have fat i for at udvinde det samme som fra en mine?

 • 1
 • 7

Er der nogen som kender koncentrationen i havene? Hvor meget havvand skal man have fat i for at udvinde det samme som fra en mine?

Nu står der faktisk 3ppb, men for at uddybe svaret:

Concentrations of uranium in seawater are extremely low (about 3.3 ppb), but given that the volume of the ocean is about 1.4 billion cubic kilometers, there are an estimated 4.5 billion tons of uranium in the oceans, a thousand times more uranium than in terrestrial ores

(kilde) http://large.stanford.edu/courses/2014/ph2...

 • 12
 • 0

At lave et KK værk flydende midt i Golfstrømmen lavende 400 Hz og 5 V lyder muligt.

Nej, uranet skal første gennem et omkostningstung berigningsanlæg. Det koster mere end sleve uranet.

I øvrigt er der en fejl i artiklen, idet man i Japan har gennemført et succesfuldt forsøg med høstning af uran oa. tungmetaller i havet med en polymer. Teknikkken er klar når uranprisen bliver ca. 3 gange højere end i dag. Opfangningen af uranet foregår uden anvendelse af anden energi end den, det koster at hente og bringe polymeren. Med 1000-1500 gange så meget uran i havet end på land er der uran nok til efter næste Istid. Og endelig er der så thorium, der kan omdannes til fissilt U-233.

 • 5
 • 8

Måske Per A. Hansen alligevel har valgt at opbevare de få kilo "problematisk" affald i sin have ? Altså det fra Risø ? Såfremt at tilladelsen er givet, naturligvis :-) Per, når du er ved det, kan du så ikke lige finde plads til resten også ? Det er jo ikke farligt... Og så fra et lille forsøgsanlæg i Danmark ?

?

Aksel

 • 2
 • 2

Såfremt at tilladelsen er givet, naturligvis :-) Per, når du er ved det, kan du så ikke lige finde plads til resten også ? Det er jo ikke farligt...

Nej selvfølgeligt er de tikke farligt, blot det dækkes af et par m jordlag. Hverken du eller andre par peget på, hvad der er farligt ved opbevaring af radioaktiv materiale. Alle former for stråling bremses af få meter jord. Bernard Cohen har en analyse der viser risikoen for at deponere atomaffald på 60 tilfældigt udvalgte steder i USA i 500 m dybde. Altså findelt affald, der ikke blev deponeret i beholdere. Der var ingen problemer. Så den største gene ved at få Risøs affald ind i haven vil være de tusindvis af folk, der kommer rendende med flag of bannere med slagord. Så jeg vil nok sige nej til opfordringen. Jeg bemærker, at ingen prøver at påvise gener ved deponering i 2-500 m dybde.

 • 2
 • 4

Kunsten er så bare lige at mase prisen for strøm produceret med KK ned i et spiseligt leje alle omkostninger inkluderet

@Jens, det er korrekt. Den kunst er naturligvis for længst klaret. Her er lidt tal for sammenligninger mellem energikilder:

https://www.dropbox.com/s/r836li4po0cmiyo/...

Kurver: https://www.dropbox.com/s/joh6puec17kwiva/...

https://www.dropbox.com/s/6x7xkf2xenlkclk/...

https://www.dropbox.com/s/vg29xgrltdzitk4/...

https://www.dropbox.com/s/pc46gg59jyczs13/...

Som du ser er nuclear energi ganske konkurrencedygtig, hvilket især sjællænderne har nyd godt af via import fra Sverige.

 • 2
 • 7

...du snakker om et par meter jordlag som sikkert, over et lager ? Er det din ærlige mening ?

Efter min bedste overbevisning må du være bindegal !!!

Vi har haft diskussionen før. Du ville da gerne opbevare de få Kg. i din have hvis du fik lov. Har du spurgt, søgt om tilladelse til deponi ? Nå, det har du nok ikke ? Hvorfor ikke ?

Aksel

 • 7
 • 4

..du snakker om et par meter jordlag som sikkert, over et lager ? Er det din ærlige mening ?

Det er ærlig talt trættende, når debatører med vilje taler forbi hinanden. Bare fordi I begge bruger ordet "sikkert". JA - selvfølgelig er personsikkerheden i orden hvis man dækker tyndt fordelt radioaktivt affald med flere meter jord! Om der så skal 2 eller 10 meter til, afhænger nok mere af brugen end af affaldet. Har du tænkt dig at dyrke afgrøder på jorden og spise dem? Har du tænkt dig at ligge på jorden og slikke sol 8 timer om dagen, 150 timer om året? I første tilfælde bør man nok bruge mere end 2 meter jord (I sidste tilfælde må man forvente at få hudkræft, så meget sol er ikke sundt.) Har du bare tænkt dig at lege med børnene en time om dagen, de få dage solen rigtig skinner i Danmark, så er det nok svært at hidse sig op over noget, ikke. MEN NEJ - selvfølgelig givet 2 meter jord ikke sikkerhed for at affaldet bliver liggende i flere tusinde år. Duh!! Det ville blive vasket ud og ned af regn, og trukket op af orme og planteaktivitet. Mht. radioaktivitet vil det næppe betyde noget for personsikkerhed, men nogle typer affald er ualmindelig giftige på "klassisk vis". (De kan dog fint bindes kemisk, men det er vist uden for skope her). På tusind år vil både jord og affald naturligvis også alt for nemt kunne blivet gravet op af enten mennesker eller vand. Taler vi om 500 meters dybde, er det dog svært at blive rigtig bekymret, ikke? Jeg kan ikke komme i tanke om eksempler på erosion i den skala, der er sket på noget der bare ligner 100.000 år (med mindre vi taler om geologisk unikke steder, som gibraltar). Til slut må man blot sige, at med den aktivitet der er inden for breeder reaktorer rundt om i verdenen, så er det nok bare dumt at deponere både højaktivt og ultralanglivet affald alt for permanent. Hvilket nok også er årsagen til at stort set ingen arbejder rigtig seriøst på lange lagrer, men nøjes ned korte og mellem-lagre.

 • 4
 • 2

MEN NEJ - selvfølgelig givet 2 meter jord ikke sikkerhed for at affaldet bliver liggende i flere tusinde år. Duh!! Det ville blive vasket ud og ned af regn, og trukket op af orme og planteaktivitet.

Dine omsvøb skal dække over, at placering af radioaktivt affald ikke er det store problem. Er du ikke tilfreds med 2 meter, så vælg gerne 10 m eller derover. I forvejen er der adskillige radioisotoper, som hverken du eller de øvrige nervøse debattører slet ikke synes er et problem? Affaldet er ikke vandopløseligt, så dine udregninger er uden værdi. Men jeg går g3erne ind for at placere affaldet lidt dybere, men erfaringen er, at jo dybere man placerer affaldet, des mere nervøse bliver en lang række personer. I Sverige placerer man højaktivt materiale under 10 m vand. 90% af radioaktiviteten er væk nu, hvor man er klar til at deponere den i 500 m dybde. Hvorfor protesterede du for resten ikke kraftigt overfor deponeringen af flyveaske under vore veje? Flyveaske indeholder en række tungmetaller, herunder en masse uran og thorium?

Mvh. Per A. Hansen

 • 2
 • 8

Du lever i fortiden Per. Dine tal er jo mellem 7 og 14 år gamle.

Slevfølgelig popper Søren Fosberg op med kritik af "gamle" tal, uden at forsyne debatten med nye tal? Jeg kan røbe, at tallene selvfølgelig passer den dag i dag, hvad er ændret siden denne opgørelse, Søren Fosberg? Det skulle da være en smal sag at pege på hvilke fundamentale ændringer i prisforholdene, der er sket siden de blev beregnet. Er det renterne? Er det vedligeholdelsen eller hvad? Værkerne kører da fint endnu, i USA med omkring 90% kapacitetsfaktor for atomenergien. En del vindmøller er måske udslidt og skrottet, men jeg tror de har styr på det. Kom nu med noget væsentligt i stedet for smarte bemærkninger og glæd dig over, at atomenergien i USA ser ud til at være konkurrencedygtig. Alternativet til atomenergien er at bruge skifergas, kul eller skiferolie, som USA har store mængder af.

 • 4
 • 7

Vi har 50 års erfaring der klokkerent viser at slutdeponering er et stort problem, både teknologisk, geologisk og ikke mindst politisk og økonomisk.

Du har ret i at der er politiske problemer med deponeringen, men absolut ikke hverken geologisk, økonomisk eller teknologiske problemer. Her tager du fejl, hvilket fremgår af diverse videnskabelig undersøgelser. Jeg har flere gange nævnt Bernard Cohens analyser, men du læser desværre ikke andet end det, der bekræfter dine aversioner? Hvad er der galt i hans analyser og beregninger mht. deponering af affald?

Den planlagte deponering i Yucca-bjerget var både en geologisk og teknologisk eminent løsning. Økonomien var i orden, pengene var for længst deponeret hos forbundsstaten, der har ansvaret for slutdeponeringen med de midler, som atomindustrien indbetaler løbende med et beløb pr. kWh. Det størst problem var, at man også ville have løst militærets store affaldsproblem.

Så du tager ganske fejl vedrørende postulaterne om økonomien og teknologien. Hvorfor blev Yucca-løsningen skrottet? Ganske enkelt fordi Nevadas senatsmedlem og Obama begge ville bruges det i valgkampen for at blive genvalgt!. Det er ren politik og har intet med faglighed at gøre. Man må forvente, at a-modstanderne vil forfølge deres succes, så der kommer gang i både kul, gas og olie, som USA har rigelige mængder af. Klimamæssigt må det betegnes som et tilbageskridt, det må både du og Søren mfl. tage et medansvar for?

Men vi er enige i at det politiske er problemet, ikke det økonomiske, i følge mine referencer.

 • 4
 • 7

Jeg kan røbe, at tallene selvfølgelig passer den dag i dag, hvad er ændret siden denne opgørelse, Søren Fosberg?

Ja det ville man kunne se hvis du gav os de nye tal. Det er ærligt talt lidt underligt at du bidrager med forældede tal og så pålægger andre at levere opdateret info. Men du har nok ret i at prisen på fossil og akraft er nogenlunde den samme som forhen. Til gengæld er det mit klare indtryk at prisen på VE er faldet meget i mellemtiden og stadig er hastigt på vej nedad - år efter år. Det vil du næppe anfægte selvom det betyder at dit indlæg ikke holder vand. Her er i det mindste noget der aldrig ændrer sig

 • 7
 • 5

Man må forvente, at a-modstanderne vil forfølge deres succes, så der kommer gang i både kul, gas og olie, som USA har rigelige mængder af. Klimamæssigt må det betegnes som et tilbageskridt, det må både du og Søren mfl. tage et medansvar for?

Siden du nævner mit navn - det kunne selvfølgelig være en anden Søren du mener, der er jo så mange - vil jeg blot minde om at jeg til hver en tid støtter akraft som erstatning for kul og fossiler. Men problemet er jo at investorerne benytter opdatede markedspriser for produktion af energi - det skulle du også gøre, for så ville du nemt indse hvorfor pengene styrer væk fra akraft og henimod sol og vind. Det kan Trump næppe gøre meget ved. Og hvis man kune tage sig sammen til at introducere bare en beskeden afgift på den fossile forurening ville denne energitypre hurtigt være historie. Ja blot stop for subsidier ville sikkert være nok til at vælte læsset. I stedet sker det modsatte - en vis Trump forsøger at blæse nyt liv i fossilindustrien med fordelagtige ordninger. Dette kunstige åndedræt vil næppe få den store effekt, USAs industri en næppe indstillet på at skrue tiden 50 tilbage til kulalderen mens resten af verden blæser derudaf.

Akraft. Affaldet skal bare et par meter ned i jorden siger du. Sig det til investorerne. Så kommer de nok.

 • 5
 • 3

Det ville være en stor økonomisk/teknisk/strategisk/militær fordel, hvis andre vigtige/sjældne/dyre metaller kunne indvindes samtidigt. Muligt? Hvad er koncentrationerne af et udvalg af disse metaller? ppb = milliardedele? Det er vel ikke billiontedele i dansk betydning?

 • 0
 • 0

Akraft. Affaldet skal bare et par meter ned i jorden siger du. Sig det til investorerne. Så kommer de nok.

Søren, det har jeg intet sagt om, læs indlægget igen. Jeg nævnte at et par meter jord var nok til at standse enhver stråling, men mange er i årevis blevet nedtromlet med påstande om, at det var uacceptabel farlig selv ved 500 m deponering. Og så nævnte jeg den manglende reaktion på, at man tidligere deponerede flyveaske med mange radioisotoper lige under asfalten. Jeg må konkludere, at a-kraftmodstandere har haft megen succes med deres agitation, så stor er succesen, at der stadig bruges megen kul. Tyskerne bruger masser af brunkul, det er nødvendigt fordi de lukkede en række velfungerede a-værker. Prøv at læse indlæggene ordentligt.

 • 2
 • 4

Ja det ville man kunne se hvis du gav os de nye tal. Det er ærligt talt lidt underligt at du bidrager med forældede tal og så pålægger andre at levere opdateret info.

@Søren Fosberg, du har ikke rigtig forstået hvordan man laver forsøg og udfører beregninger. Hvad vil du med nye tal? De vil da vise det samme, der er da intet ændret i elpriser, uranpriser eller andre af de faktorer, der indgår i beregningerne. På samme måde med forsøg. Man udfører en vist antal, hvor der kan beregnes statistisk sikkerhed for resultatet, og så er den forsøgsrække afsluttet. Man gentager man da ikke de samme forsøg/beregninger, før der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne. Priserne jeg henviste til gælder selvfølgelig i dag, og du kører stadig på frihjul, har du kendskab til væsentlige ændringer i forudsætningerne, så kom da frem fra dit flyverskjul og fortæl, hvad der er ændret siden man beregnede de tal jeg henviste til.

At du og en del andre opfatter denne og lignende debatter som indlæg i en debat om Danmark skal have atomenergi eller ej. Den debat er ret ligegyldig og uvedkommende for mig, jeg prøver blot at berolige de, der har strålingsfobi ved at fortælle, at det er let at beskytte sig fra stråling fra atomenergien, 2 meter jord er såmænd nok. Hvorfor så være angst for 500 m??? Derimod kan man ikke beskytte sig for den naturlige baggrundsstråling der angriber os alle fra vugge til grav.

 • 1
 • 4

Per: de grafer og tabeller du har lagt frem handler om omkostninger ved forskellige former for energiproduktion og der er dem jeg kommenterer på. Og de er fra 7 til 15 år gamle. Meget har ændret sig i mellemtiden. Hvis du mener noget andet så find venligst dokumentation frem i stedet for at skifte emne, snakke udenom og levere stråmænd.

Og nu gider jeg ikke dig mere i denne omgang - mit behov for surrealisme er fuldt tilfredsstillet. Mange tak og tak igen.

 • 5
 • 3

Meget har ændret sig i mellemtiden. Hvis du mener noget andet så find venligst dokumentation frem i stedet for at skifte emne, snakke udenom og levere stråmænd.

Søren, en standardbemærkning fra ingeniørens hængekøje! Hvad har ændret sig? Det ved du ikke. Nogle af kurverne viser forløbet over en årrække, hvad galt er der i det?

Her er tal i forløbet indtil 2012 - og 2015. Som man kan se er billedet det samme.

2015: https://www.dropbox.com/s/lm397x3bpbzkvud/...

Forløb til 2012: https://www.dropbox.com/s/c2lf62rkl5n77j4/...

Jeg beklager meget at jeg ikke kan levere det ønskede, jeg forholder mig helst til fakta. Det burde også være ingeniørers varemærke, men jeg får mine tvivl?

Men spørgelysten mangler ikke noget, det ville dog være rart med lidt mere lyst til at se på kendsgerninger.

Mvh. per A. Hansen

 • 3
 • 6

Nå - Det var da godt Per. Har du selv lavet tabellerne?

Jeg havde ikke forventet en tak for at levere gedigne oplysninger, men jeg havde gerne set svar på mit spørgsmål: "Hvad er der som er ændret de seneste par år? I stedet stiller du det obligatoriske spørgsmål fra hængekøjen. Som sædvanlig svarer jeg gerne, selv om det klart fremfår på grafikken. WNA står for det ene - NEI har lavet den anden, det fremgår tydeligt - henholdsvis øverst til venstre og nederst til højre. Den sidstnævnte viser prisforløbet på el fra 1990-erne til 2012.

Jeg forstår ikke helt den opstandelse, der ses hos ingeniører over prisniveauet på el fra værkerne. Du og din kollega som er blogger fra Slagelse, har i årevis brokket Jer over de høje priser på atomstrøm, men accepteret en endnu høje afgift! Det hænger ikke rigtig sammen. Man burde i stedet se lidt væk fra priserne og hellere se på de sundhedsmæssige og miljømæssige forhold. Jeg hæfter mid ved, at atomenergien er det mest effektive alternativ til kul.

Man skulle tro i havde aktier i kulindustrien?

 • 2
 • 6

Du siger at intet er ændret. Her er IEAs summary fra 2015:

First, the vast majority of the technologies included in this study are low- or zero-carbon sources, suggesting a clear shift in the interest of participating countries away from fossil-based technologies, at least as compared to the 2010 study.

 Second, while the 2010 study noted a significant increase in the cost of baseload technologies, the data in this report suggest that any such cost inflation has been arrested. This is particularly notable in the case of nuclear technologies, which have costs that are roughly on a par with those reported in the prior study, thus undermining the growing narrative that nuclear costs continue to increase globally

Finally, this report clearly demonstrates that the cost of renewable technologies – in particular solar photovoltaic – have declined significantly over the past five years, and that these technologies are no longer cost outliers.

Alt dette burde være velkendt.

NB: Hvornår er OECD, NEA og IEA begyndt at udgive sibne tabeller på dansk? De skriftlige kommentarer oser af Per Smart og der er ingen links til dine kilder. Spar os for dit plat.

 • 3
 • 2

nuværende metoder er at man gemmer det i tønder i koncentreret form og bruger uanede mængder af ressourcer på at holde det der til evig tid.

Løsningen er allerede påvist fint af Fukushima: Man tilsætter det løbende til havstrømmene på et strategisk sted således at det bliver optimalt opblandet i de enorme vandmængder og således kommer under en politisk besluttet grænse for farlighed. - Den metode bruger vi jo allerede i flere afarter: F.eks. forurenet grundvand opblandet med helt rent grundvand således at man kommer under grænseværdierne. Men vi gør det også med Dioxin/Kviksølv forureningen: Max. 2 fisk om ugen

På den måde supporterer man også evolutionen og tillader naturen stille og roligt kan tilpasse sig det nye strålingsniveau og tilstedeværelsen af nye stoffer i økosystemerne. - Og, hvem ved... med alle de organismer, der bliver udsat for det er der en rimelig chance for både Fantastic Four og tilsvarende positive ændringer vil blive realitet

:-D

 • 1
 • 0

NB: Hvornår er OECD, NEA og IEA begyndt at udgive sibne tabeller på dansk? De skriftlige kommentarer oser af Per Smart og der er ingen links til dine kilder. Spar os for dit plat.

Søren Fosberg, tak for dit bidrag. Mine tal er målte tal, du viser tal, der er beregnede. Det eneste danske jeg kan se på de viste grafikker er ordet "Gas". Så det er vel dristigt at udlede at jeg selv har konstrueret tallene. Det undrer mig lidt at du´ikke kender "WNA" eller "NEI". Det er ikke danske virksomheder, prøv bare at goggle dem.

At jeg hverken manipulerer eller ændrer i tal burde være indlysende, men du ser ud til at være ophidset over at de ser for gode ud vedrørende den nukleare del. Det undrer mig du går så højt op i priserne, jeg ser mere på det miljømæssige. For at undgå enhver misforståelse og spekulationer over om jeg refererer korrekt, så er linket til min kilde her, så kan enhver finde grafikken et godt stykke nede i teksten:

http://www.world-nuclear.org/information-l...

Du får en præmie, hvis du kan finde danske ord - eller finde steder, hvor jeg har manipuleret med teksterne!

God jagt!

 • 3
 • 4

@Søren Fosberg, hvornår mander du dig op til at undskylde, at du postulerer at jeg selv fremstiller tallene? Du har jo fået link til en af mine kilder, der viser du tager fejl. Det undrer mig en smule, at ingen afkræver dig eller Poul-Henning dokumentationer for de mange postulater, I har fremført vedrørende affaldsbehandlingen, som er særdeles veldokumenteret.

 • 2
 • 6

At du gider. Du har gennem mere end 15 år prøvet at ændre cherrypickernes opfattelser. Deres ortodokse tilgang til denne verdens problemer er for dem fakta........som ikke er til diskussion......de bibringer ingen brugbare problemløsninger, men alene populistiske utilstrækkelige løsninger som jeg ser det.

De kender og ved udmærket hvad der er fakta, men har en politisk omgangskreds, hvori de kan sole sig. Bare bemærk hvor mange thumps down vi får for at oplyse :)

 • 4
 • 9

Cui og co. anvender også amidoxim, men i stedet for at have en fast spændingsforskel og dermed et konstant elektrisk felt i vandet, der sender alle positive ioner i vandet hen mod den negative elektrode, så anvender forskerne fra Stanford University en pulserende spænding, så der skiftevis er et elektrisk felt og intet elektrisk felt.

På den måde undgår man, at uønskede positive ioner som Na+, Ca2+ osv. tager pladsen op for uranyl ved liganderne, idet de sendes tilbage ud i vandet igen i det tidsrum, spændingen og det elektriske felt er nul. <<

Er her ikke nogen med erfaring fra fornikling/forkromningsindustrien? Det foresvæver mig at man i andre elektrolytiske processer, fx fremsilling af guld, platin og andre dyre metaller længe har brugt dette pulsprincip!

John Larsson

 • 0
 • 0

Den politiskt accepterede sandhed er at atomkraft er farligt. Affaldet er farligt og fører uundgåeligt til fremstilling af atomvåben, bare se på Sverig og Finland. Fusion vil redde os alle om 30-40-50 år, og i mellemtiden skal vi bygge og opstille 10.000.000 vindmøller og et bælte af solceller rundt om jorden, ved ækvator. Batterier og Brint vil revolutionere det hele og løse alle problemerne med sol og vinds lettere ustabile leveringsevne.

Ganske vidst bruger vi mere og mere olie, kul og gas, hvert år og det stiger støt, og intet tyder på at det ender forløbigt. Forureningen dræber 6-7 millioner årligt og boringer og minedrift er ekstremt destruktivt for naturen.

Men atomkraft er ALDRIG løsningen, for der er dyrt og farligt, det er sandheden, ikke sandt?

 • 3
 • 8

Michael Fos

Det lyder som om du omsider har fat i den lange ende, men hvorfor fabler du så hele tiden om KK.

Ps. CO2 udledningerne er stabiliserede og dermed afkoblede af den økonomiske udvikling. Senere kommer faldet i udledninger.

 • 0
 • 1

De kender og ved udmærket hvad der er fakta, men har en politisk omgangskreds, hvori de kan sole sig. Bare bemærk hvor mange thumps down vi får for at oplyse :)

@Bjarke, tak for responsen, jeg er enig. At jeg gider skyldes kun, at det er en smule underholdende at komme med saglige og dokumenterbar indlæg, som med garanti medfører en masse "Pilned-reaktioner", som jeg vælger at opfatte som et succeskriterium for saglighed. Se fkes. kravet om nyere data. Jeg har deltaget i mange forsøg i landbruget, når der var foretaget et antal der kunne behandles matematisk, så afsluttedes forsøgsrække og man gik over til andre spørgsmål. Det samme er sket med udvinding af uran fra havvand, som bla. Japan har afsluttet med succes. Metoden er klar når uranprisen fordobles. Andre har udført tilsvarende forsøg - se fkes.: http://www.forbes.com/sites/jamesconca/201... "Specielt bygger denne nyeste teknologi på arbejde af forskere i Japan og bruger polyethylenfibre belagt med amidoxim til at trække i og binde urandioxid fra havvand."

Det er lavteknologi, men det behager ikke atomenergimodstandere at der er uran nok til ind i næste istid, så noget skal de jo fremføre. Den med de "gamle forældede forsøg" har jeg set flere gange, når argumenterne er sluppet op, jeg undrer mig bare over, hvorfor de samme mennesker ikke forlanger nye forsøg til at bevise gravitationen o. lign. ting? Det er egentlig lidt sjovt at se i ingeniørkredse, at der er nogle "energibenægtere" tilstede, når der er blandet lidt nukleart stof i debatten. Men hvem de anonyme "Pilned"-akrobater er, ved ingen, men forhåbentlig ikke mange ingeniører?

 • 3
 • 4

PAH

Der er vel ingen som er i tvivl om at der er rigeligt fissilt materiale tilrådighed for KK i al fremtid.

Problemstillingen for KK er mere fundamental vedrørende økonomien, hvor der ikke findes så meget som et eneste KK værk på denne klode, der ikke er baseret på subsidier - og der er heller ikke udsigt til at der kommer KK teknologi, der vil kunne klare sig uden subsidier.

KK er for dyr og det bliver helt konstant dyrere i takt med inflationen.

Det andet fundamentale problem er at KK slet ikke passer ind i energi mixet, fordi det ikke kan reguleres økonomisk meningsfuldt.

 • 3
 • 3

Problemstillingen for KK er mere fundamental vedrørende økonomien, hvor der ikke findes så meget som et eneste KK værk på denne klode, der ikke er baseret på subsidier - og der er heller ikke udsigt til at der kommer KK teknologi, der vil kunne klare sig uden subsidier.

@Jens Stubbe, glem nu den vandrehistorie, at atomenergien er statsstøttet, mon ikke man tager fejl af atomenergi og alternativ energi? Jeg husker en debat om spørgsmålet, den eneste eksempel på statsstøtte var den "gratis" brg qaf kølevand! At kølevandet ledes tilbage til floden igen glemte man. Men OK, hvilke eksempler har du på statsstøtte? Eksemplet fra EU dur ikke, for det drejede sig ikke om tilskud til de elproducerende anlæg, men til forskning vedrørende andre ting. Du mener ikke KK kan reguleres økonomisk meningsfuldt? Hvor har du den historie fra? A-værker leverer grundlast, altså den konstante strøm der benyttes hele døgnet og året rundt. Grundlastværker er bygget til at kunne producere konstant hele tiden! At a-værker kan regulere effekten indenfor korte tidsrum er velkendt. At vindenergien ikke kan er også velkendt. Her er man afhængig af udlandets atom- og vandenergi (Sverige/Norge og om et par år også Finland). Hvorfor tror du for resten, at Finland har planer om et russisk VVER atomkraftanlæg på 1200 MW mere?

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten