Elektriske løbehjul og skateboards kommer ud i trafikken trods advarsler fra alle sider
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Elektriske løbehjul og skateboards kommer ud i trafikken trods advarsler fra alle sider

Illustration: fxquadro/Bigstock

Det er ikke med politiets gode vilje, at motoriserede løbehjul og skateboards bliver sluppet løs på cykelstierne efter nytår.

»Rigspolitiet skal indledningsvis bemærke, at det af færdselssikkerhedsmæssige årsager findes meget betænkeligt at tillade brug af de omtalte køretøjer på vej, hvor færdselsloven gælder. Det er Rigspolitiets opfattelse, at disse køretøjstyper overvejende bør anses som legetøj, og at det vil medføre en øget risiko for uheld med alvorlig tilskadekomst eller dødelig udgang at introducere de omtalte køretøjstyper i et til stadighed mere intensiveret trafikbillede,« skriver Rigspolitiet i sit høringssvar om sagen.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) blev på et møde torsdag ikke desto mindre enig med Folketingets transportudvalg om at sætte en forsøgsordning i gang i januar, som vil tillade motoriserede løbehjul og skateboards samt såkaldte selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels at køre på cykelstier med op til 20 kilometer/timen.

Ud på kørebanen

Motoriserede skateboards og selvbalancerende køretøjer må desuden bruge kørebanen på veje med hastighedsgrænser på op til 50 kilometer/timen, hvis der ikke er cykelsti.

»Det er endvidere Rigspolitiets vurdering, at køretøjerne i kraft af deres indretning og betjening er mere usikre at anvende end for eksempel cykler. Det er derfor Rigspolitiets opfattelse, at anvendelse af disse køretøjstyper alene bør tillades på afspærrede baner eller skaterparker og lignende områder uden for færdselslovens område,« skriver Rigspolitiet.

Høringssvarene til forslaget blev offentliggjort onsdag og blev første gang omtalt i Politiken i går.

Rigspolitiet finder det især betænkeligt at tillade selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards på kørebanen, eftersom køretøjerne kræver en del øvelse for at køre sikkert. Rigspolitiet opponerer direkte mod, at de nye køretøjer tillades at køre på strækninger uden cykelsti.

Legetøj i trafikken

Også Havarikommissionen for Vejtrafikulykker advarer om, at det vil øge antallet af ulykker at tillade de nye motorkøretøjer i trafikken.

Havarikommissionen er især bekymret for, at køretøjernes manglende styre- og bremseegenskaber vil gøre trafikken usikker på de smalle cykelstier, og at fejltolkninger af de nye trafikanter kan blive et problem, fordi de eksisterende trafikanter først skal lære at læse og forudse de nye trafikanters manøvrer.

»Overordnet mener havarikommissionen for Vejtrafikulykker, at det er problematisk at tillade disse køretøjer – som ofte benyttes som legetøj – på veje og stier, og at det vil føre til et øget antal ulykker og tilskadekomne, så vidt disse køretøjer vinder udbredelse,« skriver Havarikommissionen i sit høringssvar.

Utvivlsomt større risiko

Hos Rådet for Sikker Trafik mener man lige som Rigspolitiet og Havarikommissionen ikke, at de nye motoristrede køretøjer hører til i trafikken. Rådet skriver direkte, at de nye trafikanter utvivlsomt vil øge risikoen på cykelstierne.

»Grundlæggende må det forventes at blive til skade for trafiksikkerheden, hvis der åbnes op for en lang række motoriserede køretøjer af vidt forskellig karakter i trafikken – alle uden siddeplads, nogle meget svære at balancere på, nogle uden styr, nogle med usikre bremsemuligheder og de fleste med dårlige muligheder for anbringelse af lys og reflekser. Derudover vil det utvivlsomt øge både utrygheden og risikoen på cykelstierne, hvis der tillades en blanding af mange forskellige transportformer med vidt forskellige karakteristika og hastigheder,« skriver Rådet for Sikker Trafik.

»Vi mener, at vi som samfund har en særlig pligt til at passe på børn og unge. Og det gør vi ikke, hvis forslaget gennemføres,« konkluderer rådet.

Som med batteridrevne elcykler

Ikke desto mindre er et bredt flertal i Folketinget, bestående af Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Alternativet altså blevet enige om at sætte forsøgsordningen i gang i januar.

»Vi skal være åbne for nye måder at bevæge sig på i trafikken, og det er jeg glad for, at der er bred enighed om blandt Folketingets partier. De motoriserede løbehjul kan især vise sig at have et stort mobilitetspotentiale, fordi de kan kombineres med offentlig transport, hvor de kan klare den såkaldte ’last mile’ for os,« udtaler Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

På den måde rimer situationen med sagen om de hurtige batteridrevne elcykler, såkaldte speed pedelecs, der tidligere på året fik lov at køre på cykelstien i en forsøgsordning, stik imod advarslerne i stort set samtlige høringssvar fra myndigheder, forskere og organisationer.

Læs også: Forsøg med speed pedelec mødte et bjerg af kritik: Tvinges stadig igennem

Trafikanterne må bare passe på

Og lige som med elcyklerne kan svaret på kritikken fra den ansvarlige myndighed, Færdselsstyrelsen, koges ned til, at brugerne forventes at passe på i trafikken.

»Det [følger] af færdselslovens § 3, at der altid vil gælde en pligt til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre trafikanter, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Disse bestemmelser i færdselsloven gælder for alle trafikanter, herunder også førere af selvbalancerende køretøjer, motoriserede skateboards og motoriserede løbehjul,« skriver Færdselsstyrelsen i sit høringsnotat.

En række internationale udlejere og forhandlere af især elektriske løbehjul ventes at gøre deres indtog i Danmark, når ordningen træder i kraft. Herunder amerikanske Lime, der i oktober opstillede omkring 200 elektriske løbehjul til udlejning i København, indtil de måtte fjernes igen efter få dage, fordi loven stadig ikke tillader elløbehjul i trafikken.

Foruden Rigspolitiet, Havarikommissionen og Rådet for Sikker Trafik advarer også organisationer som Dansk Erhverv, Dansk Transport og Logistik, Cyklistforbundet, Dansk Fodgænger Forbund og Kommunernes Landsforening om risikoen for flere trafikulykker som følge af den nye forsøgsordning.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Uden i øvrigt at tage stilling til endsige have nogen viden om farligheden af disse nye køretøjstyper kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan indstillingen fra de nævnte organisationer ville have været, hvis cyklen først var opfundet i dag?

 • 23
 • 4

.. at lovpåbuddet om ansvarsforsikring bliver håndhævet.

Allerhelst bør disse (og speedpedelecs) have nummerplade, så man ikke bare kan stikke af efter et uheld.

 • 7
 • 6

I artiklen står der "vil tillade motoriserede løbehjul og skateboards samt såkaldte selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels at køre på cykelstier med op til 20 kilometer/timen."

Det er ikke helt rigtigt. I denne udmeldelse https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/smaa-mo... står der at løbehjul og skateboards, skal være begrænset til at køre 20 km/t ved "egen" kræft.
Det vil sige at der er som sådan ingen hastighedsbegrænsning på, så kører du ned af bakke og kommer op på 30 km/t er der ikke noget forkert ved det, motoren må bare ikke kunne trække dig op på mere end 20 km/t.

Det vil dermed også sige at et løbehjul der kan køre 25 km/t ved egen kraft er ulovligt at køre på, selv om man holder sig under 20 km/t. Det vil sige at næsten alle de løbehjul og skateboards man kan købe i øjeblikket er ulovlige, da de fleste kan køre hurtigere end 20 km/t.

 • 2
 • 0

Jeg har blot bemærket, at de forskellige organer skriver ting som "... findes meget betænkeligt...", "...Det er (xxx)s opfattelse...", "...Overordnet mener (yyy)...", "...Grundlæggende må det forventes...".
Ingen har tilsyneladende nogen reel viden om en evt. risiko ved disse køretøjer. De har dog været på gaderne i andre byer i andre lande i nogen tid. Har man slet ikke kunnet indhente erfaringer herfra?
Eller er det blot den - desværre meget udbredte - skepsis over for alt nyt?
Jeg vil gerne UNDERSTREGE, at jeg blot advokerer for, at afgørelser træffes på grund af facts, ikke hvad man "finder", "opfatter", "forventer" etc. uden nogen konkrete holdepunkter.

 • 17
 • 5

Allerhelst bør disse (og speedpedelecs) have nummerplade, så man ikke bare kan stikke af efter et uheld

Det er en god ide - det burde der i øvrigt også være på cykler, om ikke andet fordi det ville stoppe cykeltyverier næsten øjeblikkeligt.

Jeg har personlig erfaring et med løbehjul der er udstyret med motorbremse på forhjul og skive på baghjulet. Jeg vil efter et års brug bedømme det til at være mindst lige så trafiksikkert som en cykel, måske endda mere fordi man kører langsommere og fordi man ikke falder med transportmidlet imellem benene som på en cykel. Der bør i øvrigt være et minimumskrav til løbehjuls bremseevne.
Jeg anderkender at man tillader (elektriske) løbehjul og skateboards samtidig, men jeg håber at man i statestikker og i fremtidig lovgivning sørger for at holde disse to transportmidler skarpt adskildt - der er en verden til forskel på hvor fejltolerante de to transportmidler er i praksis. F.eks. kan mit løbehjul nemt "æde" et hul i vejen, medens selvsamme hul vil medføre et styrt på et skateboard.

 • 13
 • 3

I tiden efter cyklens udbredelse er trafikmængden steget voldsomt, vi har fået cykelstier, og der er kommet krav om 2 uafhængige bremser, lys og reflekser i lygtetændingstiden og cykelhjelme.

 • 5
 • 0

Det undrer mig at en artikel i netop ingeniøren er så udviklings-forskrækket.

Dejligt at der gøres plads til at få nogle ny energi og traffik-effektive køretøjer på gaderne. Der var dommedagsprofetier og bekymringer da el-cyklerne blev sluppet løs for en del år siden, og idag er de en kæmpe success på cykelstierne, og har aktiveret et helt nyt segment af cyklister, der før sad i biler og tog.

Jeg ville ikke lægge specielt meget vægt på detaljerne i lovgivningen, men lægge vægt på at vi selvfølgelig nok skal kunne være på vejene alle sammen, og at hvis vi passer på hinanden i trafikken, så vil vi se at disse nye køretøjer har et stort potentiale i forhold til den umulige trafik situation i byerne

Jeg glæder mig til at tage mit elektriske skateboard til og fra arbejde i 2019 - nu som en lovlydig borger.

 • 11
 • 8

Jeg har også selv kørt på et 25km/t løbehjul igennem det sidste års tid og jeg støtter op om at det på ingen måde falder i kategorien skateboard, segway eller legetøj. Grundet dens skivebremse (hvilket den selvfølgelig skal have!!!) er bremselængden den samme som en cykel. Hastigheden svarer til at man følger med dem der cykler friskt (men man bliver stadig overhalet af racercyklerne).

Jeg kan have den med i metroen i myldretiden og det har gjort at jeg sparer 30-45 min hverdag på min transport. Hvis jeg ikke havde fået den, så var det nok endt med at jeg havde købt en bil. Der kan altså være en ret stor klimagevinst forbundet med et el-løbehjul.

 • 16
 • 0

Jeg ville ikke lægge specielt meget vægt på detaljerne i lovgivningen, men lægge vægt på at vi selvfølgelig nok skal kunne være på vejene alle sammen, og at hvis vi passer på hinanden i trafikken, så vil vi se at disse nye køretøjer har et stort potentiale i forhold til den umulige trafik situation i byern


Enig, vi skal have lov til at være her alle sammen, men nu er tendensen i samfundet jo nærmest også at vi ikke længere har noget som helst ansvar selv og det i øvrigt nærmest ikke længere er tilladt at tænke selv.

Grotesk hvis man skal forbyde dit og dat, fordi nogle få mennesker ikke kan finde ud af at køre pænt.

 • 11
 • 3

Grotesk hvis man skal forbyde dit og dat, fordi nogle få mennesker ikke kan finde ud af at køre pænt.

Det ville ellers løse trængselsproblemerne hvis vi forbød bilerne :-0

Personligt er jeg noget skeptisk over for de nye køretøjer, men kan se mange fordele ved dem da de er nemmere at have med i et tog/bus end en almindelig cykel.

Måske kan flere trafikarter lære os at orientere os bedre (bruge både øjne og ører samt dreje hovedet) og medvirke til at antallet af uheld ikke stiger med en flok nye køretøjer i trafikken.

Lad os håbe der komme en ordentlig evaluering af forsøget - og i givet fald også mod til at indrage tilladelsen hvis nogle typer køretøjer giver mange uheld.

 • 3
 • 0

Jeg har brugt et elektrisk løbehjul de sidste 3 måneder, og synes det er ærgerligt med al den kritik fra de forskellige instanser. I mine øjne er den ikke meget anerledes end en (el-)cykel, bortset fra at løbehjulet ikke må køre over 20 km/t. Den har motorbremse forrest og skivebremse bag, og har i min optik en bremseevne på linje med en cykel - bortset fra at hvis det går galt, så har man bedre mulighed for at "gøre noget", da man kan bevæge sig frit, hvorimod på en cykel er man mere låst.

Mit løbehjul er en Xiaomi M365:
Rækkevidde: 30km i ECO-mode (20km i standard)
Topfart: 25 km/t
Pris: 2500 kroner (Hvad koster en elcykel???)

Også har den en del brugbare features, som fartpilot, regenerativ bremse, tilhørende app og så kan den foldes sammen, hvilket gør den så meget lettere at have med i bus, tog osv.

 • 8
 • 0

Kan du dele nogle af dine erfaringer og gøre dig overvejelser om model, pris, rækkevidde og praktisk anvendelighed?


Jeg har et Xiaomi M365 der er købt på postordre fra Tyskland.

Jeg vejer omkring 90kg og har et normalt frontareal. Med de parametre har du en effektiv rækkevidde på 12-15 km, selvom Xiaomi reklamerer med det dobbelte. Vind er ret vigtig for rækkevidden, mindre i modvind, mere i medvind. Jeg har kørt omkring 500 km på det i løbet af året uden problemer. Løbehjulet har skivebremse bagpå og har indbygget lys der er ret effektivt. Det kører 20-25 km/t afhængigt af vind osv. Op af bakke går det langsomt, der er kun 250W at lege med.

Den måde jeg kører på det et lidt som når man kører longboard, altså med højre fod fremad og venstre fod til at styre hældning ind i sving osv. Jeg kører altid med cykelhjelm og har kørt probelmfrit på vejene bortset fra en enkel episode hvor en midaldrende tosse gik i fladt halespin over at jeg kørte på "hans" vej. Selv en sommeraften på Nørrebro blender man fint ind med cykeltrafikken, trods alt kører man med ca samme tempo, men fylder bare det halve på cykelstien.

Løbehjulets største handikap er de relativt små hjul der gør det mere følsomt overfor ujævn vej end f.eks. en cykel.

Løbehjulet vejer omkring 12-15 kg og er ikke super bærbart. Skal jeg noget inde i byen (København) tager jeg typisk løbehjul til S-tog, klapper det sammen på perronen kører med toget, og klapper det ud når jeg står af. Det har været med mig på en del besøg hos venner og også med på et par bar-besøg hvor det står diskret i et hjørne.

Man kan også tage det med i bus, men det er lidt bøvlet på grund af størrelsen. Har dog haft det med en del gange uden at det har generet nogle, det fylder som en indkøbstrolley når det er klappet sammen. Hvis det bliver udbredt, så ville det være oplagt at lave et simpelt stativ i busserne hvor man kunne opmagasinere løbehjulet under turen.

 • 7
 • 0

@ Per - morsomt at sammenligne erfaringer. Jeg har samme løbehjul, men af en eller anden grund har jeg givet 3500 for mit......
Har du haft punkteringer? Ifgl. det altvidende internet skulle det være et problem for M365'erne, men jeg har ikke selv oplevet det.

 • 1
 • 0

Det vil dermed også sige at et løbehjul der kan køre 25 km/t ved egen kraft er ulovligt at køre på, selv om man holder sig under 20 km/t


Mit løbehjul motorbremser ned af bakke. DAI (de altvidende internet) har nævnt det kan være et problem at starte med et fuldt opladet løbehjul på toppen af en bakke fordi batteriet bruges som power-dump.

Gør det også din bil ulovlig at køre i, alt den stund at den sandsyneligvis kan køre mere end de 130 km/t der er absolut maksimal hastighed i DK?

 • 2
 • 1
 • finder på udtryk som "selvbalancerende køretøjer" ???
  Findes der en selvbestaltet eller statsbetalt gruppe, som fiser husleje af mens de opfinder sådanne udtryk?
  Eventuel navne på den eller disse personer??
 • 0
 • 7

kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan indstillingen fra de nævnte organisationer ville have været, hvis cyklen først var opfundet i dag?

Også min første tanke. Hvis ikke man er klar over at en cykel er et transportmiddel, hvor det er voldsomt svært at holde balancen, styre og bremse korrekt, så er det fordi man helt har glemt, hvor mange skrabede knæ man fik, da man kæmpede med at lære at cykle.

Det er en fuldstændig latterlig umoden holdning unden nogen som helst form for omtanke bag ved, at man ikke ønsker andre transportmideler, bare fordi de adskiller sig fra det man er vant til.
Rene automatsvar ud fra det regel-først generelt-forsigtighedsprincip, som man regner for sikkert, når ens udtalelser kommer i medierne. Bare dog en af disse organisationer havde nosser, til at fremkomme med en kvalificeret mening på baggrund af en faktisk tankeproces.

Hvis man vil have en mere sikker færdsel så skulle man iøvrigt formodentlig forbyde cykler til fordel for netop løbehjul.
Men selvfølgelig bør alle mindre og relativt langsomme transportmidler være velkomne på cykelstierne, når blot de er sikkerhedsmæssigt forsvarligt udstyret med lys, ringeklokke (evt. håndholdt) og bremsesystem.

 • 8
 • 3

Hvis man vil have en mere sikker færdsel så skulle man iøvrigt formodentlig forbyde cykler til fordel for netop løbehjul.
Men selvfølgelig bør alle mindre og relativt langsomme transportmidler være velkomne på cykelstierne, når blot de er sikkerhedsmæssigt forsvarligt udstyret med lys, ringeklokke (evt. håndholdt) og bremsesystem.

Sjovt nok var de første cykler uden pedaler og træk på hjulet. Det var en slags løbehjul som man sad på.

En cykel skal have lys, reflekser og ringklokke. Det er der så bare en hel del sågar ganske dyre cykler som ikke har, fordi det ikke er - lirens!
Dem stopper politiet heldigvis dagligt mange af, - - eller hov?!

 • 3
 • 4

Førerløse automobiler, elektriske bremseløse surfbrætter, hensynsløse racercyklister – hvad bliver mon det næste store pseudofremskridt til transport og aflivning af den mere og mere magelige menneskehed – atomdrevne streetrollatorer, mobile motionscykler og selvkørende barnevogne – de højtflyvende masseligkister er jo opfundet og falder under tiden ned fra himlen …

Selv John Cleese's gakkede gangart kunne sagtens kvæste mindre fodgængere med et velrettet spark i roen og slå enhver til lirekassemand ...

Bare vent til de første hunde i snor bliver kørt over – så vanker der igen til transportmedister Olesen …

 • 4
 • 3

@Kristian - Fandt også en på flashsale til den pris, det sjove er dog at den originale pris var 2.000 kroner, men populariteten har åbenbart skudt prisen i vejret...
Med hensyn til punkteringer, så har jeg godt hørt at det skulle være et problem, jeg har dog efter 300 km ikke haft nogle punkteringer - tænker det måske hænger sammen, at vi har gode cykelstier i DK.

 • 0
 • 0

Jeg er også ramt af "last mile" som artiklen nævner da jeg i fugleflugt har ca. 1 km mellem hjem og s-tog og igen 1 km mellem s-tog og arbejde.

Jeg har så eksperimenteret meget grundigt gennem nogle måneder for at microoptimere min pendling, og for henrejsen har jeg fået følgende tider:

A) Offentlige hele vejen: 49 min.
B) Bil hele vejen, afgang 7:00: 45 min. (returrejse 32 min.)
C) Cykel -> offentlig: 5 + 36 = 41 min.
D) Cykel hele vejen (racer): 30 min.
E) Cykel -> offentlige -> cykel: 5 + 13 + 8 = 26 min.
F) Bil hele vejen, afgang 5:45: 20 min. (returrejse 25 min.)

Økonomisk og tidsmæssigt synes jeg at E vinderen, men problemet er, at jeg aldrig mere vil tage cyklen med i s-toget i myldretiden efter at have prøvet det et par gange, da der ikke er plads. Hvis jeg kunne erstatte den med et el-løbehjul ville det da være perfekt. Så ville jeg undlade at tage bilen de dage, hvor jeg ikke cykler.

 • 9
 • 0

Økonomisk og tidsmæssigt synes jeg at E vinderen


Hvis dine minutter er inkl ventetid på toget så er det tidsmæssigt fint, økonomisk set er cykel, pedalkraft modellerne, altid vinderen.

Hvis du, som jeg, tillæger det sundhedsmæssige ved motion nogen som helst værdi, så vil jeg sige D er en vinder.

Men nu er jeg også farvet ved, gennem 9 måneder, primært at have benyttet cykel, ren pedalkraft, som daglig transport.
Lungerne er lettere deffekte så jeg tøffer kun med 20-25 km/t på flad vej.

Mine observationer er at selv EL25-Cykler er farlige i trafikken, det er som om disse cyklister glemmer at cykler faktisk bremser som L..RT
Folk på pedal racere med 40km/t virker mig meget mere observante og nærværende i trafikken end folk på el-cykler. Jeg ser i hvertfald færre "nær ved" situationer fra disses side.

Hvordan folk på el-løbehjul og lign, så ender op med at agere må tiden vise, jeg forventer dog rigtigt mange farlige situationer og ulykker.

 • 0
 • 3

En Segway er jo bare et enkelt mærke. Der findes mange andre mærker af selvbalancerende køretøjer.

Ligesom der findes mange andre automobiler end mærket Mercedes-Benz.

Som udgangspunkt er der mange flere som ved hvad en Segway er, end - - hvad var det hun (mon ikke) kalder det.
Jeg tænker bare - at en eller anden skattebetalt individ bruger tid (læs vores penge) på at opfinde disse udtryk. Foretag dog noget samfundsnyttigt.

Jeg Xerox'er også dagligt dokumenter.

 • 0
 • 8

Mine observationer er at selv EL25-Cykler er farlige i trafikken, det er som om disse cyklister glemmer at cykler faktisk bremser som L..RT
Folk på pedal racere med 40km/t virker mig meget mere observante og nærværende i trafikken end folk på el-cykler. Jeg ser i hvertfald færre "nær ved" situationer fra disses side.


motions cyklister er meget bedre trænet til at reagere hurtigt. og vigtigst de har afprøvet i praksis at bremse hårdt,at lave lynhurtige undvige manøvre hundredvis af gange + deres bremser er vedligeholdte.
men der skal altså ikke særligt meget til at få en cykel til at bremse helt fantastiskt. Jeg har simple mekaniske 160 mm skiver på min nuværende el-cykel og de er helt fantastiske. den gammeldags bagbremse burde være forbudt.
der burde være nogle obligatoriske kurser i nedbremsnings teknik på cykel, specielt for de ældre der kun kender den ubrugelige bagbremse. Alle bør jævnligt fortage hårde nedbremsnings øvelser uanset køretøj.

 • 3
 • 1

men der skal altså ikke særligt meget til at få en cykel til at bremse helt fantastiskt.
Jeg har simple mekaniske 160 mm skiver på min nuværende el-cykel og de er helt fantastiske.


Så er de heller ikke bedre, der er noget der hedder tyngdepunkt og dermed en tur ud over styret.
To hjulede kørtøjer med højt tyngepynkt bremser alle som L..RT
Løbehjul vil bremse endnu dårligere end cykler.

Er enig i at skivebremser er fantastiske ift, gummiklodser på fælgen.

Alle bør jævnligt fortage hårde nedbremsnings øvelser uanset køretøj.


Helt enig, tilsæt gerne refleks øvelser også.

 • 0
 • 1

Nu har man faktisk et lavere tyngdepunkt på et løbehjul end på en cykel.
Det er mere den korte afstand fra kroppen til forhjulets center der er problemet.

 • 3
 • 0

Personligt synes jeg at e-cyklerne er fede at ligge på hjul af. Jeg ved ikke helt om jeg vil synes det samme om løbehjul, men alle e-maskinerne er ved at være noget af det tætteste vi kommer på rygvind på cykelstierne.

 • 2
 • 0

... den lave styrhøjde som de elløbehjul, jeg hidtidigt har set på vejene.
Men ideen er udmærket til kombineret tog og egen transport.
Jeg vil dog anbefale at man har en reflekterende vest på.

 • 1
 • 2

Der bliver "kloget" en del på elløbehjuls køreegenskaber ovenfor.

Blot af nysgerrighed: Hvor mange af jer der kloger den om køreegenskaber, bremselængde osv, osv, osv har kørt 500, 300 eller blot 50 km på et elløbehjul?
En prøvetur i Bilka kvalificerer ikke, man er usikker på alle transportmidler den første tid.

 • 5
 • 0

Hvis du, som jeg, tillæger det sundhedsmæssige ved motion nogen som helst værdi, så vil jeg sige D er en vinder.

Ja. I øvrigt - hvis man synes, det er surt at cykle - kunne man prøve et racercykel setup. Med udvendige gear, den mere foroverbøjede position, klikpedaler, aerodynamisk tøj og 100 PSI i dækkene er det en helt anden oplevelse.

Det føles som om, man bare skal puste på pedalerne, så triller man afsted. Jeg vil gætte på, at de fleste cykelister ville kunne holde en konstant fart på 30 km/t uden at blive alt for forpustede. Måske 35 km/t efter nogle måneders træning (det bliver eksponentielt sværere med hastigheden).

 • 2
 • 1

Der kommer til at ligge mange løbehjul under juletræerne, sagde DF's Kim Christensen

Derpå kommer mange af dem og deres ejere til at ligge døde eller kvæstede under (last)bilers hjul.

Men Ole Birk Olesen gør jo i disruptionens hellige navn alt for at handle uafhængigt af tidligere viden, som vi har set med den hovedløse taxilov.

 • 2
 • 8

Vil lige tilføje at færselsreglerne bør ændres for at følge med tiden. Der kommer jo nye produkter ud hurtigere end man kan nå at lovgive om det.

Vi har i dag nogle primære vejtyper; fortov, cykelsti, byvej, landevej, motorvej.
For hver af disse sættes krav til omgivelser og fartøj ud fra bremselængder og kollisionsenergi. Men istedet for at kalde det for cykler, el-cykler, el-knallert, speed pedelec, knallert 45, lille motorcykel, stor motorcykel, hoverboard, løbehjul, selvbalancerende platform, selvkørende kørestol, slædehunde osv.; så skal man blot stille regler for færdsel på de forskellige kørebaner.

F.eks.
Fortov. Max 10 kmt x 100 kg. (= 20x50 kg. Det er bedre ungerne kører på fortovet) Max brede 1 m. Bremselængde max 2 m.
Cykelsti by: Max 20 kmt x 100 kg. Max brede 1 m. Bremselængde max 4 m.
Cykelsti land: Max 40 kmt x 100 kg. Max brede 1 m.Bremselængde max 8 m.
Byvej: Min 100 kg. Max 50 kmt
Landevej: Min 100 kg. Max 80 kmt
Motovej. Min 250 kg. Min 90 kmt.

Al færsel hurtigere end 40 kmt x 100 kg kræver nummerplader og kørekort.

 • 0
 • 4

Så er de heller ikke bedre, der er noget der hedder tyngdepunkt og dermed en tur ud over styret.
To hjulede kørtøjer med højt tyngepynkt bremser alle som L..RT


Min er åbenbart. Jeg sider 90 grader oprejst og placeret lidt bag krankakslen, jeg er ikke i nærheden af at ryge ud over styret nogensinde. Jeg har meget støre bekymring at mit forhjul blokere eller nogen bagfra ikke kan bremse ligeså godt som jeg kan. Jeg bruger selvfølgelig begge bremser ± at mine fede 2.35" dæk står skide godt fast. Jeg er egentligt godt tilfreds med at have kabeltrukne skivebremser fremfor hydrauliske.
Jeg kan forstille mig at kan ske hvis man sider i racer position og aldrig har prøvet/mærket hvad der sker når man bremser maksimalt og evtuelt kun bruger forbremsen. Eller køre på en cykel med den ubrugelige pedal bagbremse og forbremse som bruges meget slældent forde man er vant til kun at bruge bagbremsen. Det høre jeg ofte fra ældre mennesker.

 • 2
 • 1

jeg melder mig til gruppen med M365. :) det er begrænset til 20km/t - for at være lovligt, men custom firmware giver lidt mere sovs til motoren så det også holder 20km/t op af bakke og i modvind. ;) til arbejde har jeg 15km, jeg har ca 20% tilbage når jeg når frem.

Det originale batteri kan med fordel udskiftes med et 12s4p, længere rækkevidde og mere moment.

Den største fare er ikke dem der kører på el løbehjul, men dem som ikke er opmærksomme, eller som dumstædigt holder på deres ret.

 • 5
 • 0

Interessant - Hvis du har skiftet selv - kan du give info om hvor man køber et sådan?

Du skal lave det selv. Dvs. køb nogle gode celler - pas godt på kinesiske kopier! - og de skal svejses sammen med nikkelstrimler og limes sammen med rudelim.

Dertil skal du bruge følgende:

 • Gode kvalitetsbatterier (pas godt på kina kopier!)
 • Ny BMS
 • Ny oplader og opladerstik
 • patchet firmware, så den ikke brokker sig over for høj spænding
 • patchet firmware så din "motorkonstant" bliver tilpasset den højere spænding. (Så du ikke brænder motoren af)
 • patchet firmware så den ikke kan køre mere end 20km/t, til trods for højere spænding.
 • en 5mm spacer til bundpladen - ellers kan det større batteri ikke være der
 • 2
 • 0

Jeg tror du vil blive chokeret over cyklisters opførsel i den københavnske trafik.
Feks. cyklister der maser sig ind mellem kanstan og en bus/bil/lastbil - uden at skænke det den mindste tanke at det altså er dem der taber når bussen drejer til højre, eller skal holde ved stoppestedet. Så meget mister man altså heller ikke ved lige at holde tilbage og vente 20 sekunder.

Eller dem der liiige skal "snappe" på cyklen mens de holder en kaffekop i den anden hånd og slingrer ud af cykelstien. Eller dem der kigger sig overskulderen inden de skal overhale - og alligevel bare trækker ud, uagtet at der kommer flere bagfra. Det virker til at hoveddrejningen blot er et tankeløst ritual ;)

 • 4
 • 1

@Jens Friis

Jeg kan ikke tro du cykler selv, med den udtalelse.
Mine cykler bremser supergodt, både dem med fælgbremse og skivebremser.
Jeg er aldrig i nærheden af at ryge ud over styret.
Den "knappe ressource" er typisk dækkets "vejgreb", så hvis det er på racerdæk og våd asfalt, så er der længere standselængde. (Det tager jeg selvfølgelig højde for når jeg cykler - for jeg vil jo gerne overleve, og også gerne undgå at være til ulempe for andre.)


Så tror du forkert, cykel er mit primære transportmidddel.
Kørsel efter forholdene er helt klart den største sikkerhedsparameter (thumps up)

Men uanset hvor godt jeg/du synes vores cykler med skivebremser kan bremse, så er det altså naturlovene der 100% dikterer den kortest mulige bremselængde.

Fart
Vægt
Vejgreb (det du kaldte 'den knappe ressource')
Tungdepunkt over forhjulsnavet

To hjulede med releativt højt tyngepunkt, bremser som L.RT !

 • 0
 • 0

To hjulede med releativt højt tyngepunkt, bremser som L.RT !


Det er meget afhængig af bremseteknik. Det er klart, at hvis du "læner" dig over styret når du bremser, så ryger du i jorden.
Men...en af de første ting man lærer på en MTB med skiver er at smide r.... ned bag sadlen før/når man bremser. Denne bremseteknik har jeg taget med til min el-cykel der også er velsignet med skiver. Her, som på MTB'en vil jeg tro at det er forhjulet der er den begrænsende faktor (på samme måde som en motorcykel)

 • 1
 • 0

Det er meget afhængig af bremseteknik. Det er klart, at hvis du "læner" dig over styret når du bremser, så ryger du i jorden.
Men...en af de første ting man lærer på en MTB med skiver er at smide r.... ned bag sadlen før/når man bremser. Denne bremseteknik har jeg taget med til min el-cykel der også er velsignet med skiver. Her, som på MTB'en vil jeg tro at det er forhjulet der er den begrænsende faktor (på samme måde som en motorcykel)


Enig!
Med god bremseteknik kommer man ret meget tættere på naturlovenes diktat; 'Tohjulede med højt tyngepunkt ift forhjulsnavet bremser som L.RT'

Men hvor mange ser du ude i trafikken der i akut situationer, reelt mestrer god bremseteknik? (i procent)
Og på de tohjulede; At flytte tyngdepunktet bagud og nedad? (i procent)

Jeg er ikke imod ny teknisk legetøj; Men jeg ser hvad der sker ude i traffikken og der kan folk generalt bare ikke finde ud af at gebærde sig.

Lad os få alle til at være nærverende og hensynsfulde i traffikken, før vi tillader flere ting der sender folk på skadestuen !

 • 1
 • 1

Hej.

I år har den superhurtige type af elcykler også fået lov til at køre på cykelstier i en forsøgs-periode. Så der kommer til at køre køretøjer på cykelstierne med mange forskellige hastigheder. Når forsøgene er overstået har fagfolk og politikerne forhåbenlig nok viden og erfaring til at vurdere, hvor farligt det er med elektriske løbehjul, superhurtige løbehjul m.m. på cykelstierne.

Følgende slags el-kabinescooter af den langsomme type må også køre cykelstierne.

http://www.bike-shoppen.dk/Kabine-Scootere...

Venlig hilsen
Jan Hervig Nielsen

 • 0
 • 0

http://senior.lindebjerg-butikken.dk/produ...
en endnu større model til cykelstien.
jeg har observeret den nogle gange, meget fedt køretøj det svære med supertrængslende egenskaber.

så hvornår starter vi opgraderingen af cykelstierne ind ud af storbyerne. 2 spor og super komfortabel asfalt 15 km tak.
kom i gang. trafikken på bil kørebanen vil meget snart stå næsten stille.

 • 1
 • 1

Fortov. Max 10 kmt x 100 kg. (= 20x50 kg. Det er bedre ungerne kører på fortovet) Max brede 1 m. Bremselængde max 2 m.
Cykelsti by: Max 20 kmt x 100 kg. Max brede 1 m. Bremselængde max 4 m.
Cykelsti land: Max 40 kmt x 100 kg. Max brede 1 m.Bremselængde max 8 m.
Byvej: Min 100 kg. Max 50 kmt
Landevej: Min 100 kg. Max 80 kmt
Motovej. Min 250 kg. Min 90 kmt.

Det er en fin pointe, at man ikke lovgiver ud fra, hvad man kalder køretøjet, men snarere ud fra tekniske kriterier som vægt, hastighed, bremselængde osv.

Men jeg tror nu nok, at dine eksempler bør justeres en hel del. Med dine eksempler er det kun overvægtige motionscyklister, der ikke behøver køre på cykelstien og det er nok alligevel de færreste af dem, der får glæde af at måtte køre mere end 40 km/h ude på kørebanen. Omvendt er der sikkert mange veltrænede cyklister, der vil synes, det er komplet latterligt at begrænses til 20 km/h i byen mod nu typisk 50 km/h. Og hvorfor må en normalvægtig cyklist ikke længere køre uden for byen? Der vil også være mange motorcykler, lastbiler og enkelte biler (Renault Twizy...), der ikke længere må køre på motorvejen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten